Отчети като кмет

18 -22.09.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Проведе се съвместна среща с представители на Община и Общински съвет Гюргево за противодействие на проекта за изграждане на инсинератор за болнични отпадъци. Изпратено бе писмо до президента за съдействие, относно заявената гражданска позиция. По този повод се проведе и събрание на Обществения съвет по околна среда; изпратено писмо бе писмо до народните представители от 19 МИР, до министър– председателя на Република България и НСОРБ за иницииране на промени в нормативната уредба в т.ч. създаване на законодателство за неприятни миризми; продължава подготовката за цялостно асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга на блок „Мургаш“ в кв. Здравец Север; проведоха се събития по случай Европейската седмица на мобилността, сред които затваряне за МПС на участък от ул. „Хан Крум“ и ул. „Хан Аспарух“, провеждане на събития в Парка на младежта, както и съвместно с Вело Русе, осигуряване на безплатно пътуване на придружителите на деца до 10-годишна възраст по линиите, обслужвани от Общински транспорт-Русе; продължават довършителните дейности по текущия ремонт на настилките в градинката на пл. „Дунав“, както и вторият етап от възстановяването на градинката на пл. „Доктор Мустаков“; подготвени за асфалтиране са паркингът и подходите към жил.бл. 206 в кв. Чародейка; продължават строително-ремонтните дейности в детски художествен център на ул.“ Борисова“ 51и в Общинския приют за безстопанствени животни;

продължават възстановяването и обновяването на шадравана до пазарчето на „Олимп“ в кв. Здравец; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление ул. „Николаевска“, ул. „Чавдар войвода“, пл. „Свобода“, село Николово; положена е хоризонталната пътна маркировка на пешеходни пътеки и стрелки на кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Места“, по ул. „Тунджа“, кръстовището на ул. „Доростол“ с бул. „Съединение“, при паметника Альоша, кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Сент Уан“, кръстовището на бул. „Княз Фердинанд“ с ул. „Богдан войвода“, кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Братя Миладинови“, кръстовищата на ул.“ Ст. Стамболов с ул. Македония“ , ул. „София“, бул. „Мидия-Енос“; продължава полагането на хоризонтална пътна маркировка на велоалеи с боя син пластик в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“; положена беше и хоризонтална пътна маркировка за инвалидни паркоместа при блок Константин Миладинов. 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Организиран бе стартът на финансираната от Община Русе програма „Културен чек“ за безплатно посещение на спектакли и концерти на русенските държавни културни институти от единадесетокласници в русенските училища; текат довършителни дейности по отпечатването на луксозно двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе; публикувани са номинираните автори за Националната литературна награда „Елиас Канети“ за 2023 г.; тече подготовката за провеждането на гостуващото в Русе събитие Eco Kids Tour 2023 на National Geographic, което ще се проведе на 24 септември от 11 ч. на площада пред Съдебната палата за децата на Русе; проведе се заключителна пресконференция, във връзка с приключване на реализиране на дейностите по проект: „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“; проведе се заседание на комисия по Наредба 21 на Обс-Русе, на което бяха разгледани постъпилите заявления за отпускане еднократна финансова помощ от бюджета на община Русе; подписани бяха анекси към договорите с 23 народни читалища за допълващата държавна субсидия за 2023 г.; подготвена бе церемонията и празничните събития по повод 22 септември – Ден на Независимостта на България; проведе се заседание на комисията за настаняване в социалните жилища; оказано бе съдействие за реализиране на дейности за отбелязването на Световната седмица на митохондриалните болести. Значимостта на кампанията ще бъде акцентирана с оцветяване на Пантеона на възрожденците в зелено на 23 септември 2023г.; изготвен бе отговор от Община Русе в подкрепа за партньорство и реализиране на дейности за популяризиране на донорството и трансплантацията – част от Националната компания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“; двама здравни медиатори се включиха в обучение, проведено от Български червен кръст на тема: „Воден травматизъм“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе предложи на Общинския съвет да даде своето съгласие за участие на Община Русе като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД. Същото е във връзка с подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост;

- тече организацията по провеждането на Празника на квартала, като тази година той ще се състои на 14 октомври в двора на СУПНЕ „Фридрих Шилер“. Програмата ще включва забавленията за малки и големи, предшествани от акции по почистване, боядисване и облагородяване на терени в квартал „Здравец“, които ще се състоят на 30 септември и на 7 октомври;

- за десета поредна година Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за учители „Посланик на свободния дух в моето училище“. Инициативата е посветена на Деня на народните будители и се осъществява с финансовата подкрепа на „Холеман България“ ООД и „Тива Плюс“ ООД;

- при голям интерес от русенци и гости на града и премина  И тази година Празникът на торта Гараш, който е част от Програмата за развитие на туризма на община Русе за 2023 г. Изключителен интерес сред гражданите провокира конкурса за любители, чиито торти бяха оценени от жури. Бизнесът бе представен от местни производители на сладкарска продукция, които предлагаха през целия ден свой прочит на торта Гараш и други сладки и солени изкушения. Малчугани проявиха своите умения в кулинарна работилничка, а шеф Ради Стамболов повече от 2 часа по атрактивен начин забавлява гражданите, които опитаха неговите Гараш - трюфели. Кулминацията на празничния ден постави концерта с участието на български музиканти и известния рап-изпълнител НаНа;

- проведен бе публичният търг за Коледния базар. Отдадоха се 22 павилиона, предстои издаване на Заповеди за спечелили и сключване на договори. Две коледни къщички останаха неотдадени, като те ще търсят своя наемател на повторен търг, който ще се проведе на 27.10.2023 г.;

- на 15 септември бе проведена процедурата за отдаване под наем на последния терен за заведение по кея на гр. Русе. Предстои изготвяне на Заповед за спечелил и сключване на договор;

- в периода 14-19 септември 2023 година се проведе европейското събитие за спортове на открито, финансирано по програма Еразъм спорт. В него се включиха състезатели от Германия, Литва, Румъния, Северна Македония, Турция и Сърбия, Малта и Северна Македония и Унгария. Програмата включваше различни спортни събития, обучения, културни и туристически развлечения за привличане на нови групи от хора към спортовете на открито, така и за съвместни инициативи за достъпен и по-зелен спорт.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

- приключи текущият ремонт покрива на общинска административна сграда - Общински младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ №2А–подмяна на улуци и водосточни тръби, подмазване на билни капаци по покрива, нова обшивка с поцинкована ламарина по бордове и комини, и нова мазилка по комини;

- възложено е изработването на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Бистрица“. След предоставяне на същата ще бъде издадено разрешение за строеж и след влизане в сила на същото, ще се пристъпи към откриване на строителна площадка и започване на строителството;

- продължава изпълнението на текущ ремонт на отводнител в с. Николово, като се извършват дейности по бетоновата част (коритото на отводнителния канал), почистване на околните пространства и оформяне на земните маси и настилки;

- възложено е изпълнение на текущ ремонт на кръстовището при улици „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Червеноводска чета“ в с. Червена вода в т.ч. отводняване;

- продължава текущият вътрешен ремонт в Пенсионерския клуб в кв. Долапите, където се подменя настилката в залата и се извършва вътрешен ремонт на санитарни възли;

- към края са ремонтните дейности и предстои приемането им на ремонтираната сграда на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Там са извършени външни ремонтни работи по фасадите;

- възложени са ремонтите на отоплителната инсталация в ДСХ „Възраждане“ и на сградата на Общински детски център за култура и изкуство – Русе“ на ул. „Околчица“.

11-15.09.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Продължават дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеи и детски площадки в градината на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени във втория етап от обновяването им; започнаха дейности по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на зоната за паркиране към бл. „Мургаш“ в кв. Здравец – Север 1; започна възстановяването на осветлението по подходите за достъп и външния паркинг към Летище Русе; изцяло бе възстановено и подменено алейното осветление в обновената градина на пл. „Дунав“. Възстановена бе електрическата захранваща мрежа и бяха монтирани нови горещо поцинковани паркови стълбове с LED осветителни тела; продължава подготовката преди цялостното асфалтиране на паркинга в предблоковото пространство на бл. „206“ в кв. Чародейка – Г – Юг; на 12 септември бе проведено 27-ото заседание на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе; положени бяха изцяло нови настилки и ограничителни бетонови ивици, граничещи със зелените площи по алейната мрежа в градинката на пл. „Дунав“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на моста по бул. „Тутракан“, по алеи в Лесопарк „Липник“, по подходите и зоните за паркиране в околоблоковите пространства на бл. „210“ и бл. „211“ в кв. Чародейка – Г - Юг; ремонтирани бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“ и ул. „Струга“; отстранени бяха опасни пропадания на настилки по ул. „Видин“ и по общински път гр. Русе – с. Николово /до разклона за местност Хаджигенова чешма/; стартираха дейности по цялостно възстановяване на осветлението по подходите за достъп и външния паркинг към приемната сграда на Летище Русе в с. Щръклево; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци бул. „Цар Освободител“, ул. „Вардар“, ул. „Горска теменуга“, ул. „Луи Айер“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Тракция“, ул. „Шипка“, ул. „Щип“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Едисон“, бл. „Лале“ в кв. „Цветница“, бл. „Лебед“ в кв. Здравец и бл. „306“ и бл. „307“ в кв. Чародейка - Север; извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители в с. Сандрово; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Дондуков – Корсаков“ и бул. „Трети март“ с ул. „Росица“; монтирани бяха 11 нови пейки с бетонни с релефна мозайка в градинката на пл. „Дунав“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани на бул. „Тутракан“, ул. „Борисова“ /срещу ДКЦ 2/ до подлеза на бул. „България“ и ул. „Доростол“ /спирка „Русенски университет“/; положена бе хоризонталната пътна маркировка в близост до входовете на ОУ „Ангел Кънчев“, ПГ по облекло „Недка Иван Лазаров и по кръстовищата на бул. „Придунавски“ с ул. „Батак“ и ул. „Любен Каравелов“, ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Антим Първи“, бл. „Арда“, бл. „Мария Луиза“ и бл. „Огоста“, кръстовището на ул. „Проф. Баларев“ с бул. „Липник“ и при СУ Митница; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени бяха 2 кучета и бе извършена кастрация на 3 кучета, като по места бяха върнати 4 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха дейностите за избор на доставчик за използване на електронен дневник в детските градини; извършена бе проверка в ДГ „Радост“, във връзка с подадена жалба; проведена бе работна среща за обмяна на добри практики между Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе и председателя на ОбСНВ – Добрич. Експертите от двата центъра споделиха за работата си по превантивните програми и трудностите, които срещат; експерти от Превантивния център по наркотични вещества споделиха опита си в работата с доброволци по време на събитие, организирано по проект „Спортът за зелената сделка“. проведена бе мултиинституционална информационна среща по утвърдена от Националния център по обществено здраве и анализи Превантивна програмата „SOS родители“; здравните медиатори консултираха 36 лица в кварталите Селеметя и Средна кула за ваксината срещу рубеола, морбили, паротит, превенция на заразяване с вирусен хепатит А и вирусни инфекции; проведена бе работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети в образователните институции. Дадени бяха насоки за работа през новата учебна година; експерти от отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ участваха в работна среща по проект „Партньорство с кауза“ на Сдружение „Център Динамика“ и бяха запознати с новите подходи за противодействие на насилието; изготвени бяха договорите с 25 народни читалища от община Русе, във връзка с разпределената за 2023 г. държавна и общинска субсидия и ремонти на читалищни сгради; подготвени бяха предвидените в културния календар на Община Русе церемония и празнични събития по повод 22 септември – Ден на Независимостта на България.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе успешно подаде две проектни предложения по Интеррег VI A Румъния България 2021-2027: ReNature - Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито. В рамките на проектното предложение се предвижда в oбщина Русе да се изгради парк върху площ от 25 дка, в североизточната част на града, до МОЛ Русе. Част от планираните строително-монтажни дейности, които ще се изпълняват са: изграждане на алейна мрежа с водопропусклива настилка и подходи към парка от поне две страни; воден ефект с циркулация на водата; обособяване на зона за пикник; обособяване на зона за събития и срещи; обособяване на детски кът и площадка; изграждане на кът „Биоразнообразие” – подходящи елементи са билкова градина, градина, привличаща насекоми и/или птици, градина с подправки, градско земеделие и др.; изграждане на чешма за питейна вода; поставяне на подходяща паркова мебел (пейки, кошчета, детски и спортни съоръжения и др.), фиксирана с подходящи бетонови стъпки в земната основа; обособяване на зона за поставяне на преместваеми тоалетни; изграждане на алейно осветеление със соларно захранване; изграждане на система видеонаблюдение; изграждане на автоматизирана поливна система. „Партньорство за трансгранично сътрудничество между български и румънски публични институции за по-зелен регион Гюргево-Русе“. Община Русе ще проучи състоянието на водните тела на нейна територия, по-специално язовир Николово, язовир Образцов чифлик и долното течение на р. Русенски лом да създаде план за устойчивото им поддържане и закупи специализирана техника за драгиране и управление на водолюбивата растителност. Като част от дейностите за създаване на мрежа ще бъдат монтирани 3 камери на територията на Русе за контрол на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Целта е устойчивото поддържане на водните обекти и зелените пространства на Русе, чрез които населението на повиши достъпа си до екосистемни услуги. Проектът се осъществява в партньорство с Община Ценово, Окръжен съвет Гюргево, парк „Кумана“ и комуна Хотареле; стартира спортното събитие по проект „Sports for Green Deal“, финансиран по Програма „Еразъм“ на Европейската комисия. От 14 до 19 септември Русе е домакин на състезания по дисциплините ориентиране, триатлон, състезание с драконови лодки и лека атлетика, като в състезанията ще се включат участници от девет европейски държави. Спортната инициатива се организира в партньорство с Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Европейска мрежа за спортове на открито (Франция) и Русенския университет; предвид съществуващия недостиг на места в детските градини в централната градска част, Община Русе предлага на Общинския съвет да разреши прекратяване на съсобственост между „Инвестрой – Русе“ ООД и Община Русе, които са съсобственици в поземлени имоти с административен адрес гр. Русе, ул. „Батак“ № 4 и ул. „Никола Палаузов“ № 9. В изпълнение на Решение № 810, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 30 /24.02.2022 г., дружеството е изготвило инвестиционни проекти за застрояване на двата поземлени имота с многофамилни жилищни сгради. Предвидено е Община Русе да получи детска градина в партерния етаж на едната от сградите; офис – административно помещение към детската градина, в другата сграда и детска площадка за игра на открито, разположена в двора между проектираните сгради. С реализацията на предлаганото разпореждане би се решила възникналата понастоящем обществена потребност на живущите в централната градска част, чиито деца се налага да посещават поотдалечени детски заведения, съпътствано и с допълнителни неудобства като организиране на транспорт, придвижване и прочие. В изпълнение на Решение № 810, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 30 / 24.02.2022 г., дружеството е изготвило инвестиционни проекти за застрояване на двата поземлени имота с многофамилни жилищни сгради. Предвидено е Община Русе да получи детска градина в партерния етаж на едната от сградите; офис – административно помещение към детската градина, в другата сграда; и детска площадка за игра на открито, разположена в двора между проектираните сгради. С реализацията на предлаганото разпореждане би се решила възникналата понастоящем обществена потребност на живущите в централната градска част, чиито деца се налага да посещават поотдалечени детски заведения, съпътствано и с допълнителни неудобства като организиране на транспорт, придвижване и прочие; на заключително пресконференция беше представено успешното приключване на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“. Проектът е по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 20142021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата му стойност е в размер на 759 704,85 лв. Проектът се изпълняваше в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово. Основна цел на проекта беше да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализирането на нови 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Изпълнението на проекта целеше да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене; подготвени бяха 29 предложения до Общинския съвет, които предстои да бъдат разгледани на предстоящата сесия през септември; проведени бяха 2 тръжни процедури, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изработени бяха 5 инвестиционни проекта във връзка с основния ремонт на улична мрежа - ул. „Мария Луиза“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Княжеска“, ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Згориград“. В тази връзка започна съгласуването на проектната документация от компетентните органи. Обявите са публикувани на официалния сайт на Община Русе и са поставени на информационното табло на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6; - продължава текущият ремонт на трибуната със седалки на тенис корта в Парка на младежта – премахване на съществуващите бетонови блокове, направа на кофраж и армировка и бетон, доставка и монтаж на метални трибуни на 4 реда с 220 броя pvc седалки; - издадени бяха 2 разрешения за строеж; - извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; - издадени бяха три констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

Това е малка част от стъпките, които извървяхме през тези 4 години за развитието на Община Русе. В мисията си като кмет призовах общинските съветници да следваме заедно принципите на единение, компетентност, прозрачност и почтеност. Да бъдем съмишленици, защото ни сближава нещо много силно – всички обичаме Русе. Мисълта за тази кауза е способна да ме изведе и през най-трудните битки.

Да сме заедно в успехи и изпитания, които ни поднася настоящето, и да продължим напред за бъдещето, което нашата общност заслужава!

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и подход, ситуирани в предблоковото пространство на бл. „Вихрен“ и източно от бл. „Бачо Киро“ в кв. Хъшове; продължават строителните дейности по възстановяване и обновяване на фонтана в градинката до Общински пазар „Олимп“ в кв. Здравец.

 

Положени бяха цветно покритие и хоризонталната маркировка на обособените велоалеи в разделителните ивици на бул. „Цар Фердинанд“ и бул. „Цар Освободител“ - в участъка между кръстовищата с ул. „Александровска“ и бул. „Съединение“.

Стартираха дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеи в градинката на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени във втория етап от възстановяването и обновяването им; продължава приемът на документи за кандидатстване по основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 април 2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 август – 31 октомври, ще бъде извършено до 30 ноември; приключи цялостният вътрешен ремонт на помещение в сградата на Градските хали, предназначено за клуб на пенсионери; на 5 септември бе проведено заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Съединение“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Рига“ и по алеи в Лесопарк „Лпнник“ в с. Николово; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път II – 21, бул. „Васил Левски“, бул. „Липник“, бул. „Съединение“, бул. „Цар Освободител“, алеи „Възраждане“, ул. „Битоля“, ул. „Даме Груев“, ул. „Измаил“, ул. „Ради Иванов“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Табия“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула и с. Червена вода; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „7“ в кв. Дружба 1 и бл. „13“ в кв. Дружба 3; извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители в с. Сандрово и с. Басарбово; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“, бул. „Васил Левски“ с ул. „Шипка“ и ул. „Хан Крум“ с ул. „Борисова“; монтирани бяха 19 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; възстановени бяха увредени предпазни огради по бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Освободител“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, намиращи се по бул. „Васил Левски“ и в кв. Образцов чифлик; положена бе хоризонталната пътна маркировка в близост до входовете на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова, ОУ „Ангел Кънчев“, СУ „Васил Левски“, ОУ „Алеко Константинов“, Детска ясла №1 по ул. „19 – ти февруари“ и на кръстовищата по ул. „Княжевска“, ул. „Велико Търново“ и ул. „Духовно възраждане“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета, осиновени – 5, и бе извършена кастрация на 9 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 5 септември бе публикувано класирането за прием в детските градини и подготвителните групи в училище; изготвени бяха допълнения към предложението до Общинския съвет за утвърждаване и финансиране на паралелки с капацитет под определения минимум; сключени бяха 33 нови тристранни споразумения заявления за включване в Механизъм лична помощ с ползватели и бяха наети 33 лица като лични асистенти; подписани бяха месечни отчети и работни графици от 924 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 260 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и от 188 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“; изпратени бяха писма до доставчиците на социални услуги, във връзка с представените месечни технически отчети и месечни финансови отчет с резултатите от извършения контрол за месец август; приети бяха касови отчети и относими справки от образователните институции; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ и представители на Министерството на труда и социалната политика участваха в поредица от дискусионни срещи за споделяне на опит от прилагането на новото законодателство за социалните услуги и за обсъждане на въпроси и конкретни казуси, които да намерят решение; здравните медиатори посетиха кв. Селеметя и кв. Средна кула, където предоставиха информационни материали и консултираха 33 лица за ползата от профилактични прегледи, задължителни имунизации, превенция на заразяване с летни вирусни инфекции и вирусен хепатит А; продължава приемането на отчети и извършването на консултации, във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; проведена бе церемонията по повод 6 септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Одобрени бяха две проектни предложения на ОУ“ Отец Паисий“ - Русе и ДГ “Слънце“ по процедура, чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) „Модернизация на образователна инфраструктура“. Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в образователните учреждения. Инвестициите ще надхвърлят 4,2 милиона лева; на 8 септември ръководството на Община Русе проведе дискусионна среща за подобряване транспортната свързаност между България и Румъния през ГКПП Дунав мост. На нея присъстваха посланикът на България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, евродепутатът Петър Витанов, социалният антрополог Харалан Александров, политологът Първан Симеонов, както и представители на компетентните органи, отговарящи за транспортната свързаност от българска и румънска страна; проведени бяха 11 тръжни процедури, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост; на 5 септември стартира 10-ото юбилейно издание на състезанието за масово изминаване на най-дългия туристически вело маршрут в България „Дунав Ултра“. С общо разстояние от 740 км преходът свързва най-северозападното населено място на страната - с. Куделин (общ. Брегово), с най-североизточното населено място - с. Дуранкулак на Черно море. Община Русе е една от 12-те дунавски общини партньори. Каузата на кампанията е популяризиране на над 110 населени места - градове и села, откъдето маршрутът Дунав Ултра преминава.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна трети етап от ремонта на площад „Свобода“, който включва – демонтиране на компрометираните плочи и поставяне на нови гранитни; възложен бе текущият ремонт на трибуна със седалки на тенис корта в Парка на младежта. Предвижда се премахване на бетонни блокове и земна маса, направа на замазка, доставка и монтаж на метални трибуни с pvc седалки; подготвено бе възлагането на текущ ремонт на ул. „Огражден“ и ул. „Божурище“ в кв. Долапите; координирани бяха дейностите за обект „Изграждане абонатна станция и връзка към съществуваща топлопреносна мрежа в сграда /у-ще П. Берон/ на ул. „Рига“ №1 – гр. Русе“ – количествено-стойностна сметка, сключване на договор за комплексен доклад, абонатна станция; извършени бяха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

28.08 - 01.09.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Спечелен бе публичен търг за възмездно ползване на автоматична измервателна станция, собственост на община Белене, за срок от две години; започна подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга зад бл. „Бачо Киро“; продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в Лесопарк „Липник“, както и пропадания по пътното платно на ул. „Рига“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“; продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; продължават строително - ремонтните дейности в общинската сграда на ул. „Александровска“ 93 за създаването на нов пенсионерски клуб; подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела в кв. Дружба 3, бл. „35“, кв. Чародейка - бл. 206, ул. „Муткурова“ - бл. „Съединение“, кв. Здравец –Изток – бл. „Ангел Войвода“, ул. „Плиска“ – бл. „Родопа“, ул. „Битоля“ – бл. „3“, бл. „Янтра“ и бл. „Бряст“; подменени бяха старите натриеви осветители с нови ЛЕД осветителни тела в с. Бъзън - 25 броя, с. Николово - 6 броя и с. Сандрово - 21 броя; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа в кв. „Средна кула“, кв. „Дружба“ 1 - ул. „Гео Милев“, Парк на младежта, бл. „3“ и бл. „7“ в кв. Дружба 1; положена бе хоризонталната пътна маркировка с червена боя пластик в района на ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Иван Вазов“, ПГСАГ ”Пеньо Пенев”, ВУ „Земеделски колеж“, СОУ „Христо Ботев“, ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“; започна полагането на хоризонтална пътна маркировка на вело алеи със синя боя пластик в разделителната ивица на бул. „Фердинанд“; монтирани бяха пътни знаци в кв. Здравец и кв. Родина по решения на Общинската комисия за организация и безопасност на движението и кметските наместници, както и бяха подменени увредени пътни знаци в кв. Чародейка и на бул. „Трети март“; изпратени бяха докладите от целенасочената инспекция за пътна безопасност до Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата (ДАБДП), с което се финализира пътният одит; монтирани бяха нови антипаркинг стълбчета на мястото на увредени такива по ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, ул. „Згориград“, ул. „Петрохан“; на 31 август бе създадена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Еделвайс“ в с. Николово, във връзка с реконструкция на водопровод; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 14 /3 в България и 11 в Германия/, извършена бе кастрация на 8 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Обявени бяха свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи в училище; изготвено бе предложение до Общинския съвет за утвърждаване и финансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум; изготвен бе отговор, във връзка с промяна в план-приема за VIII клас в ПГСС „Ангел Кънчев“; обобщена бе информацията от детските градини за приетите в първа група деца; стартираха дейностите по подготовка на инициативата „Културен чек“, която Община Русе разработи за зрелостниците от русенските училища; извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално-техническата база; създадена бе организация за оказване на спешна кризисна интервенция от психолог към Държавната агенция за закрила на детето, във връзка с възникналия инцидент на стадион Дунав, която е предоставена на децата и техните родители; здравните медиатори консултираха 28 лица в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“ и „Тракция“ за превенция на заразяване с хепатит А, с летни вирусни инфекции, засягащи стомашно – чревния тракт и за симптомите, които протичат; експерти от Превантивно – информационния център и здравен медиатор извършиха обход в кв. Тракция, като на 6 семейства са разяснени рисковете от употреба на наркотични вещества и енергийни напитки и са им предоставени информационни материали; експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ извършиха мониторинг на 3 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; проведена бе работна среща с директорите на детски ясли и директора на Детска млечна кухня за обсъждане на приема на деца от 15 септември и обявяването на нови свободни места. служители на Община Русе преминаха обучение за работа с непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в България, по проект „Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“, реализиран от Върховния комисариат за бежанците към ООН и УНИЦЕФ; проведено бе заседание на Общинската комисия за детето, на която се разискваха наболели теми, свързани с превенцията на психоактивни вещества, просещи деца и тютюнопушене сред учениците; продължават дейностите по подготовката на луксозното двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе; представена бе информация на училищата за инициативата Екошампиони на Екопак, която ще се осъществи от 21 септември до 20 октомври до 20 октомври.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изготвено бе предложение до Общинския съвет за безвъзмездно предоставяне на къщички от Коледния пазар на неправителствени организации с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност. Подадени са 6 заявления, като и 6-те сдружения ще ползват общо 4 броя къщички за определен период от време по график, утвърден от Общинския съвет; - в Лесопарк „Липник“ беше проведена последната четвърта инициатива по проекта на Спелео клуб „Академик“ „Едно скаутско лято в Русе“. Децата от Клуб „Пещерен мечок“ заедно с още близо 20 ентусиасти почистиха част от туристическите пътеки в района на чешмата Бялото момиче. Поредицата от скаутски събития се реализира с финансовата подкрепа на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Възложено бе проектирането на ул. „Княжеска“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“, което ще се извърши във връзка с капиталовия кредит за основен ремонт на уличната мрежа на гр. Русе;

- продължава изпълнението на текущ ремонт при бл. „Вяра“ 2 – в участъка между ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Видин“ и ул. „Борисова“;

- продължава асфалтирането на ул. „Витоша“, ул. „Струма“ и ул. „Христо Смирненски“ в с. Долно Абланово;

- продължава изпълнението на текущ ремонт на плочника пред сградата на Дом за медико-социални грижи за деца на ул. „Никола Й. Вапцаров“ 20;

- завършиха дейностите по подготовка на частичния ремонт на фасадата на общинска сграда бул. „Фердинанд“ 3, които включват подмяна на метални елементи и водосточни тръби;

- възложен бе текущ ремонт на пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“ №8 включващ подмяна на дограма, поставяне на ламинат, подмяна на осветлението, поставяне на нова врата и боядисване на стени;

- продължава цялостният вътрешен ремонт в Пенсионерски клуб №10, включващ освежаване на тавани, стени, под, подмяна на дограмата и на ВиК и ел. инсталацията;

- продължава ремонтът на Пенсионерски клуб №5 на ул.“Родопи“ 9, включващ цялостна подмяна на дограми, както и освежаване на стени, под и таван;

- издадено бе разрешение за строеж за обект „Изграждане на абонатна станция и връзка към съществуваща топлопреносна мрежа в сграда на ул. „Рига“ 1, гр. Русе“;

- издадени бяха 4 заповеди за преработка на инвестиционни проекти към издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура;

- извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

21-28.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Завърши цялостното асфалтиране на подхода и паркингите в междублоковите пространства към бл. „Бачо Киро“ и бл. „Поп Харитон“ в кв. Хъшове; доставени бяха 108 пластмасови компостера с обем 1000 л. за разделно събиране на биоразградими отпадъци, закупени в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“

 

 

Положена бе хоризонталната пътна маркировка с червена боя пластик в района на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - на ул. „Котовск“ и ул. „Измаил“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“ - на кръстовището на ул. „Александровска“ с ул. „Майор Узунов“; детски градини на кръстовището на ул. „Петрохан“ с ул. „З. Стоянов“ и по ул. „З. Стоянов“; ОУ „Отец Паисий“ - на кръстовището на бул. „Ц. Освободител“ с ул. „Александровска“, ул. „Б. Войвода“ и кръстовището на ул. „Б. Войвода“ с ул. „Мостова“, кръстовището на ул. „Александровска“ с ул. „Мостова“; ОУ „Тома Кърджиев“ - на кръстовището на ул. „Байкал“ с ул. „Околчица“ и по ул. „Околчица“, кръстовището на ул. „Околчица“ с ул. „Чипровци“, кръстовището на ул. „Чипровци“ с ул. „З. Стоянов“, кръстовището на ул. „Сърнена гора“ с ул. „Чипровци“, кръстовището на бул. „Ц. Освободител“ с ул. „Хан Аспарух“, както и полагане на хоризонтална пътна маркировка на общинския паркинг на ул. „Хан Аспарух“; продължават строително - ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова 51“; извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки при бл. „Ахелой“ 1 и бл. „Ахелой“ 2 , при бл. „Биковски“ и продължението на ул. „Юндола“, както и при бл. „Комаров“, бл. „Терешкова“, бл. „Николаев“, бл. „Попович“, бл. „Титов“; продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; продължават строително - ремонтни дейности в общинска сграда, намираща се на ул. „Александровска“ 93, за създаването на нов пенсионерски клуб; подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела в кв. Чародейка при бл. „101“, бл. „114“, бл. „206“, ул. „Сребърна“, ул. „Клисура“, ул. „Иван Дечев“, бул. „Липник“ - в участъка между ул. „Н. Петков“ и ул. „Дебър“, ул. „Д. Дебелянов“, ул. „Капитан Маринов“, ул. „Бойка“, ул. „Клисура“, бул. „Родина“, бл. „И. Дечев“, ул. „Сърнена Гора“; подменени бяха старите натриеви осветители с нови LED осветителни тела в с. Сандрово и гр. Мартен, с. Басарбово - 20 броя; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа в с. Ново село с подмяна на компрометирани осветителни тела за улично осветление; приключи демонтирането на неизползваеми телефони кабини, както и на автоматични устройства за карти за градския транспорт в град Русе. Дейността бе извършена след писмо на Община Русе; монтирани бяха пътни знаци за предимство на кръстовището на ул. „Захари Стоянов“ с алея „Момина сълза“; извършена бе проверка в с. Червена вода относно спазване на разпоредбите на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе; на 21 август бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „проф. Асен Златаров“ в участъка от ул. „Ангел Кънчев“ до пл. „Света Троица“ във връзка с ВиК цикъла; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени бяха 5 кучета в България и 3 в Гърция. Извършена бе кастрация на 9. кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Домашният социален патронаж се сдоби с нов автомобил, закупен с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ по предоставяне на топъл обяд на лица в най-висок риск от бедност и материални лишения за навременно получаване на приготвената храна; изготвена бе информация от детските градини за приетите в първа групи; извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално техническата база; изготвена бе информацията за обществено обсъждане на предложение до Общински съвет - Русе за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта; здравните медиатори консултираха 47 лица от кв. Селеметя за начина на предпазване от хепатит А, превенция на заразяване с летни вирусни инфекции, които засягат стомашно – чревния тракт и за задължителните имунизации и рисковете от пропускането им; обявени бяха 307 свободни места в детските ясли и бе извършено класиране в електронната система. Извършена бе служебна проверка на данни, удостоверяващи верността на посочени критерии от заявители на деца за прием в детски ясли; експертите на Превантивно - информационния център проведоха културно - образователни дейности в рамките на 3 дни с 19 деца на възраст от 10 до 17 г. за придобиване на умения за оползотворяване на свободното си време чрез креативни занимания, науки, спорт, изкуство, с цел превенция на психоактивните вещества; проведена бе образователна сесия на тема „Превенция на психоактивните вещества и справяне с гнева и конфликта“ с деца, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип и Дневния център за деца на улицата към БЧК от експертите на Превантивно – информационния център; сключени бяха договори с читалищата на територията на община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия и средства за ремонтни дейности; подготвена бе справка за читалищата на територията на община Русе с информация за индикаторите за изпълнение на натуралните и стойностните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по култура, изисквана от Министерството на финансите; продължава подготовката на предвидените в културния календар на общината събития през месец септември – 6 септември и 22 септември; приети бяха отчети и бяха извършени консултации, във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023; продължават дейностите по подготовката на луксозно двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе;

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Стартира процедурата за отдаване под наем на къщичките за коледния базар на пл. „Свобода“. Ще бъдат отдавани 24 павилиона при начална наемна цена от 444,00 лв. Коледният базар ще бъде проведен в периода от 27 ноември до 2 януари 2024 г. включително; на сесията на Общинския съвет през септември ще бъдат направени две предложения, свързани с коледните базари. Община Русе ще предложи да бъдат одобрени две позиции за поставяне на заведения за хранене на базара пред Съдебната палата, а в отделно предложение се предлага да бъде организирана процедура за отдаване под наем на няколко обекта, включващи ледена пързалка, съпътстващите я елементи и търговски обекти; във връзка със сключените от Община Русе договори за наем за бившите павилиони „Лафка“, както са по-известни на русенци, наемателите започнаха тяхното освежаване и пребоядисване /съгласно уговорените в договора условия/, като предстои в най-скоро време повече от половината павилиони да заработят. Служителите от отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ осъществяват ежедневен контрол за спазване на договорните отношения. Освен пребоядисване, до края на годината се очаква на всички павилиони да бъде изградена система за видеонаблюдение, която да бъде свързана с общинския център, по този начин се очаква вандалските прояви по спирките да бъдат ограничени; на 23 август се проведе Комисията по общинска собственост. Разгледани бяха 7 заявления от граждани желаещи да закупят общински имоти, като предстои внасянето им в Общинския съвет за вземане на решение; изготвена бе програмата за провеждане на европейското събитие по проект Sports for Green Deal, финансиран по програма „Еразъм“ на Европейската комисия, която може да бъде намерена в специализирания профил в социалните мрежи. В периода 14 - 19 септември Община Русе ще домакинства на спортисти от 10 държави в стартовете в дисциплините ориентиране, триатлон, драконови лодки и лека атлетика, както и да научат повече как спортът може да бъде устойчив.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна изпълнението на текущ ремонт на пространството при бл. „Вяра“ 2, , заключено между ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Видин“ и ул. „Борисова“; изработени бяха 3 инвестиционни проекта, във връзка с основния ремонт на улична мрежа - ул. „Бистрица“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Проф. Асен Златаров“. В тази връзка започна съгласуването на проектната документация компетентните органи. Обявите са публикувани на официалния сайт на Община Русе и са поставени на информационното табло на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6; изработен бе технически инвестиционен проект за „Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. „МНО 1“, кв. Възраждане“, гр. Русе“. Обявата за инвестиционното предложение е публикувана в официалния сайт на Община Русе и е поставена на информационното табло на Община Русе на адрес: ул. „Олимпи Панов“ 6; приключи изпълнението на текущи ремонти при 3 кръстовища в кв. Средна кула: между ул. „Йордан Йовков“, ул. „Кольо Фичето“, ул. „Индже войвода“ и ул. „Басарбовска“; между ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Димитър Талев“; между ул. „Димитър Талев“, ул. „Бели Лом“ и ул. „Чудомир“; започна изпълнението на 3 улици в с. Долно Абланово - ул. „Витоша“, ул. „Струма“ и ул. „Христо Смирненски“; започнаха дейностите по подготовката на текущия ремонт на седалките на Тенис корта в Парка на младежта; приключи изпълнението на обект „Текущ вътрешен ремонт в медицински кабинет в ДПЛФУ „Милосърдие“ на ул. „Белмекен“ 16; продължава изпълнението на ремонтните работи на обект „Текущ ремонт покрив на общинска административна сграда - Общински младежки дом на ул. "Райко Даскалов 2А“; започна обособяването на пункт за детска млечна кухня в Ясла № 15; продължават ремонтите на общински жилища.

14 - 18.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключи подготовката за цялостното асфалтиране на паркинга при блок „Бачо Киро“ в кв. Хъшове; продължават строителните дейности за възстановяване на настилките в градинката на пл. Дунав; стартираха дейности по възстановяване и обновяване на фонтана в градинката до общински пазар „Олимп“ в кв. Здравец

завърши оценяването на кандидатите, на които престои преминаване към алтернативно отопление за бита. От подалите документи в периода 2 май – 31 юли по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз са одобрени 80 домакинства; подменени бяха стари натриеви осветители с нови LED осветителни тела в с. Сандрово; продължават строително-ремонтните дейности в детски художествен център-ул. Борисова 51; на 15 август са извършени обработки срещу комари в Русе; подготвят се събитията за отбелязването на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември); проведе се среща в пенсионерски клубове №7 и 9 във връзка с транспортното обслужване на различни точки в града; почистено бе нерегламентирано сметище на ул. „Кръстец“; извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в квартал Долапите, локалното платно на ул. „Плиска“ при блок „Ахелой“ 1 и 2 , ул. „Сливница“, ул. „Тетово“; продължават строително-ремонтни дейности в общинска сграда, намираща се на адрес ул. „Александровска“ 93 ет. 1 (сградата на Централни Хали ), за създаването на нов пенсионерски клуб; подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление около блок „Колос“, блок „Вежен“, пл. „Свобода“ , бул. „Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Борисова“, блок 311 в кв. „Чародейка“, ул. „Доростол“ около блок „Гладиола“; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за улично осветление на ул. „Ропотамо“, с. Семерджиево, с. Ястребово, ул. „Църковна Независимост“, с. Николово, ул. „Богдан Войвода“, ул. „Неофит Рилски“ и подмяна на корозирала електрическа касета за улично осветление на бул. „България“; положена бе хоризонталната пътна маркировка на бул. „Липник“ от ул. „Иван Ведър“ до кръговото движение при КАТ и обратно. Положена е и хоризонтална пътна маркировка –пешеходни пътеки и с червена боя пластик на ул. „Студентска“, ул. „Котовск“, ул. „Измаил“, ул. „Мадарски конник“, кръстовището на ул. „Александровска“ с ул. „Майор Узунов“, ул. „Киев“ и кръстовището на ул. „Киев“ с ул. „Братислава“; подменени бяха компрометирани триплексови стъкла на автоспиркови навеси при ул. „Рига“ – Обръщалото и ул. „Доростол“ с ул. Янтра; санкционирани са 62 водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на града.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Предоставена бе еднократна финансова помощ на 11 семейства по реда на Наредба №21 за раждане на второ дете; подготовка за издаването на луксозното двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе; подготвени бяха договорите с читалищата на територията на община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия и средствата за ремонтни дейности; подготвено бе предложение до Общински съвет-Русе за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта; извършен бе мониторинг в 6 социални услуги от експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; обобщена бе информация от общинските училища за приетите в първи клас деца; извършиха се проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално-техническата база;. консултирани са 48 лица от здравните медиатори в кв. „Селеметя“ и кв. „Средна кула” за начина на предпазване от вируса с Хепатит А, превенция на заразяване с летни вирусни и за задължителните имунизации и рисковете от пропускането им; подготвена е заповед за определяне на медицински специалисти, които да осигуряват медицински услуги на Държавните зрелостни изпити и Държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември на учебната 2022/2023 година; извършиха се проверки в здравните кабинети на ДГ „Детелина“ и ДГ „Русалка за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки през летния сезон; подготовка на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата; - подготовка на предвидените в културния календар на Общината събития на 6 септември и 22 септември; подготвителни дейности във връзка с Националната литературна награда „Елиас Канети“ и церемонията по връчването ѝ; прием на отчети и консултации във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проведе се тръжна процедура за отдаване под наем на 25 имота – общинска собственост - пасища и мери, находящи се в землищата на селата Басарбово, Просена, Бъзън, Тетово, Ново село и Николово; експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в инфоден по мярка „Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Дейностите, които ще получат подкрепа включват подкрепа в търсене на работа, контакти с работодатели, включване в професионални обучения и др.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Възложено бе проектирането на основните ремонти на ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“, ул. „Згориград“ и ул. „Бистрица“. След предоставянето на инвестиционните проекти, съгласуването им с компетентните институции, одобряването им и издаването на разрешения за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани; продължава текущият ремонт на плочника пред сградата на бившия Дом „Майка и дете“ на ул. „Никола Й. Вапцаров“ №20; стартира текущият ремонт покрив на покрива на Общински младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ №2А. Предстои подмяна на улуци, мазилки и обшивки с поцинкована ламарина по бордове и комини на покрива на сградата, нови водосточни тръби за отвеждане на атмосферните води; започва изпълнението на текущ ремонт на сградата на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Дейностите включват частичен ремонт на покрив, фасади и водоплътни бетонови настилки около сградата; проведе се среща между Община Русе, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и ръководителя на т.нар. Воден цикъл за разясняване напредъка на проекта и начините за възстановяване на настилките от страна на експлоатационното дружество, във връзка с инвестиционно намерение на Община Русе за изпълнение на основен ремонт на уличната мрежа; извършен е оглед на ул. „Огражден“ в кв. „Долапите“ във връзка с проблеми с отводняването с цел последващо възлагане на текущ ремонт; възложено е изработването на инвестиционен проект за „Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. МНО 1, кв. „Възраждане“, гр. Русе“. След предоставянето, съгласуването, одобряването и издаването на разрешение за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани; извършен е оглед на пътя, водещ към плажа в с. Сандрово, с цел изпълнение на локални ремонти; извършен е оглед на ул. „Юрий Гагарин“ в с. Сандрово, във връзка с проблеми с отводняването и завиряване в зоната преди кръстовището с ул. „Васил Левски“. Към момента общинска администрация търси решение за повърхностно отводняване, предвид лисата на улична канализация в района; извършен е оглед на отводнително съоръжение (линеен отводнител) в с. Николово при кръстовището между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“. За изпълнение ще бъдат възложени следните дейности: почистване на коритото на отводнителния канал, демонтаж на съществуващи метални решетки, изработване и монтаж на нови. След почистването, ще се прецизира необходимостта от ремонт на бетоновите елементи на отводнителя.

07 - 11.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; започна подготовката за цялостното асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Бачо Киро“ в кв. "Хъшове“; завършиха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в кв. „Здравец“ в локалната улица на бул. „Липник“; продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; започнаха строително-ремонтни дейности в общинската сграда,намираща се на ул. „Александровска“ 93, ет.1 (сградата на централни Хали), за създаването на нов пенсионерски клуб; извършен бе монтаж на електрически табла и електрически кабели за захранване на мероприятие в село Николово в Лесопарк "Липник"; монтиран бе нов стълб за улично осветление и нови осветителни тела за осветление на беседка в кв. Долапите; подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на ул. „Д. Баларев“, ул. „Босилеград‘, ул. „Янтра“, Парка на младежта, кв. Дружба 1 при бл. "21";

монтирани бяха нови парко-осветителни тела в кв. Долапите и бяха подменени стари натриеви осветителни тела с нови LED осветителни тела, общо 21 на брой; положена бе хоризонталната пътна маркировка на ул. проф. „Д. Баларев“ ,ул. „Дряновска“, бул. „Ц. Освободител“, бул. „Липник“; подменени бяха компрометирани триплексови стъкла на спиркови навеси при МОЛ Русе, кв. Образцов Чифлик, бул. „Тутракан“; монтирани бяха пътни знаци при ул. „Княжевска“, ул. „Гладстон“, ул. „ТЕЦ“, ул. „З. Стоянов“, ул. „А. Константинов“; въведена бе временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Петър Берон“ във връзка с Водния цикъл; проведено бе заседание на Общинската постоянно действаща епизоотична комисия, с цел запознаване с актуалната епизоотична обстановка по отношение на заболяване с Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на Република България и обсъждане на мерки за предотвратяване разпространението на АЧС на територията на община Русе; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 5 кучета и бе извършена бе кастрация на 20 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Извършена бе подготовка и посрещане на деца и представители от българската общност от град Тараклия, Република Молдова; създадена бе организация за среща на кмета с родители, подпомогнати по общинската програма „Асистирана репродукция“; подготвени бяха договори за читалищата на територията на община Русе; експерти от ресор „Хуманитарни дейности“ взеха участие в работна среща на кмета с представители на Асоциация на родители на деца с епилепсия; организирана и проведена беше работна среща между община Русе и представители на РС на КНСБ и КТ „Подкрепа“ във връзка със Закона за държавния бюджет и приетите стандарти за делегираните от държавата дейности; извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално техническата база; изпратена бе информация до областния управител във връзка с плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2023 г. и Доклад за младежта за 2021-2022 г.; изготвена и изпратена бе информация до областния управител във връзка с изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за периода март – юли 2023 г; експертите на Превантивно-информационния център по наркомании проведоха групова обучителна сесия с 8 родители и с 10 деца на възраст 12-14 г., настанени в услугата „Социални в жилища“, и с 16 деца и младежи, ползващи социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, на тема „Превенция на психоактивните вещества, справяне с гнева и конфликта“; експерт от ресор „Хуманитарни дейности“ взе участие в заседание на Пробационен съвет – Русе за обсъждане на плановете за изпълнение на пробационни мерки и доклади с оценки и в среща на мултидисциплинарния екип, сформиран към дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, за обсъждане на случай на насилие спрямо деца; извършен бе мониторинг в три защитени жилища за лица с умствени увреждания и в Дневен център за деца/младежи с увреждания от експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; отбелязан бе празникът на Военноморските сили с тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя на Паметника на моряка в Русе и празничен концерт по случай 144 години от основаването на ВМС; проведени бяха две комисии със секретари и председатели на читалищата на територията на Община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сключен бе договор за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински поземлен имот с адрес гр. Русе, ул. „Потсдам“ 1 /бивш Хлебозавод/; проведена беше тръжна процедура за отдаване по наем на земеделски земи общинска собственост за 80 земеделски имота, находящи се в землищата на с. Просена, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, гр. Русе, с. Ново село, с. Басарбово, с. Николово и гр. Мартен; финализирана бе още една процедура за покупко-продажба на общинско жилище. До настоящия момент са извършени продажби на 43 апартамента от определените общо 48 общински жилища съгласно Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г. на Общински съвет – Русе; обсъдени бяха проектни идеи за партньорство, с които да се кандидатства по програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2021-2027 на среща между представители на Община Русе и представите ли на Окръжен съвет Гюргево. Разгледани бяха възможностите за сътрудничество по приоритет 2 на програмата „Зелен регион“; открито бе петото издание на изложбата „Миналото днес“ на пл. „Свобода“ 6. Експозицията се реализира по идея на Държавен архив - Русе и с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух” и фирма „Експрес Сервиз” ООД. Тази година традиционната изложба с архивни фотоси представя интригуващи фотографии на известни лица от българската и световната история, чийто житейски път е бил свързан с Русе.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Пуснат бе в експлоатация фонтанът пред сградата на Доходното здание след извършен текущ ремонт на настилката и облицовката;

извършени бяха подготвителни действия за стартиране на основен ремонт на ул. „Яребична“ - в участъка от ул. „Ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“, и ул. „Тича“ - в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“; извършено бе проучване на възможността за присъединяване към газопроводната мрежа на сграда на ул. „Пирот“ 10; приключен бе текущ ремонт на още едно общинско жилище; извършена бе подготовка за рехабилитация на улица в кв. Долапите - ул. „Божурище“; извършен бе оглед и подготовка за рехабилитация на паркинг зад бл. "15" на ул. „Мария Луиза“; извършени са 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; съставени и връчени бяха два акта за установяване на административно нарушение за непредставяне на документи и информация по административна преписка за кв. „Образцов чифлик“; съставен бе един констативен акт за забрана ползването на строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица; издадени бяха 16 разрешения за строеж, а одобрените подробни устройствени планове са 7.

 

31.07. - 04.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Асфалтирани бяха пешеходните алеи в градинката на пл. „Доктор Мустаков“; от 4 август стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете, положен беше вторият завършващ слой нова асфалтова настилка и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север; продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; подменени бяха стари натриеви осветители за улично осветление с нови LED осветителни тела в с. Просена; извършени бяха обработки срещу комари на територията на село Николово и Лесопарк „Липник“; извършени бяха локални ремонти - подготовка за асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в кв. Здравец - локалната улица на бул. „Липник“; продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; извършена бе подмяна на компрометирани лампи за улично осветление на ул. „Д. Дебелянов“, бул. „Тутракан“, бл. „51“ и бл. „43“ в кв. Дружба 3, около бл. „208“ в кв. Чародейка. възстановени бяха проблемни участъци от електрическата мрежа за улично осветление на ул. „Й. Цанков“, ул. „Липник“ в с. Николово, ул. „Драма“ и в Парка на младежта; монтирани бяха нови електрически табла на пл. „Свобода“; монтирани бяха пътни знаци на ул. „Дебър“, бул. „Родина“, ул. „К. Маринов“, ул. „Вардар“; положена бе хоризонталната пътна маркировка на бул. „Съединение“, бул. „Скобелев“ (от бул. „Ц. Освободител“ до ул. „Борисова“ и обратно), бул. „Потсдам“; монтирани бяха колчета против паркиране на ул. „Константин Илиев“; на 1 август бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Чая“, ул. „Плана планина“ и ул. „Манастирище“ във връзка с Водния цикъл; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 4 кучета, осиновени бяха 8 кучета (5 в България и 3 в Германия) и бе извършена кастрация на 10 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изготвена бе информация до учебните заведения, във връзка с увеличението на стандартите и нормативи за делегирана от държавата дейност и приемането на бюджет за 2023 г.; продължават дейностите по разпределение на общинската и държавната субсидии на читалищата на територията на община Русе; продължават приемът на отчети и консултациите, във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ заедно с представители на услуги за непридружени деца и чужди граждани участваха в обучение на тема „Правна рамка и работа с непридружени деца“, организирано от Върховния комисариат на ООН; продължава работата по финансови отчети по изпълнение на сключени договори със спортните клубове по Програма „Спорт“; здравните медиатори консултираха 55 лица от селата Николово, Бъзън, Семерджиево, Ястребово, Хотанца, Ново село и Червена вода, както и кварталите Селеметя и Чародейка на тема превенция на заразяване с хепатит А и за летни вирусни инфекции, които засягат стомашно - чревния тракт; директорите на детски ясли и служители на Детска млечна кухня преминаха обучение за работа с електронния портал „Виртуална кухня“; проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на постъпили заявления на кандидат – потребители за услугата „Социални жилища“; на работна среща между заместник - кмета Енчо Енчев и представители на Регионална дирекция за социално подпомагане и Дирекция социално подпомагане бе изготвен алгоритъм за работа с непридружени деца чужди граждани; проведени бяха две обучения на представители от Младежкия парламент; на 30 юли бе организирана церемония по отбелязването на 155 г. от гибелта на Стефан Караджа съвместно с Дружество „Традиция“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

От 31 юли стартира работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Русе, закупени по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ . В центровете могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство - хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи; на 3 август заместник-кметът Златомира Стефанова посети Община Гюргево, където се срещна с кмета Адриан Ангелеску, както и с експерти от администрацията на града. На срещата беше обсъдена обща идея за представяне на проект по поканата на Програма „Интеррег VIA Румъния-България 2021-2027“. Обсъдени бяха конкретни идеи за развитие на зелените системи на побратимените градове, с които да бъде постигнат значителен трансграничен ефект; обновен бе специализираният сайт Invest in Ruse (https://investinruse.com/), който дава на гражданите и бизнеса актуална информация за икономическото развитие на Русе и региона. Целта е на едно място да бъдат събрани новини за растежа на действащи компании, нови инвеститори и полезни възможности за частния сектор. Обхванати са и други важни въпроси за развитието на Русе и икономически новини, касаещи региона. Сайтът вече има и своя Фейсбук страница „Инвестирай в Русе“. 

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи текущият ремонт на настилката и облицовката на фонтана пред сградата на Доходното здание; приключи текущият ремонт на настилката около автобусната спирка на пл. „Александър Стамболийски“ (до Централна жп гара); сключен бе договор за основен ремонт на отоплителната инсталация в сграда на СБА на бул. „Ген. Скобелев“ №45; извършени бяха 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; съгласувани бяха 3 инвестиционни проекта с 6 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на РС; издадени бяха 11 разрешения за строеж, а одобрените подробни устройствени планове са 8.

24-28.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Продължават строителни дейности за възстановяване на настилките в градината на пл. „Доктор Мустаков“; - започна отстраняването на амортизираната пътна настилка на алеите в градинката при пл. „Дунав“. Предстои мястото да бъде цялостно реновирано – с изграждане на нова асфалтова настилка, нови бордюри, осветление и др. - положен беше първи слой нова асфалтова настилка на обслужващата улица към жилищен блок „Родопи“ в квартал Здравец- Север 1. Продължи подготовката (повдигане на шахти и отоци) преди полагането на втория завършващ слой. Монтирани бяха и два нови стълба за улично осветление както и нови лед осветителни тела при жилищния блок; - извърши се обработка срещу комари на територията на град Мартен на 24 юли, както и в село Сандрово, гробищен парк Чародейка и гробищен парк Басарбово на 27 юли; - приключи контролната проверка от РИОСВ – Русе на Община Русе за установяване изпълнението на условията на издаденото комплексно разрешително на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан; - извършиха се локални ремонти-подготовка за асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в квартал Здравец - локалната улица на бул. „Липник“ до кино „Здравец“, ул. „Бабуна Планина“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Дряновска“; - проведоха се огледи и разговори с граждани по проблеми, представени от граждани в приемното време на кмета, във връзка с обществения превоз на пътници и безопасността на движението; - извърши се разстилане и уплътняване с валяк на фрезован асфалт в местност „Сухия кладенец“; - продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; - извършена е подмяна на компрометирани лампи за улично осветление по бул. „Хр. Ботев“, ул. „Рига“, бул. „Цар Освободител“; - извършиха се ремонти на електрическа мрежа за улично осветление в Ново село, Николово, Червена вода и Д. Абланово. Подменени бяха и стари натриеви осветители за улично осветление с нови LED осветителни тела в гр. Мартен; - извършиха се ремонти на външното осветление в парка на Възрожденците и около паметника на Васил Левски; - монтирани са нови пътни знаци за обозначение на повдигнати пешеходни пътеки на ул. Солун. Положена е хоризонталната пътна маркировка на бул. Тутракан и ул. Солун; - монтирани са нови табели за обозначение на новите монтирани паркомати в Централната градска част; - монтирани бяха два броя пейки с възможност за повиване на бебета на пл. „Свобода“ и в Парка на младежта.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изплатиха се финансови помощи за раждане на второ дете на 8 семейства по реда на Наредба №21; в най-горещите летни дни се разкри временен пункт пред сградата на Съдебна палата за безплатни медицински консултации, измерване на кръвното налягане и раздаване на вода на гражданите; организира се честването на 155-ата годишнина от гибелта на Стефан Караджа, което ще се състои на 30 август, неделя, пред Паметника на героя; оказа се съдействие за организирането и провеждането на Държавното първенство по корабомоделизъм, както и за Международния турнир по триатлон за Купа Русе, който ще се състои на 29 юли; проведоха се срещи с инициаторите на тазгодишния „Десант на книгата“, който ще се състои от 22 до 24 септември в Русе; приключи договарянето за предстоящото поредно издание на „National Geographic Kids“, което ще се състои на 24 септември; започнаха преговори по селекцията на филмовите заглавия в рамките на предстоящото през ноември поредно издание на „София Филм Фест в Русе“; проведе се работна среща с баскетболните клубове в община Русе за уточняване на седмичния график за използване на спортна зала „Дунав“; здравните медиатори проведоха 47 консултации в кварталите „Селеметя“ и „Средна кула“ за информиране за симптомите и начините на предпазване от заразяване с летни вирусни инфекции; проведе се работна среща с представители на общинска администрация и общински съветници, на която се обсъдиха промени в Наредба 21 на Общинския съвет; експертите от Ресор „Хуманитарни дейности“ взеха участие в VI-та Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините в периода 25.07-27.07.2023 г. Представена е добра практика свързана с предоставяне на услуги за непридружени деца, чужди граждани; младежите от Тринадесети гвардейски отряд преминаха обучителен лагер; финализирана е подготовката на програмата за традиционния „Есенен салон на изкуствата и културата на Община Русе; проведе се среща с представители на Военноморските сили във връзка с честването и концерта на Представителния духов оркестър на ВМС по случай 144-годишнината от основаването им в Русе. Домакин и организатор на събитието, което ще се проведе на 7 август т.г., е Община Русе; проучване на гост артисти и групи за участие в Новогодишната програма на Общината на 31 декември 2023.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Във връзка с изпълнението на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ стартира работата на новосъздадения център за дигитализация. Дигитализирани са вече и първите 800 културни единици, част от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, партньор по проекта. Очаква се в рамките на проекта да бъдат дигитализирани общо 30 000 културни единици – снимки, книги, документи и плакати, артефакти други предмети, които ще бъдат достъпни на специално създаден интернет сайт; в рамките на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ беше проведена информационна кампания, под надслов „Живей чисто! Рециклирай!“, в четири детски градини на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово. Кампанията имаше за цел да запознае децата с разделното събиране на отпадъците и ползите от рециклирането; извърши се категоризиране на 5 туристически обекта (заведения за хранене и развлечение и места за настаняване). За отчетния период са извършени 4 проверки по сигнали на граждани, като не са установени нарушения. Извършени са проверки на туристически обекти за спазване изискванията на Закона за туризма, Наредба 5 и Наредба 7 на Общински съвет-Русе; подготвена е документацията за две тръжни процедури за отдаване по наем на земеделски земи общинска собственост. На 08.08.2023 г. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за 80 броя земеделски имоти, находящи се в землищата на с. Просена, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, гр. Русе, с. Ново село, с. Басарбово, с. Николово и гр. Мартен, а на 17.08.2023 г. предстои да бъде проведен търг за отдаване по наем на 25 броя имоти - пасища и мери - общинска собственост, находящи се в землищата на с. Басарбово, с. Просена, с. Бъзън, с. Тетово, с. Ново село и с. Николово; през тази седмица се проведе комисия по Наредба 6. Настанени са 17 нови семейства - 16 във жилища от общия фонд и 1 в резервно жилище, 1 семейства е пренастанено в друго общинско жилище. Прекратени са наемните правоотношения с 4 семейства. Подновени са настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 62 домакинства. Картотекирани са 23 семейства като крайнонуждаещи се за настаняване в общински жилища. Приети са 3 общински жилища след ремонт, извършен от Община Русе.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи изпълнението на текущ ремонт при жилищен блок 13 и на съществуващите пешеходни алеи в пространството между жилищни блокове 15 и 16, кв. „Дружба 3“. Продължава изпълнението на текущ ремонт в пространството при блок 22 и блок 11 в квартала; сключен бе договор за изпълнение на проектиране, строителство и авторски надзор на основния ремонт на ул. „Тича“ в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“ и за основния ремонт на ул. „Яребична“ в участъка от ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“. приключи смяната по гаранционна отговорност на облицовката тип Еталбонд на надлеза, свързващ кв. Родина с кв. Чародейка; приключи изпълнението на текущ ремонт по ул. „Витоша“; приключи текущият ремонт, състоящ се в подмяна на дограма, в два общински апартамента в блок „Бачо Киро“, вх. 3, ет. 5, ап. 14 и ап. 15. Предстои започване на текущ ремонт на общински апартамент в блок №35, вх. 3, ет. 1, кв. Дружба 3.

17-21.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключиха дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеите в градината на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени в първия етап от възстановяването и обновяването им; положен бе първи пласт нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; монтирани бяха нови светодиодни осветителни тела по протежение на северната пътна лента на Гредовия мост преди входа за гр. Русе, с което съоръжението изцяло бе осветено; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по алеи в Лесопарк „Лпнник“ в с. Николово, по подходите и зоните за паркиране в околоблоковото пространство на бл. „403“ в кв. Чародейка – Север и по обходен път, отвеждащ до Регионалното депо за отпадъци и Индустриален парк - Русе; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа в с. Просена; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „Христо Ботев“, ул. „Братислава“, ул. „Гео Милев“, ул. „Казанлък“, ул. „Муткурова“, ул. „Сливница“, ул. „Тракция“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула, кв. Долапите, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства нa бл. „Мадарски конник“ в кв. Възраждане – Юг, бл. „43“ в кв. Дружба 3 и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“ и бул. „Христо Ботев“ с бул. „Цар Освободител“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. „Цар Освободител“ /спирка „Оборище“/, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Чипровци“, ул. „Николаевска“ и ул. „Никола Петков“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 5, бул. „България“, бул. „Липник“ и ул. „Потсдам“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания по бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Войводова“, ул. „Цибър“ и пред бл. „Цитадела“ и бл. „Мара Манева“ в кв. Възраждане; извършени бяха съвместна проверки с РИОСВ – Русе относно чистотата на територията на Община Русе, като не бяха установени нарушения; започна контролна проверка на Община Русе от РИОСВ – Русе за установяване изпълнението на условията на издаденото и комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като се очаква контролният орган да се произнесе; на 19 юли бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Щип“, във връзка с изграждане на ВиК връзки; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 2 и бе извършена кастрация на 3 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведена бе втора поредна работна среща между ръководството на Община Русе и доставчиците на социални услуги, свързана с новите моменти при предоставянето и отчитането на дейностите в социалните услуги; продължава работата на разкрития пункт пред сградата на Съдебна палата, в който медицински специалисти измерват кръвното налягане, а служители на общинска администрация предоставят минерална вода и консултират гражданите как да се предпазват от високите температури. В рамките на една седмица бе измерено кръвно налягане и бяха консултирани 550 лица и бяха раздадени 600 бутилки минерална вода; обработени бяха отчети по Програма „Култура“ за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата; проведено бе специализирано обучение на служители от общинска администрация и от социалните услуги „Асистентска подкрепа“ и „Кризисен център за непридружени деца“ на тема „Професионално благополучие и превенция на професионалното прегаряне“ в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги,. здравните медиатори проведоха консултации на 54 лица от кварталите Селеметя и Средна кула за превенция на заразяване с хепатит А, за симптомите и начините на предпазване от заразяване с летни вирусни инфекции, които засягат стомашно - чревния тракт; на 18 и 19 юли по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски бе проведена тържествена церемония пред паметника на Васил Левски в Парка на Възрожденците и бе прожектиран игрално-документалния филм „Лъвский – Европеец в Българско“ от цикъла „Незабравимата България“; организирано бе участието на младежи от Русе в проект на Театър „Цвете“, гр. Чепеларе - „Нова нагласа”. 

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Продължава изграждането на анаеробната инсталация в местността "Слатина" с общински, държавни и средства от Оперативна програма "Околна среда". Съоръжението ще се ползва и от общините Тутракан, Ветово, Сливо Поле и Иваново, които са наши партньори и членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Голяма част от оборудването вече е доставено, като в бункерите и миксерите постъпващата биомаса ще се хомогенизира, преди да започне безкислородното ѝ третиране. Инсталацията е една от трите в България и ще даде възможност за разделно събиране на зелените и хранителните отпадъци, от които впоследствие се получава компост и метан за електрическа и топлинна енергия; посрещнат бе норвежкият кораб “Saga Framann Ship”, който акостира за два дни в пристанището на Русе. Корабът е реконструкция на кораба от Клостад (908 г.), намерен в полето край Ларвик, а екипажът си поставя за цел да измине с него разстоянието от Тонсберг, Норвегия, до Истанбул, Турция. Общинската администрация осигури за екипажа подаръци с рекламна цел на града, туристическа обиколка на основните забележителности, както и съдейства за всички нужди за престоя им; на 20 юли експерт от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участва в дискусия относно необходимостта от повишаване на квалификацията в сферата на регионалното развитие, организирана от Русенската търговско - индустриална камара. Събитието е част от дейностите по проект „REGIO.DIGI.HUB“, фокусиран върху надграждане капацитета на системата за професионално образование и обучение (ПОО) за регионално развитие на европейско ниво. Консорциумът е в процес на създаване на платформа с обучителни материали, насочени към повишаването на квалификацията на служителите, работещи в сферата на регионалното развитие. Тя ще представи теоретичен материал, нови научни решения и добри реализирани практики от различни направления важни за устойчивото развитие на регионите; извършено бе категоризиране на 24 туристически обекта (заведения за хранене и развлечение и места за настаняване). Извършени бяха и 4 проверки по сигнали на граждани.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава работата по изграждането на скейт парка в Парка на младежта; издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация и бе заверен техническият паспорт на обект „Топлопроводна връзка за захранване на сградата на общежитието към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“; съгласувани бяха 9 инвестиционни проекта с 11 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение за строеж; извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи; издадени бяха два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

10 - 14.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положени бяха изцяло нови асфалтови настилки и ограничителни бетонови ивици, граничещи с тревните площи по алеите в Парка на възрожденците, предвидени във втория етап от възстановяването и обновяването им; - изцяло бе възстановено амортизираното осветление по протежение на обновените алеи в Парка на възрожденците. Монтирани бяха нови стълбове и светодиодни паркови осветителни тела и бе извършена подмяна на електрическата захранваща мрежа; - стартираха строителни дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градината на пл. „Доктор Мустаков“; - продължават строителните дейности по подготовката преди цялостно преасфалтиране на паркинга и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; - извършен бе обход на изградените велосипедни алеи за оценка на състоянието им и необходимостта от ремонти; - извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по подходите и зоните за паркиране в околоблоковото пространство на бл. „403“ в кв. Чародейка – Север; - извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Ново село – с. Долно Абланово, както и по уличната мрежа в с. Семерджиево и с. Просена; - възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 2, бул. „Липник“, бул. „Неофит Бозвели“, ул. „Гео Милев“, ул. „Котовск“, ул. „Лозен планина“, ул. „Тинтява“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в с. Просена; - извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Хан Кубрат“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Бачо Киро“ в кв. ЦГЧ, бл. „Росица“ в кв. Цветница, , бл. „6“ в кв. Дружба 1, бл. „308“ в кв. Чародейка – Север, бл. „3“ и бл. „13“ в кв. Дружба 3 и бл. „19“, бл. „78“, бл. „81“ и бл. „Лазар“ в кв. Здравец; - извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“, бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“ и бул. „Васил Левски“ с бул. „Даме Груев“; - на 10 юли бяха извършени частични обработки срещу комари на територията на град Русе; - на 12 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Бъзън, с. Басарбово, с. Ястребово, с. Семерджиево, с. Червена вода, с. Хотанца, с. Тетово, с. Ново село, кв. Образцов чифлик, кв. ДЗС и кв. Средна кула; - на 13 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на град Русе; - монтирани бяха 16 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; - положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 2, републикански път I – 5, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Потсдам“; - в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 25 кучета, осиновени - 13 и бе извършена кастрация на 10 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 проведено бе обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ“ в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги на служители на социална услуга „Асистентска подкрепа“, предоставящи подкрепа на хора в нужда на територията на Община Русе. Проведен бе надзор на социални асистенти, предоставящи подкрепа на хора в нужда;

 проведена бе работна среща между ръководството на Община Русе и доставчиците на социални услуги, свързана с новите моменти при предоставянето и отчитането на дейностите в социалните услуги;

 здравните медиатори проведоха консултации с 37 лица от кварталите „Тракция“ и „Чародейка“ за предпазване от летни вирусни инфекции;

 разкрит бе временен пункт пред сградата на Съдебна палата, в който служители на общинска администрация измерват кръвното налягане, предоставят минерална вода и консултират гражданите как да се предпазват от високите температури;

 проведено бе открито заседание на Общинския съвет по наркотични вещества, на което бяха представени дадените насоки за работа на проведената Национална конференция. Представени бяха добри практики и одобрените две програми от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката по Наредба №6 за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества.  проведен бе групов и индивидуален надзор на екипа на Превантивно- информационния център;

 приключи работата по разработване на програмата за предстоящия „Есенен салон на изкуствата и културата“, който ще се състои от септември до края на ноември;

 приключи подготовката на честването по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски, което ще се състои на 18 и 19 юли и ще бъде отбелязано с 2 събития – церемония пред паметника на Левски на 18 юли от 19 ч. и представяне на игралния документален филм „Лъвский – Европеец в Българско“ от цикъла „Незабравимата България“ на 19 юли от 18 ч., в зала „Европа“ на Доходното здание;

 подписан бе договор със Сдружение „Грийн Рок Фест“ за участието на американската рок-легенда Джони Джоели - вокалист на „Axel Rudi Pell“ и „Hardline“, в 15-ото издание на фестивала на 9 септември;

 проведено бе заседание на Обществения съвет за култура.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 12 юли експерти от дирекция „Международни политика, стопански дейности и анализи“ проведоха среща с представители на Окръжен съвет - Гюргево и Община Ценово. Бяха обсъдени съвместни дейности, които да бъдат част от общ проект по приоритетна ос „Зелен регион“ на програма Интеррег VI А Румъния-България; - продължава обновяването на общинския жилищен фонд със средства от продадените апартаменти от решението на Общинския съвет. Тази седмица ОП “Общински имоти“ прие две отремонтирани жилища; - експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в обучение на тема „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Допустими дейности са: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на сгради; устойчива мобилност, вкл. градска мобилност; пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; образователна инфраструктура и оборудване; здравна и социална инфраструктура; жилищно настаняване и култура, спорт и туризъм. Община Русе е един от основните бенефициенти по тази програма и ще вземе активно участие при изготвянето и представянето на Концепции за интегрирани териториални инвестиции; - на 11 юли експерти от дирекция „Международни политика, стопански дейности и анализи“ посетиха Регионалната библиотека и Регионалния исторически музей в Шумен. Целта на посещението беше обмяна на опит между бенефициенти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Проведени бяха разговори с работещите по дигитализацията на културно наследство, включително с демонстрация на оборудване, обсъждане на стандарти и добри практики. Центърът по дигитализация на Община Русе по проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ вече стартира своята дейност. Назначените специалисти преминават обучения и работят по първите обекти, които трябва да бъдат съхранени дигитално.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи изграждането на лекоатлетическа писта, игрище за народна топка и фитнес уреди в двора на МГ „Баба Тонка“; - приключи ремонтът на покрива на сградата на Мотоклуба в село Николово; - избран бе изпълнител за извършване на строително-монтажните работи за втория етап на скейт парка и изпълнител за упражняване на строителен надзор на обекта; - подадено бе заявление за регистриране на строеж и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект: „Топлопроводна връзка за захранване на сградата на общежитието към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“; - извършени бяха 8 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките бяха съставени протоколи.

 

03 - 07.07.2023 г

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТ

Възстановено бе уличното осветление на моста и пътя между кв. Средна кула и кв. Долапите. Монтирани бяха нови LED осветители; продължава полагането на нови настилки по подготвените алеи в Парка на възрожденците; положен бе последен втори пласт асфалтова настилка на паркинга и подходите към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; стартираха строителните дейности по подготовка на зоните за паркиране, пешеходните алеи и обслужващата улица в околоблоковото пространство към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; на 4 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите; на 6 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на кв. Долапите и в района около езерото в Лесопарк „Липник“; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Семерджиево; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места в околоблоковото пространство до бл. „403“ в кв. Чародейка - Север; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по ул. „Будапеща“, „Иван Вазов“, ул. „Николаевска“, ул. „Сребърна“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Тракция“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа на кв. Долапите и с. Долно Абланово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „18“ в кв. Дружба 3, бл. „3“ в кв. ЦЮР и бл. „309“ в кв. Чародейка - Север; извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната експлоатация на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ /до ОУ „Братя Миладинови“/, на ул. „Майор Атанас Узунов“ с бул. „Съединение“, на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“ и бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Княз Дондуков – Корсаков“; монтирани бяха 10 нови и бяха възстановени 6 увредени пътни знака за организация на движението на различни места в града; продължава монтирането на нови предпазни огради по бул. „Цар Освобоител“ - в участъка от кръстовището с ул. „Ангел Кънчев“ до кръстовището с ул. „Хан Аспарух“; положена бе различна по вид хоризонталната пътна маркировка по републикански път I - 2 /в участъка от кръстовище с ул. „Н. Й. Вапцаров“ до кръстовището с ул. „Русофили“/, бул. „България“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Хан Аспарух“ и пред кръстовищата на ул. „Петрохан“ с ул. „Околчица“ и ул. „Нови сад“, Второ РПУ и около спортна зала „Дунав“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания на ул. „Борисова“ 99 и пред бл. „Тракция“ в кв. Възраждане и бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – юг; на 4 юли бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“ и на ул. „Сини вир“ в местност Арнаут дере в кв. Средна кула, във връзка с водоснабдяване на имоти; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 20 кучета, осиновени – 2 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места са 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 3 юли бяха публикувани резултатите от третото класиране за детските градини и подготвителните групи; сключени бяха 54 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 54 лица като лични асистенти; заместник-кметът Енчо Енчев проведе работни срещи в Министерството на труда и социалната политика и в Министерството на образованието, където бе обсъдена социалната реформа, поетапното преминаване към едносменното обучение и др.; изготвена бе програма за събитията в рамките на Европейски дни на културното наследство, които ще се проведат през септември; служители на отдел „Социални дейности“ извършиха проверки на място след получени 3 сигнала за бездомни и бедстващи лица; здравните медиатори извършиха патронаж в квартал „Чародейка“ и обхванаха 42 лица, които бяха консултирани за задължителните имунизации и реимунизации, съгласно имунизационния календар на България; продължава подготовката на честването по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски, което ще се състои на 18 и 19 юли т.г. и ще бъде отбелязано с 2 събития – церемония пред паметника на Левски и представяне на документалния филм „Лъвский – Европеец в Българско“; сключени бяха договори със спортни клубове по Програма „Спорт“. 

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 4 и 5 юли експерти в отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в обучение с представители от цяла Европа на тема „Подкрепа на интегрирани подходи за устойчиво градско развитие“. Демонстрирани бяха добри практики, свързани с развитие на зелени системи и устойчив градски транспорт; - на 4 юли експерти на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ участваха в среща с представители на сектора на креативните индустрии от Дания, Северна Ирландия, Германия и България. Целта беше проучване на местната екосистема в рамките на проект „SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии“. Пред гостите беше представен град Русе и предвидените мерки за развитие в сферата на креативните индустрии и опазването на културното наследство, част от ПИРО 2021-2027; - до настоящия момент са извършени продажби на 42 апартамента от определените общо 48 броя общински жилища, съгласно Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г. Общински съвет – Русе. На наемателите на още четири от жилищата са връчени заповеди, като заплащането на стойността на жилищата може да бъде извършено в тримесечен срок. На предстоящата на 13 юли сесия на Общинския съвет предстои разглеждане на още две заявления за закупуване на общинско жилище.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава ремонтът на настилката и облицовката на фонтана срещу входа на Доходното здание; - възложен бе текущ вътрешен ремонт в пенсионерския клуб в кв. Долапите; - възложен бе вътрешен ремонт в медицинския кабинет в сграда на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ на ул. Белмекен №16; - започна ремонт на покрива на сградата на Мото клуба в с. Николово; - продължава ремонтът на покрива над Пленарна зала; - извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи; - издаденa бе 1 заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на съобщаване на заинтересуваните лица.

26 - 30.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе изцяло нова асфалтова настилка, ограничена с бетонови пътни ивици, на паркинга и подходите между бл. „Родопи“ и бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; монтирани бяха нови улични стълбове с LED осветителни тела по ул. „Григор Пърличев“ в кв. Дружба 3 - в участъка от бл. „1“ до кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров“; на 30 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Сандрово, с. Николово, с. Просена и с. Долно Абланово; на 30 юни бяха извършени са обработки срещу комари на територията на град Русе – Централна градска част, Парка на младежта, Парка на Възрожденците и кея; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Потсдам“, ул. „Филип Станиславов“ /в участъка от кръстовище с ул. „Зорница“ до кръстовище с бул. „Васил Левски“/, пред кръстовищата по ул. „Братислава“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания пред бл. „Комаров“ в кв. Здравец, бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – юг и бл. „Тракция“ в кв. Възраждане; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Екзарх Йосиф“ и в околоблоковите пространства на бл. „310“, бл. „402“ и бл. „403“ в кв. Чародейка; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Ястребово и с. Семерджиево; ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „България“ и ул. „Тунджа“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по алеи „Възраждане“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Александровска“, ул. „Братислава“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Муткурова“, ул. „Николаевска“, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, пл. „Елиас Канети“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „86“ в кв. Здравец и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Стефан Стамболов“ с ул. „Сент Уан“, бул. „Липник“ с ул. „Котовск“ и ул. „Борисова“ с бул. „Неофит Бозвели“; - монтирани бяха 20 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; наградени бяха участниците в конкурса на тема „Пази детето на пътя“, посветен на Международния ден за безопасност на движението - 29 юни. От най-добрите рисунки бяха направени дизайни на плакати и флаери, които бяха поставени на видно място в превозните средства от обществения транспорт; Община Русе бе отличена в категорията „Активна общинска политика по безопасно движение по пътищата“ на тържествена церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в София, където бяха връчени първите годишни награди за пътна безопасност на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) по случай Международния ден за безопасност на движението по пътищата – 29 юни; на 28 юни бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“, ул. „Георги С. Раковски“ в тупиковата ѝ част при пл. „Света троица“, ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Цар Асен“, във връзка с кабелно електрическо захранване за жилищни сгради; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 3 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 28 юни бяха публикувани свободните места за трето класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; на 26 юни бяха публикувани резултатите от трето класиране за първи клас и бе обявена информация за наличните свободни места във всички училища на територията на община Русе към 30 юни; след проведен конкурс за избор на частен доставчик, бе сключен договор за предоставяне на социалната услуга „Център за временно настаняване“ на територията на община Русе; във връзка с приключване на проектните дейности по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 - предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бе проведена заключителна конференция; в Общинския съвет бяха входирани предложения за приемане на Годишен план на дейностите за 2023 г., в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, за спонсорство на спортни кубове и за сключване на споразумение за сътрудничество за неделни и летни образователни занимания; разпределени бяха средствата за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 г.; ОП „Спортни имоти“ преотстъпи помещение в Спортен комплекс „Ялта“ за нуждите на Спортен клуб за ветерани „Дунав“; здравните медиатори проведоха консултации на 75 лица от кв. Селеметя, кв. Средна кула, кв. Здравец и кв. Дружба за задължителни ваксини и за рисковете от пропускането им; отпуснати бяха финансови средства на 11 семейства за раждане на второ дете и на едно семейство за раждане на близнаци, съгласно Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. проведени бяха дейности по повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с ученици от ОУ „Отец Паисий“, АГ „Гео Милев“ и деца от „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“; експерти от Превантивно - информационния център участваха в 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията, употребата и злоупотребата с наркотични вещества, където те представиха добри практики от Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе; на 29 юни на русенския кей бе проведен концерт по случай Международния ден на река Дунав; продължава подготовката на Летния фестивал „Сцена под звездите“, който ще стартира на 30 юни на площада пред Държавна опера Русе с концерт – спектакъла „На гости в Малката Виена“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 28 юни беше депозирано проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Зора“ по покана от Националния доверителен екофонд, Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ започна подготовката за Коледен базар 2023 г. Внесено бе предложение до Общинския съвет за одобряване на провеждане на публичен търг с явно наддаване за позициите, предвидени за заведения за хранене. Базарът отново ще се проведе на пл. „Свобода“ пред Съдебната палата. Обмисля се вариант за втори базар, който да бъде разположен непосредствено до Ледената пързалка; завърши и втората процедура за отдаване под наем на павилиони общинска собственост до спирките на градския транспорт. В търга взеха участие 9 различни субекта. 20 павилиона намериха своите нови стопани, като за един от тях процедурата бе прекратена поради невъзможност за приключване на същата; експерти от дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ взеха участие в обучение по проект „MENERGERS – „Енергиен мениджър“ в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата на Федералното правителство на Република Германия. Община Русе е една от трите пилотни общини в България, които са избрани да участват. Целта е на място да се представят реализирани добри практики за подобряване на енергийната ефективност в градски условия; на 27 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в уебинар за трансфер на знания на тема „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Събитието беше организирано от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и представи идеи от „новото“ поколение – победителите от INNOAIR хекатоните. Иновативните предложения на младите хора бяха свързани с паркиране в реално време с изкуствен интелект, създаване на малък градски служител „SparkBot“ за поддържане на чистота в градски условия, различни решения за устойчиво градско развитие като “SOFIA PASS”, „CY Power” и „Eco-Port”. Част от идеите вече намират приложение в реална среда; на 29 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха във форум по инициативата на консорциум АКРОС – европейски трансграничен университет. Събитието беше организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“, Българо-румънската търговско промишлена палата и Университета в Крайова, Румъния. С участниците от общо 10 европейски университета бяха обсъдени трансграничните предизвикателства чрез интердисциплинарен и трансрегионален подход; експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се обучаваха на тема „Технологии за дигитализация на културно и историческо наследство“ в рамките на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“. Дейността е пряко свързана с новоформирания и оборудван център по дигитализация към Община Русе, в който започват работа трима специалисти; на 30 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в среща по проект „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“. Събитието бе организирано съвместно от Българо-румънска търговско промишлена палата и Община Русе и събра в онлайн платформа представители на бизнеса от региона. Представен бе новият инвестиционен профил на Община Русе с актуализирани данни за активността и основно развиваните сектори в местната икономика, както и резултатите от анкетно проучване и интервюта с представители на бизнеса за взаимоотношенията си с местната власт; внесени бяха 26 предложения за разглеждане на предстоящата сесия през месец юли в Общинския съвет, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изграждането на новата сграда на ДГ „Радост“, която се намира на ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ 3; започна подготовката на ремонта на Пенсионерски клуб № 10, намиращ се на ул. „Родопи“ 9; започна подготовката на дейностите по възстановяване на метални елементи по фасадата на сградата на бул. “Фердинанд“ 3; продължава ремонтът на отоплителната инсталация в Помощно училище „Др П. Берон“ - Русе; започна подготовката за ремонт на отоплителната инсталация в Дом за възрастни с деменция „Приста“; изготвена бе покана за строителния надзор на втория етап от изграждането на скейтпарка; съгласувани бяха 12 инвестиционни проекта с 20 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение на строеж; извършени бяха 20 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

26 -30.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе изцяло нова асфалтова настилка, ограничена с бетонови пътни ивици, на паркинга и подходите между бл. „Родопи“ и бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; монтирани бяха нови улични стълбове с LED осветителни тела по ул. „Григор Пърличев“ в кв. Дружба 3 - в участъка от бл. „1“ до кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров“; на 30 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Сандрово, с. Николово, с. Просена и с. Долно Абланово; на 30 юни бяха извършени са обработки срещу комари на територията на град Русе – Централна градска част, Парка на младежта, Парка на Възрожденците и кея; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Потсдам“, ул. „Филип Станиславов“ /в участъка от кръстовище с ул. „Зорница“ до кръстовище с бул. „Васил Левски“/, пред кръстовищата по ул. „Братислава“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания пред бл. „Комаров“ в кв. Здравец, бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – юг и бл. „Тракция“ в кв. Възраждане; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Екзарх Йосиф“ и в околоблоковите пространства на бл. „310“, бл. „402“ и бл. „403“ в кв. Чародейка; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Ястребово и с. Семерджиево; ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „България“ и ул. „Тунджа“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по алеи „Възраждане“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Александровска“, ул. „Братислава“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Муткурова“, ул. „Николаевска“, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, пл. „Елиас Канети“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „86“ в кв. Здравец и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Стефан Стамболов“ с ул. „Сент Уан“, бул. „Липник“ с ул. „Котовск“ и ул. „Борисова“ с бул. „Неофит Бозвели“; - монтирани бяха 20 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; наградени бяха участниците в конкурса на тема „Пази детето на пътя“, посветен на Международния ден за безопасност на движението - 29 юни. От най-добрите рисунки бяха направени дизайни на плакати и флаери, които бяха поставени на видно място в превозните средства от обществения транспорт; Община Русе бе отличена в категорията „Активна общинска политика по безопасно движение по пътищата“ на тържествена церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в София, където бяха връчени първите годишни награди за пътна безопасност на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) по случай Международния ден за безопасност на движението по пътищата – 29 юни; на 28 юни бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“, ул. „Георги С. Раковски“ в тупиковата ѝ част при пл. „Света троица“, ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Цар Асен“, във връзка с кабелно електрическо захранване за жилищни сгради; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 3 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 28 юни бяха публикувани свободните места за трето класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; на 26 юни бяха публикувани резултатите от трето класиране за първи клас и бе обявена информация за наличните свободни места във всички училища на територията на община Русе към 30 юни; след проведен конкурс за избор на частен доставчик, бе сключен договор за предоставяне на социалната услуга „Център за временно настаняване“ на територията на община Русе; във връзка с приключване на проектните дейности по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 - предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бе проведена заключителна конференция; в Общинския съвет бяха входирани предложения за приемане на Годишен план на дейностите за 2023 г., в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, за спонсорство на спортни кубове и за сключване на споразумение за сътрудничество за неделни и летни образователни занимания; разпределени бяха средствата за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 г.; ОП „Спортни имоти“ преотстъпи помещение в Спортен комплекс „Ялта“ за нуждите на Спортен клуб за ветерани „Дунав“; здравните медиатори проведоха консултации на 75 лица от кв. Селеметя, кв. Средна кула, кв. Здравец и кв. Дружба за задължителни ваксини и за рисковете от пропускането им; отпуснати бяха финансови средства на 11 семейства за раждане на второ дете и на едно семейство за раждане на близнаци, съгласно Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. проведени бяха дейности по повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с ученици от ОУ „Отец Паисий“, АГ „Гео Милев“ и деца от „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“; експерти от Превантивно - информационния център участваха в 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията, употребата и злоупотребата с наркотични вещества, където те представиха добри практики от Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе; на 29 юни на русенския кей бе проведен концерт по случай Международния ден на река Дунав; продължава подготовката на Летния фестивал „Сцена под звездите“, който ще стартира на 30 юни на площада пред Държавна опера Русе с концерт – спектакъла „На гости в Малката Виена“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 28 юни беше депозирано проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Зора“ по покана от Националния доверителен екофонд, Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ започна подготовката за Коледен базар 2023 г. Внесено бе предложение до Общинския съвет за одобряване на провеждане на публичен търг с явно наддаване за позициите, предвидени за заведения за хранене. Базарът отново ще се проведе на пл. „Свобода“ пред Съдебната палата. Обмисля се вариант за втори базар, който да бъде разположен непосредствено до Ледената пързалка; завърши и втората процедура за отдаване под наем на павилиони общинска собственост до спирките на градския транспорт. В търга взеха участие 9 различни субекта. 20 павилиона намериха своите нови стопани, като за един от тях процедурата бе прекратена поради невъзможност за приключване на същата; експерти от дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ взеха участие в обучение по проект „MENERGERS – „Енергиен мениджър“ в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата на Федералното правителство на Република Германия. Община Русе е една от трите пилотни общини в България, които са избрани да участват. Целта е на място да се представят реализирани добри практики за подобряване на енергийната ефективност в градски условия; на 27 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в уебинар за трансфер на знания на тема „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Събитието беше организирано от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и представи идеи от „новото“ поколение – победителите от INNOAIR хекатоните. Иновативните предложения на младите хора бяха свързани с паркиране в реално време с изкуствен интелект, създаване на малък градски служител „SparkBot“ за поддържане на чистота в градски условия, различни решения за устойчиво градско развитие като “SOFIA PASS”, „CY Power” и „Eco-Port”. Част от идеите вече намират приложение в реална среда; на 29 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха във форум по инициативата на консорциум АКРОС – европейски трансграничен университет. Събитието беше организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“, Българо-румънската търговско промишлена палата и Университета в Крайова, Румъния. С участниците от общо 10 европейски университета бяха обсъдени трансграничните предизвикателства чрез интердисциплинарен и трансрегионален подход; експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се обучаваха на тема „Технологии за дигитализация на културно и историческо наследство“ в рамките на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“. Дейността е пряко свързана с новоформирания и оборудван център по дигитализация към Община Русе, в който започват работа трима специалисти; на 30 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в среща по проект „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“. Събитието бе организирано съвместно от Българо-румънска търговско промишлена палата и Община Русе и събра в онлайн платформа представители на бизнеса от региона. Представен бе новият инвестиционен профил на Община Русе с актуализирани данни за активността и основно развиваните сектори в местната икономика, както и резултатите от анкетно проучване и интервюта с представители на бизнеса за взаимоотношенията си с местната власт; внесени бяха 26 предложения за разглеждане на предстоящата сесия през месец юли в Общинския съвет, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изграждането на новата сграда на ДГ „Радост“, която се намира на ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ 3; започна подготовката на ремонта на Пенсионерски клуб № 10, намиращ се на ул. „Родопи“ 9; започна подготовката на дейностите по възстановяване на метални елементи по фасадата на сградата на бул. “Фердинанд“ 3; продължава ремонтът на отоплителната инсталация в Помощно училище „Др П. Берон“ - Русе; започна подготовката за ремонт на отоплителната инсталация в Дом за възрастни с деменция „Приста“; изготвена бе покана за строителния надзор на втория етап от изграждането на скейтпарка; съгласувани бяха 12 инвестиционни проекта с 20 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение на строеж; извършени бяха 20 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

19 - 23.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартира полагането на нова настилка по подготвените алеи в Парка на възрожденците; на 21 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на кв. Средна кула и кв. Долапите, а на 21 и 22 юни - на територията на град Русе; приключиха строителните дейности по подготовката преди цялостно преасфалтиране на паркинга между бл. „Рупел“ и част от бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Зорница“ и в околоблоковите пространства на бл. „310“, бл. „311“, бл. „312“, бл. „314“ и бл. „315“ в кв. Чародейка – Север; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип Печматик на компрометирани участъци по уличната мрежа в с. Ястребово; отстранени бяха опасни пропадания на тротоарни и пътни настилки по ул. „Цариброд“ и ул. „Троян“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 2, бул. „Цар Освободител“, бул. „Мидия – Енос“, ул. „Герлово“, ул. „Димитър Басарбовски“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Никола Табаков“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Стрешер планина“, както и по уличната мрежа в кв. Долапите и кв. Средна кула; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по пл. „Свобода“, пл. „Александър Батенберг“ и в околоблоковите пространства на бл. „29“ в кв. Дружба 3, бл. „305“ в кв. Чародейка – Север, бл. „Шейново“ в кв. Възраждане и бл. „Крали Марко“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Липник“ с ул. „Котовск“, ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“ и ул. „Борисова“ с ул. „Мария Луиза“; възстановени бяха 15 повредени пътни знаци на различни места в града; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Липник“, ул. „Филип Станиславов“ и пред кръстовищата на ул. „Потсдам“ с ул. „Никола Петков“ и ул. „Проф. Димитър Баларев“, на бул. „Липник“ с ул. „Чипровци“ и ул. „Никола Петков“ и на ул. „Изгрев“ с ул. „Опълченска“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени 8 кучета и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 19 юни бе обявено второ класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; обявени бяха свободните места за трето класиране за първи клас на 21 юни и бе отворена системата за редакция на заявления на 22 и 23 юни; експерти от „Хуманитарни дейности“ участваха в работна среща на екипа, сформиран по Координационния механизъм за деца жертва на насилие; проведена бе работна среща с директори на детски ясли, на която бяха обсъдени ремонтните дейности през летния период, оценяване на служители, необходимостта от обучения и наблюдения; проект на Годишния план на дейностите за 2023 г. в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, приета с Решение №1382 на Общински съвет – Русе, по Протокол №49/15.06.2023 г. бе изготвен и съгласуван с РУО; проведени бяха консултации на 49 лица от кв. Дружба, кв. Селеметя и кв. Средна кула за задължителните ваксини и за рисковете от пропускането им. Консултирани бяха и на 10 лица за извършване на гинекологични, медицински и стоматологични прегледи; продължават работните срещи с културните институти относно подготовката и координацията на събитията в рамките на Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите“. Изготвена бе окончателна програма на фестивала, който ще стартира на 29 юни на русенския кей по повод Международния ден на река Дунав; проведена бе сесия по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в 7 клас на ОУ „Отец Паисий“ с участието на 21 ученици; проведена бе поредната среща на Групата за взаимопомощ на родители в офиса на ПИЦ – Русе.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Ръководството на Община Русе проведе среща с ръководството на Община Гюргево на тема потенциално сътрудничество между двете общини по програма Интеррег Румъния - България. Бяха обсъдени конкретни проектни идеи, във връзка с публикуваната покана по програмата по приоритетна ос 2 „По-зелен регион“; проведена бе работна среща с ръководството на немската компания „ATN“ относно напредъка и развитието на фирмата в следващите години. Германската високотехнологична компания избра Русе за разширяване на дейността си. Семейно управляваната компания е с многостранна дейност – от производство на електрочасти, софтуерни разработки, програмиране, което е съобразено с екологичните норми; успешно депозирани бяха две проектни предложения по Плана за възстановяване и устойчивост за основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност за общежития в системата на училищното образование. Подадените проекти са за общежитието на Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" в кв. Образцов чифлик и Център за подкрепа и личностно развитие – Общежитие за средношколци – Русе; на русенския кей до Вития мост бе проведена първата инициатива от проекта на Спелео клуб „Академик“ „Едно скаутско лято в Русе“, който се реализира с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Проявата под наслов, „Защо скаут?“, събра много гости от Русе, Варна, София и Свищов, както и членове на клубовете "Пещерен мечок", "Владислав Варненчик" и "Приста скаут". Във форума участваха също главният скаут на Организацията на българските скаути Светослав Казаков, лидери от скаутски клубове, както и много деца от Русе и гости на града. Децата и техните родители се запознаха със скаутската идея и имаха възможност да получат информация за специфичните дейности на скаута и за организацията на скаутското движение в Русе и по света. Проектът ще продължи с нови прояви през лятото.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи текущият ремонт в Школата по изобразителни изкуства на Общинския детски център за изкуство и култура, която включваше подмяна на дограми; - извършени бяха огледи по продължаващото изпълнение на ремонт на настилката около автобусната спирка над пешеходния подлез на Централна жп гара, като по обекта продължава да се работи; - приключи изпълнението на текущ ремонт по ул. „Струга“ и ул. „Дебър“; - продължават дейности по изпълнение на текущ ремонт на съществуващи настилки зад читалището в с. Николово; - започна изпълнението на текущ ремонт на алея за отдих в пространството между бл. „15“ и бл. „16“ в кв. „Дружба 3“ – предвижда се фрезоване на съществуващ асфалт, подмяна на пътни ивици и монтаж на нови, полагане на нов асфалтобетон и локални ремонти на местата, където е необходимо. До алеята се достига през съществуващи бетонови стъпала между двата блока. Предвид голямата денивелация между двата жилищни блока, няма техническа възможност за изпълнение на рампи за достъпна среда при съществуващите стълбища. Достъпът на родители с детски колички и хора с увреждания ще се осъществява по тротоарите по ул. „Н. Й. Вапцаров“. За ремонта на улицата и тротоарите е обявена обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор и предстои избор на изпълнение и стартиране на процедурата; - започна изпълнението на текущ ремонт в пространството при бл. „11“ в кв. Дружба 3 – направен е ремонт на съществуващите бетонови стъпала към входовете на блока от ул. „Н. Й. Вапцаров“. В пространството предстои и възстановяване на съществуващи пешеходни алеи, както и подобряване условията на паркиране чрез изпълнение на места за паркиране с бетонови елементи, разположени южно от жилищния блок; - започна изпълнението на текущ ремонт в пространството около бл. „22“ в кв. Дружба 3; - продължава изпълнението на текущ ремонт в пространството при жилищен бл. „13“ в кв. „Дружба 3“; - на територията на града и малките населени места в община Русе бяха извършени 13 огледа, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

 

12-16.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положен бе първи пласт на нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и подходите към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; приключиха подготвителните дейности за полагането на нови настилки по основни алеи в Парка на възрожденците; на 12 и 15 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на град Русе; на 15 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и на 16 юни в с. Просена, с. Хотанца и в с. Бъзън; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. „Изгрев“, ул. „Матей Стойков“ и ул. „Раковска“; монтирани бяха нови улични стълбове и енергоефективни LED осветителни тела в околоблоковото пространство към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в района на пл. „Свобода“ и околоблоковите пространства на бл. „Шар планина“ в кв. Здравец Север 1, бл. „Бреза“ в кв. Здравец, бл. „Чайка“ в кв. Здравец – Изток, бл. „Боримечка“ и бл. „Странджата“ в кв. Родина 2 и бл. „202“, бл. „210“ и бл. „212“ в кв. Чародейка; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби по кръстовищата на ул. „Борисова“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Майор Узунов“ с бул. „Съединение“, бул. „Липник“ с ул. „Лозен планина“, ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“ и бул. „Васил Левски“ с ул. „Даме Груев“; възстановени бяха увредени предпазни огради по бул. „Тутракан“ и бул. „Цар Освободител“; монтирани бяха 12 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в гр. Русе; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Васил Левски“, ул. „Тодор Икономов“ и пред кръстовищата на бул. „Васил Левски“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Даме Груев“, на кръгово кръстовище между ул. „Т. Икономов“, бул. „В. Левски“ и ул. „Ф. Станиславов“; продължават проверките относно разхождане на свободно пуснати домашни любимци на територията на гр. Русе; на 12 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Цариброд“ в участъка от кръстовището с бул. „Славянски“ до кръстовището с ул. „Христо Г. Данов“, във връзка с Водния цикъл; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени 8 и бе извършена кастрацията на 6 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 14 юни бяха обявени свободните места за предстоящото второ класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; на 16 юни бяха обявени резултатите от второ класиране за кандидатстване в първи клас; обобщени бяха летните графици за работа на детските градини; кметът Пенчо Милков и представителят на УНИЦЕФ (Детският фонд на ООН) за България Кристина де Бройн подписаха меморандум за сътрудничество за подкрепа на уязвими деца, включително деца бежанци и мигранти; проведен бе празничен концерт под наслов „Здравей лято!“ в двора на бившия дом „Майка и дете“ с участието на деца и пълнолетни лица от общността и от социалните услуги; на 15 юни бе проведен семинар „Добри практики и мерки за интеграцията в социалната и образователната сфера”, в който се включиха представители на всички партньорски организации в проекта „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ по дейност № 6 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“; здравните медиатори проведоха консултации на 35 лица от кв. „Селеметя“ и кв. „Средна кула“, като бе оказано съдействие на 8 лица от рискови групи за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи; 28 жени и момичета от кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя“ участваха в разяснителна кампания за формите на домашно насилие по проект „Партньорство с кауза“ на Сдружение „Център Динамика“ и Сдружение „Клуб Отворено общество“; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ участваха в междуведомствена комисия по водно спасяване, която в рамките на два дни обследва годността на басейните на територията на община Русе; експерти от отдел „Здравни дейности“ взеха участие в Кръгла маса на тема „Добри практики за непридружени деца бежанци“ по покана на Върховния комисариат на ООН за бежанците и Държавната агенция за бежанци; извършени бяха 4 проверки по постъпили сигнали на тел. 112 за самотни лица с влошено здравословно състояние, на които е оказана подкрепа за ползване на здравни и социални услуги; организирано бе провеждането на Световния ден на предизвикателството, който ще се проведе на 17 юни /събота/ в Лесопарк „Липник“; започна подготовката на лятната културна програма на Община Русе „Сцена под звездите“ съвместно с русенските културни институти; проведена бе работна среща на екипа, подготвящ издаването на албум за първите неща в Русе - за периода от Възраждането до наши дни.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 14 юни екип на Община Русе взе участие в семинар, организиран от Регионалния офис на Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България, и Съвместния секретариат на Програмата „Интеррег V-A Румъния-България“. Събитието се проведе във връзка с обявените покани за кандидатстване по приоритетна ос 2 “По-зелен регион” и разясняване насоките за кандидатстване по двете специфични цели: специфична цел 2.4: Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи; специфична цел 2.7: Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване; Община Русе придоби в собственост 4 жилищни имота, намиращи се в кв. Дружба 1, в изпълнение на договор от 15 май за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, с уговорена клауза за реално заплащане на цената чрез предоставяне в собственост на други сгради. На проведената сесия на Общински съвет Русе на 15 юни бе прието решение четирите апартамента да бъдат включени в списък № 2 на общинските жилища от ведомствения фонд, за да могат да бъдат отдавани под наем; изтекоха сроковете за подаване на документи за участие в търга и закупуване на павилионите до спирките от градския транспорт. Предстои провеждането на тръжната процедура на 21 юни. Право на участие в процедурата имат всички физически и юридически лица, закупили и подали документи за участие в установените срокове. Публичните търгове с явно наддаване не поставят ограничения в броя на кандидатите, наддаването се извършва на място и гарантира най-високо ниво на прозрачност на процедурата;

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започнаха ремонтни дейности в няколко детски градини: - подмяна на дограмата в ДГ „Чучулига“; - ремонт на санитарните възли в ДГ „Незабравка“; - ремонт на покрива в ДГ „Пролет“; - продължава ремонтът на общинските жилища в гр. Русе; - служителите на Община Русе бяха извършени 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи. Споделете в

5 - 9.06.2023 г 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе нова асфалтова настилка на паркинга и подходите към бл. „Потсдам“ 2 в кв. Здравец – Север 2; приключиха дейностите по подготовка преди полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и участък от ул. „Рупел“, прилежащи към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; в периода 6 – 8 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на всички населени места в община Русе; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. „Шести септември“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Муткурова“, ул. „Свети Георги“, ул. „Изгрев“, ул. „Касева чешма“ и в околоблоковите пространства до бл. „1“, бл. „2“ и бл. „Димитър Полянов“ в кв. ЦЮР; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Генерал Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Видин“, ул. „Киев“, ул. „Пристанищна“, както и по уличната мрежа на с. Николово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковото пространство на бл. „3“ в кв. Дружба 3; извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната експлоатация на светофарните уредби на кръстовищата по ул. „Плиска“, на бул. „Липник“ с ул. „Лозен планина“, на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ /до ОУ „Братя Миладинови“/ и на бул. „В. Левски“ с ул. „Даме Груев“; монтирани бяха 32 нови пътни знака за организация на движението по бул. „България“; възстановени бяха увредени предпазни огради по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“ и бул. „Цар Освободител“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път гр. Русе – с. Николово, ул. „Богдан войвода“, ул. „Гео Милев“ /пред ОУ „Васил Левски“/ и по кръстовищата на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“, на бул.“Цар Освободител“ с ул. „Щип“ и на ул. „Даме Груев“ с ул. „Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Илинден“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 20 кучета, осиновени - 11 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати бяха по места са 4. обработени безстопанствени кучета; на 8 юни бяха извършени обработки растителна защита срещу кестенов молец на територията на гр. Русе.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Община Русе получи отличие от Института по публична администрация в категория „Социална отговорност“ по време на среща за споделяне на добри практики в администрацията, която се състоя в гр. Бургас; на 5 юни бе обявено първо класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата и първи клас; на 9 юни бяха обявени свободните места за първи клас, във връзка с предстоящото второ класиране; проведена бе работна среща с авторите на луксозния албум за първите неща, случили се в Русе, за периода от Възраждането до наши дни, който Община Русе подготвя за издаване; подписани бяха месечните отчети и работните графици от 872 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 250 лица, наети като социални асистенти по „Асистентска подкрепа“ и от 170 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“; обобщени бяха летните графици за работа на детските градини; здравните медиатори проведоха консултации на 25 лица от кварталите „Селеметя“, „Дружба“ и „Средна кула“ за провеждане на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България, както и за превенция за заразяване с хепатит А. Оказано бе съдействие на 10 лица за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи; извършен бе обход съвместно със социален работник от отдел „Закрила на детето“ относно просещи деца пред магазини в кв. „Здравец“. Идентифицирани бяха две малолетни просещи лица, като родителите им бяха консултирани, че склоняването към просия е престъпление; проведен бе подбор на общинско ниво за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, включващ представители на млади хора и деца от уязвими групи; проведена бе работна среща с медицинските специалисти, назначени в здравните кабинети на образователните институции. Дадени бяха указания от РЗИ и бяха обсъдени административни въпроси, свързани с работа през летния период; Младежкият парламент проведе годишната си среща и избра ново ръководство. Отчетена беше дейността, в която са включени многобройни организирани акции и кампании, участие в срещи и обучения, доброволчески дейности и постигнати резултати; Кметът Пенчо Милков награди държавната шампионка по джудо и самбо Найля Наим и вицешампиона по тенис за момчета до 16 г. Александър Митев.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Средствата за финансирането на проекта за ремонт на физкултурния салон в ОУ„Иван Вазов“ в Русе бяха одобрени от Министерството на младежта и спорта. С подписа на министъра на младежта и спорта Весела Лечева ще бъдат предоставени 425 491,98 лв., с които ще се укрепи и модернизира салона; изготвено бе предложение по повод постъпило в Община Русе мотивирано искане от фондация „Александър Русев“ за изграждане в поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Руй планина” на Водно-рехабилитационен център, като правото на строеж е безвъзмездно и безсрочно в полза на фондацията. Към момента фондация „Александър Русев“ предоставя безплатни водни занимания с терапевтична и рехабилитационна насоченост на 100 деца с увреждания в басейн, находящ се в сградата на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“. Предвижда се сградата да бъде на два надземни етажа и сутерен. Изграждането на подобен водно-рехабилитационен комплекс е крайно необходим за полагане на адекватна грижа за нуждаещите се лица на територията на Община Русе чрез създаване на модерна и съобразена с нуждите на децата и възрастните с увреждания материална база; кметът Пенчо Милков взе участие в неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион. На него беше приета оценителна таблица за адаптиране на Критерий 3 „Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона“ към нуждите и приоритетите на Северен централен регион с включено разпределение на точките за подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции по приоритети и цели; експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти" по покана на Българската търговско-промишлена палата взеха участие в делова дискусия със свои колеги от други общини на тема "Ускоряване на прехода към кръгова икономика в общините в Република България". Дискусията се проведе в хибриден формат. Събитието имаше за цел да покаже добри европейски и международни практики в областта на прехода към кръгова икономика в местните администрации, да анализира резултати от проведено проучване и да подготви препоръки за ускоряване на този преход; сключени бяха договорите за наем за първата група от павилиони в близост до спирките на градския транспорт. Обектите бяха предадени на своите нови стопани през изминалите дни. Предстои павилионите да бъдат освежени и пуснати в експлоатация; при огромен интерес от страна на публика и участници премина 9-ото издание на Парада на ретро автомобили и мотоциклети в Русе. Събитието беше организирано от Авто-мото клуб „РУСЧУКЪ“ и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и премина под егидата на кмета на Община Русе. В Ретро парада се включиха повече от 230 автомобила, които изпълниха с живот обновените алеи на Парка на младежта; стотици деца от русенската детска градина „Снежанка“, техните родители и екипа на заведението се включиха в събирането на средства за Фондация „Александър Русев“, целяща изграждането на водно-рехабилитационен център за хора в неравностойно положение. Събитието бе под наслов "Деца с големи сърца - доброто започва от нас!" и се осъществи с подкрепата на Общинската фондация "Русе - град на свободния дух. В рамките му успяха да се съберат 4353,95 лв.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи ремонтът на спортната площадка (дворното пространство) в СУПНЕ „Фридрих Шилер“; - продължава изпълнението на ремонта на настилката около автобусната спирка над пешеходния подлез на Централна жп гара; - приключи ремонтът в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово; - приключи ремонтът в сградата на Общинския младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ № 2А; - извършен бе оглед на общинска жилищна сграда, находяща се на ул. „Мала планина“ №5, като предстои становище на общинска администрация, във връзка с нейното експлоатационно състояние и годност; - извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; - издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на връчване на заинтересованите лица.

28.05.- 02.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Започна подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и участък от ул. „Рупел“, прилежащи към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север; извършени бяха обработки срещу комари и обработки срещу кърлежи на територията на град Русе; монтирани бяха 2 нови покрити беседки с барбекюта в обособената зона за отдих, в близост до Съдийската кула при язовира в Лесопарк „Липник“, с. Николово; изцяло бяха ремонтирани два спиркови заслона в с. Николово, ситуирани при разклона за „Дунарит“ АД и разклона за лесопарк „Липник“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по общински път с. Николово и с. Червена вода; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, ул. ‚Ген. Кутузов“, ул. ‚Доростол“, ул. „Мехомия“, ул. „Петрохан‘, ул. „Плиска“ и ул. „Стефан Стамболов“; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, пл. „Александър Батенберг“ и околоблоковите пространства на бл. „302“ в кв. Чародейка – Север, бл. „86“ в кв. Здравец и бл. „Балчик“ и бл. „Кристал“ в кв. Възраждане; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Трети март“ с ул. „Росица“, бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ и ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път гр. Русе – с. Николово и бул. „Христо Ботев“; на 31 май бе проведено заседание на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата; създадена бе организация за транспортното обслужване, във връзка с провеждане на Световната купа по кану-каяк маратон, която ще се проведе на язовир „Липник“ в село Николово; продължават проверките относно разхождането на пуснати свободно домашни любимци на територията на гр. Русе; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 25 кучета, осиновени бяха 9 кучета и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места са 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Зам.кметът Енчо Енчев участва в церемонията по връчване на награди „Златна ябълка“ 2023 на Националната мрежа за децата, където Община Русе получи награда в категория „Общини“ заради водената активна политика за подобряване средата на децата и спазване на правата и интересите им; започна приемът на заявления за прием в първи клас, който ще продължи до 2 юни включително; обявени бяха свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата във връзка с предстоящото първо класиране на 5 юни; проведени бяха Дни на отворените врати във всички детски ясли и Детска млечна кухня, като по време на инициативата родителите можеха да научат всичко, което ги интересува относно приема в детските заведения, както и да се запознаят с персонала, който обгрижва наймалките; приети бяха 52 нови заявления за включване в Механизъм лична помощ от ползватели и бяха наети 52 лица като лични асистенти. Към 31 май общият брой на ползвателите механизма е 872 лица; експерт от дирекция „Хуманитарни дейности“ и управителят на Кризисния център за непридружени деца Рейхан Аблеким взеха участие в събития в гр. Братислава, във връзка с обмяна на добри практики и опит, свързани с подобряване достъпа до услуги на украински децабежанци и подкрепа от общините. Дейността е част от партньорството на Evrocities и УНИЦЕФ за изграждане капацитета на местните власти за интеграция на деца бежанци и мигранти; здравните медиатори проведоха консултации на 52 лица от кв. Селеметя, кв Тракция и кв. Средна кула за провеждане на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България, за ползата от непрекъснати здравни осигуровки, за реда на предоставяне на помощни средства, приспособления и медицински изделия за хора с увреждания. Съдействаха на 10 лица за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи; експерти от ПИЦ и студенти от РУ „Ангел Кънчев“ участваха в „Работилница за пилотно тестване на иновативни инструменти за работа с млади хора в неравностойно положение“; извършени бяха планови проверки в ОУ „Ангел Кънчев“, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване, Детска ясла № 6 и Детска ясла № 12 за проследяване спазването на здравните изисквания и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе; проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на постъпилите заявления за настаняване в Социални жилища; издадена бе заповед за отпускане на еднократна финансова помощ на 11 родители за раждане на второ дете; обобщени бяха летните графици за работа на детските градини; кампанията за набиране на предложения за присъждане на Националната литературна награда „Елиас Канети“ на Община Русе за 2023 г. приключи успешно с получени общо 44 предложения за български автори и заглавия от водещите издателства в България; проведена бе тържествена церемония по случай 2 юни – Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата на България; продължава подготовката за провеждане на историческата възстановка „Слизане на четата на Христо Ботев на българска земя“, която ще се състои на 3 юни, събота, по повод 115 години от създаването на едно от найстарите русенски читалища – „Христо Ботев – 1908“; организирани бяха концерти, посветени на Деня на детето 1 юни, с участие на състави към Общинския младежки дом и Общинския детски център за култура и изкуство; на 1 юни бяха подготвени за провеждане на ателиета под наслов „Празник на детето“ пред хл Дунав с участието на общинските детски градини, представители на Държавна агенция закрила на детето, Сдружение „Рализ - Бализ“ и Сдружение „Дворецът на децата“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе депозира пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството всички 34 проектни предложения по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“; на 31 май беше проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12 терена общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, 11 от които за сладолед. За всички обявени позиции са се явили кандидати и е излъчен спечелил участник. Предстои издаване на заповед на кмета за класираните участници и сключване на договори за наем; изпълняваният от Община Русе проект „WiFi4EU“ е една от 57-те инициативи, номинирани за Наградата на европейския омбудсман за добро управление за 2023 г. Той се състезава в категорията „Високи постижения в предоставянето на услуги, ориентирани към гражданите“; 130 служители от общо 13 русенски фирми и институции взеха участие в тазгодишния Работнически спортен фестивал. Събитието се организира от Общинската фондация „Русе – град на свободния дух” и Работнически клуб „Спорт и здраве“ – Русе и включваше индивидуални и отборни надпревари по тенис на маса, както и по мини футбол и плажен волейбол.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи работата по обект „Текущ ремонт на облицовъчни плочи по борд на кръгъл фонтан пред сградата на Окръжен съд Русе, площад „Свобода“, който вече работи; - приключиха ремонтните на дейности на Гребната база в с. Николово; - продължава изпълнението на първия етап от изграждането на Скейт парка в Парка на младежта, като предстои приключване на процедурата за избор на изпълнител за етап 2; - продължава ремонтът в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в село Николово; - продължава изпълнението на ремонт на настилката около автобусната спирка над пешеходен подлез на Централна жп гара; - продължава ремонтът в сградата на Общинския младежки дом; - извършени бяха проверки по уличната мрежа, във връзка с възстановяване на засегнатите настилки, зелени площи и др. от комисия, включваща служители на Община Русе, „ВиК“ ООД – Русе, представител на изпълнителя на строително-монтажни работи и представител на строителния надзор по „Проект за изграждане, реконструкция и/или подмяна на ВиК инфраструктура“. Огледите се изпълняват поетапно, съгласно изработен график. Всички констатирани към настоящия момент дефекти са описани в констативен протокол, който ще бъде изпратен до експлоатационното дружество за отстраняване на нередностите. Огледите ще продължат и през юни; - извършени бяха 11 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

22 - 26.05.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена е нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и подход към бл. Бабуна планина в кв. Здравец – север 1; - извършени са обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на град Русе на 25 май; - изцяло е възстановено и подменено с нови светодиодни /LED/ осветители уличното осветление по общински път с. Николово – с. Червена вода, в участъка от язовирната стена до разклона за Лесопарк „Липник“; - зацветен е районът около ремонтирания шадраван на ал. Перистери в Парка на младежта; - извършена е проверка относно разхождане на домашни любимци без повод на територията на града; - положена е хоризонтална пътна маркировка на местата за кратковременно платено паркиране по ул. П.Д. Петков, ул. Отец Паисий, ул. Славянска и ул. Тома Кърджиев; - извършено е косене с шредери около езерото с.Николово, както и на сервитути по пътя Ново село - Бъзън, Бъзън - Хотанца и по бул. България; - извършени са локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. Епископ Босилков, ул. Изола планина и ул. Сребърна; - отстранено е опасно пропадане на участък от настилката по ул. Александровска; - възстановено e неработещо улично осветление на участъци по бул. Липник, ул. Будапеща, ул. Инж. Бъркли, ул. Йосиф Дайнелов, ул. Козница планина, ул. Копривщица, ул. Цветница, както и по уличната мрежа на кв. Долапите; - извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. Борисова с бул. Неофит Бозвели, бул. Ген. Скобелев с ул. Борисова и бул. Трети март с ул. Росица; - подменени са счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Цар Освободител, бул. Гоце Делчев, бул. Христо Ботев, бул. Липник /до сградата на АВКО АД/, ул. Петрохан /до б. Битов комбинат/, ул. Рига /срещу жил.бл. Кремена/, ул. Чипровци /до ОУ Олимпи Панов и стадион Дунав/, в кв. Средна кула и кв. Долапите; - през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 20 кучета. Осиновени са 5 кучета и е извършена е кастрация на 8.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Община Русе посрещна представители на Държавния секретариат по миграция на Конфедерация Швейцария в България и Румъния, като част от партньорството си с УНИЦЕФ по проект „Подобряване на подкрепата и интеграцията, системата за грижи и закрила на децата бежанци и мигранти в страните от ЕС“. Гостите посетиха единствения в страната Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск, управляван от Общината, който бе номиниран за Наградите „Златна ябълка“ 2023 г. на Националната мрежа за децата; - на 25 май отворена бе електронната система за прием в първи клас; - в навечерието на 24 май кметът на Община Русе Пенчо Милков и зам.-кметът Енчо Енчев се срещнаха с пенсионирани артисти от държавните културни институти и им връчиха грамоти за приноса им в развитието на културата и изкуството в Русе; - проведе се Годишният концерт на децата от русенските детски градини ; - с грамоти и плакети бяха наградени 31 русенски ученици, постигнали отлични резултати в образователния процес. На тържествена церемония бяха отличени и тазгодишните носители на „Награда Русе“ и „Млад творец“; - подготовка за Световното по кану маратон, което ще се проведе в периода 2-4 юни; - проведени бяха сесии с ученици в 5 клас на ОУ „Отец Паисий“, 6 клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, 10 и 11 клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ с цел превенция употребата на наркотици и психоактивни вещества; - извършени са планови проверки в ДГ „Русалка“, Центъра за личностно развитие, ОУ „Т. Кърджиев“ и ДГ „Иглика“ – централна и филиал, за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки, с цел справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания - скарлатина и варицела, сред децата на възраст 1-9 г., както и спазване разпоредбите на Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата; - проведена бе работна среща с директорите на детски ясли за обсъждане на организацията по повод Деня на отворените врати и тържества в детските заведения по случай 1 юни; - подготовка на Фолклорния събор „Златната гъдулка“ на 4 юни и на възпоменателната церемония по случай 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тази седмица пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството бяха депозирани първите проектни предложения по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“. До края на май ще бъдат депозирани всичките 34 проектни предложения; - започна подготовката по изграждането на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на покрива на ДГ „Русалка“. Дейностите са част от проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“, чиято встъпителна пресконференция се проведе през последните 2 дни. Той включва подмяна на голяма част от осветителните тела в Русе и въвеждане на Информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление, както и изграждане на фотоволтаична система на покрива на Дома за стари хора „Възраждане“; - на 22.05.2023 г. в Кръгла зала на Община Русе се проведе финална конференция за отчитане на постигнатите резултати по изпълняваният от местната администрация проект „Русе - нисковъглероден град“. Той е финансиран от „European City Facility – EUCF“ и Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Horizon 2020“. Проектът цели да се засили въвеждането на нисковъглеродни превозни средства в системата на обществения транспорт, инвестиции в подобрена ефективност на дома, както и подобряване на енергийните характеристики на обществените сгради. На база на всички извършени дейности е изготвена и инвестиционна концепция, обединяваща резултатите от горепосочените акценти на Проекта, като Община Русе привлече и външен екип от експерти за сътрудничество при изготвяне на цялостната инвестиционна концепция; - организирана е процедурата за отдаване под наем на втората група общински павилиони, позиционирани непосредствено до спирките на градския транспорт. Обявата за търга е публикувана на сайта на Община Русе в раздел „Търгове и конкурси“ на 25 май. Процедурата за отдаване отново е Публичен търг с явно наддаване, организирана съгласно изискванията на Наредба №1 на Общински съвет – Русе и в изпълнение на разпоредбите в Закона за общинска собственост. В процедурата могат да участват на общо основание и по собствено желание физически и юридически лица. Допълнителните тръжни условия са идентични с предходната процедура за отдаване под наем на първия „пакет“ от спирки. Документи за участие могат да бъдат закупени всеки работен ден от 9 часа на 29 май до 17:30 часа на 9 юни и се получава от гише №2 към Центъра за административно обслужване на Община Русе на пл. Свобода №6. Търгът ще бъде проведен на 21 юни от 9:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

 

СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА ТЕРИТОРИЯТА

Извършен е текущ контрол на строителните дейности на обект: „Изграждане на нова детска градина в кв. 103, ул. „Дондуков-Корсаков“ №3, гр. Русе“; - в ход е текущият ремонт на пространството при жилищен блок 13 в кв. „Дружба 3“; - предоставен за съгласуване е преработката на ВиК частта за обект: „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир”, „Гоце Делчев”, „Енерго”, „Люляк”, кв. Дружба 1, гр. Русе“; - продължават огледите и текущите ремонти на жилища – общинска собственост; - през отчетния период служителите на отдела са извършили 18 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. - издаден е 1 бр. Констативен акт за премахване на преместваем обект, който е в процес на връчване. Издадени са 2 бр. Заповеди за осигуряване на свободен достъп за извършване на оглед на място.

15-19.05.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

На 19 май бяха извършени обработки срещу комари на територията на кв. Средна Кула, кв. Долапи, кв. Образцов чифлик, с. о. ДЗС, с. Басарбово, с. Ястребово, с. Бъзън; подменени бяха 26 стълба и осветители на осветлението на алеи в Парка на възрожденците, паралелно с което е извършен и ремонт на електрическата захранваща мрежа; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „312“ в кв. Чародейка – Север и бл. „13“ и бл. „54“ в кв. Дружба 3; извършени бяха ремонти на настилката по общинския път, отвеждащ до хижа „Алпинист“, на единични разрушения по бул. „Цар Освободител“ и на други места в гр. Русе; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Васил Левски“, бул. „Липник“, ул. „Антим“, ул. „Казанлък“, ул. „Муткорова“, ул. „Света гора“, ул. „Черни връх“, както и по уличната мрежа на с. Николово. извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната експлоатация на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“; възстановени бяха отделни повредени пътни знаци по бул. „Съединение“, бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Борисова“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Николаевка“ и ул. „Хан Аспарух“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. „Гоце Делчев“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Христо Ботев“ и на местата за кратковременно платено паркиране по бул. „Цар Освободител“, пл. „Доктор Мустаков“, пл. „Света Троица“, ул. „Атанас Буров“, ул. „Константин Иречек“, ул. „Олимпи Панов“, ул. „Пиротска“, ул. „Хан Крум“, ул. „Христо Г. Данов“ и ул. „Черно море“; извършена бе проверка относно разхождането на домашни любимци без поставен повод на територията на гр. Русе; почистени бяха райони в Русе по график; премахнати бяха опасни дървета на ул.“Изгрев“ и на ул. „Солун“; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 12 кучета, осиновени бяха 8 кучета и бе извършена кастрация на 15 кучета. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведени бяха работни срещи с частни доставчици на социални услуги, във връзка с техническото и финансово отчитане на предоставените им държавно делегирани средства; проведено бе заседание на Комисията по Програма „Асистирана репродукция“, като бяха разгледани документите на 35 лица и бе изготвен протокол с взетите решения; началникът на отдел „Здравни дейности“ Радостина Пейкова участва в заседание на Пробационен съвет - Русе за обсъждане изпълнението на наложени пробационни мерки; здравните медиатори проведоха консултации с 26 жени в кварталите Селеметя и Средна кула за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и за методите на контрацепция, както и на 23 лица от кв. Родина за необходимостта от заплащане на здравни осигуровки и достъп до медицински услуги; извършена бе планова проверка в Детска ясла № 9 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе; извършено бе посещение на 5 адреса, след подадени сигнали от граждани за самотни лица със здравословни проблеми. Оказано бе съдействие за достъп до социални и здравни услуги; проведено бе заседание на Комисията по присъждане на Награда „Русе“ и бяха излъчени номинациите в областта на изкуството и културата и Наградата „Млад творец“; проведено бе закрито заседание на Комисията за определяне носителите на Награда Русе 2023 в раздел „Образование и наука“; изготвен бе отчет към „Музикаутор“ за дължимите авторски права в рамките на програмата на 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Приключи оценката по кампания „Малки населени места 2023г.“ Тази година ще бъдат изпълнени 12 малки проекта, които можете да видите тук; във връзка с процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд етап I“, от общо 34 кандидатствали сдружения на собствениците бяха подготвени 18 отделни проектни предложения с готовност за подаване. Предстои подготовка и на останалите 16; започна организацията на процедурата за отдаване под наем на втората група павилиони общинска собственост в близост до спирки на градския транспорт. Ще бъдат отдавани 21 павилиона за търговска дейност, при същите условия както предходната процедура. Предвижда се публичният търг с явно наддаване да бъде проведен на 21 юни. Подробности относно условията за участие и сроковете за закупуване и подаване на документи ще бъдат публикувани на сайта на Община Русе найкъсно до 26 май; Община Русе подписа меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките. Документът предвижда задълбочаване на връзките между двете институции и ще допринесе за изпълнение на приоритетите за развитие на Община Русе в сферата на икономическото развитие, конкурентоспособността и иновациите, опазването на околната среда и управлението на риска. Споразумението ще подпомогне съвместното участие на БАН и Община Русе в научноизследователски и научноприложни проекти, както и в проекти с европейско финансиране; инспекторите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ извършиха превантивен и последващ контрол на търговски обекти с оглед спазването на Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Наредби №5, №7 и №16 на Общинския съвет. Извършени бяха проверки в кварталите Здравец Изток, Възраждане и Ялта. На нарушителите бяха издадени задължителни предписания, като при неспазването им в срок предстои налагането на санкции. Неспазването на изискванията за извършване на търговска дейност на открито се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 200 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 лв. до 10 000 лв. за юридически лица; във връзка с изпълнението на сключен договор за учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот в град Русе на ул. “Гео Милев“, Община Русе получи собствеността върху 4 жилища от инвеститора „Димант Инвест“ ООД. Комисия от служители от общинската администрация вече прие четирите апартамента, които ще бъдат предоставени на управление на ОП „Управление на общински имоти“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Възложен бе ремонтът на настилката около автобусната спирка над пешеходния подлез на Централна жп гара, като работата по обекта започна; - възложен бе ремонтът на облицовъчни плочи на кръглия фонтан срещу сградата на Окръжния съд на пл. „Свобода“, като работата по обекта започна; - продължава изпълнението на текущия вътрешен ремонт в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово; - продължават текущите ремонти на общински жилища; - съгласувани бяха 9 инвестиционни проекта, постъпили за одобряване и издаване на разрешение за строеж; - извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

9-12.05.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха подготвителни дейности по полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и подходите в околоблоковото пространство към бл. Бабуна планина в кв. Здравец – Север 1; - изграден е паркинг от трошенокаменна настилка срещу главния вход на Гробищен парк „Чародейка“; - започнаха дейности по втори етап от възстановяването и подмяната на парковото осветление по алеи в Парка на възрожденците; - положени са цветно пътно покритие и хоризонталната пътна маркировка на обособената велоалея по бул. Христо Ботев; - възстановено e неработещо улично осветление на участъци по Алеи Възраждане, Алеи Освобождение, Алея Топола, бул. Васил Левски, бул. Гоце Делчев, бул. Липник, ул. Адмирал Рождественски, ул. Видин, ул. Изола планина, ул. Св. Димитър Басарбовски, ул. Цар Калоян, ул. Църковна независимост, ул. Яребична, както и по уличната мрежа на с. Червена вода; - приключи целенасочената инспекция от пътни одитори на девет улици в гр. Русе за които е набелязано, какви мерки за безопасност следва да се приложат; - на 11 май са извършени обработки срещу комари на територията на град Русе; - извършено е косене с шредер – сервитути гр. Русе - с. Хотанца, с. Николово - с.Червена вода, сервитути ДЗС - вътрешен път, Младежки парк, кръгово Дунав мост и в посока „Линамар“ ; - извършено е миене на улици по график; - извършена е резитба в дворни пространства в с. Мартен и по сигнали на тел.112 – ул.Тича/ул.Силистра, бл. Баба Тонка, ул.Казанлък 11 и Младежки парк; - извършиха се локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по бул. България, ул. Проф. Д. Баларев, ул. Изгрев, ул. Мермер камък, ул. Муткурова, ул. Стрешер планина, ул. Ямбол, междублоковото пространство към бл. 21 в кв. Дружба 1 и по общински път, отвеждащ до хижа „Минзухар“ в кв. Образцов чифлик; - отстранено е опасно пропадане на участък от настилката по ул. Г.С. Раковски; - извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на: бл. Гребенец в кв. Родина 2, бл. Силистра в кв. Здравец, бл. Марек в кв. Здравец – Изток и бл.53 в кв. Дружба 3; - извършиха се текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: бул. Липник с ул. Лозен планина и бул. Липник пред МОЛ Русе; - подменени са счупени и увредени стъклени прегради и крепежни елементи на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Васил Левски, бул. Гоце Делчев, бул. България /да бензиностанция Бенита/, бул. Липник и бул. Тутракан /до ЦПЗ - Русе/; - през седмицата в Oбщинския приют за безстопанствени животни са настанени 4 кучета, oсиновени са 17 кучета и е извършена кастрация на 10 кучета и 10 котки. Върнати по места са 3 обработени безстопанствени кучета. 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Подписани бяха договори с пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Русе за издръжка /ток, вода и горива, както и др./ и подпомагане на дейностите им; експерти от Дирекция „Хуманитарни дейности“ участваха в заседание на Постоянната комисия по социална политика на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ във Велико Търново; извършен бе анализ на информацията за предстоящите приеми в първа група на детските градини и в първи клас; продължава подготовката на проекта на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие (2023-2024). здравните медиатори проведоха беседи с 11 деца от кв. Селеметя и кв. Средна кула на тема поддържане на устната хигиена и превенция на заразяване с хепатит А и бяха консултирани 19 лица за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България; проведена бе сесия от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ в 6-ти клас на ОУ „Отец Паисий“, в която се включиха 25 деца; експертите на ПИЦ проведоха интерактивен час на тема „Аз няма да се гневя“ с 37 деца в 1-ви и 2-ри клас на ОУ „Христо Смирненски“; Проведени сесии в 7 –ми и 8- ми с 45 деца от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, в 9 клас, с 26 ученика от ПГ по транспорт и в ПГИУ „Елиас Канети“ в 10 А клас, обхванати 21 ученици, на тема „Превенция на психоактивните вещества“; сключен бе договор между Община Русе и Медицински център – 1 с предмет „Разкриване на амбулатория за първична медицинска помощ на територията на кварталите ДЗС и Образцов чифлик“; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ взеха участие в работна среща заедно с екипа по приемна грижа, приемни родители и специалисти на тема „Родителски техники и стратегии за справяне с настанените в семействата деца, както и разбиране за травмата от раздялата с родители“; директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова участва в семинар на Териториалната организация на Съюза на слепите в България, където бяха представени действащите социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Русе и етапите на планиране на социалните услуги, съгласно действащото законодателство; продължава подготовката по присъждане на Награда „Русе“ и честванията по случай 24 май.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 10 май приключи подаването на заявления до Община Русе от страна на сдруженията на собствениците за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Подадени са общо 34 жилищни сгради, като до края на месец май Община Русе има ангажимент да депозира проектните предложения пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството; - по програма "Туризъм" в рамките на 18-то изложение „Уикенд Туризъм“ Община Русе с подкрепата на Община Иваново организира информационен тур за професионалисти от туристическия бранш.Целта на опознавателния тур е да запознае участниците с възможностите за Туризъм в Русе и региона. В рамките на програмата са включени обиколки на исторически и културни забележителности в града и Поломието, разходка с корабче по Дунав, дегустации на местни рецепти и вина; - десетки атракции, изложби и концерти на любими изпълнители са включени в тридневната програма на 18-тото Туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и 15-тото издание на Фестивала на туристическите забавления и анимации. Двете събития са под патронажа на кмета Пенчо Милков и са организирани от Община Русе и Общинската фондация „Русе-град на свободния дух“ с подкрепата на Министерството на туризма; - открита бе изложба „Обитатели на Русенско Поломие“, която се осъществява от Община Русе, Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" и с финансовата подкрепа на "Дунарит" АД; - до 22 май тече продажбата на документи за участие в процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на сладолед-витрини в Централна градска част. Фотографиите могат да бъдат видени до края на май на площад „Свобода“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изпълнението на обект: „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на Гребна база в лесопарк „Липник“, с. Николово, Община Русе; - на 12.05.23 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка на обект: Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец", ул. „Байкал" №2. С изпълнението на обекта ще се осигурява достъпната среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“, чрез монтаж на вертикална хидравлична платформа в стълбищното огледало /око/ за достъп между трите етажни нива и сутерена. Размерите за монтаж на съоръжението са 1,05/2,95м, поради което платформата е с индивидуална изработка. Монтажът на съоръжението се извършва директно върху съществуващата настилка в сутерена. Основните видове СМР са: демонтаж на съществуващите метални парапети, монтаж на вертикалната хидравлична платформа, ограждане на стълбищното огледало /око/ с два пласта гипсокартон на конструкция и двукратно боядисване на гипсокартона с цветен латекс. Обектът се изпълнява по договор №ЗОП-34/20.04.2023 г. сключен между Община Русе и „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД. Общата стойност на договора е в размер на 106 109, 32 лв. с начислен ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е 172 календарни дни, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него график. В общия срок се включва срокът за изготвяне на техническа документация (при необходимост), производство, доставка до обекта, монтаж, пуск и изготвяне на цялата документация, нужна за узаконяването на платформата /проект, чертежи, инструкция за експлоатация/. - продължава текущият ремонт на апартамент в блок 107, вх. 5, ет. 4, ж. к. Чародейка – Г- юг“. Възложен е текущ ремонт на апартамент в блок 303, вх. 5, ет. 1, ж. к. „Чародейка- Г- север“; - подготовка за възлагане на ремонтите на кръглия фонтан пред сградата на Окръжен съд –Русе и фонтана пред ресторант „Хепи“; - продължава изпълнението на „Текущ вътрешен ремонт в сграда на Пенсионерски клуб „Липник“, с. Николово, Община Русе; - изготвяне на количествено-стойностна сметка за необходимия текущ ремонт на настилката на автобусната спирка над пешеходен подлез пред Ж.П.Гара – север. 

 

02 - 05.05.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

От 2 май стартира приемът на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови по-екологични алтернативи. Освен уредите на пелети и природен газ, допустими този път ще бъдат и различни видове климатици, като проектът ще обхване и жителите на кв. Средна кула, кв. Долапите, кв. Образцов чифлик и с.з. ДЗС; изцяло бе възстановено и подменено с нови светодиодни /LED/ осветители външното осветление по алеите на територията на Спортен комплекс „Ялта“; ремонтирани бяха опасни разрушения на асфалтовата настилка на пътните платна по протежение на бул. „България“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „България“, ул. Георги Денчев, ул. „Петрохан“, ул. „Рига“ и в околоблоковите пространства до бл. „МНО“ 6 в кв. Дружба 3, в кв. Чародейка и бл. „76“, бл. „78“, бл. „79“, бл. „80“ и бл. „81“ в кв. Здравец; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „Васил Левски“, бул. „Гоце Делчев“, алея „Роза“, ул. „Ген. Никола Рибаров“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Червен“, ул. „Пейо К. Яворов“, както и по уличната мрежа на кв. Средна кула; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „35“ в кв. Дружба 3 и бл. „83“, бл. „84“ и бл.“85“ в кв. Здравец; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Борисова“ с бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“ и бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Христо Ботев“ и ул. „Потсдам“; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; по график бяха измити улици и булеварди в града; завършено бе поставянето на новата цветна украса на Вазата в Парка на младежта, като за целта бяха използвани над 30 000 цветя; извършено бе косене в района на бул. „Трети март“, ул. „Александровска“ и в района на НАП; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени бяха 5 кучета и бе извършена кастрация на 12 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Сключен бе договор за съвместни дейности между Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, като двете страни се съгласиха да извършват съвместни дейности за обучение на студенти от факултетите „Обществено здраве и здравни грижи“, „Бизнес и мениджмънт“, „Транспорт“, „Аграрно-индустриален“ и „Природни науки и образование“. Обучаващите се ще осъществяват съвместна учебна и научноизследователска дейност, както и практически упражнения; подписани бяха месечни отчети и работни графици за община Русе от 859 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 210 лица, наети като „Социални асистенти“ по „Асистентска подкрепа“ и от 154 лица, наети като „Домашни помощници“ по проект „Грижа в дома в община Русе“; проведен бе спортен празник под наслов „Спортуваме заедно“ в двора на ОУ „Олимпи Панов“, който социалните услуги в община Русе посветиха на Празника на града 6 май; обявен бе конкурс за възлагане на управление на социалната услуга Център за временно настаняване на територията на община Русе; проведен бе анализ на информацията за предстоящите приеми в първа група и в първи клас; подготвен бе проектът на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие (2023-2024); извършен бе предварителен контрол по подадените заявления от спортните клубове по Програма Спорт за 2023 г. продължава контролът на дейностите по облагородяване на водните площи на Лесопарк „Липник“, във връзка с подготвителните дейности за Световното по кану-каяк маратон през юни; на 3 май бе разкрит нов пункт към Детска млечна кухня в кв. „Средна кула“ извършени бяха консултации за условията и сроковете за подаване на заявления за включване в Програма „Асистирана репродукция“. Актуализиран бе регистърът на одобрените кандидати за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция“ в периода от 2008 до 2023 г.; изготвена бе заповед за определяне на медицински специалисти, които да осигуряват медицинско обслужване в училищата при провеждане на Държавните зрелостни изпити и Задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия май – юни на учебната 2022/2023 година. във връзка с предстоящия Световен ден на пулмоналната хипертония на 5 май от 20:00 часа до 23:00 часа Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в син цвят, символизиращ един от основните симптоми на болестта – посинелите устни и ръце; проведени бяха 3 сесии с използвани теми от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ в 6 клас на тема „Справяне с гнева и конфликта“, като бяха обхванати 21 ученици; ОУ „Братя Миладинови“ в 5 клас, на тема „Влияние на средата“, обхванати бяха 15 ученици и в ОУ „Христо Смирненски“ в кв. Долапите във 2 клас на тема „Аз няма да се гневя“, обхванати бяха 15 деца; в изпълнение на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „От връстници за връстници“ 8 – 11 кл. е проведена среща с доброволците на ПИЦ от ПГИУ „Елиас Канети“, чиято цел бе подготовка за предстоящата сесия; проведена бе среща със студент от РУ „Ангел Кънчев“ от специалността „Социални дейности“ за запознаване с дейността на ПИЦ; съвместно с педиатъра д-р Веска Христова здравните медиатори проведоха беседа в кв. Селеметя, като обхванаха 7 родители и ги консултираха за майчино и детско здраве, ваксинопрофилактика и за начините на предпазване от вирусни инфекции; подготвени бяха планираните събития в рамките на Празника на гр. Русе от 3 до 6 май; извършени бяха организационни и административни дейности за честването на 24 май и връчването на Награда „Русе“ за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката; подписани бяха договори за изпълнение на одобрените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; внесени бяха за разглеждане на майската сесия на Общинския съвет годишните отчети на читалищата на територията на община Русе за 2022 г.; - продължава набирането на предложения за Национална литературна награда „Елиас Канети“ 2023 г. и обработка на получените документи; - продължава набирането на заявки за участие в 53-ото издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка“, както и логистичната подготовка за гостуващите на събора фолклорни състави и групи от българските общности в Румъния и Молдова.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Открита бе тръжна процедура за отдаване под наем на части от терени – общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти – щандове за сладолед в Централна градска част. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 31 май. Всички заинтересовани лица могат да закупят документи до 22 май; на 4 май бе проведено заседание на Комисията по общинска собственост, като бяха разгледани 15 преписки за управление и разпореждане с общински имоти; 9 предложения, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост, бяха внесени за разглеждане от Общинския съвет; проектното предложение RECORIVER – Reconstructing urban/periurban riversides /реконструиране на градски/околоградски крайбрежия/ по първата програма на Програма „Регион Дунав“, в което Община Русе участва като част от международен консорциум беше поканено за участие във втората фаза от оценката по програмата. Партньорството по проект RECORIVER включва местни власти, изследователски институти и неправителствени организации от Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Други участващи организации от нашата страна са Българското дружество за защита на птиците, РИОСВ – Русе и Националното сдружение на общините. RECORIVER има за цел да увеличи капацитета за адаптиране към климата на градските/крайградските крайбрежия, като демонстрира множеството свързани с климата, социални, икономически и екологични ползи от мерките за естествено задържане на вода в градовете по поречието на река Дунав и нейните притоци. Проектът ще допринесе за проектирането, разработването, тестването, демонстрацията и разпространението на персонализирани и интегрирани градски и крайградски, базирани на природата, речни интервенции за управление и възстановяване, които ефективно намаляват наводненията, сушите и други климатични рискове. Особено важен аспект на процеса е да се гарантира хармонизирането на местните интервенции с политиките за управление на водите, климата и защитата от наводнения от по-високо ниво, ефективно обслужващи сложни транснационални системи за управление на водите, защита от наводнения и управление на бедствия. Предвидена е задълбочена работа за включване на обществеността и заинтересованите страни, както и отчитане на спецификите на различните социо-икономически дейности в тези райони.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изграждането на нова детска градина на ул. „Дондуков – Корсаков“, като в момента се извършва проверка на предоставената документация на обекта; съгласувани бяха 6 инвестиционни проекта с 24 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешения за строеж; извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица; съставен бе един констативен акт за преместваем обект, като същият е в процес на връчване на заинтересованите лица.

24-28.04.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Извършиха се обработки срещу кърлежи и бълхи и срещу комари на територията на град Русе. Дезинсекция е извършена и в гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово, с. Долно Абланово, с. Просена, с. Ястребово. Дейностите продължават да се изпълняват последователно и в другите населени места от общината; - създадена е организация за промяна в разписанията от 1 май във връзка с преминаването на 4 автобусни линии към „Общински транспорт – Русе“ ЕАД; - подменени са счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Тутракан; - положена е хоризонталната пътна маркировка по ул. Потсдам; - извършиха се текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: бул. Ген. Скобелев с ул. Борисова, бул. Цар Освободител с ул.Шипка, ул. Тулча с ул. Шипка и бул. Липник с ул. Котовск; - отстранени са опасни пропадания на участъци от настилките по ул. Иван Ведър и ул. Сливница; - във връзка с Водния цикъл на ВиК Русе на 24 април. бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Епископ Босилков“ в участъка от кръстовището с бул. „Придунавски“ до кръстовището с ул. „Княжеска“ и на ул. „Княжеска“ в участъка от кръстовището с бул. „Придунавски“ до кръстовището с ул. „Епископ Босилков“; - извършено е косене с шредер на сервитути по пътя с.Николово- гр.Мартен – с.Сандрово; - почистено е нерегламентирано сметище на ул.“Кръстец“; - извършиха се локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. Гоце Делчев, бул. Съединение, бул. Тутракан, ул. Доростол, ул. Плиска, ул. Тулча, както и в околоблоковите пространства до жил. блокове МНО 4 и МНО 6 в кв. Дружба 3; - ремонтирани и са възстановени са дъждоприемни шахти по бул. Христо Ботев, бул. Тутракан и ул. Бистрица; - възстановено e неработещо улично осветление на участъци по бул. Цар Освободител, ул. Александровска, ул. Антим, ул. Богдан войвода, ул. Братя Миладинови, ул. Ген. Кутузов, ул. Прага, ул. Рига, ул. Черни връх; - извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на: жил. блокове 78, 81, 83 и 84 в кв. Здравец, жил. блокове 101, 108 и 119 в кв. Чародейка; - възстановени са отделни повредени пътни знаци и предпазни огради по републикански път II – 21, бул. „България“, бул. Липник, ул. Хан Крум, ул. Богдан войвода и ул. Сакар планина; - през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 25 бр. кучета. Осиновени са 11 бр. кучета и е извършена е кастрация на 10 бр. кучета. Върнати по места са 3 бр. обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведе се съвещание с директорите на образователни институции във връзка с кандидатстване по процедурите на Националния план за възстановяване и устойчивост, приема за новата учебна година и предстоящите мероприятия през месец май; - подготовка на събитията по повод Празника на Русе, отбелязването на 24 май и излъчване на Церемонията по връчването на наградите „Русе“; - подписани бяха договорите за изпълнение на одобрените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; - представители на Община Русе взеха участие в Национална конференция за цялостен подход в предучилищното и ранно училищното образование, която се провежда на 27 и 28 април в Габрово; - организираха се дейностите по транспорт и изхранване на отборите участници в зоналните първенства на ученическите игри; - проведоха се консултации с жени от здравния медиатор в кварталите „Средна кула“, „Чародейка“ и „Селеметя“ за ползите от кърменето, за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; - проведена бе работна среща с директори на детски ясли, на която е обсъден приемът на деца и е проведена дискусия по презентация на тема „Интегрирана политика за ранно детско развитие -различни гледни точки“; - извършена бе планова проверка в здравния кабинет на ПГ по селско стопанство в кв. Образцов чифлик по спазване разпоредбите на Наредба №3 на здравното министерство за дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата. Извършена е и проверка в Амбулатория за първична медицински помощ на територията на кв. ДЗС и кв. Образцов чифлик, разкрита към Медицински център 1 – ЕООД по сключен договор с Община Русе; - проведе се интерактивна информационна среща с ученици от АГ „Гео Милев“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" в изпълнение на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „От връстници за връстници“ 8 – 11 клас. Проведена е и информационна среща с ученици от ОУ „Отец Паисий“, по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище 5 - 7 клас. Проведен се интерактивен час в ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите, в който се включиха 15 деца на тема „Аз няма да се гневя“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе предостави безвъзмездно за управление на кметство Семерджиево обект частна общинска собственост. След извършване на ремонт по проект „Малки населени места“ се планира мястото да се обособи като младежки център, където да прекарват свободното си време подрастващите от населеното място; - подготвено и подадено е проектно предложение по покана BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ №2; - на 25.04.2023 г. успешно завърши процедурата за отдаване под наем на първия пакет от павилиони за търговска дейност в близост до спирките на градския транспорт. Всички 27 броя обявени за отдаване под наем павилиони откриха своите нови ползватели. След сключване на договорите всички павилиони, следва да бъдат реновирани (боядисани съгласно тръжните условия) и към всеки да бъдат монтирани охранителни системи, които ще служат както на наемателите така и на общината, с оглед предотвратяване на вандалски прояви; - Община Русе бе избрана да вземе участие в проект "Общински енергиен мениджър", финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Република Германия, Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) и агенция СОФЕНА. Основната цел на проекта е да бъде успешно приложен модел за работа на отдел/позиция/служба "Енергиен мениджър" на община. Община Русе е единствената избрана в категория "големи общини". Първите дейности са свързани със запознаване на участниците с изготвен аналитичен доклад за състоянието на общинския енергиен мениджмънт в България; - експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти" и "Образование, спорт и младежки дейности" на 27 април взеха участие в информационен ден на тема "Държавата в подркепа на спорта - нови възможности" в зала "Джон Атанасов", София Тех Парк. Форумът, който се организира от министерствата на иновациите и растежа и на младежта и спорта се откри от Президента на България Румен Радев. Събитието имаше за цел да насърчи масовия спорт в България, както и да информира за възможностите за ефективното използване на европейските средства и за финансовата подкрепа в тази сфера.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Тече изготвянето на количествено-стойностни сметки за необходимия ремонт на пешеходния подлез пред жп гара Русе; - приключи текущият ремонт на два апартамента в в ж.к. Чародейка Г - юг, блок №119. Сменена е дограмата, поставен е ламинат, боядисани са стени, извършени са ремонт на баня и подмяна на врати. Продължава ремонтът на апартамент в блок 107. Предстои да започне текущият ремонт на апартамент в блок 303; - продължава текущият вътрешен ремонт в сграда на Пенсионерски клуб „Липник“, с. Николово, Община Русе; - отворена за разглеждане и оценяване на техническите предложения бе обществената поръчка за етап 2 на скейт парка; - за периода от служителите на отдела са извършени 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

17 - 21.04.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Продължава подмяната на отоплителните уреди на одобрените кандидати по Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“; - на 19 април бе проведено извънредно заседание на Общинската комисия за безопасност на движението за представяне на предварителния проект на Генералния план за организация на движението; - извършени бяха ремонт и укрепване на опасно пропаднала бетонна плоча на участък в близост до основите на сградата на зала Арена Русе; - отстранени бяха опасни пропадания на участъци от настилката по бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Згориград“ и ул. „Рига“; - извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по бул. „Цар Освободител“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Измаил“, ул. „Потсдам“, ул. „Рига“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ и ул. „Тулча“; - възстановено бe неработещо улично осветление на участъци бул. „България“, бул. „Васил Левски“, бул. „Липник“, бул. „Трети март“, ул. „Дунавски кът“, ул. „Илинден“, ул. „Никола Табаков“, ул. „Сребърна“, ул. „Тодор Икономов“, както и по уличната мрежа на кв. Долапите и с. Николово; - извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Калман“ в кв. Здравец - Изток, бл. „МНО“ 4 в кв. Дружба 3, бл. „Крали Марко“ в кв. Родина 2 и бл. „205“, бл. „206“, бл. „303“ и бл. „305“ в кв. Чародейка ; - извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Борисова“ с ул. „Мария Луиза“ и ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“; - на 18 април бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на източното платно на бул. „Христо Ботев“ - в посока бул. „Цар Освободител“ в района на жп. надлеза с бул. „Родина“, във връзка с Водния цикъл; - на 18 април бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Липник“, във връзка с изграждане на многофамилна жилищна сграда; - извършено бе косене в района на бул. „Цар Освободител“, ул. „Хан Аспарух“, зала Арена Русе, бул. „Скобелев“, ул. „Борисова“, Централен южен район, Парка на младежта, Парка на възрожденците и Централна жп гара; - в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 26 кучета, осиновени - 22 и бе извършена кастрация на 15 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Продължават дейностите по облагородяване на базата в Лесопарк „Липник“, във връзка с подготовката за Световната купа по кану-каяк маратон през юни; - предоставени бяха финансови средства в размер на 150 лв. на 12 семейства за раждане на второ дете и на две семейства за раждане на близнаци в размер на 400 лв. по Наредба №21 на Общински съвет – Русе; - подготвя се сключването на 30-те договора за изпълнение на одобрените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; - извършен бе предварителен контрол по подадените заявления от спортните клубове по Програма Спорт за 2023 г.; - продължава подготовка на дейностите за годишния концерт на децата от детските градини през май; - здравния медиатор и експерт на Превантивно - информационен център проведоха 12 консултации на деца и техните семейства в кв. „Тракция“ относно консумацията на алкохол, никотинови изделия и други психоактивни вещества; - проведени бяха интерактивни информационни срещи с 16 ученици от 11 клас от Професионална гимназия по транспорт в град Русе и с 20 ученици от шестите класове на ОУ „Олимпи Панов“ на тема „Превенция на употребата на психо-активните вещества“; - продължава обработката на годишните отчети на читалищата на територията на община Русе за 2022 г., които ще бъдат разгледани на сесия на Общинския съвет през май; - проведено бе съвещание с директорите на детски градини, във връзка с план - приема за новата учебна година и предстоящите мероприятия през месец май; - продължава организирането на предстоящото през юни 53-то издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка“, когато ще гостуват фолклорни състави и групи от българските общности в Румъния, Молдова и Украйна; - проведени бяха подбори по документи и събеседвания за наемане на социални работници и на технически сътрудници, които ще бъдат включени в дейностите по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Русе“ със сключен административен договор BG05SFPR002-2.002-0109-С001, по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; - продължава провеждането на Общинските ученически игри.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

По Националния план за възстановяване бе депозирано проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора "Възраждане" - град Русе“. Съществуващият на територията на Община Русе Дом за стари хора ще се приведе в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Проектното предложение е на стойност 16 милиона лева; - организиран бе търг за 7 позиции в централна градска част за поставяне на преместваеми обекти с различни предназначения (за търговска дейност, за бързо хранене, за продажба на цветя и др.) Подробности за търга може да намерите в сайта на Общината, раздел „Търгове и конкурси“. Желаещите могат да закупят документи до 28 април; - Община Русе взе участие в 17-тото Международно изложение „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново със собствен щанд, на който представи своя потенциал на туристическа дестинация В туристическия форум с фокус върху културата и туризма вземаха участие над 50 общини, туристически компании, дипломатически мисии, туристически сдружения и производители от България и Румъния, Република Корея, Република Северна Македония, Индия, Палестина. Под мотото „Трапезица – истории за българския вкус“ в дните на изложението ще бъдат представени майсторството на кулинарни специалисти от региона и уникални храни и вина от различни изби в страната; - на 20 април експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в онлайн събитието „Българските фестивали – дигитални перспективи“. То беше финално по проект на Българската фестивална асоциация, финансиран по Програма “Публики“ на Национален фонд “Култура”, с подкрепата на Община Русе, Велико Търново и Бургас. В тези общини бяха проведени фокус групи с представители на различни културни оператори. В рамките на проекта бяха проучени 50 фестивала, като задълбочено проучване е направено на представителните фестивали на подкрепящите местни власти. За Община Русе анализ на дигиталното присъствие е направено на МФ „Мартенски музикални дни“. На сайта на БФА са публикувани някои основни изводи като предстои да се публикува подробен доклад; - изтече срокът за закупуване на документи за участие в публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на 27 павилиона, намиращи се непосредствено до спирките на градския транспорт. Предстои същинското провеждане на процедурата, като насрочената дата е 25 април; - започнаха активните проверки на търговци и собственици на заведения за хранене, с оглед осъществяване на контрол по спазване на общинските наредби. Община Русе призовава всички търговци, възнамеряващи да осъществяват търговска дейност на открито под каквато и да е форма да се снабдят с необходимите разрешителни и заплатят съответните такси. При неспазване на нормативната уредба нарушителите подлежат на санкция; - в изпълнение на Решение № 1229, прието с протокол №45/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе, са финализирани три процедури от определените за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 5 гаража, находящи се в гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи ремонтът на покривното пространство на хижа „Приста“; - направен бе оглед на кръглия фонтан пред сградата на Съдебната палата за предстоящия текущ ремонт на компрометираните гранитни плочи по облицовката на борда на фонтана; - предстои ремонт и на фонтана пред Доходното здание, като компрометираните стъклокерамични плочки по дъното, стените и гранитните плочи по борда на фонтана ще бъдат подменени; - продължава изпълнението на текущия ремонт в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово; - извършен бе оглед на компрометирани парапети по балконите на бл. „Огражден“, бл. „Верила“ и бл. „Берое“; - продължава ремонтът на общински жилища в бл. „109“, бл. „112“ и бл. „403“ в кв. Чародейка; - предприети бяха необходимите действия за извършване на ремонт на подлеза пред Централна жп гара; - извършени бяха 8 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; - издадени бяха 4 разрешения за строеж.

10 - 13.04.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена е изцяло нова асфалтова настилка и е подобрено отводняването на повърхностни води на обособените паркинги и участъка от ул. „Никола Табаков“ между бл. 104 и 109 в кв. Чародейка; - положена е нова асфалтова настилка на пътната връзка между ул. „Дряновска“ и съществуващ път, отвеждащ движението на МПС в посока от и към бул. „Липник“, с което приключи цялостният ремонт на участъка; - положена бе хоризонталната пътна маркировка по ул. „К. Иречек“, ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Асен Златаров“, както и на участък от велоалеята по ул. „Потсдам“; - извършиха се ремонтно–възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на блокове „Явор“ и „Камен“ в кв. Здравец Изток, блокове „43“ и „51“ в кв. Дружба 3; - извършиха се текущи ремонти и възстановяване на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Трети март“ с ул. „Росица“; - извършени са текущи проверки за замърсяване, вследствие на ремонтните дейности свързани с Водния цикъл. При направените проверки не са установени замърсявания извън строителната площадка. Дадени задължителни предписания за спазване на разпоредбите на чл. 21, т. 3 от Наредба №15 на Общински съвет Русе; - възстановено e неработещо улично осветление на участъци по бул. България, бул. Липник, бул. Христо Ботев, ул. Гео Милев, ул. Казанлък, ул. Петрохан, ул. Пирот, ул. Плиска, ул. Прага, ул. Рига, ул. Тича, както и по уличната мрежа на кв. Долапите, кв. ДЗС, кв. Средна кула, с. Просена, с. Николово, с. Ново село и с. Червена вода; - във връзка с проекта на ВиК Русе (т.нар Воден цикъл) бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Вардар“ от ул. „Бистрица“ до ул. „Разлог“; - излезли от употреба МПС са принудително преместени от имоти общинска собственост и са приети в площадка за временно съхранение, където ще престояват 3 месеца преди да започне дейността по разкомплектоване им; - извършено бе миене на улици по график. Почистени са автобусни спирки, подлези и надлези, почистване от кал след наводняване на подлеза на СБА. Почистване на детски площадки в централна градска част; - извършени са резитби на дървета в к-с „Ялта“. Окосени са тревните площи на кея, Централна градина, бул. „Фердинад“, бул. „Цар Освободител“ – продължава. Косене на парцелите около църквата в Парка на Възрожденците и около Пантеона. Косене с шредер на прилежащите площи на бул.“България“ бул. „Трети март“; - насипване и подравняване на пръст в Младежки парк – продължава при възможност, Почистване на детски площадки в Младежки парк и в Парка на Възрожденците; - възстановени са отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и ограничителни колчета по бул. „Христо Ботев“, бул. „Съединение“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Воден“, ул. „Митрополит Григорий“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Хр. Г. Данов“; - през седмицата в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 12 бр. кучета. Осиновени са 5 бр. кучета и е извършена е кастрация на 14 бр. кучета; - санкционирани са 98 бр. водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведе се заседание на Комисията по окончателното оценяване и класиране на проектните предложения по Програма „Култура“ на Община Русе. Изготвен е окончателен протокол от заседанието и със заповед са одобрени проектни предложения, които ще получат финансиране; - подготвя се провеждането на Великденското хоро на 16 април; - обявяване на последното за настоящата учебна година класиране за прием в детските градини и ПГ към училища; - участие на здравните медиатори в онлайн семинар на тема: „Учене чрез игра навън“ по инициатива на фондация „За Нашите Деца“, фондация „За децата в риск по света“, фондация „Тръст за социална алтернатива“, международната асоциация „Стъпка по стъпка" и фондация „Бернард ван Лейр“; - подготвят се годишни отчети на читалищата на територията на Община Русе за 2022 г., които ще се разглеждат на сесия на Общински съвет; - подготвят се финансови и съдържателни отчети за 62. МФ „Мартенски музикални дни“ 2023 към Министерството на културата, спонсори и дарители на фестивала; - организация на събитията по повод Празника на Русе 6 май, честването на 24 май и излъчването на Церемонията по връчването на наградите „Русе“ за постижения в областта на изкуството и културата, която ще се излъчва по БНТ 2; - логистично осигуряване за предстоящото през м. юни 53-то издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка“ и организационна подготовка за гостуването на фолклорни състави и групи от българските общности в Румъния, Молдова и Украйна; - подготовка на дейностите за годишния концерт на децата от детските градини през месец май. - организиране на изложба и представяне на книга „Китай през погледа на българите“ във връзка с посещение на делегация от китайското посолство в Русе; - проведена е информационно-мотивационна среща от експертите на Превантивно-информационния център с 21 десетокласници от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „От връстници за връстници“. Проведени са обучителни сесии по Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в два шести класа в ОУ „Ангел Кънчев“ с 43 деца; - проведена е обучителна сесия от експертите от ПИЦ – Русе на 32 медицински специалисти от здравните кабинети на училищата от Община Русе по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 7 април се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД. Съобразно определените срокове, беше закупена една тръжна документация и беше подадено едно предложение за участие в търга от „Сплендид Русе“ ЕООД. Търговското дружество е собственост на акционера, притежаващ останалите 50% акции от капитала на „Сплендид“ АД. Продажбата се осъществи при пазарна стойност от 9,29 лева за акция, като очакваните приходи за Община Русе след приключване на приватизационната процедура са в размер на 947 022,60 лева. - директорът на дирекция „Международно сътрудничество, стопански дейности и проекти“ участва в Национална среща "Индустриалните зони - растеж за общините и регионите" на 10 април, организирана от Министерството на иновациите и растежа организира. На нея бяха обсъдени въпроси във връзка с предстоящото кандидатстване по една от най-важните процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) - за развитие на индустриалните зони и паркове - "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции"; - участие в онлайн среща по подготовката на Интегрираната стратегия за трансграничния регион между България и Румъния. Предстои следващ етап с набиране на конкретна информация за налична туристическа инфраструктура и услуги, както и обсъждане на изводите от събраното до момента; - експерти от дирекция „Международно сътрудничество, стопански дейности и проекти“ участваха на 8 април във форума Digital4Ruse: Международна онлайн търговия, организиран в партньорство с Община Русе. Целта беше представяне на най-новите и успешни търговски практики и маркетингови стратегии за достигането на външни пазари; - подготовка и участие в посрещането на делегацията от китайското посолство в Русе. Организирани бяха срещи и културни прояви за представяне на доброто дългогодишно сътрудничество между двете държави. Обсъдени бяха редица въпроси за бъдещи съвместни инициативи в сферата на културата и в сферата на спорта.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

Продължава ремонтът на покривите на хижа „Приста“; продължава ремонтът на Гребната база в с. Николово; създадена бе комисия, която да извърши оглед с фирмата изпълнител на покрива на сградата на мотоклуба в с. Николово, като възлагането на ремонта се подготвя; сформирана бе комисия, която извърши оглед с фирмата изпълнител в общинското помещение, отдадено на Школата по изобразителни изкуства към Общинския детски център за култура и изкуство на ул. "Борисова" 51. Предвижда се подмяна на дограми; продължават огледите и текущите ремонти на жилища общинска собственост; извършени бяха 10 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките бяха съставени протоколи; издадени бяха 14 разрешения за строеж, а 8 са одобрените подробни устройствени планове.

3 - 7.04.2023 г

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Започна полагането на асфалтова настилка на зоните за паркиране и участъка от ул. „Никола Табаков“ между бл. „109“ и бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – Юг; продължават дейностите по обновяване и възстановяване на разрушените алеи в Парка на възрожденците; монтирани бяха нови предпазни оградни пана в разделителните ивици на бул. „Цар Освободител“ - в участъка между бул. „Съединение“ и ул. „Ангел Кънчев“, както и по бул. „Христо Ботев“ - срещу бензиностанция OMV; оформен бе пътен банкет от двете страни на новоасфалтираната ул. „Централна“ в кв. ДЗС; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Ген. Гурко“ и е отстранено опасно пропадане на обслужващ път в Лесопарк „Липник“ в с. Николово; започна цялостен ремонт на масивния заслон на автобусната спирка в с. Николово - срещу разклона за Лесопарк „Липник“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „България“, бул. „Тутракан“ /на кръгово кръстовище до Свободна зона/, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Христо Ботев“, алеи „Възраждане“, ул. „Вит“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Гео Милев“, ул. „Йосиф Дайнелов“, ул. „Котовск“, ул. „Мальовица“, ул. „Яребична“, както и по уличната мрежа на кв. Средна кула, с. Долно Абланово, с. Николово и с. Червена вода. извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, Парка на възрожденците и в околоблоковите пространства на бл. „Балчик“ в кв. Възраждане, бл. „28“ в кв. Дружба 3 и бл. „107“ и бл. „302“ в кв. Чародейка; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“, ул. „Стефан Стамболов“ с ул. „Сент Уан“, бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“ и бул. „Христо Ботев“ с ул. „Н. Й. Вапцаров“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради и крепежни елементи с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по ул. „Плиска“, бул. „Тутракан“ и бул. „Христо Ботев“ /срещу Печатни платки/; положена бе хоризонталната пътна маркировка пред кръстовищата на ул. „Чипровци“ с ул. „Тича“ и пред ОУ „Възраждане“; извършена бе проверка относно нерегламентирано замърсяване на територията на гр. Русе. При проверката бе съставен констативен протокол с предписание за спазване на разпоредбите на Наредба №15 на Общински съвет - Русе. извършени бяха текущи проверки за замърсяване, вследствие на ремонтните дейности, свързани с Водния цикъл в гр. Русе. При направените проверки не са установени замърсявания извън строителната площадка. Дадени бяха задължителни предписания за спазване на разпоредбите на чл. 21, т. 3 от Наредба №15 на Общински съвет – Русе; на 4 април бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Велико Търново“ - от бул. „Придунавски“ до ул. „Духовно възраждане“ и ул. „Батак“ - от ул. „Велико Търново“ до бул. „Придунавски“, във връзка с Водния цикъл; на 6 април бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на кръстовището на ул. „Петко Д. Петков“ с бул. „Цар Освободител“ и на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Хан Аспарух“, във връзка с Водния цикъл; на 7 април бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Гоце Делчев“ - в участъка от бул. „България“ до ул. „Христо Ясенов“, във връзка с Водния цикъл; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; направена бе уборка в района на бул. „България“ - от Метро към хижа „Приста“; извършено бе миене на улици по график; извършена бе резитба на опасни клони в района на ул. „Луи Айер“, ул. „Борисова“, Младежки парк, бл. „41“ кв. Дружба 3, бл. „Добруджа“; извършено бе цялостно косене в района на Младежки парк – от Паметника на Альоша до ОУ „Братя Миладинови“; извършено бе косене с шредер в района на бул. „България“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 70 кучета, осиновени - 50 и бе извършена кастрация на 50 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Приета бе самоходна машина амфибия за облагородяване на водните площи на лесопарк Липник, във връзка с подготвителните дейности за Световното по канукаяк маратон през юни; подписани бяха отчети и графици по механизъм Лична помощ и по Асистентска подкрепа в изнесените работни места на гр. Русе и във всички населени места в община Русе. Подписаха се 839 лица, наети като лични асистенти, и 253 лица, наети като социални асистенти; здравните медиатори консултираха 17 семейства от кв. Чародейка и кв. Родина за задължителните и препоръчителните имунизации съгласно имунизационния календар на България; проведени бяха сесии в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ по Програма „От връстници за връстници“ 8 – 11 клас, по която бяха обучени 50 ученици; проведени бяха обучителни сесии по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в 57 клас в ОУ „Тома Кърджиев“ и ОУ „Олимпи Панов“, в които се включиха 42 деца; проведено бе второ заседание за 2023 г. на Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/. На заседанието бе отчетена дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Русе за първото тримесечие на 2023 г. Представен бе план за следващото тримесечие и бяха обсъдени проекти за работа по превенция с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Център за психично здраве – Русе; проведено бе заседание на Комисията по Наредба 21 на Общинския съвет, на която бяха разгледани 20 постъпили заявления за оказване на финансова подкрепа на лица със здравословни проблеми; извършена бе проверка по жалба в ДГ „Синчец“ – Средна кула. Изготвен бе констативен протокол и отговор до жалбоподателя; обработени бяха получените писма от пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания, във връзка с предстоящото сключване на договори за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Русе за издръжка /ток, вода и горива, както и др./ и подпомагане на дейностите на 7 април бяха проведени събития по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ фестивал „Етноритми без граници“, с който се отбелязва Световният ден на ромите – 8 април; тече подготовката на годишния концерт на децата от детските градини през май; продължава провеждането на Общинските ученически игри.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Експерти от Община Русе по покана на Румънското Министерство на околната среда, водите и горите участваха в откриването на инициативата „Дунавски фар“, която се проведе в Букурещ на 3 и 4 април. Тази инициатива е в рамките на Мисия на инструмента на ЕС „Възстановяване на нашия океан и води до 2030 г.“ с цел защита и възстановяване на морските и сладководните екосистеми чрез нов подход, основан на иновации и ангажираност на всички участници (власти, индустрии, НПО, граждани). Със солидни ангажименти и мерки се търсят варианти да допринесем за постигането на добро екологично състояние на океаните, водите и климатичната неутралност; внесени бяха 21 предложения за разглеждане от Общинския съвет на предстоящата сесия през април, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост; в изпълнение на Решение № 1229, прието с протокол № 45/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе, бе проведена процедура за продажба на 5 гаража, намиращи се в гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Ибър“ № 26, бл. „7“, чрез публичен търг с явно наддаване. Изготвени бяха съответните документи за спечелилите търга, които предстои да бъдат доведени до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение; започната бе подготовката по стартиране на 2 процедури за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, във връзка с изпълнение на решение на Общинския съвет; на 1 април по обновената еко пътека от Лесопарк Липник до хижа „Минзухар“ успешно се проведе организирания пешеходен поход. Дейностите по възстановяване на пътеката бяха извършени по проект „Екопътека – аз и ти с грижа към природата“, изпълняван от Спортно-туристическо и природозащитно дружество "Академик" и с финансовата подкрепа на фирма "Тива ком". Множество русенци се включиха в похода, изминавайки 5-километровото трасе в Лесопарк "Липник“. Мрачното време не отказа ентусиастите и в похода се включиха ученици от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, СУ "Васил Левски“, ПГСАГ "Пеньо Пенев", колоездачи, водени от Милен Йорданов, студенти от РУ „Ангел Кънчев“, представители от Спелео клуб „Академик“ – Русе, Клуба на ветераните туристи ТД „Приста“ и дори от Ездови клуб "Кентавър - Русе". Представители от всички възрасти се забавляваха и спортуваха заедно в красивата местност.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава работата по изпълнение на строителномонтажните работи за изграждане на нова детска градина в Централна градска част на ул. „Дондуков-Корсаков“ №3; продължава изграждането на скейт парка; продължава работата по фонтана на алея „Перистери“ в Парка на младежта. Положени бяха полирани гранитни плочи по дъно и стени на водосъдържателя на фонтана. По бордовете и челата около него са положени горени /награпени/ гранитни плочи. Работи се по захранване с ВиК и ЕЛ инсталации; продължава ремонтът на подлеза на бул. „Скобелев“, срещу СБА, като към настоящия момент са изпълнени половината от ремонтните дейности. Следва да бъдат монтирани метални врати; предстои текущ ремонт на помещения в „Здравна служба“ в кв. „Долапите“; продължава работата по строителноремонтните дейности на Гребна база в Лесопарк „Липник“ в с. Николово; продължава текущият ремонт в общински жилища в бл. „403“, бл. „109“, бл. „112“ и бл. „119“ в кв. Чародейка; започна текущ ремонт на апартамент общинска собственост, намиращ се в блок „107“ в кв. Чародейка; започна текущ ремонт на общински жилища в бл. „4“ в кв. Дружба 3; започна текущ ремонт на покрива на хижа „Приста“; изготвена бяха документите относно приключилия „Ремонт на присъединителен топлопровод, захранващ сградата на комплекс „Дунав“, намиращ се в кв. Здравец; извършени бяха 9 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките бяха съставени протоколи; издадени бяха 17 разрешения за строеж.

27 - 31.03.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключиха дейностите по подготовка за предстоящо цялостно асфалтиране на пътна връзка между ул. „Дряновска“ и отвеждащия път към бул. „Липник“, както и на паркингите и участъка от ул. „Никола Табаков“ между бл. „109“ и бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – Юг; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Братя Обретенови“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Константин Иречек“ и ул. „Охрид“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, алея „Момина сълза“, ул. „Балкан“, ул. „Васил Кънчев“, ул. „Видин“, ул. „Даскал Тони“, ул. „Дряновска“, ул. „Згориград“, ул. „Македония“, ул. „Сърнена гора“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“, кв. „Образцов чифлик“, кв. ДЗС, с. Семерджиево, с. Червена вода и с. Ястребово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „9“ и бл. „20“ в кв. Дружба 3; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Борисова“ с бул. „Бозвели“ и бул. „Липник“ с ул. „Котовск“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по ул. „Студентска“, ул. „Чипровци“, ул. „Хан Аспарух“ и пред кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Хан Аспарух“, ул. „Чипровци“ с ул. „Сърнена гора“, ул. „Шипка“ с ул. „Згориград“; започна полагането на сигнални цветове по основите на металните конструкции на светофарните уредби в града. Дейностите се извършват от ученици от ПГСАГ „Пеньо Пенев“, назначени в ОП „Комунални дейности“ по системата за дуално обучение; извършени бяха текущи проверки за замърсяване, вследствие на ремонтните дейности, свързани с Водния цикъл в гр. Русе. При направените проверки не са установени замърсявания извън строителната площадка. Дадени бяха задължителни предписания за спазване на разпоредбите на чл. 21, т. 3 от Наредба №15 на Общински съвет – Русе; извършена бе проверка в Парка на младежта относно разхождане на домашни любимци без повод. При проверката е съставен един акт за установяване на административно нарушение на разпоредбите от Закона за ветеринарномедицинската дейност; проведена бе Комисия за излезли от употреба моторни превозни средства; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършено бе косене в района на бул. „България“; извършено бе миене на улици в града по график; извършено бе метене в района на Централната градина, ул. „Александровска“, русенски кей, кръгово кръстовище при ОД на МВР, Парка на Младежта, Парка на възрожденците, бул. „Тутракан“ и бул. „Трети март“; извършено бе миене на подлези и надлези; извършена бе резитба на опасни клони в района на бл. „44“ и бл. „45“ в кв. Дружба 3 и в кв. Средна кула; почистено бе нерегламентирано сметище в района на Петролна база; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени бяха 7 кучета и бе извършена кастрация на 20 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 27 март се проведе втори инфо ден относно кандидатстването за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата по Програма „Култура“ 2023 на Община Русе; приети и обработени бяха годишните отчети на читалищата на територията на Община Русе; подписан бе административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Русе“ по ПРЧР 2021-2027; заместник-кметът Енчо Енчев проведе работна среща с ръководители на русенски културни институти и организации, във връзка със събитийния календар на Община Русе за периода април – юни; извършени бяха подготвителни дейности по провеждане на събития по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“; обобщени бяха получените проекти по постановление на Министерски съвет № 46 за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища; извършена бе текуща проверка в ДГ „Чучулига“. проведени бяха сесии в ПГИУ „Елиас Канети“, СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“, СУПНЕ „Фридрих Шелер“ и АГ „Гео Милев“, като бяха обучени 360 ученици по програмата „От връстници за връстници“ 8 – 11 клас; проведени бяха обучителни сесии по Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в 5-7 клас “,в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Отец Паисий“ като в обученията бяха включени 420 деца; продължава провеждането на Общинските ученически игри; здравните медиатори консултираха 27 семейства от кв. Средна кула и кв. Селеметя за задължителните и препоръчителните имунизации съгласно имунизационния календар на България; взето бе участие на здравните медиатори в уебинар на тема „Да чуем децата“; организирана бе церемония пред паметника на баба Тонка Обретенова за отбелязване на 130 г. от смъртта на националната героиня.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

приключи приемът на заявления за целево финансиране на сдруженията на собственици във връзка с кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I". Подадени бяха общо 26 заявления на стойност 994 443,08 лв. До момента служителите от отдели "Етажна собственост и "Международно сътрудничество и проекти" са посетили 42 общи събрания на сдруженията на собствениците на жилищни сгради, като разяснителната кампания ще продължи до края на програмата; започна процедурата за отдаване под наем на част от павилионите, разположени до автобусни спирки на градския транспорт, като всички заинтересовани лица могат да закупят документи до 19 април. Повече подробности гражданите могат да получат на сайта на Община Русе или от служителите на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“; на 30 март бе проведена процедурата за отдаване под наем на терените за заведения по кея на гр. Русе. Предстои изготвяне на заповеди за спечелили участници и сключване на договори за наем за два от терените. Поради неявяване на кандидати за един от терените, предстои организиране на повторен търг, който ще се проведе на 11 май; директорът на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев взе участие в четвъртата голяма регионална конференция по проекта на БТА "Европа в България: Общо бъдеще“, който се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. На събитието Община Русе представи основни проекти, реализирани през програмния период 2014-2020 г., както и проектите, по които се работи през настоящия програмен период; на 30 март заместник-кметът Златомира Стефанова взе участие в годишните награди на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината 2022 г.".Община Русе се включи с номинации във всички категории, като бяха отличени с награда „Вите Аутомотив България“ в категория „Инвестиция в разширяване на бизнес“, а компанията „Еберспехер България“ ЕООД бе номинирана в категория „Инвестиция на зелено“; на 30 март експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха във фокус-група в гр. Кълъраш, Румъния, по развитие на Интегрираната териториална стратегия за трансграничния район между Румъния и България. Целта на срещата беше валидиране и оценка на основните предизвикателства и инвестиционни нужди по изграждането на маршрута „Евро Вело 6“ в източната част от региона. Участието на експертите представи гледната точка на местните власти, които могат да гарантират развитие на специализирана инфраструктура и поддържане на маршрута. Предстои работа в дистанционна среда с предоставяне на данни за атракции и събития, които да бъдат включени в бъдещия стратегически документ; проведен бе жребий за определяне на жилища и техните наематели, които са получили еднакъв брой точки от списъка на класираните за продажба 12общински жилища, както и за допълване списъка на жилищата за продажба – засега 4 на брой и според реда на изтегляне; настанени бяха 5 нови семейства - 4 в жилища от общия фонд и 1 в резервни жилища, а 3 семейства бяха пренастанени в други общински жилища. Прекратени бяха наемните правоотношения с 3 семейства, обитаващи жилища от общия фонд. Подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 37 домакинства.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава ремонтът на двете халета в Гребната база в Лесопарк „Липник“. Дейностите включват реновиране на покривното покритие, подмяна на прозорци и врати, изграждане на нова настилка в халетата, както и боядисване на металната носеща конструкция. Предвижда се да бъдат изградени съблекални и тоалетни за осигуряване комфорта както на трениращите отбори, така и на посетителите. В процеса на ремонта ще се подмени оградата на имота и районното осветление ще бъде реабилитирано; продължават ремонтните дейности по тротоарните настилки в с. Семерджиево и по фонтана на алея „Перистери“ в Парка на младежта; приключи ремонтът на Камерната зала в Доходното здание. Сменени бяха тапетите на две от стените, боядисан бе таванът и бе положена нова настилка – мокетни плочи. Осветлението в залата също бе подменено; започна текущ ремонт на апартамент общинска собственост, намиращ се в бл. „119“ в кв. Чародейка – Юг. Той е част от списъка с общински жилища, в които предстои да бъдат извършени частични ремонти през тази година; извършена бе финална проверка на Акт №19 и се състоя приемателна комисия за „Ремонт на присъединителен топлопровод, захранващ сградата на комплекс Дунав“, който се намира на ул. „Околчица“ 12 в кв. Здравец; извършени бяха 14 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, за които бяха съставени протоколи издадени бяха 8 разрешения за строеж и бе одобрен един подробен устройствен план.

 

20 - 24.03.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Положена бе нова асфалтова настилка на ул. „Централна“ в кв. ДЗС, която е входно - изходна за квартала; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски“, ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“ и ул. „Хан Крум“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Даме Груев“, ул. „Дряновска“, ул. „Згориград“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Николай Здравков“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Червен“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен и с. Николово; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Никола Петков“, ул. „Тулча“, ул. „Охрид“ и ул. „Цветница“; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „312» в кв. Чародейка – Север, бл. „Колос“ в кв. Родина 1 и бл. „2“, бл. „13“, бл. „14“, бл. „15“ и бл. „54“ в кв. Дружба 3; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“, бул. „3 март“ с разклона за Корабен завод, бул. „Липник“ с ул. „Чипровци“ и ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“; подменени бяха старите съдовете за събиране на битови отпадъци на ул. „Даме Груев“ в кв. Дружба 3; извършена бе проверка на търговските обекти, находящи се на ул. „Борисова“ 16, относно реда и начина за изхвърляне на отпадъци от хартия, стъкло, метал и пластмаса в съдовете за разделно събиране; на 20 март бе създадена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Цар Фердинанд“ - в участъка от ул. „Райко Даскалов“ (след повдигнатата пешеходна пътека) до ул. „Александровска“, във връзка с Водния цикъл; по график бе извършено механизирано измиване на улици и булеварди в Русе; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; почистено бе нерегламентирано сметище в района на отбивката след с. Басарбово; извършено бе ръчно метене около пейки, кошчета, алеи и детски площадки в Парка на младежта; извършено бе размножаване и пикиране на летни цветя; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 30 кучета, осиновени бяха 17 и е извършена е кастрация на 10 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Продължава приемът на проектни предложения по Програма „Култура“, както и сключването на договори с външни експерти за оценяване и класиране на проектните предложения. В понеделник (27 март) ще се проведе втори инфоден с цел разясняване на възможностите за финансиране; на 22 март бе взето участие в отбелязването 159 години от създаването на МГ „Баба Тонка“ и 100-ия патронен празник с името на русенската деятелка Тонка Обретенова; извършени бяха две проверки за лица в риск, след подадени сигнали от тел. 112; проведени бяха сесии с 40 ученици от 8 до 11 клас в ПГИУ „Елиас Канети“ и АГ „Гео Милев“ от експерти на Превантивно – информационния център по Програма „От връстници за връстници“; подготвени бяха събития по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“; извършена бе съвместна проверка с експерти от отдел „Социални дейности“ и експерти от отдел „Здравни дейности“ в Кризисен център за непридружени деца - чужди граждани, относно проследяване спазването на стандартите, съгласно Приложение № 20 на Наредбата за качество на социалните услуга; здравните медиатори консултираха 30 семейства от кв. Чародейка и кв. Селеметя за ползите от ваксиниране; проведени бяха сесии по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „Кодово име живот“ в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Отец Паисий“, в които се включиха 99 ученици; на 22 март бе проведена акция от Младежкия парламент към Общинския младежки дом, като част от кампанията „Да спасим децата и Русе от дрогата“; продължават подготвителните дейности за Световната купа по кану-каяк маратон, която ще се проведе през юни; продължава провеждането на Общинските ученически игри за учебната 2022/2023 г.; проведен бе концерт и бяха наградени от Общинския младежки дом отличилите се участници в международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Деня на водата – 22 март.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Започна изграждането на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Дейността е част от проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. След изграждането ѝ инсталацията ще позволява безкислородното третиране на биоразградими отпадъци, от които впоследствие се получава компост, както и метан за електропроизводство и топлинна енергия; Община Русе продължава подкрепата по Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“. Към момента 14 блока са подали документи за целево финансиране от страна на Община Русе, като за целта са подсигурени 1 милион лева са за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване. Крайният срок за подаване на заявление за общинско целево финансиране е 28 март; на 24 март бе проведено заседание на управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Беше приет отчет на дейността и бе обсъден и приет работен план за на АДО “Дунав“ за 2023г.; заместник-кметът Златомира Стефанова заедно с експерти от Община Русе проведе работна среща със Съвместния секретариат по програма Interreg Румания-България. Бяха обсъдени предстоящото стартиране на програмата, както и възможността за реализирането на проекти идеи спрямо четирите основни цели на програмата; още 130 спирки от линиите на градския транспорт в Зона 1, върху които са разположени спирко-навеси и павилиони за търговска дейност, преминават под управлението на кмета на Община Русе, след прекратения договор за концесия с „Табак трафик“ ЕАД. Предстои провеждане на процедура за отдаване под наем на павилионите, разположени в близост до спирките; отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ стартира процедури по категоризация на 22 обекта /заведения за хранене и развлечение и места за настаняване/; изготвена бе заповедта за откриване на процедурата за отдаване под наем на 27 броя павилиона – общинска собственост, в близост до спирките на градския транспорт. За желаещите да вземат участие е предвиден срок от близо 3 седмици за закупуване на документи и оглед на обектите. Павилионите се отдават под наем заедно с оборудване включващо видео камери, климатици и др. движими вещи. Наемателите на павилионите ще имат две допълнителни задължения, освен заплащането на наемна вноска, а именно - да освежат павилионите чрез боядисване в цвят, посочен от Община Русе, както и да поставят камера за външно видеонаблюдение с оглед подпомагане опазването на обществения ред. Предвижда се камерите да бъдат следени от Звеното за видеонаблюдение към Община Русе за по - добра оперативност. Желаещите да участват в тръжната процедура ще могат да закупуват документи за участие от 29 март до 19 април самият търг ще се проведе на 25 април.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи изпълнението на текущи ремонти при бл. „7“, бл. „8“ в кв. Дружба 3 и продължават ремонтните дейности при бл. „9“; започна изпълнението на текущ ремонт в междублоковото пространство на бл. „13“ в кв. Дружба 3; приключи изпълнението на текущ ремонт на настилки по обслужваща алея към сградата, в която се помещават „Български пощи“ в Дружба 1 , в т. ч. ремонт на тротоарни настилки; приключи изпълнението на тротоарни настилки в с. Семерджиево; приключи изпълнението на текущ ремонт на настилки при бл. „14“ (локално платно), кв. „Дружба 3“, успоредно на ул. „Никола Й. Вапцаров“; започна изпълнението на текущи ремонти в общински жилища в кв. „Чародейка“ – бл. „403“, бл. „112“ и бл. „109“, както и в бл. „Панайот Хитов“ 1, 2 и 3; извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; издадени бяха два констативни акта за незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица; издадена бе една заповед за премахване на незаконни строежи и една заповед за премахване на преместваем обект, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

13 -17.03.2023 г

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартира подготовката за цялостното асфалтиране на паркингите и участъка от ул. „Никола Табаков“ между блокове 109 и 104 в кв. „Чародейка – Г – юг“; положена бе нова асфалтова настилка на обслужваща вътрешно - квартална улица и зоните за паркиране към бл. 86 в кв. „Здравец“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски“, бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Шипка“ и на велоалеи по бул. „Потсдам“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Родина“, бул. „Тутракан“, ул. „Антим“, ул. „Борисова“, ул. „Братислава“, ул. „Вихрен‘, ул. „Ибър“, ул. „Казанлък“, ул. „Кръстец“, ул. „П.Д.Петков“, ул. „Цариград“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. ДЗС, с. Басарбово и с. Червена вода; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. Цариброд и на паркинга до бл. Боряна кв. Здравец - Изток; извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на: бл. „Фридрих Енгелс“ Б в кв. „Родина“ 2, блокове 17, 18, 22 и 35 в кв. „Дружба“ 3; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“, ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“ и ул. „Чипровци“ с ул. „Тича“; извършено бе почистване на автобусни спирки, подлези и надлези, миене – подлез Математическа гимназия, почистване на подлез бул. “Тутракан“, както и уборка в района на Дунав мост към Безмитна зона; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършено бе миене на улици по график, метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Кея (вкл. пасарелката с/у музей “Баба Тонка“), Кръговото кръстовище при ОДМВР, Парк на Младежта, Парк „Възрожденци“, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др.; извършено бе почистване на сметище – ул. „Кръстец“, уборка по пътя гр. Мартен - с. Николово, почистване на сметище в района; принудително бяха преместени 3 бр. ИУМПС от имоти общинска собственост и са приети в площадка за временно съхранение, където ще престояват 3 месеца, преди да започне дейността по разкомплектоването им; санкционирани бяха 95 водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе; въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“ и ул. „Петко Д. Петков“, на ул. „Братя Миладинови“ в участъка от кръстовището с ул. „Лом“ до кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“, във връзка с водния цикъл; в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 бр. кучета, осиновени - 2 бр. кучета и е извършена е кастрация на 30 бр. кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Открито бе 62-рото издание на МФ „Мартенски музикални дни“ 2023, който ще се проведе от 16 март до 2 април 2023 г. Логистично и технически се подготвя провеждането на 27 събития с общо 700 участници; изготвен и публикуван бе графикът за дейностите по приема в първи клас за учебната 2023-2024 г.; финансово са подпомогнати 14 родители за раждане на второ дете и едно семейство за раждане на близнаци, по Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе; обявени са свободните места в детските ясли във връзка с предстоящото електронно класиране за м. март 2023; организирана бе възстановка и тържествена церемония по повод 151 години от гибелта на Ангел Кънчев, съвместно с НД „Традиция“ - Русе на 17 март; изготвена заповед за сформиране на междуведомствена комисия за проверка на водните площи, за готовността им за предстоящия летен сезон; получено бе оборудване за извършване на ремонта на хангарите на гребната база в Лесопарк Липник; извършени са планови проверки в 4 здравни кабинета в: ОУ „От. Паисий“, АЕГ „Гео Милев“, ПГМТ и ДГ „Радост“, за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки, съгласно нормативните изисквания; проведена бе работна среща на екипа сформиран по Координационния механизъм на деца жертва на насилие. Разгледани са 8 случая на ученически тормоз между деца. подписан бе Общински Колективен трудов договор за работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социални дейности” държавно и местно финансиране на текущия бюджет на Община Русе с Регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ Русе, представляван от Боянка Димитрова - областен координатор и Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” - Русе - представляван от председателя Кирил Черкезов; проведе се заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, на което се представи изготвеният Анализ на потребностите на социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и Предложението за планиране в община Русе на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; участие на представители от ресор „Хуманитарни дейности“ в IX-та Национална среща на общинските експерти по образование в гр. Бургас.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе продължава подкрепата по Програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“. Към момента 10 блока (общо 373 жилища) са подали документи за Целево финансиране от страна на Община Русе /подсигурени 1 млн.лв./, като средствата са за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване; - продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като e финализиранa още една процедура за покупко-продажба; - през тази седмица 130 спирки от линиите на градския транспорт в Зона 2, върху които са разположени спирко-навеси и павилиони за търговска дейност, преминават под управлението на Община Русе след прекратения договор за концесия с Фактор плюс ЕООД /в ликвидация/. Предстои провеждане на процедура за отдаване под наем на 27 броя павилиони за осъществяване на търговска дейност.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

риключи ремонтът на присъединителния топлопровод, захранващ сградата на комплекс Дунав на ул. „Околчица“ 12; започна кампанията за текущи ремонти на най-остарелите и амортизирани с времето апартаменти на ОП „Управление на общински имоти“, като в момента се извършват дейности в апартамент в блок 119, вх. 3, ет. 4 в „Чародейка“; през отчетния период от служителите на отдела са извършени 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издаден е един констативен акт за незаконен строеж и две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

06 - 10.03.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха строителните дейности по втория етап от възстановяването и обновяването на разрушените алеи в Парка на възрожденците; завърши асфалтирането на паркинга и подходите в междублоковото пространство при бл. 87, както и участък от ул. „Околчица“ пред жилищни блокове 82 и 85; започна подмяната на счупени и увредени стъклени панели с нови на спирките от линиите на градския транспорт, намиращи се по бул. „Липник“; на 9 март стартира поредната кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете на русенци. До 22 март жителите на града ще могат да използват 15-те лифтдъмперни контейнера, разположени на различни точки из Русе; напълно възстановено и подменено с нови светодиодни /LED/ осветители бе уличното осветление по ул. „Ген. Никола Рибаров“ в Западна промишлена зона; започна изграждането на пътна връзка между ул. „Дряновска“ и съществуващ път, който ще осигурява движението на МПС в посока от и към бул. „Липник“; ремонтирани бяха единични разрушения на пътните настилки по ул. „Петрохан“ и ул. „Згориград“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Алея Роза“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Даскал Аверкий“, ул. „Мальовица“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Потсдам“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула, с. Семерджиево, с. Червена вода; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Княз Александър Батенберг“, в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „Лермонтов“ в кв. ЦЮР, бл. „Пеликан“ в кв. Здравец - Изток, бл. „Европа“, бл. „МНО“ 4 и бл. „18“ в кв. Дружба 3; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Панайот Хитов“ с бул. „Цар Освободител“, ул. „Шипка“ с бул. „Цар Освободител“ и на ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършена бе резитба на опасни клони в района на ул. „Юндола“, кв. Мальовица, Милкова ливада, бл. „109“ кв. Чародейка; извършени бяха уборки в района на бул. “България“, хижа “Приста“ и по пътя гр. Мартен-с. Сандрово; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени - 15 и бе извършена кастрация на 20 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 9 март бе обявено класиране за прием на деца в детските градини и подготвителни групи към училища за заемане на свободните места за текущата учебна година; на 9 март бе проведено публично обсъждане с представяне на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планиране в община Русе на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; на 7 март бе проведен информационен ден, във връзка с Програма „Култура“; одобрено бе подаденото проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“. Подготвени и представени бяха документи преди подписване на административен договор с управителния орган на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“; Община Русе взе участие в събитието „Бизнесът за образованието – дуално обучение по австрийски модел или как да създадем бъдещите си кадри“; извършена бе планова проверка в Детска млечна кухня за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях; извършени бяха посещения от здравни медиатори в кв. Средна кула и кв Чародейка, по време на които са консултирани 31 лица за причините и рисковите фактори, които водят до преждевременно раждане, за достъпа до медицинските услуги и грижи; екипът на Превантивно-информационния център проведе сесия, в която се включиха 19 ученици от 7 клас в ОУ „Олимпи Панов“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“; продължава подготовката на възстановка и тържествена церемония по повод 151 години от гибелта на Ангел Кънчев, съвместно с НД „Традиция“ – Русе, които ще се проведат на 17 март; разпределени бяха стажанти от специалност „Предучилищна и начална педагогика“ към РУ „Ангел Кънчев“ за текуща и стажантска практика в детски градини в община Русе.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Служители от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ подадоха описание на нов велосипеден маршрут, който да бъде предвиден в разработването на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничната зона между Румъния и България. Предлаганата инфраструктура свързва градската велосипедна мрежа, Лесопарк „Липник“ и с. Николово, следвайки трасето на общинската междуградска мрежа. Идейната разработка ще бъде обсъдена във фокус групата, организирана от консултантите на програма Интеррег VIA Румъния-България; одобрено бе предложението на „Общински пазари“ ЕООД за организацията на тазгодишния Пролетен панаир. Тази година събраната такса е в размер на 46 467 лв.; продължава процедурата за отдаване под наем на терените за заведения по Кея на гр. Русе, като всички заинтересовани лица могат да закупят документи до 24 май. Повече подробности на сайта на Община Русе или от служителите на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“; продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като e финализиранa още една процедура за покупко – продажба; отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се включи в Централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2023 г. като заяви позиция за студентски стаж на тема „Управление на проекти“. Всички български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти в българските университети, ще могат да кандидатстват по национална програма от 24 март до 10 май. Цялата процедура като публикуване на обявите, кандидатстване и подбор, класиране, потвърждаване и приемане на студентите е изцяло онлайн, като по този начин се осигурява публичност и прозрачност на всеки етап.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започнаха текущи ремонтни дейности при бл. „7“, бл. „8“ и бл. „9“ в кв. „Дружба 3“, както и на обслужващата алея до сградата, в която се помещават „Български пощи“, където бъде обособена и пешеходна връзка към тротоара. Част от тротоарната настилка също ще бъде подменена; продължава текущият ремонт на алеите в Парка на Младежта, както и работата по фонтана на алея „Перистери“. Положени бяха полирани гранитни плочи по дъното и по стените на водосъдържателя. По бордовете и челата около съоръжението се полагат гранитни плочи; проведени бяха срещи и огледи съвместно с „ВиК“ – Русе и с ръководителя на проекта по Оперативна програма „Околна среда“, във връзка с изпълнението на Водния цикъл и реализирането на инвестиционната програма на Община Русе за изпълнение на основни и текущи ремонти по уличната мрежа на града; изпълнен бе авариен ремонт на топлопровод в Спортен комплекс „Дунав“; извършени бяха 9 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи, като е издаден един констативен акт за незаконен строеж, който е в процес на изпращане до заинтересованите лица; издадени бяха 9 разрешения за строеж.

27.02 - 03.03.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Извършена бе подготовка за цялостно асфалтиране на паркингите и подходите към бл. „86“ и бл. „87“ в кв. Здравец, както и на вътрешната улица пред бл. „82“ и бл. „85“; - монтирани бяха нови LED осветителни тела в околоблоковите пространства на бл. „83“, бл. „84“ и бл. „86“ в кв. Здравец; - продължава подмяната на старото осветление в Парка на възрожденците с нови светодиодни /LED/ декоративни паркови осветители; - почистени бяха нерегламентирани сметища в района на вътрешния път на хижа „Приста“, бул.“Рождественски“, стара фериботна линия-кантара; - извършени бяха проверки относно замърсяване на ул. „Никола Вапцаров“, бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Любен Каравелов“. Установено бе замърсяване на ул. „Любен Каравелов“, като бе дадено предписание за почистване и бе почистено в срок.; - ремонтирани бяха единични разрушения на пътните настилки по общински път с. Николово – с. Просена, уличната мрежа в с. Николово и ул. „Хан Аспарух“ в гр. Русе; - ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Васил Левски“; - възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Васил Левски“, ул „Алея Роза“, ул. „Александровска“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Згориград“, ул. „Индустриална“, ул. „Йосиф Хербст“, ул. „Петрохан“, ул. „Плиска“, ул. „Потсдам“, ул. „Проф. Д. Баларев“, ул. „Рига“, ул. „Шипка“, ул. „Чипровци“, кв. Нова махала, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, кв. ДЗС, кв. Средна кула, с. Бъзън, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода; - извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Хан Кубрат“, околоблоковите пространства на бл. „Румяна войвода“ в кв. Здравец Изток, бл. „207“ в кв. Чародейка, бл. „6“ в кв. Дружба 1 и бл. „Тракия“ и бл. „Метеор“ в кв. Възраждане; - на 28 февруари бе въведена временна организация за безопасност за движението (ВОБД) на кръговото кръстовище на паметника Альоша - в участъците от ул. „Доростол“ до ул. „Алеи възраждане“ и от ул. „Независимост“ до бул. „Съединение“; - по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; - извършено бе размножаване на летни цветя в оранжерията на Община Русе; - извършена бе резитба на опасни клони в района на Парка на младежта, ул. „Плиска“, ул. „Шипка“, бул. „България“, ул. „Чепино“, ул. „Янтра“, ул. „Видин“, ул. „Юндола“ и алея „Горски теменуги“; - в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 28 кучета, осиновени - 4 и бе извършена кастрация на 4 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Организиран бе празничен концерт на 2 март и тържествена церемония на 3 март по случай Националния празник на България;  2023 на 27 февруари в пресклуба на БТА в Русе бе проведена пресконференция по повод 62. МФ „Мартенски музикални дни“;  извършени бяха планови проверки в 5 здравни кабинета в СУ „Христо Ботев“, ДГ „Снежанка“, ПГ по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“, ДГ „Радост“, МГ „Баба Тонка“, за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия с цел справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания и спазване разпоредбите на Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата;  продължава подготовката на отбелязването на 151 години от гибелта на българския революционер Ангел Кънчев;  подписани бяха месечните отчети и работните графици от 844 лица, наети по Механизъм „Лична помощ“, от 251 лица наети по Програма „Асистентска подкрепа“ и от 130 лица наети по проект „Грижа в дома в община Русе“ в град Русе и всички населени места от община Русе;  извършена бе планова проверка в Детска ясла № 5 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе;  здравният медиатор участва в 2 екипни срещи в отдел „Закрила на детето“, на които бяха обсъдени случаи на лица от ромски произход;  проведена бе сесия от екипа на Превантивно-информационния център с включване на 17 ученици от 7 клас в СУЕЕ „Свети Константин - Кирил философ“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“;  проведена бе работна среща с директорите на детските ясли и Детска млечна кухня, за обсъждане приема на деца, срещнати трудности и административни въпроси свързани с организацията на работа; - проведена бе втора конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“ по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“;  проведено бе заседание на комисията за изготвяне и утвърждаване на формули за разпределение на средствата за финансиране на дейностите в институциите на предучилищното и училищното образование в община Русе за 2023 г.  проведена бе работна среща с представители от Военното окръжие, във връзка с подготовката на Световното първенство по кану маратон;  проведени бяха финалите на Общинските ученически игри за учебната 2022-2023 г.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Подписан бe договорът с „ЕЪРПОРТ РУСЕ“ ООД, с който дружеството се задължава в срок до една година, със свои сили и средства, да набави необходимото удостоверение за експлоатационната им годност като гражданско летище. До две години от сключването на договора „ЕЪРПОРТ РУСЕ“ ООД следва да извърщи за своя сметка, в полза на Община Русе, без насрещно възмездяване, както следва: - изработване на Генерален план за развитие на Летище Русе; - изработване и съгласуване на специализиран подробен устройствен план (ПУП) за територията на Летище Русе; - текущ ремонт на съществуваща периметрова ограда на Летище Русе и привеждането й в съответствие с изискванията за авиационна сигурност и безопасност; - изграждане на система за видеонаблюдение на Летище Русе; - изработване на нов акт за основните технически и експлоатационни характеристики на Летище Русе; - изработване на ръководство за управление и експлоатация на Летище Русе; - изработване на ръководства за лицензионните дейности на бъдещия наземен оператор на Летище Русе; - изработване на Програма за сигурност на Летище Русе; - текущ ремонт на пистата за излитане и кацане на Летище Русе; - текущ ремонт на пътнически терминал на Летище Русе; - текущ ремонт на перона пред сградата на Летище Русе; - текущ ремонт на пътеката за ролиране на Летище Русе; - изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение на Летище Русе; - закупуване и доставяне на необходимата самолетообслужваща техника на територията на Летище Русе; - почистване на зоните на летателната писта и зоните на Летище Русе, свободни от препятствия; - Община Русе обяви обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки с предмет „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 – пристрояване на сградата на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ - гр. Русе. Проектът предвижда съществуващата сграда на диагностично-консултативния център (ДКЦ) да се доразвие и съобрази с основните противоепидемични изисквания, функционално обвързан с пространството на ДКЦ. Застроената площ на пристройката възлиза на 131,50 кв. м.; - започна подготовката на тръжната процедура за отдаване под наем на терените за търговска дейност на Кея на гр. Русе; - започна приемането на павилионите по спирките от линиите на градския транспорт. След приемането на всички спирки, ще бъде стартирана процедура за отдаване под наем на търговските обекти; - стартирани бяха 6 процедури за категоризация на места за настаняване и заведения за хранене.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължават ремонтните дейности по тротоарните настилки в с. Семерджиево, както и работата по фонтана на алея „Перистери“; - възложен бе текущ ремонт на две халета в Гребната база, която се намира в Лесопарк „Липник“. Дейностите включват реновиране на покривното покритие, подмяна на прозорци и врати, изграждане на нова настилка в халетата, както и боядисване на металната носеща конструкция. Предвижда се да бъдат изградени съблекални и тоалетни за осигуряване комфорта както на трениращите отбори, така и на посетителите. В процеса на ремонта ще се подмени оградата на имота и осветлението в района ще бъде възстановено; - завърши текущият ремонт на ул. „Григор Пърличев“; - започна подготовката за полагането на асфалт върху локалното платно до бл. 14 в Дружба; - извършени бяха 7 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; - издадени бяха 8 разрешения за строеж, а 10 са одобрените подробни устройствени планове.

 20 - 24.02.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изграден бе изцяло нов асфалтов път, който ще осигурява достъп на деца с увреждания до ОУ „Никола Обретенов“ в кв. Чародейка – Г - Юг; извършени бяха ремонтно - възстановителни дейности за укрепване на връхната конструкция на моста между кв. Средна кула и кв. Долапите, като е изградена и нова система за отводняване на повърхностните води; въведени бяха в експлоатация 2 нови многофункционални паркинг терминала за почасово разплащане тип „Паркомат“ в зоните за платено паркиране по ул. „П. Д. Петков“ №7 и пл. „Свобода“, срещу главния вход на сградата на "Български пощи" ЕАД; демонтирани бяха 19 нефункциониращи и неподдържани улични телефонни кабини на територията на гр. Русе; възстановени бяха разрушените улични бордюри на кръговото кръстовище до производствените сгради на „Труд“ АД на бул. „Тутракан“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Васил Левски“, бул. „Придунавски“, бул. „Тутракан“, ул. „Академик М. Арнаудов“, ул. „Бабуна планина“, ул. „Борисова“; ремонтирани бяха компрометирани дъждоприемни шахти по ул. „Свети Димитър Басарбовски“ и ул. „Струга“; извършено бе възстановяване и монтиране на нови светодиодни /LED/ осветители на уличното осветление по ул. „Свети Димитър Басарбовски“; възстановено бe неработещо улично осветление на места по път I – 5, ул. „Александровска“, ул. „Босилеград“, ул. „Даскал Аврекий“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Плиска“, ул. „Солун“, ул. „Тулча“, ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен, с. Бъзън и с. Николово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Хан Кубрат“, пл. „Елиас Канети“ и в околоблоковите пространства на бл. „5“ в кв. Дружба 3, бл. „Будапеща“, бл. „Сирма войвода“ и бл. „Страхил войвода“ в кв. Здравец – Изток, бл. „109“, бл. „207“, бл. „210“, бл. „212“, бл. „401“ и бл. „403“ в кв. Чародейка; извършена бе проверка за нерегламентирано сметище в местност Слатина и на ул. „Св. Спиридон“; състоя се обществено обсъждане на Доклада за оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изработване на проект на генерален план на пристанище „Порт Булмаркет“, включващ разширение на съществуващото пристанище. ПУП-ПРЗ на пристанищна територия и парцеларен план на пристанищна акватория“; извършени бяха съвместни проверки с РДНСК - Русе и РИОСВ - Русе в „Русе Кемикълс“ АД и „Екон 91“ ООД, като не бяха установени нарушения; почистено бе нерегламентирано сметище в района на Източна индустриална зона; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършена бе резитба на опасни клони в района на ул. „Дряновска“ и в кв. Здравец – Север 1, Общинския приют за животни, както и на саморасла растителност в Парка на младежта. Извършена бе резитба и на клони, закриващи пътни знаци и светофари; в Oбщинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени - 13 кучета и бе извършена кастрация на 20 кучета. 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Подписан бе общинският колективен трудов договор в сферата на образованието между Община Русе и социалните партньори - Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), Общинска секция на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), ОбщКС на Синдиката на българските учители (СБУ), РСО към КТ „Подкрепа“ и ОКС на Независимия учителски синдикат (НУС). Той няма финансови измерения и се подписва вследствие на сключения през декември 2022 г. отраслов Колективен трудов договор на национално равнище; извършено бе класиране в електронната система за класиране в детските ясли за февруари и бяха направени служебни проверка на данни, удостоверяващи верността на посочените от заявители данни; проведена бе тържествената церемония по повод 20 февруари – Освобождението на Русе, в която участие взе и Младежкият гвардейски отряд към Общинския младежки дом; експерти на Община Русе участваха в заседание на Пробационния съвет, по време на който бяха обсъдени доклади за оценка на поведението и изпълнение на пробационните мерки; проведено бе първото за 2023 г. заседание на Комисията за детето, в което участваха институции и неправителствени организации, работещи с деца. Представени бяха теми по одобрен план на комисията за 2023 г. и приетият през януари „План за действие за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца 2023 г. – 2026 г.“; проведено бе заседание на комисията за изготвяне на проект на формули за разпределение на средствата за финансиране на дейностите в институциите на училищното образование в община Русе за 2023 г.; взето бе участие в 3-дневен обучителен семинар в Русе, на който присъства и председателят на СБУ д. и. н. Янка Такева и Управителният съвет на Сдружението на директорите в средното образование в Република България с председател Асен Александров; извършени бяха планови проверки в 8 здравни кабинета в детски градини и средни училища за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки, с цел справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания - скарлатина и варицела, сред децата на възраст 1-9 г., както и спазване разпоредбите на Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата; извършена бе планова проверка в детска ясла за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе; извършени бяха две проверки по постъпили сигнали от граждани за бездомни лица, като им бе оказано съдействие за настаняване в социална услуга; отпуснати бяха финансови помощи на 12 семейства с второ родено дете и на 3 семейства с родени близнаци, отговарящи на условията, съгласно Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе; проведено бе заседание на комисията за разглеждане на постъпили заявления на кандидати за настаняване в социалните жилища, както и на лица за удължаване на срока на договорите им. Одобрени бяха 5 нови семейства, като на 4 са продължени договорите за пребиваване в социалните жилища; извършен бе патронаж от здравните медиатори кв. Средна кула и в кв. Чародейка. Консултирани бяха 13 лица за извършване на профилактични прегледи при децата и имунизации. Придружени бяха 8 лица за прегледи от специалисти и бяха проведени лабораторни изследвания; организирана бе среща за отбелязване на Международния ден за безопасен интернет с представител на ГДБОП в областта на кибер насилието. Присъстваха 60 ученици и техните ръководители от училищата СУЕЕ „Свети Константин Кирил - Философ“ и ПГИУ „Елиас Канети“; проведоха се финалите по хандбал и бадминтон на Общинските ученически игри за учебната 2022-2023 г. 

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе депозира три проектни предложения по процедура „Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост. Учрежденията, с които се кандидатства, са СУ „Възраждане“, ОУ „Отец Паисий“-Русе и ДГ „Слънце“. Предвижда се цялостен нов облик на учебните заведения чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на STEM кабинети; изготвен бе първият Годишен доклад за резултатите от наблюдението на изпълнението през 2021-2022 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г. /ПИРО/, който ще бъде представен за одобрение на сесията на Общински съвет Русе през март. За целта е направена оценка за изпълнението на целите и приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на ПИРО и на база на определените индикатори за наблюдение и оценка; на 22 февруари бе проведено заседание на Комисията по Наредба № 6, на която се взеха следните решения: настанени бяха 10 нови семейства - 8 в жилища от общия фонд и 2 в резервни жилища, едно семейство е преместено в друго общинско жилище; прекратени са наемните правоотношения с 3 семейства, обитаващи жилища от общия фонд; подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 40 домакинства; експерти от Община Русе взеха участие в Ден на отворените врати, организиран от Агенцията за хора с увреждания, която отпуска финансиране за проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически и спортни обекти.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключиха дейностите по изграждане на сградна газова инсталация на ОУ „Отец Паисий“ в гр. Мартен; приключи първият етап от частичния ремонт на плочки на пл. „Свобода“ пред Паметника на свободата. Продължават дейностите по втория етап; приключи аварийният ремонт на покрива на административната сграда на Община Русе на ул. „Александрова“ № 93. Припомняме, че там се помещават клубовете на Общинския младежки дом. Ремонтирани бяха Зала 5, използвана за репетиции от Хор „Св. Георги Победоносец“, Зала 6, където тренират децата от клуб „Шах-мат“ и коридорите към съответните помещения; започна изпълнението на текущ ремонт на ул. „Григор Пърличев“, който включва фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, полагане на асфалтобетон и регулиране нивата на капаци на шахти, спирателни кранове и др.; извършени бяха 14 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха 9 разрешения за строеж.

Третата година от мандата премина не по-леко от предходната. Тя бе белязана от време на политическа нестабилност, бежанска вълна и задълбочаваща се икномическа криза и всички последици на тези трайно негативни събития. Подобно на световната здравна криза, при която бяхме изправени съвсем сами, като община, пред всяка от новопоявилите се трудности, и за настоящите кризи нямахме готови решения. Екипът ни трябваше да си проправя път на фона на всеобщия хаос и липсата на организация на държавно ниво по много от въпросите. Основна наша цел бе животът на обикновения русенец да продължи без да се усещат сътресенията и смятам, че съумяхме да го постигнем до голяма степен. Времената на трудности показват истинските ни качества и способности за постигане на приоритетите ни. Затова трябваше да се лишим от всичко излишно и да се фокусираме върху стъпките в правилната посока.

13 - 17.02.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Сключен бе договор за предаване, предварително третиране и обезвреждане на излезли от употреба гуми; почистено бе нерегламентарино сметище в района на пазара за стари части до ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"; ремонтирани бяха пътни настилки по общински път гр. Русе – с. Николово, ул. „Гургулят“, ул. „Иван Ведър“ и ул. „Тодор Икономов“; извършено бе запръстяване в района на Парка на възрожденците; извършена бе резитба на опасни клони в района на кв. Здравец и кв. Здравец – север; сключен бе договор за изготвяне на тръжни документи, във връзка с кандидатстването на Община Русе по приоритет „Въздух“ по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Йосиф Цанков“, ул. „Петрохан“, ул. „Скопие“, ул. „Чипровци“, с. Долно Абланово; ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Фердинанд“ и ул. „Струга“; отстранено бе пропадане на участък до бл. „Лермонтов“ в кв. ЦЮР; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на бл. „Тобол“ в кв. Цветница и бл. „Мура“ и бл. „Комаров“ в кв. Здравец; извършено бе почистване и измиване на скулптурите на Елиас Канети и Васил Левски; на 14 февруари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Никола Й. Вапцаров“ - в участъка от бл. „Европа“ до кръстовището с ул. „Стоян Михайловски“, във връзка с Водния цикъл; на 15 февруари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Чипровци“ - в участъка от кръстовището с ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Мала планина“, във връзка с Водния цикъл; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета. Осиновени бяха 3 кучета и бе извършена кастрация на 10 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На страницата на Община Русе на адрес https://obshtinaruse.bg/aplanirane-na-sotsialni-uslugi на основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги в интернет е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво в Раздел „За граждани“, Отдел „Социални дейности“, Рубриката „Анализ и планиране на социалните услуги“ за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица и организации; на 9 февруари бе обявено класиране за прием за текущата година в детските градини и подготвителните групи към училищата; експертите на Превантивно-информационен център проведоха две срещи на тема „Влиянието на средата“ с 33 ученици от пети клас в ОУ „Олимпи Панов“; здравните медиатори посетиха кварталите Средна кула, Тракция и Чародейка и консултираха 19 лица относно достъпа им до медицински услуги, както и 14 деца за превенция от заразяване с хепатит А; проведено бе първо заседание на Комисията за изготвяне на проект на формули за разпределение на средствата за финансиране на дейностите в институциите на предучилищното образование в община Русе за 2023 г.; изготвени бяха допълнения към представен проект на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие (2023-2024); проведена бе работна среща на служители от Община Русе с представители на Военното поделение в гр. Белене за осигуряване на съоръжения, необходими за провеждането на Световното състезание по кану-каяк маратон; изготвен бе доклад за изпълнение на мерките през 2022 г., заложени в Плана за постигане на равенство, приобщаване и участие на ромите на община Русе в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.; проведени бяха финалите по бадминтон на Общинските ученически игри за учебната 2022-2023 г.; подготвена бе визията за рекламна кампания в Русе, Гюргево и Букурещ на 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ 2023 по проект „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на Българската фестивална асоциация; организирана бе церемонията на 18 февруари по повод 150 години от гибелта на Васил Левски. Събитието се реализира съвместно с Областна администрация – Русе; продължава подготовката на събитията по случай 145 години от Освобождението на Русе /20 февруари/ и Националния празник на България 3 март; посетени бяха два адреса по подадени сигнали на тел. 112 от експерти на отдел „Здравни дейности“ и отдел „Социални дейности“ за просещи деца и за младеж в тежко състояние.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Прието бе решението на Общински съвет - Русе за организиране на публичен търг с явно наддаване за отдаване на терени за поставяне на павилиони за търговска дейност по кея на Русе. Кандидатите за позициите ще трябва да спазят предварително одобрен проект за визията и начина на изработка на павилионите, както и да поемат финансов ангажимент към Община Русе под формата на годишно дарение за облагородяване на градската среда. След влизане в сила на решението ще бъде организиран публичния търг, който следва да се проведе през месец април. Подробна информация относно условията и сроковете за тръжната процедура ще бъдат обявени впоследствие; на 15 февруари Община Русе успешно депозира проект „Изграждане на Международен младежки център – Русе“ по покана по процедура А1 Младежки центрове (в областни градове). Целта е укрепване, реновация и оборудване на сградата на „Дома на учителя“ на ул. „Александровска“ 29 и превръщането ú в атрактивно пространство, предоставящо разнообразни и международни дейности и услуги в помощ на личностно развитие на младежи до 29 год. Планираните дейности ще се осъществяват в партньорство със Студентския съвет на РУ „А. Кънчев“, Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП), Сдружение „Еквилибриум“, Сдружение „Асоциация родители на деца с увреден слух“ и „Булмаркет груп“ АД. При положителна оценка продължителността на проекта ще бъде до 30 юни 2026 г. С решение на Общинския съвет Община Русе е поела ангажимент за осигуряване на устойчивост за поне 5 години след края на проекта; на 16 февруари служители на Община Русе участваха във втора онлайн фокус група по проект „ЕКОСЕНТ“ с партньор Българо-румънската търговско промишлена палата и още 6 организации от 6 държави, финансиран по Програма „Еразъм +“. Срещата събра различни гледни точки за потенциала и приложимите принципи на скънкуъркс групи (специализирани групи по създаване на решения) с участието на представители на различни организации – университет, бизнес, местна власт и неправителствена организация. Конкретната задача на такива групи може да бъде създаването на зелени иновации, приложими в организации от различни сектори; на 13 февруари в Русе експерти от дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ на Община Русе взеха участие в среща в подкрепа на Интегрираната териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния – България в качеството си на заинтересована страна. Срещата е част от първата дейност, целяща идентифициране на регионалната и местна мрежа от велосипедни маршрути, допълващи маршрута Euro Velo 6 в Румъния и България и описване на националния маршрут в България. Консултациите със заинтересованите страни в трансграничния регион са за валидиране на методологията и утвърждаване на идентифицираните маршрути; Община Русе участва със самостоятелен щанд в 39-то издание на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА експо 2023“. Международното туристическо изложение се провежда от 15 до 17 февруари в Интер Експо Център – София, под егидата на Министерството на туризма и събира на едно място над 250 изложители от 15 държави.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Стартираха още дейности по новия договор за текущи ремонти за 2023 г., сред които: - сгради общинска собственост; - алеи в Парка на Младежта; - тротоарни настилки в с. Семерджиево; - започна частичният ремонт на компрометирани плочки на пл. „Свобода“; - извършен бе нов оглед на надлеза, който свързва кварталите „Чародейка“ и „Родина“, във връзка с още възникнали дефекти. Те ще бъдат отстранени от изпълнителя на обекта, тъй като е в гаранционен срок; - извършени бяха 14 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издаден е един констативен акт за преместваем, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица; - издадени бяха 8 разрешения за строеж и бяха одобрени 8 подробни устройствени планове.

06 - 10.02.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Mонтирани бяха 26 пътни знака за пътна сигнализация по уличната мрежа на град Русе; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци в кв. Сарая, кв. Новата махала; по бул. „Потсдам“, бул. „Тутракан“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Алея еделвайс, ул. „Арда“, ул. „Гео Милев“, ул. „Омуртаг“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Росица“, ул. „Тракция“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Цар Асен“, както и по уличната мрежа в кв. Долапите, с. Червена вода и с. Долно Абланово; извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки на места по бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Богдан войвода“, ул. „Изгрев“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Цветница“ и околоблоковите пространства до бл. „Космос“ в кв. Цветница и бл. „304“ и бл. „314“ в кв. Чародейка; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Хан Кубрат“, в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „Хвойна“ в кв. Здравец - Изток, бл. „Баларев“ в кв. Здравец – Север 2, бл. „Битоля“ в кв. Цветница и бл. „7“ в кв. Дружба 1; ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“; отстранено бе опасно пропадане на участък от настилката по ул. „Борисова“; на 8 февруари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Никола Табаков“ и ул. „Михаил Хаджикостов“, във връзка с Водния цикъл; проведено бе заседание на Обществения съвет по околна среда; извършено бе посещение на брикетената фабрика по желание на членовете на Обществения съвет по околна среда; извършени бяха съвместни проверки с РДНСК - Русе и РИОСВ - Русе в „Адванс Техник Композит“ ЕАД, където не бяха установени нарушения; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършена бе резитба на опасни клони в Парка на младежта; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 20 кучета, осиновени бяха 26 кучета и 3 котки. Извършена бе кастрация на 15 кучета и 3 котки.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Oбявени бяха свободните места в детските ясли, във връзка с предстоящото класиране за февруар; - подписан бе договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ по проект Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж; - на 9 февруари бе обявено класиране за прием за текущата учебна година в детските градини и подготвителните групи към училищата; - представители на Община Русев участваха в работна среща, организирана от областния управител на област Русе с цел представяне и обсъждане на допълнени Анализи на общините от потребности от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с актуализиране на Националната карта на социалните услуги; - изпратени бяха писма до доставчици на социални услуги по случаите на деца с тежки увреждания, настанени в центровете за настаняване от семеен тип и предстоящата реформа в системата на социалните услуги; - изпратено бе писмо до РЗОК относно вписване в листата на общо практикуващите лекари за непридружени деца чужденци и деца бежанци в риск, настанени в Кризисен център; - извършени бяха проверки в ДГ „Здравец“ и ДГ „Пролет“ - филиал Червена вода. - издадени бяха заповеди за изготвяне на проект на формули за разпределение на средствата за финансиране на дейностите в институциите на предучилищното и училищно образование в община Русе за 2023 г.; - на 10 февруари представители на Община Русев участваха в обучение, организирано от Съюза на българските учители, във връзка с изготвянето на бюджетите в средното образование; - проведени бяха финалите по тенис на маса на Общинските ученически игри за учебната 2022-2023 г.; - изпратена бе информация до издателства и културни оператори от страната за популяризиране на конкурса за Националната литературна награда „Елиас Канети“, 2023; - извършени бяха дейности, във връзка с проекта на Българската фестивална асоциация „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на Българската фестивална асоциация, финансиран по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“; - експертите на Превантивно - информационния център проведоха среща на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ и две срещи с доброволците на ПИЦ, с цел подготовка за отбелязването на 14 февруари; - проведени бяха 4 консултации от здравните медиатори със здравно неосигурени лица за ползата от непрекъснати здравно осигурителни права. На 5 лица е оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи при специалисти.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Pродължава кампанията по разяснение на процедурата за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Eтап I. Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ активно участват в провеждането на общите събрания на етажната собственост с цел разяснение на процедурата и възможностите за целево финансиране от Община Русе; - подготвен бе Мартенския базар, чието официално откриване е на 13 февруари /понеделник/. На тематичния базар ще бъдат разположени 34 павилиона, от които 4 са предоставени на сдружения с нестопанска цел за осъществяване на различни благотворителни кампании; - подготвено бе предложение за организиране на публичен търг с явно наддаване за терени за поставяне на търговски обекти в крайбрежна зона, което предстои да бъде гласувано на февруарската сесия на Общински съвет – Русе; - Община Русе вече приема заплащането на данъци, такси и услуги, както с български, така и с чуждестранни дебитни и кредитни карти. Така се предоставя възможност на всички граждани, които имат задължения или желаят да ползват услуги на общински предприятия, да го направят с издадена от чуждестранна банка платежна карта. Чрез ПОС терминал могат да бъдат направени плащания към дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. "Котовск" № 1, в сградата на СБА, както и в изнесения офис в бл. „4“ в кв. „Дружба“ С дебитни и кредитни карти, издадени в чужбина, ще могат да се заплащат всички услуги на общинския информационен център и тези на ОП „Комунални дейности“, както и наложени глоби и санкции. Припомняме, че плащания на данъци и такси могат да се извършват и чрез банков превод, а клиентите на Пощенска банка, ДСК, ОББ, ПИБ и Алианц Банк също могат да покриват задълженията си чрез своето онлайн банкиране. Плащания могат да бъдат направени и чрез Изипей и Фастпей в цялата страна, през интернет платформата Ипей, както и през сайта на Министерството на електронното управление. Налогът за недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъкът върху превозните средства могат да бъдат платени на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. За предплатилите пълния размер до 30 април е предвидена отстъпка от 5 на сто. Задължените лица могат да направят и онлайн справка за своите данъци и такси, както и да ги платят, през сайта на Община Русе по всяко време чрез ПИК на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или ЕГН/ЕИК и Персонален идентификационен номер (ПИН), който може да бъде получен от Дирекция МДТ.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Проведена беше среща с ръководството на Мотоклуб „Ропотамо“ в с. Николово. Подготвя се извършването на ремонт покрива на сградата, отдадена под наем на мотоклуба. Покривът на сградата ще се възложи при благоприятни атмосферни условия за ремонт на покриви. Ремонт ще бъде извършен и в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово. В момента върви процес на подготовка на необходимата за целта документация; на 7 февруари служители в отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ сигнализираха изпълнителя за установени дефекти в СУ „Христо Ботев“ и МГ „Баба Тонка“, след направените ремонти там, като е поставен срок за реакция до 28 февруари; продължават огледите на свободни жилища общинска собственост и изготвянето на количествено - стойностни сметки за извършване на ремонт в тях; извършени бяха 5 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са един констативен акт и две наказателни постановления за незаконно строителство, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица; издадени бяха 13 разрешения за строеж.

30.01. - 03.02.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Започна подмяна на парковото осветление в Парка на възрожденците, като на мястото на старите осветителни тела и възстановени стълбове се монтират нови светодиодни /LED/ декоративни паркови осветители; от 1 февруари бяха въведени новите цени на абонаментните карти за пътуване в градския транспорт, съгласно Постановление №10 на Министерския съвет; ремонтирани бяха опасни за движението на МПС повреди по асфалтовата настилка на пътните платна по протежението на бул. „България“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по бул. „Тутракан“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Рила“ и ул.“ Тодор Икономов“; отстранено бе опасно пропадане до бл. „Космос“ в кв. Цветница; ремонтирани бяха компрометирани дъждоприемни и ревизионни шахти по бул. „Тутракан“, ул. „Котовск“, на кръстовището на ул. „Борисова“ с ул. „Константин Иричек“, пред бл. „Корабостроител“ в кв. Веждата и до бл. „Електрон“ 2 в кв. Цветница; възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „Неофит Бозвели“, бул. „Цар Освободител“, Алеи „Освобождение“, ул. „19 февруари“, ул. „Байкал“, ул. „Борисова“, ул. „Даскал Аврекий“, ул. Ибър“, ул. „Кадин мост“, ул. „Капитан Добрев“, ул. „Никюп“, ул. „Петрохан“, ул. „Рила“, ул. „Ропотамо“, ул. „Света Петка“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа на с. Сандрово; извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства на бл. „41“ в кв. Дружба 3, бл. „2“ в кв. Дружба 1, бл. „Тракия“ в кв. Възраждане, бл. „106“ в кв. Чародейка – Г – Юг и бл. „32“ в кв. Здравец; възстановени бяха отделни повредени пътни знаци и предпазни огради по бул. „България“, бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Епископ Блъсков“, ул. „Згориград“, ул. „Плана планина“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Чипровци“ и ул. „Филип Станиславов“; извършенa бе съвместна проверкa с Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ и РИОСВ - Русе относно предприятия потенциални замърсители на атмосферния въздух на обект „Линамар Лайт Металс България“ ЕООД в Индустриален парк Русе; проведена бе работна среща с изпълнителя по събиране на битови отпадъци на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кв. Средна кула, кв. Долапите и кв. Образцов чифлик на територията на община Русе относно организацията на работа и изпълнения на дейностите съобразно договора; на 30 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Дондуков Корсаков“ - от ул. „Неофит Бозвели“ до ул. „Тодор Каблешков“ и кръстовището на ул. „Дондуков Корсаков“ с ул. „Тодор Каблешков“, във връзка с Водния цикъл; на 1 февруари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Мария Луиза“ от ул. „Николаевска“ до ул. „Борисова“, във връзка с Водния цикъл; на 31 януари бе проведено редовното заседание на Общинската Комисия за безопасност на движението по пътищата; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; ръчно бяха почистени тротоари по протежението на бул. „Трети март“ и бе направена уборка на ул. „Братя Обретенови“; продължава резитбата на опасни клони в района на Лесопарк „Липник“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени - 14 и 3 котки. Извършена бе кастрация на 3 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведена бе работна среща с кметския наместник на кв. Средна кула – Божидар Йотов с цел предприемане на действия за разкриване на пункт на Детска млечна кухня за раздаване на храна на деца от 10 месеца до 3 - годишна възраст в населеното място; обявени бяха свободни места за прием за текущата година в детските градини и подготвителните групи към училищата; на 31 януари ръководството на Община Русе участва в работна среща, организирана от областния управител на Русе, за представяне и обсъждане на анализите на общините от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с актуализиране на Националната карта на социалните услуги; проведени бяха индивидуални срещи с 11 доставчици на социални услуги на територията на община Русе с цел обсъждане декомпозирането на социалните услуги при изготвяне на анализа на община Русе за потребност от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; на 2 февруари бе проведено заседание на Съвета по въпросите за социалните услуги за представяне и обсъждане на анализа на Община Русе за потребност от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; проведена бе работна среща на медицинските специалисти от здравните кабинети към детски градини и училища. На нея бе проведен инструктаж на директорите на детски ясли и медицинските сестри по повод постъпило писмо от РЗИ-Русе с указания за предприемане на мерки и действия, във връзка с повишаване заболеваемостта от варицела и скарлатина. Медицинските специалисти и директори на детски ясли бяха запознати с Оперативния план за борба с грип и остри респираторни заболявания на област Русе 2023 г.; представени бяха данни на училищата със списъци за подлежащите на прием в първи клас по съответните райони; експертите на Превантивно- информационния център проведоха сесии с 50 деца в ОУ „Отец Паисий“ на тема „Наркотиците – модерните убийци“, както и две срещи с 21 ученици в ПГИУ "Елиас Канети" на тема „Аз и другите. Добре ли се познаваме“. Проведен бе и интегриран открит урок на тема „Превенция срещу употребата и злоупотребата на наркотични вещества“; експертите на Превантивно-информационния център проведоха информационна среща с 30 медицински специалисти от здравните кабинети в училищата и двама здравни медиатори на Община Русе с цел сътрудничество и по-добра информираност; здравните медиатори консултираха 17 лица за рисковете от затлъстяване в ранна детска възраст, както и за превенция на заразяване с инфекциозни заболявания и взеха участие в информационна среща на тема „Ваксини и ваксинопрофилактика“ с експерт от РЗИ; проведена бе работна среща с русенските спортни клубове, във връзка с кандидатстването по Програма „Спорт“ на Община Русе за 2023 г.; продължава провеждането на ученически игри за учебната 2022-2023 г.; проведена бе работна среща на членовете на организационния комитет за подготовка на Световната купа по по кану-каяк маратон през месец юни 2023 г.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Входирано бе предложение в Общински съвет - Русе за предоставяне под наем на части от терен за разполагане на преместваеми обекти на територията на Зона „К“ Крайбрежна – гр. Русе. Предвижда се отдаване под наем на два терена за разполагане на павилиони за напитки с прилежаща част за разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти) и един терен за разполагане на павилион за фреш и дребни пакетирани изделия; на 30 януари кметът на Община Русе Пенчо Милков проведе среща на бизнеса на Русе с представители на „Клъстер Тракия икономическа зона“. Фирми и компании на територията на община Русе могат да се обединят в индустриални зони с правен статут за подобряване на довеждащата инфраструктура или изграждане на нова. Такива възможности възникват във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и по Закона за насърчаване на инвестициите. Обсъдени бяха пречките и успехите при развитието с примера на Тракия икономическа зона, която е регистрирала напредък едва след като съществуващите фирми и компании са се обединили. Сред важните условия за развитие на такава среда е изграждането на обучителен център, в който бъдещи кадри в съответната област да получават квалификация. Нов момент е създаването на въглеродно неутрални индустриални паркове (ВНИП), които могат да привличат компании с подходящ профил; на 31 януари експерти на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ активно участваха в подготовката и провеждането на третата среща на Стратегическия съвет на Интеррег VIA Румъния-България. Структурата обединява представители на публични институции, местни и регионални власти, неправителствени организации и бизнеса от България и Румъния. Основната му задача е изготвяне, прилагане, мониторинг и оценка на Интегрираната териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния – България. В дневния ред бяха включени избор на председател и съпредседател, както и одобряване на началния доклад „Разработване на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България”, както и обсъждане на следващите стъпки по изпълнение на договора за „Развитие на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Румъния-Трансгранична зона на България”; продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като през изминалата седмица е финализирана една процедура за покупко-продажба.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Служители от отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ съвместно с представители на ръководството на Община Русе извършиха огледи и в кварталите Дружба 1, Дружба 2, Дружба 3 и Чародейка за преценка и приоритизиране на участъците, които се нуждаят от ремонт. Предстои изготвяне на количественостойностни сметки. На тяхна база ще бъдат определени окончателно междублоковите пространства, които ще бъдат ремонтирани, съобразно наличния финансов ресурс; започнаха огледи на общински жилища, освободени от наематели за изпълнение на текущи ремонти с цел осигуряване на подобра среда за живеене; започнаха дейностите по отстраняване на течове в помещения в сутерена на Драматичен театър „Сава Огнянов“; извършени бяха проверки за незаконно строителство във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха 13 разрешения за строеж и са одобрени 6 подробни устройствени планове.

23 - 27.01.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Придунавски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Борисова“, ул. „Духовно възраждане“, ул. „Изгрев“, ул. „Лозен Планина“, ул. „Майор Узунов“, ул. „Места“, ул. „Никола Петков“, ул. „Шипка“ и околоблоковото пространство до бл. „302“ в кв. Чародейка; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „19 февруари“, ул. „Вардар“, ул. „Згориград“, ул. „Йосиф Дайнелов“, ул. „Йосиф Цанков“, ул. „Лозен планина“, ул. „Люляк“, ул. „Мостова“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Солун“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Червен“, както и по уличната мрежа в кв. Ср. кула, кв. Долапите и кв. ДЗС; ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти до бл. „4“ и бл. „33“ в кв. Дружба 3; отстранено бе опасно пропадане на участък от тротоар по ул. „Неофит Рилски“; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на бл. „Ахелой“ в кв. Цветница, бл. „Сопот“ в кв. Възраждане, бл. „113“ в кв. Чародейка, бл. „5“ в кв. Дружба 1, бл. „Елба“ и бл. „Гребенец“ в кв. Родина 2 и бл. „3“ и бл. „19“ в кв. Дружба 3; извършенa бе проверкa съвместно с РИОСВ- Русе относно нерегламентирано замърсяване, като бяха издадени предписания към НКЖИ и собствениците на терените; извършена бе проверка в село Червена вода относно нерегламентирано замърсяване и съставен акт за неизпълнение на предписанията; на 25 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Бистрица“, ул. „Щип“ и бул. „Цар Освободител“, във връзка с Водния цикъл; на 26 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Ангел Кънчев“, във връзка с Водния цикъл; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; отрязани бяха опасни клони в района на язовир „Липник“, в района на бл. „Вежен“ и бл. „Скъта“ в кв. Родина, както и опасно дърво на ул. „Стоян Михайловски“; почистени бяха нерегламентирани сметища в района на алея “Иглика“, бл. “Иглика“, бл. “Комсомолец“ и бл. “Дружба“, крайбрежна алея хижа “Приста“ и ул. “Чипровци“ - до игрището; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени -2 и е извършена кастрация на 6 кучета.

 

"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

Подготвени бяха списъци за подлежащите на прием в първи клас по съответните райони; - проведена бе работна среща с директори на детски ясли относно класираните деца, информиране на наличните свободни места в детски ясли, както и административни въпроси; - редактиран бе правилникът на Програма „Култура“ и бе внесено предложение в Общинския съвет; - на 27 януари бе проведена инициираната от „Българската фестивална асоциация“ фокус група в Русе с участието на русенски културни оператори и организации в изпълнение на проекта „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на Българската фестивална асоциация, финансиран по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“; - обявен бе конкурсът за учредената от Община Русе и Международно дружество „Елиас Канети“ Национална литературна награда „Елиас Канети“ за 2023 г.; - изготвен бе годишен отчет по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образователните институции; - проведена бе церемонията за награждаване на деца с изявени дарби за 2022 г. - продължава провеждането на ученически игри за учебната 2022-2023 г.; - извършен бе патронаж от здравните медиатори в кв. Средна Кула. Консултирани бяха 28 жени и семейства; - здравният медиатор Росица Христова, която е член на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори, взе участие в двудневен семинар на тема „Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - приоритет „Здравеопазване“ по проект „Т.Е.А.М.3 - Заедно постигаме повече“; - експерти на Превантивно-информационен център - Русе /ПИЦ/ проведоха четвърта сесия по Националната програма „От връстници за връстници“ на тема „Запазване на идентичността. Как мога да загубя своята идентичност“ в 10 клас на ПГИУ „Елиас Канети“, в която участие взеха 21 ученици; - актуализиран бе сайтът на Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ за 2023 г.; - подготвена бе информация за събитията от културния календар на Община Русе за февруари.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 27 януари бе проведено информационно събитие по инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия“, в изпълнение на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от ФМ на ЕИП. Екипът, представи проекта, неговите цели и очаквани резултати. С изпълнението на пилотната инвестиционна мярка се предвижда да се реализира върху открития пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“ комбинирано съоръжение за смекчаване и адаптация към ефекта на „градския топлинен остров в урбанизираната територия“, който е идентифициран проблем за гр. Русе. Това ще допринесе мястото да се социализира и от територия за транзитно преминаване да се превърне в зона за отдих; обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе беше учреден на събрание, провело се на 25 януари, организирано от местната администрация с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации. Инициативата за неговото създаване е на кмета Пенчо Милков, като oсновната му цел като експертно-консултативен орган е да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси; на 26 януари се проведе комисия по Наредба № 6 на Общински съвет Русе. Разгледани бяха 155 възражения на граждани за включване в Списък за настаняване в общински жилища за 2023 г., като всички одобрени възражения ще бъдат добавени към проекто-списъка за настаняване за 2023 г. и ще бъде предложен на Кмета на Община Русе окончателния списък на крайно нуждаещи се граждани, които подлежат на настаняване в общински жилища за 2023 г.; продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като бяха финализирани 4 процедури за покупко-продажба; считано от 25 януари, вече е възможно заплащането на местни данъци и такси през електронната платформа на Министерство на електронното управление. От същия сайт за първи път ще е възможно заплащането на данъците и таксите за Община Русе и чрез издадени в чужбина дебитни или кредитни карти.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи ремонтът на детска площадка в двора на ДГ „Чучулига“ 2; служители на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ инспектираха състоянието на пенсионерските клубове и Гребната база в с. Николово. Предвидено бе да бъде извършен текущ ремонт на обектите, който ще стартира в следващите седмици; направени бяха огледи на покрива на Пленарна зала в Община Русе, както и в сградата, която се използва от школата за деца художници към ОбДЦКИ при Община Русе. Компрометираните участъци ще бъдат ремонтирани при благоприятни климатични условия и след финализиране на необходимата документация; извършени бяха 8 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са 2 акта за установяване на административно нарушение за незаконно строителство; издадени бяха 6 разрешения за строеж и бяха одобрени 5 подробни устройствени плана.

 

16 - 20.01.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартира полагането на нова асфалтова настилка на паркинга до бл. „Потсдам“ 2 в кв. Здравец – Север 2; започнаха строително–ремонтни дейности по обновяване на съществуващите второстепенни пешеходни алеи в Парка на възрожденците; извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Придунавски“, бул. „Тутракан“, ул. „Майор Узунов“, ул. „Плиска“ и ул. “Сакар планина“; ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Цар Освободител“ и ул. „Александровска“; отстранено бе опасно пропадане на участък от тротоар по ул. „Стефан Стамболов“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Хр. Ботев“, ул. „Бистрица“, ул. „Вардар“, ул. „Йосиф Хербст“, ул. „Клисура“, ул. „Сини камъни“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Черноризец Храбър“ и ул. „Чипровци“; извършени бяха ремонтно–възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на бл. „Ивайло“ в кв. Здравец – Изток и бл. „314“ и бл. „315“ в кв. Чародейка – Г - Юг; положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път, отвеждащ до „Дунарит“ АД, както и на част от общински път с. Николово – с. Червена вода; извършена бе проверка за вида и броя на наличната техника по изпълнението на договор за събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Русе; извършени бяха проверки за нерегламентирани замърсявания на терени общинска собственост в ж.к. „Локомотив“ и местност Касева чешма; извършена бе съвместна проверка с РИОСВ - Русе относно разположението на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, във връзка с издаването на разрешителен документ за дейности с отпадъци; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършена бе резитба на опасни клони в кв. „Дружба, кв. “Мальовица“, бл. “Иван Дечев“, ул. “Тинтява“, ул. „Видин“ №31 и ул. „Чипровци“; извършена бе резитба на дървета и бе почистен терен в района на пътя за с. Николово; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета и бе извършена кастрация на 5 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Приети бяха отчетите на културните институти за използването на културни чекове от завършващите ученици на територията на община Русе през декември 2022 г. – 69 зрелостници са посетили спектакли на Държавна опера Русе, а 276 абитуриенти са гледали постановки на Драматичен театър „Сава Огнянов“; започна дейността на работната група, сформирана от Обществения съвет по култура, чиято дейност се състои в редакция на текстове от правилника на Програма „Култура“ на Община Русе; на 19 януари се състоя церемонията за връчване на наградите Спортист на годината за 2022 г., която се осъществява съвместно с вестник „Утро“; - изготвен бе анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на постъпили заявления от кандидат-потребители за настаняване в социалната услуга „Социални жилища“; изготвен бе доклад, във връзка с изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Русе /ПИРО/ за периода 2021 – 2022 г.; изготвен бе годишен отчет по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образователните институции; изготвен бе Годишен мониторинг доклад за осигуряване достъпна среда в община Русе; изготвена бе справка за издадени наказателни постановления на родители, неосигуряващи присъствието на децата си в детски градини и училища за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.; продължава подготовката на церемонията за награждаване на деца с изявени дарби за 2022 г.; продължава провеждането на ученически игри за учебната 2022-2023 г.; здравните медиатори посетиха кв. „Средна кула“, кв. „Тракция“ и кв. „Селеметя“, като бяха консултирани 35 лица за поставяне на задължителни имунизации и реимунизации съгласно задължителния имунизационен календар на България, за начините на предпазване от грип и превенция на заразяване с хепатит А; експерти на Превантивно-информационен център - Русе /ПИЦ/ проведоха сесии с 38 деца от два трети класа на тема „Аз няма да се разгневя“ в ОУ „Тома Кърджиев“; осъществена бе среща с доброволците на ПИЦ, в която са обсъдени идеи по повод отбелязването на Международния ден за безопасен интернет – 8 февруари.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 20 януари приключи двудневната встъпителна среща по проект „Sports for Green Deal“ по програма „Еразъм Спорт“. Община Русе е основен координатор по проекта, в който ще си партнира със спорни клубове по ориентиране, триатлон и драконови лодки от 10 държави, Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Европейската мрежа за спортове на открито (Франция) и Русенския университет. В рамките на 12 месеца консорциумът ще работи за повишаване осведомеността на обществото относно ролята на базираните в общността спортни дейности на открито чрез общоевропейско спортно събитие, много обучителни материали, комуникационни дейности и конкурси. Партньорите постигнаха съгласие основната проява по проекта да се проведе през месец септември при езерото Николово в Лесопарк „Липник“; експерти от Община Русе взеха участие в онлайн информационно обучение за общините по повод стартиране на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“. На сайта на Община Русе са качени насоки за кандидатстване както по процедурата, така и за целево финансиране за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики и за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и Технически паспорт; започна кампанията по събиране на местните данъци и такси. Гражданите могат да извършват плащанията си: - в брой или с ПОС терминал в касите на Дирекция „Местни данъци и такси“ в гр. Русе, ул. „Котовск“ № 2, бул. „Ген. Скобелев" № 45 и кв. „Дружба 3", бл. 4; - с виртуален ПОС терминал през интернет на страницата на Дирекцията и ePay. Уведомяваме Ви, че след въвеждане на новата система за местни данъци и такси, за проверка и плащане на задължения през ePay е необходимо потребителите със стара регистрация да пререгистрират отново информацията за интересуващите ги задължения в системата на еPay; - в брой в касите на Фаст Пей и Изипей; - чрез директен дебит от разплащателна сметка в банка ДСК; - чрез електронно банкиране за клиентите на банки ДСК, ОББ, Пощенска банка, ПИБ и Алианц Банк; - по банков път.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Извършен бе оглед на място по бул. „Христо Ботев“, във връзка с възстановяване на асфалтобетоновата настилка. Инспектирани са и площите извън строителната площадка, като е установено, че настилката е компрометирана и с цел подобра завършеност на района ще бъде възложен цялостен ремонт на кръстовището между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Освободител“. Установените проблеми в района на кръстовището не са следствие изпълнението на ВиК проекта; продължава изграждането на скейт парка в Парка на младежта, като към момента са завършени 90% от изкопните работи; служители от отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ сезираха Агенция Пътна инфраструктура и Областно пътно управление – Русе за предприемане на действия по компетентност за необходимост от основен ремонт на бул. „България“, в т.ч. ремонт на съоръженията, както и за отстраняване на дефекти при изпълнението на ремонта по републикански път III2302 от с. Червена вода до с. Семерджиево. Възложен е и ремонт на тротоарните настилки в с. Семерджиево; извършени бяха 8 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са две заповеди за премахване на незаконни строежи и един констативен акт, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица; издадени бяха 10 разрешения за строеж.

9-13.01.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключиха строителните дейности по подготовката за цялостно преасфалтиране на паркинга и подхода към бл. „Потсдам“ 2 в кв. Здравец – Север 2; изградени бяха две нови пешеходни алеи между ул. „Потсдам“ и бл. „Потсдам“ 1 и 2; извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Доростол“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Николаевска“, ул. „Студентска“ и в междублоковите пространства на бл. „306“, бл. „310“, бл. „314“, бл. „315“ и бл. „403“ в кв. Чародейка – Г – Юг; възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“ и ул. „Клисура“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, ул. „Алеи Освобождение“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Вардар“, ул. „Гео Милев“, ул. „Доростол“, ул. „Доспат“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Луи Айер“, ул. „Плиска“, ул. „Солун“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Троян“, ул. „Хан Крум“, както и по уличната мрежа в с. Червена вода; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на бл. „302“ в кв. Чародейка – Г – Юг, както и на бл. „Глинка“ и бл. „Чайковски“ в кв. Здравец - Изток; положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път гр. Русе – с. Николово; ремонтирани бяха светофарните уредби на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Васил Левски“ и при кръстовището на Централен общински пазар; на 9 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Иван Ведър“ - в участъка от кръстовището с ул. „Потсдам“, до и пред Гара разпределителна, във връзка с Водния цикъл; на 12 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на бул. „Съединение“ - в участъка от кръстовището с ул. „Майор Атанас Узунов“ до кръстовището с ул. „Доростол“, във връзка с Водния цикъл; извършени бяха проверки за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление на територията на гр. Русе; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършена бе резитба на опасни клони в кв. „Дружба“ и в района на Американското пазарче; почистено бе нереглегламентирано сметище в района на бул.“Родина“ - в участъка до агроаптеката, както и в района на бул. “България“ - локалното платно след Втора районна служба ПБЗН; машинно и ръчно бе почистен районът на бул.“Гоце Делчев“; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 17 кучета, осиновени бяха 40 кучета и е извършена кастрация на 6 кучета. Върнати по места са 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 13 януари бе обявено класиране за прием в детски градини и подготвителни групи към училищата на територията на община Русе за настоящата учебна година; проведено бе първото за 2023 г. заседание на Обществения съвет за култура, където бяха обсъдени въпроси, свързани с културния календар за настоящата година, както и предстоящите чествания и празници. Дадени бяха и предложения за наложителни корекции в правилника на Програма „Култура“ на Община Русе; изготвени бяха данни от доставчици на социални услуги и институции на територията на община Русе по подготовката на анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; подготвя се церемонията за награждаване на деца с изявени дарби за 2022 г. продължава провеждането на ученическите игри за учебната 2022-2023 г. продължава подготовката на церемонията за връчване на наградите Спортист на годината за 2022 г.; здравните медиатори консултираха 9 лица в квартал „Средна кула“. Оказано бе съдействие на 4 лица за издаване на медицински направления и постъпване в болнично заведение за лечение; проведена бе среща на групата за „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ Русе, в която се включиха 5 участници; изготвен бе мониторингов отчет на дирекция „Хуманитарни дейности“ съгласно Системата за финансово управление и контрол /СФУК/; обявени бяха свободните места в детските ясли на територията на община Русе; представители на дирекция „Хуманитарни дейности“ проведоха работна среща с доставчика на услугата „Дигитален асистент“; представители на Община Русе участваха в работна среща по инициативата „Да спасим децата и Русе от дрога“; изготвена бе информация за доклад към отдел „Международно сътрудничество и проекти“ във връзка с изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021 – 2027 г.; подготвя се инициираната от „Българската фестивална асоциация“ /БФА/ фокус група в Русе на 27 януари с участието на русенски културни оператори и организации, в изпълнение на проекта „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на БФА, финансиран по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“; продължава набирането на информация за събития от културния календар на читалищата в община Русе.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 10 януари в присъствието на Н. Пр. посланик Алфредо Атанасоф бе подписано споразумение за побратимяване с аржентинския град Берисо. В този град живее една от най-големите български диаспори – над 500 семейства с български корени, които пазят спомените за родината си живи. Българското културно дружество "Иван Вазов" поддържа българския дух и култура на местната общност; - на сайта на Община Русе бяха подготвени и качени насоки за кандидатстване на Етажните собствености по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Сдружения на собствениците (СС) могат да получат средства за целево финансиране за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики и за обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и Технически паспорт. - в изпълнение на Решение на Общински съвет - Русе е учредено безвъзмездно право на управление върху част от общински имот, находящ се по бул. „Ген. Скобелев“ 45, на Министерството на труда и социалната политика за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“; - продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като са подготвени за връчване още 11 заповеди с посочените суми за заплащане.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Подготвена бе документацията, с която Община Русе кандидатства за финансиране от Министерството на отбраната за ремонт на двата военни паметника на загиналите в Балканската и Първата световна война, които се намират в с. Басарбово и в кв. Долапите; проведени бяха срещи и официална кореспонденция с изпълнители на обекти, по които Община Русе претендира подобро изпълнение и отговорност по разходването на обществения ресурс; регистрирани бяха 4 технически паспорта и съгласувани 5 проекта. Извършени бяха 14 огледа по сигнали на граждани и 18 – по обекти, възложени от Община Русе, с оглед осъществяване на текущ контрол по изпълнението; служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 6 проверки на територията на община Русе за незаконно строителство по сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи и 2 констативни акта, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица. издадени бяха 7 разрешения за строеж, а 14 бяха одобрените подробни устройствени планове.

2 - 6.01.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе изцяло нова настилка по 5 основни пешеходни алеи в Парка на възрожденците; на 4 януари бе проведена среща с представители на всички общини към област Русе, във връзка с разписанията от Областната транспортна схема; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Балчо войвода“ в кв. Здравец - Изток, бл. „106“ в кв. Чародейка – Г – юг, бл. „Перущица“ и бл. „Средец“ в кв. Възраждане; проведена бе разяснителна кампания в град Мартен относно предстоящото сключване на договор за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 13-те населени места и кварталите на територията на община Русе; възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Дорстол“ и ул. „Борисова“; отстранено бе опасно пропадане на участък от настилката по ул. „Осоговска планина“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, ул. „Едуард Винтер“, ул. „Лерин“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Милкова ливада“, ул. „Ниш“, ул. „Плиска“, ул. „Солун“ и ул. „Черни връх“; на 4 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Хан Крум“ - в участъка от кръстовището с ул. „проф. Асен Златаров“ до кръстовището с ул. „Петър Берон“ и на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от кръстовището с ул. „Оборище“ до кръстовището с ул. „Цибър“, във връзка с Водния цикъл; на 5 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Плиска“ - в участъка от кръстовището с ул. „Тулча“ до кръстовището с ул. „Цветница“, във връзка с Водния цикъл; издадени бяха 270 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници; в изпълнение на чл. 194, ал.1, т.1 б от Закона за водите е предоставен годишен отчет до Басейнова дирекция „Дунавски район“ за добитите водни количества от ползваните водоземни съоръжения за 2022 г.; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършено бе ръчно метене в района на кея, а в надлеза на бул. „България“ бе извършено измиване; извършено бе почистване на нерегламентирано сметище в местност Айдънка; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени 2 и е извършена кастрация на 3 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха дейностите в обществената пералня на Община Русе в ж.к. Дружба 3, в сградата на бившия Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ на ул. „Н. Й. Вапцаров“ 20, която обслужва 3-те специализирани институции за предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора „Възраждане“, Дом за пълнолетни лица с дeменция „Приста“ и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“; - отворена бе системата за прием в детски градини и подготвителни групи към училища на територията на община Русе за 2023 г.; - изготвен бе проект на Плана за младежта за 2023 г.; - проведена бе четвъртата среща на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ - Русе, в която са се включили 7 участници; - продължава подготовката на церемонията за връчване на наградите Спортист на годината за 2022 г.; - проведена бе комисия за разглеждане на заявления за деца с изявени дарби, подадени в периода 01.10-31.12.2022 г.; - подготвя се 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“; - подписани бяха отчетите и графиците по Механизъм лична помощ и по Асистентска подкрепа в изнесените работни места на гр. Русе и във всички населени места в община Русе. Подписани са 818 лица, наети като лични асистенти и 282 лица, наети като социални асистенти; - изготвен бе отчетът за изпълнение на дейностите по Плана за младежта за 2022 г. - здравните медиатори консултираха 32 лица при посещение в кв. Селеметя; - оказано бе съдействие от здравния медиатор на 8 лица за извършване на медицински прегледи от специалист по кожни и венерически болести, придружаване до лаборатория, до Регионална картотека на медицинската експертиза за подаване на документи за издаване на ТЕЛК, за извършване на медицински преглед от личен лекар; - проведено бе първото за годината заседание на членовете на Общинския съвет по наркотични вещества, на което е представен годишният отчет за 2022 г., планът за работа през 2023 г., както и представяне на инициативата „Заедно да спасим децата на Русе от дрогата“; - изготвен бе анализ с данни от постигнатите резултатите по Програма „Асистирана репродукция“, във връзка с изготвяне на информация за резултатите ѝ; - изготвена бе информации за дейностите на изпълнителя на профилактични прегледи за спортуващи деца и ученици в община Русе и превенция, и профилактика на гръбначни изкривявания сред учениците от 1 до 5 клас в община Русе; - съвместно с Русенска Света митрополия бе проведен Богоявленски водосвет по случай големия християнски празник Йордановден; - продължава провеждането на ученическите игри за учебната 2022-2023 г.; - изготвен бе годишният отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Депозирано бе предложение до Общинския съвет за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите. Инвестицията е с прогнозна стойност 1 953 179,44 лв., а изплащането ще се извършва на база реализираните икономии на ел. енергия (въз основа на сключен ЕСКО договор). Ще бъдат заменени 4 418 конвенционални осветителни тела с енергийно ефективни, което ще допринесе за подобряване на градската среда, безопасността на пешеходци и водачи на МПС, също и за намаляване на престъпността; - в изпълнение на решение на Общинския съвет управителят на „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Христо Христов и кметът на Община Русе Пенчо Милков подписаха договор за покупко-продажба на имот общинска частна собственост. Компанията притежава сертификат за инвестиция Клас А, издаден от министъра на иновациите и растежа на Република България за проект „Второ разширение на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, Русе“. Подписаният договор дава възможност търговското дружество да реализира инвестиция в град Русе в размер на 23 000 000 лева върху три собствени терена и върху новозакупения имот с площ 2 115 кв.м., местност „Слатина“; - подготвена и внесена за обсъждане на предстоящата сесия на Общински съвет Русе през месец януари бе Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.; - настанени бяха 4 нови семейства от проекто-списъка за настаняване за 2023 г.; - разгледани бяха 67 заявления на граждани за определяне степента на жилищни нужди, като от тях 56 семейства са картотекирани, а на 11 семейства им е отказана картотека, тъй като не отговарят на условията на Наредба №6 на Обшински съвет - Русе.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължават дейностите по благоустрояването в района на бл. „Енергетик“ 1 и 2 в кв. Здравец, както и това в района на ул. „Луи Айер“ в Дружба 1; - извършени бяха 7 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; - издадени бяха 11 разрешения за строеж.

19 - 23.12.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изцяло бе подменено уличното осветление по улиците в кв. Захарна фабрика, като на мястото на старите амортизирани осветителни тела са монтирани нови енергоспестяващи светодиодни /LED/ осветители; започна асфалтирането на алеите в Парка на възрожденците; подписано бе споразумение за предоставяне на финансова подкрепа с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за извършване на целенасочена инспекция за пътна безопасност по 9 улици и булеварди на територията на гр. Русе; сключени бяха договорите за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и входно-изходните участъци на републиканската пътна мрежа; на 19 декември бе проведена поредната среща с изпълнителите на Водния цикъл относно необходимостта от допълване на сигнализацията и за запълване на образували се пропадания; извършени бяха обходи за временна организация на движението, касаещи съдовете за битови отпадъци; на 20 декември бе извършен обход на обектите по Водния цикъл за установяване състоянието на запълнените с камък участъци и състоянието на огражденията и осветителните тела на изкопите; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Битоля“, ул. „Борисова“, ул. „Плиска“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Табия“, ул. „Цветница“ и в междублоковите пространства на бл. „Клокотница“ в кв. Цветница и бл. „114“ в кв. Чародейка; отстранени бяха пропадания до бл. „112“ в кв. Чародейка и на места по бул. „Родина“; ремонтирани бяха опасни дъждоприемни шахти по бул. „Цар Освободител“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Петър Берон“ и ул. „Троян“; възстановено бe неработещо улично осветление на места по републикански път „II – 25», бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, ул. „Борисова“, ул. „Будапеща“, ул. „Измаил“, ул. „Кап. Маринов“, ул. „Никола Петков“, ул. „Петрохан“, ул. „Пристанищна“, ул. „Рени“, ул. „Рига“, ул. „Янтра“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен, кв. Долапите, с. Долно Абланово, с. Николово и с. Червена вода; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „107“ в кв. Чародейка – Г - юг, бл. „Тодор Койнов“ в кв. Възраждане и бл. „Калоян“ в кв. Здравец – Изток; монтирани бяха 21 пътни знака за постоянна пътна сигнализация по уличната мрежа в гр. Русе; извършено бе метене на улици по график, както и почистване на спирки, надлези и подлези в целия град; извършена бе уборка в района на ул.“Ген. Кутузов“; извършена бе резитба на опасни клони в района на църквата до Младежкия парк; извършено бе почистване на нерегламентирано сметище в района на местност Табия; извършено бе ръчно косене в района на бул. “България“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени - 12 и бе извършена кастрация на 4 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Публикуван бе график на дейностите по приема на деца в детски градини и подготвителни групи към училища на територията на община Русе през 2023 г.; проведена бе трета поредна среща на групата за „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ - Русе, в която се включиха 7 участници; изготвени бяха две предложение до Общински съвет - Русе от отдел „Социални дейности“: - кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“; - промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги; изготвен бе отчет за изпълнение на дейностите по Плана за младежта за 2022 г.; изготвени бяха писма за разпределение на средства, получени по постановления на Министерски съвет за транспорт, за стипендии на деца с и изявени дарби и др.; началникът на отдел „Здравни дейности“ Радостина Пейкова участва в работна среща, организирана по Координационния механизъм за случаи на деца жертва на насилие. Обсъдени бяха необходимите мерки за закрила и подкрепа на семейство с три деца, настанени в Социалните жилища на Община Русе; проведени бяха обучителни сесии от експертите на Превантивно-информационния център в два десети класа по Националната програма „От връстници за връстници 8-11 клас“ в Професионална гимназия по управление и икономика „Елиас Канети“; проведе се поредната работна среща в РУО, на която участваха председателят и секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества и ангажираните институции по гражданската инициатива „Да спасим децата и Русе от дрогата“; проведе се традиционното коледуване пред Община Русе на 22 декември с участието на коледари от НЧ „Пробуда 1901“ – с. Николово; проведена бе среща по повод организацията на богоявленския водосвет на 6 януари 2023 г. с представители на Община Русе, Русенска Света митрополия, Дирекция „Морска администрация“, БЧК – Русе и СЗ „КООРС“; продължава подготовката на празничната програма на Община Русе в новогодишната нощ, в която участие ще вземат русенската група „Sodа Acoustic” и Поли Генова заедно с нейните музиканти; приключиха приемът и разглеждането на творческите и финансови отчети за финансираните по Програма „Култура“ творчески проекти.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Със Заповед №РД-01-4190/20.12.2022 г. на заместник – кмета на Община Русе Златомира Стефанова бяха определени терени за продажба на мартеници на територията на гр. Русе, за периода от 13 февруари до 3 март. Желаещите да ползват терени общинска собственост ще могат да подават искания с приложени документи за издаване на разрешително за продажба на мартеници от 08:30 ч. на 06 февруари в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе - пл. „Свобода“ 6, гише № 1. Определянето за ползване на терени общинска собственост ще се извършва по реда на подаване на искането от кандидатите. Търговците могат да участват само с 1 брой от посочените в заповедта обекти и с не повече от 2 кв. м. заета търговска площ; във връзка с Международния ден на жената 8 март със заповед №РД-01-4191/20.12.2022 г. на заместник – кмета на Община Русе Златомира Стефанова бяха определени терени общинска собственост за организиране на временни базари за продажба на цветя в град Русе за периода от 4 до 10 март. Желаещите да ползват терените общинска собственост ще могат да подават искания с приложени документи за издаване на разрешително за продажба на цветя от 08:30 ч. на 22 февруари в Центъра за информационно и административно обслужване при Община Русе - пл. „Свобода“ 6, гише № 1. Определянето за ползване на терени общинска собственост ще се извършва по реда на подаване на искането от кандидатите; след провеждането на публични търгове с явно наддаване по реда на Наредба № 1 за общинската собственост, през изминалата седмица са сключени 4 договора за покупко-продажба на урегулирани поземлени имоти частна общинска собственост; финализирани бяха 3 процедури по учредяване на сервитутно право на прокарване през общински поземлени имоти; настанени бяха 6 нови семейства от списъка за настаняване за 2022 г.; - 1 семейство е настанено в резервно жилище; - 1 семейство е преместено в друго общинско жилище, след подадена молба за пренастаняване; - прекратени бяха наемните правоотношения с 2 семейства, обитаващи жилище от общия фонд; - подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотошения на 24 домакинства; Приет бе проекто - списък на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2023 г., който съдържа всички ненастанени от списъка за 2022 г. – общо 159 семейства. Проекто-списъкът ще бъде обявен на 3 януари на сайта на Община Русе, както и на таблото на задния вход на Община Русе /към ул. „Петър Берон“/ и в ОП „Управление на общински имоти“. В 14-дневен срок от обявяването му всички семейства, които са картотекирани като крайнонуждаещи се граждани и желаят да бъдат включени в окончателния списък за настаняване в общински жилища за 2023 г, следва да подадат до кмета на Община Русе възражение /заявление/ за включване в списъка. Всички подадени заявления ще се разгледат в края на януари 2023 г. от Комисията по Наредба №6, когато ще бъде изготвен и окончателният списък за настаняване в общинските жилища за 2023 г.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи изграждането на обществената пералня за обслужване на социални заведения на територията на община Русе. Тя се намира в сградата на бившия „Дом майка и дете“ на ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 в ж.к. Дружба 3. Извършените дейности включват нова фаянсова облицовка и шпакловка по стени, нови врати и преградни стени, нова подова настилка. Подменени са всички инсталации, а помещенията са оборудвани с професионални перални, сушилня и каландър за гладене за обществени перални; приключи текущият ремонт на помещенията, отредени за приемна на Първо РПУ Русе на ул. "Даме Груев" 2, бл. „4“. С цел подобряване условията на работната среда бе подменена старата дограма, стените и таваните бяха пребоядисани, а старата подова настилка в помещенията е заменена с нова от гранитогрес. Монтирани бяха нови осветителни тела, контакти и ключове. Демонтирани бяха старите интериорни врати, като на тяхно място се поставиха нови алуминиеви; извършени бяха ремонтни дейности по бул. „България“, като средствата за тях са предоставени от Агенция „Пътна инфраструктура“; служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 15 проверки за незаконно строителство във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. В резултат са издадени 1 заповед за премахване на незаконен строеж и 1 констативен акт за незаконно строителство, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица; издадени бяха 11 разрешения за строеж.

12 - 16.12.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Монтирано бе ново LED улично осветление по ул. „Петрохан“ - в участъка от кръстовището с ул. „Околчица“ до кръстовището с ул. „Юндола“; на 13 декември бе извършен обход на въведените временни организации на територията на града, във връзка с Водния цикъл и бяха проведени разговори с изпълнителите за допълване на сигнализацията, както и за запълване на образували се пропадания; приет бе договор за сътрудничество между Община Русе и организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване; извършена бе проверка за наличната техниката по договора за обществена хигиена; извършени бяха обходи за временна организация на движението, касаещи съдовете за битови отпадъци; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по бул. „Цар Освободител“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Съединение“, бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Струга“, ул. „Табия“, общински път гр. Русе – с. Николово и в междублоковите пространства на жил. бл. „308“ и бл. „309“ в кв. Чародейка – Г – юг; възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „Тутракан“, ул. „Александровска“, ул. „Гео Милев“, ул. „Доростол“, ул. „Доспат“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Зорница“, ул. „Изола планина“, ул. „Еленин връх“, ул. „Кръстец“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Плиска“, ул. „Потсдам“, ул. „Пчелина“, ул. „Рига“, ул. „Скопие“, ул. „Солун“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Цанко Церковски“, както и по уличната мрежа в кв. Долапите, кв. Средна Кула, с. Басарбово и с. Семерджиево; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства на бл. „Ахелой“ в кв. Цветница, бл. „Жерав“ в кв. Здравец - Изток, бл. „Потсдам 1“ в к. Здравец Север - 2, бл. „80“, бл. „84“, бл. „Попович“ и бл. „Николаев“ в кв. Здравец, бл. „1“, бл. „3“, бл. „6“, бл. „ 7“ и бл. „13“ в кв. Дружба 3; ремонтирани бяха светофарните уредби на ул. „Сент Уан“ и в района на спирка „Олимп“, Мол Русе, печатница „Дунав“, Печатни платки и в района на старата поща; извършено бе метене на улици по график, както и почистване на спирки, надлези и подлези в целия град; почистени бяха ръчно и машинно над 10 км сервитути по пътя гр.Русе – с. Николово; почистено бе нерегламентирано сметище срещу входа на „Марисан“; продължават проверките за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление на територията на гр. Русе; проведен бе координационен щаб, във връзка с Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 16 кучета, осиновени - 7 и е извършена кастрация на 4 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изготвен бе проект на графика на дейностите по приема на деца в детски градини и подготвителни групи към училища на територията на община Русе за 2023 г.; - приети бяха отчетените културни чекове за месец ноември за предоставяне свободен достъп на ученици до представления до културните институти – 248 завършващи за посетили постановки на Драматичен театър „Сава Огнянов“, а 34 абитуриенти са гледали представления на Държавна опера – Русе; - на13 и 14 декември експерти от отдел „Социални дейности“ участваха в обучение на тема „Стандарти за качество на социалните услуги. Мониторинг и контрол на предоставяните социалните услуги“; - експерти от отдел „Социални дейности“ участваха в уебинар по Процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Плана за възстановяване и устойчивост; - определени бяха със заповед представителите в обществените съвети на детски градини и училища; - изпратени бяха писма за разпределение на средствата, получени по постановления на Министерски съвет за транспорт и стипендии на деца с и изявени дарби; - проведени бяха две сесии по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества от експертите на Превантивно-информационния център /ПИЦ/ - град Русе в 6 клас на ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе, в която се включиха 24 ученици и в ОУ „Христо Смирненски“ – кв. Долапите с учениците от 5, 6 и 7 клас, в които взеха участие общо 25 ученици и част от училищните специалисти; - експерт от ПИЦ взе участие в обучение на тема „Основи и специфики на онлайн консултирането чрез чат и имейл в областта на зависимостта към психоактивни вещества, употребата им и превенцията“, организирано от асоциация „Солидарност“.; - експерт от ПИЦ взе участие в уъркшоп за тестване на инструменти, разработени по проекти „Дигитален арт диалог” и „FABLE“, проведен в гр. София в периода 12 – 14 декември; - в рамките на два дни се проведе образователна екскурзия до град Велико Търново на русенските доброволци от ПИЦ за обмен на опит с младежите доброволци от ПИЦ – Велико Търново; - здравните медиатори посетиха кварталите Средна кула и Селеметя и консултираха 11 жени за методи на контрацепция, както и за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. - проведена бе работна среща с представителите на двата синдиката относно предоставяне на информация за осъществена икономия във функция „Здравеопазване“ и „Социални дейности“, обсъждане на предстоящите реформи в организацията на работа в специализираните институции и проблеми в организацията на работа; началникът на отдел „Здравни дейности“ Радостина Пейкова участва в работна среща, организирана по Координационния механизъм за случаи на деца жертва на насилие; проведена бе работна среща на кмета на Община Русе Пенчо Милков с представители на културни институти и организации по повод проект за издаването на Алманах за първите неща в Русе; продължава подготовката за провеждането на Русенско коледуване на 22 декември с участието на коледари от НЧ „Пробуда 1901“ – с. Николово; подписан бе договор с Министерството на културата за съфинансиране на 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“; продължава подготовката на новогодишната програма, която ще се проведе пред сградата на Община Русе на 31 декември; завършиха процедурите по приема и разглеждането на творческите и финансови отчети за финансираните по Програма „Култура“ творчески проекти.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Подписано бе намерение за партньорство между Община Русе и Yettel, с което ще се подаде проектно предложение по програма „Connecting Europe Facility“. При одобрението му ще се изгради инфраструктура за предоставяне на дистанционни образователни, социални и здравни услуги на територията на населени места, отдалечени от Русе; в изпълнение на решение на Общински съвет - Русе и във връзка с предстоящо сключване на договор за закупуване на поземлен имот – общинска частна собственост бяха проведени преговори между представители на Община Русе и „ВИТТЕ АУТОМОТИВ България“ ЕООД. Компанията притежава сертификат за инвестиция - клас А, издаден от министъра на иновациите и растежа на Република България за проект „Второ разширение на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, Русе“. Търговското дружество планира реализирането на инвестиция в град Русе в размер на 23 000 000 лв. върху три собствени терена и върху поземлен имот - собственост на Община Русе, който е с площ 2 115 кв.м. и се намира в местността „Слатина“. По този начин се прилага насърчителната мярка по чл. 22а, ал.1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите, като имотът може да бъде закупен от Община Русе без провеждане на търг или конкурс; на 13 декември в гр. София се проведе заседание на Националния съвет по туризъм, в което участие взе и експерт от Община Русе в качеството му на председател на Управителния съвет на Организацията за управление на Дунавския туристически район. Представен бе анализ на летния сезон от текущата година, който показва ръст от близо 20% спрямо този от 2021 г. Цифрите сочат, че най-рано през 2025 г. се очаква входящият туризъм да достигне равнището от предпандемичната 2019 г. Представена бе Годишната програма за Националната туристическа реклама за 2023 г. Амбицията на Министерството на туризма е да се прилага смесица от маркетингови инструменти, засилване на дигитализацията и осъществяване на рекламни кампании, насочени към вътрешния туризъм; в изпълнение на Заповед №РД-01-3775 от 18 ноември на заместник - кмета на Община Русе Златомира Стефанова на 15 декември бе проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 19 календарни дни - в периода от 13 февруари до 3 март, включително, на 30 броя преместваеми обекта – павилиони за търговска дейност в традиционния Мартенски базар. За всички павилиони се явиха кандидати, като предстои издаване на заповеди за спечелилите участници и сключване на договори за наем.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Средношколското общежитие на бул. „Липник“ № 117 в Русе; сключен бе договор за ремонт и строителномонтажни работи на газовата инсталация, захранваща сградата на Община Русе, която се намира на ул. „Княжеска“ № 8; служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 8 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха 9 разрешения за строеж, а добрените подробни устройствени планове са 8.

 05-09.12.2022 г

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе нова асфалтова настилка на паркинга северно от бл. „Потсдам“ 1 в кв. Здравец – Север 2; стартира подготовката за цялостно асфалтиране на паркинга в междублоковото пространство към бл. „Потсдам“ 2 в кв. „Здравец“ – Север 2; изцяло бе обновено уличното осветление по ул. „Лисец планина“ и ул. „Сърнена гора“ - в участъка й от ул. „Чипровци“ до ул. „Згориград“, като старите натриеви осветителни тела са подменени с нови енергоспестяващи LED осветители; подменени бяха предпазни парапети /огради/ с обща дължина 160 м. по ул. „Потсдам“ и пред ОУ „Алеко Константинов“ по бул. „България“; почистени бяха нерегламентирани сметища в района на Помпена станция и в Образцов чифлик; засадени са 215 бр. дървета на територията на гр. Русе; извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Лисец“, ул. „Струга“ и междублоковите пространства към бл. „204“ и бл. „309“ в кв. „Чародейка“; отстранено бе опасно пропадане на участък от паркинга пред бл. „Мусоргски“ в кв. „Здравец – Изток“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Тутракан“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Зорница“, ул. „Клисура“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Свети Георги“, ул. „Свети Сава“, ул. „Табия“, ул. „Цар Шишман“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Янтра“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Ново село и с. Ястребово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на бл. „5“ в кв. „Дружба“ 3, бл. „Чинар“ в кв. „Здравец – Изток“, бл. „5“ и бл. „7“ в кв. „Здравец“ и бл. „207“ и бл. „208“ в кв. „Чародейка“ – Г - юг; въведена бе временна организация на движението (ВОБД) на локалното платно на ул. „Рига“ - в участъка от кръстовището с ул. „Будапеща“ до кръстовището с ул. „Братислава“, във връзка с Водния цикъл, както и по ул. „Адмирал Рождественски“; извършено бе ръчно и машинно почистване, както и подравняване на сервитутите по пътя Русе – Николово; извършено бе ръчно и машинно косене по бул. “България“, както и в района Гара „Образцов чифлик“ – ръчно и машинно; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършенa бе проверкa за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление на територията на гр. Русе; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени - 8 и бе извършена кастрацията на 15 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ 

Проведен бе концерт-спектакълът „Коледа в сърцето“ в Голяма зала на Доходното здание. В него се включиха детските градини „Здравец“, „Чучулига“ и „Пинокио“ и детска ясла №8, както и много изпълнители от русенски формации - Танцово студио „Freedom“, Дуо „Николови“, Танцова школа „Petrova“, Работилничка за театър „Мармалад“ към Блок 14, Вокална школа „АРТиКУЛ“, Детска театрална школа „Патиланци“ при Държавен куклен театър – Русе, съставите на Театрално студио „Маска“ при Общинския младежки дом, Вокална група „Слънце“ при Общинския детски център за култура и изкуство, Дневен център „РАЛИЗ – БАЛИЗ“, Мариана Маркова от Съюза на глухите, Центърът за ученическо техническо научно творчество, Ученическа спортна школа, Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. проведена беше официална церемония за удостояване на носителите на Награда „Студент на годината“ за 2022 г.; изготвено беше писмо до Министерски съвет с искане за осигуряване на финансов ресурс за физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“; извършени бяха планови проверки в здравните кабинети на ДГ „Слънце“, ДГ „Зора“ и ДГ „Пролет“ за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №3 на Министерството на здравеопазването за дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата; изготвено бе писмо до Министерството на образованието за определяне на допълнителни средства за транспорт на ученици за ОУ „Иван Вазов“; приети бяха отчетените културни чекове за предоставяне на свободен достъп на ученици до представления на културните институти; продължава подготовката на ученическите игри за учебната 2022-2023 г.; награден бе Виктор Северинов – европейски шампион от Европейското първенство по джиу-джицу за деца до 10 г.; проведена бе втора работна среща на комисия, определена със заповед на кмета на Община Русе, за обсъждане на мерки за подпомагане на многодетните семейства; здравните медиатори участваха в семинар на тема: „Морбили и рубеола – клиника, епидемиология и ваксинопрофилактика“, организиран от отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ; беше проведена среща по покана на педагогическият колектив на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе с ученици от 7 А клас, в която се включиха 24 деца, с цел информиране на тийнейджърите за последствията от неправилното използване на социалните платформи и съвети за създаване на т.нар. киберхигиена; проведени бяха обучения по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училище „Кодово име живот“ – 5-7 клас; проведена бе интерактивна сесия в 7 А клас в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе на тема „Безопасен интернет“ с участието на 23 ученици; по повод 5 декември – Международния ден на доброволеца, екипа на ПИЦ – Русе създаде организация за представяне на постановката на Търговищкия театър „Даскалото е COOL“. Постановката предизвика голям интерес и около 300 младежи от средните училища на град Русе посетиха Военния клуб; проведена бе административно-организационна подготовка на събитията в рамките на Коледно-новогодишния фестивал; извършена бе подготовка на традиционното Русенско коледуване на 22 декември с участието на коледари от НЧ „Пробуда 1901“ – с. Николово.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе беше одобрена по проектно предложение пред Националният доверителен екофонд за закупуване на електромобил. Проектът е по „Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства по инвестиционната програма за климата“; eксперти от Община Русе взеха участие в национална среща на евроекспертите от общините. На срещата присъстваха и представители на Управляващите органи, които представиха текущите и предстоящи схеми по плана за възстановяване и други донорски програми. Бяха обменени добри практики и с други общини; отбелязвани бяха 10 години от създаването на Общинска фондация Русе - град на свободния дух" в зала Европа. Официални гости на събитието бяха кметът на Община Русе Пенчо Милков, председателят на Общински съвет Русе Иво Пазарджиев, председателят на УС на Фондацията и зам.-кмет Икономика и международно сътрудничество Златомира Стефанова, зам.-кмет Хуманитарни дейности и член на УС на Фондацията Енчо Енчев, зам.-кмет по Комунални дейности Димитър Недев. На тържеството бяха поканени всички дарители на Фондацията - над 80 физически и юридически лица. За всички дарители на Фондацията бяха изработени специални подаръци в знак на признателност и благодарност за подкрепата през годините; участие в работна среща, организирана от Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, на тема „Съвместяване действията на институциите при провеждане на процедури по промяна предназначението на земеделски земи“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Завърши ремонтът на ДГ „Звездица“, където старата дограма в 2 от групите бе сменена с нова. - приключиха и ремонтните дейности в Средношколското общежитие, което пострада при пожар. Подменена е електрическата и водопроводната инсталация в няколко помещения, обновени са стените, тавана, вратите и паркета в най-засегнатата от огъня стая; - продължават дейностите по благоустрояване на междублоковите пространства около блоковете „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“ и „Люляк“ в кв. Дружба 1.

 28.11 - 02.12.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе нова настилка на прилежащия тротоар към бл. „Потсдам 1“ и бл. „Потсдам 2“ по ул. „Инж. Бъркли“ в кв. Здравец - Север 2; започна подготовка за монтиране на ново светодиодно /LED/ осветление на захранващата мрежа на уличното осветление по ул. “Сърнена гора“ - в участъка от ул. „Чипровци“ до ул. „Згориград“; подменени бяха старите улични и паркови осветителни тела с нови енергоспестяващи LED осветители по съществуващите ремонтирани стълбове за осветление на ул. „Цветница“; дворът на Семизовата къща бе изчистен, във връзка с предстоящия ремонт на сградата; въведена бе временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Плиска“ - в участъка от кръстовището с ул. „Митрополит Григорий“ до кръстовището с ул. „Воден“, във връзка с полагане на асфалтова настилка; извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Изгрев“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Саша Попов“ и в междублоковите пространства на бл. „201“, бл. „209“ и бл. „212“ в кв. Чародейка – Г – юг; възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Александровска“, ул. „Будапеща“, ул. „Воден“, ул. „Зорница“, ул. „Лисец“, ул. „Луи Айер“, ул. „Македония“, ул. „Петрохан“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, с. Николово и с. Червена вода; извършиха бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в участъци на Парк на възрожденците, в кв. Захарна фабрика и околоблоковите пространства на бл. „МНО“ 2 в кв. Възраждане – юг, бл. „Средец“ в кв. Възраждане и бл. „13“ в кв. Дружба 3; положена бе хоризонталната пътна маркировка пред кръстовищата на ул. „Славянска“ с бул. „Придунавски“, на ул. „Богдан войвода“ с ул. „Ангел Хаджиоглу“, както и обозначаването на паркоместа с пътна маркировка по ул. „Асен Златаров“, ул. „Борисова“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Константин Иречек“ и ул. „Янтра“; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града. Почистени бяха нерегламентирани сметища в района на бл. “Синия Дунав“ и бл. “Боримечка“; извършено бе ръчно и машинно косене в района на бул. „България“.  

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

На 28 ноември бе проведена комисия по настаняване, на която се взеха следните решения: настанени бяха 5 нови семейства от списък за настаняване за 2022 г.; 3 семейства бяха настанени в резервно жилище; семейства бяха пренастанени в други общински жилища, след подадена молба за пренастаняване; прекратени бяха наемните правоотношения с 1 семейство, обитаващо жилище от общия фонд, 1 семейство, обитаващо резервно жилище и прекратяване на наемните правоотношения за 1 ведомствено жилище; подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 88 домакинства; зам.-кметът Златомира Стефанова и председателят на Общинския съвет г-н Иво Пазарджиев бяха участници в Международна конференция по корабоплаване и туризъм в гр. Мелк, Австрия в периода 27-30 ноември. Събитието даде трибуна за обсъждане на актуални въпроси, касаещи всички, които се идентифицират с най-европейската река Дунав. Кметът на Мелк прие представителите на Община Русе на специална среща, в която се обсъдиха възможности за засилване на сътрудничеството с цел повишаване доверието в името на общото бъдеще на реката. Ръководството на Община Русе презентира туристическите ресурси и потенциала на общината като речна туристическа дестинация; проведе се обучение в реална среда на служители от отдел „Общинска собственост и земеделие“ за запознаване с начина на работа с Географска информационна система (ГИС) на Община Русе. Същата ще предоставя възможност на гражданите за достъп до актуални данни, представени в интерактивни карти чрез уеб-базирани пространствени приложения; проведоха се заключителни пресконференции по проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, РОБГ425 в Община Русе и в Община Гюргево. Отчетени бяха основните дейности по проекта, като за българската страна се е реализирало проектиране и рехабилитация на над 4,6 км от бул. „Липник“ и пътните връзки към с. Николово и бул. „България“. По проекта има извършен надзор, изготвена обща стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион България-Румъния 2020-2027 и съвместна система за контрол на трафика, както и различни комуникационни дейности. Официалната дата на приключване на проекта е 7.12.2022 г. – 51 месеца и 1 ден след неговото официално стартиране; обявени бяха претендентите в категориите за Годишни туристически награди 2022 г., обявени от Министерство на туризма. Община Русе се състезава в следните три категории: - Туристическа община; - Туристическа дестинация; - Туристическа атракция/обект; Онлайн вотът ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория. Онлайн гласуването ще приключи на 05.12.2022 г. в 23:59 часа.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Продължава приемът на документи по проект „Грижа в дома в Община Русе“. Изготвени са и са подписани трудови договори, тристранни споразумения; - проведе се заседание на специализираната комисия за определяне на носителите на Награда „Студент на годината“ за 2022 г. - изпратени са писмо и заявка до МОН с искане за предоставяне на училищни автобуси за подмяна на амортизирания автопарк на средищните училища; - изготвени и изпратени са повторни писма с искане за осигуряване на финансов ресурс за физкултурни салони на ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Никола Обретенов“ до МОН; - на 30 ноември е проведена среща на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ – Русе. На първата среща са се включили 12 участници. Дискусията е фасилитирана от д-р Станислав Иванов – психиатър в ЦПЗ – Русе; - проведено бе заседание на Комисията за детето, на която се обсъдиха теми, свързани с предприети мерки по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и превантивни мерки; социални услуги за деца на територията на община Русе и подкрепа на деца от многодетни семейства; - проведе извънредно заседание на Комисията на детето, в разширен състав, като в него взеха участие и: г-жа Янита Манолова-зам. председател на ДАБ, г-жа Мария Шишева-ВК на ООН за бежанците, г-жа Лора Войнова-УНИЦЕФ, г-н Владимир Панов-арабист. Обсъдени са актуалните проблеми на децата, както и координиране на действия за работа на местно ниво, при случаи на непридружени деца-чужденци или мигранти, на територията на община Русе. Срещата приключи с посещение на представителите в социалната услуга Кризисен център, където има вече настанено дете;. - проведе се работна среща с експерти от Община Русе и Българската федерация по кану-каяк, членове на организационния комитет, подготвящ домакинството на Русе за Световната купа по кану-каяк през 2023 г. - извършиха се планови проверки в здравните кабинети на ДГ „Звездица“, ДГ „Снежанка“ – 1 и ДГ „Снежанка“ – 2. Проверки бяха направени и в детска ясла № 1 и детска ясла № 15 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването; - здравните медиатори са извършили обходи в кв. „Селеметя”. Консултирани са 15 лица за безплатна скринингова кампания за СПИН, която ще се осъществи в МОЛ – Русе. Съвместно с експерт и с медицински лаборант на РЗИ в МОЛ – Русе са консултирани 30 лица за заболяването СПИН и за необходимостта от извършване на кръвен тест; - проведе се информационно-мотивационна среща в офиса на Превантивния център с 21 ученици от 8 Б клас на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе, по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище; - екипът на Превантивно-информационния център - град Русе проведе обучение от Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училище „Кодово име живот“ на тема „Подкрепа в трудни ситуации“ в две паралелки на 7–те класове на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, в което се включиха общо 39 ученици и на тема „Влияние на средата“ в 5. и 6. клас на ОУ „Христо Смирненски“ – кв. Долапите, в което взеха участие общо 11 ученици и част от училищните специалисти; - по покана на ръководството на СУ „Васил Левски“ – град Русе, експертите от Превантивно-информационния център - град Русе са се срещнали с ученици от две паралелки на 10 клас, три паралелки на 11 клас и една паралелка 12 клас. Децата са запознати с темата „Превенция на употребата на психоактивни вещества“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Служителите на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ ежедневно извършват огледи и проверки по молби, жалби и сигнали от граждани и държавни институции.; служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 10 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха 12 разрешения за строеж.

21-25.11.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Община Русе закупи автомобил, с който ще се дезинфекцира и пръска срещу комари, както и генератор за топъл аерозол; монтирано бе ново LED осветление на Гредовия мост на път I-5 към бул. „България“; напълно бе обновено уличното осветление по следните улици: ул. „Студентска“ и ул. „Приста“ в кв. Възраждане; ул. „Ниш“; ул. „Сърнена гора“ в кв. Родина - в участъка между кръстовищата с ул. „Чипровци“ и ул. „Лозен планина“; ул. „Капитан Райчо Николов“ в Западна промишлена зона - в участъка от кръстовището с бул. „3 март“ до разклона за производствената база на ОП „Паркстрой – Русе“; Извършена бе цялостна подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи светодиодни /LED/ осветители, а металните стълбове за уличното осветление бяха боядисани с корозоустойчива боя; на 25 ноември бе проведено заседание на Общинската комисия за организация и безопасност на движението. По предложение на сектор „Пътна полиция“ бе решено да се въведе временна организация за безопасност на движението по бул. „България“ и бул. „Тутракан“ /в участъка от кръговото кръстовище при ГКПП „Дунав мост“ до Индустриална зона „Тегра“/. За целта ще бъдат изработени и поставени пътни знаци “Д1“ за забрана движението на товарни автомобили в крайната лява лента на пътното платно; извършени бяха ремонтни дейности на отвеждащия път до бившето депо за битови отпадъци; извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Каменарска“; отстранени бяха опасни пропадания на настилката по ул. „Рига“ и ул. „Сърнена гора“; възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Едуард Винтер“ и ул. „19 февруари“; въведен бе в експлоатация нов паркинг терминал за почасово разплащане тип „Паркомат“ в зоната за платено паркиране по ул. „Иван Вазов“; изградено бе ново външно LED осветление на детската площадка зад бл. „Строител 1“; възстановено бe неработещото улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Тутракан“, ул. „6 септември“, ул. „Борисова“, ул. „Видин“, ул. „Изгрев“, ул. „Лисец“, ул. „Македония“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Т. Каблешков“, ул. „Тинтява“, както и в Парка на младежта; положена бе хоризонталната пътна маркировка на пътните платна по бул. „Хр. Ботев“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Ген. Кутузов“ и ул. „Славянска“; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; почистено бе нерегламентирано сметище на ул.“Ген. Гурко“ (до бившия шахматен клуб); в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 18 кучета, а са осиновени 2.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

на 25 ноември в Канев център се състоя кариерното събитие "Живот и кариера Защо в България?". В изложбен щанд Община Русе презентира дестинация Русе. Посетителите можеха да се запознаят на живо с водещи компании от различни индустрии, вдъхновяващи лектори и конкретни предложения за работа. Събитието бе организирано от екипа на Bulgaria wants you; на 24 ноември се проведе онлайн среща с представители на район Тараклия, Република Молдова. На срещата присъстваха заместник кметът Златомира Стефанова и експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти". Бяха обсъдени възможности за сътрудничество в различни проекти между двете страни. Представителите на молдовския район благодариха на колегите си от Община Русе за безвъзмездната подкрепа и помощ, която им оказват постоянно. Беше обсъдена и темата за побратимяване, с които биха се затвърдили добрите делови взаимоотношения, създадени между двете страни, допринасяйки за благоденствието на нашите гражданите; на 22 ноември бяха наградени 5 учители, които получиха статуетката „Посланик на свободния дух в моето училище“ и таблет. Останалите 17 претенденти за приза, в рамките на деветото издание на конкурса, получиха грамоти и ваучери за книги от книжарница „Сиела“. Конкурсът се организира от Фондация „Русе – град на свободния дух“; приключи третото издание на фотоконкурса, организиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Булмаркет Груп ЕАД. Тази година той протече под мотото "Обичаме Русе", като в него участваха 55 професионалисти, любители, деца и младежи, които изпратиха общо 283 снимки. Наградите на победителите бяха връчени от заместниккмета и председател на Управителния съвет на Фондацията Златомира Стефанова и Светослав Първанов – заместник - изпълнителен директор на Булмаркет Груп ЕАД. Победителите в конкурса получиха парични награди съгласно регламента, а церемонията бе съпътствана от представянето на изложба на открито от отличените фотографии, която ще радва русенци в следващите седмици; Община Русе взе участие в кръгла маса на тема "Торта Гараш и русенското културно наследство“ част от Националната научна конференция “Места на памет и културни наследства”, организирана от Регионалния исторически музей; входирано е предложение до Общински съвет – Русе за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 4 павилиона – общинска собственост в организирания от Община Русе Мартенски базар за периода от 13.02.2023 г. до 03.03.2023 г. Заявления за безвъзмездно предоставяне са подали 8 неправителствени организации, които ще бъдат настанени по график; продължава да се изпълнява процедурата по продажба на общински жилища на класираните и настанени в тях наематели. Входирано е предложение до Общински съвет Русе за вземане на решение за допълване и изменение на списъка за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост с още 11 броя. Към момента са финализирани 32 от общо 48 продажби на общински жилища, утвърдени с решение на Общински съвет Русе. 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведена бе работна среща с доставчици на социални услуги за реализиране на дейностите, свързани с нормативните изисквания на приетата с постановление № 135 от 22 юни 2022 г. Наредба за качество на социалните услуги и ангажиментите на общините, свързани с изготвянето на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво; проведена бе работна среща на сформирания със заповед на кмета организационен комитет, във връзка с подготовката за провеждането на Световната купа по кану-каяк маратон в Русе през 2023 г.; проведена бе работна среща с представители на Сдружение „Съюз на глухите в България“ – „Районна организация на глухите – Русе“, във връзка със Закона за българския жестомимичен език; здравните медиатори извършиха обход в кв. Селеметя и консултираха 30 лица за превенция срещу заразяване с грип; в периода от 19 до 20 ноември здравните медиатори участваха в общо събрание на Националната мрежа на здравните медиатори и в обучение под наслов „Ваксинопрофилактиката осигурява здраве за всеки. Информационна програма за спинална мускулна атрофия“; съставена бе работна група за обсъждане и изготвяне на предложения за изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи, мерки за подпомагане на многодетни семейства. Участие в работата на сформираната работна група взеха и представители от дирекция „Хуманитарни дейности“; експертите от Превантивно-информационния център организираха среща с доброволци от ПГИУ „Елиас Канети“ по Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници 8-11 клас“, която се състоя в офиса на центъра в бл. „Мадара“; екипът на Превантивно-информационния център проведе занятие в три паралелки на 6 – те класове на ОУ „Никола Обретенов“ - Русе от Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества „Кодово име живот“ на тема „Отстояване“; експертите от Превантивно-информационния център проведоха първа среща по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ в ПГИУ „Елиас Канети“. В срещата се включиха 21 ученици от 10 „в“ клас; подготвен и представен бе в Общински съвет - Русе на материала с програмата и бюджета на 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ 2023, който ще се състои от 16 март до 2 април 2023 г.; изготвен бе културният календар на Община Русе за декември; взето бе участие във Фестивал „Децата на Русе пеят и танцуват“ по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”; разпределени бяха средствата за корекция по единните разходни стандарти за образователните институции; проведена бе работна среща за запознаване на представителите на синдикалните организации с проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе. Изготвено и внесено бе предложение до Общинския съвет. 

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Завършиха всички дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9. Те включват ремонт и топлоизолация на покрив, положена топлинна изолация със завършваща мазилка по стените на сградата, подмяна на дограми и отоплителна инсталация, както и нови слънчеви колектори за гореща вода; сключен бе договор за обект: „Ремонт и подмяна на спирателна и обезвъздушителна арматура на отоплителната инсталация, работеща на природен газ в сградата на бившия Дом за медикосоциални грижи за деца /ДМСГД/“ на ул. „Никола Вапцаров“ 20. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 20 работни дни; приключи ремонтът на отоплителната инсталация на първия и втория етаж в сградата на Община Русе на ул. „Котовск“ 2, където се помещава обособената структура „Местни данъци и такси“; служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 6 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. В резултат e съставен един констативен акт за установяване на незаконен строеж и е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица; издадени бяха 12 разрешения за строеж, 7 са одобрените подробни устройствени планове.

07- 11.11.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе нова асфалтова настилка на съществуващите зони за паркиране до бл. „Лайпциг“ в кв. „Здравец – Север“ 2; - стартира подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на последния неремонтиран участък от ул. „Едуард Винтер“ до кръстовището с ул. „Инженер Бъркли“; - подменени бяха липсващи и съборени стълбове за улично осветление с нови по републикански път I – 5 /до м-н Метро“/, ул. „Русофили“ и по ул. „Петрохан“; - въведени бяха в експлоатация електронни устройства за самотаксуване тип „Паркомат“ в зоните за платено паркиране по ул. „К. Иречек“ и ул. „Хан Крум“; - продължи изготвянето на програма за залесяване на територията на гр. Русе за периода зима 2022 г.- пролет 2023 г.; - положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 5, бул. „България“, бул. „Потсдам“, бул. „Христо Ботев“; - извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Милкова ливада“, ул. „Индустриален парк“ и в междублоковото пространство на бл. 205 в кв. „Чародейка – Г – юг“; - продължи подмяна на съдове за битови отпадъци на територията на гр. Русе; - отстранено бе опасно пропадане по ул. „Св. Димитър Басарбовски“; - извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „пачматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Ново село – с. Долно Абланово, както и по уличната мрежа с. Семерджиево; - монтирано бе ново LED улично осветление върху подменените стълбове по ул. Петрохан, в участъка от кръстовището с ул. „Тича“ до кръстовището с ул. „Околчица“; - възстановено бe неработещо улично осветление на места по републикански път I – 5 /до м-н „Метро“/, бул. „България“, бул. „Тутракан“, ул. „Батак“, ул. „Видин“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Йосиф Хербст‘, ул. „Луи Айер“, ул. „Кръстец“, ул. ‚Никола Палаузов“, ул. „Рига“; - извършени бяха ремонтно–възстановителни дейности на външното осветление в участъци от Парка на възрожденците, в околоблоковите пространства на: бл. „В. Левски“ в кв. „Възраждане“, бл. „МНО 3“ и бл. „Тодор Койнов“ в кв. „Възраждане – юг“, жил. бл. „Пеликан“ в кв. „Здравец – Изток“, бл. „Комаров“ в кв. „Здравец“ и бл. 107 в кв. „Чародейка“; - във връзка с водния цикъл бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Филип Тотю“ от с ул. „Ген. Радецки“ до ул. „Света гора“ и на ул. „Тодор Минков“ от ул. „Света гора“ до ул. „Пристанищна“; на ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Придунавски“ до ул. „Кирил Старцев“; на ул. „Ниш“ от ул. „Яне Сандански“ до ул. „Бистрица“; - във връзка с полагане на асфалтова настилка по засегнатите участъци от водния цикъл бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) по бул. „Цар Освободител“ в участъка от кръговото кръстовището с бул. „Липник“ до бул. „Съединение“; - изготвена бе карта на участъци от улици на уличната мрежа на гр.Русе, които са асфалтирани и тези които предстои да се асфалтират; - санкционирани бяха 89 бр. водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе; - беше извършено метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Кея (вкл. пасарелката с/у къщата музей “Баба Тонка“), Кръговото кръстовище до ОД на МВР, Парк на младежта, парк „Възрожденци“, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др. - по график; - почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези, както и бе направена уборка в района на ГКПП Дунав мост; - машинно и ръчно почистване от клони и храсти беше извършено в ДЗС-Обр. Чифлик; - резитба на 6 бр. дървета по становище беше извършена в кв. „Дружба“ 1. Издадени бяха 10 бр. становища за премахване на дървета, бе извършено изрязване на сухи клони и оформяне на короните на дърветата; - извършено бе регулярно почистване на гробищните паркове, както и почистване след Архангелова задушница; - в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 28 бр. кучета. Осиновени са 18 бр. кучета и е извършена кастрация на 16 бр. кучета.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Депозирано е проектно предложение пред Национален Доверителен Екофонд за закупуване на електомобил по ивестиционна програма за климата „Проект за насърчаване използването на електромобили“; - организация на предстоящата съвместна работа между отдели „Етажна собственост“ и „Международно сътрудничетво и проекти“ във връзка с оказване на експертна помощ и предоставяне на консултации на гражданите по новата Националнат програма за енергийна ефективност на сградите; - проведена бе Комисия по приватизация за одобряване на спечелил участник по търгове и разглеждане на нови инвестиционни намерения по терените, включени в списъка за приватизация; - дирекциите са участвали в постоянните комисии на Общински съвет, като в дневния ред на предстоящото редовно заседание ще бъдат разглеждани 15 точки от ресора.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изготвяне и връчване на допълнителни споразумения за увеличение на работните заплати на персонала в Центровете за грижа за лица с психични разстройства и за лица с различни форми на деменция в Община Русе“, които са наети по проект по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020; - експертите на Превантивно-информационен център проведоха информационно-мотивационна среща с 21 ученици от 9 А клас на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе, с цел мотивиране на младежите да се включат като доброволци по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище; - изготвен е Културният календар на Община Русе за 2023 г.; - извършени са планови проверки в здравните кабинети на ОУ „Отец Паисий“, ПГ по механотехника, ДГ „Радост“ – ул. „Богдан Войвода“, СУ „Майор Атанас Узунов“, ПГЕЕ, ОУ „Васил Априлов”, ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев”, ПГ по туризъм и ДГ „Иглика“ – ЦЮР, СУЕЕ, ДГ „Слънце“, ДГ „Чучулига“ за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №3 на Министерство на здравеопазването за дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата; - извършена е планова проверка в детска ясла № 12 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването; - оказване на съдействие в кв. „Селеметя“ от здравните медиатори на медицинските специалисти от СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ за провеждане на беседа за предпазване от заразяване с Туберкулоза с обхванати 36 лица. На същите лица е отчетена проба манту за Туберкулоза, а 23 бяха придружени за извършване на снимка на гръден кош; - експертите на Превантивно-информационния център взеха участие в двудневно обучение в гр. София, организирано от експертите на Национален център за обществено здраве и анализи на тема „Скрининг, ранни и кратки интервенции“; - участие на експерти от отдел „Социални дейности“ в онлайн уебинари по процедури „Укрепване на общинския капацитет“ и „Грижа в дома“ на Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027; - създадена е организация за закупуване и предоставяне на дидактични материали за индивидуална работа на педагозите с децата от общинските детски ясли; - провеждане на Ритуал – панихида по повод Архангелова задушница на 5 ноември пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение; - провеждане на 9-то издание на филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“ от 11 до 13 ноември в Русе; - подготовка на програмата и рекламните материали за Коледния фестивал и Новогодишната програма, която общината традиционно организира в Новогодишната нощ на 31 декември на площада пред Общината. Подготвени са договори с част от поканени артисти в новогодишната програма на 31 декември, в която участие ще вземат известни русенски рокгрупи; - изготвена и изпратена в Министерството на културата програма за 2023 г. по повод 80-годишнината от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, интегрираща проекти на културни институции и организации; - проведена среща с ръководителите на фолклорни танцови формации в Русе във връзка с подготовката на традиционното „Коледно надиграване“, което ще се проведе на 17 декември, от 18 ч., в зала „Дунав“; - подготовка за официална церемония във връзка със сформирането на Общински ученически гвардейски отряд към Младежки дом – Русе; - обявяване на 08.11.2022 г. на класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училища; - участие на експерти от Ресор „Хуманитарни дейности“ в Международна конференция в гр. Пловдив и представяне на тема „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход”; - организационни дейности във връзка с подготовка провеждането на Световна купа по кану-каяк маратон в Русе през 2023 г.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Завършен бе ремонтът на подлеза и спирките на бул. „Липник“ при бивш завод на „Петър Караминчев“; - приключи ремонтът на дворното пространство в Детска градина „Зора“; - продължава работата по изпълнение на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9 - гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27“. Приключен е ремонтът на сградната отоплителна инсталация на обекта с доставката и монтажа на нови отоплителни тръби и тела. Изградена е нова соларна инсталация за подгряване на битова гореща вода чрез 12 броя слънчеви колектори, монтирани на покрива на сградата на Детската ясла. Доставени и монтирани също нови бойлери, нови контролно-измервателни уреди за инсталациите; - продължава ремонтът на третия етаж в Средношколското общежитие, във връзка с възникнал пожар; - продължава ремонтът на газова отоплителна инсталация в административна сграда на ул. „Котовск“ №2, захранваща помещенията на ет. 1 и ет. 2 на Дирекция „Местни данъци и такси“; - продължава ремонтът на тротоарните настилки по бул. „Неофит Бозвели“, като предстои премахване на спирковия навес пред бл. „Пушкин“, във връзка с получено положително становище от страна на концесионера на спирки на линиите на градския транспорт; - сключен бе договор за доставка на „Два броя монофазни помпи за паркокотелно отделение и един брой нафтова горелка двустепенна за парен котел в ДПЛД „Приста“, с адрес: бул. „Трети март“ №55; - сключен бе договор за доставка на „Два броя газови кондензни котли на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра“, с адрес: ул. „Котовск“ №12а; - започнаха дейностите по ремонт на настилките по ул. „Свети Димитър Басарбовски“, съвместно между Община Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД; - служители на отдел „Строителен контрол“ са извършили 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

31.10 - 04.11.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе изцяло нова асфалтова настилка на съществуващите паркинги, подходи в околоблоковото пространство между бл. „Иван Кръстев 1“ и бл. „Проф. Димитър Баларев“ в кв. Здравец – Север 2, както и на обслужващата част от ул. „Едуард Винтер“; започна подготовка на пътните основи за полагане на нова настилка в пространството до бл. „Лайпциг“ в кв. Здравец Север 2; изцяло бяха подменени опасните и липсващи стълбове за улично осветление с нови по ул. „Петрохан“ - в участъка от кръстовището с ул. „Тича“ до кръстовището с ул. „Околчица“; по график продължава дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци; изготвено е задание за ремонт и поддръжка на детски и спортни площадки; извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки в междублоковите пространства на бл. „205“ в кв. Чародейка – Г – юг и бл. „Каварна“ и бл. „Добруджа“ в кв. Възраждане; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци на част от уличната мрежа на село Семерджиево; отстранени бяха опасни пропадания на настилки по пътна алея до бл. „Яворов“ в кв. ЦЮР, ул. „Мостова“, ул. „Цариброд“; извършена бе частична подмяна на повредени стълбове с нови по ул. „Рига“ и ул. „Никола Палаузов“; приключиха строително – ремонтните дейности по възстановяване на системата за улично осветление в района на кръговото кръстовище до Безмитна зона; изпълнени бяха ремонти и бе възстановено неработещо улично осветление на места по бул. „Придунавски“, бул. „Родина“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Венелин“, ул. „Доростол“, ул. „Ниш“, ул. „Плиска“, ул. „Русофили“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Тетово“, ул. „Тулча“, в местност „Слатина“ в района на Индустриален парк – Русе, както и по уличната мрежа на с. Просена и с. Червена вода; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на участъци на пл. „Свобода“, Парка на младежта, градинката до кръстовището на ул. „Николаевска“ с ул. „Антим“, околоблоковите пространства на бл. „19“ в кв. Дружба 3 и бл. „4“ в кв. ЦЮР; започна полагането на хоризонтална пътна маркировка по бул. „България“; на 31 октомври, във връзка с Водния цикъл, бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Будапеща“ в участъка от кръстовището с бул. „Липник“ до кръстовището с ул. „Рига“; на 3 ноември, във връзка с Водния цикъл бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от кръстовището с ул. „Антим I“ до след пресичането с жп. моста; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършено бе ръчно и машинно косене на сервитути по пътя гр. Мартен – с. Николово; машинно бе окосен районът на бул. „България“; извършена бе резитба в района на площадката за кучета в Парка на възрожденците; извършена бе резитба на рози по бул.“Скобелев“ и бул.“Липник“; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 37 кучета, осиновени са 16 кучета и е извършена кастрация на 35 кучета.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

На 1 ноември бе проведен търгът за отдаване под наем на Залата на смеха и двата терена около нея, отредени за поставяне на постоянни атракциони. На спечелилото дружество предстои сключване на договор за наем, както и възстановяването на добре познатия от близкото минало атракцион; заместник-кметът Златомира Стефанова и Ивайло Кадишев - директор дирекция МПСДА „Международни политики,стопански дейности и анализи“ взеха участие на 1 ноември в Национална конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. Конференцията е в изпълнение на проект между осем български общини, включително и Русе, както и Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Норвежката асоциация на местните и регионалните власти и Западно-норвежкия изследователски институт. Представени бяха избраните от общините конкретни пилотни мерки за преодоляване на ефекта на градския топлинен остров, на градските наводнения след обилни валежи, или предпазването от активиращи се свлачища, в т.ч. бяха обсъдени и възможностите за усъвършенстване на законодателството и на образователните програми, синхронизирането на дейностите за адаптация към климатичните промени с дейностите за опазване на биологичното разнообразие и постигане на социална справедливост и др.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Служители на Община Русе заедно с представители на ангажирани държавни органи и неправителствени организации участваха в обучение във връзка със стартиране на новата социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца-бежанци в риск“. В обсъждането на дейностите се включиха служители на екипите на МВР, Държавната агенция за закрила на детето, Дирекция социално подпомагане, Държавната агенция за бежанците, Върховния комисариат на бежанците към ООН, УНИЦЕФ, лекар психиатър, психолог и преводач – арабист; обявени бяха свободни места за предстоящото класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училища на територията на община Русе; здравните медиатори посетиха кварталите Дружба 3 и Чародейка и обхванаха 39 родители, на които е разяснена кампания за безплатна силанизация на детските зъби. В кв. Селеметя бяха информирани 40 лица за извършване на изследвания за туберкулоза от мобилен екип, който ще посети квартала; експертите на Превантивно-информационния център /ПИЦ/ проведоха обучение на доброволци по Националната програма „От връстници за връстници“ от 10 клас на АЕГ „Гео Милев“ и ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“. Експертите на ПИЦ посетиха и СОУ „Йордан Йовков“, където проведоха срещи с ученици от два пети класа, представяйки им по интерактивен начин темата „Влияние на средата“; експертите на ПИЦ проведоха обучение по превенция на употребата на наркотици, на студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“ по покана на катедра „Мениджмънт и социални дейности“; подготвен бе ритуал панихида по повод Архангелова задушница на 5 ноември, събота, от 11 ч. пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение; продължават подготовката на програмата и бюджета за 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ през 2023 г.; продължава обобщаването на информация от културните институти, читалища и неправителствените организации за изготвяне на проект за културния календар на Община Русе за 2023 г., който ще бъде интегриран в информационната система на Министерството на културата; извършен бе прием на предложения за програмата на народните читалища за 2023 г., и внасянето им за разглеждане на сесия на Общинския съвет през декември; продължава подготовката по сформирането на Общинския ученически гвардейски отряд към Общинския Младежки дом; тече подготовката на ученически игри за учебната 2022-2023 г.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Завършиха дейностите по доставка и монтаж на нов отоплителен газов котел в помещенията на Сдружение „Дете и пространство“ в сградата на ДМСМГ на ул. „Никола Вапцаров“ 20 в кв. „Дружба 3“; продължава работата по изпълнение на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9 - гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27“. Приключени са вътрешните ремонтни дейности по оформяне на интериора около новите дограми и полагане на надписа на централната фасада на сградата; служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха осем проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. В резултат са съставени два констативни акта за установяване на незаконен строеж и е издадена една заповед за премахване на преместваем обект, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица; издадени бяха 14 разрешения за строеж.

24-28.10.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартира есенната дезинфекция на съдовете за битови отпадъци в Централна градска част; положена бе изцяло нова асфалтова настилка на обособените паркинги, тротоари и подходи към бл. „Петър Вичев“ и бл. „Иван Кръстев 2“ в кв. Здравец – Север 2, както и на прилежаща към тях част от ул. „Едуард Винтер“; пусната бе в експлоатация новата поливна система, която ще се грижи за напояването на растителността по каменните тераси на Община Русе; извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „24 май“, ул. „Жул Паскин“, ул. „Никола Петков“, ул. „Тодор Каблешков“, в междублоковите пространства на бл. „Калиакра“, бл. „Вяра 1“ и бл. „Вяра 2“; демонтирани бяха опасни бетонови стълбове за улично осветление до бл. „108“ на ул. „Юндола“ и бл. „31“ в кв. Здравец; стартираха дейностите по обновяване на уличното осветление на ул. „Цветница“; извършени бяха ремонти и бе възстановено неработещо улично осветление на места по бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Плиска“, както и по уличната мрежа на с. Басарбово, с. Червена вода и с. Хотанца; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства на бл. „212“ в кв. Чародейка – Г – юг, бл. „Шар планина“ в кв. Здравец – Север 1, бл. „Пъстрина“ в кв. Родина 2 и бл. „11“ и бл. „Титов“ в кв. Здравец; положена бе различна по вид хоризонтална пътна маркировка по ул. „Даме Груев“ и ул. „Потсдам“, на Летище Русе, по обслужващите пътища и улици на територията на Индустриален парк – Русе и на кръстовището на ул. „Стоян Михайловски“ с ул. „Александър Хаджирусет“; извършени бяха проверки по обекти на Водния цикъл, за които бяха изготвени констативни протоколи и бяха дадени задължителни предписания, както и срок за отстраняване на замърсяването; на 26 октомври бе извършена съвместна проверка между служители на Община Русе и Първо районно управление на ОД на МВР – Русе за нерегламентирано изгаряне на нерегламентирани горивни материали за отопление; стартира подаването на заявления за вписване на водовземните съоръжения (кладенци, сондажи и др.), разположени в собствен имот, които не са вписани в регистъра по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите; на 27 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „проф. Димитър Баларев“ - в участъка от кръстовището с ул. „Потсдам“ до кръстовището с бул. „Липник“, във връзка с Водния цикъл; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; извършено бе машинно и ръчно косене на сервитути по пътя с.Сандрово – гр.Мартен; извършено бе ръчно косене в района на бул. „България“; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 18 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета. Осиновени бяха 15 кучета и бе извършена кастрация на 33 кучета.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Във връзка с одобрен проект по схема „Енергийна ефективност“ към Национален доверителен еко фонд Община Русе сключи договор за финансиране: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен. Проектът ще се реализира със съвместното финансиране на Община Русе и фонда и ще се изпълнява от строителна фирма „Инфраинжстрой“ ЕООД. Предвиждат се ремонт на покривите на сградите и смяна на старата амортизирана дограма. По външните стени ще се положи топлоизолация и нова шпакловка. Топлоизолация е предвидена и по плочите на ниво сутерен и таван. Старата отоплителна инсталация ще бъде подменена с нова и ще се монтират два нови отоплителни котела; - във връзка с публикуван проект на процедура за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап 1“, Община Русе организира публично представяне на разписаните насоки по процедурата. To се състоя на 27 октомври в Пленарна зала и на него присъстваха заместник – кметът инж. Магдалина Илиева, директорът дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев, инж. Красимир Паскалев – експерт по енергийна ефективност, както и сдружения на собствениците, домоуправители и професионални домоуправители; - днес изтича срокът за реализация и последващо оценяване на два конкурса - гласуване на публиката за фотоконкурс "Обичаме Русе" и подаване на номинации за "Посланик на свободния дух в моето училище", които са организирани от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха подготвителните действия за управление на новата услуга на Община Русе „Кризисен център“ от 1 ноември; раздаден бе „културният чек“, предназначен за зрелостниците от всички общински и държавни училища в Русе, които ще имат възможността да посетят едно представление по избор на Държавна опера Русе, Държавен куклен театър и Драматичен театър „Сава Огнянов“; проведена бе работна среща с директорите на детски ясли, на която бе обсъден приемът на деца и наличните свободни места; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ участваха в събитие, организирано от Регионална Библиотека „Любен Каравелов“ по повод представянето на документалния филм „Нещо, което може да кажем“ и „Наръчник на обосновано включване на децата аутисти в училищна среда“; експерти от отдел „Социални дейности“ участваха в онлайн уебинар, организиран от Сдружение „Дете и пространство“ на тема: „Терапевтичната рамка за специализирана подкрепа в дигитална среда с методическа насоченост“ – Методика (публикувана в сайта на сдружението: www.childandspace.com) и два видео урока, насочени към родители и специалисти от социалните услуги за деца и семейства; извършени бяха обходи от здравните медиатори в кварталите „Средна кула“ и „Чародейка“ и бяха консултирани 8 семейства за нуждите от реимунизация на децата им съгласно задължителния имунизационен календар на България; здравният медиатор участва в семинар, организиран от Българския зъболекарски съюз съвместно с Националния координационен съвет на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст; проведено бе заседание на комисията, сформирана със заповед на кмета, за разглеждане на постъпили заявления от граждани за настаняване в социалната услуга „Социални жилища“; началникът на отдел „Здравни дейности“ Радостина Пейкова взе участие в заседание на сформираната със заповед на министъра на здравеопазването Комисия за разработване на aптечна карта; експертите от Превантивно-информационния център проведоха обучение“ в два седми класа на Основно училище „Отец Паисий“ на тема „Превенция на употребата на наркотични вещества; проведена бе конференцията „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“; извършена бе проверка във филиала на ДГ „Червената шапчица“ в с. Бъзън, по време на която бяха проверени посещаемостта, температурата в помещенията и материалната база; финансирани бяха непълни паралелки и паралелки с под 10 ученици за бюджетната 2022 г. съгласно прието решение на Общински съвет – Русе; финализирана бе подготовката за празничния концерт, посветен на Деня на народните будители, който ще се състои на 30 октомври /неделя/ от 13 ч. в Голямата зала на Доходното здание; събрана бе информация от културните институти, читалищата и неправителствените организации за изготвяне на проект за културния календар на Община Русе за 2023 г., който ще бъде интегриран в информационната система на Министерството на културата; продължава подготовката по сформирането на Общински ученически гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна благоустрояването на прилежащите пространства около бл. „Мир“, бл. „Гоце Делчев“, бл. „Енерго“ и бл. „Люляк“ в кв. „Дружба 1“; продължават дейностите по подготовката за отоплителния сезон в следните обекти: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9 в гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27“; строително-монтажни работи на тръбна отоплителна инсталация в блоковете на Дом за възрастни хора с деменция „Приста“; ремонтни дейности на газовата отоплителна инсталация в административната сграда на ул. „Котовск“ № 2, която захранва помещения на ет. 1 и ет. 2 на Дирекция „Местни данъци и такси“; - продължава работата по доставка и монтаж на нов отоплителен газов котел в помещенията на Сдружение "Дете и пространство" в сградата на Дом за медико-социални грижи на ул. „Никола Вапцаров“ № 20 в гр. Русе; - приключи ремонтът на покрива на спортната зала в с. Ново село. Подменени са покривните материали на ниското тяло на сградата. Поставена е хидроизолация, а покривът е вече изцяло с метални керемиди. Подменени са с нови улуците, водосточните казанчета, есовете и водосточните тръби за отводняване на атмосферните води; - трета яслена група в сградата на Детска ясла № 1 в Русе се сдоби с нова хидроизолация на покрива; - служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 9 проверки за незаконно строителство във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. В резултат е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж; - издадени бяха 14 разрешения за строеж, а 4 са одобрените подробни устройствени планове.

17-21.10.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключиха дейностите по рехабилитация на съществуващото улично осветление по ул. „Околчица“, ул. „Байкал“ и по всички обслужващи улици и пътища на територията на Индустриален парк – Русе, като се извърши боядисване на стълбовете за осветление с антикорозионна боя, както и беше извършена цялостна подмяна на старите улични осветителни тела с нови енергоспестяващи LED осветители. Бяха ремонтирани компрометирани елементи от захранващата мрежа и съоръжения; - започна полагане на цветна хоризонтална пътна маркировка върху пътните настилки и велоалеите по ул. „Потсдам“; - бяха съставени нови 3 акта за установени административни нарушения за замърсяване и разпрашаване на въздуха, във връзка с изпълнението на проекта за реконструкцията на ВиК-мрежа на територията на гр. Русе; - започнаха дейности и по цялостното обновяване на уличното осветление по ул. „Студентска“; - извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на: ж. бл. Комаров в кв. „Здравец“, бл. Скопие в кв. „Цветница“, бл. 7 в кв. „Дружба“ 1, бл. Люба Ивошевич в кв. „Възраждане“ и ж. блокове Дилянка, Детелина и Латинка в кв. „Здравец Изток“; - положена беше хоризонтална маркировка на Летище – Русе; - завърши подготовката за полагане на нова асфалтова настилка през следващата седмица на паркингите и подходите в околоблоковото пространство към ж. бл. Петър Вичев и Иван Кръстев 2, както и на прилежаща част от ул. „Едуард Винтер“ в кв. „Здравец Север“ 2; - извършиха бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Свети Георги“, ул. „Студентска“, ул. „Тодор Каблешков“, както и в междублоковите пространства на ж. блокове Вяра 1 и Вяра 2; - възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Гоце Делчев“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Йосиф Дайнелов“, ул. „Кап. Добрев“, ул. „Плиска“, ул. „Ради Иванов“, ул. “Цветница“, както и по уличната мрежа на кв. ДЗС и с. Семерджиево; - положена беше пътна маркировка в района близо до кръговото кръстовище на ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Табаков“; - в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 19 бр. кучета. Осиновени са 23 бр. кучета и е извършена кастрация на 15 бр. кучета; - беше извършено ръчно косене в Индустриален парк и по бул. “България“, както и машинно косене сервитути четвъртокласна пътна мрежа – с. Николово и с. Червена вода; - почистено беше сметище на бул. “Придунавски“ №62 А; - бяха извършени дейности по изкопаването на отводнителни канали с багер в кв. „Средна Кула“; - извършени бяха 3 проверки за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали на територията на гр. Русе, при които не са установени нарушения; - беше извършено зацветяване в Центъра и беше изградена поливна система, зацветяване беше извършено и на кръговото на х-л „Рига“; - извършено беше регулярно почистване на гробищните паркове, като бе монтирана нова колумбарийна стена с 36 клетки в ГП „Чародейка“.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Бяха извършени 11 проверки на средства за подслон и места за настаняване, във връзка със спазване изискванията на Закона за туризма. Съставени са констативни протоколи. При установени пропуски в дейността са дадени задължителни за изпълнение предписания; - в общински жилища са настанени 4 нови семейства от списъка за настаняване за 2022 година, 2 семейства са настанени в резервно жилище. 4 семейства са пренастанени в други общински жилища, след подадена молба за пренастаняване. Прекратени са наемните правоотношения със 2 семейства, обитаващи жилища от общия фонд, 1 семейство, обитаващо резервно жилище, тъй като не отговарят на условията на Наредба №6. Подновени са настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотошения на 28 домакинства. 36 семейства са картотекирани като крайнонуждаещи за настаняване в общински жилища при подадени 46 заявления за картотека, на 10 семейства е отказана картотека, тъй като не отговарят на условията на Наредба 6; - за участие в Националния фотоконкурс "ОБИЧАМЕ РУСЕ", обявен от Фондация „Русе - град на свободния дух“ в партньорство с Булмаркет, постъпиха общо 283 фотографии на 55 автора - деца любители и професионалисти от всички възрасти. Снимките са качен на фейсбук страницата на Фондацията, където до 28.10.2022 тече гласуване за определяне носителя на Наградата на публиката; - разгледани бяха 5 броя постъпили жалби и сигнали на граждани, свързани с нарушаване на правилата за търговия. По два от случаите са образувани административни преписки и са извършени проверки със съставяне на констативни протоколи в касаещия обем, по компетентност. В три от случаите, поради липса на законови правомощия на Община Русе, са сезирани съответните държавни контролни органи за предприемане на действия по компетентност; - експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ и „Екология“ участваха в 11-я годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в Кошице, Словакия в периода 18-21 октомври. Целта беше проучване на добри практики от проекти финансирани по Транснационална програма „Дунав“ в периода 2014-2020; - бяха категоризирани са 7 обекта, при постъпили заявления за категоризиране на 6 обекта - заведения за хранене и развлечение и на 6 обекта – места за настаняване. Прекратени са регистрациите и категоризациите на 29 обекта; - на 15.10.2022 г на спортното игрище на комплекс „Олимпия“ беше реализирана инициативата „Заедно в Дружба“ – Празник на квартала, в която жители на кв. Дружба от всички възрасти се забавляваха в станалия вече традиционен празник. Инициативата се реализира в партньорство с парти център „Веселяците“, а представителният танцов състав „Фламинго“ ЕТНО към СУ „Васил Левски“ създаде много настроение с изпълненията си. РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“: - проведе се работна среща, организирана от Община Русе, с представители на различни институции и организации на местно ниво, на която се презентира ролята на доброволчеството, както и обучителни етапи, необходими за сформирането на постоянно доброволческо звено към Общината, - подписани са договори със Сдружение „Дете и пространство“ за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и с РКО „Каритас“ за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация интеграция“; - финансирани бяха непълни паралелки и паралелки с под 10 ученици за бюджетната 2022 г., съгласно прието решение на Общински съвет – Русе. - обявени бяха три конкурса за възлагане предоставянето на социалните услуги: за две Защитени жилища за лица с умствена изостаналост и за Център за социална рехабилитация интеграция; - представители от Дирекция „Хуманитарни дейности взеха участие на в мотивационен тренинг под наслов „Преследвач на цели. Искай, предизвиквай, побеждавай!“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Провеждането му е в подкрепа на интердисциплинарния подход, съчетаващ социални цели и бизнес интереси, които да мотивират кариерното развитие на младите хора; - здравните медиатори в кв. „Селеметя“ консултираха родители на деца, подлежащи на ваксина срещу тетанус/дефтерия. В кв. „Средна кула“ са консултирани 8 лица за ползата от непрекъснати здравни осигуровки и за достъпа им до медицински услуги; - експертите от Превантивно-информационния център /ПИЦ/ проведоха среща с доброволците на центъра по Националната програма, като беше планирано отбелязването на 5 – ти декември; - подготвен бе стартът на програмата за „Културен чек“ от 1 ноември т.г. за учениците от XII клас на всички общински и държавни училища на територията на Русе; - подготовка на отбелязването на Деня на народните будители на 30 октомври, неделя, от 11 ч. в голямата зала на Доходното здание; - подготовка на поредното издание на „София Филм Фест в Русе“ от 11 до 13 ноември 2022 г.; - събрана бе информация от културните институти, читалища и неправителствените организации за изготвяне на проект за културния календар на Община Русе за 2023 г., който ще бъде интегриран в информационната система на Министерството на културата; - проведе се първо учредително заседание на новия Обществен съвет за култура при Община Русе; - организация по сформирането на Общински ученически гвардейски отряд към Общински Младежки дом – Русе; - подготовка по провеждането на конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“; - организационни дейности във връзка с подготовка провеждането на Световна купа по кану-каяк маратон в Русе през 2023 г.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключиха ремонтните дейности по покрива на сградата на Детска ясла № 9. По отводнителните елементи е монтирана антилед система, като продължават и дейностите по отоплителната и соларната инсталация на сградата; - завършени бяха строително-монтажните работи в ДПЛД „Приста“ на бул. „Трети март“ № 55 в Русе. Изградена е надземна отоплителна инсталация; - започнаха строително-ремонтни дейности в ДГ „Снежанка“, като ремонтът обхваща санитарни помещения в две от групите на детската градина; - започва ремонт на газовата отоплителна инсталация в административната сграда на ул. „Котовск“ № 2, захранваща помещенията на Дирекция „Местни данъци и такси“ на първия и втория етаж като подготовка за предстоящия зимен сезон; - доставен и монтиран беше нов отоплителен газов котел в помещенията на Сдружение „Дете и пространство“ в сградата на ДМСМГ на ул. „Никола Вапцаров“ № 20 в кв. „Дружба 3“; - по сигнали на граждани за незаконно строителство бяха извършени 8 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в общината от служителите на отдел „Строителен контрол“. Издадени са един констативен акт за забрана ползването на строеж, два акта за незаконни строеж и една заповед за разрешаване достъпа и строителството на строеж. Издадени са и 14 Разрешения за строеж.

10-14.10.2022 г

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Извършено бе третиране срещу кърлежи на зелените площи в Русе; извършен бе обход за констатиране състоянието на общинската пътна мрежа / свързваща малките населени места от общината/; извършена бе дезинфекция на пясъчниците в детските площадки на територията на Русе; сключен бе договор за разполагане на големи метални кошове за събиране на пластмасови бутилки; на 13 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Тулча“ - в участъка от х-л „Миления“ до кръстовището с ул. „Цветница“ за асфалтиране, във връзка с Водния цикъл; положена бе нова асфалтова настилка на прилежащите паркинги и подходи към бл. „84“ и бл. „85“ в кв. Здравец, както по вътрешно квартални улици, обслужващи междублоковите пространства в района; извършен бе ремонт и бе положена изцяло нова настилка на тротоара пред бл. „85“ в кв. Здравец; стартира подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на пространствата пред бл. „Иван Кръстев 1“ и на част от ул. „Едуард Винтер“ в кв. „Здравец Север 2“; извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Антим“, ул.“24 Май“, ул. „Изгрев“ и ул. „Герлово“; отстранено бе опасно пропадане на настилка по ул. „Пещера“; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа в с. Семерджиево; започнаха дейностите за цялостното обновяване на старото улично осветление по всички обслужващи улици и пътища на територията на Индустриален парк – Русе, както и по ул. „Ниш“ в кв. Възраждане; възстановено бe неработещо улично осветление на места по ул. „Александър Хаджирусет“, ул. „Въча“, ул. „Згориград“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Йосиф Цанков“, ул. „Плиска“, ул. „Свети Наум“, ул. „Рила“, ул. „6-ти септември“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“, кв. Долапите и с. Николово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в участъци на Парка на младежта, в околоблоковите пространства на бл. „305“ в кв. кв. Чародейка – Г – юг и бл. „Маргаритка“ в кв. Дружба 1; положена бе хоризонтална пътна маркировка по бул. „Потсдам“, ул. „Бозвели“, ул. „Доростол“ в близост до ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“, ул. „Тодор Икономов“, около кръговото кръстовище при паметника ”Альоша” и пред кръстовищата на ул. „Доростол“ с ул. „Скопие“ и ул. „Битоля“, на ул. „П. Берон“ с ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Хан Крум“; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 40 кучета, осиновени са 11 и е извършена кастрация на 15 кучета; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; почистени бяха нерегламентирани сметища в района на ЦЮР – 2, ул. “Изгрев“ и около спирка №206; машинно и ръчно бе окосен районът на Индустриален парк, както и бяха машинно окосени сервитути от четвъртокласната пътна мрежа – с. Николово, с. Червена вода, кв. Образцов чифлик и хижа “Здравец“; положени бяха тръби в Парка на възрожденците.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Представители на Община Русе взеха участие в провеждането на иновационен лагер „Предприемачество и кръгова икономика “, провело се в сградата на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Целта на събитието бе да запознае младежите с концепцията за кръгова икономика и за възможностите за решаването на проблемите със замърсяването и рециклирането на отпадъци чрез предприемачески бизнес решения; стартира процедурата за отдаване под наем на „Залата на смеха“ заедно с прилежащи терени за разполагане на два атракциона съобразно предвижданията на Подробния устройствен план на Парка на младежта. Документи за участие могат да се закупят до 21 октомври, а подаването им и внасянето на депозит ще се извършва до 28 октомври. Самият търг ще се проведе на 01 ноември; на 11 октомври заместник – кметовете Златомира Стефанова и Димитър Недев се срещнаха с Щефан Рьокен, пълномощен министър и заместник -посланик в посолството на Федерална република Германия и д-р Митко Василев, главен управител на Германо - българската индустриално-търговска камара. Обсъдени бяха както настоящите немски инвестиции в Русе, така и бъдещи такива; с решение на Общински съвет – Русе бе прието Русе да сключи споразумение за побратимяване с гр. Берисо (Аржентина). Предвижда се сътрудничество между двата града в сферата на културата, социалните дейности, младежките дейности и други сфери на обществения живот. В аржентинския град живее диаспора от около 500 български семейства; определени бяха терени за извършване на търговска дейност по време на коледно-новогодишните празници срещу заплащане на такса. Заповедта може да бъде намерена на сайта на Община Русе.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Внесени бяха 3 извънредни предложения до Общинския съвет, касаещи промени в броя на потребителите в две социални услуги, разкриване на нова социална услуга, кандидатстване на Община Русе по програми и процедури за предоставяне на финансови средства; изготвени бяха писма до министъра на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините в Република България с поставени въпроси относно оказване на методическа подкрепа за синхронизиране на действащите социални услуги с новите нормативни актове, които се прилагат в социалното направление; подготвено бе въвеждането на „Културен чек“, стимулиращ завършващите през учебната 2022/2023 г. ученици от русенските гимназии и професионални средни училища за безплатно посещение на спектакли и концерти от програмата на русенските държавни културни институти; проведена бе работна среща с директорите на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие”, Дом за стари хора „Възраждане“ и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, на която се обсъдиха теми, свързани с несъбрани такси от потребители на социалните услуги, изготвяне на нови длъжностни характеристики и нови правила и процедури, свързани с прилагане на Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и Наредбата за качеството на социалните услуги; проведена бе комисия за разглеждане на 14 постъпили заявления за включване в Програма „Асистирана репродукция“. Изготвен бе протокол от заседанието и бе издадена заповед на кмета с одобрените двойки с репродуктивни проблеми; проведено бе еднодневно обучение на педагозите от детските ясли на тема „Асертивно поведение“, съгласно чл. 11 от Наредба №26 за дейността на детските ясли от експерт от отдел „Здравни дейности“ с придобита квалификация за „обучител“; извършен бе патронаж от здравните медиатори в кварталите „Селеметя“ и „Средна кула“, по време на който са консултирани 36 лица по актуални теми и проблеми; на 10 октомври по случай Световния ден на психичното здраве бе проведено четвъртото разширено заседание на Общинския съвет по наркотични вещества; проведена бе работна среща на представители от Превантивно- информационния център с преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“, която имаше за цел да се обсъдят съвместните дейности и реализирането на практики по превенция на наркотичните зависимости; продължава подготовката на честванията по случай Деня на народните будители, които ще се състоят на 30 октомври /неделя/ от 11 ч. в Голямата зала на Доходното здание; продължава подготовката на програмата за Коледно-новогодишния фестивал за 2022 г.; проведена бе среща на работна група, във връзка с подготовката и отпечатването на рекламно-информационно издание за първите неща, случили се в Русе; продължават организационните дейности, във връзка със сформирането на Общински ученически гвардейски отряд към Общинския Младежки дом; подготвена бе конференцията на тема „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“; награждаване бяха спортисти от Клуб по джу джицу „Динамо“ за завоюваните 6 златни медала на Световното първенство в Баня Лука; организирана бе Националната спортна проява „Световен ден на ходенето 2022“ на 15 октомври (събота) в Парка на младежта.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна благоустрояване на прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“ и „Люляк“ в кв. „Дружба“ 1; приключи ремонтът на асфалтовите настилки в района на пазара на ул. „Захари Стоянов“ 5; продължава работата по изпълнение на следните обекти: • „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9 в гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27“; • ремонт на покрива на Детска ясла № 1 на ул. „Червен“ №5 в Русе; •строително-монтажни работи на тръбна отоплителна инсталация в блоковете на Дом за възрастни с деменция „Приста“; - продължават дейностите по боядисване на ел. стълбове, като към настоящия момент се работи в участъка от пробива при магазин „Кауфланд“ на бул. „Липник“ към кръговото кръстовище с ул. „Шипка“; - служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 12 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в общината по сигнали на граждани за незаконно строителство; - издадени бяха общо 13 разрешения за строеж, а 15 са одобрените подробни устройствени планове.

03-07.10.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Напълно е обновено уличното осветление по ул. Котовск, при което са извършени: цялостна подмяна на старите осветителни тела с нови енергийно ефективни LED осветители, боядисване на стълбовете с устойчива на атмосферни влияния боя и ремонт на елементите от захранващата система; - извърши се есенна дезакаризация срещу кърлежи Русе и част от малките населени места в общината. Дейностите ще продължат и през следващата седмица; - положена бе изцяло нова асфалтова настилка на паркинга и подходите към жил. бл. 83 в кв. Здравец; - разположиха се 5 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Предстои сключването на договори за обслужването им и въвеждането им в експлоатация; - проведе се комисия за излезли от употреба моторни превозни средства. 3 бр. излезли от употреба МПС са принудително преместени от имоти общинска собственост и са приети в площадка за временно съхранение, където ще престояват 3 месеца преди да започне дейността по тяхното разкомплектоване; - започна подготовка за полагане на нова настилка по ул. Едуард Винтер и пространството пред жил. бл. Иван Кръстев 2 в кв. Здравец Север 2; - във връзка с Водния цикъл бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Съединение“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Св. Наум“ и на ул. „Никола Палаузов“ в участъка от бул. „Придунавски“ до ул. „Духовно възраждане“; - във връзка с Водния цикъл бе въведена и временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Солун“ в участъка от бул. „Родина“ до ул. „Струга“, във връзка с водния цикъл; - извършиха се ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. Ангел Кънчев, ул. Асен Златаров, ул. Ил. Макариополски, ул. Панайот Волов, ул. Св. Сава и ул. Черноризец Храбър; - извършени са ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Пачматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на село Семерджиево; - отстранени са пропадания на настилки по ул. Стрешер планина; - извършени са ремонти и възстановено e неработещо улично осветление на места по бул. България, бул. Гоце Делчев, алеи Възраждане, ул. Александър Хаджирусет, ул. Лисец, ул. Лозен планина, ул. Свети Наум, ул. Славянска, ул. Сърнена гора, ул. Шипка, ул. Хан Крум, както и по уличната мрежа на кв. Долапите; - ремонтирано бе външното осветление в околоблоковите пространства на: жил. бл. 102 и 119 в кв. Чародейка – Г – юг, жил.бл. Жерав в кв. Здравец - изток, жил. бл. Ниш и Лена в кв. Цветница и жил.бл.29 в кв. Дружба 3; - положена бе хоризонталната пътна маркировка по ул. Юндола, ул. Никола Петков и пред кръстовищата: на ул. Чипровци с бул. Липник и ул. Захари Стоянов, на ул. Муткурова с ул. Неофит Бозвели; - през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 8 кучета. Осиновени са 15 и е извършена кастрация на 10; - по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; - събирани бяха предадените от граждани капачки за кампанията „Капачки за бъдеще“; - почистено бе сметище на ул.Каменарска №36 и на ул. “Пухлево дере“ №15; - машинно бяха окосени сервитутите от четвъртокласната пътна мрежа – път с. Бъзън, с. Хотанца, с. Юделник и с. Просена.Бул.“България“ – ръчно косене; - пикирани бяха разсади и се засадиха есенни цветя.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Кметът на Община Русе взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион, провело се на 6 октомври. Срещата включваше обсъждане и одобряване на проекта на Интегрирана стратегия за териториално развитие (ИТСР) на Северен централен регион. Стратегията, както и направените от Община Русе предложения, бяха приети единодушно от членовете на РСР; - представители на Община Русе взеха участие в заседание на Управителния съвет на Асоциация на дунавските общини „Дунав“. Бяха обсъдени проектите, изпълнявани от АДО, съвместните действия на дунавските общини по Програмите за БФП за новия период, както и приемане на общи решения по предстоящата кампания за дезинсекция; - подготвено бе предложение до Общински съвет Русе за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост по реда на чл 54 от ЗДС, находящ се в град Русе по ул. „Рига“ №1. Предвид постъпило становище в Община Русе от СУПНЕЕ „Фридрих Шилер“ – Русе за отпадане на необходимостта от ползване на предоставения им имот, предстои реализиране на процедура по промяна на образователната институция, за нуждите на която да бъде предоставен - за подпомагане дейността на „Център за специална образователна подкрепа-Русе“; - на 15 октомври от 17 ч. на спортното игрище на комплекс „Олимпия“ в Русе ще се проведе събитието „Заедно в Дружба“ – Празник на квартала. Организатори са Община Русе и Общинската фондация „Русе – град на свободния дух“. Събитието е отворено за всички жители на квартала.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изготвено бе предложение до Общински съвет за кандидатстване с проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Русе“ пред Фонд „Социална закрила“ за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата; проведоха се два конкурса за възлагане предоставяне на социалните услуги – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция; разгледани са 23 заявления на родители на второ родено дете или близнаци подали заявления през месец септември 2022 г. по реда на Наредба 21 за реда, начина и условията, за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. Със заповед на кмета са одобрени 22 лица, направен е отказ на едно лице, което не покрива критериите по наредбата; извършиха се обходи от здравния медиатор в кв. „Средна кула“, при които са консултирани родители за нуждата от извършване на редовни профилактични прегледи на децата им и извършване на ваксинопрофилактика съгласно задължителния имунизационен календар; проведе се заседание на комисията определена със заповед на кмета, по Наредба 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе; подготовка на събитията, включени в културната програма на общината в рамките на „Есенния салон на изкуствата и културата“ 2022 през м. октомври 2022; проведе се заседание на комисия за разглеждане на постъпилите до 05.10.2022 г. искания за финансиране по Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства, модернизиране на материалната база и осигуряване на достъпна архитектурна среда в общинските детски градини“ от утвърдената Общинска образователна програма (2022 – 2025).

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава работата на изпълнителите на следните обекти: текущ вътрешен ремонт в складове на Детска ясла № 6, която се намира на ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20 в Русе; ремонт покрив на 3-та яслена група в сградата на Детска ясла № 1, която се намира на ул. „Червен“ № 5 в Русе; внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9-гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27; строителната площадка за скейт парка е оградена и предстои изпълнение на изкопни работи. - през отчетния период служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 13 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, по сигнали на граждани за незаконно строителство. В резултат е издаден един констативен акт и една заповед за премахване на незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица; - издадени са общо 23 Разрешения за строеж.

26-30.09.2022 г

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

В периода 28 – 30 септември бе проведена есенна дезакаризация срещу кърлежи в гр. Русе, с. Червена вода, с. Ново село, с. Тетово, с. Долно Абланово, с. Просена и с. Хотанца; с. Басарбово, кв. Средна кула, кв. Долапи, кв. Образцов чифлик и с.о. ДЗС; поставени бяха допълнителни кошчета за дребни битови отпадъци на територията на Русе; изцяло бе обновено уличното осветление по ул. „Юндола“, като старите осветителни тела бяха подменени с нови енергоспестяващи LED осветители; в Парка на възрожденците започна поетапна подмяна на старите паркови осветители с нови декоративни светодиодни тела, тип „фенер“; стартира подготовката за асфалтиране на междублоковите пространства и улиците в кв. Здравец – Север 2, като строителните дейности започнаха от обособените паркинги и подходи до бл. „Петър Вичев“; завърши подготовката за полагане на нова настилка на тротоара пред бл. „85“ в кв. Здравец; положена бе хоризонталната пътна маркировка на пътните платна в близост до ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Ангел Кънчев“ и ЦДГ „Незабравка“, както и по кръстовищата на ул. „Будапеща“ с ул. „Рига“ и на част от ул. „Студентска“; извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „24-ти май“; отстранени бяха опасни пропадания на настилката по ул. „Краище“ и ул. „Тулча“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5 при КПП на изхода от Русе за София, бул. „България“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Дондуков – Корсаков“, ул. „Ибър“, ул. „Ниш“, ул. „Славянска“, ул. „Лозен планина“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Опълченска“, ул. „Потсдам“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по пл. „Свобода“, околоблоковите пространства на бл. „45“ в кв. Дружба 3, бл. „Енергетик“ в кв. Здравец – Изток, бл. „Йордан Йовков“ и бл. „Бозвели“; на 26 септември бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Гео Милев“ в участъка от ул. „Еленин връх“ до алеята пред бл. „31“, във връзка с Водния цикъл; ръчно и машинно бе почистен подземният паркинг на зала „Арена Русе“; почистен бе теренът за хижа “Минзухар“, също така бяха изрязани клоните и храстите по пътя до там; районът на бул. “България“ бе окосен; почистено бе нерегламентирано сметище на ул. „Каменарска“ №36; машинно бяха окосени сервитути по четвъртокласната пътна мрежа; извършена бе резитба на сухи дървета и клони в района на Кея; разчистени бе от храсти Дълбокият път; продължава почистването на двата общински гробищни парка; на 27 септември бяха наградени участниците в състезанието за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“, във връзка с Европейската седмица на мобилността; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 25 кучета. Осиновени бяха 3 и бе извършена кастрация на 10 кучета.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

На 29 септември се проведе форумът "Среща на бизнеса Русе и регионът", организиран от в-к „Капитал“, който събра в зала „Рига“ в едноименния хотел представители на общинската администрация, бизнеса и граждани. На форума бяха засегнати темите за трансграничните връзки с Румъния и ползите за компаниите, какъв е потенциалът за бизнеса по река Дунав, подобряването на транспортните връзки на областта, какво привлича нови компании от IT сектора да развиват своята дейност в Русе. По време на панелите се обсъдиха предизвикателствата пред енергетиката и нисковъглеродната икономика; - внесено бе предложение до Общински съвет – Русе за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 5 павилиона – общинска собственост по време на традиционния Коледен базар за периода от 28 ноември до 3 януари. Заявления за безвъзмездно предоставяне са подали 7 неправителствени организации, които ще бъдат настанени по график; - на 28 септември за девета поредна година Фондация „Русе – град на свободния дух“ обяви конкурса за учители „Посланик на свободния дух в моето училище“. Инициативата е посветена на Деня на народните будители 1 ноември. Конкурсът дава възможност на ученици от всички училища на територията на Община Русе да номинират за награда свой преподавател, който е достоен да бъде отличен със званието „Посланик на свободния дух“.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изготвен бе проект на бюджет за образователните институции на територията на община Русе за 2023 г.; взето бе участие в смесена комисия между представители на общинска администрация и Комисията по младежта и спорта към Общински съвет - Русе за разпределяне на допълнително гласувани 30 000 лв. за подпомагане на спортните клубове в раздел "Развитие на спортните клубове" за колективни спортове; експерти от отдел „Хуманитарни дейности“ взеха участие в надграждащо обучение по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ на тема: „Обучение за изграждане междусекторни координационни връзки на представителите на различни сектори, имащи отношение към социалните услуги“; внесено бе в Общински съвет-Русе предложение за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проекта Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“; проведена бе работна среща на директорите на детски ясли, на която се обсъдиха планиране на бюджет 2023, актуализиране на вътрешните правила и процедури за работа в детските заведения класираните и прием на деца през месец септември; състоя се заседание на Комисията на детето, по време на която присъстващите се запознаха с презентации по реализирани проекти, подготвени от членовете на комисията и представители на различни институции; внесено бе предложение до Общински съвет – Русе за корекция на входните билети и такси на Регионалния исторически музей в Русе; продължава въвеждането на информация за културни организации на територията на община Русе в Географско-информационната система (ГИС); извършени бяха обходи от здравния медиатор в кварталите „Средна кула“ и „Родина“, по време на които бяха консултирани 25 родители; експертите от Превантивно-информационния център проведоха 4 срещи заедно с доброволци за отбелязване на Деня на психичното здраве; на 26 септември бе проведено спортно събитие в СК „Ялта“ със съдействието на Община Русе, Министерството на младежта и спорта и Ученическата спортна школа, във връзка с ежегодната кампания Европейска седмица на спорта за насърчаване на спорта и физическата активност в цяла Европа под мотото # BeActive (бъди активен).

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Стартираха дейностите по премахване на сградите на съществуващата сграда на филиала на ДГ „Радост“ в Русе. След разчистване на терена ще се започнат строително-монтажните работи за реализация на обект „Изграждане на нова детска градина в кв. 103, Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 3“; приключи ремонтът на настилките на детска площадка в ДГ „Снежанка“; служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали за незаконно строителство. Изготвени са 3 наказателни постановление и една заповед за незаконно строителство; издадени бяха 6 разрешения за строеж и са одобрени 5 подробни устройствени плана.

19-23. 09.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе хоризонталната пътна маркировка в близост до Висше училище „Земеделски колеж” и ОУ „Алеко Контантинов“ и пред кръстовищата на бул. „България“ с бул. „Гоце Делчев“, на ул. „Стр. планина“ с бул. „Г. Делчев“, на ул. „Мостова“ с ул. „Б. Войвода“, на ул. „Александровска“ с ул. „М-р Ат. Узунов“, на ул. „Петрохан“ с ул. „Тича“ и ул. „Згориград“, на ул. „Студентска“ с ул. „Митрополит Григорий“, както и на места в кв. Долапите; приключиха строителните дейности по подготовката за цялостно преасфалтиране на паркинга към бл. „85“ в кв. Здравец и подходите на същия; на 20 и 21 септември се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране. В мобилния събирателен пункт бяха предадени 240, 35 кг. опасни битови отпадъци; извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Мария Луиза“, ул. „Згориград“, ул. „24-ти май“, ул. „Шипка“, ул. „Видин“, ул. „Проф. Баларев“, както и в околоблоковото пространство на бл. „Неофит Рилски“ в кв. Възраждане; отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Видин“ в близост до бл. „МНО“, ул. „Св. Д. Басарбовски“ и ул. „Иларион Драгостинов“; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „пачматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Просена – с. Хотанца; възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, алеи „Възраждане“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Антим“, ул. „Даскал Аврекий“, ул. „Кръстец“, ул. „Македония“, ул. „Петрохан“, ул. „Пристанищна“, ул. „Света гора“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Цветница“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа на гр. Мартен, кв. ДЗС и с. Червена вода; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в участъци на пл. „Свобода“, пл. „Хан Кубрат“ и Парка на възрожденците; извършено бе метене по график на Централната градина, ул. „Александровска“, Кея, кръговото кръстовище при ОД на МВР - Русе, Парка на Младежта, Парка на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“. Почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези. Извършено бе машинно миене на улици по график; премахнати бяха опасни клони и дървета, както и паднали такива на територията на община Русе след бурите на 19 и 20 септември; извършено бе машинно обработване на ивици в Общинския горски фонд в с.Червена вода; общинските гробищни паркове в кв. Чародейка и в с. Басарбово бяха почистени по график; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 28 кучета и 3 котки. Осиновени са 7 кучета и е извършена кастрация на 2 кучета.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

На 21 септември представители на отдел „Международно сътрудничество и проекти“ от Община Русе участваха в обучение, организирано от Британската мрежа за наука и иновации. Целта му беше подобряване на уменията за писане на проект, създаване и управление на консорциум по Програма „Хоризонт Европа“. Лекторът д-р Саймън Кристи от Манчестър Метрополитън Университет представи изискванията на програмата от гледна точка на оценител. Програмата дава възможност за сътрудничество между университети, предприятия и институции в създаването, развитието и апробирането на иновации в различни сфери. Участниците обсъдиха проектни идеи и начини за успешното им представяне пред Европейската комисия. Община Русе има опит в реализирането на проекта по „Хоризонт 2020“ „Сивитас ексентрик“, а в настоящия период участва в консорциум за иновации в сферата на ранно информиране за бедствия и нежелани явления; в изпълнение на решение на Общински съвет - Русе бе подготвен договор между Община – Русе и Държавен куклен театър - Русе относно предоставянето на общински имот за безвъзмездно ползване за срок от 5 години и обособяването на лятна сглобяема сцена на открито за изнасяне на представления с около 100 места за зрители; на 20 септември бе проведено Годишното общо събрание на Организацията за управление на Дунавския туристически район (ОУДТР), на което бяха гласувани важни за организацията решения. Освен годишните финансови отчети, единодушно бяха приети и кандидатурите на новите членове на организацията, както и решението за преназначаване на председателя на Управителния съвет – кметът на Община Русе Пенчо Милков; измененията в Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, приети на предходната сесия на Общински съвет – Русе, са вече факт. От 26 септември гражданите и търговците могат да подават своите искания по новия ред, описан в чл. 25а на Наредбата. Таксата за извършване на услугата, регламентирана в Наредба №16 на Общински съвет - Русе, е 60 лв.; проведен бе публичен търг за Коледния базар. Отдадоха се 21 павилиона и двете позиции за заведения за хранене, като предстои издаване на заповеди за спечелил и сключване на договори. Една коледна къщичка остана неотдадена, като за нея ще се търси наемател на повторния търг, който ще се проведе на 27 октомври; по инициатива на Община Русе за първи път се проведе Празник на торта Гараш, който се изпълнява по Програма „Туризъм“ за 2022 г. Исторически изследвания сочат, че рецептата за едноименния сладкиш е измислена в града ни, което е предпоставка да я припознаем като своя. Името Гараш се превърна в емблема на Русе, а организаторите от ОП „Русе Арт“ обещават да превърнат празника в ежегодно събитие, което да събира публика от цялата страна; приключи реализацията на проекта „Стрийт баскет 3x3 фестивал Русе 2022", в който се включиха над 100 участници. Турнирът се състоя в двора на Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ и бе открит от кмета Пенчо Милков и председателя на УС на Фондация "Русе - град на свободния дух" Златомира Стефанова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, „Мегахим“ АД, „Нетуъркс България“ ЕООД, „Триано Русе“ ООД, „САНСИ“ ООД, „Холлеман България“ ООД.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Експерти от отдел „Социални дейности“ участваха в кръгла маса, организирана от Столична Община по проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на Закона за българския жестомимичен език на местно ниво“; взето бе участие в онлайн семинар на тема: „Рамковите условия за социална работа в България: социални политики, трудово законодателство, миграция и културно многообразие“; извършени бяха 19 консултации от здравните медиатори; секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества и експерт от Превантивно -информационния център взеха участие в Национална среща „Превантивни програми и мерки – насоки за утвърждаване на стандарти в превантивната работа“, организирана от Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в град София; в Превантивно-информационния център се проведе среща с доброволците по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда „От връстници за връстници“ 8-11 клас; извършени бяха проверки на подадени сигнали от граждани на тел. 112. Лицата са консултирани по съответния ред и са насочени за предоставяне на услуги, прегледи и консултации; проведена бе работна среща в Министерството на труда и социалната политика по повод финансирането на социални услуги, увеличаването на капацитета и разкриването на нови услуги; проведена бе работна среща с Българската федерация по кану-каяк, във връзка с домакинството на гр. Русе за Световното първенство по кану-каяк маратон през 2023; договорено бе участието на български оркестри в програмата на 62. МФ „Мартенски музикални дни“ 2023; наградени бяха състезателите в националния турнир „Купа Русе“ по спортно ориентиране.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключиха строително-монтажните дейности в Детска градина „Райна Княгиня“ в гр. Мартен. Монтиран бе нов отоплителен котел 291 kW и газова горелка, която е свързана към газовата инсталация, отопляваща сградата; продължава ремонтът, целящ внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9; започнаха дейностите по възстановяване на фонтана по алея „Перистери“ в Парка на младежта в Русе; служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, след сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха общо 17 разрешения за строеж.

12-16.09.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Подменени бяха прогнилите напречни дървени греди с нови и се възстановиха липсващите елементи на каменните колони на арката и перголите в зоната за отдих в Лесопарк „Липник“, в близост до чешмата „Бялото момиче“; приключиха строителните дейности по подготовката за цялостно преасфалтиране на паркинга, пешеходните и автомобилни подходи към бл. „84“ в кв. Здравец; започна подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на тротоара, паркинга и подходите към бл. „85“ в кв. Здравец; увеличен бе броят курсове по някои линии от градския транспорт, във връзка със започването на новата учебна година; създадена бе организация за движение на обществения транспорт до по-късните часове в събота /17.09/, във връзка с организираните събития около Фестивала на торта „Гараш“; приета бе Програмата за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г.; извършено бе третиране срещу комари в малките населени места; извършени бяха проверки и направени предписания за ограничаване запрашеността и почистване на замърсявания във връзка с проект за реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Цар Калоян“, кръстовището на ул. „Тулча“ с ул. „Цветница“.; извършиха се ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по бул. „Съединение“, ул. „Антим“, ул. „Нови Сад“, ул. „Опълченска“, ул. „Тулча“, ул. „Хан Крум“, ул. „Шипка“ и по общински път гр. Русе – с. Николово; отстранени бяха опасни пропадания на настилки по ул. „Згориград“, ул. „Измаил“, ул. „Изгрев“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Цар Фердинанд“ и до бл. „Росица на ул. „Доростол“; възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Придунавски“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Кирил Старцев“, ул. „Кърджали“, ул. „Луи Айер“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Околчица“, ул. „П. Д. Петков“, ул. „Петрохан“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Ямбол“, както и по уличната мрежа на кв. Долапите, с. Басарбово и с. Ново село; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в участъци на пл. „Свобода“, пл. „Княз Александър Батенберг“, Парк на младежта и околоблоковите пространства до бл. „53“ в кв. Дружба 3, бл. „Йордан Йовков“ по ул. „Борисова“, както и бл. „Вела Благоева“, бл. „Мадара“ и бл. „ Червен“ в кв. Възраждане; започна подмяната на старите предпазни огради с нови предпазни оградни пана в зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски“, ул. „Княжеска“, ул. „Христо Г. Данов“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Байкал“, ул. „Околчица“, ул. „Приста“ и ул. „Солун“; в близост до СУ „Хр. Ботев“, МГ „Баба Тонка“, ОУ „Олимпи Панов“, ПГПТ „Атанас Буров“ и ДГ „Радост“; пред кръстовищата на ул. „Княжеска“ с ул. „В. Търново“, на бул. „Ген. Скобелев“ с ул. ‚П. Берон“ и ул. „Муткурова“ и на бул. „Даме Груев“ с ул. „Н. Й. Вапцаров“; на 12 септември бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“ №95; стартираха записванията на участниците в планираните мероприятия, във връзка с Европейската седмица на мобилността; извършено бе машинно миене на улици по график, както и миене с цистерна в кв. Средна Кула. Измити бяха и подлезите с водоструйка; извършено бе ръчно и машинно косене. Изрязани бяха клони към хижа “Минзухар“. Окосени бяха сервитути в Индустриалния парк, извършено бе ръчно и машинно косене в района на бул.“България“, извършено бе машинно косене около колектора за отпадни води; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 35 кучета, осиновиха са 3 кучета и е извършена кастрация на 15 кучета и 5 котки. Върнати бяха по места 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

На 15 септември екип на Община Русе, с ръководител зам-кметът Златомира Стефанова проведе среща с външните експерти за съставяне план за изпълнение на дейностите по спечелен проект за финансиране изработването на инвестиционна концепция “Русе- нисковъглероден град“. Концепцията ще включва елементи от направени анализи при евентуално внедряване на водородни автобуси за градския транспорт, мерки за енергийна ефективност (саниране) на 50 многофамилни жилищни сгради, мерки за енергийна ефективност в 15 публични сгради (училища, градини). Самите проучвания ще бъдат изготвени от експерти на Общината, а анализите и очакваните резултати ще бъдат представени на гражданите; - Община Русе получи покана за включване в проектно предложение по Програмата на ЕС „Хоризонт“, която предвижда партньорство на местните власти и академичната общност. Към момента интерес са заявили организации от 10 европейски държави. Община Русе подписа писмо за потвърждаване на интереса си за участие в консорциума. Фокусът тук ще бъде намиране на решения на нежелани климатични явления като наводненията; - продължава изпълнението на Решение № 877 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 32/19.04.2022 г. в частта за продажба на жилищни имоти – частна общинска собственост. От общинската администрация са подготвени още 7 договора за продажба на жилища на класираните и настанени в тях наематели; - на 15 и 16 септември в зала „Свети Георги“ на Община Русе бе проведено обучение на служители от общинска администрация за запознаване с функционалностите на изграждащата се Географска информационна система (ГИС) на Община Русе. Същата ще предоставя възможност на гражданите за достъп до данни представени в интерактивни карти чрез уеб-базирани пространствени приложения; - получена бе покана от Община Палилула, съставна община на гр. Белград с предложение за сътрудничество, партньорство и евентуално побратимяване; - на 10 и 11 септември стотици фенове на рок музиката от цялата страна се събраха на площад „Свобода“ в Русе за 14-тото издание на Грийн рок фест. 9 групи забиха на сцената пред сградата на Община Русе. Тазгодишното издание се осъществява по инициатива на сдружение „Грийн рок фест“ – град Русе с финансовата подкрепа на Община Русе, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и със съдействието на MG Travel, Witte Automotive, ВиК- Русе, „Експрес Сервиз“ ООД, „Мегахим“ АД, УМБАЛ „Медика“, Хускварна, „Нетуъркс България“ ЕООД, „Престиж-92“ ЕООД, „Проксима-3“ ЕООД, „Скални материали“ АД, „Строител“ ООД, “Атанасов и Ко” ООД, Ротари клуб Русе, “Трифонов и синове“ ООД, ”Party Group Entertainment, „Софтуерна компания“ ЕООД, фондация „Фабрика за успешно бъдеще“, НУИ „Проф. Веселин Стоянов“.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Сключен бе договор за възлагане на социалната услуга „Защитено жилище за пълнолетни лица с умствени увреждания“; проведено бе първото годишно съвещание с директорите на детски градини; организирана и проведена бе работна среща с директори на детски ясли за обсъждане на констатирани пропуски в работата им и бе обсъдено създаването на клуб „Добрият родител“; организирана и проведена бе среща с педагозите, работещи в детски ясли и яслени групи в детски градини, на която бяха обсъдени промените в Наредба № 26 за дейността на детските ясли и воденето на задължителната документация, както и работата с родители; издадена бе заповед за забрана събирането на средства от родителите на деца и ученици в образователните институции; изготвени и изпратени бяха писма до Агенцията за социално подпомагане, във връзка с промяна в капацитетите на 3 от социалните услуги и кандидатстването за разкриване на социална услуга като държавно делегирана дейност; проведени бяха две срещи с доброволците по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда „От връстници за връстници“, чиято цел бе да се обсъди предстоящото отбелязване на 10 октомври - Световния ден на психичното здраве; експерт от Превантивно - информационния център по наркотични вещества съвместно със здравния медиатор проведе среща с директора на ОУ „Георги Стойков Раковски“ с. Ново село, Община Русе. По време на срещата бяха обсъдени рисковете, които крие употребата на психоактивни вещества и предстоящите тематични беседи с учениците. Предоставени бяха и информационни материали; експерт от ПИЦ съвместно със здравния медиатор извършиха обход в кв. „Тракция“, с цел консултиране на семейства за последствията от употребата на психоактивни вещества. Предоставени бяха информационни материали за дейността на Превантивно - информационния център по наркотични вещества; здравният медиатор извърши обходи в кв. „Родина“, кв. „Тракция“ и в с. Ново село. Проведени бяха срещи с четирима родители, на които разясни за ползата от поставяне на имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, както и останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар на България. Разпространени бяха информационни материали. Консултирани бяха жени за достъпа на здравно неосигурени бременни жени до акушеро – гинекологична помощ. На 11 деца бяха разяснени начините на поддържане на устната хигиена и за превенция на заразяване с хепатит А; подготвена бе церемонията по случай 22 септември – Деня на независимостта на България; подготвени бяха три концерта на 22, 24 и 25 септември с участието на състави от русенски народни читалища; подготвена бе програмата за поредното гостуване на филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“, който ще се проведе от 11 до 13 ноември.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължават строително-монтажните работи в сградата на детска градина „Райна Княгиня“ в гр. Мартен. Те включват монтаж на нов водогреен отоплителен котел 291 kw; приключи аварийният ремонт на сградно водопроводно отклонение към ДСХ „Възраждане“; служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, след сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха общо 9 разрешения за строеж и са одобрени 20 подробни устройствени планове.

05-09.09.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Извършено бе третиране срещу комари в град Русе, кв. Средна кула, кв. Долапите, кв. Образцов чифлик и с. о. ДЗС и малките населени места; поставени бяха 4 електронни устройства за самотаксуване тип „Паркомат“ в зоните за платено паркиране по ул. „П. Д. Петков“, ул. „К. Иречек“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Иван Вазов“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по ул. „Лозен планина“; по кръстовищата: на ул. „Студентска“, пред детски градини на ул. „Киев“ и ул. „Измаил“; извършена бе проверка за нерегламентирано замърсяване в кв. Долапите; стартираха дейностите по подготовката за цялостното асфалтиране на обособените паркинги, пешеходни и автомобилни подходи към бл. „84“ в кв. Здравец; извършени бяха ремонти на отделни разрушения на пътните настилки по ул. „Българска Морава“ и ул. „Черноризец Храбър“; отстранено бе опасно пропадане по ул. „24 май“; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „пачматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Просена – с. Долно Абланово и с. Долно Абланово – с. Хотанца, както и по уличната мрежа на с.Долно Абланово; извършено бе запечатване с битумна фугираща паста на изкърпените с горещ асфалт участъци по уличните платна в кв. „Мидия-Енос“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, алея „Освобождение“, ул. „Борисова“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. Лозен планина, ул. Луи Айер, ул. Пристанищна, ул. Шипка, ул. Чипровци, както и по уличната мрежа на гр. Мартен; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Ангел войвода“, бл „Лазар“ и бл. „Камен“ в кв. Здравец – Изток, бл. „Биковски“ в кв. „Здравец“ и бл. „Вела Благоева“ в кв. Възраждане - юг; почистени бяха паркингите на ул. „Войводова“ и бл. „83“, извършена бе резитба на клони пред бл. „84“ и бяха премахнати паднали дървета в кв. Здравец; на 7 септември бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Солун“ - в участъка от кръстовището с ул. „Струга“ до кръстовището с ул. „Тетово“ и на ул. „Екзарх Йосиф“ - в участъка от кръстовището с ул. „Македония“ до кръстовището с ул. „Алея Освобождение“, във връзка с Водния цикъл; в района на ГКПП „Дунав мост“ бе извършено ръчно и машинно косене; почистено бе нерегламентирано сметище на ул.“Кръстец“; извършена бе уборка в района на бул. „България“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 20 кучета, осиновени са 10 и е извършена кастрацията на 10 кучета.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в информационна сесия по Програмата на ЕС „Еразъм + спорт“. Целта беше запознаване с процедурата по подготовка и административно изпълнение на проектите по програмата. В срещата участваха представители на всички одобрени проектни предложения по покана ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE; - проведена бе среща на експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ с потенциални партньори за съвместно кандидатстване по програма „CEF-Digital 5G for smart Communities“ на Европейската комисия, процедура „5G for smart Communities“; - в изпълнение на Решение № 1028, прието с протокол № 37/21.07.2022 г. на Общински съвет – Русе на 08.09.2022 г. беше проведен публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и срочно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ в гр. Русе, по бул. „България“ № 292, включващ паркинг за най – малко 600 паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, както и обслужващи сгради и инфраструктура. Комисия от служители на общинска администрация проведе конкурса по правилата на Наредба № 1 за общинската собственост и извърши класиране на кандидатите, подали документи и оферти за участие в конкурса в указания срок.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведена бе работна среща на ръководството на Община Русе с доставчици на социални услуги, представители на Агенция за социално подпомагане, Русенски университет „Ангел Кънчев“ с цел обсъждане на актуални въпроси, свързани с предоставянето на социалните услуги на територията на община Русе и приетите изменения в Наредбата за качество на социалните услуги; проведен бе конкурс за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“; обявено бе класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; Кварталите „Родина“, „Чародейка“ и „Средна кула“ бяха посетени от здравния медиатор. Консултирани бяха жени за методи на контрацепция от нежелана бременност и бременни жени за достъпа им като здравно неосигурени до акушеро – гинекологична помощ по Наредба 26 чрез НЗОК. 11 здравно неосигурени лица бяха консултирани за Закона на здравното осигуряване и ползата от непрекъснати здравни осигуровки. 8 семейства бяха консултирани за нуждата от извършване на профилактични прегледи на децата им, за задължителни имунизации и реимунизации съгласно имунизационния календар на България. Проведени бяха беседи с 14 деца и техните родителите на тема превенцията на заразяване с хепатит А, хигиена и профилактика на устната кухина. Създадена е организация от здравният медиатор 11 деца да посетят Пантеона на възрожденците. експертите на Превантивно - информационния център осъществиха срещи с ръководствата на ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Отец Паисий“ и СОУ „Йордан Йовков“. Предоставени бяха информационни материали и разработени теми, свързани с реализирането на дейностите по Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024г. и въвеждането на Националната превантивна програма 5-7 клас“; комисия, определена със заповед на кмета, е извършила месечния мониторинг в социалните жилища съгласно изискванията на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища.“; събрана бе информация от русенските културни институти и съставяне на програма за предстоящи чествания по случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“ с цел включването им в Националния план на Министерството на културата за отбелязване на годишнините; проведена бе тържествена церемонията по случай 137-та годишнина от Съединението на България на 6 септември; продължава подготовката на събитията, включени в културната програма на Община Русе в рамките на Есенния салон на изкуствата и културата за септември.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Направена бе първата копка, с която започват строително – монтажните дейности на новата скейт площадка в Русе. Тя ще се намира до Алпинеума в Парка на младежта и се очаква да бъде готова след 6 месеца; боядисани бяха ел. стълбове по бул. „Тутракан“ в Русе; служителите на отдел “Строителен контрол” извършиха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани за незаконно строителство и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издаден бе констативен акт за забрана ползването на строеж и заповед за премахване на незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица; издадени бяха 10 разрешения за строеж.

29.08.-02.09.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха дейностите по етапно възстановяване на парковото осветление в Парка на възрожденците, което предвижда подмяна на подземната кабелна мрежа за захранване и монтиране на нови стълбове за осветление и LED осветителни тела на места; извършени бяха 3 проверки за замърсявания по време на дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Русе - на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“; ул. Яребична -на кръстовището с ул. „Доростол“; ул. „Тулча“ - на кръстовището с ул. „Студентска“, ул. „Плиска“; ул. „Петрохан“ - на кръстовището с ул. „Юндола“; бул. „Липник“; кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Кирил Старцев“. Дадени бяха предписания за почистване на струпани земни маси на обекта на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“, както и на кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Кирил Старцев“ ; на 31 август съвместно с представители от отдел „Екология“ и СЗ „КООРС“ бяха извършени проверки на следните обекти по Водния цикъл: ул. „Яребична“ и кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“; ул. „Плиска“, в участъка от ул. „Митрополит Григорий“ до ул. „Янтра“; ул. „Тулча“, в района на кръстовището с ул. „Цветница“ и ул. „Студентска“; участъка, успореден на северния тротоар на бул. „Липник“ - от кръстовището с ул. „Дебър“ до кръстовището с ул. „Солун“; ул. „Васил Априлов“, в участъка от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Духовно възраждане“; ул. „Кирил Старцев“ от ул. „Княжеска“ до ул. „Любен Каравелов“; Направени бяха предписания и забележки за отстраняване; на 30 август бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД), във връзка с Водния цикъл на следните улици: ул. „Филип Тотю“; бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Генерал Кутузов“; ул. „Васил Априлов“; приключиха ремонтните дейности, свързани с подготовка на паркинга и подходите към бл. „83“ в кв. Здравец за цялостно асфалтиране; положена бе нова настилка на тротоара и пешеходната алея към бл. „82“ в кв. Здравец, от страната на ул. „Околчица“; извършени бяха ремонти на отделни разрушения на пътните настилки по ул. „Гевгели“, ул. „Българска Морава“, ул. „Иларион Мариополски“, както и в околоблоковото пространство на бл. „Машпроект“ в кв. Мидия- Енос; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип Печматик на компрометирани участъци по общински път, отвеждащ до с. Хотанца и по уличната мрежа на с. Червена вода; възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Антим“, ул. „Петрохан“ /до бл. „Николаев“ и бл. „Биков“/, ул. „Пристанищна“, ул. „Радецки“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Сяр“, ул. „Флотска“, ул. „Юндола“, както и по уличната мрежа на кв. „Средна кула“, с. Ново село и с. Николово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства на бл. „103“ и „107“ в кв. Чародейка – Юг, бл. „6“, бл. „8“ и „45“ в кв. Дружба 3, бл. „65“ в кв. Здравец и бл. „Енергетик“ 1 и 2 в кв. Здравец - Изток; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Липник“, ул. „Проф. Баларев“, ул. „Шипка“, ул. „Чипровци“; пред кръстовищата на ул. „Н. Й. Вапцаров“ с ул. „Илинден“ в кв. Дружба 3; извършено бе метене на Централната градина, ул. „Александровска“, Русенския кей, кръговото движение при ОД на МВР, Парка на Младежта, Парка на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“. Почистени бяха и автобусни спирки, подлези и надлези по график, също така и контейнери; проведена бе комисия за излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в с. Сандрово; извършено бе машинно миене на улици по график; извършено бе машинно и ръчно косене на бул.“България“, както и уборка на района; извършена бе резитба на паднало дърво в Лесопарк“Липник“; почистени бяха нерегламентирани сметища под моста при „ЛВЗ“ и около бл. „Мургаш“ в кв.Здравец - Север; извършена бе уборка на района около ГКПП „Дунав мост“ - Русе; почистен бе паркингът между ул. „Муткурова“ и ул. „П. Хитов“; ОП „Обреден дом“ получи мултифункционална почистваща машина, предназначена за поддържане чистотата на алеите в гробищните паркове. Беше проведено обучение на персонала за работа с новата техника; на територията на ГП „Чародейка“ беше поставен контейнер за строителните отпадъци, генерирани в резултат на предоставянето на гробни места за повторно погребение. в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 7 кучета. осиновени са 12 и е извършена кастрацията на 3.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Отдел „Международно сътрудничество и проекти“ подготви писма до партньорите в спечеления от Община Русе проект „Sports4GreenDeal“ по Програма „Еразъм+ Спорт“. Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Русенският Университет „Ангел Кънчев“ и Община Русе ще са българските организации, които ще популяризират активния начин на живот и дейностите, щадящи природата. Към тях ще се присъединят Европейската мрежа за спортове на открито (Франция), Федерацията по триатлон на Литва, Малта и Румъния и клуб по триатлон от Северна Македония, клубове по ориентиране от Сърбия, Турция, Германия, клуб по кану-каяк от Чехия и Унгария. Очаква се и широко участие в предвидените разнообразни дейности от български, и в частност русенски клубове, по посочените спортове, спортисти и граждани. Най-значимото събитие по проекта се очаква да се състои идващата есен на Фестивала на спортовете на открито в Лесопарк „Липник“; заместник – кметът Златомира Стефанова взе участие в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“, в което Община Русе членува от началото на 2022 г. Сдружение АОСТКИН е доброволно сдружение на общини от Република България за осъществяване на нестопанска дейност с цел подпомагане и развитие на политики в областта на опазване и популяризиране на културното наследство. Членството ни ще даде на града ни възможности за обмяна на опит и идеи с други общини, международен опит и съвместно кандидатстване по проекти; състоя се работна среща с ръководството на немския инвеститор „Ебершпехер“, във връзка със стартирането на проектирането и строежа на новата им фабрика в Индустриална зона. Община Русе заяви отново готовността си за подкрепа на проекта, който ще разшири потенциала на региона, както и съдействие за реализацията му.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Обявени бяха свободните места за прием в детските градини и в подготвителните групи в училищата; проведена бе работна среща с директорите на детски ясли, за обсъждане на приема на класираните през август деца и останалите свободни места, които ще се обявят през септември, както и организационни въпроси; организирани бяха дейности по подписване на 798 месечни отчета и графика по Механизъм лична помощ от наетите като лични асистенти лица и 259 отчета и графика по Асистентска подкрепа от наетите като социални асистенти в изнесените работни места на гр. Русе и във всички населени места в община Русе. Приети са нови 27 заявления от ползватели на Механизъм лична помощ и са наети 27 лица като лични асистенти; експерти от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ взеха участие в уебинари във връзка с подготовката на Списък - образец за учебната 2022/2023 г.; експерти от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ взеха участие в обмяна на опит в гр. Рачице, Чехия, във връзка с подготовката на Световното първенство по драконови лодки; представител на Община Русе участва в заседание на определената със заповед на министъра на здравеопазването комисия за изготвяне на Областна аптечна карта;в с. Ново село здравният медиатор проведе консултации със 7 жени по отношение майчино и детско здраве, за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар; 2 бременни жени бяха консултирани за достъпа им като здравно неосигурени бременни жени до акушеро – гинекологична помощ по Наредба 26 чрез НЗОК; 2 семейства бяха консултирани за условията на кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за първокласници и за целева помощ за отопление; с 11 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и бяха консултирани за превенция на заразяване с хепатит А. Извършено бе посещение и в с. Тетово, като бяха консултирани 4 домакинства за условията на отпускане на целева помощ за отопление; 2 лица бяха консултирани за превенция на заразяване с туберкулоза; 6 лица за превенция на заразяване с хепатит B и C; с 4 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и бяха консултирани за превенция на заразяване с хепатит А; 6 лица бяха консултирани за Закона на задължителното здравно осигуряване и за ползата от непрекъснати здравни осигуровки; 1 лице бе консултирано за условията на картотекиране в ОП „Жилфонд“ и за подаване на документи в „Социални жилища“; проведена бе работна среща на здравния медиатор с кмета на с. Ново село, с кмета на с. Тетово и със секретаря на Народно читалище „Надежда“ в с. Ново село. Обсъдени бяха съвместни дейности за оказване на подкрепа на лицата от уязвимите общности; съвместно с член на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори в рамките на два дни е проведено обменно посещение и срещи със здравните медиатори на Община Русе. Обсъдена бе работата на медиаторите, срещнатите трудности, дадени бяха методически насоки за работа по отчетната форма и са посетени кварталите „Селеметя“ и „Тракция“; обсъдена бе утвърдената Методика за изготвяне на аптечната карта и бяха разпределени задачи към отговорните институции; представител на Община Русе участва в среща на екипа, сформиран по Координационния механизъм за случаи на деца, жертва на насилие, по сигнал, подаден от Националната телефонна линия за деца; финализирана бе програмата за Есенния салон на изкуствата и културата, който ще се проведе от септември до ноември в Русе; подготвена бе церемонията по случай 137-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключиха дейностите в сгради, общинска собственост: - завърши текущият вътрешен ремонт на помещения, отдадени под наем на спортен клуб „Вивамакс“ в сградата на бившата ПГ по зърнопреработване и хранителни технологии „Проф. А. Златаров“; - завърши текущият ремонт на южните фасади на сградата на бившия Дом „Майка и дете“ в кв. Дружба 3; служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи за незаконно строителство. Съставен e един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане на заинтересуваните лица; издадени бяха 10 разрешения за строеж.

22-26.08.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Започна подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и подходите към бл. „83“ в кв. Здравец; извършено бе третиране срещу комари на територията на гр. Русе; във връзка с Водния цикъл на 25 август бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на кръстовището на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ и на участъка, успореден на северния тротоар на бул. „Липник“ - от кръстовището с ул. „Дебър“ до кръстовището с ул. „Солун“; във връзка с Водния цикъл на 26 август бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Рига“ - в участъка от кръстовището с ул. „Котовск“ до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“; извършени бяха проверки за замърсявания при строително-монтажните работи по Водния цикъл - на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“ и на бул. „Цар Освободител“. В резултат бяха дадени предписания за почистване на струпаните земни маси на обекта на бул. „Васил Левски“ с кръстовището с ул. „Даме Груев“; извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „Гевгели“ и ул. „Българска морава“, както и в околоблоковите пространства на бл. „Пирот“, бл. „Димитър Миладинов“, бл. „Карлово“ и бл. „Константин Миладинов“ в кв. Мидия- Енос; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „пачматик“ на компрометирани участъци от пътното платно по общински път с. Николово – с. Червена вода и по уличната мрежа на село Бъзън; отстранени бяха пропадания на настилки по ул. „Рила“ и ул. „Цар Калоян“; възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Хр. Ботев“, бул. „Неофит Бозвели“, ул. „Борисова“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Сърнена гора“, както и по уличната мрежа на кв. Ср. кула; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода“, Парка на възрожденците и околоблоковото пространство до бл. „12“ в кв. Дружба 3; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Липник“, бул. „Мидия – Енос“; пред кръстовищата на бул. „Хр. Ботев“ с ул. „Н. Й. Вапцаров“, на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“; извършено бе метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Русенски кей, кръгово движение при ОД на МВР, Парк на Младежта, Парк на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др. - почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези по график, както и почистване на контейнери; извършено бе машинно и ръчно косене на бул.“България“. По бул. „Трети март“ бяха почистени тротоари от поникнала трева, извършено бе метене и премахване на млада изсъхнала растителност; извършена бе резитба на клони около бл. „83“ в кв „Здравец“; почистено бе нерегламентирано сметище под моста при ЛВЗ; в Oбщинския приют за безстопанствени животни са настанени 9 кучета, осиновени са 2 кучета и е извършена кастрация на 3 кучета и 2 котки.

 

ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

 Община Русе спечели проект по програма „Еразъм+ Спорт“. Предложението Sports4GreenDeal, разработено с активното участие на експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ получи одобрението на Изпълнителна агенция „Европейско образование и култура“. Основната му цел е да насърчи активното участие и спортни дейности с нисък въглероден отпечатък в общността. Заедно със спортни клубове от 9 държави ще се организира голям спортен фестивал в Лесопарк „Липник“ и ще се организират обучения, изработването и популяризирането на дигитални инструменти, различни конкурси и медийни кампании. Сред целевите групи са гражданите на Русе, спортисти, студенти и ученици, треньори и лидери в европейската спортна екосистема. Широкото сътрудничество на организации включва Община Русе, Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Европейската мрежа за спортове на открито (Франция). Очаква се дейностите да започнат през 2023 година.  Входирано бе предложение до Общински съвет – Русе за стартиране на процедура за отдаване под наем на Залата на смеха заедно с прилежащи към нея терени за поставяне на атракционни съоръжения. В предложението е заложено условие Залата на смеха да бъде ремонтирана, обновена и възстановена, за което е изготвена количествена сметка на необходимите ремонти. Целта на предложението е Залата на смеха да заработи следващото лято такава, каквато всички я помним; - стартирана бе процедурата за отдаване под наем на павилионите и заведенията за хранене на традиционния Коледен базар, организиран от Община Русе. Базарът ще се състои в периода от 28 ноември до 3 януари, като желаещите да вземат участие, следва да закупят документи за участие в тръжната процедура най- късно до 9 септември, а след това да ги подадат до 16 септември. Базарът тази година ще бъде разположен на площад „Свобода“, пред Съдебна палата, и ще включва 22 павилиона за търговска дейности и две места за поставяне на каравани; - продължават процедурите по категоризация на туристически обекти, като са регистрирани две нови места за настаняване от типа стаи и апартаменти за гости. Съгласно чл.128, ал.4 от Закона за туризма Общината е започнала да регистрира места за настаняване тип апартаменти и стаи за гости от 2020 г., като справката показва, че досега са регистрирани 63 нови обекта от този тип; - подготвени бяха 12 предложения до Общински съвет – Русе, които предстои да бъдат разгледани на сесията на общинските съветници през предстоящия месец. Част от тях се отнасят до провеждането на тръжни процедури и разпоредителни сделки с имоти – частна общинска собственост, а други касаят учредяването на ограничени вещни права.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Извършeно бе класиране за прием на деца в детските ясли на територията на община Русе; извършена бе подготовка на проектобюджета на Общината Русе в частта за култура, в рамките на общинския бюджет за 2023 г.; изготвено бе предложение до Общински съвет – Русе за формиране на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2022/2023 година; осигурено бе медицинско обслужване на провеждащите се държавни зрелостни изпити и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия август–септември на учебната 2021/2022 година; по подаден сигнал в УМБАЛ „Канев“ е посетено лице с влошено здравословно състояние за проучване на потребностите му от последващи грижи в домашна среда; взето бе участие в среща на екипа, сформиран по Координационния механизъм за случаи на деца, жертва на насилие; изплатени бяха средствата за еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по одобрени искания за периода 1 януари – 31 юли 2022 г; представена бе информация за включването на 10 русенски училища в списъка на МОН за иновативни училища за 2022/2023 г; посрещнати бяха участниците в 65-та Международна дунавска регата ТИД; извършени бяха домашни посещения от здравния медиатор в с. Хотанца и в с. Просена, при които семействата са консултирани за превенция, симптоми, лечение и диагностика на морбили, диабет и хепатит. Двама младежи са консултирани за условията на регистрация в Бюрото по труда и за професионално ориентиране, 7 лица - за получаване на помощи по реда на Закона на семейните помощи, за ползата от непрекъснати здравни осигуровки и за ваксинопрофилактика съгласно задължителния имунизационен календар на България. Три домакинства са консултирани за условията на кандидатстване за отпускане целева помощ за отопление и за реда на картотекиране в ОП „Жилфонд“ и настаняване в услугата „Социални жилища“; приети бяха финансови и творчески отчети по Програма „Култура“ 2022 г.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

Приключи изпълнението на строеж: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска ясла №4“. Продължава изпълнението на текущ ремонт в помещенията, който ще приключи до края на следващата седмица; служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи за незаконно строителство. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха 14 разрешения за строеж и са одобрени 12 подробни устройствени планове.

15-19.08.2022 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

На 17 август кметът Пенчо Милков и заместник - кметът инж. Магдалина Илиева участваха в среща с представители на ВиК и изпълнители на проекта по водния цикъл за координиране на действията по разкопаванията в гр. Русе; извършени бяха проверки на въведената временна организация на движението по всички действащи до момента обекти, свързани с водния цикъл; извършено бе третиране срещу комари в кварталите Средна кула, Долапи, Образцов чифлик, с.о. ДЗС и с. Басарбово; разположени бяха допълнителни съдове за битови отпадъци и химически тоалетни по бул. „България“ поради увеличения трафик; положена бе нова асфалтова настилка на паркинга и подхода за обслужване на входовете на бл. „82“ в кв. Здравец; започна подготовка на пътното платно за полагане на нова асфалтова настилка на обслужваща вътрешно-квартална улица за достъп до бл. „82“, „83“, „84“ и „85“ в кв. Здравец; извършено бе почистване на нерегламентирани замърсявания на ул. „Кръстец“, спортна зала ОЗК „Арена“, ул. „Мадарски конник“; извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Свети Георги“; възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Васил Петлешков“ и околоблоковото пространство на бл. „Димитър Миладинов“ в кв. Мидия - Енос; извършени бяха частични ремонти на чрез студено изкърпване със специализирана машина тип пачматик на участъци от пътното платно по общински път с. Ястребово – с. Семерджиево и по уличната мрежа на с. Ястребово; възстановено бе неработещо улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Тутракан“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Даме Груев“, ул. „Манастирище“, ул. „Ниш“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Св. Петка“, както и по уличната мрежа на кв. Ср. Кула и кв. ДЗС; извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода“ и околоблоковите пространства бл. „302“ в кв. Чародейка – Север, бл. „Сирма войвода“ в кв. Здравец - Изток и бл. „Българска роза“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Н. Бозвели“, бул. „Липник“, пред кръстовищата: на ул. „Муткурова“ с ул. „Ген. Паренсов“, на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“; извършено бе метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Русенски кей, кръгово движение при ОД на МВР, Парк на Младежта, Парк на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др. - почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези по график; извършено бе машинно миене на улици по график; продължава поливането на цветни фигури и цветя; извършен бе ремонт на поливната система на кръговото кръстовище до хотел „Рига“. Извършено бе машинно косене на Старото сметище; извършена бе резитба на клони и косене на Руското консулство, както и в Младежки парк, кв. Дружба и бл. „Перла“; извършено бе машинно косене на сервитути – гр. Мартен – с. Сандрово и бул.“България“; по бул. „Трети март“ бяха почистени тротоари от поникнала трева, извършено бе метене и премахване на млада изсъхнала растителност.

 

 ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

В изпълнение на Заповед № РД-01-2617/15.08.2022 г. на кмета на Община Русе и на Решение № 1028, прието с протокол № 37/21.07.2022 г. на Общински съвет – Русе, Община Русе обяви публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и срочно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ в гр. Русе, по бул. „България“ № 292, включващ паркинг за най – малко 600 броя паркоместа за товарни автомобили и 80 броя паркоместа за леки автомобили, както и обслужващи сгради и инфраструктура. Документи за участие в конкурса се подават до 17:00 часа на 02.09.2022 г. в Информационния център на Община Русе на площад „Свобода“ № 6, след закупуване на конкурсна документация; - в изпълнение на Заповед №РД-01-2658 от 18.08.2022 г. на кмета на Община Русе бе обявен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 37 календарни дни, в периода от 28 ноември 2022 г. до 3 януари 2023 включително на 22 броя преместваеми обекта поотделно – павилиони за търговска дейност - Коледен базар, с начална тръжна наемна цена за всеки отделен павилион - 444,00 лв., както и части от терени за поставяне на мобилни каравани за бързо хранене, заедно с прилежаща площ към терена, за разполагане на маси, с начална тръжна цена 589,00 лв. Документи за участие в търговете се закупуват до 17:30 часа на 09.09.2022 г. в Информационния център на Община Русе на площад „Свобода“ № 6, след закупуване на конкурсна документация; - започна фотоконкурсът „Обичаме Русе“, посветен на Световния ден на фотографията и организиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“, Булмаркет Груп ЕАД и Община Русе. Това е третото издание на инициативата, която има за цел да покаже красотата на град Русе. Идеята е да бъдат насърчени всички граждани, фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от най-големия дунавски град в България. Участниците могат да се включат с фотографии, които представят значими сгради, паметници, панорами, забавни моменти от своята работа, интересни машини, с които работят, събития или просто приключения от град Русе. Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при откриване на изложба, в която ще участват победителите, класирани от журито във всяка категория. Предвидени са и парични награди. 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Одобрени бяха проекти за ремонт и изграждане на спортни площадки в 3 общински и 2 държавни училища с финансиране от Министерство на образованието и науката на обща стойност 500 000 лв. извършени бяха 4 съвместни проверки по сигнали относно лица в риск. За всеки от случаите лицата са консултирани и са предложени възможности за индивидуална подкрепа; извършена бе проверка по сигнал в ДГ „Снежанка“ относно несъгласие на родител с действията на медицински специалист в детското заведение и ДГ “Незабравка“ по отношение изхвърляне на строителни отпадъци; проведени бяха два концерта на 17 и 18 август от серията концерти на открито на изпълнители от 6 пенсионерски клуба при Съюза на пенсионерите – Регион Русе под наслов „Русенци пеят и танцуват“ със съдействието на Община Русе и деца от ОбДЦКИ и от Вокално студио за поп и джаз „Икономов“; приключи „Лятна академия – 2“, организирана от Превантивно информационен център – Русе /ПИЦ/ и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Включени бяха 30 деца - доброволци на ПИЦ-Русе, деца ползващи социални услуги Център за работа с деца на улицата към БЧК-Русе и Център за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства-Русе, децата от МКБППМН, както и изявили желание други участници от гр. Русе. Посетени бяха: „Двор на кирилицата“ в гр. Плиска, Мадарския конник, „Исторически парк“ в с. Неофит Рилски. извършени бяха обходи от здравните медиатори в кварталите Родина, Средна кула и Селеметя. Проведени беседи с деца и родители за превенция на заразяване с хепатит А и за хигиена на устната кухина. Консултирани са 5 жени за майчино и детско здраве, за ползата от ваксино-профилактика, съгласно задължителния имунизационен календар на България, за методи на контрацепция и за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. За превенция на заразяване с COVID – 19 са консултирани 9 лица и са им предоставени брошури. За условията на кандидатстване за отпускане на целева помощ за отопление през зимния период са консултирани 3 семейства.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна частичен ремонт по източната фасада на зала „Дунав“; продължават ремонтните дейности на тротоарните настилки по бул. „Неофит Бозвели“; служителите от отдел „Строителен контрол“ извършиха 13 проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани за незаконно строителство; издадени бяха 6 разрешения за строеж.


След приемствеността в началото на мандата, за да довършим започнатите проекти преди нас, приоритет през втората година бе да обърнем погледа на държавата към Русе и градът ни да се утвърждава като център на Дунавския регион и Севера.
Той все така е град на първите неща – изявихме се като пионери в социалната грижа, наблягаме и на силно изразения му предприемачески дух.Продължаваме пътя си заедно през непредсказуема световна криза, която сложи отпечатъка си върху всеки дом. Но няма да се уморя да казвам, че когато формулата е „Заедно“, сме несломими.


Заедно приложихме новите ценности в управлението си:

Приемственост – завършихме успешно проекти, започнати в предишния мандат. Не позволихме политическо противопоставяне. Подходихме с разбиране към всеки служител и неговия професионален опит.

Деятелност – предприехме несвойствени дейности и направихме безпрецедентни разходи в извънредното положение. Въведохме отстъпки за бизнеса, а общински служители оказваха ежедневна подкрепа на нуждаещите се граждани.

Независимост – увеличихме капацитета на общинските предприятия, така че да служат реално на хората. Преустановихме неизгодните за Русе договорни условия и работим активно за намаляване на държавните отчисления.

Основната визия за развитие е превръщането на град Русе от догонващ в иновативен град, който се движи с мащабни стъпки в посока трансформирането му като Северната столица на България:

  • отново един от най-зелените и чисти градове в България;
  • привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като население и икономически потенциал;
  • модерен развоен център за стартиращи компании, икономически и технологични иновации;
  • достъпен за живеещите в него, включително и за хората с увреждания и за желаещите да обвържат живота си с Русе;
  • красив – пример за България и извън нея;
  • сигурен и спокоен за жителите и гостите на града;
  • културен и духовен център за България;
  • дигитализиран – община, навлязла в бъдещето, базирана на новите технологии за управление.