Отчети като кмет

13 - 17.05.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключиха строителните дейности по благоустрояване на пространството пред бл. „Вежен“ в кв. „Родина“, при които се изпълниха: премахване на старата настилка и подсилване на места на основата с трошено - каменна фракция.
 • Полагане на нови бетонови ивици, ограничаващи зелените площи и съществуващите дървесни видове от зоните за паркиране и подходите;
 • Полагане на нови бордюри и тротоарни плочи на подходите към входовете на жилищния блок.
 • Изграждане на допълнителна система за отводняване на дъждовните води.
 • Повдигане на съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка; полагане на нова асфалтова настилка от два слоя.
 • Предварителна подмяна на външното осветление с нови LED осветителни тела.
 • Продължават дейностите по подготовката и едновременното полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране и подходите в района на Товарна гара, с административен адрес ул. „Тулча“ 15.
 • Положена бе изцяло нова асфалтова настилка на тротоара и обособената зона за паркиране на ул. „Сакар планина“ в участъка между кръстовищата с ул. „Голям Богдан“ и ул. „Лозен планина“, източно от бл. „Вежен“.
 • Стартираха строителни дейности от последния трети етап на възстановяване и обновяване на разрушените алеи и осветление в Парка на възрожденците;
 • Стартира ремонт на компрометирани тротоарни настилки в двора на Детска ясла №8 по ул. „Неофит Рилски“ в кв. „Възраждане“.
 • Приключиха дейностите по обновяване на парковото осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“, при които изцяло бяха подменени старите лампи в осветителните тела с нови светодиодни /LED/ панели.
 • - продължават частичните външни ремонти в Детска ясла №9 по ул. „Ловеч“ 27 в кв. „Дружба“ 1.
 • Извършен бе ремонт на участък от тротоар на ул. „Дунав“ 10.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Цар Освободител“ и улиците „24 май“ /до пътен възел Охлюва/, „Никола Петков“, „Цар Самуил, ул. „Ибър".
 • Възстановено и подменено с нови LED осветители бе външното осветление по ул. „Панайот Хитов“ в участъка от ул. „Цар Асен Първи“ до бул. „Цар Освободител“.
 • Извършени бяха ремонтно възстановителни дейности на осветлението в покрития пешеходен мост над бул. „България“, свързващ кварталите „Родина-3“ и „Чародейка“;
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Лисец“, ул. „Никола Петков“, ул. „Опълченска“, ул. „Проф. Д. Баларев“, както и по уличната мрежа в с. Николово.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в лесопарк „Липник“ в с. Николово, на кръговото кръстовище по бул. „Цар Освободител“, на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на: бл. 46 в кв. „Дружба“ 3, бл. „Ледено езеро“ в кв. „Дружба“ 1, бл. „Потсдам“ 2 в кв. „Здравец – Север“ 2 и бл. „Хъшовете“.
 • Извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Ново село.
 • Монтирани бяха 20 бр. нови пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града; - монтираха бяха общо 28 бр. антипаркинг елементи на ул. „Тодор Икономов“ и пред бл. „Енергетик“ 1 в кв. „Здравец – Изток“.
 • Извършени бяха текуща поддръжка и възстановяване на нормалната работа на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. „Борисова“, бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“ и бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“.
 • Положена бе хоризонталната пътна маркировка пред входовете на ОУ „Никола Обретенов“, СОУ „Васил Левски“, ОУ „Братя Миладинови“, ПГ по механотехника, на кръстовища по бул. „Мидия – Енос“ и за обозначаване на места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркинга по ул. „Солун“ /срещу бл. „Воден“/, ул. „Сърнена гора“ и пред бл. МНО 4 в кв. „Дружба“.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 35 и е извършена е кастрация на 11 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Проведени бяха две специализирани комисии за номиниране на творци и организации за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ 2024 в област „Изкуство и култура“.
 • Осъществена бе работна среща във връзка с подготовка организацията на мероприятията за 24-ти май.
 • Извършени бяха организационни дейности за реализирането на тържествена церемония за връчване на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ 2024.
 • Участие в Годишната асамблея на фестивалите на изкуствата в Узедом, Германия, която се проведе от 12 до 15 май; - провеждане на заседание за определяне на носителите на Награда „Русе“ в област „Образование и наука“.
 • Изплатени бяха средствата за осигуряване на безплатен транспорт на ученици.
 • Подготовка дейността на комисията за подпомагане на деца с изявени дарби.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • Извършена бе предварителна проверка за готовността за сключване на договор по проекта на Община Русе за изграждане на Зелен парк. Дейностите ще бъдат финансирани от Програма Интеррег VI-AРумъния-България 2021-2027. Русенският проект е един от двата одобрени на конкурентен принцип при повече от 50 предложения.
 • Кметът на община Русе участва в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион. Беше избран нов председател на съвета. Представени бяха оценките на Концепциите за интегрирани инвестиции от Звеното за подбор и получените при обществените консултации. Оценката на концепцията на Община Русе беше класирана на 3 място по събран брой точки, което я поставя в отлични позиции за финансиране.
 • Зам.-кметът Златомира Стефанова откри официално ХIХ издание на Туристическото изложение "Уикенд туризъм". Най-значимото туристическо събитие в Дунавския регион се провежда от 16 до 18 май и включва богата програма. На пл. „Свобода“ и на ларгото пред Операта са разположени щандове на над 120 занятчии, а във фоайето на Доходното здание – над 40 представители на туристически организации, общини, музеи и сдружения.
 • Изготвено бе предложение от дирекция ИИМСП до Общински съвет - Русе за даване на разрешение за подписване на Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Ичун, провинция Дзянси, Китайска народна република.
 • Проведено бе пето заседание на КОС, на което са разгледани и обсъдени 10 преписки по разпореждане с общинска собственост.
 • Отдел „Търговия и наемни отношения“ успешно проведе 4 тръжни процедури за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, между които лекарски и стоматологични кабинети в малките населени места, терени за рекламно-информационни елементи, обособени части от учебни заведения, терени за поставяне на електро-зарядни станции и други. Общият брой на отдадените обекти е 38.
 • В Креативен Център Русе стартира проект за някои от най-талантливите ученици от град Русе - „Дигитални изкуства за свободни умове: Развитие на креативни умения на младежи в град Русе“. Той се се реализира благодарение на фондация „Русе град на свободния дух“ с финансовата помощ на фирма euShipments.com и сдружение "Агенция за развитие на човешките ресурси". Ученици на възраст между 14 и 18 години, са записани в безплатните курсове по „Рекламна Графика“ и „Дигитално рисуване“.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължава изпълнението на ремонтните дейности на обектите: „Текущи ремонтни дейности в общинска административна сграда на ул. „Княжеска“ №8 и „Текущ ремонт на сградата на Спортен клуб „Динамо – Русе“, кв. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №86.
 • По отношение на дефекти в асфалтовите настилки след изпълнението на проекта на изграждане, подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктура, както и невъзстановени настилки след установени аварии, до експлоатационното дружество са изпратени писма за предприемане на действия по компетентност за отстраняването им в следните участъци: ул. „Изола планина“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Ардино“, кв. „Средна кула“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Олимпи Панов“. Към настоящия момент, от страна на изпълнителите се извършват ремонтни дейности по паважната настилка по ул. „Княжеска“.
 • Изпратено бе предложение и съпътстваща информация до Областна администрация за нуждаещ се от рехабилитация и ремонтно-възстановителни дейности на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение на ул. „Александровска“ /пред сградата на щаба на бившия Пети пехотен дунавски полк/.
 • Приключи изпълнението на обект: „Текущ вътрешен ремонт на апартамент общинска собственост – ул. „Св. Горазд“ №1, блок „Опера“.
 • Служители на отдел „Строителен контрол“ извършиха 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.
 • Съставени са два констативни акта за незаконни строежи.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • Участие на представители на дирекция „Социални и здравни дейности“ в откриващото събитие в най-големия Регистрационно-приемателен център в гр. Харманли. Събитието се организира съвместно от Държавната агенция за бежанците при МС, които съвместно с УНИЦЕФ и Международната организация по миграция (МОМ) създадоха Сигурна зона за непридружени деца с подкрепата на Конфедерация Швейцария по линия на Фонда за бързо реагиране, управляван от Държавния секретариат по миграция. В рамките на втората част на официалното събитие се проведе работен семинар посветен на Координационен механизъм за работа по случаи на непридруженн деца.
 • Проведен бе първият за 2024 г. Съвет по въпросите на социалните услуги, на основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги.
 • Извършени бяха планови проверки на 75 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“, на 12 от наетите лица на длъжност социален асистент по „Асистентска подкрепа“ и 13 проверки на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“.
 • Одобрено бе проектно предложение от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“.
 • Извършена бе организация по осветяването на Пантеона на възрожденците във връзка със отбелязването на Световния ден за повишаване осведомеността относно генетичното заболяване Неврофиброматоза на 17 май от 21:00 часа до 23:00 часа Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синьо и зелено – официалните цветове на генетичното заболяване Неврофиброматоза.
 • Създадена бе организация за провеждане на комисия по Програма „Асистирана репродукция“, която ще заседава на 20 май от 15 ч. в сградата на Община Русе.
 • Изготвени бяха приемо–предавателни протоколи от извършена проверка на отчетните документи на изпълнителя на профилактичните прегледи на спортуващите деца и ученици в Община Русе и за проведен скрининг сред децата от 1. до 5. клас в община Русе.
 • Извършена бе съвместна проверка с експерт от отдел „Екология“ и отдел „Етажна собственост“ във връзка със сигнали в блок „Сердика“ и в кв. „Здравец-Изток“ за лица в риск и трупане на отпадъци.
 • По изпълнение на Национална програма Кодово име „Живот“ 5-7 кл. бяха проведени три сесии в пети клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите, на теми: „Общуване“, „Самооценка“ и „Електронен свят“, като са обхванати са 66 деца.
 • Проведени бяха две сесии с 45 деца от шести клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Отец Паисий“ на теми: „Справяне с гнева и конфликта“ и „Влияние на средата“. Проведена бе една сесия с 20 ученици от 11 клас на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“.
 • По покана на ръководството на ОУ „Тома Кърджиев“ експертите от ПИЦ проведоха беседа с 15 родители на ученици от 6. клас на тема „Безопасен интернет. Агресия при децата“.
 • Здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“, „Тракция“ и „Селеметя“, обхванати са 133 лица, които са консултирани за симптомите на заболяването коклюш, както и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Р България.
 • Здравните медиатори извършиха консултации за превенция на заразяване с Хепатит А и относно Закона на здравното осигуряване. Оказано е съдействие на 18 лица за провеждане на профилактични медицински прегледи и зъболечение. Оказали съдействие за провеждане на беседа в кв. „Селеметя“ на тема: „Коклюш – превенция, симптоми и лечение“ от д-р Тодорова (общопрактикуващ лекар), като са обхванати 19 лица.
 • Организирани бяха допълнителни курсове по тролейбусни линии №2, №27 и №29, във връзка с провеждането от 16 до 18 май 2024 г. на Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите забавления и анимации.
 • Въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Петко Каравелов“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Муткурова“ и на ул. „Прага“, във връзка с изграждане на водопроводни отклонения.
 • Извършен бе обход на част от общинската пътна мрежа и бе направена оценка на състоянието на пътнотранспортната инфраструктура с цел документиране в електронна среда, във връзка с изискванията на ДАБДП по подготовката на Годишен общински доклад за БДП-част 2.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Извършена бе поддръжка на тенис кортове в Парк на младежта.
 • Продължават ремонтните дейности в боксова зала към СУ „Майор Атанас Узунов“.
 • Продължават дейностите по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градски стадион.
 • Извършена бе подготовка на спортна зала за провеждане на баскетболни срещи в СК „Дунав“.
 • Извършена бе подготовка на Градски стадион за провеждане на футболни срещи.
 • Извършена бе подготовка на езерото в Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства за гребните спортове.
 • Извършено бе почистване от растителност на двора в Техникум по зърносъхранение.
 • Подготовка и оказване на съдействие във връзка с провеждането на XVII Олимпийски спортен фестивал под мотото „Да открием новите олимпийски надежди на България“, който ще се проведе в Албена в периода 26 - 28 май.
 • Организиране на инициатива „Бъди грамотен“, която ще се проведе на 18 май.
 • Участие на мажоретен състав „Екстрийм“ в Национален фестивал на мажоретния танц “Мадарски конник” - Купа Шумен. В тазгодишното издание участие участват мажоретни състави от над 20 града от цялата страна. Близо 850 участници се изявяват в различни дисциплини и възрастови категории. Талантливите момичета от „Екстрийм“ се представят в две възрастови групи, като въпреки сериозната конкуренция те завоюват три първи места.
 • Участие на 11-годишната солистка на Вокална формация „Приста“ Дария Стефанова в Международния конкурс „Роза Востока“ и завоюване на най-голямото отличие – Гран При. Наградата е една за целия конкурс и се връчва за изключително представяне.

02 - 10.05.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключи обновяването на ул. „Голям Богдан“ в участъка от кръстовището с ул. „Сърнена гора“ до кръстовището с ул. „Сакар планина“, като при ремонтните дейности беше премахната старата настилка и подсилване на места основата с трошено - каменна фракция.
 • Беше изградена допълнителна система за отводняване на дъждовните води.
 • Повдигнати бяха съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка.
 • Положена бе нова асфалтова настилка от два слоя; извършена бе подмяна на старото улично осветление с нови LED осветителни тела.
 • Приключи подготовката за полагане на асфалтова настилка на ул. „Ген. Радецки“ в участъка от кръстовището с ул. „Филип Тотю“ до кръстовището с ул. „Пристанищна“.
 • Стартираха дейности по подготовката за полагане на нова настилка на тротоарите, зоните за паркиране и подходите в района на Товарна гара, с административен адрес ул. „Тулча 15“.
 • Започнаха частични ремонти в Детска ясла №9 по ул. „Ловеч“ 27 в кв. ‚Дружба“ 1.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Васил Левски“, бул. „Съединение“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Любомир Пипков“ и в централната част на кв. Средна кула.
 • Приключиха дейностите по полагане на нови бетонови настилки на алеите в пространството, намиращо се западно от бл. 212 в кв. „Чародейка – юг“;
 • Извършено бе източване, почистване и напълване с вода на каменното корито към чешмата със скулптурата на „Бялото момиче“ в лесопарк „Липник“, с. Николово.
 • Извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Червена вода;
 • Монтираха бяха нови стълбове със светодиодни /LED/ паркови осветители и прожектори за фасадно осветление в района на Църква "Успение Богородично" в кв. „Възраждане“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Липник“, бул. „Мидия – Енос“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Братя Обретенови“, ул. „Вардар“, ул. „Воден“, ул. „Герлово“, ул. „Згориград“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Ради Иванов“, ул. „Никола Табаков“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Тулча“, ул. „Цветница“, както и по уличната мрежа в кв. ДЗС, кв. Средна кула и кв. Долапите.
 • Извършиха бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на: бл. „Чайковски“ в кв. „Здравец – изток“; блокове 81 и 82 в кв. „Здравец“ и блокове 201 и 210 в кв. „Чародейка – юг“.
 • Монтирани бяха 25 бр. нови пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града.
 • Възстановен бе участък от увредени предпазни ограждения по бул. „Цар Освободител“ срещу ОУ „Йордан Йовков“.
 • Извършено бе обновяване и монтиране на обемния цветен надпис „Русе“ в централната градина до Паметника на свободата на пл. „Свобода“.
 • Монтирани бяха 22 бр. антипаркинг елементи /стълбчета/ на различни места в гр. Русе.
 • Монтирани бяха нови предпазни оградни пана срещу входа на НУ „Васил Априлов“ в с. Хотанца.
 • Извършени бяха текуща поддръжка и възстановяване на нормалната работа на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“, бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“ и бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“.
 • Положена бе хоризонтална пътна маркировка на кръстовища по бул. „Цар Освободител“, ул. „Майор Ат. Узунов“, ул. „Мостова“, ул. „Сърнена гора“, ул. „Тодор Икономов“ и за обозначаване на места за паркиране на автомобили по ул. „Котовск“ №12, ул. „Сърнена гора“ и пред бл. МНО 4 в кв. „Дружба“3.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 16 кучета, осиновени - 16 и е извършена е кастрация на 13 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета и бе извършена ваксинация на 29 кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • В началото на месец май бяха реализирани 22 атрактивни събития, с които Община Русе отбеляза Великденските празници и Празника на Русе;
 • Продължава набирането на предложения за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ 2024 на Община Русе за постижения в областта на изкуството и културата;
 • Продължават организационните дейности и подготовка за реализирането за тържествена церемония за 24 май;
 • Извършено бе актуализиране на списъците с допълване на нови адреси за прием в първи клас и публикуване на информацията в сайта на Община Русе;
 • Продължава събирането на информация от детските градини за предстоящия прием на деца в първите групи;
 • Подготвена бе информация за ДТВ за директорите на ДГ и ЦПЛР;
 • Продължава подготовката на дейността на комисията за определяне на носители на Награда „Русе“ и награда „Млад творец“.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • Община Русе кандидатства с две интегрирани проектни идеи по Приоритет 1 по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Първата проектна идея ще се изпълнява в партньорство с „Общински транспорт Русе“ ЕАД и включва инвестиции в развитието на инфраструктурата, градския транспорт и борбата ФПЧ в гр. Русе. Втората интегрирана проектна идея, в която партньор на общината е РБ „Любен Каравелов“, предвижда целенасочени инвестиции в развитието на градската среда, култура и местната икономика.
 • Проведени са 2 търга от отдел „Търговия и наемни отношения“ относно отдаване под наем на 20 позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи Билбордове и 5 помещения в училища. Предстои издаване на заповеди на спечелилите участници.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължат ремонтните дейности по Доходното здание;
 • Започва работа по подмяна на площадковия водопровод в подлеза на Централна ЖП гара;
 • Зродължава изпълнението на обект: „Изграждане на отоплителна инсталация, доставка и монтаж на газови отоплителни котли в сградата на ул. „Княжеска“ №8“, както и дейности по вътрешен ремонт, като към момента се изпълняват демонтажни работи и остъргване на стари бои. При подходящи метеорологични условия ще започне и ремонтът на покрива на сградата.
 • Извършен бе текущ вътрешен ремонт на апартаменти общинска собственост в кварталите „Дружба-3“ и Чародейка- Юг, и на ул. „Борисова“ №63;
 • Отстранена бе авария на тръбопровод в сградата на Дневен център за деца с увреждания „Мечо Пух“;
 • Извършен бе оглед на обект: Покрив на адм. сграда на община Русе в кв. Долапите, както и заснемане и КСС на обекта: „Авариен ремонт на покрив на адм. сграда на Община Русе в кв. Долапите - ул. „Стремление“ №25“.
 • Извършен бе оглед на обект: „Покрив на общинска двуетажна жилищна сграда – блок 5 в кв. Образцов чифлик“, заснемане и КСС на обект: „Текущ ремонт на покрив на адм. сграда на Община Русе в Образцов чифлик“.
 • Извършени бяха 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • Проведена бе работна среща на зам.-кмета по социални дейности, здравеопазване и транспорт Димитър Недев с представители на отговорните институции в областта на здравеопазването и ръководители на лечебни заведения. На срещата зам.- директорът на РЗИ-Русе разясни въведените временни противоепидемични мерки и дадените указания от главния здравен инспектор по отношение профилактика и лечение на установени случаи от заразното заболяване коклюш;
 • Създадена бе организация за стартирането на програма „Моите зъбки – здрави и бели“ в общинските детски ясли в т. ч. разработка и печат на рекламни плакати по програмата;
 • Сключен бе договор с АИППДП „Д-р Елизабет Йорданова“ ЕООД – изпълнител на дейността.
 • Публикувани бяха седмичните менюта на Детска млечна кухня и за детските ясли в ПП „Сладко бебе“ на сайта на Община Русе.
 • Актуализиран бе регистърът на одобрените кандидати за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция“ в периода от 2008 до 2024. Извършена бе проверка по КАО.
 • Изготвен бе приемо–предавателен протокол от извършена проверка на отчетните документи на изпълнителя на профилактичните прегледи на спортуващите деца и ученици в община Русе.
 • Експерти от отдел „Здравни дейности“ взеха участие в работна среща с представители на УМБАЛ „Канев“ и УМБАЛ „Медика“ в Пленарна зала на Община Русе във връзка с дейности по програма „Академия за родители към Община Русе“.
 • Взето бе участие в работна среща относно внедряването на изкуствен интелект (AI). Извършена бе подготовка на документи на отдел „Здравни дейности“ за обучение на AI.
 • Изготвено бе техническо задание за обществена поръчка за закупуване и доставка на автомобили за Община Русе и второстепенни разпоредители.
 • Съставени бяха: писма до директори на ДМК, ДЯ и управители/директори на социални услуги, с цел предоставяне на информация за отпадъчни храни.
 • Писма до директори на ДЯ и управители/директори на социални услуги, с цел предоставяне на информация за случаи на Коклюш.
 • Писма до директори на ДЯ относно спазване на правилата при извеждане на децата в двора.
 • Извършени бяха консултации на граждани от експертите в отдел „Здравни дейности“ за: кандидатстване по Програма „Асистирана репродукция“.
 • Запитвания на родители за подаване на заявления за класиране в детските ясли.
 • Прием на документи, относно отпускане на еднократна помощ на новородено второ дете и/или близнаци, както и на граждани по реда на чл. 2, т. 1 от Наредба №21 на Общински съвет-Русе.
 • По изпълнение на НП Кодово име „Живот“ 5-7 кл. бяха проведени две сесии в пети клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и НУИ „Проф. Веселен Стоянов“ на теми „Правила на групата. Емоции и чувства“ и „Електронен свят“, като бяха обхванати 50 деца;
 • Проведена бе една сесия с 20 деца от седми клас на СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“, на тема „Влияние на групата върху поведението. Личен избор“ и три сесии с учениците от 9, 10 и 11 клас на ПГИУ „Елиас Канети“ и ПГСАГ „Пеньо Пенев“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“, като бяха обхванати 70 ученици.
 • Извършен бе обход в кв. Селеметя, като са консултирани 19 лица за задължителната ваксина срещу морбили, тетанус и дифтерия, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар на Р България.
 • Здравните медиатори участваха в обучение в гр. Велико Търново, организирано от Национална мрежа на здравните медиатори на тема: „Нашите общи ценности“.
 • Оказано бе съдействие на Регионална здравна инспекция за издирване на деца, които са без личен лекар. Посетени са 17 адреса в кварталите Средна кула и Селеметя.
 • Организирани бяха извънредни курсове и безплатен превоз по линиите, обслужвани от „Общински транспорт-Русе“ ЕАД, във връзка с Великденските празници и Празника на Русе.
 • Въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Петко Каравелов“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Муткурова“ и на ул. „Стара планина“ в с. Бъзън, както и ВОБД на ул. „Липник“ в с. Николово, в местност „Новите лозя“ в с. Басарбово и на бул. „Васил Левски“ №14, във връзка с изграждане на водопроводни отклонения.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължават ремонтните дейности в боксова зала към СУ „Майор Атанас Узунов“.
 • Продължават дейностите по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градски стадион.
 • Извършена бе поддръжка на тенис кортове в Парк на младежта.
 • Извършена бе подготовка и организация на транспорт и храна за русенските представители от училищата, участващи на финалите на Ученически игри в гр. Хасково и гр. Габрово.
 • Извършена бе подготовка на спортна зала за провеждане на баскетболни срещи в СК „Дунав“.
 • Извършена бе подготовка на Градски стадион за провеждане на футболна среща Дунав-Монтана и за провеждане на лекоатлетически турнир Младост.
 • Извършено бе почистване от служителите на ОП „Спортни имоти“ на гребна база по академично гребане Локомотив в Лесопарк „Липник“ и подготвяне на държавно първенство.
 • Извършено бе почистване от растителност на двора в Техникум по зърносъхранение.
 • Младежки парламент-Русе по случай Празника на Русе организира и проведе интерактивната игра "Търсене на Русенски съкровища", в която взеха участие 20 отбора.
 • ФТС "Зора" взе участие в празничната великденска програма на Община Русе.
 • Младежки парламент-Русе организира пролетна акция по случай великденските празници, предназначена за най-малките. Пред Съдебната палата бяха разпънати шатри, където посетителите успяха да украсят яйца и да изработят различни творения с помощта на доброволци.
 • Младежите от XIII-ти младежки гвардейски отряд към Общински Младежки дом - Русе се срещнаха със своя патрон – президента на Република България Румен Радев.

22 - 26.04.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Окосени бяха следните тревни площи в района на ул. „Солун“, ул. „Студентска“ между ул. „Студентска и ул. „Неофит Рилски“, ул. „Петрохан“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Юндола“, ул. „Байкал“, ул. „Околчица“, ул. „Професор Баларев“, тревната площ около НЧ „Захари Стоянов“, кв. „Здравец - Изток“ /комплекси „Войводи“, „Царе“, „Столици“, „Птици“, Шестилова алея, тревната площ пред базара на Трета поликлиника, кв. Дружба – 3 – блокове „7“, „8“, „9“, „11“, „12“, „13“, пътен възел Охлюва.
 • Стартира подготовката за полагане на нова настилка на ул. „Ген. Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Филип Тотю до кръстовището с ул. „Пристанищна“.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Тутракан“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Изгрев“, ул. „Сан Стефано“ и околоблоковото пространство към бл. „Бисер“; приключиха частичните ремонти и подмяна на настилките в двора на Детска ясла №15 / ул. Околчица/.
 • Извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Сандрово.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Христо Ботев“, алея „Белите брези“, ул. „Борисова“, ул. „Братислава“, ул. „Вардар“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Никюп“, ул. „Тодор Минков“, ул. „Щип“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула и с. Червена вода.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на бл. „Петрохан“ в кв. „Родина“ 2 и бл. „Калина“, бл. „Кремена“, бл. „Ния“ и бл. „Цена“ в кв. „Здравец – Изток“.
 • Монтирани бяха нови предпазни оградни пана срещу входа на ОУ „Братя Миладинови“ /ул. „Яребична/“; монтирани бяха 30 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града.
 • Пзвършена бе текуща поддръжка и възстановяване на нормалната работа на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“ и бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“.
 • Положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовища по бул. „Цар Освободител“, ул. „Околчица“, ул. „Чипровци“ и на местата за паркиране на автобуси по ул. „Хан Крум“ и ул. „Николаевска“.
 • До 30 април включително продължава приемът на документи за кандидатстване по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 април. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 февруари – 30 април, ще бъде извършено до 31 май.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 5, и бе извършена кастрация на 11 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Проведени бяха координационни срещи и подготовка на договори за реализирането на събитията, с които ще бъдат отбелязани Великден и Празникът на Русе в периода от 4 до 6 май.
 • В периода 22 – 26 април бяха проведени Дни на отворените врати в детските градини на територията на община Русе.
 • Представени бяха отчети пред Министерството на културата и спонсори за провеждането на 63. МФ „Мартенски музикални дни“.
 • Проведено бе заседание на Обществения съвет за култура, на който бяха излъчени трима представители за участие в специализираните комисии за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ 2024.
 • Сключени бяха договори с 33 организации, одобрени за финансиране по Програма „Култура“ 2024.
 • Продължава набирането на предложения за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ на Община Русе за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката.
 • Извършена бе подготовка на предложение за приемане на наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе.
 • Проведено бе съвещание с директорите на детските градини, във връзка с подготовката на Спортния празник, който Община Русе организира на 27 април, както и предстоящия прием на деца в първите групи.
 • Проведено бе заключително събитие на „First Lego League“ в детските градини.
 • Осигурени бяха средства за безплатен транспорт на ученици в община Русе.МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ
 • Заместник-кметът Златомира Стефанова взе участие в мониторингов комитет за наблюдение по програма „ИНТЕРЕГ VI A Румъния –България“. На срещата се взе решение за одобрение на 2 проектни предложения /от 54/ по Приоритет 2, Специфична цел 2.7 от един от двата проекта, с които участва Община Русе. Проектът, събрал над 87 точки, е за изграждане на нова паркова зона в кв. „Здравец – Изток“ върху площ от 25 дка. Предстои последната фаза в която да се представи и сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
 • На 23 април на свое заседание Комисията за оценка на финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2023 г. изслуша докладите на управителите на осемте търговски дружества със 100% общинско участие в капитала – „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт – Русе“ ЕАД и шест лечебни заведения, и разгледа и анализира техните годишни финансови отчети за 2023 г. С положителен финансов резултат за 2023 г. приключват „Общински пазари“ ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД. Със загуба за финансовата 2023 г. приключват „Общински транспорт Русе“ ЕАД и „Медицински център 1 – Русе” ЕООД. След извършения анализ на финансово-икономическото състояние и резултати на общинските еднолични търговски дружества комисията ще предложи на Общинския съвет да бъдат приети техните годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността за 2023 г. и да бъдат избрани проверители - регистрирани одитори, определени след проведена от всяко дружество процедура. Комисията също ще предложи на Общинския съвет всички общински търговски дружества да бъдат освободени от внасяне на дивидент за финансовата 2023 г. в бюджета на Община Русе.
 • Група от представители на българската общност в район „Тараклия“ - 18 деца заедно с техните ръководители, бяха посрещнати в Русе по пътя им за Габрово. Пътуването е награда за тях като участници в интелектуална игра, посветена на 3 март. За тях бе организирана програма от звено „Туризъм“ към ОП „Русе Арт“, в която те бяха запознати с историята и забележителностите на Русе от професионален екскурзовод, след което посетиха Еко музея.
 • Сключени бяха 20 договора за наем след проведени тръжни процедури и бяха стартирани 8 процедури за категоризиране на туристически обекти. Издадени бяха 7 временни удостоверения за категория на туристически обект, категоризиран е 1 обект като заведение за хранене и развлечения.
 • На 24 април се проведе информационно събитие по проект "Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне", BGCULTURE-1.002, изпълняван от Община Русе. Целта бе популяризиране на платформата www.digiruse.eu, разработена по проекта, сред младите хора на града. Демонстрирани бяха начините за дигитализиране на културно наследство, използваното оборудване и технологии и достъпното съдържание на платформата. Съхранените документи и материали могат да бъдат използвани в образователния процес при илюстриране на различни теми в програмата или за разработки, свързани с историята и културата на Русе. Предстои популяризирането на дейностите на центъра по дигитализация и сред останалите училища в община Русе.
 • На 26 април в София директорът на дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“ и координаторът по Предефиниран проект № 3 Ивайло Кадишев взе участие в Националната конференция „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. Събитието бе заключително и обобщаващо за осемте общини партньори и НДЕФ. В панел 1 Община Русе представи чрез систематизирана презентация резултатите от изпълнение на проектните дейности. Основен акцент бе поставен върху инвестиционната мярка – изграждане на антитоплинен остров в урбанизирана територия, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона, намаляване на площта за нагряване, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан.
 • На пл. „Свобода“ бе открита изложбата „Петзвездна фотография в Русе“, която представя отличени творби от 10-ия юбилеен Международен фото салон „Пловдив 2023“. Изложбата е първата проява на новосформираното в Русе Градско фотографско дружество с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Организаторът на престижния фото салон Антон Савов приветства присъстващите и русенеца Явор Мичев, отличен с приза за най-добър автор на салона с най-много допуснати творби – общо 17.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължат ремонтните дейности по Доходното здание.
 • Продължава изпълнението на обект „Изграждане на отоплителна инсталация, доставка и монтаж на газови отоплителни котли“ в сградата на ул. „Княжеска“ 8“, както и дейности по вътрешен ремонт, като към момента се изпълняват демонтажни работи и премахване на стара боя. При подходящи метеорологични условия ще започне и ремонт на покрива на сградата.
 • Отстранена бе авария в абонатна станция в Спортен комплекс „Ялта“.
 • Започнаха дейностите по подмяна на дограмa в Превантивно - информационния център на ул. „Плиска“.
 • Извършен бе оглед в общинската сграда, в която се помещава здравната служба в с. Николово, във връзка с изпълнение на ремонт на покрива и предложения за бъдещ цялостен ремонт, включително и проектиране.
 • Продължават дейностите по боядисване на стълбовете за ел. осветление.
 • Извършени бяха 14 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.
 • Издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане на заинтересованите лица.
 • Съставен бе един акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане на заинтересованите лица.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • Удължен бе срокът на изпълнение на националния проект „Грижа в дома“, който е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Това ще даде възможност на близо 500 потребители на територията на община Русе да продължат да ползват здравно-социалната услуга до края на 2024 г.
 • Извършена бе подготовка, във връзка с предстоящото възлагане на синхронизирането на разписанията на градския транспорт.
 • Извършени бяха огледи на място по всички предложения, във връзка с предстоящото на 30 април заседание на Общинската комисията по безопасност на движението по пътищата на 24 април бе въведена временна организация на движението на ул. „Св. Димитър Басарбовски“, във връзка с отстраняване на възникнала авария и пропадане на пътя.
 • Извършени бяха планови проверки на 27 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и на 14 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма „Асистентска подкрепа“.
 • Сключени бяха 52 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 52 лица като лични асистенти.
 • Подготвени бяха 1200 месечни графици и отчети по Механизъм „Лична помощ“, 260 по Асистентска подкрепа и 211 по проект „Грижа в дома в Община Русе“.
 • Обявен бе конкурс за възлагане на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ на територията на община Русе.
 • Извършено бе анкетиране на 88 потребители на Дом за стари хора „Възраждане“, във връзка с дейности по реформиране на домовете за стари хора и съгласно методиката за реформиране на домовете за стари хора, утвърдена от Агенция за социално подпомагане.
 • Здравните медиатори консултираха 71 лица в кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя“ за задължителната ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар, за типовете диабет и за методи на контрацепция. С 18 деца проведоха консултации за превенция на заразяване с хепатит А и беседа на тема „Белите ми зъбки“.
 • Здравните медиатори съдействаха на 16 лица за провеждане на медицински прегледи и зъболечение.
 • Здравните медиатори съдействаха за създаването на фокус група от 20 участници в кв. „Селеметя“ по инициативата „Ромски омбудсман“, финансиран по проект „Права и ценности“, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Работилница за гражданска инициатива“, която цели да проучи до каква степен се спазват правата на ромите, как могат да се защитят и за участието им във формирането на местни политики за интеграция.
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха три сесии по Национална програма „Кодово име "Живот" с 60 деца в три паралелки на V клас в ОУ "Отец Паисий" на темите "Влияние на средата" и "Електронен свят", като в едната паралелка програмата успешно приключи.
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха три сесии по Национална програма "Предпазване на младите хора от престъпления" с близо 150 ученици от XII клас от училищата СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", Професионалната гимназия по облекло "Недка Ив. Лазарова" и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване.
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха три сесии на тема "Превенция на употребата на психоактивни вещества" с близо 70 ученици от IX, X и XI клас от ПГИУ "Елиас Канети", Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване и Спортно училище „Майор Ат. Узунов“.
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха обучение на 20 училищни специалисти от Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" на тема "Видове психоактивни вещества. Симптоми при употреба".
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества създадоха организация за провеждане на обучение от експерти на ОДМВР - Русе на тема "Видове психоактивни вещества, как изглеждат, симптоми при употреба". В срещата участие взеха педагози и медицинските специалисти от 17 русенски училища и 7 от Бяла, Две могили, Сливо поле, Ветово, Глоджево, както и от русенските училища.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Извършена бе подмяна на осветлението на тенис кортовете в Парка на младежта - от централния вход към сградата, обслужваща кортовете.
 • Продължават дейностите по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градския стадион.
 • Продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор Ат. Узунов“.
 • Изготвен бе списък с картотекирани състезатели на спортни клубове, финансирани от Община Русе.
 • Наградени бяха състезатели, участвали в състезание по шинкиокушин карате.
 • Наградени бяха състезатели, участвали в „Ултрамаратон Русе 2024“.
 • Нзготвен бе договор, във връзка с организацията на Националната кампания „Бъди грамотен“, съгласно Общинския годишен план за младежта за 2024 г.
 • Извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на Втора професионална футболна лига.
 • Извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждането на състезание по лека атлетика.
 • Извършена бе подготовката на помощния терен в СК „Ялта“ за провеждане на Ученически игри по футбол.
 • Продължава подготовката на язовира в Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства по гребни спортове.
 • Танцово студио "Импулс" с ръководители Петя Бонева, Милена Лазарова и Вероника Миланова взе участие в провелия се в Букурещ Международен конкурс "All styles". Осем първи, едно второ място и три специални награди в различни категории и възрастови групи спечелиха русенските танцьори.
 • Проведен бе концерт в рамките на осмата поред Национална инициатива "България пее". Събитието се организира от Общинския младежки дом и се осъществи с подкрепата на Община Русе. Участие в него взеха Хор "Свети Георги" заедно с още 3 хора от Русе, Варна и София.
 • Танцьорите от ФТС "Зора" участваха в Националния музикален фестивал "Фолклорен изгрев" във Варна, където завоюваха трето място.

12 - 17.04.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключи подготовката по полагане на нова настилка на тротоара и обособената зона за паркиране на ул. „Сакар планина“ - в участъка между кръстовищата с ул. „Голям Богдан“ и ул. „Лозен планина“, източно от бл. „Вежен“.
 • Окосени бяха тревните площи по бул. „Трети Март“, кв. „Здравец“ - между улици „Петрохан“, „Околчица“, „Байкал“ и „Захари Стоянов“, кв. „Здравец“ - между бул. „Липник“, ул. „Чипровци“ и ул. „Сребърна“, ул. „Чипровци“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Шипка“, ул. „Плиска“, ул. „Студентска“ и ул. „Неофит Рилски“.
 • Продължава подготовката и полагането на нова бетонова настилката по алеите в пространството, западно от бл. „212“ в кв. „Чародейка – Юг“.
 • Стартираха дейности по подготовката за полагане на паважна настилка по пешеходните алеи в централната част на Спортен комплекс „Ялта“.
 • Извършени бяха цялостен ремонт и възстановяване на каналните връзки до съществуващата канализация, както и подмяна на капаци и решетки на ревизионни и дъждоприемни шахти по ул. „Голям Богдан“ и околоблоковото пространство на бл. „Вежен“ в кв. „Родина“ 1.
 • Извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на настилките по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Христо Ботев“, ул. „Изола планина“, ул. „Янтра“, ул. „Сан Стефано“ и околоблоковите пространства към бл. „201“ и бл. „212“ в кв. „Чародейка – Юг“.
 • Продължават частичните ремонти и подмяна на настилките в двора на Детска ясла № 15; монтирано бе ново LED осветление към пл. „Васил Левски“ до Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване.
 • Продължава подмяната на старите лампи с нови LED панели на парковото осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“.
 • Извършено бе обновяване на алейното осветление по ул. „Александровска“ - в участъка между пл. „Хан Крум“ и пл. „Свобода“, като на мястото на старите лампи в осветителните тела бяха монтирани нови LED панели.
 • Извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Басарбово, с. Ново село, с. Просена и с. Хотанца.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по алея „Проф. Братованов“, ул. „Доростол“, ул. „Мальовица“, ул. „Петрохан“, ул. „Пристанищна“, ул. „Свети Георги“, ул. „Шести септимври“, както и по уличната мрежа в кв. „Долапите“.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Лозен планина“ в кв. „Родина“ 1, бл. „Й. Йовков“ по ул. „Борисова“ и бл. „Пастрина“ в кв. „Родина“ 2.
 • Подменени бяха увредени оградни пана на площадки за свободно разхождане на кучета в Парка на младежта.
 • Монтирана бе еластична предпазна ограда на мостово съоръжение в гр. Мартен.
 • Подмениха бяха увредени стъклени парапети на панорамната площадка на Левента.
 • Монтирани бяха допълнително 14 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;
 • Извършени бяха текуща поддръжка и възстановяване на регулярната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“.
 • Положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовища по ул. „Плиска“, ул. „Рига“, ул. „Киев“, ул. „Студентска“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Приста“, ул. „Солун“, ул. „Филип Станиславов“ и на места за паркиране на автомобили по ул. „Отец Паисий“, ул. „Пиротска“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Борисова“.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 8, и бе извършена кастрация на 20 кучета. Ваксинирани бяха 25 кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Изготвена бе заповед за обявяване на 2 май за неучебен ден за всички училища на територията на община Русе.
 • Изготвени бяха протокол и заповед на кмета за финансиране на одобрените проекти в Програма „Култура“ 2024.
 • Подготвени бяха договори с организациите, одобрени за финансиране по Програма „Култура“ 2024.
 • Отбелязан бе 15 април – Ден на българския всеучилищен химн, с провеждане на концерт на русенските училища на 16 април в Канев център, откриване на тематична изложба пред Съдебната палата на 17 април и логистично съдействие за реализирането на останалите събития от Седмицата на Стоян Михайловски /15-19 април/.
 • Продължава подготовката за реализирането на концертите и съпътстващите събития, с които ще бъдат отбелязани Великден и Празника на Русе 6 май. разпределени бяха средствата за паралелки с пълняемост под определения минимум.
 • Обявени бяха резултатите от класирането на 15 април за прием в детски градини и яслени групи към тях за текущата учебна година.
 • Взето бе участие в обмяна на добри практики в ДГ „Пинокио“ и в заключителното събитие на „First Lego League“.

 

 МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • На 19 април се състоя заключителна пресконференция по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. Партньори по проекта са НДЕФ (Водещ партньор), Норвежката асоциация на регионалните и местни власти (KS) и 8 български общини, вкл. община Русе. Бюджетът на Община Русе по проекта е със 100% безвъзмездна помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Периодът за изпълнение на Предефиниран проект №3 е април 2021 г. – април 2024 г. Предефинираният проект №3 цели създаването на иновативна зона за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия или на т. нар. „антитоплинен остров“, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона - намаляване площта на нагряване, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др. След изпълнението на проектните дейности се очаква да се понижат температурите в района на пешеходния подлез на бул. „Цар освободител“ и мястото да се трансформира от обект за транзитно преминаване в зона за отдих и социализация.
 • Взето бе участие в среща по проекта „NBSINFRA“, който включва създаването на пет градски лаборатории /CityLab/ в цяла Европа. На срещата присъстваха експерти от Португалия, Ирландия, Чехия, Германия. Целта е да се оцени как градовете се справят с различни предизвикателства за предотвратяване на опасността от кризисни събития и бедствия чрез инсталиране на системи от видеокамери на горещи за градовете точки. Ще се предоставят персонализирани показатели за риск за конкретни местоположения, които да допринесат за плановете за техното управление на градовете. Друго приложение ще бъде свързано с природни решения, внедрени от местните структури за управление на спешни ситуации след завършването на проекта.
 • На 15 април бе проведено заседание на Комисията по общинска собственост, като бяха разгледани и дадени становища по 12 преписки, свързани с разпореждане на общинска собственост по заявления на граждани.
 • На проведените през седмицата постоянни комисии на Общинския съвет бяха представени и обсъдени 11 предложения, свързани с управлението и разпореждането на общинска собственост.
 • Организирана бе процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на електрозарядни станции за електрически автомобили, който ще се проведе на 15 май, като документи за участие в търга ще могат да се закупуват от 22 април.
 • В сила е продажбата на документи по три тръжни процедури за отдаване под наем на терени и имоти общинска собственост, които са достъпни на страницата на Община Русе, секция „Търгове и конкурси“.
 • Стартирани бяха 9 процедури за категоризиране на туристически обекти и бяха издадени 9 броя временни удостоверения за категория на туристически обект и бе извършена 1 регистрация на място за настаняване тип стая/апартамент за гости.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Пуснати в експлоатация бяха правоъгълният фонтан пред сградата на Доходното здание, фонтанът пред Паметника на свободата и кръглият фонтан на площад „Княз Ал. Батенберг“.
 • Във връзка с постъпили сигнали от граждани и от Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, относно възникнал пожар в сграда, находяща се на бул. „Съединение“, бе извършен оглед на място, като до собствениците на сградата са изпратени указателни писма за предприемане на действия по обезопасяване и/или събаряне на опасните стени, постройки и др.
 • Направен бе оглед на опасна сграда към ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, като предстои изпращане на указателно за предприемане на необходимите дейности по обезопасяване, укрепване или премахване.
 • Възложен бе текущ ремонт на покрива на общинска сграда на ул. „Козница планина“ 1.
 • Извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Издадени бяха 14 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица; - съставен бе един акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • Извършени бяха планови проверки на 97 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и на 14 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма „Асистентска подкрепа“.
 • Разгледани бяха месечни технически и финансови отчети на доставчиците на социални услуги.
 • Юпроведени бяха 6 групови и 15 индивидуални супервизии за наетите по проекта „Грижа в дома в община Русе“ домашни помощници.
 • Обявени бяха три конкурса за възлагане на социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ (ЦНСТПЛД), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР) и „Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск“ на територията на община Русе.
 • Здравните медиатори консултираха 101 лица в кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя“ относно ползата от ваксини и реимунизации, както и за превенция от туберкулоза. На 15 лица от кв. „Родина“ бе разяснена необходимостта от заплащане на здравни осигуровки.
 • Здравните медиатори съвместно с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ обхванаха 40 деца и възрастни, които преминаха безплатни прегледи за туберкулоза и на които им бяха поставени проби манту от кв. „Селеметя“.
 • Здравните медиатори съдействаха на 14 лица за провеждане на медицински прегледи и лабораторни изследвания.
 • Експерти от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 4 сесии по Национална кампания „Кодово име "Живот“ със 100 деца от V клас в ОУ "Отец Паисий" и НУИ "Проф. Веселин Стоянов" на теми "Влияние на средата" и "Електронен свят".
 • Експерти от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 3 сесии по Национална кампания "Предпазване на младите хора от престъпления" със 60 ученици от XII клас от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ ", СУ "Възраждане" и СУ "Йордан Йовков".
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 3 сесии по Национална програма "Предпазване на младите хора от престъпления" с 60 ученици от XII клас от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ“, СУ "Възраждане" и СУ "Йордан Йовков".
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 6 сесии на тема "Превенция на употребата на психоактивни вещества" с ученици от 7, 8 и 9 клас от Спортно училище „Майор Ат. Узунов“, ПГИУ "Елиас Канети" и СУПНЕ "Фридрих Шилер".
 • Обработени бяха заявления и изплатени финансови средства по реда на чл. 2, т. 2 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе на 15 семейства, от които еднократна парична помощ за раждане на второ дете са получили 12 семейства и три за раждане на близнаци.
 • Създадена бе организация за отбелязване на Световния ден на хемофилията в Община Русе, като на 17 април Пантеонът на възрожденците бе осветен в червен цвят.
 • На 15 април бе въведена временна организация на движението на ул. „Созопол“ в кв. „Долапите“, във връзка с изпълнение на водопроводно отклонение; на 15 април бе въведена временна организация на движението на ул. „Върбан Йорданов“ в с. Червена вода, във връзка с подмяна на съществуващо водопроводно отклонение.
 • Подготвени бяха материалите за предстоящото заседание на 30 април на Общинската комисията по безопасност на движението по пътищата.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Оказано бе съдействие за отстраняване на несъответствия в подадените заявления за финансиране от спортните клубове, подадени по Програма „Спорт 2024 г.“
 • Изготвен бе списък с картотекирани състезатели на спортни клубове, финансирани от Община Русе.
 • Взето бе участие в смесена комисия заедно с Постоянната комисия по младежта и спорта за разглеждане и гласуване на средства по Програма „Спорт 2024 г.“ за спортните клубове по раздели „Ученически и масов спорт“, „Състезания под Егидата на Община Русе“, „Мащабни спортни прояви“ и рамка на Програма „Спорт 2024 г.“
 • Изготвени бяха договори за спонсорство с ФК „Дунав“, Спортен клуб по баскетбол „Дунав 2016“ и ВК „Дунав“.
 • Извършена бе подготовка на Национална конференция „Бъди грамотен“, предвидено в Годишния план за младежта на Община Русе за 2024 г.
 • Извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на Ултра маратон 24 часа.
 • Извършена бе подготовка на помощен терен в СК „Ялта“ за провеждане на Ученически игри по футбол.
 • Продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор Атанас Узунов“.
 • Започнаха действия по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градския стадион.

08 - 12.04.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключи подготовката преди полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Голям Богдан“ - в участъка от кръстовището с ул. „Сърнена гора“ до кръстовището с ул. „Сакар планина“.
 • Продължават дейностите по подготовката за полагане на нова настилка на тротоара и обособената зона за паркиране на ул. „Сакар планина“ - в участъка между кръстовищата с ул. „Голям Богдан“ и ул. „Лозен планина“, източно от бл. „Вежен“.
 • Започна полагане на нова бетонова настилката по алеите в пространството, западно от бл. „212“ в кв. „Чародейка – Юг“; извършени бяха частични ремонти на настилките в двора на Детска ясла №15 и по ул. „Околчица“.
 • Окосени бяха тревни площи в района на кв. „Тракция“, ул. „Шипка“, кв. Здравец“ – комплекс „Космонавти“, бул. „Васил Левски“, ул. „Генерал Кутузов“, бул. „Гоце Делчев“.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Търговска“, ул. „Цариброд“, ул. „Зорница“ и околоблоковите пространства към бл. „201“, бл. „212“ и бл. „213“ в кв. „Чародейка – Юг“.
 • Извършена бе подмяна на стари лампи с нови LED панели на алейното осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“; извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Червена вода.
 • Възстановено бе захранването на електронните информационни табла към спирки от градския транспорт по бул. „България“ и бул. „Ген. Скобелев“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Придунавски“, ул. „Борисова“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Милкова ливада“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Плана планина“, ул. „Симеон Велики“, ул. „Чипровци“, ул. „Янтра“, както и по уличната мрежа в кв. „Долапите“.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в зоните за обществен отдих на кея и в околоблоковите пространства на бл. „1“ и бл. „11“ в кв. „Дружба“ 3, бл. „3“ в кв. „Дружба“ 1, бл. „Мусоргски“ в кв. „Здравец – Изток“.
 • Монтирани бяха 14 нови пейки с релефна мозайка по алеите в Парка на възрожденците.
 • Подменени бяха увредени стъклени парапети на панорамната площадка на Левента.

Монтирани бяха допълнително 16 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града.

Извършени бяха текущи ремонти и бе възстановена редовната работа на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Трети март“ с ул. „Ерма“ и бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“.

Положена бе хоризонтална пътна маркировка по ул. „Плиска“, ул. „Рига“, ул. „Тодор Икономов“, пред входовете на Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" и ДГ „Радост“, както и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания, по ул. „Янтра“ в кв. „Възраждане“.

В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 22 кучета, осиновени бяха 6 кучета и бе извършена кастрация на 7 кучета. Извършена бе ваксинация на 25 кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Публикуван бе график за дейностите по прием в първи клас за учебната 2024/2025 г.
 • На 10 април бяха обявени свободни места за прием в детски градини и яслени групи към тях за текущата учебна година; служители на община Русе взеха участие в онлайн обучение на тема „Несъвместимост, деклариране на имущество и интереси и конфликта на интереси по новия закон за противодействие на корупцията. Ред за подаване на годишни декларации за имущество и интереси.“
 • На 11 април бе проведено информационно събитие „Дни на иновациите в образованието“, по време на което бяха разгледани темите, свързани със социално и емоционално развитие и STEAM в детската градина и изкуствения интелект в образованието – как той може да бъде успешно интегриран в учебния процес, като осигурява ползи както за учителите, така и за уениците.
 • Подготвено бе писмо до образователните институции относно подпомагане отбелязването на Седмица на Стоян Михайловски (15-21 април) в Русе и предвиденото на 15 април масово изпълнение на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“ от всички класове на училищата и групите в детските градини, намиращи се на територията на община Русе.
 • Проведено бе заседание на Комисията по оценяване и класиране на постъпилите проектни предложения по програма „Култура“.
 • Извършени бяха координационна среща и подготовка на програмата по случай Великден и Празника на Русе 6 май; подготвени бяха отчети за изпълнението на 63. МФ „Мартенски музикални дни“ 2024.
 • Извършени бяха организационни дейности, свързани с тематична изложба, посветена на Стоян Михайловски и Деня на българския всеучилищен химн, която ще се открие на 17 април.
 • Извършени бяха организационни дейности, свързани с подготовката за провеждането на концерт на русенските училища, организиран от РУО по случай 15 април – Деня на българския всеучилищен химн.
 • Проведена бе пресконференция, подготовка на афиши и програма за Седмицата на Стоян Михайловски.
 • Продължава набирането на предложения за Награда „Русе“ на Община Русе за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • На 12 април бе проведено информационно събитие, на което бяха представени изискванията и възможностите за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Основната цел на процедурата е приоритизация на проектни идеи, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Русе за периода 2021-2027. В рамките на събитието бяха представени условията за кандидатстване с проектни идеи, допустимите кандидати и дейности, както и сроковете по оценка и приоритизация на подадените проектни предложения. Община Русе представи идеите, с които планира да актуализира своя план за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., с цел получаване на финансиране по програмата. Ресурсът, заделен за Община Русе по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, е 51,2 млн. лв., като срокът за подаване на проектни идеи е 9 май. На събитието присъстваха заинтересовани лица от бизнеса, неправителствени организации, публични органи, граждани и други.
 • На 12 април бе проведена финална пресконференция по проект BGENERGY-2.001-0033-022 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе. Проектът се финансира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и включва още изграждане на локална система за автоматично управление на три булеварда - „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и „Гоце Делчев“.
 • Изработени и монтирани са фотоволтаични системи на сградата на Дом за възрастни хора “ Възраждане” и ДГ “ Русалка” на ул. „Шумнатица“.
 • Изработена бе автоматизирана информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление.
 • Подменено бе уличното осветление на огромна част от уличната мрежа в редица квартали и ключови булеварди. Стойността на проекта възлиза на 1 541 364 лв., от които БФП 937 212.19 лева и собствен принос 604 152.70 лева.
 • На 11 април бе осъществена делова онлайн среща между представители на Община Русе и на Търговско-икономическата служба на посолството на Кралство Испания. Община Русе представи своите приключили, действащи и бъдещи проекти в областта на градската мобилност. Хавиер Морал, новият директор на търговската служба към посолството изрази положително становище от срещата и сподели, че е впечатлен от възможностите за бизнес и инвестиции, които предлага на Община Русе.
 • Организирани бяха 3 броя тръжни процедура за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва: 5 обекта, представляващи обособени части от учебни заведения /бюфет, печатарски услуги и стоматологичен кабинет.
 • 20 терена за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3 кв. м; 6 обекта – общинска собственост /складове, лекарски и стоматологични кабинети и др.
 • Тече подготовката на договорите за наем от проведени тръжни процедури през март, като предстои сключването на над 40 нови договора за наем.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължава основният ремонт на ул. „Никола Й. Вапцаров“.
 • Подадено бе искане до „Водоснабдяване и канализация“ ООД за обследване и трасиране на съществуваща битова канализация в близост до бл. „14“ в кв. „Образцов чифлик“ поради сигнали от живущи за проблеми с канализацията и връщане на водите към сутерена на блока.
 • Във връзка с инвестиционен проект за основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора „Възраждане“, на информационното табло в сградата на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6, както и на сайта на община Русе бе поставена обява, във връзка с инвестиционното намерение. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектната документация в приемно време понеделник и сряда от 13:00 до 16:30 ч.
 • Извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • Извършен бе оглед на въведения режим на забрана за престой и паркиране на бул. „България“ и бе изготвена карта, на която са нанесени пътните знаци и паркингите, на които е възможно престояването на тежкотоварните камиони, чакащи преминаване през ГКПП; извършени бяха планови проверки на 55 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм лична помощ и на 10 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма асистентска подкрепа.
 • Представен бе финансов отчет до Агенцията за социално подпомагане за наетите 1032 лични асистенти по Механизъм лична помощ.
 • Реализирани бяха дейности по индивидуална работа по постъпили сигнала от граждани и институции за хора в риск, като за всеки от случаите са предприети съответни действия.
 • Приети бяха представените месечни технически отчети и месечните финансови отчети от доставчиците на социални услуги; проведено бе обучение за експерти в направление социални дейности за софтуерното решение DocuWare, по време на което бяха включени теми „Профилни настройки“, „Съхранение на документи“, „Търсене на документи“, „Връзки между документи“, „Справки по документи“, „Автоматично създаване на проектодокументи“.
 • Изготвени бяха заповед, договор и приемо-предавателен протокол за безвъзмездно право на ползване на специализиран микробус за Сдружение „Дете и пространство“ в изпълнение на Решение №187, прието с Протокол №7 от 28.03.2024 г. на Общински съвет – Русе.
 • Здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула“ и кв. „Родина“, където проведоха здравно – информационна среща със 79 лица, на които разясниха за заболяването туберкулоза. Консултираха за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации и реимунизации съгласно задължителния имунизационен календар. Консултираха за ползата от непрекъснати здравни осигуровки.
 • Здравните медиатори съвместно с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ обхванаха 17 деца и възрастни в кв. „Средна кула“, на които им бяха направени проби манту за проследяване риска от заболяване с туберкулоза; експертите от Превантивно- информационния център по наркотични вещества проведоха 7 сесии по Национална програма „Кодово име "Живот" със 130 деца от V клас в ОУ "Олимпи Панов" на тема "Общуване", в ОУ "Отец Паисий" на тема "Самооценка" и в ОУ "Любен Каравелов" и НУИ "Проф. Веселин Стоянов" на тема "Електронен свят".
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха две сесии по Национална програма "Предпазване на младите хора от престъпления" с ученици от XII клас от училищата АЕГ "Гео Милев" и ПГ по туризъм и една сесия със студенти първи курс от специалностите "Социални дейности" и "Бизнес и мениджмънт" на тема "Превенция на употребата на наркотични вещества".
 • Експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 3 сесии на тема "Превенция на употребата на ПАВ" с ученици от IX и X клас от Спортно училище „Майор А. Узунов“ и ПГ по речно корабостроене и корабоплаване.
 • Проведена бе работна среща с представители на УМБАЛ „Канев“ и УМБАЛ „Медика“, във връзка с обсъждане и планиране на дейности по програма „Академия за родители към Община Русе“.
 • Проведена бе мултидисциплинарна среща на екипа, сформиран по координационния механизъм за случаи на деца жертва на насилие, като бяха обсъдени два случая на деца и планирани последващи мерки за закрила; изготвен бе приемо–предавателен протокол от извършена проверка на отчетните документи на изпълнителя на скрининг, специализирани прегледи и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от I до V клас в община Русе.
 • Обработени бяха документи и бяха консултирани граждани по Програма „Асистирана репродукция“.
 • проведено бе заседание на членовете на Общинския съвет по наркотични вещества, по време на което бе обсъден тримесечният отчет за работата на Превантивно-информационния център и планиране на дейности за следващия период.
 • Изготвен бе тримесечният отчет за изпълнените мерки от план - програмата на Община Русе по безопасност на движението по пътищата.
 • На 9 април бе приета постоянната организация на движението на ул. „Рига“, във връзка с приключил основен ремонт.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Изготвени бяха граждански договори със съдии, главни съдии и секретари на Общинското първенство по лека атлетика, което ще се проведе на 13 април на Градския стадион.
 • Оказано бе съдействие за отстраняване несъответствия в подадените заявления за финансиране от спортните клубове, подадени по Програма „Спорт 2024 г.“.
 • Експерти на община Русе взеха участие в национална конференция „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове, като част от проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“.
 • Изготвена бе заповед за сформиране комисията за разпределяне на средствата по Програма „Спорт 2024 г.“ от Наредбата за финансово подпомагане на русенските спортни клубове и спортни дейности в община Русе.
 • Продължават дейностите по поддръжка на тенис кортове в Парка на младежта.
 • Продължава подготовката на спортната зала за провеждане на баскетболни срещи в СК „Дунав“.
 • Извършена бе подготовка на спортната зала в СК „Дунав“ за провеждане на Републиканско първенство по културизъм.
 • Извършени бяха дейности по подготовка на Градския стадион за провеждане на Ученически игри по лека атлетика, като и на помощния терен за провеждане на Ученически игри по футбол.
 • Продължава подготовката на Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства по гребни спортове; - продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор А. Узунов“.
 • Представители на XIII Младежки гвардейски отряд участваха в Менторска програма под наслов „Младежите на България и Черна гора – мост за нови възможности“ и проведоха първите си срещи с министри и висши дипломати в държавни институции в Подгорица, Черна гора. Визитите са част от финалния етап на пилотния проект, иницииран от Сдружение „Младежки гвардейски отряди“, Асоциация „Докосни дъгата“, Посолството на Черна гора в Република България.
 •  Общинският младежки дом организира пролетна академия в Шумнатица за участници от Фолклорен танцов състав "Зора" и Младежкия парламент. По време на академията на танцьорите от ФТС "Зора" им бе поставена хореография на нов танц, който разучиха, а младежите от Младежкия парламент имаха сесии, свързани с активното младежко участие.
 • Кристиян Илков от Вокално студио за поп и джаз „Икономов“ при Общински младежки дом – Русе с вокален педагог и ръководител Вили Икономов се завърна с отличия от 17-тия Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Звездици за Лора“, състоял се в гр. Свищов. Друг възпитаник на Вили Икономов – Десислава Василева също се представи на много високо ниво в конкурса. Тя се състезава в последната възрастова група.
 •  Клуб "Палитра" към Общинския младежки дом се завърна с дипломи от Националния пленер "Дунав в цветове", който се проведе в Тутракан. Доцент Йордан Йорданов, Владимир Запрянов и Янко Янев въведоха малките художници в света на изкуството.

01 -05.04.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключи възстановяването и благоустрояването на пространствата около бл. „Козница планина“ в кв. „Родина“, чрез които се реализираха следните дейности: премахване на стари настилки и подсилване на основите с трошено - каменна фракция.
 • Повдигане на съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка; оформяне с нови бетонови ивици на тротоари, подходи, отделни зелени площи пред входовете на блока и около съществуващите дървесни видове.
 • Обособяване на паркинги за около 90 броя паркоместа около блока.
 • Полагане на нова асфалтова настилка от два слоя; подмяна на старото осветление с нови LED осветителни тела.
 • Положен бе първи слой асфалт на паркинга към бл. „Вежен“ в кв. „Родина 1“.
 • Започна подготовката за полагане на нова настилка на тротоара на ул. „Сакар планина“ в участъка между кръстовищата с ул. „Голям Богдан“ и ул. „Лозен планина“, източно от бл. „Вежен“.
 • Изградена бе пешеходна алея между тротоара на бул. „Неофит Бозвели“ и ул. „Шести септември“.
 • Извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на настилките по улиците „Гео Милев“, „Изола планина“ и „Студен кладенец“.
 • Продължават дейностите по подмяна на настилката на алеята, западно от бл. 212 в кв. „Чародейка – юг“.
 • Приключи вътрешния ремонт на ритуалната зала в сградата на ОП „Обреден дом“ на ул. „Тома Кърджиев“, при което се извърши и реставрация на елементите от интериорната декорация на тавана.
 • Положено бе защитно покритие от полиетиленово фолио върху подпокривното пространство над зала „Европа“ от сградата на Доходното здание.
 • Извършено бе обновяване на осветлението на пл. „Хан Кубрат“, като старите лампи в осветителните тела бяха подменени с нови LED панели.
 • Възстановено бе захранването на електронните информационни табла към спирки от градския транспорт по бул. „България“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Липник“, бул. „Родина“, бул. „Христо Ботев‘, бул. „Цар Освободител“, ул. „Герлово“, ул. „Доростол“, ул. „Кадин мост“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в кв. ДЗС и кв. Образцов чифлик.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на: блокове 47 и 54 в кв. „Дружба“ 3, бл. „Буная“ в кв. „Родина“ 1 и блокове 119 и 206 в кв. ‚Чародейка“.
 • Изпълнена бе изцяло нова вертикална пътна сигнализация по ул. „Плиска“ в участъка от ул. „Скопие“ до ул. „Цветница“.
 • Монтирани бяха допълнително 14 бр. нови пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на нормалната работа на светофарни уредби на кръстовищата на: бул. „Христо Ботев“ с бул. „Цар Освободител“ и бул. „Липник“ с ул. „Никола Петков“.
 • Положена бе нова напречна и надлъжна хоризонтална пътна маркировка по ул. Рига и за обозначаване на таксиметрови стоянки, ситуирани по ул. „Атанас Буров“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Захари Стоянов“.
 • Стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете на територията на община Русе. Контейнерите за строителни отпадъци са разположени на ключови места в районите “Възраждане”, “Дружба-Чародейка”, “Здравец“, „Родина“ и „Централен“.
 • Извършени бяха обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на град Русе и в с. Бъзън, с. Басарбово, с. Ново село, с. Тетово, с. Ястребово,      с. Семерджиево, с. Просена, с. Хотанца, кв. Средна кула и кв. Долапите.
 • Извършени бяха обработки срещу комари на територията на гр. Мартен, с. Сандрово и с. Николово; - в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета. Осиновени са 12 кучета и е извършена е кастрация на 8 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Обявена бе процедурата по набиране на предложения за Награда „Русе“ на Община Русе за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката.
 • Проведено бе заседание на Комисията по проверка на административната допустимост и съответствие на кандидатите и проектите на постъпилите в отдел „Култура“ проектни предложения по Програма „Култура“ на Община Русе.
 • Стартирана бе подготовка и организация за честването на Деня на българския всеучилищен химн и Седмицата на Стоян Михайловски в Русе, която ще се състои от 15 до 19 април т.г. в Русе.
 • Изготвени бяха 3 предложения за разглеждане на предстоящата през м. април сесия на Общински съвет – Русе.
 • Утвърден бе график за дейностите по прием в първи клас за учебната 2024-2025 година.
 • Оказано бе съдействие за организиране на предстоящото информационно събитие „Дни на иновациите в образованието“ на 11 април.
 • Изготвено бе писмо до общинските образователни институции за изготвяне на план за привеждане в съответствие със стандартите по Наредба №24 за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
 • Започна подготовка на програмата за Празника на Русе - 6 май.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • Община Русе депозира пред Министерство на енергетиката проектно предложение по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“, на НПВУ. В рамките на проекта чрез изграждането на ФЕЦ-ове за производство на електрическа енергия за собствени нужди в част от територията на 10 от кметства в Община Русе ще се извърши технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Целта е да се повиши енергийната ефективност в населените места, да се намалят техните разходи за ел. енергия, да се подобрят условията на живот на населението, както и по-гъвкаво да се управлява уличното осветление.
 • Организирана бе тръжна процедура за отдаване под наем на 17 обекта – публична и частна общинска собственост - терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, сред които автоматични пощенски станции, магазини и заведения. От 4 до 17 април желаещите да се явят могат да закупят документи от Центъра за информационно и административно обслужване при Община Русе. Търгът ще се проведе на 26 април в сградата на Община Русе.
 • Кметът на община Русе участва в заседание на Управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Той бе избран за заместник-председател на УС на АДО на проведеното на 14 март годишно заседание на Общото събрание на Асоциацията.
 • Златомира Стефанова - заместник-кмет с ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ и ръководител на проект ОИЦ-Русе, взе участие в среща с основна тема „Функционирането на Областен информационен център - Русе е осигурено до края на 2029 година”. Събитието се състоя в Областен информационен център - Русе (ОИЦ-Русе). Представен бе проект № BG16RFTA001-1.006-0003-С01 „Областен информационен център - Русе“ на стойност 999 007,80 лева, със 100% безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Русе, финансиран от Програма „Техническа помощ“. Община Русе е сред първите три общини в страната с одобрени проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейността на ОИЦ.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Започна поетапно пускане на фонтаните в града – кръгъл фонтан срещу Окръжен съд, сух фонтан срещу Държавна опера – Русе, фонтан на ал. „Перистери“ в Парк на младежта и се подготвя пускане на правоъгълния фонтан срещу сградата на Община Русе.
 • Възложен бе текущ ремонт на спортен клуб „Динамо Русе“ – ремонт на покрив, ремонт на санитарен възел и вътрешно боядисване с латекс, подмяна на дограми, ремонт на отоплителна, ВиК и ел. инсталации.
 • Възложен бе авариен ремонт на теч в помещението на вентилационната камера на Голяма зала в Доходно здание.
 • Възложено бе пребоядисване на ел. стълбове при вход-изхода за гр. София.
 • Възложено бе обследване, изпитвания и ремонт на калориферна инсталация за отопление на Пленарна зала в Община Русе.
 • Приключиха текущи ремонти на общински жилища кв. „Дружба“ 3, блокове 19, 41 и 53.
 • Извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • Сключени бяха 53 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 53 лица като лични асистенти, считано от 1 април.
 • Подписани бяха 1571 месечни отчета и 1571 месечни графика на наетите лични асистенти по Механизъм лична помощ, на наетите социални асистенти по Асистентска подкрепа и на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в Община Русе“ във всички населени места от община Русе.
 • Проведен бе конкурс за възлагане на управление на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ на територията на община Русе.
 • Внесено бе предложение до Общински съвет – Русе за промяна на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги.
 • Извършена индивидуална работа по постъпили 4 сигнала от граждани и институции за хора в риск. За всеки от случаите са предприети съответни действия.
 • Здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“, „Чародейка“ и кв. „Родина“, като консултираха 123 лица за превенция на заразяване с туберкулоза и хепатит Б, за инфекциозните заболявания скарлатина и варицела, за задължителните имунизации и необходимостта от заплащане на здравни осигуровки. Обхванати бяха 28 деца, с които бе проведена беседа за превенция на заразяване с вирусен хепатит А. На 18 лица бе съдействано за провеждане на медицински прегледи.
 • Здравните медиатори извършиха домашни посещения на семейства от кв. „Средна кула“ съвместно с екипа на СНЦ „Еквилибриум” и отдел „Закрила на детето”, както и в кв. „Родина“ с цел обхващане на деца с пропуснати задължителни имунизации.
 • Извършени бяха планови проверки от експерти на отдел „Здравни дейности“ в здравните кабинети на ДГ „Зора“, ДГ „Пролет“ и СУПНЕ „Фр. Шилер“ за спазване на утвърдения от директора на РЗИ план за борба с грип и острите респираторните заболявания, на задълженията на медицинските специалисти, разписани в длъжностната характеристика и оказване на методическа подкрепа при необходимост.
 • Проведено бе заседание на определената със заповед на кмета комисия за разглеждане на постъпилите заявления на граждани за отпускане на финансова помощ по реда на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе.
 • Проведена бе среща на групата за „Взаимопомощ на родители“ по индикативната програма „SOS родители“.
 • Проведена бе работна среща с директорите на детските ясли и детска кухня относно осъществения прием на деца, адаптация, необходимост от ремонтни дейности и доставка на материали, необходими за дейността на детските заведения;
 • На 3 април бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Свищов“ и ул. „Никола Войводов“ във връзка с прокарване на водопроводно отклонение;
 • На 5 април бе организирано движението на градския обществен транспорт във връзка със затварянето на ж.п. прелеза в кв. Долапите.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключиха дейностите по изграждането на осветление на тенис кортове в Парка на младежта, както и бе извършена тяхна поддръжка.
 • Стартирани бяха ремонтни дейности в боксова зала към СУ „Майор Атанас Узунов“.
 • Извършена бе подготовка на езерото в Лесопарк Липник за провеждане на държавни и вътрешни първенства за гребните спортове.
 • Извършена бе подготовка на спортна зала за провеждане на баскетболен турнир и лагер в СК „Дунав“.
 • Проведени бяха срещи и оглед на СК „Ялта“ и Градски стадион предвид предстоящо провеждане на Национална лига по лека атлетика „Go kids“.
 • Организиран бе транспорт за русенските училища, които ще участват със свои представители на зонални първенства по различни спортове, част от ученически игри 2023-2024 г.
 • Изготвено и изпратено бе писмо към министъра на младежта и спорта относно молба за предоставяне на справка-списък с разпределение на финансовите средства за дейност през 2024 г., необходима за изготвяне на разпределение на спортните средства за развитие на спортните клубове по „Програма Спорт 2024 г.“.

25 - 29.03.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Положен бе първият слой асфалт на паркинга, тротоара и подходите в околоблоковото пространство до бл. „Козница планина“ в кв. „Родина“.
 • Започна полагането на асфалтова настилка на паркинга към бл. „Вежен“ в кв. „Родина“ 1.
 • Извършени бяха обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на гр. Русе - по ул. „Плиска“ , ул. „Доростол“ , ул. „Алеи Възраждане“ , кв. Образцов чифлик , с.о. ДЗС и с. Червена вода.
 • Приведена в експлоатация бе интелигента система за дистанционно управление, контрол и мониторинг на улично осветление, изградено по проект „Норвежка програма за енергийна ефективност“. Изпращането и получаването на данни се осъществява посредством комуникация между индивидуални контролери с централен сървър, инсталиран в помещение на ОП „Комунални дейности“ - Русе. Софтуерът осигурява лесно обслужване със специално създаден интерфейс, който осигурява наблюдение, отчитане, корекции на времето на включване и изключване на осветлението, локализиране на проблеми с устройствата, съхраняване и анализиране на всички данни за уличното осветление, включително и за нерегламентирани включвания.
 • На 29 март стартира кампания за подпомагане на домакинствата при пролетното почистване на територията на град Русе. Тя ще се провежда поетапно в кварталите на града и ще позволи на гражданите да освободят домовете си от ненужни вещи и отпадъци. Те могат да бъдат оставяни в дните на кампанията до контейнерите за смет, така че да не се възпрепятства движението на пешеходци и автомобили.
 • Стартираха дейности по подмяна на нарушената настилка на пешеходната алея, източно от бл. „212“ в кв. „Чародейка – Юг“; ремонтирана бе опасна шахта, намираща се на пл. „Княз Александър Батенберг“.
 • Обновено бе алейното осветление по ул. „Александровска“
 • В участъка между кръстовищата с бул. „Славянски“ и ул. „Олимпи Панов“, като старите лампи в осветителните тела бяха подменени с нови LED панели.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Придунавски“, ул. „Измаил“ и ул. „Капитан Маринов“.
 • Отстранено бе опасно пропадане на настилката на участък от ул. „Цар Самуил“; възстановена бе компрометирана настилка на участък от тротоар по ул. Изола планина до бл. „5“ и бл. „6“ в кв. „Дружба“ 1.
 • Ремонтирани бяха ревизионни кабелни шахти в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“ /срещу ОУ „Йордан Йовков“, на пл. „Княз Батенберг“ и на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Цар Освободител“; подменени бяха решетките на линейния отводнителен канал на ул. „Мехомия“.
 • Премахнат бе незаконно изграден строеж на обособения паркинг срещу бл. „53“ в кв. „Дружба“ 3.
 • Продължават дейностите по вътрешния ремонт на ритуалната зала в сградата на ОП „Обреден дом“ на ул. „Тома Кърджиев“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Антим“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Илинден“, ул. „Николаевска“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Солун“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Христо Македонски“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа в с. Николово, с. Ново село и с. Хотанца; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „81“ в кв. „Здравец“ и бл. „Некрасов“ по ул. „Борисова“.
 • Извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Семерджиево;
 • Монтирани бяха 12 нови пейки с релефна мозайка в градинката на пл. „Дунав“.
 • Изпълнена бе изцяло нова вертикална пътна сигнализация по ул. „Плиска“ в участъците между кръстовищата с ул. „Тулча“, ул. „Битоля“ и ул. „Цветница“, включваща монтирането на 40 пътни знака, указателни табели и др..
 • Монтирани бяха допълнително 12 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на редовната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Никола Й. Вапцаров“ и ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“.
 • Положена бе хоризонтална пътна маркировка за обозначаване на спирки от линиите на градския транспорт и таксиметрови стоянки, намиращи се по бул. „Цар Освободител“ и бул. „Липник“.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 32, и бе извършена кастрация на 11 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Проведени бяха 5 пресконференции с участващите в програмата на МФ „Мартенски музикални дни“ артисти и състави.
 • Проодготовка на официалното закриване на 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ на 31 март.
 • Проведена бе тържествена церемония пред паметника на Баба Тонка Обретенова в Русе, във връзка със 131 г. от нейната смърт.
 • Успешно приключи набирането на предложения по Програма „Култура“ на Община Русе за подкрепа на проекти в областта на културата.
 • Продължава подготовката на публичните събития в рамките на Седмицата на Стоян Михайловски, която ще се проведе в Русе между 15 и 19 април, по повод честването на 132-та годишнина от написването на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“.
 • Изготвено бе предложение до Общинския съвет за приемане на годишния план на дейностите за 2024 г. в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • Приключи окончателната техническа и финансовата верификация по проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Програмният оператор верифицира в пълнота заложените индикатори по проекта. В рамките на проекта в пет квартала на Русе заработиха мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Закупени бяха и 15 лифтдъмперни контейнера и бяха проведоха кампании за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата. Бяха закупени съдове за разделно събиране в административните сгради на Община Русе, както и биошредер. Също така бяха закупени компостери за растителни отпадъци, които предстои да бъдат раздадени на кметовете на малките населени места и домовете за социални услужи на територията на община Русе, за да ги използват за поддръжка на зелените тревни площи около тях. В рамките на проекта се проведоха и кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклиране на отпадъци.
 • Експерти от Община Русе взеха участие в среща обучение по разработените процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“, които уреждат ролята и функциите на звената и комитетите за подбор. Срещата бе предназначена за десетте големи общини - Столична община, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград. По поканата може да се кандидатства с проектни идеи, подадени от различни заинтересовани страни на територията на съответната община.
 • Изготвени бяха 38 заповеди за спечелилите тръжни процедури участници и бе стартирана процедура за категоризиране на 5 туристически обекта.
 • Продължава подготовката на 19-ото издание на Туристическо изложение "Уикенд туризъм" и Фестивала на туристическите анимации и занимания. Тази година се забелязва завишен интерес за участие от страна на представители на занаяти, туристически агенции и професионалисти от цялата страна. Събитието ще се проведе в периода 16 -18 май.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължава изпълнението на основни ремонти на ул. „Мария Луиза“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Рига“.
 • Продължава отстраняването на нередности при изпълнение на основните ремонти на ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Княжеска“ и ул. „Ангел Кънчев“ от изпълнителя на обектите.
 • Започна ремонтът на пропадането по тротоарните и улични настилки по ул. „Добри Немиров“ - в участъка между ул. „Даскал Никола“ и ул. „Александровска“.
 • Започна изпълнението на текущ ремонт и отводняване на подхода към бл. „22“ в кв. „Дружба“ 3.
 • Изработен бе договор за изграждането на отоплителна инсталация, доставка и монтаж на газови отоплителни котли в сградата на ул. „Княжеска“ 8.
 • Извършени бяха 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Съставен бе един акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • От 1 април бяха увеличени курсовете по автобусна линия № 16, във връзка с необходимостта от осигуряване на обществен транспорт до вилните зони на Русе.
 • Приети бяха нови 53 заявления на потребители и нови 53 заявления на лични асистенти за включване в Механизъм „Лична помощ“, както и 13 заявления на потребители и нови 10 заявления на социални асистенти за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа“; изпратени бяха 14 писма до доставчиците на социални услуги, свързани с месечните технически и финансови отчети.
 • Приети бяха годишни отчети за изминалата 2023 г. от 11 доставчици на социални услуги.
 • Изпратен бе до Агенцията за контрол на социалните услуги годишен отчет за 4 социални услуги, предоставяни от Община Русе.
 • Извършена бе проверка в Центъра за временно настаняване, във връзка с постъпил сигнал в община Русе от бивш потребител на социалната услуга.
 • Взето бе участие в проверка на Управляващия орган на Министерството на труда и социалната политика по проект „Грижа в дома в община Русе“.
 • Подготвени бяха общо 1510 месечни отчета и 1510 месечни графика на наетите лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, на наетите социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе.
 • Здравните медиатори консултираха 108 лица от кв. „Тракция“, кв. „Родина“, кв. „Селеметя“, кв. „Средна кула“ и с. Ново село, които бяха консултирани за превенция на заразяване със заболяванията туберкулоза и хепатит А, за методи на контрацепция, за рисковите фактори водещи до сърдечно - съдови заболявания и задължителното здравно осигуряване.
 • Здравните медиатори проведоха беседа с 29 семейства с деца за задължителните имунизации и поддържане на лична хигиена и съдействаха на 16 лица за достъп до здравни грижи. Те също така съвместно с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ обхванаха 13 лица от с. Ново село за провеждане на профилактични прегледи и изследвания за туберкулоза.
 • Експерти на община Русе посетиха 10 лица, подали заявления за отпускане на финансова помощ за здравословни проблеми, за подготвяне на информация за предстоящо заседание за разглеждането им.
 • Експерти на община Русе участваха в среща на мултидисциплинарния екип, сформиран по Координационния механизъм за случаи на деца жертва на насилие, където бе обсъден случай на семейство с три деца, които не полагат адекватни грижи за тях и поставят в риск здравето и живота им;
 • Проведени бяха 3 психологически консултации на родители, които имат съмнение, че децата им употребяват психоактивни вещества по индикативната програма „SOS родители“.
 • Проведена бе среща на групата „Взаимопомощ на родители“ по индикативната програма „SOS родители“.
 • На 27 март бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Владая“ и ул. „Кремиковци“ в кв. „Долапите“, във връзка с прокарване на ел. връзка; на 28 март бе приета постоянната организация на движението на ул. „Мария Луиза“, във връзка с приключил основен ремонт.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължават дейностите по изграждането на осветление на тенис кортовете в Парка на младежта, както и подготовката на съоръжението за началото на сезона.
 • Извършена бе подготовка на помощния терен в СК „Ялта“ за провеждане на ученически игри по футбол.
 • Извършена бе подготовка на езерото в Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства за гребните спортове.
 • Продължава организацията на Общинското първенство по футбол за юноши VII – X, VIII – X, V – VII клас, част от програмата на Ученически игри - сезон 2023/2024 г.
 • Наградени бяха финалистите от Общинското първенство по футбол за юноши VIII – X, част от Ученически игри - сезон 2023/2024 г.
 • Организиран бе транспорт за русенските училища, които ще участват със свои представители на зоналните първенства по различни спортове, част от Ученически игри 2023-2024 г. 

18 - 23.03.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Започна полагането на нова асфалтова настилка на пространствата около бл. „Козница планина“ в кв. „Родина“ 1.
 • Положен бе първи слой асфалт от пътната настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ до кръстовището с ул. „Филип Тотю“. продължава подготовката за полагане на нова настилка на тротоарите, допълнителните зони за паркиране и подходите източно от бл. „Вежен“ в кв. „Родина“ 1.
 • В рамките на 4 дни /от 19 до 22 март/ бяха извършени обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на град Русе.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Мидия - Енос“, ул. „Прага“ и ул. „Цар Самуил“.
 • Ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Цветница“.
 • Възстановена и ремонтирана бе пропаднала комуникационна шахта за светофарна уредба на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Христо Ботев“. Започна частичен ремонт на компрометирани участъци от пешеходната паважна настилка по ул. „Александровска“ - в отсечката от пл. „Свобода“ до бул. „Цар Освободител“.
 • Възстановено бе разрушено оградно съоръжение по ул. „Мадарски конник“.
 • Премахнати бяха незаконно изградени строежи по ул. „Даме Груев“ и до бл. „БДЖ“ в кв. „Цветница“.
 • Продължава вътрешният ремонт на ритуалната зала в сградата на ОП „Обреден дом“ на ул. „Тома Кърджиев“.
 • Премахнати и подменени с нови бяха опасно стълбове за улично осветление по ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Коледница“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Мидия – Енос“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Байкал“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Згориград“, ул. „Николаевска“, ул. „Мальовица“, ул. „Коледница“, както и по уличната мрежа в с. Басарбово.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Оборище“ и в околоблоковите пространства на бл. „Голям Богдан“ и бл. „Огражден“ в кв. „Родина“ 1, бл. „Пеликан“ в кв. „Здравец – Изток“ и бл. „9“, бл. „32“, бл. „77“ и бл. „81“ в кв. „Здравец“.
 • Монтирани бяха нови предпазни ограждения в западната част от разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“ - в участъка между кръстовищата с ул. „Цибър“ и ул. „Цар Петър“.
 • Изпълнена бе изцяло нова вертикална пътна сигнализация по ул. „Плиска“ - в участъците между кръстовищата с ул. „Воден“ и ул. „Яребична“ и кръстовищата с ул. „Наум“ и ул. „Митрополит Григорий“, включваща монтирането на 48 пътни знака, указателни табели и др.
 • Монтирани бяха допълнително 21 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града.
 • Монтирани бяха 8 устройства за звукова сигнализация за хора с увреждания на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“ и ул. „Петко Д. Петков“.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на редовната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Борисова“ с ул. „Хан Крум“, ул. „Мария Луиза“ с ул. „Борисова“ и бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 21, и бе извършена кастрация на 15 кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Приети бяха първите депозирани проектни предложения по Програма „Култура“ на Община Русе за 2024 г.
 • Проведени бяха първите пресконференции с участващите в програмата на 63. МФ „Мартенски музикални дни“.
 • Проведена бе тържествена церемония за отбелязването на 152 г. от гибелта на Ангел Кънчев съвместно с НЧ „Стефан Караджа“.
 • Съгласуван бе с РУО - Русе проектът на Годишния план на дейностите за 2024 г. в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе.
 • Взето бе участие в работна среща, във връзка с организацията на седмица в чест на Стоян Михайловски – създателят на текста на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • Служители на община Русе участваха в стартиращата среща по проекта „Ресторивър“, финансиран по Програма „Дунавски регион“ и който е в партньорство с местната администрация. Тя се проведе в Будапеща и събра представители на партньорите от Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България и Украйна. Обсъдени и разработени бяха подробни графици за работата по проекта през първите месеци. Значимо място имаше и дискусията по административните въпроси по новостартиращата програма, в която участва и координаторът на проекта в Съвместния секретариат – Густав Чомор. В третия ден от програмата консорциумът посети дунавски остров на територията на община Ерд. Плановете за възстановяване бяха представени от заместниккмета Тетлак Йорс. С него бяха обсъдени нарасналите нужди от осигуряването на зелени пространства за рекреация за местното население. Това е една от значимите задачи на общините, по които се търсят възможности за сътрудничество.
 • Проведени успешно бяха две процедури за отдаване под наем на общо 38 обекта общинска собственост, като за три от обявените за отдаване под наем обекти не се явиха кандидати.
 • Стартира подготовката за организиране на тръжни процедури за общински обекти в малките населени места на общината, както и на обекти, чиито наемни отношения са изтекли.
 • Издадено бе разрешение за търговска дейност на открито – изложба на динозаври „Дино парк“, която ще започне на 23 март и ще продължи до 5 май.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Издадено бе разрешение за строеж за изграждане на паркоместа и тротоар по ул. „Капитан Маринов“ – в близост до бл. „МНО“.
 • Извършва се авариен ремонт на сградно водопроводно отклонение към сграда общинска собственост, находяща се на пл. „Мустаков“, както и на канализация на общинска сграда на ул. „Котовск“.
 • Извършени бяха 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.
 • Издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.
 • Издадена бе една заповед за забрана ползването на строеж, като същата е в процес на изпращане на заинтересованите лица.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • На 20 март бе извършена проверка относно работоспособността на всички електронни табла на спирките от обществения транспорт в Русе. От проверените 100 10 са установени, че не функционират, и са подадени към фирмата, с която община Русе има сключен договор за обслужване на таблата и отстраняване на повредите.
 • На 20 март експерти на община Русе взеха участие в дискусионния форум „Изграждане на единна система за управление и намаляване на риска от ПТП“, където бяха представени добрите европейски практики за ефективно управление на ресурсите при изграждането на безопасна инфраструктура.
 • На 19 март стартира радио рубрика под надслов „Транспортна безопасност-информирани и отговорни“ съвместно с Радио „Русе“, в която ще бъдат дискутирани теми, свързани с подобряване на пътната обстановка, ангажираността на хората, с цел намаляване на пътнотранспортните произшествия.
 • Извършени бяха 71 проверки на наетите лични и социални асистенти.
 • Проверени бяха месечните технически и финансови отчети за февруари от 43 социални услуги.
 • Извършени бяха индивидуални дейности на експерти на община Русе с лица, поставени под пълно запрещение.
 • Експерти на община Русе се включиха в кулинарното състезание „И аз мога”, организирано от Регионалната съюзна организация - гр. Русе към Съюза на слепите в България.
 • Здравните медиатори извършиха патронаж в с. Ново село, с. Тетово, с. Семерджиево, с. Хотанца, в кв. „Селеметя“ и в кв. „Средна кула“, като бяха консултирани 142 лица за превенция на заразяване със заболяванията туберкулоза и хепатит А.
 • Обхванати бяха 21 деца, с които бе проведена беседа за начините на поддържане на устната хигиена, като на 17 лица бе съдействано за провеждане на медицински прегледи.
 • Здравните медиатори проведоха информационна кампания под мотото „Да! Ние можем да спрем туберкулозата“, във връзка със Световния ден за борба с туберкулозата, който се отбелязва на 24 март.
 • Здравните медиатори създадоха организация съвместно със здравните специалисти на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков - Русе“ в с. Хотанца и в с. Семерджиево, като бяха направени проби манту на 42 лица от различни възрасти.
 • Служители на община Русе съвместно с медицински специалисти от детски ясли и здравните медиатори взеха участие в конференция по проект „Мултидисциплинарен подход за превенция, разпознаване, скриниране и справяне с различните форми на перинатално насилие – МАР“.
 • Здравните медиатори взеха участие в обучение за работа със софтуерно приложение в изпълнение на проект „Здравеопазване за всички“, реализиран от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори.
 • Проведени бяха 3 психологически консултации на родители, които имат съмнение, че децата им употребяват психоактивни вещества по индикативната програма „SOS родители“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха пет сесии по Национална програма „Кодово име "Живот" със 110 деца от V клас на ОУ "Любен Каравелов", ОУ "Отец Паисий" и НУИ "Проф. В. Стоянов", обучителни сесии по Национална програма „Кодово име "Живот" със 130 деца от V клас на ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Любен Каравелов“, в V клас на НУИ "Проф. В. Стоянов" и в VI клас на Спортно училище „Майор Ат. Узунов“ по темите „Влияние на средата“, „Правила на групата. Емоции и чувства“ и „Общуване“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесия по програмата "Ще се справим заедно" с 20 деца от III клас на ОУ "Тома Кърджиев".
 • На 18 март в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ се състоя награждаването на спечелилите участници в проведения Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 година.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължава подготовката на общинските тенис кортове в Парк на младежта преди откриването на сезона, както и дейностите по изграждане на осветлението;
 • Делегация от Китай посети Младежкия дом и се запозна с дейностите на клуба по ушу и тай чи. Н. Пр. посланикът на Народна република Китай Уан Мин и колегите ѝ Кон Линю - съветник по икономическите въпроси, и Ма Ци - аташе и секретар на посланика, посетиха заедно със заместник-кмета Борислав Рачев и директора на ОП "Спортни имоти" Лачезар Иванов клуб „Калагия“. Ръководителят на клуба Мария Неделчева разказа на гостите за техните дейности, свързани с българо-китайското сътрудничество и културен обмен, за спортните постижения в сферата на ушу и тай чи и за дългогодишните контакти с Китай. Гостите се срещнаха с деца от клуба, които направиха демонстрация по ушу, а Мария Неделчева, Искра Бонева и Лучия Саркисян демонстрираха тай чи.
 • Изготвено бе мотивирано предложение за промяна на Наредба 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе.

11 - 15.03.2024 г.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • На 11 март бе извършена обработка срещу кърлежи на територията на Русе.
 • Започнаха дейностите за полагане на нова настилка на тротоарите, допълнителните зони за паркиране и подходите към бл. „Вежен“ в кв. Родина 1.
 • Завършиха дейностите по подготовката преди полагане на нова асфалтова настилка на пространствата около бл. „Козница планина“ в кв. Родина 1.
 • Приключи изпълнението на подготвителните работи за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ до кръстовищата с ул. „Филип Тотю“.
 • Разположен бе един контейнер за отпадъци от текстил и обувки на ул. „Ибър“ /до бл. „8“/ за нуждите на живущите в района, като към момента общата бройка на съдовете в града е 43.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Тутракан“, ул. „Доростол“ и ул. „Рига“.
 • Подменени бяха решетките на линейния отводнителен канал по ул. „Пиротска“.
 • Започна вътрешен ремонт на ритуалната зала в сградата на ОП „Обреден дом“ на ул. „Тома Кърджиев“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Белмекен“, ул. „Лозен планина“, ул. „Солун“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Сяр“, ул. „Тича“, ул. „Чавдар войвода“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула и с. Басарбово.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „87“ в кв. Здравец и бл. „МНО“ 4 и бл. „МНО“ 5 в кв. Дружба 3.
 • Извършена бе подмяна на стари лампи с нови LED панели на осветлението по ул. „Александровска“; продължава монтирането на нови предпазни ограждения по разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от кръговото кръстовище при ОД на МВР до кръстовището с ул. „П. Хитов“.
 • Монтирани бяха антипаркинг елементи по ул. „Солун“ и на кръстовището на ул. „Г.С. Раковски“ с ул. „Петко Каравелов“.
 • Монтирани бяха 16 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на регулярната работа на светофарни уредби на кръстовището на ул. „Борисова“ с ул. „Хан Крум“, бул. „Генерал Скобелев“ с бул. „Княз Дондуков – Корсаков“ и ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“.
 • Монтирани бяха системи за звукова сигнализация за хора с увреждане на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“.
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка на места за платено паркиране по бул. „Цар Фердинанд“ и ул. „Църковна Независимост“;
 • Продължава приемът на документи за кандидатстване по интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух по програма LIFE”.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 5 кучета, осиновени – 3, и бе извършена кастрация на 15 кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Обявени бяха резултатите от проведеното на 11 март класиране за прием за свободни места в детските градини през настоящата учебна година;
 • Продължава подготовката на церемонията по случай 152 г. от смъртта на Ангел Кънчев, която ще се проведе на 18 март от 11 ч. пред паметника на българския революционер на ул. „Славянска“ 82.
 • Извършени бяха консултации относно кандидатстването по Програма „Култура“ 2024.
 • Продължава подготовката на проекта на годишния план на дейностите за 2024 г. в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе.
 • Взето бе участие в работна среща, във връзка с организирането на седмица в чест на Стоян Михайловски; организирана бе кръгла маса във връзка с инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • На 13 март приключиха строително-монтажните работи по изпълнението на инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия", в изпълнение на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е да се понижат температурите в района на пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“ и мястото да се трансформира от обект за транзитно преминаване в зона за отдих и социализация. В рамките на строителните дейности по обекта се изпълниха пилотни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона - вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др.
 • На 12 март бе проведено публично обсъждане в Община Русе на концепциите за интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“, преминали административно съответствие и допустимост, които ще се изпълняват на територията на област Русе. Концепцията, която представи Община Русе, включва 9 проектни идеи на трима партньори, сред които Община Русе, Община Сливо поле и „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Дейностите, които се предвижда да се изпълняват, са изграждане на Мултифункционален център за деца и младежи от уязвими групи, закупуване на 2 екологично чисти електрически автобуса, които да обслужват линията Русе - Гюргево, основен ремонт на пътя Николово - Червена вода, изграждане на комплексен панорамен велосипеден маршрут с инфраструктура за туристически атракции „ЕвроВело6ˮ, изграждане на реплика на римска гробница мавзолей в землището на с. Бабово, община Сливо поле, цялостен ремонт на сградата на Русенската художествена галерия, създаване и промотиране на общ културно-исторически туристически продукт „Култура, природа и история - Русе - Сливо поле“ и облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в кв. Чародейка. Общата стойност на всички инвестиции е 29 759 000.
 • Стартирани бяха процедури по категоризиране на 5 туристически обекта на територията на община Русе, като бяха регистрирани 3 места за настаняване от типа стаи и апартаменти за гости.
 • Финализирана бе процедурата по безвъзмездно предоставяне за ползване на помещение в сградата на ул. „Княжеска“ 15 от Общинската фондация „Русе – град на свободния дух“.
 • Проведени бяха публични търгове с явно наддаване за продажба на 11 гаража общинска собственост, като 10 от процедурите вече са финализирани.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължават строителните дейности по ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“.
 • Във връзка с извършени огледи по ул. „Ангел Кънчев“, ул. „д-р Петър Берон“, ул. „Княжеска“ и ул. „Мария Луиза“, фирмата изпълнител на строително-монтажните работи започна поетапно отстраняване на недостатъци и дефекти – премахване на некачествено изпълнени асфалтови тротоари и полагане на нов асфалт, поправяне на капаци на ревизионни шахти, корекция на бордюри и др.
 • Във връзка с възникналите аварии на водопровод по ул. „Згориград“, през следващата седмица ще бъде формирана комисия, като ще се дадат указания за начина на възстановяване на новоизпълнените асфалтови работи.
 • Извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане на заинтересованите лица.
 • Съставен бе един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане на заинтересованите лица.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ   

 • Проведено бе обществено обсъждане на предварителния проект на Генералния план за организация и безопасност на движението за територията на община Русе. С изготвянето му се цели да се подобрят условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на Община Русе, както и подобряване пропускателната способност на уличната мрежа и намаляване задръжките на автомобилите по кръстовищата. Предвижда се подобряване на екологичните условия в града и функционирането на масовия градски обществен транспорт.
 • Извършени бяха 79 проверки на наетите лични асистенти по механизъм „Лична помощ“ и 32 проверки на наетите социални асистенти, които предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“ здравните медиатори консултираха 111 лица в кв. Родина, кв. Тракция, кв. Селеметя и кв. Средна кула за превенция на заразяване със заболяването морбили и туберкулоза, методи да контрацепция и за задължителните ваксини съгласно имунизационния календар, като бяха предоставени информационни материали.
 • Здравните медиатори проведоха беседа с 19 деца на тема: хигиена на устната кухина и за превенция на заразяване с хепатит А.
 • Здравните медиатори оказаха съдействие на 14 лица за достъп до здравни грижи.
 • Здравните медиатори проведоха среща с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе“ за обсъждане и провеждане на дейности по провеждане на скринингова кампания за изследване на заболяването туберкулоза на територията на община Русе.
 • Здравните медиатори проведоха среща с кмета на с. Семерджиево за създаване на организация за провеждане на скринингова кампания за изследване на туберкулоза сред населението.
 • Изготвени бяха приемо-предавателни протоколи с цел осъществяване на контрол на изпълнителя по договора за медицински прегледи на спортуващи деца и договора за прегледи за гръбначни изкривявания.
 • Проведени бяха 3 психологически консултации на родители, които имат съмнение, че децата им употребяват психоактивни вещества по индикативната програма „SOS родители“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха 7 сесии по Националната програма „Кодово име „Живот“ със 130 деца от V клас на ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Любен Каравелов“, в V клас на Националното училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов“ и в VI клас на Спортно училище „Майор А. Узунов“ по темите „Влияние на средата“, „Правила на групата. Емоции и чувства“ и „Общуване“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесия по Националната програма "Предпазване на младите хора от престъпления" в XII клас на Средното духовно училище.
 • Създадена бе организация за поемането на линии № 18 и № 20 от „Общински транспорт Русе“ ЕАД и въвеждането на нов маршрут на автобусна линия № 23 със съответното разписание.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 • Изготвено бе предложение до Общинския съвет относно даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав Русе“, Спортен клуб по баскетбол „Дунав Русе - 2016“ и Сдружение „Спортен клуб по волейбол Дунав“.
 • Продължават дейностите по изграждането на осветление на тенис кортове в Парка на младежта.
 • Изготвена бе справка на 61 входирани в Община Русе заявления от спортните клубове, кандидатстващи за подпомагане по Програма „Спорт 2024 г.“
 • Изготвено бе предложение до Общинския съвет относно изменение и допълнение на Наредбата за финансовото подпомагане на русенските спортни клубове и спортни дейности в община Русе.
 • Кметът Пенчо Милков награди състезателя на Боксов клуб „Русе“ Радослав Росенов и неговите треньори по повод спечеления от него златен медал в категория до 63,5 кг. на 75-ото издание на Международния боксов турнир „Купа Странджа“.
 • УИзвършена бе профилактика на плувния басейн в СУ „ Майор Атанас Узунов“.
 • Одобрени бяха протоколи за проведените търгове за отдаване под наем на спортни обекти и бяха издадени заповеди за спечелилите в тръжните процедури.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключи подготовката преди полагане на нова асфалтова настилка на паркингите към бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина 1. Започнаха ремонтни дейности за полагане на нова настилка на тротоарите, допълнителните зони за паркиране и подходите до жилищните блокове.
 • Продължава изпълнението на подготвителните работи за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ до кръстовищата с ул. „Филип Тотю“ и ул. „Пристанищна“.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Капитан Райчо Николов“, ул. „Касева чешма“, ул. „Никола Табаков“ и ул. „Студен кладенец“.
 • Ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Ропотамо“.
 • Ремонтирана бе линейна отводнителна система по ул. „Пиротска“ /срещу сградата на Български пощи/.
 • Отстранено бе опасно пропадане на част от пътното платно по ул. „Ген. Радецки“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Българска морава“, ул. „Ген. Рождественски“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Червен“, както и по уличната мрежа в кв. Образцов чифлик и с. Ново село.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Силистра“ в кв. Здравец и бл. „Добруджа“ в кв. Възраждане.
 • Извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в гр. Мартен; извършена бе подмяна на стари лампи с нови LED панели на алейното осветление на пл. „Княз Ал. Батенберг“.
 • Мродължава монтирането на нови предпазни ограждения по зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от кръговото кръстовище при ОД на МВР до кръстовището с ул. „П. Хитов“.
 • Монтирани бяха 12 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града.
 • Извършени бяха текущи ремонти и бе възстановена работата на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“, бул. „Трети март“ с ул. „Ерма“ и бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“.
 • Извършени бяха проверки за нерегламентирани замърсявания на територията на гр. Русе, като терените бяха включени в графика за почистване на ОП „Паркстрой“.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 3 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 10 кучета.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Приети бяха касови отчети и относими справки за образователните институции; обобщена бе информация от образователните институции за техническата осигуреност на медицинските кабинети.
 • Проведена бе работна среща, във връзка с организирането на седмица в чест на Стоян Михайловски – автор на текста на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“.
 • Осигурен бе училищен автобус за нуждите на ОУ „Ангел Кънчев“.
 • Извършени бяха финални организационно-технически дейности по повод откриването на 63. МФ „Мартенски музикални дни“ 2024, което ще се състои на 15 март.
 • Посрещнати бяха първите участници в МФ „Мартенски музикални дни“, пристигащи от чужбина.
 • Подготовка за провеждането на първата официална пресконференция с участващите в програмата за откриването на фестивала на 15 март.
 • На 7 март бе проведен информационен ден за предстоящата сесия на Програма „Култура“ на Община Русе за 2024 г.
 • Извършени бяха организационни дейности, във връзка с предстоящата церемония и възстановка за отбелязването на 152 г. от гибелта на Ангел Кънчев, които се организират съвместно с НД „Традиция“.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ

 • Експерти от Община Русе участваха в информационен ден по втората покана по Програма „Регион Дунав 20212027“. Представени бяха приоритетните направления, по които ще се представят предложения. Представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството разясниха технически въпроси по планирането, разплащането и верификацията на разходите.
 • Община Русе продължава работата по проект „Ресторивър“, подаден по първата покана на Програма „Регион Дунав“. Целта на консорциума, който изпълнява дейностите, е да събере и въведе добри практики за поддържане на дунавския бряг с естествени методи.

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Във връзка с изпълнението на улиците, по които се изпълняват основни ремонти, бяха извършени проверки относно начина на извършване на строително-монтажните работи, както и наличие на жалби от граждани. По ул. „Никола Й. Вапцаров“ ще бъдат изпълнени допълнителни рампи/стъпала за по-добра връзка между съществуващите бетонови пътеки, водещи към спирки на градския транспорт и супермаркет, както и към ремонтираните тротоари. Ще бъде коригирана част от тротоара срещу бл. „15". По ул. „Ангел Кънчев“ и по ул. „Д-р Петър Берон“ ще се коригират част от асфалтовите настилки по тротоарите, нивата на спирателни кранове и ревизионни шахти. По ул. „Княжеска“ частично ще се коригират нива на бордюрите.
 • Приключиха дейностите по текущия ремонт на входното стълбище с площадки и рампи за достъпна среда към Сдружение „Дете и пространство“ в сградата на бившия Дом майка и дете на ул. „Н. Й. Вапцаров“ 20 в кв. „Дружба 3“. Положени бяха противохлъзгащи настилки по рампите и по входното стълбище.
 • Приключи текущият ремонт на дограма в пенсионерския клуб и Млечна кухня в кв. Чародейка. Подменени бяха прозорец и входна врата на пенсионерския клуб, както и вратата на Млечна кухня, изработени и монтирани бяха нови навеси над дограмите.
 • Продължават дейностите по ремонт на общинските жилища в гр. Русе.
 • Продължава подготовката за предстоящ ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Ритуалния дом в Русе.
 • Извършени 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ

 • На 7 март бе проведено редовно заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.
 • На 5 март бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Пенчо Славейков“, във връзка с изграждане на нова улица.
 • На 6 март бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ - от бул. „Скобелев“ до ул. „Ивано Вазов“, във връзка с подвързване на сграда със сградни водопроводни отклонения и сградни канализационни отклонения.
 • На 7 март бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Цар Калоян“ и ул. „Червен“, във връзка с високо строителство на сграда.
 • Здравните медиатори консултираха 73 лица в кв. Селеметя и кв. Средна кула за профилактика на сърдечно - съдови заболявания и за кампанията на УМБАЛ „Медика“ за безплатни прегледи от кардиолози и съдови хирурзи. Предоставени бяха и брошури. Оказано бе съдействие на 11 лица за достъп до здравни грижи.
 • Здравните медиатори проведоха беседа с 19 деца на тема „Белите ми зъбки“ и за превенция на заразяване с хепатит А. служители на община Русе взеха участие в заседание на екипа, сформиран по Координационния механизъм за взаимодействие в случаите на деца жертва на насилие. Разгледан бе случай на дете със съмнение за домашно насилие, като бяха обсъдени мерки за подкрепа на семейството. експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия на тема „Работа в екип“ в III и IV клас на ОУ „Тома Кърджиев“, в която взеха участие 41 ученици.
 • Експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по Национална програма „Кодово име „Живот“ с 45 деца от V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и в V клас на ОУ „Отец Паисий“ по темите „Общуване“ и „Самооценка“.
 • Експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по Национална програма „От връстници за връстници“ в XI клас на ПГИУ „Елиас Канети“.
 • Проведена бе среща на групата за взаимопомощ на родители по индикативната програма „SOS родители“.

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Изготвена бе справка на 61 входирани в Община Русе заявления от спортните клубове, кандидатстващи за подпомагане по Програма „Спорт 2024 г.“
 • Извършени бяха консултации на представители на спортните клубове, във връзка с подаване на заявления за кандидатстване по Програма „Спорт 2024 г.“
 • На 1 март Общинският младежки дом проведе работилница с участието на младежи от Младежкия парламент, посветен на празника на Баба Марта.
 • На 1 март XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом се включиха в обща среща на гвардейските отряди от Северна България по менторска програма под наслов „Младежите на България и Черна гора – мост за нови възможности“, която се проведе в гр. Велико Търново. Русенският младежки гвардейски отряд обмени опит и представи своята дейност.
 • На 3 март се проведе концерт, посветен на 146 години от Освобождението на България, в който участие взеха гвардейци от XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом Русе, клуб "Маска", хор "Св. Георги", ФТС "Зора", Танцово студио "Импулс" и Вокално студио "Икономов".
 • Продължават дейностите по изграждането на осветление на тенис кортове в Парка на младежта.
 • Продължава текущият ремонт в санитарните помещения в Спортен комплекс „Дунав“.
 • Извършени бяха ремонтни дейности по ВиК инсталацията на съблекалните и санитарните помещения в басейна на Спортно училище „ Майор А. Узунов“.
 • Изградена бе допълнителна ограда от 3D пана в Спортен комплекс „Ялта“, позиционирана на бетоновата ограда на Градския стадион към зала „ Арена“.
 • Изградено бе осветление на басейна в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ с цел безопасно посещение от граждани и спортисти, като е монтиран автоматичен часовник за включване и изключване на осветлението.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължават ремонтните дейности за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ до кръстовищата с ул. „Филип Тотю“ и ул. „Пристанищна“.
 • На 26 февруари започна поетапното въвеждане на временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ по улици в гр. Русе, във връзка с подмяна на улично осветление.
 • Продължава изпълнението на работите по обновяване и благоустрояване на пространствата около бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина 1; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на разрушения на настилките по протежение на ул. „Капитан Райчо Николов“ и ул. „Киев“; ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Щип“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от бул. „България“, бул. „Липник“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Богдан войвода“, ул. „Ген. Рождественски“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Княжеска“, ул. „Рила“, ул. „Петрохан“, ул. „Сакар планина“, ул. „Тича“, както и по уличната мрежа в с. Басарбово.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „Вида“ в кв. Възраждане, бл. „5“ в кв. Дружба 1 и бл. „15“, бл. „43“, бл. „МНО“ 4 и бл. „МНО“ 5 в кв. Дружба 3.
 • Извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Червена вода.
 • Започна подмяна на старите лампи с нови LED панели на алейното осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“.
 • Стартира монтирането на нови предпазни ограждения по зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от кръговото кръстовище до кръстовището с ул. „Панайот Хитов“.
 • Подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирките от линиите на градския транспорт, намиращи се по бул. „Ген. Скобелев“, бул.“ Липник“, ул. „Ангел Кънчев“, в кв. Тракцията, по бул. „България“, до Дом за възрастни хора „Приста“, на спирка „Девети километър“ и на пътен възел Охлюва.
 • Монтирани бяха 15 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на регулярната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ и на кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Тулча“.
 • Продължава приемът на документи за кандидатстване по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не покъсно от 30 април. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 февруари – 30 април, ще бъде извършено до 31 май.
 • Продължава съвместната организация с Регионалното управление на образованието и училищата за издаването на карти за безплатно пътуване на деца от 7 до 14годишна възраст, като до момента има издадени 4 364 превозни документа на деца от 32 училища.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени – 13 и бе извършена кастрация на 17 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Сключени бяха 55 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 55 лица като лични асистенти, считано от 1 март.
 • Сключени бяха 20 нови споразумения за включване в Програма „Асистентска подкрепа“ с потребители на социалната услуга и бяха наети 11 лица като социални асистенти, считано от 1 март.
 • Подписани бяха месечните отчети и работните графици от 1006 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 278 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и от 212 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе. проведено бе първото за 2024 г. заседание на Комисията за детето. В плана за работа през текущата година бяха включени актуални теми в областта на социалните услуги за деца, образованието, здравните грижи, защита на децата от всякаква форма на злоупотреба, насилие и експлоатация, борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.
 • Проведено бе обучение в БЧК за оказване на първа долекарска помощ на наетите като домашни помощници лица, наети по проект „Грижа в дома в община Русе“.
 • Проведено бе обучение на тема „Училище в облака: въведение“ /без квалификационен кредит/, в което бе включена и допълнително работа с интерактивен екран и с Chromebook устройство за наетите служители в Кризисния център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск към Община Русе и за служители от общинската администрация.
 • Издадени бяха заповеди за утвърждаване формулите за разпределение на средствата в образователните институции.
 • Здравните медиатори консултираха 77 лица и предоставиха брошури в кв. Селеметя и кв. Родина за задължителната ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар. Направени бяха консултации за заболяването туберкулоза. На 26 лица бе оказано съдействие за достъпа им до здравни услуги и бе проведена беседа с 11 деца на тема „Белите ми зъбки“, както и за превенция заразяване с хепатит А.
 • По реда на чл. 2, т. 2 от Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе бяха изплатени са суми на 12 семейства за раждане на второ дете в размер на обща сума 2 100 лв. експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесия по Националната превантивна програма „Кодово име „Живот“ в V клас на Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ на тема „Влияние на средата“, в която се включиха 15 ученици;
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесии по Националната превантивна програма „Кодово име „Живот“ в V клас на ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Любен Каравелов“ и НУИ „Професор В. Стоянов на тема „Правила на групата. Емоции“, в които участие взеха 55 ученици.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесии по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ в три паралелки на XII клас в СУ „Васил Левски“ на тема „Правилният избор“, в които се включиха 60 зрелостници със своите класни ръководители.
 • Извършени бяха организационни дейности във връзка с церемонията за Националния празник на България 3 март, която ще се проведе от 11:30 пред Паметника на свободата в Русе.
 • Община Русе обяви конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата. Желаещите ще могат да кандидатстват в две основни направления - международни фестивали в областта на изкуствата /максимален размер на финансиране - 12 000 лв./ и творчески проекти в областта на изкуствата и културата /максимален размер на финансиране - 5 000 лв./. През настоящата 2024 г. собственият принос на кандидатстващите организации по Програма „Култура“ ще продължи да бъде 20 %.
 • Проведена бе официална пресконференция по повод 63. МФ „Мартенски музикални дни“ в пресклуба на БТА.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • На 29 февруари от Общинския съвет бяха приети всички решения, отнасящи се до отдаване под наем на имоти общинска собственост. Едно от приетите решения бе за определяне на начална наемна цена при отдаване под наем на Общинския тир паркинг, която бе гласувана от съветниците в размер на 18 000 лв. без ДДС. Започна подготовката по стартиране на процедурите в изпълнение на взетите решения, като обявяването им ще бъде извършено след влизане в сила на съответните решения на Общинския съвет.
 • На проведената на 29 февруари сесия на Общинския съвет бе взето решение за откриване на процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Русе на ул. „Котовск“ 6 срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сграда. Броят на новите жилища ще бъде конкретизиран на етап работен проект. По този начин Община Русе ще продължи да осъществява своята социална политика за подпомагане на социално слаби граждани, чрез предоставяне на жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се.
 • Проведено бе заседание на комисията по Наредба № 6, на което се взеха следните решения: настанени са 8 нови семейства от списъка за настаняване; 2 семейства са настанени в резервни жилища.
 • Едно семейство е пренастанено в друго общинско жилище.
 • Прекратени са наемните правоотношения с 1 семейство, обитаващо жилище от общия фонд; подновени са настанителните заповеди на 24 домакинства.
 • Община Русе подаде 5 проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Предвижда се да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • Общинският съвет прие на своето редовно заседание отчета за 2023 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, както и бе гласуван бюджетът на организацията за тази година. Финансовите средства, отпуснати от Община Русе за 2024 година, са в размер на 120 000 лв. или с 10 000 лв. повече от предходната година. В работната програма за настоящата година се предвижда подпомагането на 3 проекта от фонд „Лицата на Русе“ на стойност 8 464 лв., както и реализацията на 23 собствени и партньорски инициативи, за които да бъдат отпуснати 122 476 лв. от фонд „Местни инициативи“. След като годишната програма беше одобрена от Общинския съвет, екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ стартира своите срещи и разговори с местния бизнес, за да продължат да подкрепят едни от най-мащабните и атрактивни събития в областите на културата, изкуството, образованието и спорта. През 2023 г. с финансовата помощ на фондацията са се провели 67 събития, създадени са 528 творчески продукта, в събитията са се включили 2877 активни участници, 153 доброволци и 211 партньорства, а близо 103 336 русенци и гости на града са станали част от инициативите като зрители.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължават текущите строителноремонтни дейности, свързани с асфалтирането по основни и второстепенни улици в града, както и изграждането на тротоари.
 • Продължава ремонтът на сградата на Доходното здание, който включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпуси „А“, „К“ и „Л“, както и реконструкция на техническите инсталации.

19 - 23.03.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 • Стартира подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан до кръстовищата“ с ул. „Филип Тотю“ и ул. „Пристанищна“.
 • Продължават ремонтните дейности по благоустрояване на околоблоковите пространства към бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина 1.
 • Започна поетапна подмяна на старите лампи с нови LED панели на външното осветление по ул. „Александровска“.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на работата на светофарните уредби на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. „Голям Богдан“, ул. „Капитан Райчо Николов“ и ул. „Николай Здравков“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от бул. „Липник“, бул. „Съединение“, бул. „Тутракан“, бул. „Христо Ботев“, ул. „19 – ти февруари“, ул. „Атон“, ул. „Свети Наум“, ул. „Сърнена гора“, ул. „Тодор Минков“ и ул. „Хаджи Димитър“.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „Цитадела“ в кв. Възраждане, бл. „103“ и бл. „108“ в кв. Чародейка - Юг, бл. „3“ в кв. Дружба 1, бл. „13“ в кв. Дружба 3 и бл. „86“ в кв. Здравец.
 • изградено бе ново външно LED осветление на центъра и по ул. „Здравец“ в с. Хотанца, както и в двора на Общинския приют за безстопанствени животни; монтирани бяха нови предпазни ограждения по зелената разделителна ивица на бул. „Липник“;
 • Подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирките от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. „Тутракан“ и бул. „Потсдам“.
 • Продължава съвместната организация с РУО – Русе за издаването на карти за безплатно пътуване в градския транспорт на деца от 7 до 14-годишна възраст, като до момента има издадени 4 335 превозни документа на ученици от 32 училища.
 • На 22 февруари бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Плиска“ в с. Николово, във връзка с подмяна на водопроводи.
 • На 16 и 21 февруари бе приета постоянната организация на движението на ул. „Петър Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“ в гр. Русе;
 • Монтирани бяха 14 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 25 кучета, осиновени – 4, и бе извършена кастрация на 32 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Внесено бе предложение до Общинския съвет за даване на съгласие за кандидатстване на Община Русе пред Фонд „Социална закрила“ с проект по Целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“.
 • Извършени бяха 63 проверки на наетите лични асистенти в Механизъм „Лична помощ“ и 41 проверки на наетите социални асистенти, които предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
 • Продължава подготовката за приемането на формулите за разпределение на средствата в образователните институции. подписан бе анекс към общинския колективен трудов договор от 20.02.2023 г. за системата на предучилищно и училищно образование в община Русе.
 • Здравните медиатори консултираха 102 лица в кв. Селеметя за повишения риск от заболяването морбили и за комбинираната ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, която е задължителна. Предоставени бяха информационни брошури. С 20 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и превенция на заразяване с хепатит А. Проведени бяха срещи с 10 семейства на деца с пропуснати имунизации и бе оказано съдействие на 19 лица за достъп до здравни грижи.
 • Експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в изпълнение на Национална програма „Кодово име „Живот“ с 45 деца от V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и ОУ „Отец Паисий“ на тема „Правила на групата. Емоции и чувства“.
 • Експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в XII клас по Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, като бяха обхванати 44 ученици.
 • Експерти от Превантивно-информационния център организираха беседа с инспектор Красимир Аспарухов от Сектор „Борба с организираната престъпност“ и 15 деца от VI - VIII клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ по повод отбелязването на Международния ден за безопасен интернет.
 • Експерти от Превантивно-информационния център проведоха обучение на педагогически специалисти от ОУ „Отец Паисий“, СУПНЕЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Христо Смирненски“ по заключителната част на Националната програма „Кодово име „Живот“.
 • Внесено бе предложение на следващата сесия на Общинския съвет, във връзка удостояването на проф. Лука Велчов – председател на Демократичния съюз на българите в Букурещ, със званието „Почетен гражданин“ на гр. Русе.
 • Обобщена бе информация за събитията от културния календар на Община Русе за месец февруари.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Община Русе подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“, след което ще могат да стартират дейностите по подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства /климатици/.
 • Сключен бе договорът за Залата на смеха, като новите наематели следва в най-кратки срокове да започнат работата по възстановяването ѝ. Те имат 6-месечен срок, в който да извършват необходимите ремонтни дейности, като се очаква най-късно през есента залата да заработи.
 • Община Русе депозира проектно предложение по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., на тема „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Предвижда се да бъде изготвена и популяризирана стратегия за развитие на рибарската общност и рибарския регион на територията на общините Русе, Иваново и Борово, която да е в полза на учредената Местна инициативна рибарска група.
 • Експерти от Община Русе взеха участие в информационен ден за представяне на проект на указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., която е един от основните източници на европейско финансиране за общините.
 • Организирани бяха две процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общо 42 обекта общинска собственост /сгради, терени и павилиони/. Отдаваните обекти са с разнородни предназначения и локация, включени са обекти от Централна градска част /включително и нови точки за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност по ул. „Александровска“/, кварталите Здравец, Родина, Дружба, Чародейка и Възраждане. Отдават се офиси, ателиета за услуги, производствени и търговски помещения и др. Процедурите са обявени на сайта на Община Русе в раздел “Tъргове и конкурси“, където може да се намери подробна информация. Документи за участие в процедурите ще могат да се закупуват от 26 февруари в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Започнаха подготвителните дейности за ремонта на сградата на Доходното здание, който включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпуси „А“, „К“ и „Л“, както и реконструкция на техническите инсталации.
 • Започна подготовката за смяна на дограми в Информативно-информационния център /ПИЦ/, намиращ се в бл. „Мадара“.
 • Във връзка с изпълнение на енергийна ефективност на уличното осветление, се подменят осветителните тела по бул. „България“.
 • Извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.
 • Издаден бе един констативен акт за незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.
 • Издадени бяха три заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

12 - 16.02.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължава изпълнението на дейностите по благоустрояване на пространствата около бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина 1.
 • Извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по бул. „България“, ул. „Богдан войвода“, ул. „Константин Величков“ и ул. „Тодор Александров“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Придунавски“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Борисова“, ул. „19 – ти февруари“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Мехомия“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Рига“, ул. „Света гора“, ул. „Филип Станиславов“, ул. „Цариград“, както и по уличната мрежа в кв. Долапите, кв. Средна кула, с. Басарбово и с. Хотанца.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Марин Дринов“ в кв. Възраждане, бл. „Лозен планина“ в кв. Родина 1, бл. „Боримечка“ в кв. Родина 2 и бл. „14“ в кв. Дружба 3.
 • Монтирани бяха 6 нови стълба за улично осветление в Общинския приют за безстопанствени животни, пред бл. „403“ в кв. Чародейка – север, пред бл. „3“ в кв. Дружба 3 и 3 в с. Хотанца.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на нормалната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“ и на кръстовището на ул. „Борисова“ с бул. „Ген. Скобелев“.
 • Монтирани бяха нови предпазни ограждения по зелената разделителна ивица на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до кръговото кръстовище при ОД на МВР. Продължава и монтажът на нови в разделителната ивица по бул. „Липник„ - от кръстовището с ул. „Котовск“ до ул. „Братислава“.
 • Продължава приемът на документи по четвърти етап от основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Крайният срок, в който домакинствата могат да кандидатстват, е 30 април.
 • На 12 февруари бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ по ул. „Батак“, във връзка със високо строителство на жилищна сграда. Монтирани бяха 16 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 14 кучета, осиновени – 15, и бе извършена кастрация на 8 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Обявени бяха резултатите от класирането, проведено на 12 февруари, за прием в детските градини за текущата учебна година.
 • извършени бяха планови проверки на 25 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и на 17 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма „Асистентска подкрепа“; проведени бяха работни срещи, във връзка с подготовка приемането на формулите за разпределение на средствата в образователните институции;
 • подготвено бе техническо задание за изготвяне на обществена поръчка за обзавеждане и оборудване за новоизграждащата се сграда на Детска градина „Радост“ на ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“;
 • здравните медиатори консултираха 95 семейства от кварталите Средна кула, Чародейка и Селеметя за ваксината срещу морбили, рубеола и паротит, както и за останалите задължителни ваксини от имунизационния календар на Р. България. На 20 лица бе оказано съдействие за достъп до здравна грижа;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по Национална програма „Кодово име „Живот“ в VII клас на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ на тема „Самооценка“, в която се включиха 15 ученици;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии по универсалната превантивна програма на ПИЦ – Русе „Ще се справим ЗАЕДНО“ в IV клас на ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе на тема „Сформиране на здравословни навици на живот при децата от начален етап на образование. Обхванати бяха 40 ученици;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха сесия по НП Кодово име „Живот“ в V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“, на тема „Правила на групата. Емоции и чувства“. Обхванати бяха 20 ученици;
 • експерти от Превантивно-информационния център център проведоха две работни срещи със студенти от специалността „Социална педагогика“ от РУ „Ангел Кънчев по универсалната превантивна програма „Ще се справим ЗАЕДНО“, по време на която обсъдиха съвместни дейности;
 • внесено бе предложение за следващата сесия на Общинския съвет, във връзка с предложението за удостояване на проф. Лука Велчов – председател на Демократичния съюз на българите в Букурещ, със званието „Почетен гражданин“ на гр. Русе;

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • На днешната извънредна сесия на Общинския съвет бе приет отчетът за изпълнение на Програма „Туризъм“ за 2023 г. Обсъдени бяха конкретни предложения от общински съветници, които имат отношение по въпросите на туризма. Програмата за развитие на туризма за 2024 г бе гласувана с мнозинство.
 • Влезе в сила Решение № 62 по Протокол № 4 от 25.01.2024 г. на Общинския съвет, с което бе приета Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024 г. Същата бе оповестена на сайта на Общината и в сградата на местната администрация на пл. „Свобода“ 6.
 • На 12 и 13 февруари в гр. Велико Търново бе проведен въвеждащ форум за общините от Северен централен район за планиране, организиран от Националното представителство на общините в България (НСОРБ). По време на конференцията бяха проведени 3 институционални събития, по време на които бяха избрани членове на Управителния и Контролния съвет на НСОРБ. Кметът Пенчо Милков представи презентация относно основните предизвикателства на мандат 2023-2027г., като акцентира върху постигнатите резултати до момента на Община Русе.
 • Приключи кампанията на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за приемане на проектни предложения за настоящата 2024 г. Фондацията отчете засилен интерес от страна на нестопанските организации от Община Русе – подадени са общо 44 проектни предложения за искане на финансиране към фондовете „Лицата на Русе“ и „Местни инициативи“. Общата стойност на постъпилите проектни идеи е 347 919 лв., а исканите средства са в размер на 235 605 лв. На свое заседание Управителният съвет на фондацията се запозна в детайли с постъпилите проектни предложения. Сред определящите критерии при избора на проекти бяха социална ефективност, оригиналност, административен и експертен капацитет, целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите, както и устойчивост на проекта във времето. На база правилата за реда и условията на финансиране на местни инициативи в община Русе чрез фондацията и натрупания опит, членовете на УС направиха своя мотивиран избор.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Извършени бяха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

05 - 09.02.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Положена бе нова асфалтова настилка на паркинга и обслужващата улица към бл. „Панагюрище“ в кв. Родина 1.
 • Стартираха строителни дейности по възстановяване и благоустрояване на пространствата около бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по бул. „България“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Доростол“, ул. „Места“, ул. „Петрохан“, ул. „Прага“, ул. „Рига“, ул. „Сърнена гора“ и ул. „Цветница“.
 • Ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Рига“.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от бул. „Цар Освободител“ , ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Александровска“, ул. „Бояна“, ул. „Доспат“, ул. „Духовно Възраждане“, ул. „Згориград“, ул. „Люлин планина“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Ниш“, ул. „Марица“, ул. „Милкова ливада“, ул. „Персенк“, ул. „Петрохан“, ул. „Рига“, ул. „Сини камъни“, ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа в кв. ДЗС, кв. Образцов чифлик, кв. Средна кула, с. Ново село и с. Червена вода.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на бл. „Солун“ в кв. Ялта, бл. „111“ в кв. „Чародейка - Юг, бл. „Латинка“ в кв. Здравец, бл. „Крали Марко“, бл. „Боримечка“ и бл. „Странджата“ в кв. Родина 2, извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители на участък от ул. „Рила“ и в с. Ново село.
 • Подменени с нови бяха 3 опасни и увредени стълба за улично осветление на територията на гр. Русе.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“ и бул. „Трети март“.
 • Приключи монтирането на нови предпазни ограждения по разделителната ивица на бул. „Липник“ - в участъка от кръстовищата с ул. „Юндола“ и ул. „Котовск“. Успоредно с това продължава монтирането на нови предпазни ограждения в разделителните ивици на бул. „Цар Освободител“ - в участъка от ул. „Хан Аспарух“ до кръговото кръстовище при ОД на МВР, и по бул. „Липник“ - от кръстовището с ул. „Котовск до ул. „Братислава“. монтирани бяха 33 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града.
 • Одобрени бяха 73 кандидати, подали документи в периода 01.11.2023 г. - 31.01.2024 г. по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.
 • Извършена бе проверка от РИОСВ - Русе на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци, във връзка с разрешителен документ за дейности с отпадъци № 10-ДО-772-00 от 26.01.2023 г., издаден от РИОСВ-Русе, като не бяха установени нарушения.
 • Създадена бе организация съвместно с РУО – Русе и училищата за издаването на карти за безплатно пътуване на деца от 7 до 14-годишна възраст, като до момента са издадени 4 122 превозни документа.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени – 5, и бе извършена кастрация на 5 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Подготвено бе техническото задание за изготвяне на обществена поръчка за обзавеждане и оборудване за новоизграждащата се сграда на Детска градина „Радост“ на ул. „Княз Ал. Дондуков - Корсаков“.
 • Подписано бе допълнително споразумение за удължаване с 3 месеца /15.02.2024 г. - 14.05.2024 г./ срока на проект „Грижа в дома в Община Русе“.
 • На 6 февруари бяха обявени свободни места за прием в детските градини за текущата учебна година.
 • Проведени бяха работни срещи, във връзка с подготовката за приемането на формулите за разпределение на средствата в образователните институции.
 • Приети бяха месечните технически и финансови отчети от доставчиците на социални услуги.
 • Проведен бе конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ на територията на Община Русе.
 • Служители на Община Русе взеха участие в работна среща с министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, която се осъществи по покана на НСОРБ. Обсъдени бяха въпроси, свързани с продължаване на предоставяне на интегрирани здравни социални услуги, увеличаване средствата и потребителите по процедура „Топъл обяд“.
 • Здравните медиатори консултираха 86 лица от кварталите Средна кула, Тракция и Селеметя за задължителните ваксини и рисковете от пропускането им, както и за скрининговата кампания на УМБАЛ „Медика - Русе“, целяща ранна диагностика на сърдечно - съдовите заболявания. С 12 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и превенция на заразяване с вирусен хепатит А.
 • Извършена бе планова проверка в Детска млечна кухня – Русе за проследяване спазването на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването и оказването на методическа подкрепа при необходимост.
 • Екипът на Превантивно-информационния център взе участие в работна среща с инспекторите от Детска педагогическа стая с цел плануване на съвместни дейности, във връзка с изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците; проведена бе информационно-мотивационна среща с родители на ученици от V клас на ОУ „Любен Каравелов“, във връзка със стартирането на Националната програма „Кодово име: „Живот“ в съответния клас.
 • Проведена бе среща на групата „Взаимопомощ на родители“, осъществяваща се по индикативната програма „SOS родители“.
 • Експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в XII клас на ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ и в НУИ „Проф. В. Стоянов“ по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпления“.
 • Подготвено бе предложение за сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 29 февруари, във връзка с промяна на правилника на Програма „Култура“ за 2024 г..

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • В Община Русе бе проведена работна среща на тема "Общински енергиен мениджър“. Основната цел на конференцията бе да се обсъдят добри практики в сферата на управлението на общинската енергия и да се намерят правилните решения за повишаване енергийната ефективност в общината чрез трайно намаляване на потреблението на енергия във всички обекти на територията ѝ.
 • На 6 февруари бе проведена първата онлайн среща по проекта „Ресторивър“, в която се включиха експерти от Община Русе, както и 15 организации от Дунавския регион. Проектът стартира на 1 януари и през следващите 30 месеца ще търси устойчиви решения за поречието на река Дунав.
 • Предоставени бяха 30 павилиона на търговци, които ще се включат в тазгодишния Мартенски базар. Той ще се проведе на пл. „Свобода“ в периода 12 февруари – 5 март. Тази година 4 павилиона са предоставени на 7 неправителствени организации, които ще проведат своите благотворителни кампании. в Община Русе бе проведена среща със заинтересовани страни в сферата на рибарството и аквакултурите. Събитието е първа стъпка към учредяване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/, чиято основна цел е местните общности в рибарските райони да търсят заедно решения и да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени на локално ниво. Ще бъдат дефинирани и приоритетите за развитие на територията, която представляват, и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ. Срещата бе открита от заместник-кмета Златомира Стефанова и на нея присъстваха представители на местната власт от общините Русе, Борово и Иваново, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • На 9 февруари стартираха дейностите по полагане на плътен асфалтобетон на ул. „Ангел Кънчев“.
 • Продължават дейностите по цялостното асфалтиране на ул. „Мария Луиза“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ и ул. „Тодор Икономов“.
 • Пзвършени бяха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Съставени бяха 8 констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.
 • Издадени бяха 2 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

29.01 - 02.02.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключиха дейностите по подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на паркингите и на обслужващата улица към бл. „Панагюрище“ в кв. Родина 1.
 • Създадена бе организация съвместно с РУО – Русе и училищата за издаването на карти за безплатно пътуване на деца от 7 до 14-годишна възраст, като до момента има издадени 2748 карти.
 • Извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби по бул. „Липник“, на кръстовището на Олимпа и на кръстовището на ул. „Даме Груев“ с ул. „Еленин връх“.
 • Извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на настилките по бул. „България“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Будапеща“, ул. „Киев“, ул. „Прага“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Студентска“, ул. „Шести септември“, както и по подходите и зоните за паркиране в околоблоковите пространства на бл. „4“ в кв. Дружба 3 и бл. „Варшава“ в кв. Здравец - Изток.
 • Възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от републикански път I – 5 и по бул. „Трети март“, бул. „Родина“, ул. „Борисова“, ул. „Видин“, ул. „Даме Груев“, ул. „Ибър“, ул. „Йосиф Хербст“, ул. „Николаевска“, ул. „Опълченска“, ул. „Потсдам“, ул. „Славянска“, ул. „Тича“, ул. „Т. Минков“, ул. „Хр. Ясенов“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в с. Николово и с. Червена вода.
 • Извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в райони на околоблоковите пространства на бл. „Мелник“, бл. „43“, бл. „68“ и бл. „87“ в кв. Здравец, бл. „Ния“ и бл. „Румяна войвода“ в кв. Здравец – Изток, бл. „103“ и бл. „107“ в кв. Чародейка - Юг, бл. „402“ и бл. „403“ в кв. Чародейка – Север, бл. „Шабла“ и бл. „Мадарски конник“ в кв. Възраждане.
 • Извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители в с. Долно Абланово, с. Просена, с. Червена вода и с. Хотанца.
 • Започна монтирането на нови предпазни ограждения по разделителните ивици на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Липник“.
 • Монтирани бяха 15 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града.
 • Възстановени бяха увредени антипаркинг елементи по ул. „Славянска“, ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, ул. „Петрохан“ и ул. „Згориград“.
 • Ремонтирано бе опасно пропадане и инцидентно отваряне на ревизионна шахта по бул. „Тутракан“ до ГКПП Дунав мост.
 • Приключи приемът на документи по програма Life „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ за периода 01.11.2023 г. - 31.01.2024 г. Крайната дата за обявяването на резултатите е до 28 февруари, като в периода 01.02.2024 г. – 30.04.2024 г. стартира приемът на документи по Покана № 4.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 5, извършена бе кастрация на 3 кучета и бяха върнати по места 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Изпратено бе искане до ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаване срока на проект „Грижа в дома в община Русе“ с още 3 месеца.
 • Сключени бяха 37 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 37 лица като лични асистенти, считано от 1 февруари.
 • Подписани бяха 1575 допълнителни споразумения за наетите лица по механизми „Лична помощ“, „Асистентска подкрепа“, проект „Грижа в дома в община Русе“, Домашен социален патронаж и други, във връзка с промяна в минималната работна заплата, считано от 1 януари.
 • Подписани бяха месечните отчети и работните графици на 1005 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 272 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“, и от 201 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе.
 • Извършен бе последващ мониторинг в една социална услуга за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.
 • Обявен бе конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ на територията на община Русе.
 • На 29 януари бе проведена церемонията за връчване на 161 грамоти на деца с изявени дарби, завоювали призови места на международни и национални, олимпиади, конкурси и състезания през 2023 г.
 • На училищата бе предоставен списък с децата, подлежащи на прием в първи клас по прилежащи райони.
 • Здравните медиатори консултираха 81 лица от кв. Средна кула и кв. Чародейка за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, за острите респиратори заболявания и за Закона на здравното осигуряване. Проведена бе беседа с 16 деца на тема „Белите ми зъбки“ и превенция на заразяване с вирусен хепатит А. Оказано бе съдействаха на 23 лица за провеждане на медицински прегледи и зъболечение.
 • Експерт на Община Русе взе участие в заседание на екипа, сформиран по Координационния механизъм за взаимодействие в случаите на деца, жертва на насилие. Разгледани бяха два случая на агресия между ученици и бяха обсъдени мерки за подкрепа на семействата.
 • Експерти от Превантивноинформационния център проведоха 4 сесии със 100 деца от трети и четвърти клас на ОУ „Братя Миладинови“ и два трети класа на ОУ „Тома Кърджиев“ на тема „Сформиране на здравословни навици на живот при децата от начален етап на образование“, разработени по Програмата за универсална превенция „Ще се справим задно“.
 • Подготвен бе окончателният вариант на културния календар на Община Русе за месец февруари.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • От 1 февруари в Центъра за информационно и административно обслужване могат да се подават документи за извършване на търговска дейност продажба на мартеници, съгласно Заповед №РД-01-3890/04.12.2023 г. /пълния текст на заповедта може да намерите на сайта на Община Русе.
 • За целия месец януари са издадени разрешения за търговска дейност на малко над 100 обекта. Община Русе обръща внимание на гражданите, че извършването на дейност без издадено разрешение се наказва с глоба или имуществена санкция, в тази връзка се извършват регулярни проверки от инспекторите на отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ за спазване на Наредби №5 и №7.
 • Експерти от Община Русе участваха в уебинара „Въведение в инструментите на Clearing house: Подобряване на природните решения за града“, организиран от Метрополис. Това е платформа за обмен на концепции за развитие на градовете и тяхната среда. Учени от Хумбалтовия университет представиха инструменти за оценка на градското планиране. Приложението “The MyDynamicForest Tool” e насочено към гражданите и отчита тяхното възприемане на зелената среда. Приложенията Spatial Impact Assessment and Classification – SIAC и SIC HUB са насочени към специалисти и предлагат анализ и демонстрират свързаността на различните градски елементи. Представено бе изследване за Барселона и околоградската територия, които изпитват негативните ефекти от замърсявания от различен характер и режим на водата.
 • На 29 януари се проведе заседание на Комисията по Наредба № 6, където бяха взети следните решения: настанени са 2 нови семейства от списъка за настаняване;
 • 2 семейства са настанени в резервни жилища.
 • 1 семейство е пренастанено в друго общинско жилище, след подадена молба за пренастаняване; прекратени са наемните правоотношения с 2 семейства, обитаващи жилища от общия фонд.
 • Подновени са настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 34 домакинства.
 • Разгледани са 150 подадени възражения за включване в списък за настаняване в общински жилища за 2024 г., като 130 от тях са одобрени.
 • Изготвен бе списък на крайно нуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2024г.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължава изграждането на новата сграда за нуждите на ДГ „Радост“, която се намира на ул. „Княз Ал. Дондуков - Корсаков“ 5. Предстои стартирането на обществена поръчка за оборудване на помещенията.
 • Съгласувани бяха 13 инвестиционни проекта с 36 части, постъпили за одобрение и издаване на разрешение за строеж.
 • Извършени бяха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Съставени бяха три констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

22 - 26.01.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължава подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство при блок Панагюрище.
 • Извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен асфалт на ул. „Воден“, ул. „Тулча“, ул. „Майор Узунов“, ул. „Студентска“, ул. „Мидия-Енос“, на бул. „България“ и на пътя за кв. Средна Кула и село Басарбово.
 • Извършен беше ремонт и бе възстановено уличното осветление при ул. „Адмирал Рождественски“, гр. Мартен, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Алеи Възраждане“, кв. Дружба 1 и 2, бул. „Хр. Ботев“, ул. „Антим Първи“, бул. „България“, ул. „Плиска“ при блок Средец, бул. „Липник“.
 • Продължава ремонтът на помещение в Доходното здание на пл. „Свобода“; завършен бе ремонтът на градския часовник (подпокривна изолация) на площад „Свобода“.
 • Продължава ремонтът на две помещения в сградата на ИООРС;
 • Продължава отстраняването на аварии и възстановяването на уличното осветление в град Русе и селата в община Русе.
 • Приключи монтажът на поцинковани пана нов висок тип на бул. „Цар Освободител“ от кръстовището на бул. „Съединение“ с бул. „Цар Освободител“ до кръговото движение на бул. „Скобелев“ с бул. „Цар Освободител“.
 • Ремонтирани бяха пътни знаци на кръстовище на ул. „Мадарски конник“ с ул. ‚Плевен“, кръстовище на ул. „Солун“ с ул. „Н. Рилски“ и с ул. „Плиска“ и около паметника Альоша.
 • Монтирани бяха пътни знаци за обозначаване на такси стоянка на бул. „Хр. Ботев“ при завод Печатни платки, ул. „Цветница“ при покрития пазар, МОЛ Русе и ул. „А. Буров“.
 • Демонтирани бяха излишни пътни знаци за такси стоянки на ул. „Н. Петков“, ул. „З. Стоянов“.
 • Монтирани бяха нови пътни знаци на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с ул. „П. Хитов“ и бул. „Хр. Ботев“ срещу Печатни платки посока център.
 • Извършено бе почистване по график на улици, булеварди, спирки, подлези и надлези и други публични пространства в града.
 • Извършена бе резитба на счупени клони и паднали дървета в района на хижа „Приста“ и по бул. „България“.
 • Санкционирани са 48 бр. водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе.
 • Създадена бе организация съвместно с Регионалното управление на образованието и училищата за издаването на карти за безплатно пътуване на деца от 7 до 14 годишна възраст. До момента има издадени 686 бр. карти.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 30 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Извършено бе съгласуване на държавен план-прием в V и в VIII клас за учебната 2024/2025 г. за училищата от община Русе.
 • Изготвено бе предложение до Общински съвет-Русе за осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите по проект „Грижа в дома в община Русе“.
 • Проведена бе работна среща с директорите на детски ясли и детска кухня за обсъждане на въведените мерки, предотвратяващи респираторните заболявания, за обсъждане на наличните свободни места, приема на класираните деца, разработване на планове за работа през 2024 г. и подготвяне на доклади за осъществената работа в детските ясли през 2023 г.
 • Извършена бе подготовка на церемонията за връчване на грамоти за 2023 г. на децата с изявени дарби.
 • Извършена бе подготовка за провеждане на общински първенства по баскетбол и волейбол - част от Ученически игри за учебната 2023/2024 г.
 • 132 лица в кварталите „Средна кула“ и „Селеметя“ бяха консултирани от здравните медиатори относно необходимостта от профилактични прегледи при децата, поставени бяха задължителни имунизации и реимунизации за превенция на заразяване с вирусен хепатит А и сезонен грип. На 13 лица е оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи и зъболечение.
 • Извършени бяха планови проверки в здравните кабинети на 3 детски градини – ДГ „Червена шапчица“, ДГ „Чучулига“, ДГ „Звездица“ и две училища – СУ „Васил Левски“ и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ за спазване на утвърдения от директора на РЗИ план за борба с грип и острите респираторните заболявания, както и спазване разпоредбите на Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, на задълженията на медицинската сестра, разписани в длъжностната характеристика и оказване на методическа подкрепа при необходимост;
 • Проведено бе заседание на комисията, определена със заповед на кмета, за разглеждане на подадени заявления на граждани за приемане в социалната услуга „Социални жилища“.
 • Проведени бяха 4 интерактивни сесии от експерт от Превантивно-информационен център в третите и четвърти класове на ОУ „Олимпи Панов“, като бяха обхванати 70 ученици. Темата на сесиите беше „Сформиране на здравословни навици на живот при децата от начален етап на образование, разработена по универсалната програма „Ще се справим ЗАЕДНО“.
 • Експерт от Превантивно-информационен център по наркотични вещества проведе среща за даване на методически указания с обучените доброволци от СУПНЕ във връзка с провеждане на сесия по НП „От връстници за връстници“.
 • Проведена бе среща на групата за „Взаимопомощ на родители“ по индикативна програма „SOS родители“.
 • Експерти от Превантивно-информационен център съвместно с инспектор „Детска педагогическа стая“ проведоха 5 сесии със 150 ученика от 8 до 12 клас в ПГГС–Две могили на тема „Превенция употребата на психоактивни вещества /ПАВ/“ „Етапи на сформиране на зависимост“, „Отговорността и личния избор“ /чрез симулационните очила/ и наказателна отговорност при употреба и разпространение на ПАВ.
 • Проведено бе обучение на експерти от отдел „Здравни дейности“ и служители на Детска кухня за работа с Web базирана електронна система „Електронна поддръжка на купони – Виртуална кухня“.
 • Проведена бе работна среща с представители на РС на КНСБ и СРС „Подкрепа“ за обсъждане на натурални и стойностни показатели във функция „Здравеопазване“ и за функция „Социални дейности“ за обсъждане на направените разчети за увеличение на основните работни заплати, съгласно РМС № 847/28.11.2023 г. и за обсъждане на длъжностните разписания в двете функции.
 • Извършени бяха организационно-технически дейности във връзка с церемонии по повод 20 февруари – Освобождението на Русе и 3 март – Освобождението на България.
 • Програмата и бюджетът на МФ „Мартенски музикални дни“ за 2024 г. и Програма „Читалища“ 2024 бяха обсъдени и приети на януарската сесия на Общински съветРусе.
 • Извършена бе подготовка на предложение за февруарската сесия на Общински съвет – Русе относно Програма „Култура“ 2024 г.
 • Извършена бе организационно-техническа подготовка за провеждането на 63. МФ „Мартенски музикални дни“ 2024 г.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Проведено беше заседание на Обществения съвет по икономически въпроси, като бяха дискутирани актуални теми и въпроси, свързани с инфраструктурното, социалното, културното и икономическото развитие на Русе. То беше председателствано от зам.-кмета Златомира Стефанова, а в него участие взе и кметът Пенчо Милков; проведен бе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на емблематичната сграда за забавления в Парка на младежта – Залата на смеха. Общинският имот намери своя нов наемател в лицето на русенска фирма с предмет на дейност именно управление и развитие на атракционни и увеселителни съоръжения. Предстои сключване на договор за наем за срок от 10 години, като наемателят ще трябва да възстанови стария блясък на сградата в срок до 6 месеца от сключването на договора.
 • Зам.-кметът Златомира Стефанова взе участие в качеството си на жури в юбилейните награди на Германо-Българска индустриално-търговска камара.
 • 9 преписки, касаещи общински имоти, са подготвени от отдел „Общинска собственост и земеделие“ за разглеждане от Комисията по общинска собственост. съставени/актуализирани през настоящата седмица бяха 6 акта за общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Обявено бе инвестиционно намерение на Община Русе за изпълнение на основен ремонт на ул. „Мостова“, ул. „Муткурова“, ул. „Войводова“ и бул. „Цар Фердинанд“.
 • Обявено бе инвестиционно намерение на Община Русе за изпълнение на „Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе – Николово – Граница общ. (Русе – Сливо поле) – Юделник –Борисово /III-2102/ в участъка от км 0+350 до км 6+000“.
 • Съгласувани бяха 7 инвестиционни проекта с 23 части, постъпили за одобряване и издаване на РС.
 • Възложено бе намерение за ремонт на Обект: „Ремонт на отоплителна инсталация и котли в сградата на отдел "Управление при кризи", намираща се на адрес: гр. Русе, ул. "Княжеска" №8“.
 • Отстранена беше авария в отоплителната инсталация, захранваща сградата на ул. „Пирот“ № 5 в гр. Русе.
 • Извършени бяха девет огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.
 • Издаден е един констативен акт за незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица; издаден е един констативен акт за забрана ползването на строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

15 - 19.01.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключи ремонтът на обслужващата улица и на паркинга южно от бл. „Лозенец планина“, като бе поставено и ново осветление.
 • Продължава подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Панагюрище“.
 • Ремонтирани бяха пропадания на пътното платно на ул. „Цанко Церковски“ и при бл. „Тимок“.
 • Извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен асфалт на ул. „Шипка“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Тутракан“, ул. „Битоля“, ул. „Цветница“, ул. „Видин“.
 • Продължава вътрешният ремонт на помещение в Доходното здание, предназначено за билетен център; - продължава частичният ремонт на подпокривната изолация на Часовника, намиращ се на ул. „Александровска“.
 • Възстановено бе уличното осветление при ул. „Света гора“, ул. „Ф. Тотьо“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Българска морава“, ул. „Антим“.
 • Подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на бул. „Хр. Ботев“ в подлеза на Печатни платки, бл. „27“ в кв. Локомотив, ул. „Тулча“, ул. „Ф. Станиславов“, ул. „Тракция“, бул. „В. Левски“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Братя Обретенови“, ул. „Будапеща“, ул. „Киев“ при бл. „Феникс“ и бл. „Добри Христов“;
 • Монтирани бяха нови предпазни пана на бул. „Цар Освободител“.
 • Извършен бе ремонт на еластична ограда по бул. „България“.
 • Монтирани бяха пътни знаци на кръстовището на ул. „Казанлък“ с ул. „Студен кладенец“, кръстовището на Сарайския мост с ул. „Пристанищна“, кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Бозвели“, кръстовището на ул. „В. Друмев“ с бул. „Родина“, изход от паркинга на магазин Кауфланд с ул. „Страшер планина“.
 • Демонтирани бяха излишни пътни знаци за такси стоянки на ул. „Студентска“ и бяха монтирани забранителни знаци на ул. „Одрин“ по решение на КОБД;
 • Да 18 януари бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Места“ и ул. „Перущица“ в с. Николово, във връзка с подмяна на водопровод.
 • Продължава отпечатването на карти за безплатно пътуване в градския транспорт на деца от 7 до 14 години и тяхното издаване;
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени бяха 3 кучета в България и 14 в Германия, като бе извършена кастрация на 8 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • На 19 януари бе обявено класиране за прием за свободните места за настоящата учебна година в детски градини и предучилищни групи.
 • Извършени бяха 33 проверки на наетите лица като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“.
 • Изготвена бе заповед, във връзка с проведеното заседание на комисията за разглеждане на подадените през 2023 г. заявления за деца с изявени дарби.
 • Обобщени бяха справки от образователните институции, във връзка с предприети дейности през 2023 г. за осигуряване на достъпна среда.
 • Обобщена бе информация за събитията от културния календар на Община Русе за февруари.
 • По покана от УНИЦЕФ служители на община Русе взеха участие в учебно посещение в гр. Берлин, Германия. Дейностите са заложени в Споразумението GA/BULA/2023/01, Резултат „3“, Дейност „3.1“ – „Повишаване на капацитета на служители на община Русе за работа с непридружени деца бежанци“. Целта на учебното посещение бе чрез обмяна на идеи и практики да се подобрят дейностите, свързани с посрещане на бежанци, координацията между ангажираните държавни органи, институции и НПО, разработване на подходи за достъп до различни услуги на деца с мигрантски и бежански произход, както и възможностите за финансиране. В рамките на посещението представителите на община Русе се запознаха със системата за убежище и закрила на непридружени деца в Германия, като бяха посетени приемателни центрове и социални услуги за непридружени деца, подобни на услугата Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск /КЦНДЧГДБР/ на територията на община Русе. В обучението се включиха и представители на Държавната агенция на бежанците и представители на УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Германия.
 • Здравните медиатори консултираха 96 лица в кварталите Средна кула, Тракция и Селеметя за превенция на заразяване с ротавирусен гастроентерит и грип, за ваксината срещу морбили, тетанус/дефтерия и пневмококови инфекции.
 • Здравните медиатори проведоха беседа с 14 деца за превенция на заразяване с хепатит А и за хигиена на устната кухина.
 • Здравните медиатори проведоха среща с представители на РЗИ - Русе, като бяха обсъдени начините за справяне със заболяването морбили. Разпространени бяха и информационни материали в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Никола Обретенов“ и СУ „Васил Левски“.
 • Извършена бе проверка по сигнал в специализирана институция от експерти от отдел „Здравни дейности“ и отдел „Социални дейности“ относно количество и качество на храната и събиране на такси от потребители.
 • Проведена бе работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети на образователните институции за даване на указания за превенция на респираторни заболявания и други административни въпроси.
 • Сключен бе договор за първоначално внедряване, адаптиране и обучение на потребителите и абонаментна поддръжка на услугата „Детска кухня“ през уеб базирана електронна система „Електронна поддръжка на купони – Виртуална кухня“ за нуждите на Детска млечна кухня – гр. Русе.
 • Експерти от Община Русе проведоха работна среща с управителя на Центъра по психично здраве д-р Теменужка Матева и народния представител Иван Белчев, на която бяха обсъдени промени във финансирането на дейностите в психиатричните заведения и центровете за психично здраве на територията на страната.

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • В изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за мандат 2023-2027 г. в Общинския съвет бе внесено предложение за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Тя включва прогноза за приходите и разходите за управление и разпореждане с общинска собственост, както и прогнозен списък на имотите, които през 2024 г. предстои да се отдават под наем и да са предмет на разпореждане. След приемането на Годишната програма от Общинския съвет и влизане на решението на съвета в сила, предстои програмата да бъде оповестена на сайта на Община Русе и в сградата на Община Русе на пл. „Свобода“ 6;
 • Служители на община Русе участваха в двудневната конференция „Европа на Балканите“, организирана от Българската телеграфна агенция в Русе. В първия ден кметът на община Русе Пенчо Милков поздрави участниците и очерта някои от основните акценти, по които се работи с европейско финансиране и важността тази информация да се популяризира сред гражданите. С презентация на изпълнени основни големи проекти в община Русе директорът дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“- Ивайло Кадишев демонстрира практични полза за местното население от изпълнени дейности. Във втория ден фокусът беше поставен върху проекти в сътрудничество с румънски и международни партньори. Тук Община Русе представи проектите си за периода 2014 - 2020 година, както и идеите, които вече са подадени за финансиране.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Приключи почистването и боядисването на стълбове от уличното осветление по ул. „Рига“, ул. „Алеи Възраждане“ и ул. „Солун“.
 • Приключи почистването и боядисването със сребърен феролит на металния парапет на надлеза при пътен възел Охлюва.
 • Отстранени бяха аварии в отоплителните инсталации, захранващи сградите на ул. „Котовск“ 2, ул. „Княжеска“ 8 и Детска ясла № 8 в Русе.
 • Издадени бяха 2 разрешения за строеж.
 • Извършени бяха 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.
 • Издаден бе един констативен акт за незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

08 - 12.01.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължава подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Панагюрище“.
 • Ремонтирани бяха пропадания на пътното платно на бул. „Ц. Освободител“ и ул. „Александровска“.
 • Извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен и фрезован асфалт на ул. „Вит“, ул. „Рига“, ул. „Сърнена гора“ и „Стоян Заимов“.
 • Извършен бе ремонт на дъждоприемен оток на бул. „Д. Басарбовски“.
 • Завършен бе частичният ремонт на покрива на складовите помещения в Гробищен парк „Чародейка“.
 • Продължава вътрешният ремонт на помещение в Доходното здание, предназначено за билетен център.
 • Започна частичен ремонт на подпокривната изолация на Часовника, намиращ се на ул. „Александровска“.
 • Възстановено бе улично осветление при с. Басарбово, бл. „БДЖ“, кв. Цветница, ул. „Антим Първи“, бл. „2“ в кв. Дружба 1, кръстовището на ул. „Ф. Тотю“ с ул. „19-ти февруари“.
 • Подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на бул. „Тутракан“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Александровска“, бл. „87“, бл. „78“ и бл. „36“ в кв. Здравец, бл. „Шейново“, ул. „Кап. Маринов“; извършен бе ремонт на пътни знаци при бл. „Теодора“, кръстовището на бул. „В. Левски“ с бул. „Хр. Ботев“, кръстовището на ул. „19-ти февруари“ с ул. „Червен“.
 • Монтирани бяха пътни знаци за временна организация на движението на бул. „Тутракан“.
 • Ремонтирани бяха опасно наклонени стълбове за улично осветление на ул. „Изола планина“ и ул. „Котовск“.
 • Ремонтирана бе еластична ограда, вследствие на ПТП, на път I-5 при Гредовия мост и бе затворен с еластична ограда нерагламентиран път в разделителната ивица на път I-5 срещу бившия завод „Зита“.
 • Продължава приемът на документи за кандидатстване по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 април. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 ноември 2023 г. – 31 януари ще бъде извършено до 28 февруари.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени бяха 3 кучета в България и 15 в Германия, и бе извършена кастрация на 8 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Отворена бе електронната система за прием в детски градини и подготвителни групи и бяха обявени свободни места за настоящата учебна година; изпратено бе уведомление за промяна в срока на договора по проект „Грижа в дома в община Русе“; изпратено за предварително одобрение бе искане за промяна в увеличение броя на потребителите в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
 • Проведено бе заседание на комисията за разглеждане на подадените през 2023 г. заявления за деца с изявени дарби.
 • Здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите Родина, Тракция и Селеметя, като консултираха 93 лица за ваксината срещу морбили, рубеола и паротит, за превенция на заразяване с грип, остри респираторни заболявания и за задължителната пневмококова ваксина, както и съдействаха на 14 лица за провеждане на медицински прегледи и прием в болнично заведение.
 • Проведена бе среща между доброволци от Превантивно-информационния център /ПИЦ/ и клуб „Запази цветовете си“ за планиране на съвместните дейности по превенция.
 • Експерти от Превантивно-информационния център проведоха обучителна сесия на 27 деца от пети клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ с използвана тема от ръководството по Национална програма „Кодово име „Живот“ – 5 - 7 клас“ на тема „Влияние на средата“.
 • Проведена бе среща на групата „Взаимопомощ на родители“, водена от д-р Иванов и модерирана от психолозите на ПИЦ.
 • Проведено бе заседание на Общинския съвет по наркотични вещества за приемане на годишния отчет за 2023 г., планиране на дейностите по превенция за 2024 г. и обсъждане на дейностите по Националната кампания за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества и техните аналози сред подрастващите.
 • Проведени бяха 2 психологически консултации на близки на зависим младеж по Индикативната програма „SOS родители“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Изготвено бе възражение от името на Община Русе до Министерството на регионалното развитие и благоустройство, във връзка с обявеното класиране на жилищни сгради по споменатата процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП І“, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като предстои кметът на Община Русе Пенчо Милков да бъде изслушан в Народното събрание.
 • Стартира кампанията на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за приемане на проектни предложения за настоящата 2024 г. Фондацията ще продължи да подпомага активно лица с изявени дарби от община Русе, като същевременно ще работи активно за организирането и подкрепата на местни инициативи. Общинската фондация очаква предложения на хартиен носител в офиса на бул. „Генерал Скобелев“ 45 или на имейл rusefreespiritcity@gmail.com. Проектните предложения могат да бъдат разписани в свободна форма или чрез попълване на формуляр за искане за финансиране на местни инициативи. Въпроси, свързани с настоящата кампания за набиране на проектни идеи, могат да бъдат задавани на имейл rusefreespiritcity@gmail.com. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от членовете на Управителния съвет на фондацията, а на събеседване относно реализацията им ще бъдат поканени авторите на най - добрите от тях. Припомняме, че проектните идеи ще бъдат реализирани при осигурено финансиране.
 • На 10 януари кметът Пенчо Милков проведе среща с представители на Национален фонд „Култура“, във връзка с изпълнение на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. По време на срещата бе обсъдена предстоящата програма за безвъзмездно финансиране на големи общини „Ново поколение местни политики за култури“ с обхват от 500 000 лв. до 2 000 000 лв. с 50% съфинансиране от общината;
 • Заместник-кметът Златомира Стефанова взе участие в работна онлайн среща, организирана от Търговския отдел към Британското посолство заедно с представители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, «Параходство българско речно плаване» АД и „Порт Пристис“ ООД с представители на компанията „Portia Management Services“, които имат опит в инвестиции в пристанищна инфраструктура. Обсъдена бе първоначална информация относно ролята и отговорностите на Община Русе и държавните структури и концесионера, както и настоящи приоритети, планове и проекти, свързани с пристанище „Русе“;
 • На 10 януари бе проведено заседание на Комисията по Наредба № 6. Картотекирани бяха 53 семейства като крайнонуждаещи се за настаняване в общински жилища, а на 7 семейства бе отказана картотека, тъй като не отговарят на условията на Наредба №6.
 • Издадени бяха 25 искания за извършване на търговска дейност на открито. Във връзка с отправения призив към всички търговци на територията на Община Русе за спазване на нормативната уредба, стартираха насочени проверки в кварталите Здравец и Здравец - Изток. Изготвен бе график за извършване на контрол, като до края на януари следва да бъдат проверени всички търговци в гр. Русе.
 • Открити бяха 6 процедури за категоризация на туристически обекти и бяха извършени 5 регистрации на стаи и апартаменти за гости.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Приключиха изграждането и монтажът на хидравличната платформа за осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев“. Инвестираните средства са в размер на 106 109 лв., като са издадени всички необходими документи за въвеждането ѝ в експлоатация; извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;
 • Издадени бяха два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.
 • Съставен бе един акт за установяване на административно нарушение, като същият е в процес на връчване на заинтересованите лица.

02 - 05.01.2024 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължават дейностите по подготовка преди асфалтиране на паркингите и обслужващата улица към бл. „Панагюрище“ в кв. Родина.
 • Продължават дейностите по възстановяването на фонтана в градинката до общински пазар на Олимпа - положен бе водоплътен бетон на стените и дъното, като започна подготовка за полагане на облицовка на фонтана.
 • Ремонтирани бяха локално единични разрушения на пътната настилка на локалното платно с фрезован асфалт на ул. „Рига“.
 • Продължава подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътното платно и междублоковите пространства при бл. „Москва“ и бл. „Варшава“; извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен асфалт на ул. „Казанлък“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Басарбовска“, ул. „Иван Ведър“, бул. „Съединение“, ул. „Прага“, бул. „Цар Освободител“.
 • Извършен бе ремонт на линеен оток на бул. „Г. Делчев“.
 • Започна частичен ремонт на покрива на складовите помещения в Гробищен парк „Чародейка“; започна вътрешен ремонт на помещение в Доходното здание, предназначено за билетен център.
 • Извършен бе ремонт и бе възстановено уличното осветление на ул. „Братя Симеонови“, ул. „19-ти февруари“, бул. „Ц. Освободител“, ул. „Даскал Тони“ в кв. Новата махала, ул. „Александровска“, ул. „Т .Александров“, ул. „Йосиф Хербст“, ул. „Кръстец“, ул. „Капитан Добрев“, ул. „Мидия - Енос“, ул. „Вихрен“, бул. „Съединение“.
 • Подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на бл. „81“, ул. „Петрохан“, кв. Средна Кула, бл. „Етър“, ул. „Мальовица“, бл. „Хвойна“, бл. „Аглика“, ул. „Алея Перистери“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Солун“, ул. „Доростол“ при бл. „Росица“, ул. „Антим Първи“, ул. „Родопи“, ул. „Руй планина“ при бл. „Баларев“, бл. „13“ и в Парка на възрожденците.
 • Продължава отстраняването на аварии и възстановяване на уличното осветление в града.
 • Бяха демаркирани стрелки и символи от положена хоризонтална пътна маркировка на велоалея на ул. „Плиска“ - в участъка от ул. „Воден“ до ул. „Тулча“. Монтирани бяха нови антипаркинг стълбчета тип „913“ на мястото на увредени такива на ул. „Николаевска“.
 • Монтирани бяха пътни знаци на ул. „Антим Първи“, ул. „Николаевска“, кв. Дружба 1 - на кръстовището на ул. „Студен кладенец“ с ул. „Мермер камък“, село Бъзън.
 • Ремонтирани бяха пътни знаци по уличната мрежа по бул. „Липник“, ул. „Яребична“, ул. „Майор Узунов“, ул. „Атанас Буров“, ул. „П. Берон“, бл. „Цитадела“.
 • Издадени бяха 516 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени - 5 кучета в България и 10 в Германия.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Обработена бе информацията от образователните институции, във връзка с проекта на бюджета за 2024 г.;
 • Сключени бяха 54 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 54 лица като лични асистенти.
 • Подписани бяха месечните отчети и работните графици от 969 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 230 лица, наети като социални асистенти в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и от 191 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе.
 • Извършена бе подготовка за провеждане на заседание на комисията за разглеждане на подадените през 2023 г. заявления за деца с изявени дарби.
 • Здравните медиатори консултираха 25 лица в кв. Селеметя и в кв. Чародейка, във връзка с профилактика на зъбите на децата и превенция на острите респираторни заболявания.
 • Здравните медиатори оказаха съдействие за достъп до здравни услуги на 18 лица.
 • Проведени бяха работни срещи с директорите на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и ОУ „Любен Каравелов“ за създаване на организация за реализиране на Националната програма за превенция на наркотичните вещества „Кодово име живот“.
 • Община Русе проведе традиционния новогодишен концерт на откритата сцена на пл. „Свобода“.
 • Обобщена бе информацията за събитията от културния календар на Община Русе за януари месец.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Община Русе подготви възражение до МРРБ, във връзка с обявеното класиране по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с искане за преразглеждане на класирането.
 • Открита бе тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на Залата на смеха. Документи за участие се закупуват до 12 януари, а самият търг ще се проведе на 24 януари. Бъдещият наемател се задължава да извърши ремонт и да възстанови обекта в срок до 6 месеца. Началната месечна наемна цена, от която започва наддаването е 562,00 лв. без ДДС.
 • Завършени бяха 12 процедури по категоризиране на туристически обекти.
 • Подготвени за внасяне и разглеждане в Общинския съвет бяха 17 предложения, касаещи имоти общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 • Продължава ремонтът на общински жилища на територията на град Русе.
 • Извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

18 - 22.12.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Започна подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Панагюрище“.
 • Завърши подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Лозен планина“.
 • Възстановено бе уличното осветление при с. „Сандрово“, с. Червена вода, кв. Долапите, град Мартен, ул. „Мальовица“, ул. „Клисура“, бул. „Трети март“, с. „Хотанца“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Рига“.
 • На 20 декември бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Рига“, във връзка с извършване на основен ремонт на улици в гр. Русе; ремонтирани бяха локално единични разрушения на пътната настилка на локалното платно с фрезован асфалт на ул. „Рига“.
 • Продължава подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътното платно и междублоковите пространства при бл. „Москва“ и бл. „Варшава“; извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен асфалт на ул. „Русофили“, бул. „В. Левски“, ул. „Одрин“, бул. „Потсдам“, ул. „Тулча“, ул. „Н. Петков“, ул. „Ниш“.
 • Извършен бе ремонт на линеен оток на ул. „Щип“, кръстовището на ул. „Петър Берон“ с ул. „Симеон Велики“.
 • Подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на бул. „Мидия – Енос“, ул. „Митрополит Григорий“, бл. „Иглика“ и бл. „Детелина“ в кв. Здравец, алея „Бели хризантеми“, ул. „Плиска“ при бл. „Скопие“, ул. „Доростол“, кв. Дружба 3 при бл. „3“, ул. „Ресен“, ул. „Рени“, кв. Чародейка при бл. „112“, ул. „Братя Симеонови“, алея „Роза“.
 • Продължава отстраняването на аварии и възстановяване на уличното осветление в града.
 • Положена бе хоризонтална пътна маркировка на ул. „Згориград“, както и маркировка на инвалидни паркоместа при бл. „Петър Вичев“ в кв. Здравец, бл. „206“ в кв. Чародейка, ул. „Коледница“ при бл. „Чавдар“, ул. „Г. С. Раковски“ .
 • Монтирани бяха пътни знаци на ул. „Антим първи“, ул. „Николаевска“, кв. Дружба 1 - на кръстовището на ул. „Студен кладенец“ с ул. „Мермер камък“, с. Бъзън; ремонтирани бяха пътни знаци по уличната мрежа на гр. Русе.
 • Монтиран бе нов стълб за улично осветление на ул. „Рига“ и бе извършен ремонт на стълб за парково осветление при бл. „Ралица“.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета. осиновени - 4 в България, и 6 в Германия. Извършена бе кастрация на 12 кучета, а върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Проведено бе последното за годината заседание на Комисията за детето, като бяха обсъдени значими теми, свързани с благосъстоянието на децата от община Русе.
 • Подписано бе допълнително споразумение за удължаване срока на меморандума за разбирателство между Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Община Русе - до 30 юни 2024 г. Документът има за цел реализиране на съвместни дейности по програма на УНИЦЕФ, насочена към подкрепа на деца и семейства мигранти или бежанци с акцент подкрепа на децата от Кризисния център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск; извършени бяха 38 планови проверки на наетите лица на длъжност личен асистент по механизъм „Лична помощ“.
 • Извършени бяха дейности, във връзка с подаването на окончателен финансов отчет за изпълнение на дейностите по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”.
 • Продължава подготовката на отчета за изпълнение на дейностите по Плана за младежта за 2023 г. и за 2024 г.; създадена бе организация за провеждане на безплатна скринингова кампания за изследване на заболяването туберкулоза сред населението на с. Хотанца съвместно с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе“ и здравен медиатор. Обхванати бяха 34 деца и възрастни, на които бяха извършени проби манту и рентгенови снимки на белите дробове.
 • Здравните медиатори консултираха 30 лица в кв. Средна кула и в с. Ново село за задължителната ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, за методи на контрацепция и за достъпа до здравни услуги; оказана бе подкрепа на семейство в нужда с две деца от с. Ново село за предоставяне на хранителни продукти, дрехи и обувки.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха две обучения на 70 педагози от ОУ „Отец Паисий“ на тема „Видове психоактивни вещества. Симптоми при употреба от ученици“, като част от дейностите по Национална програма „Кодово име живот“.
 • Проведено бе заседание на комисията по Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе, на което бяха разгледани постъпили заявления за финансово подпомагане.
 • Предоставена бе финансова помощ в размер на 900,00 лв. на 6 семейства с второ родено дете по Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе.
 • Проведена бе церемонията по връчване на награда „Спортист на годината за 2023 г “.
 • На 22 декември на пл. „Свобода“ бе проведено традиционното русенско коледуване, домакинствано от НЧ „Просвета 1915“, кв. Долапите.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Проведена бе заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Бяха представени резултатите, както и основните цели, които са опазване на околната среда и намаляване на ФПЧ 10 чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт на територията на Общината. В рамките на проекта са закупени и доставени:

        - 20 електрически автобуса

        - 15 тролейбуса

        - 20 станции за зареждане в тролейбусното депо

        - 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи

 • Проведено бе първото заседание на Комисията по общинска собственост за мандат 20232027, в чийто състав са включени общински съветници и представители на общинската администрация. Разгледани бяха 18 преписки, касаещи управлението и разпореждането с общински имоти. 

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • На 21 декември започна полагането на асфалтобетон по ул. „Ангел Кънчев“.
 • Приключи изграждането на рампи за достъпна среда в с. Бъзън и с. Сандрово; съгласувани бяха 10 инвестиционни проекта с 40 части, постъпили за одобряване и издаване на разрешения на строеж.
 • Извършени бяха 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

11.12. - 15.12.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключи подготовката за полагане на нова асфалтова настилка в околоблоковото пространство към бл. „Лозен планина“ в кв. Родина 1;
 • Продължават дейностите по текущ ремонт на фонтана в градинката до пазарчето на Олимп в кв. Здравец. Приключиха армировъчните и кофражни работи преди полагане на бетон, бяха монтирани и нови линейни комуникации.
 • Асфалтирани бяха единични разрушения на пътната настилка на ул. „Русофили“.
 • Продължава подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътното платно и междублокови пространства при бл. „Москва“ и бл. „Варшава“.
 • Извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен асфалт на ул. „Прага“, ул. „Тулча“, ул. „Студентска“, ул. „Стоян Заимов“, кръстовището на ул. „Симеон Велики“ с ул. „Петър Берон“.
 • Извършен бе ремонт на опасно повреден напречен линеен отводнител на ул. „Щип“.
 • Възстановено бе неработещото улично осветление при кв. Образцов Чифлик, ул. „Одрин“, ул. „Антим Първи“, ул. „Страцин“, бл. „Огражден“, ул. „Независимост“, ул. „Ропотамо“, Парка на младежта, ул. „Клисура“, бул. „Ц. Освободител“, ул. „Г. Чендов“, ул. „Мъглиж“, ул. „Чепеларе“, село Николово, село Червена вода, кв. Средна кула, кв. Долапите и гр. Мартен.
 • Подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на ул. „Драгоман“ в кв. Дружба 3 и при бл. „7“, бл. „8“ и бл. „9“, ул. „Чипровци“, ул. „Тича“, ул. „Петрохан“, бл. „203“ и бл. „211“ в кв. Чародейка, ул. „Студентска“, ул. „М. Григорий“, ул. „Плиска“, бл. „86“ в кв. Здравец, бл. „Марс“, ул. „Петрохан“ - бл. „Марица“, алея „Топола“ - бл. „28“.
 • Продължава възстановяването на уличното осветление в населените места в община Русе; положена бе хоризонтална пътна маркировка на кръстовищата на велоалеята на ул. „Плиска“ и бе извършена подготовка за полагане на пешеходни пътеки и острови по ул. „Згориград“. Маркирани бяха с боя пластик и перли островите и бордюрите на кръговото кръстовище в кв. Чародейка.
 • Монтирани бяха пътни знаци на ул. „Горазд“, ул. „Муткурова“, ул. „Богдан Войвода“, ул. „Митрополит Григорий“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Чипровци“, кв. Чародейка и с. Сандрово; монтирани бяха пътни знаци за временна организация на движението на пътя Русе – Силистра.
 • Извършен бе ремонт на пътни знаци на кръстовищата на ул. „Изгрев“ с ул. „Ф. Станиславов“, бул. „Липник“ с ул. „Дебър“; продължава приемът на документи за кандидатстване по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.11.2023 г. - 31.01.2024 г., ще бъде извършено до 28.02.2024 г..
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 14 кучета, осиновени 3 кучета в България и 8 в Германия и бе извършена е кастрация на 11 кучета и 4 котки. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Извършени бяха планови проверки на 84 от наетите лица на длъжност „Личен асистент“ по Механизъм „Лична помощ“ и на 15 от наетите лица на длъжност „Социален асистент“ по програма „Асистентска подкрепа“.
 • Община Русе взе участие в работна среща на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, в която бяха обсъдени актуални теми като социалните инвестиции за 2024 г. и Плана за сътрудничество между министерството на труда и социалната политика и общините за 2024 г..
 • Проведено бе въвеждащо обучение на 136 социални асистенти, предоставящи услугата „Асистентска подкрепа за хора в нужда“ на територията на община Русе, съгласно Наредбата за качество на социалните услуги. подготвена бе информация, във връзка с подаден окончателен финансов отчет за изпълнение на дейностите по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на община Русе”.
 • Подготвен бе отчет за изпълнение на дейностите по Плана за младежта за 2023 г. и 2024 г.
 • проведена бе ежегодната академия за млади лидери, която се организира от Общинския младежки дом по Програмата за младежки дейности на Община Русе на "Активно младежко участие и лидерство", в която се включват представители на Младежкия парламент.
 • Хор ,,Св. Георги Победоносец" при Младежкия дом взе участие в Коледния фестивал на Гюргево, организиран по инициатива на Общински съвет и Община Гюргево, Център за култура ,,Йон Виня" и със съдействието на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.
 • Здравните медиатори проведоха консултации на 94 лица oт кв. Селеметя, кв. Средна кула и кв. Родина за задължителните ваксини съгласно имунизационния календар на България и за превенция на заразяване със сезонен грип; здравните медиатори проведоха беседа с 15 деца, във връзка с превенция заразяване с хепатит А.
 • Здравните медиатори проведоха среща с координатора на Здравно – консултативния център по майчино и детско здраве, по време на която обсъдиха случаите на здравно неосигурени бременни жени, за достъпа им до акушеро – гинекологична помощ и рисковете от непроследена бременност; експерти от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха три обучителни сесии със 78 ученици от седми клас на ОУ „Отец Паисий“ и два пети класа на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ на теми от програмата „Кодово име „Живот“ - „Зависимост“ в 7 клас и „Влияние на средата“ в 5 клас.
 • Продължава подготовката на церемонията по връчване на Награда „Спортист на годината за 2023 г.“

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Община Русе спечели проект за енергийна ефективност на административната сграда на ул. „Котовск“ 2 в Русе. Дейностите ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, като общата сума на инвестицията е в размер на 1 185 000 лв. Целта на проекта е устойчивото енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд в Община Русе. Предвидените по сградата дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки, като полагане на външна топлоизолация по стени, топлоизолиране на покрива и пода, смяна на дограма, мерки по осветление, изграждане на фотоволтаична централа. След внедряване на мерки се очаква административната сграда да достигане енергиен клас „А“.
 • Връчени бяха заповедите на спечелилите участници в тръжната процедура за Мартенски базар 2024 г. Всички 30 павилиона за търговска дейност бяха отдадени, предстои изготвяне и сключване на договорите за наем. На постоянните комисии към Общинския съвет се разглежда и предложението за предоставяне на 4 павилиона за нуждите на сдружения с нестопанска цел; проведена бе кампания по събиране на просрочени наеми, като бяха изпратени над 50 покани за доброволно изпълнение;
 • Извършени бяха проверки в Централната градска част за спазването на Наредба №5 и Наредба №7 на Общинския съвет, като повече от 30 търговски и туристически обекта бяха проверени.
 • Извършено бе категоризиране на 15 туристически обекта.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Община Русе издаде указания на изпълнителя на основния ремонт на ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“ за предприемане на необходимите действия по компетентност по строително – ремонтите дейности, след като бяха констатирани дефекти по изпълнението им.
 • Издадено бе разрешение за строеж на повдигната пешеходна пътека на бул. „Потсдам“, като обектът ще бъде изграден на мястото на съществуваща пешеходна пътека тип „зебра“.
 • Извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Издадени бяха 10 констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.
 • Издадено бе едно наказателно постановление, във връзка с незаконен строеж, като същото е връчено на заинтересуваните лица.

04 - 08.12.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Стартираха дейностите по подготовката преди цялостното асфалтиране на пространствата към бл. „Лозен планина“.
 • Монтирани бяха LED тунелни осветителни тела на ул. „Изгрев“ - под моста на бул. „България“.
 • Започна подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Лозен планина“ в кв. Родина.
 • Монтирани бяха метални парапети на новоизградените стълби зад бл. „17“ в кв. Дружба.
 • Въведени бяха в експлоатация 2 паркинг терминала тип „Паркомат“ за почасово разплащане в зоните за платено паркиране по ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Константин Иречек“.
 • Завърши асфалтирането на междублоковото пространство при бл. „Сърнена гора“ в кв. Родина.
 • Асфалтирани бяха локално единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Сирма войвода“ и бл. „Румяна войвода“ в кв. Здравец – Изток.
 • Започна подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътното платно и междублокови пространства при бл. „Москва“ и бл. „Варшава.“
 • Понтирани бяха нови LED осветителни тела при бл. “Сърнена гора” в кв. Родина.
 • Продължава отстраняването на аварии и възстановяване на уличното осветление в града.
 • Пзвършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно със студен асфалт на ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Русофили“ и междублоково пространство при бл. „Петър“.
 • Възстановено бе уличното осветление при бул. „Христо Ботев“, ул. „Чародейка“ при бл. „203“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Антим, кв. Нова махала, ул. „Клисура“, ул. „Петрохан“, ул. „Македония“, ул. „Духовно Възраждане“, кв. Образцов чифлик, с. Червена вода, ул. „Сяр“, ул. „Велес“, ул. „Ропотамо“, ул. „А. Кънчев“, ул. „А. Златаров“, ул. „Ибър“, ул. „Черни връх“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Н. Здравков“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Искър“.
 • Положена бе хоризонтална пътна маркировка на кръстовищата на ул. „Асен Златаров“ и велоалеята на ул. „Плиска“.
 • Понтирани бяха пътни знаци на ул. „Изгрев“ при бл. „302“ и при паркинга пред Гробищен парк „Чародейка“.
 • Продължава приемът на документи за кандидатстване по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.11.2023 г. - 31.01.2024 г., ще бъде извършено до 28.02.2024 г.
 • Започна издаването на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г., като до момента са издадени 235 бр.
 • На 5 декември бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“, във връзка с извършване на основен ремонт на улици в гр. Русе
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 3 в България и 18 в Германия, и бе извършена кастрация на 9 кучета. Върнати по места са 4 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Обявени бяха резултатите от проведеното на 4 декември класиране за прием в детските градини и яслените групи.
 • Подписани бяха месечните отчети и работните графици от 971 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 257 лица, наети като социални асистенти по програма „Асистентска подкрепа“ и от 192 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“ във всички населени места от община Русе.
 • Извършен бе последващ мониторинг в 2 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.
 • Подадено бе проектно предложение до фонд „Социална закрила“ по проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги в Община Русе“.
 • Обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ на територията на община Русе.
 • Организиран бе коледен концерт - спектакъл „Коледа в сърцето“, който е с благотворителен характер в помощ на изграждането на водно – рехабилитационния център на Илиян Русев - Скури. 
 • Извършен бе последващ контрол върху предоставените финансови отчети от спортни клубове.
 • Връчена бе наградата „Студент на годината“ на Община Русе за 2023 г.
 • Продължава подготовката на церемонията по връчване на наградата на вестник „Утро“ и Община Русе „Спортист на годината“ за 2023 г.
 • Здравните медиатори извършиха консултация на 72 лица от кв. Селеметя, кв. Чародейка и кв. Родина за задължителните ваксини срещу пневмококови
 • Инфекции, тетанус, дифтерия, коклюш и хепатит Б, както и за задължителното здравно осигуряване и ползите от непрекъснати здравни осигуровки. здравните медиатори проведоха съвместна работна среща с общопрактикуващия лекар д-р Вейсял Алиев, на която бе обсъден обхватът на лица с пропуснати задължителни имунизации и провеждане на съвместни беседи и работа на терен сред общността.
 • На 5 декември – Световен ден на доброволеца, под менторството на експерти от Превантивно - информационния център доброволци от АЕГ „Гео Милев“ запознаха своите съученици с дейността на ПИЦ и Националната програма „От връстници за връстници“, като целта бе стимулиране участието на младежите в доброволческа дейност.
 • Експерти от Превантивно - информационния център участваха в работна среща с ръководството на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, във връзка с Механизма за превенцията на употребата и разпространението на наркотични вещества.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха обучителна сесия по тема от програмата „Кодово име живот“, в седми класове на ОУ „Отец Паисий“.
 • Служители на Община Русе се включиха в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие. Обсъдени бяха 5 случая на деца и бяха дадени предложения за бъдеща работа.
 • Продължава подготовката на традиционното „Коледно надиграване“ на Община Русе, което ще се проведе на 9 декември /събота/ от 17 ч. в зала „Дунав".

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Подготвени бяха за разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет 12 предложения, касаещи общински имоти и движими вещи.
 • Внесено бе в деловодството на Общинския съвет предложение за приемане на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за мандат 2023 - 2027 година. общински експерти взеха участие в работна среща на тема „Общински служби - енергиен мениджър“ за проучване и обмяна на опит при въвеждането на звена за енергиен мениджмънт в общините. Срещата се проведе в гр. София и се организира в рамките на проект „MENERGERS – служби енергиен мениджър в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Германия, където Община Русе бе избрана в категория "Голяма община". Целта на форума беше да се предложи и обсъди модел на общинските служби Енергиен мениджър. В нея се включиха румънското и българското министерства на енергетиката, Независимият институт по околна среда – Берлин и Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Експертите участваха активно в обсъждането на най-добрите практики в сферата на управлението на общинската енергия и получиха полезна информация за приложението на модела енергиен мениджмънт в Община Русе.
 • На 7 декември в сградата на Община Русе бяха проведени консултативните срещи по проект „Изследване на бизнес средата в Република България на поднационално ниво RUSE“ по процедура "Готова за бизнес". Основната цел на консултативните срещи бе да се обсъдят получените данни от предварително изпратените въпросници от страна на Община Русе към Световната банка, за да се гарантира, че гледната точка на местните власти е уловена, да се изяснят възникналите въпроси и да се събере актуална информация за нови и текущи инициативи за регулаторна реформа. В тази връзка участие взеха експерти от ресорите „Устройство на територията“, „Икономика и международно сътрудничество“, "Местни данъци и такси", "Комунални дейности", както и представители на РИОСВ - Русе, ВиК - Русе, Агенция по кадастър – Русе, които споделиха експертното си мнение по темите „Разрешителни за строеж“, „Екологични разрешителни“ и „Водоснабдяване и канализация“.
 • В отдел „Общинска собственост и земеделие“ към дирекция „Управление на собствеността“ продължава процесът по териториално обединяване и актуване на земеделски земи в землищата на град Мартен и селата Просена, Хотанца и Бъзън, като през настоящата седмица бяха съставени 5 акта за общинска собственост; в резултат на дейностите по проучване и защита на общинската собственост бяха съставени нови 25 акта за имоти - общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължава ремонтът на общински жилища в Русе.
 • Съгласувани бяха 10 инвестиционни проекта с 20 части, постъпили за одобрение и издаване на разрешения за строеж.
 • Извършени бяха 11 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Издадени бяха 7 констативни акта за незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.
 • Издадени бяха 4 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

27.11.- 01.12.2023 г.

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Обявени бяха свободни места за прием в детските градини и яслените групи.
 • На 27 ноември бе изготвена заповед за обявяване на неучебен ден в ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе, ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово и НУ „Васил Априлов“ – с. Хотанца.
 • Сключени бяха 54 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 54 лица като лични асистенти; извършен бе мониторинг в две социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.
 • Извършени бяха 4 проверки по сигнали от граждани, подадени на тел. 112, за лица, установени на обществени места с видимо здравословни проблеми, изпаднали в безпомощно състояние и без дом, като е оказана необходимата подкрепа за настаняване в лечебно заведение и в подходящи социални услуги.
 • Проведена бе анкета за изготвяне на анализ на съществуващите услуги за деца в ранна възраст /до 6-годишна възраст/, включително деца със затруднения в развитието или увреждания в България, с цел подпомагане планирането на програми и дейности за укрепване капацитета на съществуващите услуги и за изграждане на национална система за ранна интервенция. Представени бяха 6 анкети от доставчици на социални услуги.
 • Подготвена бе информация, във връзка с подаден окончателен финансов отчет за изпълнение на дейностите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”;
 • Извършен бе последващ контрол върху предоставените финансови отчети от спортните клубове.
 • Изготвен бе доклад за междинно отчитане в изпълнение на т. 12 „Изпълнение и отчитане“ по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г.
 • Експерти на Община Русе, директори на детски ясли и социални услуги участваха в обучителен семинар на тема „Актуална информация за новите промени в Кодекса на труда – електронни трудови книжки и електронно трудово досие. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство“, организиран от Регионалния съвет на КНСБ - Русе.
 • Здравните медиатори извършиха консултация на 48 лица от кварталите Селеметя и Средна кула за превенция срещу заразяване с есенно - зимни инфекции, хепатит А, реимунизация на деца срещу дифтерия, коклюш, тетанус, полиомиелит, както и за останалите имунизации от задължителния имунизационен календар.
 • Проведена бе среща между здравните медиатори и кмета на с. Хотанца Мелиха Тодорова, във връзка с организиране на скринингово изследване за туберкулоза от специалисти на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“;
 • Здравните медиатори се включиха в XV Национална обучителна среща в гр. София, организирана от Националната мрежа на здравните медиатори - „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха обучителни сесии с ученици от 3 и 4 клас от ОУ „Никола Обретенов“ по програмата „Ще се справим заедно“, втори модул, на тема „Към кого да се обърна за помощ, ако се чувствам застрашен“, по време на която бе организирана и викторина.
 • Взето бе участие в работна среща, на която бе обсъдена координацията на действията на органите за защита на жертвите от домашно насилие, организирана от Сдружение „Център Динамика“; в кв. Долапите бе проведен Празник на квартала, който се състоя в НЧ „Просвета - 1915“.
 • Членове на Младежкия парламент взеха участие в акция, посветена на Международния ден срещу насилието.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Във връзка с одобрени проекти по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Община Русе подготви и изпрати пакет от документи за сключване на договорите към Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Одобрените проектни предложения са насочени към осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда в общежитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ - Образцов Чифлик“ и ЦПЛР - Общежитие за средношколци.
 • Проведен бе търгът за ежегодния Мартенски пазар, който ще се състои от 12 февруари до 5 март включително. Всички 30 павилиона, предвидени за търговска дейност, намериха своите временни стопани. Предвидени са и 4 павилиона за провеждане на благотворителни кампании, които предстои да бъдат предоставени на сдружения с нестопанска цел, подали заявления в общинската администрация.
 • Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините. През годините срещата се превърна в зона за диалог между експертите от общините и управляващите органи в съвместните им действия по усвояването на европейските средства и в усилията им за по-ефективното ползване на евро фондовете.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи; съставен бе един акт за установяване на административно нарушение, като същият бе връчен на заинтересованите лица.

20-24.11.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Приключиха дейностите по подготовка и полагането на първи пласт асфалт на вътрешната улица и зоните за паркиране към бл. „Сърнена гора“ в кв. Родина; продължава подготовката за асфалтиране локално на единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Берое“, бл. „Славия“, бл. „Марек“, бл. „Етър“, бл. „Сирма войвода“, бл. „Румяна войвода“, бл. „Бояна войвода“ в кв. „Здравец – Изток“.
 • Асфалтирани бяха единични разрушения на пътната настилка в с. Хотанца и по пътя за с. Червена вода.
 • Извършен бе ремонт на единични разрушения на пътното платно на ул. „Иван Ведър“ и ул. „Райна княгиня“.
 • Подменени бяха компрометирани лампи и ремонт на осветителни тела за улично осветление при Парка на младежта, бл. „1“ в кв. Дружба 1, бл. 5 в кв. Дружба 3, ул. „Професор Баларев“, ул. „Дряновска“, ул. „Доростол“, ул. „Цветница“, бул. „България“, бул. „Липник“.
 • Монтирани бяха нови LED осветителни тела при бл. „Сакар планина“ и в село Сандрово.
 • Продължава монтирането на коледно осветление из Русе.
 • Положена бе хоризонталната пътна маркировка с боя пластик на кръстовищата на ул. „Плиска“ с ул. „Воден“, ул. „Иван Ведър“, бул. „Липник“, пътен възел Мототехника, ул. „Хан Крум“, село Николово.
 • Монтирани бяха пътни знаци на ул. „Плиска“, ул. „Янтра“, ул. „Тулча“, ул. „Л. Каравелов“, с. Николово, в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“ до Централна автогара - Русе, бул. „Придунавски“, ул. „Никола Палаузов“.
 • Монтирани бяха анти - паркинг колчета при кръстовището на ул. „Тича“ с ул. „Чипровци“, ул. „Духовно възраждане“, ул. „Г. С. Раковски“.
 • Извършени бяха възстановителни ремонтни дейности в огражденията за свободна разходка на домашни любимци в кв. Дружба 3 и в Парка на младежта; започна издаването на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г.
 • На 20 ноември бе създадена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Петър Берон“, във връзка с извършване на основен ремонт на посочените улици.
 • Извършени бяха проверки за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление на територията на гр. Русе;
 • Проведена бе работна среща по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“;
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени – 3, и бе извършена кастрация на 11 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Извършени бяха планови проверки на 85 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и на 15 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма „Асистентска подкрепа“.
 • Извършен бе мониторинг в 2 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.
 • В Русе пристигнаха представители на УНИЦЕФ - Украйна, като делегацията включваше представители на министерствата на социалната политика, здравеопазването, и образованието и науката и на областни администрации в Харков и Волин. Целта на посещението бе да се обмени опит в процеса на реформа в грижите за децата, за да се гарантира правото на всяко дете да живее в семейна среда.
 • Подготвена бе информация във връзка с подадения окончателен финансов отчет за изпълнение на дейностите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”.
 • Извършен бе последващ контрол върху предоставените финансови отчети от спортни клубове.
 • Извършени бяха две проверки по постъпили сигнали от тел. 112 за лица в риск, като им бе оказано съдействие и бяха настанени в социална услуга.
 • Взето бе участие в междуинституционална среща на областно ново в изпълнение на Национална програма „Заедно за всяко дете“ по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
 • В ДГ „Русалка“ /ул. "Шумнатица" 4/ бе открита солна стая, като помещението ще може да се използва от всички 314 деца в двете сгради на детската градина, а за изграждането му са използвани собствени бюджетни средства, както и финансиране от Община Русе;
 • здравните медиатори проведоха беседа в кв. Селеметя и кв. Средна кула с 14 деца на тема „Белите ми зъбки“, както и превенция на заразяване с хепатит А;
 • Здравните медиатори консултираха 71 лица в кв. Селеметя, кв. Дружба и кв. Средна кула за Закона за здравното осигуряване, за превенция на сърдечно – съдови заболявания и за задължителни имунизации и реимунизации.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха интерактивна сесия с 22 ученици от 7 клас от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ на тема „Формиране на умения за предпазване от посегателства при използването на социалните мрежи, работа в екип“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха 5 обучителни сесии с 80 ученици от 3 и 4 клас в ОУ „Никола Обретенов“ по Програма „Ще се справим заедно“ на тема „Към кого да се обърна за помощ, ако се чувствам застрашен?“.
 • Проведена бе среща на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“, водена от ръководителя на индикативната програма „SOS родители“ д-р Иванов и психолози на Превантивно – информационния център.
 • Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ проведе работна среща на тема „Настоящи проблеми и предизвикателства при редуцирането на агресията и дискриминацията сред подрастващите на територията на община Русе“, където бяха представени резултати и анализ от мащабно анкетно проучаване по темата, както и да се създадат ефективни програми и дейности за подкрепа на деца, родители и професионалисти за изграждане на безопасна, устойчива и развиваща се среда.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха две сесии със 75 ученици от 12 клас на ПГИУ „Елиас Канети“ по Националната превантивна програма "Предпазване на младите хора от престъпления”, която се реализира съвместно с областните дирекции на МВР на тема „Превенция на употребата на наркотични вещества“.
 • Заместник-кметовете на Община Русе Енчо Енчев и Димитър Недев се включиха в работната среща по случай 1 година от началото на инициативата „Да спасим децата и Русе от дрогата“.
 • Проведена бе работна среща с педагози от детските ясли за обсъждане на дейностите, регламентирани в Наредба № 26 за дейността на детските ясли, работа с новоприети деца, изготвяне на адаптационни планове и други организационни въпроси.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Община Русе спечели финансиране на проектно предложение за изграждане на Международен младежки център – Русе в сградата на бившия Дом на учителя на ул. "Александровска“ 29. Дейностите ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост, като общият размер на допустимите разходи по инвестицията е малко над 4 милиона лева.
 • Община Русе спечели проект „Осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда в ЦПЛР - Общежитие за средношколци, гр. Русе“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“.
 • Община Русе спечели проект „Осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда в общежитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ - Образцов Чифлик“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“.
 • В отдел „Общинска собственост и земеделие“ към Дирекция „Управление на собствеността“ продължава процесът по обединяване и актуване на земеделски земи в землищата на град Мартен и селата Просена, Хотанца и Бъзън, като през настоящата седмица са съставени 10 акта за общинска собственост.
 • Актуализирани бяха още 25 акта за общинска собственост на общински жилища, предоставени за управление на ОП “Общински имоти“.
 • Проведена бе българо-румънска конференция под наслов „Обединена Европа – един път към икономическа сигурност и устойчива интеграция“. Кметът Пенчо Милков откри форума, като официални гости на събитието бяха министрите на икономиката на двете държави Богдан Богданов и Щефан-Раду Опря, посланиците Радко Влайков и Бръндуша Предеску, както и ръководители на търговски камари и клъстъри. В срещата участва и Н.Пр. Андреа Икич–Бьом, посланик на Република Австрия. Събитието събра ръководителите на търговски камари на двете страни, инвеститори, представители на чуждестранния и местния бизнес. Приоритетна тема в разговорите бе приемането на България и Румъния в Шенген, логистичните проблеми на границата, които затрудняват не само инвеститорите и бизнесите в двете държави, но и цяла Европа. Дискутирани бяха икономическото бъдеще на региона, ключови инфраструктурни проекти, както и добрите практики между бизнеса.
 • Кметът Пенчо Милков и заместник-кметовете Златомира Стефанова, Димитър Недев и Енчо Енчев проведоха среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Австрия у нас Н. Пр. Андреа Икич - Бьом. По време на срещата бяха отчетени усилията на местната администрация да насочи вниманието на държавата към Североизточния регион.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Открита бе строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за ул. „Д-р Петър Берон“.
 • Издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация на ул. „Бистрица“.
 • Започна текущият ремонт на републиканска пътна мрежа на територията на гр. Русе – бул. „Христо Ботев“ и бул. „България“.
 • Приключи ремонтът в пенсионерския клуб, намиращ се в Дом за стари хора "Възраждане", където беше сменена дограмата
 • Извършени бяха 14 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Издаден бе един констативен акт за преместваем обект, като същият е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.
 • Издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица. 

13 - 17.11.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Завърши ремонтът на пространството пред бл. „Сакар планина“ в кв. Родина. Положена бе нова асфалтова настилка на паркинга, зоните за паркиране и подхода към жилищния блок. Оформени бяха зелени пространства, ограничени с нови бетонови ивици. Подменено бе старото осветление с нови LED осветителни тела.

 • Продължават дейностите по възстановяване на фонтана в градинката до Олимпа.

 • Продължава подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Берое“, бл. „Славия“, бл. „Марек“, бл. „Етър“, бл. „Сирма Войвода“, бл. „Румяна Войвода“, бл. „Бояна Войвода“ в кв. Здравец-Изток;
 • Асфалтирани бяха единични разрушения на пътната настилка по пътя за с. Ново село и с. Хотанца; извършен бе ремонт на пропадания на пътното платно на ул. „Александровска” и ул. „Шести септември“;
 • 6 опасни компрометирани стълба за улично осветление бяха сменени с нови при бл. „Гагарин“ в кв. Здравец и по ул. „Димчо Дебелянов“.

 • Подменени бяха компрометирани лампи и бе извършен ремонт на улично осветление при ул. „Тодор Икономов“, ул. „Брезово“, ул. „Студентска“, ул. „Н. Рилски“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Тодор Минков“, ул. „Люботрън“, бул. „Даме Груев“, ул. „Илинден“, ул. „Плиска“, ул. „Рига“, ул. „Згориград“, ул. „Райко Даскалов“, кв. „Чародейка“ при бл. 208, бл. „Славия“ в кв. „Здравец“ , бл. „50“ и бл. „Алтай“ в кв. Дружба;
 • Монтирани бяха нови LED осветителни тела при бл. „3“ в кв. Дружба 3; започна монтажа на светеща коледна украса на ул. „Чипровци“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Филип Станиславов“, бул. „Васил Левски“, ул. „Даме Груев“; положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовищата на бул. „Липник“ с ул. „Братислава“, бул. Липник с ул. „Дебър“ , бул. „Липник“ с ул. „Котовск“, бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“ и бе положена надлъжна пътна маркировка на бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Бистрица“;
 • Монтирани бяха пътни знаци и маркировка за инвалидни паркоместа при бл. „19“ в кв. Дружба 3, бл. „47“, ул. „Оборище“ при бл. „Панайот Хитов“, ул. „Муткурова“ при бл. „Панайот Хитов 2“, в кв. „Чародейка“ при бл. „117“, ул. „Киев“ при бл. „Сметана“, ул. „Плиска“ при бл. „Мадара“;
 • Монтирани бяха анти паркинг колчета в кв. Чародейка на ул. „Тодор Икономов“, кръстовището на ул. „Чипровци“ с ул. „Тича“ - пред бл. „Камчия“;
 • 57 са одобрените кандидати, подали документи в периода 1 август – 31 октомври, по основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR;
 • На 13 ноември бе създадена временна организация на движението /ВОБД/ на ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Згориград“, във връзка с извършване на основен ремонт на посочените улици;
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 14 кучета, осиновени – 3, и бе извършена кастрация на 11 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Извършени бяха 82 планови проверки на наетите лица като личен асистент по Механизъм „Лична помощ“; извършен бе мониторинг в 4 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги;
 • Извършена бе проверка по подаден сигнал в Центъра за временно настаняване; извършени бяха 4 проверки по сигнали, подадени на тел. 112 от граждани, за лица, установени на обществени места с видимо здравословни проблеми;
 • Представители на Община Русе взеха участие в обучение, организирано от Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси. Основната цел на операция „Бъдеще за децата“, по която Община Русе е бенефициент, е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, които да окажат превенция на рисковете от изоставяне на дете, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето;
 • Подготвена бе информация, във връзка с подадения окончателен доклад за изпълнение на дейностите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”;
 • Извършен бе последващ контрол върху предоставените финансови отчети от спортни клубове;
 • Разпределен бе компонент „Резерв“ между институциите в предучилищното и училищното образование; проведено бе съвещание с директорите на детските градини;
 • Здравните медиатори консултираха 55 лица от в кварталите Селеметя, Дружба и Средна кула за пропуснати ваксини срещу тетанус и дифтерия. Същите лица консултираха за ваксината срещу вирусната инфекция рубеола, морбили, маротит и за превенция на заразяване със сезонен грип и хепатит А;
 • Здравните медиатори консултираха 31 лица от кв. Тракция, кв. Родина и ул. „Шипка“ за необходимостта от заплащане на здравни осигуровки и достъп до здравни грижи;
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха обучителна сесия с 25 ученици от 6 клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ по Програмата „Кодово име „Живот“ на тема „Справяне с гнева и конфликта“;
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха 5 обучителни сесии с 90 ученици от 3 до 4 клас от ОУ „Никола Обретенов“ по програмата „Ще се справим заедно“ на тема „Спортът като средство за превенция“. Сесиите са осъществени със съдействието на 15 студенти от РУ „Ангел Кънчев“ с ръководител доц. д-р Б.Илиева, под менторството на експертите на превантивния център. експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесии със 100 ученици от 12 клас на МГ „Баба Тонка“ по Националната превантивна програма „Предпазване на младите хора от престъпления”, която се реализира съвместно с Областните дирекции на МВР на тема „Превенция на употребата на наркотични вещества“;
 • В Деня на толерантността бе организиран и проведен първи рожден ден за настанените непридружени деца в Кризисния център; изготвен бе календарът на културните събития през декември; обработени бяха отчетените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Традиционният „Street Art Пленер“ отново изненада приятно русенци с майсторски изрисуваните пана, поставени на три автобусни спирки в града – пред Централна жп гара, „Подстанция“ и „Младежки дом“. Спирките от мрежата на градския транспорт са избрани от организаторите на инициативата Ощинска фондация „Русе – град на свободния дух“, така че да кореспондират с творческата идея на художниците. Арт събитието се случва с финансовата подкрепа на компаниите „Тива Плюс“ и „Холеман“. Трите арт пана представят творческата концепция на талантливите артисти от „Giart“ „Всички пътища водят към Русе“, която цели да представи града като отворен за посетители;
 • На 19 ноември /неделя/ от 11:30 ч. ще се състои церемонията по награждаването в четвъртото издание на националния фото конкурс „Обичаме Русе“, организиран от фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе. Всички, включили се със свои снимки в надпреварата – любители и професионалисти фотографи, са поканени на площад "Свобода" (фонтана пред сградата на Общината), където ще бъде открита изложба с отличените от журито изображения;
 • На 15 ноември бе проведено заседание на Управителния съвет на АДО „Дунав“, на което бе избран изпълнителен директор за срок до провеждане на Общо събрание. Това се наложи след внезапната кончина на Изпълнителният директор – г-жа Мария Цанкова. За временен Изпълнителен директор бе избрана Маргарита Цекова, досегашен финансов мениджър на АДО „Дунав“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Подписани бяха протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура за ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Згориград“;
 • Одобрени бяха инвестиционните проекти и са издадени разрешения за строеж за ул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Рига“ /в участъка от ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“/;
 • Стартираха дейности за одобрение на количествено-стойностни сметки, във връзка с аварирали отоплителни инсталации в сградите на социалната услуга „Социални жилища“ /ул. „Белмекен“ 31/, СБА, Дом за стари хора „Възраждане“ и Военно окръжие I степен – Русе /ул. „Княжеска“ 8/;
 • Съгласувани бяха 2 инвестиционни проекта с 6 проектни части, постъпили за одобрение и издаване на разрешения за строеж;
 • Издадени бяха 2 разрешения за строеж;
 • Извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;
 • Издаден бе един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

06 - 10.11.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключиха дейностите по подготовка преди полагане на асфалтова настилка на паркинга и подхода към бл. „Сакар планина“ в кв. Родина.

 • Завърши изграждането на рампа от гранитен паваж за велосипеди и колички на входната алея в Парка на възрожденците - до бул. „Съединение“.
 • Представен бе предварителният проект на Генералния план за организация на движението (ГПОД) пред Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ).
 • Извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в с. Ново село, по пътя за с. Ново село, ул. „Матей Попов“, ул. „Троян“, ул. „Левента“, ул. „Ловеч“ и междублоковите пространства около тези улици;
 • Започна подготовката за локално асфалтиране на единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Берое“, бл. „Славия“, бл. „Марек“, бл. „Етър“, бл. „Сирма войвода“, бл. „Румяна Войвода“, бл. „Бояна войвода“ в кв. Здравец – Изток;
 • Приключи изграждането на нова повдигната велоалея в Парка на възрожденците.
 • Завърши пребоядисването на три спиркови навеса в района на кръговото кръстовище при ОД на МВР.
 • Подменени бяха компрометирани лампи и бе извършен ремонт на осветителни тела за улично осветление при ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Вардар“, бл. „Николаев“ и бл. „84“ в кв. Здравец, бл. „Воден“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Плиска“, ул. „Плана планина“, ул. „Кърджали“, ул. „Даскал Тони“, ул. „Студентска“, ул. „Флотска“, ул. „Сакар планина“, пл. „Свобода“, бл. „21“, бл. „22“, бл. „76“ в кв. Здравец и в село Хотанца.
 • Подменени бяха стари натриеви осветителни теле с нови LED такива в с. Басарбово.
 • Положена бе хоризонталната пътна маркировка с боя пластик на ул. „Антим Първи“ и ул. „Николаевска“, бул. „Д. Басарбовски“ и продължението му в път III -501 до гробищен парк с. Басарбово. Положена бе напречна маркировка с боя пластик на кръстовището на бул. „Бозвели“ с бул. „Цар Освободител“.
 • Монтирани бяха пътни знаци на ул. „Фердинанд“ и ул. „Котовск“.
 • Монтирани бяха анти-паркинг колчета за отделяне на детска площадка от паркинг при бл. „13“ в кв. Дружба 3.
 • Измити и почистени бяха пътни знаци на ул. „Янтра“, кръговото движение при Паметника на Альоша, ул. „Черно море“, Общинския паркинг при пл. „Княз Ал. Батенберг“, бул. „Тутракан“, бул. „Липник“ и бул. „Хр. Ботев“.
 • Започна монтажът на фотоволтаична централа в Гробищен парк „Чародейка“
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 3, и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета. 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • На 6 ноември бяха обявени резултатите от класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училища.
 • Проведено бе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги /СВСУ/, във връзка с изпълнение на методическите указания на Агенцията за социално подпомагане за включване в Националната карта за социалните услуги.
 • Отчетени бяха използваните от дванадесетокласници през октомври културни чекове, използвани в Драматичен театър „Сава Огнянов“ и Държавна опера – Русе.
 • Здравните медиатори консултирахи 64 лица от в кварталите Селеметя, Чародейка и Тракция за превенция на сърдечно – съдови заболявания, за профилактика на ротавирусни гастроентерити, за препоръчителните противогрипни ваксини и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България.
 • Здравните медиатори взеха участие в семинар на тема „Ваксинопрофилактика на рака на маточната шийка, ротавирусни гастроентерити и сезонен грип“, организиран от РЗИ – Русе.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха 2 сесии пред 30 ученици от 12 клас на ПГ по транспорт под формата на интерактивни тренинги на тема „Модели за поведение и инструменти за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха обучителна сесия с 25 ученици от 7 клас на ОУ „Иван Вазов“ по програмата „Кодово име „Живот“ на тема „Вземане на решения. Здравословен начин на живот“.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха 5 обучителни сесии със 70 ученици от 3 и 4 клас от ОУ „Никола Обретенов“ по програмата „Ще се справим заедно“ на тема „Формиране на умения и нагласи за здравословен начин на живот“, осъществен съвместно с 10 студенти от РУ „Ангел Кънчев“, обучени по програмата.
 • Експерти от Превантивно - информационния център проведоха сесии със 100 ученици от 12 клас на ПГЕЕ по Националната превантивна програма „Предпазване на младите хора от престъпления”, която се реализира съвместно с областните дирекции на МВР на тема „Превенция на употребата на наркотични вещества“.
 • Проведена бе поредната среща на групата Взаимопомощ на родители на зависими, която се осъществи под менторството на психиатър и психолози от Превантивно - информационния център.
 • Зам. кметът Енчо Енчев проведе работна среща с директорите на русенските културни институти и представители на читалищния сектор в Общината, във връзка с предстоящата кръгла маса на Комисията по култура и медии в Народното събрание на тема „Устойчиво финансиране на българската култура“, инициирана от Националното сдружение на общините в България, с участието на Министерството на културата. Срещата ще се състои на 14 ноември в Народното събрание, като на нея ще присъства и зам. кметът на Община Русе - Е. Енчев.
 • Приключиха организационните дейности по провеждането на 10-ото юбилейно издание на филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“, който завладява традиционно Русе в периода от 10 до 12 ноември. Тази година е включена силна селекция от 9 игрални и документални филми за възрастни и деца.
 • Продължава работата по бюджета на Община Русе за културния календар на общината и ремонтите на народните читалища през 2024 г.
 • Подготвени бяха анализ на програмата на народните читалища за 2024 г. и внасянето ѝ за разглеждане на предстояща сесия на Общинския съвет Русе до края на текущата календарна година.
 • На 6 ноември съставите на Общинския младежки дом Фолклорно-танцов състав „Зора“ и Мажоретен състав „Екстрийм“ взеха участие в честването на 100-годишнината на ПГПТ „Атанас Буров“.
 • Хор „Св. Георги Победоносец“ към Общински младежки дом бе част от благотворителния концерт на Русенската митрополия, който се проведе на 7 ноември.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • След успешно проведените процедури за отдаване под наем на обекти, разположени в ежегодния Коледен базар и Ледената пързалка, Община Русе сключи договори с всички спечелили участници. Приходът от наеми от тазгодишното издание на пазара възлиза на рекордните 32 181,20 лв., а от Ледената пързалка - в размер на 12 182,00 лв. или общо генерираният приход от коледните търгове е в размер на 44 363,20 лв.
 • Служители на Община Свищов, отговарящи за проектите, бяха на посещение в Община Русе, където се срещнаха с колегите си от отдел „Международно сътрудничество и проекти“. Бяха обменени добри практики и опит, а срещата приключи със заявка за съвместно сътрудничество и партньорство.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Приключи текущият ремонт на трибуната със седалките на тенис корта в Парка на младежта.
 • Приключи вътрешният ремонт на сградата на Общинския младежки дом на ул. „Р. Даскалов“ №2А, гр. Русе. Демонтирани бяха старите настилки, положена бе нова настилка с ламинирани плоскости в три от стаите. Извършен бе ремонт и боядисване на стени и тавани с латекс, както и подмяна на ел. ключове и контакти в помещенията.
 •  Извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.
 • Издадена бе една заповед за премахване на преместваем обект, като същата е в процес на изпращане до заинтересованите лица.
 • Издаден бе един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

30.10. - 03.11.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължава подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга на бл. „Сакар Планина“ в кв. Родина 1;
 • Започна изграждането на рампа от гранитни павета и плочи за колички и велосипедисти в началото на алеята в Парка на възрожденците до бул. „Съединение“, както и на парково осветление;

 • изцяло бе обновено осветлението на пешеходния надлез над жп линиите до Централна жп гара;

 • завърши полагането на нова асфалтова настилка на обслужващата улица в индустриалната част на местност Под Ормана/ до Хиподрума/;
 • завърши художественато облепяне на пореднана спирката за обществен транспорт по бул. „Липник“;
 • приключиха дейностите по осигуряване на защита на повърхностите от нерегламентирано изобразяване или лепене върху навесите на спирки „Петър Караминчев“ и „Найден Киров“;
 • съгласувани бяха проектите за изграждане на повдигната пешеходна пътека на ул. „Потсдам“ - в района на магазин „Билла“;
 • продължава приемът на документи по Програма „Life“ - „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ за подмяна на старите отоплителни уреди с алтернативни в периода от 1 ноември – 31 януари;
 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки на ул. „Матей Попов“, ул. „Тинтява“, ул. „Троян“ и междублоковите пространства около тези улици, както и в с. Ново село и по пътя за с. Николово;
 • продължават строително-ремонтните дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазарчето на Олимпа в кв. Здравец;
 • подменени бяха компрометирани лампи и бе извършен ремонт на улични осветителни тела при ул. „Петрохан“, Парк на младежта, бл. „106“, бл. „107“ и бл. „109“ в кв. Чародейка, кв. Новата махала, ул. „Александровска“, ул. „Кръстец“, ул. „Йосиф Данаилов“, бул. „Родина“, ул. „Чая“, бул. „Мидия - Енос“, бул. „Липник“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Ради Иванов“, ул. „Ропотамо“, ул. „Йосиф Цанков“, ул. „Обзор“, ул. „Хр. Ясенов“, ул. „Доростол - при бл. „Охрид“, ул. „Битоля“, ул. „Даме Груев“, бл. „34“ в кв. Дружба, бул. „Тутракан“ и в село Червена вода;
 • монтирани бяха нови пътни знаци на ул. „Студентска“, ул. „Борислав“, ул. „Мадарски конник“, кръстовището на ул. „М. Конник“ с ул. „Никюп“, ул. „Тича“, ул. „Чипровци“, ул. „Д. Басарбовски“. Извършен бе ремонт на увредени пътни знаци на кръстовището на ул. „Мадарски конник“ с ул. „Плевен“, кръстовището на ул. „Д. Дебелянов“ с ул. „Сакар планина“;
 • подменени бяха стари натриеви осветителни теле с нови LED такива в с. Ново село и с. Сандрово;
 • с нова машина за студен пластик бе положена хоризонтална пътна маркировка на ул. „Борисова“, ул. „Антим“ и ул. „Даме Груев“.
 • Напречна маркировка бе положена на кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ и кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Хр. Ботев“;
 • монтирани бяха антипаркинг колчета на ул. „Антим“;

на 30 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Свети Наум“, във връзка с прокарване на ел. кабел;

 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 13 кучета, извършена бе кастрация на 3 кучета, като по места бяха върнати 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Обявени бяха свободни места за предстоящото класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училища;
 • подписани бяха месечните отчети и работните графици от 953 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 384 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“, и от 191 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе;
 • здравните медиатори консултираха 88 лица от кв. Селеметя и кв. Средна кула за поставяне на задължителни имунизации и реимунизации съгласно задължителния имунизационен календар на България;
 • експерти от Превантивно - информационния център проведоха 6 сесии пред 50 ученици от 10 и 11 клас от ПГ по транспорт под формата на интерактивни тренинги, свързани с „Модели за поведение и инструменти за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи“;
 • експерти от Превантивно - информационния център проведоха тренинг с 16 медицински специалисти от основните и средните училища от община Русе, целящ подготовката им за представянето на темите по превенция на психоактивните вещества в училищата;
 • експерти от Превантивно - информационния център проведоха обучение на 15 студенти от РУ „Ангел Кънчев“ по Програма „Ще се справим заедно“ за 3 и 4 клас;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха първа среща в „Училището за родители“ по индикативната програмата „SOS родители“, засягащ повишаването информираността и чувствителността по темата за зависимостите;
 • проведена бе работна среща с директорите на детски ясли и на Детска млечна кухня за обсъждане приема на деца, наличните свободни места и административно-организационни въпроси; в навечерието на Деня на будителите бе представено изданието „Русе – за първи път в България“, което се финансира от Община Русе и се осъществява със съдействието на Регионалния исторически музей, Държавен архив – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“;
 • на 31октомври бяха връчени наградите на носителите на Награда „Русе-21.век“ за 2023 г.;
 • в Деня на будителите 1 ноември се състоя церемонията по награждаването на носителя на Националната литературна награда „Елиас Канети“ за 2023 г. Младежкият парламент проведе акция, посветена на 1 ноември, под наслов „Книга за книга“;
 • състоя се концерт на Вокална школа „Приста“ с ръководител Доротея Бальовска към Общинския младежки дом, посветен на 1 ноември.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • доставени бяха два нови камиона по проекта за Анаеробната инсталация:
 • специализиран автомобил за събиране и транспортиране на мултилифт контейнери /10 м3/ за нуждите на функционирането на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци и на анаеробна инсталация;
 • камион тип „самосвал“ с щипка за биоразградими отпадъци и сепарирани фракции, за нуждите на функционирането на системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци и на анаеробна инсталация;
 • организирана бе тръжна процедура за отдаване под наем на павилиони за Мартенски базар 2024 г. Желаещите да вземат участие следва да закупят документи от Центъра за информационно и административно обслужване при Община Русе найкъсно до 17 ноември. Общината отдава 30 павилиона за срок от 12 февруари до 5 март при начална наемна цена 276.00 лв. По традиция Община Русе предоставя безвъзмездно за ползване определен брой павилиони, на сдружения и организации с нестопанска цел извършващи дейност в обществена полза. За да получат право да ползват, заинтересованите организации следва да подадат заявление до кмета на Общината до края на ноември. Повече информация за условията можете да намерите на сайта на Община Русе в раздел „Търгове и конкурси“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация за обект „Основен ремонт на ул. „Яребична“ - в участъка от ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“, гр. Русе“;
 • проектната документация за основен ремонт на ул. „Рига“ е предоставена за изработване на оценка на съответствието на инвестиционния проект. След предаване на същата към Община Русе следва одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж от главния архитект на община Русе. След влизане в сила на разрешението за строеж и при подходящи метеорологични условия, може да се започне с изпълнение на строително-монтажните работи;
 •  извършени бяха 8 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;
 •  издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица. Споделете в

23 -27.10.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Завърши цялостното асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга на бл.„Пелистер в кв. Здравец-Север.
 • Стартираха дейности по подготовка преди полагане на асфалт на паркинга към бл. „Сакар планина“ в кв. Родина 1.
 • Приключиха строителните дейности по цялостното обновяване на градинката на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“.
 • Положени бяха клинкерни паважи и бордюри, монтирани бяха нови пейки тип „Русе“, както и ново парково осветление; започна полагане на първия пласт асфалт на обслужващата улица в индустриалната част на местност Под Ормана /до Хиподрума/.
 • Продължават строително ремонтни дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазарчето на Олимпа в кв. Здравец.
 • Приключи художественото облепяне и боядисване на спирката за обществен транспорт на бул. „Липник“ до Спортната зала Арена Русе.
 • Монтирани бяха пилони със знамена на България, Европейския съюз и Община Русе на входно - изходните точки на гр. Русе - в посока гр. Варна и гр. София.
 • Монтирани бяха нови пейки на пл. „Доктор Мустаков“ /Американското пазарче/.
 • Осигурена бе защита на повърхностите от нерегламентирано изобразяване или лепене върху спирковите навеси на спирки „Петър Караминчев“ и „Найден Киров“.
 • Извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки на ул. „Матей Попов“, ул. „Тинтява“, ул. „Троян“, както и в с. Хотанца и пътя за с. Сандрово.
 • Подменени бяха компрометирани лампи и ремонт на осветителни тела за улично осветление при ул. „Стефан Стамболов", кв. Дружба 3, бл. „5“, бл. „18“, ул. „Рила“, ул. „Плиска“,ул. „Щип“, ул. „Н. Петков“, ул. „Тулча“, ул. „Доростол“, ул. „Солун“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Тинтява“, ул. „Матей Попов“, ул. „П. Хитов“, ул. „Шести Септември“, с. Семерджиево и с. Червена вода; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление при път I-5 - след магазин Метро, бл. „104“ и бл. „109“ в кв. Чародейка, с. Семеджиево и с. Червена вода.
 • Подменени бяха стари натриеви осветителни теле с нови LED такива в с. Ново Село и с. Басарбово. извършен бе монтаж на нови стълбове за улично осветление, както и монтаж на нови LED осветителни тела на ул. „Жул Паскин“ и при бл. „Румяна Войвода“.
 • Положена бе хоризонталната пътна маркировка на ул. „Филип Станиславов“ /бл. „403“.
 • Напречна маркировка с боя пластик бе положена на кръстовището на бул. „Скобелев“ с ул. „Борисова“, бул. „Цар Освободител“ с бул. „Скобелев“ и с ул. „П. Д. Петков“, кръстовищата на ул. „Борисова“ с ул. „П. Хитов“ и ул. „Св. Георги“, ул. „М. Луиза“, бул. „Н. Бозвели“, кръстовищата на бул. „Ц. Освободител“ с ул. „П. Хитов“ и ул. „Шипка“, бул. „Н. Бозвели“ и бул. „Хр. Ботев“.
 • Монтирани бяха пътни знаци за временна организация на движението и за подреждане на товарните автомобили и необходимата светлинна сигнализация на път I-5 и при разклона за кв. Долапите. ремонтирани и възстановени бяха пътни знаци при кръговото движение при ГКПП Дунав мост и по ул. „Студентска“.
 • Монтирани бяха изцяло нови изкуствени неравности на бул. „Ц. Освободител“.
 • На 27 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/на ул. „Генерал Паренсов“ и ул. „Перник“, във връзка с присъединяване към топлопровод; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени бяха 4 кучета и бе извършена кастрация на 7 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Община Русе подаде искане до Министерството на труда и социалната политика за удължаване с три месеца срока на реализиране на дейностите по проект „Грижа в дома в Община Русе“.
 • Проведено ре редовно заседание на Комисията за детето, на което бе обсъдено сътрудничеството между институциите в случаи на дете, въвлечено в родителски конфликт.
 • Извършени бяха 155 планови проверки на наетите лица на длъжност „личен асистент“ по Механизъм „Лична помощ“;
 • Експерти от Община Русе участваха в работна среща с представители на БЧК-Русе по повод посещение на представител от посолството на Великобритания в България, във връзка с дейностите по посрещане и настаняване на бежанци в т.ч. непридружени деца чужди граждани и бежанци в риск.
 • Извършен бе мониторинг в социална услуга за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; експерти на Община Русе взеха участие в семинар на тема „Обучение за подготовка на игрови терапевти” в Русенскиq университет за представяне на резултатите по международен проект „Playther“, финансиран по програма „Еразъм +“.
 • Получени бяха 8 сигнала от граждани и институции, след които служители на Община Русе предприеха съответните действия по случаите за лица със здравословни и социални проблеми.
 • Проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на подадените искания за стипендии по Националната програма за закрила на деца с изявени дарби 2023 г.
 • Здравните медиатори консултираха 80 лица от кв. Селеметя и кв. Родина за поставяне на задължителни имунизации и реимунизации, за превенция на заразяване с полово предавани заболявания, за типовете диабет и за безплатно поставяне на силанти срещу кариес на деца на възраст от 5 до 8 - годишна възраст.
 • Изготвена бе интегрирана справка за належащи ремонтни дейности и закупуване на климатици на народните читалища през 2024 г.
 • проведено бе заседание на Комисията за присъждане на Награда „Русе - 21 век“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Даден бе старт на инвестиционната мярка по иновативен проект, свързан с изграждането на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“. Тя се намира в района на пешеходния подлез на бул. „Цар Освободител“, в близост до спортната зала Арена Русе. Проектът стартира през 2021 г., като общата му стойност е 518 470 лв. с ДДС и е 100% безвъзмездна помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20142021. Периодът за изпълнение е 2021-2024 г., като изпълнението на всички предвидени дейности следва да приключи не по-късно от 30 април 2024 г. Предефинираният проект №3 цели създаване на иновативна зона за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия, или на т.нар. „анти-топлинен остров“, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона - намаляване площта на нагряване, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др..
 • Проектът „Restoriver“, в който Община Русе е партньор е един от 60-те одобрени по Програма „ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027“. Предложението е разработено по стратегическа цел 2.2 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи“. „Restoriver“ има за цел да увеличи капацитета за адаптиране към климата на градските/крайградските крайбрежия, като демонстрира множеството свързани с климата социални, икономически и екологични ползи от мерките за естествено задържане на вода в градовете по поречието на река Дунав и нейните притоци. Проектът ще допринесе за проектирането, разработването, тестването, демонстрирането и разпространението на персонализирани и интегрирани, градски и крайградски, базирани на природата речни интервенции за управление и възстановяване, които ефективно намаляват наводненията, сушите и други климатични рискове. В консорциума участват 15 организации от Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, България, Румъния и Украйна. Очакваният старт на дейностите е 1 януари 2024 г.
 • Изготвени бяха договорите за наем и за безвъзмездно право на ползване на павилионите за Коледния базар, като предстои тяхното подписване; проведени бяха тръжна процедура за отдаване под наем на заведенията за Коледния базар пред Съдебната палата, както и за Ледената пързалка; успешно приключи повторният търг за останалите два павилиона на Коледния базар, като за всички позиции имаше кандидати, предстои изготвяне на заповеди за спечелилите участници и сключване на договори за наем.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Продължава изпълнението на основен ремонт на улици „Проф. Асен Златаров“, „Хан Крум“ и „Бистрица“;
 • Издадени бяха 5 разрешения за строеж за основен ремонт на ул. „Мария Луиза“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Згориград“ - в участъка от ул. „Шипка“ до ул. „Тича“, ул. „Д-р Петър Берон“ .
 • в участъка от Община Русе до бул. „Ген. Скобелев“, и ул. „Княжеска“ 
 • в участъка от ул. „Кирил Старцев“ до ул. „Епископ Босилков“.
 • След влизане в сила на разрешенията за строеж и при подходящи метеорологични условия, може да започне изпълнението на предвидените в инвестиционните проекти дейности.
 • Продължава обновяването на ДГ „Звездица“ на ул. „Ракитово“ 1. Обновяването включва събаряне на външна мазилка по фасадите, изкърпване на външна мазилка по фасади и дъна на тераси, измазване на падаща мазилка по борд, полагане на фасадна силиконова мазилка;
 • на страницата на Община Русе, както и на информационното табло в сградата на Общината Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6 бяха публикувани обяви, във връзка с инвестиционно намерение на общината за изпълнение на основен ремонт на ул. „Никола Й. Вапцаров“ и ул. „Тодор Икономов“;
 •  издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация за ул. „Тича“ - в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“;
 • извършени бяха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общинта, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

16 -20.10.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Положени бяха нова асфалтова настилка и ограничителни бетонови ивици на паркинга и подходите към бл. „Пелистер“ в кв. Здравец - Север;
 • стартира дейността на още два от мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Русе;
 • приключи полагането на клинкерния паваж в градинката на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“;
 • продължава подготовката за асфалтиране на обслужваща улица в индустриалната част на местност Под Ормана, до Хиподрума;
 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на изцяло бе подменено старото осветление с нови LED осветители при новоасфалтираните зони към бл. „Родина“, бл. „Мургаш“ и бл. „Пелистер“ в кв. Здравец - Север;
 • единични разрушения на пътните настилки в село Хотанца, паркинга на бл. „Русе“, ул. „Княжевска“, бл. „Рила“ и по ул. „Рила“, пътя за Левента, ул. „Матей Попов“, ул. „Тинтява“;
 • завършиха строително-ремонтните дейности в детския художествен център на ул. „Борисова“ 51;
 • продължават строително-ремонтните дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазара на Олимпа в кв. Здравец;
 • подменени бяха компрометирани лампи и бе извършен ремонт на осветителни тела на ул. „Юндола“ - блок 133, ул. „Тича“, кв. Новата махала, бл. „107“ в кв. Чародейка, ул. „Драма“, ул. „Лом“, бл. „Еделвайс“ в кв. Здравец, ул. „Прага“, ул. „Киев“, бул. „Скобелев“, ул. „Братя Миладинови“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Мадарски конник“;
 • подменени бяха стари натриеви осветителни тела с нови LED такива в с. Сандрово, кв. Долапите и с. Басарбово;
 • извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление на ул. „Братя Миладинови“, ул. „Лом“, бул. „Христо Ботев“;
 • възстановено бе осветлението на пешеходния надлез на бул. „България“;
 • положена бе хоризонтална пътна маркировка на ул. „Братислава“, ул. „Яребична“, ул. „Згориград“ и ул. „Захари Стоянов“
 • Напречна пътна маркировка бе положена на кръстовището на бул. „Скобелев“ с ул. „Николаевска“, ул. „Доростол“, ул. „Хан Крум“, както и при повдигнатото кръстовище на ул. „Згориград“ с ул. „Тича“ и ул. „Петрохан“;
 • монтирани бяха ограничаващи скоростта на движение пътни знаци на ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Н. Бозвели“, ул. „Видин“, ул. „Цветница“, бул. „Г. Делчев“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“. Пътни значи, указващи пешеходни пътеки, бяха монтирани при ул. „Киев“, ул. „Котовск“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Байкал“, ул. „Войводова“, ул. „Христо Данов“, ул. „Княжевска“, ул. „В. Търново“;
 • ремонтирани и възстановени бяха пътни знаци на бул. „Липник“, ул. „Дебър“, ул. „А. Златаров“, ул. „П. Д. Петков“;
 • извършена бе проверка на фирмите, извършващи дейности по зимно поддържане на територията на община Русе;
 • проведени бяха разяснителни кампании, във връзка с изпълнение на проекта за подмяна на отоплителните уреди в домакинствата по Програма „Life“ в кв. Долапите и кв. Дружба;
 • на 19 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Хан Крум“, ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. Бистрица“, във връзка с извършване на основен ремонт по уличната мрежа на гр. Русе;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 13 кучета, осиновени - 5 в България и 2 в Гърция, и бе извършена кастрация на 20 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Създадена бе организация за приемане на нов училищен автобус от Министерството на образованието за нуждите на образователни институции; извършени бяха 124 планови проверки на наетите лица на длъжност „Личен асистент“ по Механизъм „Лична помощ“;
 • експерти от отдел „Социални дейности“ взеха участие в обучение за работа с информационни системи, разработени по проект BG05M9OP001-3.021-0001 - модул “Социални услуги“ от Интегрираната информационна система (ИИС) на Агенцията за социално подпомагане;
 • проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на подадените искания за отпускане на стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби;
 • здравните медиатори консултираха 43 лица в кварталите Селеметя и Средна кула за задължителните имунизации и рисковете от пропускането им, предпазване от вируса с хепатит А, лична хигиена и бяха предоставени информационни материали. 
 • На 19 лица бе оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи и придружаване до институции;
 • медицински сестри от здравните кабинети на детските градини взеха участие в обучение, проведено от офталмолог, по Програма „Да опазим очите на децата“ на тема „Зрението при децата. Мързеливо око“.
 • Проведена бе работна среща на педагозите от детските ясли за обсъждане адаптацията на приетите деца и изготвянето на индивидуален план за всяко от тях;
 • извършена бе проверка по постъпил сигнал в детска ясла относно спазването на режима и графика за работа с децата.
 • на 18 октомври в Доходното здание се състоя премиерното представяне на книгата „Светлопис“ на големия русенски поет и писател Здравко Кисьов, включваща избрани негови поетични творби. В събитието участваха Роман Кисьов, Крум Гeргицов и актьорът Косьо Станев.
 • продължава обработката на отчетените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023;
 • приключват дейностите по отпечатването на луксозното двуезично печатно издание „Русе – за първи път в България“, финансирано от Община Русе;
 • експертите от Превантивно-информационния център проведоха обучение на 15 студенти от РУ „Ангел Кънчев“ по Програмата „Ще се справим заедно“ за 3 – 4 клас.
 • Проведена бе обучителна сесия с 25 ученици от ОУ „Отец Паисий“ по Програмата „Кодово име „Живот“, както и викторина с 25 ученици от 11 клас на ПГИУ „Елиас Канети“ на тема „Психичното здраве“

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Община Русе сключи договор с „Инвестстрой Русе“ ООД за прекратяване на съсобственост в терени, намиращи се на ул. „Батак“ 4 и ул. „Никола Палаузов“ 9. Инвеститорът се задължава да построи и прехвърли в собственост на Общината детска площадка и помещения за детска градина;
 • на 16 октомври бе подписан договорът за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж на Фондация „Александър Русев“ върху недвижим имот – частна общинска собственост за изграждане на воднорехабилитационен център със застроена площ от 1600 кв. м В бъдещия комплекс фондацията ще може да предоставя социални услуги на повече нуждаещи се деца и възрастни - възстановителни водно-рехабилитационни занимания, информиране и консултиране, както и безплатни водни занимания с терапевтична и рехабилитационна насоченост на деца, за които се грижи организацията;
 • на 19 октомври бе проведено заседание на Комисията по Наредба №6, на която се взеха следните решения:
 • настанени бяха 9 нови семейства - 8 в жилища от общия фонд и 1 в резервно жилище, 2 семейства са пренастанени в друго общинско жилище; прекратени бяха наемните правоотношения с 2 семейства;
 • подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 40 домакинства; картотекирани бяха 59 семейства като крайно нуждаещи се за настаняване в общински жилища, на 8 семейства бе отказана картотека, тъй като не отговарят на условията на Наредба №6; приети бяха 4 общински жилища след ремонт, извършен от Община Русе;
 • Община Русе сключи договор за срок от 10 години за безвъзмездно предоставяне за управление на мюсюлманското изповедание и за нуждите на мюсюлманско настоятелство в с. Ястребово, предоставяйки бившия Клуб на пенсионера, намиращ се в селото;
 • на 19 октомври експерти от Община Русе взеха участие в работна среща в Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по проект "Общински енергиен мениджър", финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Република Германия, Националния доверителен екфонд (НДЕФ) и агенция „СОФЕНА“. Основната цел на конференцията е как да бъде успешно приложен и в бъдеще тестван модел за работа на отдел/позиция/служба "Енергиен мениджър" в общината.
 • 295 фотографии участват тази година в четвъртото издание на конкурса "ОБИЧАМЕ РУСЕ", организиран от фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе с подкрепата на „Холлеман България“ ООД и „Тива Плюс“ ООД. На 18 октомври бе даден старт на гласуването, в което гражданите могат да изберат своя фаворит. До 28 октомври всеки може да даде гласа си за найвпечатляващата според него фотография във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Снимките и тази година се състезават в разделите „Бизнесът на Русе“, „Аерофотография“, „Пейзажи“, „Събития и уловени моменти“. Фотоконкурсът има за цел да покаже красивата страна на най-големия крайдунавски град, както и всичко хубаво, което се случва в него;
 • през уикенда на източния паркинг на Мол Русе се проведе „Празникът на квартала – Заедно в Здравец“. Русенци взеха участие в игрите и забавленията, които бяха придружени с много награди. Събитието се организира от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и с финансовата подкрепа на „Тива Плюс“ ООД, „Холеман България“ ООД, „Оргахим“ АД и Мол Русе.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • На 20 октомври стартира основния ремонт на:

        - ул. „Проф. Асен Златаров“ - в участъка от ул. „Александровска“ до пл. „Света Троица“;

        - ул. „Хан Крум“ - в участъка от ул. „Проф. Асен Златаров“ до ул. „Борисова“;

        - ул. „Бистрица“ - в участъка от ул. „Ниш“ до ул. „Щип“.

 • започна обновяване на ДГ „Звездица“ на ул. „Ракитово“ 1. Обновяването включва събаряне на външна мазилка по фасадите, изкърпване на външна мазилка по фасади и дъна на тераси, измазване на падаща мазилка по борд, полагане на фасадна силиконова мазилка;
 • приключва вътрешният ремонт на ДГ „Снежанка“ в кв. Дружба, който включва ремонт на санитарни възли на първи и втори етаж, подмяна на санитарни прибори, полагане на фаянсова облицовка и подмяна на ВиК инсталация;
 • приключи текущият вътрешен ремонт в пенсионерския клуб в кв. Долапите;
 • приключи изпълнението на основен ремонт на ул. „Тича“ - в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“, като предстои въвеждането му в експлоатация;
 • приключват дейностите по изпълнението на основен ремонт на ул. „Яребична“ - в участъка от ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“, като предстои установяване годността за приемане на строежа. Крайният срок за приключване на обекта е 29 октомври;
 • възложено бе изпълнение на текущ ремонт на републиканската пътна мрежа на територията на гр. Русе, като е включен и участъкът при кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Васил Левски“;
 • извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;
 • издаденa бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

09 - 13.10.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Положена бе нова асфалтова настилка на паркинга към бл. „Родина“ в кв. Здравец - Север 1;

 • стартира подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране пред бл. „Пелистер“ в кв. Здравец - Север 1;
 • приключва подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на обслужваща улица в индустриалната част на местност Под Ормана, до Хиподрума;

 • въведени бяха в експлоатация 4 нови устройства за почасово разплащане тип "Паркомат" на бул. „Цар Освободител“, ул. „Отец Паисий“ и пл. „Дунав“; продължават строително - ремонтните дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазарчето на Олимпа в кв. Здравец;

 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в с. Бъзън, паркинга на бл. „Русе“ и паркинга на бл. „206“ в кв. Чародейка;
 • извършени бяха локални ремонти на участъци от пешеходен тротоар на ул. „Велико Търново“, на ул. Мостова, както и насипване с фрезован асфалт на локалния път на ул. „Кръстец“;
 • завършиха строително - ремонтните дейности в Приюта за безстопанствени животни;
 • продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51;
 • продължават строително-ремонтните дейности по възстановяване на настилките на градинката на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“; подменени бяха компрометирани лампи и ремонт на осветителни тела на ул. „Воден“, ул. „Алеи Възраждане“ при бл. „Бистрица“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Изола Планина“, ул. „Брезово“, на кръстовището на ул. „Битоля“ с ул. „Плиска“ в кв. Здравец при бл. „Родина“,кв. Родина при бл. „Вежен“, кв. Чародейка при бл. „203“, бл. „204“;
 • подменени бяха стари осветителни тела с нови LED осветителни тела в кв. Средна Кула, ул. „Розова долина“ и ул. „Преспа“; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление в кв. Здравец, кв. Здравец - Изток, ул. „Плиска“, бул. „България“;
 • извършен бе ремонт и възстановено цялото фасадно осветление на ДГ „Здравец“;
 • положена бе хоризонталната надлъжна пътна маркировка по ул. „Чипровци“, ул. „Юндола“, ул. „Дебър“, ул. „Струга“, ул. „Котовск“. Напречна маркировка бе положена на кръстовището на ул. „Чипровци“ с ул. „Тича“, кръстовището на ул. „Света Гора“ с ул. “19-ти февруари“, кръстовището на бул. „Скобелев“ с ул. „Дондуков – Корсаков“;
 • монтирани бяха нови пейки тип „Русе“ на пл. „Доктор Мустаков“;
 • монтирани бяха пътни знаци на ул. „Захари Стоянов“, пътни знаци за инвалидни паркоместа с прилежаща хоризонтална маркировка към тях в кв. „Здравец“, кв. „Родина“, кв. Дружба 1;
 • проведена бе разяснителна кампания, във връзка с изпълнението на проекта за подмяна на отоплителните уреди в домакинствата по Програма „LIFE”;
 • на 9 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Чавдар войвода“, във връзка с изграждане на сградно водопроводни отклонения;
 • на 12 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Места“ и ул. „Перущица“ в с. Николово, във връзка с реконструкция на водопровод;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени - 2 кучета в България, и 7 в Гърция. Извършена бе кастрация на 8 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • На 9 септември бе публикувано класирането за прием в детските градини и подготвителните групи към училище;
 • извършен бе мониторинг в 5 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; извършени бяха 64 планови проверки на наетите лица на длъжност „Личен асистент“ по Механизъм „Лична помощ“;
 • приети бяха месечните технически и финансови отчети за септември от доставчиците на социални услуги;
 • проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на подадените искания за отпускане на стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби; проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на заявления за прием на деца, търсещи или получили международна закрила и бе издадена заповед за насочване на дете към учебно заведение;
 • здравните медиатори консултираха 70 лица в кварталите Селеметя и Средна кула, като разясняваха за ваксината срещу рубеола, морбили и паротит, Закона на здравното осигуряване и безплатното поставяне на силанти срещу кариес на деца на възраст от 5 до 8 години. Проведени бяха беседи с 8 деца на тема орална хигиена и превенция на заразяване с хепатит А;
 • екипът на Превантивно-информационния център организира кампания с редица събития по повод 10 октомври – Световния ден на психичното здраве;
 • проведено бе заседание на Общинския съвет по наркотични вещества, на който бяха обсъдени въпроси, касаещи психичното здраве и работата на ПИЦ и останалите институции по превенция на наркотични вещества сред подрастващите;
 • проведена бе поредна среща с групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ;
 • обработени бяха отчетените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.;
 • събрана бе информация за програмата на народните читалища през 2024 г., както и заявките за належащи ремонти на читалищните сгради за следващата година;

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Община Русе бе одобрена за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“, гр. Русе“ по подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд. Необходимата сума за дейностите е малко над 612 хиляди лева, от които почти 200 хиляди ще бъдат отпуснати от общинския бюджет. Това е трето одобрено проектно предложение на Община Русе за прилагане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в образователни институции в рамките на един месец.
 • През септември администрацията спечели финансиране за ОУ „Отец Паисий“ Русе и ДГ „Слънце“ по процедура „Модернизация на образователна среда“ на Плана за възстановяване и устойчивост. Малко над 4,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в двете сгради;
 • Детската площадка между блоковете "Чинар", "Хвойна" и "Мура" в квартал "Здравец" се сдоби с нов облик след втората по ред акция от "Празник на квартала Заедно в Здравец". Инициативата се организира от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Малки и големи ентусиасти боядисаха съоръженията на площадката, а междувременно бяха събрани десетки чували с отпадъци и районът бе пометен. Сред доброволците бяха ученици от Младежкия парламент, възпитаници на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, както и представители на различни граждански формирования. В акцията се включиха и кметският пълномощник за квартала Димитър Йорданов, както и заместник-кметът и председател на Общинската фондация Златомира Стефанова.Кулминацията на събитията в квартал „Здравец“ ще бъде на 14 октомври /събота/ от 16 часа на източния паркинг на Mall Rousse. Тогава са предвидени забавления за малки и големи, а входът за събитието е свободен.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Приключи изпълнението на текущ ремонт на ул. „Ропотамо“ - в участъка от ул. „Мальовица“ до ул. „Ген. Кутузов“;
 • започна изпълнението на текущ ремонт по ул. „Божурище“ в кв. Долапите;
 • възложено бе изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) за ул. „Княжеска“, ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Згориград“.
 • Предстои издаване на разрешения за строеж и откриване на строителни площадки при подходящи метеорологични условия;
 • предаден бе инвестиционният проект за основен ремонт на ул. „Рига“ - в участъка от ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“, и стартираха процедури по съгласуване с компетентните институции. Обявата за инвестиционното намерение е поставена на информационното табло на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, както и на интернет страницата на Община Русе;
 • приключи текущият ремонт в Пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“, включващ подмяна на подови настилки, подменена дограма, цялостно боядисване, частична външна мазилка, подмяна на осветителни тела; възложен бе ремонт в Пенсионерски клуб „Възраждане“, състоящ се от подмяна на стари врати с нови и боядисване;
 • продължава текущият вътрешен ремонт на пенсионерския клуб в кв. Долапите; направен бе оглед на Центъра за настаняване от семеен тип за хора с психични разстройства на ул. „Доростол“ 34, като предстои изготвяне на количествено-стойностна сметка за ремонт;
 • извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;
 • издаден бе един констативен акт за незаконен строеж, който е в процес на връчване на заинтересованите лица.

02 - 06.10.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

- положени бяха нова асфалтова настилка и бордюри на тревните площи на паркинга и подходите към бл. „206“ в кв. Чародейка Г – Юг. Осветлението в района също така бе подменено с нови LED осветителни тела;

- положена бе цветна саморазливна каучукова настилка с фигури на детските площадки в градинката на пл. „Доктор Мустаков“ /Американското пазарче/; - положен бе първи пласт асфалт на паркинга на пространството пред бл. „Родина“ в кв. Здравец Север 1. Там бе възстановена и отводнителната система за повърхностни води;

- започна полагането на клинкерен паваж и градински бордюри на градинката на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“;

- стартираха дейности по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на улица, обслужваща над 10 русенски производствени фирми, ситуирана в индустриалната част на местност Под ормана;

- продължават строително ремонтни дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазарчето на Олимпа в кв. Здравец;

- извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Прага“, по пътя за с. Николово, с. Сандрово и с. Бъзън;

- продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51 и в Общинския приют за безстопанствени животни;

- подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела на ул. „Свети Димитър Басарбовски“, бул. „Липник“, бл. „1“ и бл. „5“ в кв. Дружба 1, бл. „207“ и бл. „310“ в кв. Чародейка, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Тинтява“, ул. „Киев“, ул. „Яна Войвода“, Парка на младежта, кв. Средна Кула, с. Червена вода, с. Николово, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Згориград“, бул. „Липник“, бл. „Калоян“ в кв. „Здравец Изток“, бл. „35“ в кв. Дружба 3;

- подменени бяха стари осветителни тела с нови ЛЕД осветителни тела в село Сандрово , квартал Долапите и на летище Щръклево;

- извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление в Парка на Младежта;

- положена бе хоризонталната пътна маркировка – надлъжна по улиците: ул. Тулча, ул. Н. Петков, ул. Яребична, ул. Хан Аспарух, ул. Хан Крум, ул. Петрохан , ул. Тича, ул. Чипровци и пешеходни пътеки по кръстовищата : на ул. П. Хитов с ул. Цариград и ул. Оборище, ул. П. Хитов с ул. Муткурова и с 6-ти Септември, кръстовището на ул. Доростол с ул. Сан Стефано.

- монтирани бяха триплексови стъкла на мястото на увреди такива на панорамната площадка на ул. „Ген. Котузов“.

- монтирани бяха изпъкнали изкуствени неравности със съответната сигнализация пътни знаци и репери в град Мартен; - в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 25 кучета, осиновени

- 2 кучета в България и 10 в Гърция. Извършена бе кастрация на 10 кучета. Върнати бяха по места 2 обработени безстопанствени кучета. 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

- обявени бяха свободни места за прием в детските градини и подготвителните групи към училище;

- извършен бе мониторинг в 7 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги;

- подписани бяха месечните отчети и работните графици от 938 лица, наети по Механизъм „Лична помощ“, от 384 лица, наети по „Асистентска подкрепа“ и от 191 лица, наети по проект „Грижа в дома в община Русе“ в град Русе и всички населени места от община Русе;

- експерти от Община Русе взеха участие в обучение на тема „Умения за поставяне на професионални граници“;

- Община Русе и РЗИ извършиха съвместна проверка, във връзка с жалба в ДГ „Радост“.

- Община Русе извърши проверка в ДГ „Русалка“, във връзка с подадена жалба.

- здравните медиатори консултираха 62 лица в Сандрово, Николово и кварталите Родина, Чародейка и „Средна кула“ за ваксината срещу Тетанус и Дефтерия, за превенция на заразяване с COVID - 19 и за безплатно силанизииране срещу кариес на деца на възраст от 5 до 18-годишна възраст;

- здравните медиатори взеха участие в двудневно обучение „Кърменето е здраве - за бебето и майката“, организирано от Национална мрежа на здравните медиатори; - проведени бяха 5 консултации на родители в офиса на Превантивно-информационния център по индикативната програма „SOS родители“.

- изплатена бе еднократна парична помощ на 20 родители на деца при раждане на второ дете и на едно семейство за раждане на близнаци, по реда на чл. 2, т. 2 от Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе;

- приключени бяха дейностите по програмата на Община Русе „Културен чек“, предназначена за безплатно посещение на спектакли и концерти на русенските държавни културни институти от зрелостниците в русенските училища, влизащи в сила от 4 октомври;

02

- съставена бе окончателната програма за провеждането на 14-ото издание на Филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“, който ще се проведе от 10 до 12 ноември;

- обобщена бе информацията от русенските културни институции и организации във връзка с актуализацията на ключовите събития в културния календар за ноември;

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

- Община Русе изрази отрицателно писмено становище до съответните министерства, по отношение на отпадането на проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“ към Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Изключването на такъв жизненоважен транспортен и бизнес проект би лишило Русе и региона от развитието на екологичен транспорт, подобряването на социално-икономическите условия, от привличане на целенасочени инвестиции за подобряване конкурентоспособността;

- организиран бе публичният търг за отдаване под наем на терени за разполагане на заведения в традиционния Коледен базар на пл. „Свобода“. Желаещите да участват могат да закупят документи от Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе от 9 до 20 октомври. Търгът ще бъде проведен на 27 октомври в 13:30 ч.;

- на 27 октомври от 14 часа ще се проведе повторният търг за две от къщичките на Коледния базар, останали без наематели. Срокът за закупуване на документи е от 9 до 20 октомври;

- стартираха процедури за категоризиране на 10 туристически обекта – предимно заведения за хранене и развлечения;

- посетени за проверка бяха 6 търговски обекта по сигнали от граждани, като на нарушителите бяха издадени задължителни предписания за отстраняване на нередностите. От рутинната си дейност се отчитат и малко над 20 търговски и туристически обекта, които са били обект на проверка по Закона за туризма, Наредби №5 и №7. Отчитени бяха малко над 30 проверени туристически обекта за наличието на договори по Закона за авторското право;

- на 3 октомври на спортното игрище на Комплекс „Олимпия“ повече от 350 деца, родители и целият екип на ДГ "Снежанка" - Русе откриха "Весел спортен празник". Традиционната спортна проява тази година се осъществява с финансовата подкрепа на Общинска фондация "Русе - град на свободния дух";

- на 7 октомври /събота/ предстои втората акция от станалото вече традиционно събитие „Празник на квартала“, която ще се фокусира на площадката между блокове „Мура“, „Хвойна“ и „Чинар“. Целта на събитията е хората да се съберат и да положат грижи за пространствата в своя квартал, а след това всички заедно да се забавляват;

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

- издадени бяха разрешения за строеж за ул „Хан Крум“, ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Бистрица“. Същите следва да влязат в сила на 19 октомври и се очаква да бъдат открити строителните площадки, като ще се прецизира етапността на изпълнение, във връзка с организирането на строителния процес и въвеждането на временните организации и безопасност на движението;

- започна изпълнението на текущ ремонт на ул. „Ропотамо“ - в участъка от ул. „Мальовица“ до ул. „Ген. Кутузов“. Предвидено е изпълнение на един пласт неплътна смес за профилиране на платното, както и един пласт износоустойчив асфалтобетон;

- приключи ремонтът на два пенсионерски клуба на ул. „Родопи“. Подменени бяха дограми, шпакловани и боядисани стени и нови подови настилки; - приключи ремонтът на пенсионерския клуб на ул. „Цар Шишман“;

- приключи текущият ремонт на сградата на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Дейностите включваха частичен ремонт покрив, нови улуци и водосточни тръби, разчистване на саморасла растителност около сградата, нова водоплътна армирана бетонова настилка около сградата, ремонт по фасади- изкърпване на външни мазилки и боядисване с фасаген, вътрешен ремонт в залите – изкърпване шпакловки по стени и боядисване с латекс;

- възложени за строително-монтажни дейности бяха следните обекти:

- ремонт на отоплителната инсталация в ДСХ „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №86 в гр. Русе;

- ремонт на отоплителната инсталация в Общинския детски център за култура и изкуство – Русе“, ул. „Околчица“ 9; извършени бяха 13 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадени бяха 6 констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

Предстоят ключови години за Северната столица на България. Имам куража, идеите и готовността да надградя постигнатото и да продължа да работя за развитието на нашата общност. Разчитам на подкрепата ви и на всеки съвет, препоръка и критика, на всеки принос за общото дело. Защото Русе заслужава цялата обич!

24 - 29.09.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Продължават строителноремонтните дейности от втори етап на възстановяване и обновяване на градинката на пл. „Д-р Мустаков“ /Американското пазарче/;

 • асфалтирани бяха междублоковото пространство и паркингът на бл. „Мургаш“ в кв. Здравец – Север.

 • Приключиха строителните дейности по текущия ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“.
 • Завърши полагането на хоризонтална пътна маркировка на велоалеи с боя син пластик в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“ до кръговото движение с бул. „Скобелев“.
 • Положена бе маркировка на хеликоптерната площадка, намираща се на кея под УМБАЛ „Канев“.

 • Извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Шипка“, ул. „Дондуков – Корсаков“, ул. „Богдан Войвода“, общински път за сметището.
 • Продължават строителноремонтните дейности в детския художествен център на ул. „Борисова“ и в Общинския приют за безстопанствени животни.
 • Продължават строителноремонтните дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазарчето на "Олимп" в кв. "Здравец".
 • Подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела на ул. „Бистрица“ в кв. Цветница, ул. „Сакар Планина“, ул. „Чипровци“, бл. „Фридрих Енгелс“, ул. „Борисова“, ул. „Тракция“, ул. „Алеи Възраждане“, бл. „Вит“, ул. „Ниш“, кв. Дружба 3, бл. „54“, ул. „Солун“, ул. „Воден“, бул. „Гоце Делчев“, кв. Долапите и в селата Долно Абланово и Николово.
 • Извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление по ул. „Алеи Възраждане“, ул. Плиска , ул. Тулча и в Парк на Младежта.
 • Положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовището на ул. „Стефан Стамболов“ с бул. „Мидия Енос“, кръговото кръстовище на бул. „Цар Освободител“, ул. „Майор Узунов“, кръстовищата на бул. „Бозвели“ с ул. „Муткурова“, с ул. „Видин“, с ул. „Дондуков – Корсаков“, надлъжната маркировка на ул. „П. Д. Петков“.

 • Подменени бяха увредени вследствие на ПТП пътни знаци в кръговото движение на ул. „Чипровци“ и на ул. „Поп Богомил“.
 • Проведено бе обучение по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз; на 29 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Яребична“ и ул. „Тича“, във връзка с извършване на основен ремонт.
 • Издадени бяха безплатни карти за пътуване в градския транспорт на децата до 7годишна възраст по списъци, предоставени от детските градини на територията на oбщина Русе.
 • В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 21 кучета, осиновени 11 и бе извършена кастрация на 12 кучета и 2 котки. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 • Извършено бе класиране на 133 деца в детските ясли, които имат обявени свободни места; започна подготовката на финансираната от Община Русе Програма „Културен чек“ за безплатно посещение на спектакли и концерти на русенските държавни културни институти от дванадесетокласниците от русенските училища.

 • Подготвено бе провеждането на Международния шосеен пробег „Бягане на Свободния дух Русе – Гюргево“.
 • Проведена бе онлайн информационна среща относно новия сезон на програмата FIRST LEGO League Discover “Шедьовър”.
 • Извършени бяха планирани проверки в 5 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите в Наредбата за качество на социалните услуги.
 • Подадено бе искане за удължаване срока на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.
 • Здравните медиатори консултираха 49 семейства в кварталите „Селеметя“ и „Средна кула“ за профилактика на оралните заболявания при децата и за поставяне на задължителни имунизации и извършване на профилактични прегледи.
 • Проведено бе двудневно обучение по Националната програма „Кодово име “Живот“ в което се включиха експертите на Превантивно - информационния център и психолози/педагози от 6 основни училища в града.
 • Експерти от Община Русе взеха участие в заседание на комисия, сформирана със заповед на министъра на здравеопазването за приемане на Областната здравна карта.
 • Проведени бяха консултации за отчитането на проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 и бяха приети отчети за изпълнението на финализираните проекти.
 • Изпратена бе информация до Министерството на културата за културните събития в Русе през октомври, които да бъдат публикувани в сайта на министерството.
 • Започна подготовката за провеждането на „София Филм Фест в Русе“, който ще се проведе от 10 до 12 ноември.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Концепцията за интегрирано развитие на общината бе депозирана пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Концепцията съдържа в себе си следните проектни идеи:

 • основен ремонт на общински път, свързващ с. Николово и с. Червена вода – 6 км;
 • създаване и промотиране на общ културно-исторически туристически продукт "Култура, природа и история Русе - Сливо поле";
 • ремонт и мерки за енергийна ефективност на Русенската художествена галерия;
 • облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в кв. Чародейка;
 • ремонт, реконструкция и въвеждане на енергийни мерки на „Мултифункционален социален център за деца и младежи от уязвими групи“;
 • подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево – закупуване на два автобуса.

Концепцията е в партньорство с Община Сливо поле, като техните проектни идеи са:

 • „Римска гробница мавзолей“ в землището на село Бабово, община Сливо поле, област Русе;
 • туристическият велосипеден маршрут Сливо поле-Бръшлен.
 • Концепцията е на стойност близо 30 милиона лева. проведено бе заседание на Комисията по настаняване, на която се взеха следните решения:
 • настанени бяха 21 нови семейства, а 5 семейства бяха пренастанени в други общински жилища;
 • прекратени бяха наемните правоотношения с 2 семейства;
 • подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 59 домакинства;
 • в Община Гюргево бе проведена пресконференция, във връзка с провеждането на шосейния пробег „Бягане на Свободния дух Русе – Гюргево“. На нея присъстваха зам.-кметът Златомира Стефанова, председателят на СЛАК „Дунав“ Евгени Игнатов, Анелия Нунева, която е и част от инициативния комитет на надпреварата, представители на СК „Гюргево“ и заместник-кметът на Община Гюргево Мариян Дамян.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • На 29 септември бяха открити строителни площадки за ул. „Тича“ - в участъка от ул. „Згориград“ и ул. „Петрохан“, и за ул. „Яребична“ - в участъка от ул. „Алеи Възраждане“ до ул. „Доростол“.

 • Приключва текущият вътрешен ремонт в пенсионерския клуб в кв. Долапите, като предстои приемане на ремонтните работи.
 • Ремонтирани бяха санитарните възли - нова ВиК инсталация, нов санитарен фаянс, нова настилка с ламинат по подове в залата за събирания;
 • Предадени бяха докладите за оценка за съответствие на инвестиционните проекти за ул. „Хан Крум“, ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Бистрица“, като предстои издаване на разрешение за строеж за същите, след влизане в сила на които може да започне изпълнението на строителните работи.
 • Приключиха текущите ремонти в Пенсионерски клуб №5 и №10, включващи подмяна на подови настилки, направа на окачен таван, подмяна на дограма, цялостна циментова и гипсова шпакловка, цялостно боядисване, частичен ремонт на покрива, частична външна мазилка, подмяна на ел. ключове, контакти и табло.
 • Продължава ремонта в Пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“.
 • Приключва ремонта на покрива над Пленарна зала, като предстои приемане на ремонтните работи.
 • Приети и одобрени бяха количествено - стойности сметки с анализи за авариен ремонт на тръбопроводи в дом „Приста“ от фирмата за ремонтни дейности.
 • Съгласувани бяха 6 инвестиционни проекта с 18 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешения за строеж.
 • Извършени бяха 10 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
 • Издаденa бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

18 -22.09.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Проведе се съвместна среща с представители на Община и Общински съвет Гюргево за противодействие на проекта за изграждане на инсинератор за болнични отпадъци. Изпратено бе писмо до президента за съдействие, относно заявената гражданска позиция. По този повод се проведе и събрание на Обществения съвет по околна среда; изпратено писмо бе писмо до народните представители от 19 МИР, до министър– председателя на Република България и НСОРБ за иницииране на промени в нормативната уредба в т.ч. създаване на законодателство за неприятни миризми; продължава подготовката за цялостно асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга на блок „Мургаш“ в кв. Здравец Север; проведоха се събития по случай Европейската седмица на мобилността, сред които затваряне за МПС на участък от ул. „Хан Крум“ и ул. „Хан Аспарух“, провеждане на събития в Парка на младежта, както и съвместно с Вело Русе, осигуряване на безплатно пътуване на придружителите на деца до 10-годишна възраст по линиите, обслужвани от Общински транспорт-Русе; продължават довършителните дейности по текущия ремонт на настилките в градинката на пл. „Дунав“, както и вторият етап от възстановяването на градинката на пл. „Доктор Мустаков“; подготвени за асфалтиране са паркингът и подходите към жил.бл. 206 в кв. Чародейка; продължават строително-ремонтните дейности в детски художествен център на ул.“ Борисова“ 51и в Общинския приют за безстопанствени животни;

продължават възстановяването и обновяването на шадравана до пазарчето на „Олимп“ в кв. Здравец; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление ул. „Николаевска“, ул. „Чавдар войвода“, пл. „Свобода“, село Николово; положена е хоризонталната пътна маркировка на пешеходни пътеки и стрелки на кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Места“, по ул. „Тунджа“, кръстовището на ул. „Доростол“ с бул. „Съединение“, при паметника Альоша, кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Сент Уан“, кръстовището на бул. „Княз Фердинанд“ с ул. „Богдан войвода“, кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Братя Миладинови“, кръстовищата на ул.“ Ст. Стамболов с ул. Македония“ , ул. „София“, бул. „Мидия-Енос“; продължава полагането на хоризонтална пътна маркировка на велоалеи с боя син пластик в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител“; положена беше и хоризонтална пътна маркировка за инвалидни паркоместа при блок Константин Миладинов. 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Организиран бе стартът на финансираната от Община Русе програма „Културен чек“ за безплатно посещение на спектакли и концерти на русенските държавни културни институти от единадесетокласници в русенските училища; текат довършителни дейности по отпечатването на луксозно двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе; публикувани са номинираните автори за Националната литературна награда „Елиас Канети“ за 2023 г.; тече подготовката за провеждането на гостуващото в Русе събитие Eco Kids Tour 2023 на National Geographic, което ще се проведе на 24 септември от 11 ч. на площада пред Съдебната палата за децата на Русе; проведе се заключителна пресконференция, във връзка с приключване на реализиране на дейностите по проект: „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“; проведе се заседание на комисия по Наредба 21 на Обс-Русе, на което бяха разгледани постъпилите заявления за отпускане еднократна финансова помощ от бюджета на община Русе; подписани бяха анекси към договорите с 23 народни читалища за допълващата държавна субсидия за 2023 г.; подготвена бе церемонията и празничните събития по повод 22 септември – Ден на Независимостта на България; проведе се заседание на комисията за настаняване в социалните жилища; оказано бе съдействие за реализиране на дейности за отбелязването на Световната седмица на митохондриалните болести. Значимостта на кампанията ще бъде акцентирана с оцветяване на Пантеона на възрожденците в зелено на 23 септември 2023г.; изготвен бе отговор от Община Русе в подкрепа за партньорство и реализиране на дейности за популяризиране на донорството и трансплантацията – част от Националната компания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“; двама здравни медиатори се включиха в обучение, проведено от Български червен кръст на тема: „Воден травматизъм“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе предложи на Общинския съвет да даде своето съгласие за участие на Община Русе като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД. Същото е във връзка с подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост;

- тече организацията по провеждането на Празника на квартала, като тази година той ще се състои на 14 октомври в двора на СУПНЕ „Фридрих Шилер“. Програмата ще включва забавленията за малки и големи, предшествани от акции по почистване, боядисване и облагородяване на терени в квартал „Здравец“, които ще се състоят на 30 септември и на 7 октомври;

- за десета поредна година Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за учители „Посланик на свободния дух в моето училище“. Инициативата е посветена на Деня на народните будители и се осъществява с финансовата подкрепа на „Холеман България“ ООД и „Тива Плюс“ ООД;

- при голям интерес от русенци и гости на града и премина  И тази година Празникът на торта Гараш, който е част от Програмата за развитие на туризма на община Русе за 2023 г. Изключителен интерес сред гражданите провокира конкурса за любители, чиито торти бяха оценени от жури. Бизнесът бе представен от местни производители на сладкарска продукция, които предлагаха през целия ден свой прочит на торта Гараш и други сладки и солени изкушения. Малчугани проявиха своите умения в кулинарна работилничка, а шеф Ради Стамболов повече от 2 часа по атрактивен начин забавлява гражданите, които опитаха неговите Гараш - трюфели. Кулминацията на празничния ден постави концерта с участието на български музиканти и известния рап-изпълнител НаНа;

- проведен бе публичният търг за Коледния базар. Отдадоха се 22 павилиона, предстои издаване на Заповеди за спечелили и сключване на договори. Две коледни къщички останаха неотдадени, като те ще търсят своя наемател на повторен търг, който ще се проведе на 27.10.2023 г.;

- на 15 септември бе проведена процедурата за отдаване под наем на последния терен за заведение по кея на гр. Русе. Предстои изготвяне на Заповед за спечелил и сключване на договор;

- в периода 14-19 септември 2023 година се проведе европейското събитие за спортове на открито, финансирано по програма Еразъм спорт. В него се включиха състезатели от Германия, Литва, Румъния, Северна Македония, Турция и Сърбия, Малта и Северна Македония и Унгария. Програмата включваше различни спортни събития, обучения, културни и туристически развлечения за привличане на нови групи от хора към спортовете на открито, така и за съвместни инициативи за достъпен и по-зелен спорт.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

- приключи текущият ремонт покрива на общинска административна сграда - Общински младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ №2А–подмяна на улуци и водосточни тръби, подмазване на билни капаци по покрива, нова обшивка с поцинкована ламарина по бордове и комини, и нова мазилка по комини;

- възложено е изработването на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Бистрица“. След предоставяне на същата ще бъде издадено разрешение за строеж и след влизане в сила на същото, ще се пристъпи към откриване на строителна площадка и започване на строителството;

- продължава изпълнението на текущ ремонт на отводнител в с. Николово, като се извършват дейности по бетоновата част (коритото на отводнителния канал), почистване на околните пространства и оформяне на земните маси и настилки;

- възложено е изпълнение на текущ ремонт на кръстовището при улици „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Червеноводска чета“ в с. Червена вода в т.ч. отводняване;

- продължава текущият вътрешен ремонт в Пенсионерския клуб в кв. Долапите, където се подменя настилката в залата и се извършва вътрешен ремонт на санитарни възли;

- към края са ремонтните дейности и предстои приемането им на ремонтираната сграда на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Там са извършени външни ремонтни работи по фасадите;

- възложени са ремонтите на отоплителната инсталация в ДСХ „Възраждане“ и на сградата на Общински детски център за култура и изкуство – Русе“ на ул. „Околчица“.

11-15.09.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Продължават дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеи и детски площадки в градината на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени във втория етап от обновяването им; започнаха дейности по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на зоната за паркиране към бл. „Мургаш“ в кв. Здравец – Север 1; започна възстановяването на осветлението по подходите за достъп и външния паркинг към Летище Русе; изцяло бе възстановено и подменено алейното осветление в обновената градина на пл. „Дунав“. Възстановена бе електрическата захранваща мрежа и бяха монтирани нови горещо поцинковани паркови стълбове с LED осветителни тела; продължава подготовката преди цялостното асфалтиране на паркинга в предблоковото пространство на бл. „206“ в кв. Чародейка – Г – Юг; на 12 септември бе проведено 27-ото заседание на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе; положени бяха изцяло нови настилки и ограничителни бетонови ивици, граничещи със зелените площи по алейната мрежа в градинката на пл. „Дунав“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на моста по бул. „Тутракан“, по алеи в Лесопарк „Липник“, по подходите и зоните за паркиране в околоблоковите пространства на бл. „210“ и бл. „211“ в кв. Чародейка – Г - Юг; ремонтирани бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“ и ул. „Струга“; отстранени бяха опасни пропадания на настилки по ул. „Видин“ и по общински път гр. Русе – с. Николово /до разклона за местност Хаджигенова чешма/; стартираха дейности по цялостно възстановяване на осветлението по подходите за достъп и външния паркинг към приемната сграда на Летище Русе в с. Щръклево; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци бул. „Цар Освободител“, ул. „Вардар“, ул. „Горска теменуга“, ул. „Луи Айер“, ул. „Мадарски конник“, ул. „Тракция“, ул. „Шипка“, ул. „Щип“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Едисон“, бл. „Лале“ в кв. „Цветница“, бл. „Лебед“ в кв. Здравец и бл. „306“ и бл. „307“ в кв. Чародейка - Север; извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители в с. Сандрово; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Дондуков – Корсаков“ и бул. „Трети март“ с ул. „Росица“; монтирани бяха 11 нови пейки с бетонни с релефна мозайка в градинката на пл. „Дунав“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани на бул. „Тутракан“, ул. „Борисова“ /срещу ДКЦ 2/ до подлеза на бул. „България“ и ул. „Доростол“ /спирка „Русенски университет“/; положена бе хоризонталната пътна маркировка в близост до входовете на ОУ „Ангел Кънчев“, ПГ по облекло „Недка Иван Лазаров и по кръстовищата на бул. „Придунавски“ с ул. „Батак“ и ул. „Любен Каравелов“, ул. „Ст. Стамболов“ с ул. „Антим Първи“, бл. „Арда“, бл. „Мария Луиза“ и бл. „Огоста“, кръстовището на ул. „Проф. Баларев“ с бул. „Липник“ и при СУ Митница; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени бяха 2 кучета и бе извършена кастрация на 3 кучета, като по места бяха върнати 4 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха дейностите за избор на доставчик за използване на електронен дневник в детските градини; извършена бе проверка в ДГ „Радост“, във връзка с подадена жалба; проведена бе работна среща за обмяна на добри практики между Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе и председателя на ОбСНВ – Добрич. Експертите от двата центъра споделиха за работата си по превантивните програми и трудностите, които срещат; експерти от Превантивния център по наркотични вещества споделиха опита си в работата с доброволци по време на събитие, организирано по проект „Спортът за зелената сделка“. проведена бе мултиинституционална информационна среща по утвърдена от Националния център по обществено здраве и анализи Превантивна програмата „SOS родители“; здравните медиатори консултираха 36 лица в кварталите Селеметя и Средна кула за ваксината срещу рубеола, морбили, паротит, превенция на заразяване с вирусен хепатит А и вирусни инфекции; проведена бе работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети в образователните институции. Дадени бяха насоки за работа през новата учебна година; експерти от отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ участваха в работна среща по проект „Партньорство с кауза“ на Сдружение „Център Динамика“ и бяха запознати с новите подходи за противодействие на насилието; изготвени бяха договорите с 25 народни читалища от община Русе, във връзка с разпределената за 2023 г. държавна и общинска субсидия и ремонти на читалищни сгради; подготвени бяха предвидените в културния календар на Община Русе церемония и празнични събития по повод 22 септември – Ден на Независимостта на България.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе успешно подаде две проектни предложения по Интеррег VI A Румъния България 2021-2027: ReNature - Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито. В рамките на проектното предложение се предвижда в oбщина Русе да се изгради парк върху площ от 25 дка, в североизточната част на града, до МОЛ Русе. Част от планираните строително-монтажни дейности, които ще се изпълняват са: изграждане на алейна мрежа с водопропусклива настилка и подходи към парка от поне две страни; воден ефект с циркулация на водата; обособяване на зона за пикник; обособяване на зона за събития и срещи; обособяване на детски кът и площадка; изграждане на кът „Биоразнообразие” – подходящи елементи са билкова градина, градина, привличаща насекоми и/или птици, градина с подправки, градско земеделие и др.; изграждане на чешма за питейна вода; поставяне на подходяща паркова мебел (пейки, кошчета, детски и спортни съоръжения и др.), фиксирана с подходящи бетонови стъпки в земната основа; обособяване на зона за поставяне на преместваеми тоалетни; изграждане на алейно осветеление със соларно захранване; изграждане на система видеонаблюдение; изграждане на автоматизирана поливна система. „Партньорство за трансгранично сътрудничество между български и румънски публични институции за по-зелен регион Гюргево-Русе“. Община Русе ще проучи състоянието на водните тела на нейна територия, по-специално язовир Николово, язовир Образцов чифлик и долното течение на р. Русенски лом да създаде план за устойчивото им поддържане и закупи специализирана техника за драгиране и управление на водолюбивата растителност. Като част от дейностите за създаване на мрежа ще бъдат монтирани 3 камери на територията на Русе за контрол на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Целта е устойчивото поддържане на водните обекти и зелените пространства на Русе, чрез които населението на повиши достъпа си до екосистемни услуги. Проектът се осъществява в партньорство с Община Ценово, Окръжен съвет Гюргево, парк „Кумана“ и комуна Хотареле; стартира спортното събитие по проект „Sports for Green Deal“, финансиран по Програма „Еразъм“ на Европейската комисия. От 14 до 19 септември Русе е домакин на състезания по дисциплините ориентиране, триатлон, състезание с драконови лодки и лека атлетика, като в състезанията ще се включат участници от девет европейски държави. Спортната инициатива се организира в партньорство с Министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Европейска мрежа за спортове на открито (Франция) и Русенския университет; предвид съществуващия недостиг на места в детските градини в централната градска част, Община Русе предлага на Общинския съвет да разреши прекратяване на съсобственост между „Инвестрой – Русе“ ООД и Община Русе, които са съсобственици в поземлени имоти с административен адрес гр. Русе, ул. „Батак“ № 4 и ул. „Никола Палаузов“ № 9. В изпълнение на Решение № 810, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 30 /24.02.2022 г., дружеството е изготвило инвестиционни проекти за застрояване на двата поземлени имота с многофамилни жилищни сгради. Предвидено е Община Русе да получи детска градина в партерния етаж на едната от сградите; офис – административно помещение към детската градина, в другата сграда и детска площадка за игра на открито, разположена в двора между проектираните сгради. С реализацията на предлаганото разпореждане би се решила възникналата понастоящем обществена потребност на живущите в централната градска част, чиито деца се налага да посещават поотдалечени детски заведения, съпътствано и с допълнителни неудобства като организиране на транспорт, придвижване и прочие. В изпълнение на Решение № 810, прието от Общински съвет – Русе по протокол № 30 / 24.02.2022 г., дружеството е изготвило инвестиционни проекти за застрояване на двата поземлени имота с многофамилни жилищни сгради. Предвидено е Община Русе да получи детска градина в партерния етаж на едната от сградите; офис – административно помещение към детската градина, в другата сграда; и детска площадка за игра на открито, разположена в двора между проектираните сгради. С реализацията на предлаганото разпореждане би се решила възникналата понастоящем обществена потребност на живущите в централната градска част, чиито деца се налага да посещават поотдалечени детски заведения, съпътствано и с допълнителни неудобства като организиране на транспорт, придвижване и прочие; на заключително пресконференция беше представено успешното приключване на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“. Проектът е по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 20142021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата му стойност е в размер на 759 704,85 лв. Проектът се изпълняваше в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово. Основна цел на проекта беше да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализирането на нови 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Изпълнението на проекта целеше да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене; подготвени бяха 29 предложения до Общинския съвет, които предстои да бъдат разгледани на предстоящата сесия през септември; проведени бяха 2 тръжни процедури, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изработени бяха 5 инвестиционни проекта във връзка с основния ремонт на улична мрежа - ул. „Мария Луиза“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Княжеска“, ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Згориград“. В тази връзка започна съгласуването на проектната документация от компетентните органи. Обявите са публикувани на официалния сайт на Община Русе и са поставени на информационното табло на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6; - продължава текущият ремонт на трибуната със седалки на тенис корта в Парка на младежта – премахване на съществуващите бетонови блокове, направа на кофраж и армировка и бетон, доставка и монтаж на метални трибуни на 4 реда с 220 броя pvc седалки; - издадени бяха 2 разрешения за строеж; - извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; - издадени бяха три констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица.

Това е малка част от стъпките, които извървяхме през тези 4 години за развитието на Община Русе. В мисията си като кмет призовах общинските съветници да следваме заедно принципите на единение, компетентност, прозрачност и почтеност. Да бъдем съмишленици, защото ни сближава нещо много силно – всички обичаме Русе. Мисълта за тази кауза е способна да ме изведе и през най-трудните битки.

Да сме заедно в успехи и изпитания, които ни поднася настоящето, и да продължим напред за бъдещето, което нашата общност заслужава!

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и подход, ситуирани в предблоковото пространство на бл. „Вихрен“ и източно от бл. „Бачо Киро“ в кв. Хъшове; продължават строителните дейности по възстановяване и обновяване на фонтана в градинката до Общински пазар „Олимп“ в кв. Здравец.

 

Положени бяха цветно покритие и хоризонталната маркировка на обособените велоалеи в разделителните ивици на бул. „Цар Фердинанд“ и бул. „Цар Освободител“ - в участъка между кръстовищата с ул. „Александровска“ и бул. „Съединение“.

Стартираха дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеи в градинката на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени във втория етап от възстановяването и обновяването им; продължава приемът на документи за кандидатстване по основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 април 2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 август – 31 октомври, ще бъде извършено до 30 ноември; приключи цялостният вътрешен ремонт на помещение в сградата на Градските хали, предназначено за клуб на пенсионери; на 5 септември бе проведено заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Съединение“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Рига“ и по алеи в Лесопарк „Лпнник“ в с. Николово; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път II – 21, бул. „Васил Левски“, бул. „Липник“, бул. „Съединение“, бул. „Цар Освободител“, алеи „Възраждане“, ул. „Битоля“, ул. „Даме Груев“, ул. „Измаил“, ул. „Ради Иванов“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Табия“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула и с. Червена вода; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „7“ в кв. Дружба 1 и бл. „13“ в кв. Дружба 3; извършена бе подмяна на стари натриеви осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители в с. Сандрово и с. Басарбово; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“, бул. „Васил Левски“ с ул. „Шипка“ и ул. „Хан Крум“ с ул. „Борисова“; монтирани бяха 19 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; възстановени бяха увредени предпазни огради по бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Освободител“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, намиращи се по бул. „Васил Левски“ и в кв. Образцов чифлик; положена бе хоризонталната пътна маркировка в близост до входовете на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова, ОУ „Ангел Кънчев“, СУ „Васил Левски“, ОУ „Алеко Константинов“, Детска ясла №1 по ул. „19 – ти февруари“ и на кръстовищата по ул. „Княжевска“, ул. „Велико Търново“ и ул. „Духовно възраждане“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета, осиновени – 5, и бе извършена кастрация на 9 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 5 септември бе публикувано класирането за прием в детските градини и подготвителните групи в училище; изготвени бяха допълнения към предложението до Общинския съвет за утвърждаване и финансиране на паралелки с капацитет под определения минимум; сключени бяха 33 нови тристранни споразумения заявления за включване в Механизъм лична помощ с ползватели и бяха наети 33 лица като лични асистенти; подписани бяха месечни отчети и работни графици от 924 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 260 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“ и от 188 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“; изпратени бяха писма до доставчиците на социални услуги, във връзка с представените месечни технически отчети и месечни финансови отчет с резултатите от извършения контрол за месец август; приети бяха касови отчети и относими справки от образователните институции; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ и представители на Министерството на труда и социалната политика участваха в поредица от дискусионни срещи за споделяне на опит от прилагането на новото законодателство за социалните услуги и за обсъждане на въпроси и конкретни казуси, които да намерят решение; здравните медиатори посетиха кв. Селеметя и кв. Средна кула, където предоставиха информационни материали и консултираха 33 лица за ползата от профилактични прегледи, задължителни имунизации, превенция на заразяване с летни вирусни инфекции и вирусен хепатит А; продължава приемането на отчети и извършването на консултации, във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; проведена бе церемонията по повод 6 септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Одобрени бяха две проектни предложения на ОУ“ Отец Паисий“ - Русе и ДГ “Слънце“ по процедура, чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) „Модернизация на образователна инфраструктура“. Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в образователните учреждения. Инвестициите ще надхвърлят 4,2 милиона лева; на 8 септември ръководството на Община Русе проведе дискусионна среща за подобряване транспортната свързаност между България и Румъния през ГКПП Дунав мост. На нея присъстваха посланикът на България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, евродепутатът Петър Витанов, социалният антрополог Харалан Александров, политологът Първан Симеонов, както и представители на компетентните органи, отговарящи за транспортната свързаност от българска и румънска страна; проведени бяха 11 тръжни процедури, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост; на 5 септември стартира 10-ото юбилейно издание на състезанието за масово изминаване на най-дългия туристически вело маршрут в България „Дунав Ултра“. С общо разстояние от 740 км преходът свързва най-северозападното населено място на страната - с. Куделин (общ. Брегово), с най-североизточното населено място - с. Дуранкулак на Черно море. Община Русе е една от 12-те дунавски общини партньори. Каузата на кампанията е популяризиране на над 110 населени места - градове и села, откъдето маршрутът Дунав Ултра преминава.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна трети етап от ремонта на площад „Свобода“, който включва – демонтиране на компрометираните плочи и поставяне на нови гранитни; възложен бе текущият ремонт на трибуна със седалки на тенис корта в Парка на младежта. Предвижда се премахване на бетонни блокове и земна маса, направа на замазка, доставка и монтаж на метални трибуни с pvc седалки; подготвено бе възлагането на текущ ремонт на ул. „Огражден“ и ул. „Божурище“ в кв. Долапите; координирани бяха дейностите за обект „Изграждане абонатна станция и връзка към съществуваща топлопреносна мрежа в сграда /у-ще П. Берон/ на ул. „Рига“ №1 – гр. Русе“ – количествено-стойностна сметка, сключване на договор за комплексен доклад, абонатна станция; извършени бяха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

28.08 - 01.09.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Спечелен бе публичен търг за възмездно ползване на автоматична измервателна станция, собственост на община Белене, за срок от две години; започна подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга зад бл. „Бачо Киро“; продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в Лесопарк „Липник“, както и пропадания по пътното платно на ул. „Рига“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“; продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; продължават строително - ремонтните дейности в общинската сграда на ул. „Александровска“ 93 за създаването на нов пенсионерски клуб; подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела в кв. Дружба 3, бл. „35“, кв. Чародейка - бл. 206, ул. „Муткурова“ - бл. „Съединение“, кв. Здравец –Изток – бл. „Ангел Войвода“, ул. „Плиска“ – бл. „Родопа“, ул. „Битоля“ – бл. „3“, бл. „Янтра“ и бл. „Бряст“; подменени бяха старите натриеви осветители с нови ЛЕД осветителни тела в с. Бъзън - 25 броя, с. Николово - 6 броя и с. Сандрово - 21 броя; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа в кв. „Средна кула“, кв. „Дружба“ 1 - ул. „Гео Милев“, Парк на младежта, бл. „3“ и бл. „7“ в кв. Дружба 1; положена бе хоризонталната пътна маркировка с червена боя пластик в района на ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Иван Вазов“, ПГСАГ ”Пеньо Пенев”, ВУ „Земеделски колеж“, СОУ „Христо Ботев“, ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“; започна полагането на хоризонтална пътна маркировка на вело алеи със синя боя пластик в разделителната ивица на бул. „Фердинанд“; монтирани бяха пътни знаци в кв. Здравец и кв. Родина по решения на Общинската комисия за организация и безопасност на движението и кметските наместници, както и бяха подменени увредени пътни знаци в кв. Чародейка и на бул. „Трети март“; изпратени бяха докладите от целенасочената инспекция за пътна безопасност до Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата (ДАБДП), с което се финализира пътният одит; монтирани бяха нови антипаркинг стълбчета на мястото на увредени такива по ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, ул. „Згориград“, ул. „Петрохан“; на 31 август бе създадена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Еделвайс“ в с. Николово, във връзка с реконструкция на водопровод; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 14 /3 в България и 11 в Германия/, извършена бе кастрация на 8 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Обявени бяха свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи в училище; изготвено бе предложение до Общинския съвет за утвърждаване и финансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум; изготвен бе отговор, във връзка с промяна в план-приема за VIII клас в ПГСС „Ангел Кънчев“; обобщена бе информацията от детските градини за приетите в първа група деца; стартираха дейностите по подготовка на инициативата „Културен чек“, която Община Русе разработи за зрелостниците от русенските училища; извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално-техническата база; създадена бе организация за оказване на спешна кризисна интервенция от психолог към Държавната агенция за закрила на детето, във връзка с възникналия инцидент на стадион Дунав, която е предоставена на децата и техните родители; здравните медиатори консултираха 28 лица в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“ и „Тракция“ за превенция на заразяване с хепатит А, с летни вирусни инфекции, засягащи стомашно – чревния тракт и за симптомите, които протичат; експерти от Превантивно – информационния център и здравен медиатор извършиха обход в кв. Тракция, като на 6 семейства са разяснени рисковете от употреба на наркотични вещества и енергийни напитки и са им предоставени информационни материали; експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ извършиха мониторинг на 3 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; проведена бе работна среща с директорите на детски ясли и директора на Детска млечна кухня за обсъждане на приема на деца от 15 септември и обявяването на нови свободни места. служители на Община Русе преминаха обучение за работа с непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в България, по проект „Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“, реализиран от Върховния комисариат за бежанците към ООН и УНИЦЕФ; проведено бе заседание на Общинската комисия за детето, на която се разискваха наболели теми, свързани с превенцията на психоактивни вещества, просещи деца и тютюнопушене сред учениците; продължават дейностите по подготовката на луксозното двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе; представена бе информация на училищата за инициативата Екошампиони на Екопак, която ще се осъществи от 21 септември до 20 октомври до 20 октомври.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Изготвено бе предложение до Общинския съвет за безвъзмездно предоставяне на къщички от Коледния пазар на неправителствени организации с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност. Подадени са 6 заявления, като и 6-те сдружения ще ползват общо 4 броя къщички за определен период от време по график, утвърден от Общинския съвет; - в Лесопарк „Липник“ беше проведена последната четвърта инициатива по проекта на Спелео клуб „Академик“ „Едно скаутско лято в Русе“. Децата от Клуб „Пещерен мечок“ заедно с още близо 20 ентусиасти почистиха част от туристическите пътеки в района на чешмата Бялото момиче. Поредицата от скаутски събития се реализира с финансовата подкрепа на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Възложено бе проектирането на ул. „Княжеска“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“, което ще се извърши във връзка с капиталовия кредит за основен ремонт на уличната мрежа на гр. Русе;

- продължава изпълнението на текущ ремонт при бл. „Вяра“ 2 – в участъка между ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Видин“ и ул. „Борисова“;

- продължава асфалтирането на ул. „Витоша“, ул. „Струма“ и ул. „Христо Смирненски“ в с. Долно Абланово;

- продължава изпълнението на текущ ремонт на плочника пред сградата на Дом за медико-социални грижи за деца на ул. „Никола Й. Вапцаров“ 20;

- завършиха дейностите по подготовка на частичния ремонт на фасадата на общинска сграда бул. „Фердинанд“ 3, които включват подмяна на метални елементи и водосточни тръби;

- възложен бе текущ ремонт на пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“ №8 включващ подмяна на дограма, поставяне на ламинат, подмяна на осветлението, поставяне на нова врата и боядисване на стени;

- продължава цялостният вътрешен ремонт в Пенсионерски клуб №10, включващ освежаване на тавани, стени, под, подмяна на дограмата и на ВиК и ел. инсталацията;

- продължава ремонтът на Пенсионерски клуб №5 на ул.“Родопи“ 9, включващ цялостна подмяна на дограми, както и освежаване на стени, под и таван;

- издадено бе разрешение за строеж за обект „Изграждане на абонатна станция и връзка към съществуваща топлопреносна мрежа в сграда на ул. „Рига“ 1, гр. Русе“;

- издадени бяха 4 заповеди за преработка на инвестиционни проекти към издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура;

- извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

21-28.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Завърши цялостното асфалтиране на подхода и паркингите в междублоковите пространства към бл. „Бачо Киро“ и бл. „Поп Харитон“ в кв. Хъшове; доставени бяха 108 пластмасови компостера с обем 1000 л. за разделно събиране на биоразградими отпадъци, закупени в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“

 

 

Положена бе хоризонталната пътна маркировка с червена боя пластик в района на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - на ул. „Котовск“ и ул. „Измаил“; ПГДВА „Йосиф Вондрак“ - на кръстовището на ул. „Александровска“ с ул. „Майор Узунов“; детски градини на кръстовището на ул. „Петрохан“ с ул. „З. Стоянов“ и по ул. „З. Стоянов“; ОУ „Отец Паисий“ - на кръстовището на бул. „Ц. Освободител“ с ул. „Александровска“, ул. „Б. Войвода“ и кръстовището на ул. „Б. Войвода“ с ул. „Мостова“, кръстовището на ул. „Александровска“ с ул. „Мостова“; ОУ „Тома Кърджиев“ - на кръстовището на ул. „Байкал“ с ул. „Околчица“ и по ул. „Околчица“, кръстовището на ул. „Околчица“ с ул. „Чипровци“, кръстовището на ул. „Чипровци“ с ул. „З. Стоянов“, кръстовището на ул. „Сърнена гора“ с ул. „Чипровци“, кръстовището на бул. „Ц. Освободител“ с ул. „Хан Аспарух“, както и полагане на хоризонтална пътна маркировка на общинския паркинг на ул. „Хан Аспарух“; продължават строително - ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова 51“; извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки при бл. „Ахелой“ 1 и бл. „Ахелой“ 2 , при бл. „Биковски“ и продължението на ул. „Юндола“, както и при бл. „Комаров“, бл. „Терешкова“, бл. „Николаев“, бл. „Попович“, бл. „Титов“; продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; продължават строително - ремонтни дейности в общинска сграда, намираща се на ул. „Александровска“ 93, за създаването на нов пенсионерски клуб; подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела в кв. Чародейка при бл. „101“, бл. „114“, бл. „206“, ул. „Сребърна“, ул. „Клисура“, ул. „Иван Дечев“, бул. „Липник“ - в участъка между ул. „Н. Петков“ и ул. „Дебър“, ул. „Д. Дебелянов“, ул. „Капитан Маринов“, ул. „Бойка“, ул. „Клисура“, бул. „Родина“, бл. „И. Дечев“, ул. „Сърнена Гора“; подменени бяха старите натриеви осветители с нови LED осветителни тела в с. Сандрово и гр. Мартен, с. Басарбово - 20 броя; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа в с. Ново село с подмяна на компрометирани осветителни тела за улично осветление; приключи демонтирането на неизползваеми телефони кабини, както и на автоматични устройства за карти за градския транспорт в град Русе. Дейността бе извършена след писмо на Община Русе; монтирани бяха пътни знаци за предимство на кръстовището на ул. „Захари Стоянов“ с алея „Момина сълза“; извършена бе проверка в с. Червена вода относно спазване на разпоредбите на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе; на 21 август бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „проф. Асен Златаров“ в участъка от ул. „Ангел Кънчев“ до пл. „Света Троица“ във връзка с ВиК цикъла; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени бяха 5 кучета в България и 3 в Гърция. Извършена бе кастрация на 9. кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Домашният социален патронаж се сдоби с нов автомобил, закупен с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ по предоставяне на топъл обяд на лица в най-висок риск от бедност и материални лишения за навременно получаване на приготвената храна; изготвена бе информация от детските градини за приетите в първа групи; извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално техническата база; изготвена бе информацията за обществено обсъждане на предложение до Общински съвет - Русе за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта; здравните медиатори консултираха 47 лица от кв. Селеметя за начина на предпазване от хепатит А, превенция на заразяване с летни вирусни инфекции, които засягат стомашно – чревния тракт и за задължителните имунизации и рисковете от пропускането им; обявени бяха 307 свободни места в детските ясли и бе извършено класиране в електронната система. Извършена бе служебна проверка на данни, удостоверяващи верността на посочени критерии от заявители на деца за прием в детски ясли; експертите на Превантивно - информационния център проведоха културно - образователни дейности в рамките на 3 дни с 19 деца на възраст от 10 до 17 г. за придобиване на умения за оползотворяване на свободното си време чрез креативни занимания, науки, спорт, изкуство, с цел превенция на психоактивните вещества; проведена бе образователна сесия на тема „Превенция на психоактивните вещества и справяне с гнева и конфликта“ с деца, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип и Дневния център за деца на улицата към БЧК от експертите на Превантивно – информационния център; сключени бяха договори с читалищата на територията на община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия и средства за ремонтни дейности; подготвена бе справка за читалищата на територията на община Русе с информация за индикаторите за изпълнение на натуралните и стойностните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по култура, изисквана от Министерството на финансите; продължава подготовката на предвидените в културния календар на общината събития през месец септември – 6 септември и 22 септември; приети бяха отчети и бяха извършени консултации, във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023; продължават дейностите по подготовката на луксозно двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе;

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Стартира процедурата за отдаване под наем на къщичките за коледния базар на пл. „Свобода“. Ще бъдат отдавани 24 павилиона при начална наемна цена от 444,00 лв. Коледният базар ще бъде проведен в периода от 27 ноември до 2 януари 2024 г. включително; на сесията на Общинския съвет през септември ще бъдат направени две предложения, свързани с коледните базари. Община Русе ще предложи да бъдат одобрени две позиции за поставяне на заведения за хранене на базара пред Съдебната палата, а в отделно предложение се предлага да бъде организирана процедура за отдаване под наем на няколко обекта, включващи ледена пързалка, съпътстващите я елементи и търговски обекти; във връзка със сключените от Община Русе договори за наем за бившите павилиони „Лафка“, както са по-известни на русенци, наемателите започнаха тяхното освежаване и пребоядисване /съгласно уговорените в договора условия/, като предстои в най-скоро време повече от половината павилиони да заработят. Служителите от отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ осъществяват ежедневен контрол за спазване на договорните отношения. Освен пребоядисване, до края на годината се очаква на всички павилиони да бъде изградена система за видеонаблюдение, която да бъде свързана с общинския център, по този начин се очаква вандалските прояви по спирките да бъдат ограничени; на 23 август се проведе Комисията по общинска собственост. Разгледани бяха 7 заявления от граждани желаещи да закупят общински имоти, като предстои внасянето им в Общинския съвет за вземане на решение; изготвена бе програмата за провеждане на европейското събитие по проект Sports for Green Deal, финансиран по програма „Еразъм“ на Европейската комисия, която може да бъде намерена в специализирания профил в социалните мрежи. В периода 14 - 19 септември Община Русе ще домакинства на спортисти от 10 държави в стартовете в дисциплините ориентиране, триатлон, драконови лодки и лека атлетика, както и да научат повече как спортът може да бъде устойчив.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започна изпълнението на текущ ремонт на пространството при бл. „Вяра“ 2, , заключено между ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Видин“ и ул. „Борисова“; изработени бяха 3 инвестиционни проекта, във връзка с основния ремонт на улична мрежа - ул. „Бистрица“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Проф. Асен Златаров“. В тази връзка започна съгласуването на проектната документация компетентните органи. Обявите са публикувани на официалния сайт на Община Русе и са поставени на информационното табло на Община Русе на ул. „Олимпи Панов“ 6; изработен бе технически инвестиционен проект за „Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. „МНО 1“, кв. Възраждане“, гр. Русе“. Обявата за инвестиционното предложение е публикувана в официалния сайт на Община Русе и е поставена на информационното табло на Община Русе на адрес: ул. „Олимпи Панов“ 6; приключи изпълнението на текущи ремонти при 3 кръстовища в кв. Средна кула: между ул. „Йордан Йовков“, ул. „Кольо Фичето“, ул. „Индже войвода“ и ул. „Басарбовска“; между ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Димитър Талев“; между ул. „Димитър Талев“, ул. „Бели Лом“ и ул. „Чудомир“; започна изпълнението на 3 улици в с. Долно Абланово - ул. „Витоша“, ул. „Струма“ и ул. „Христо Смирненски“; започнаха дейностите по подготовката на текущия ремонт на седалките на Тенис корта в Парка на младежта; приключи изпълнението на обект „Текущ вътрешен ремонт в медицински кабинет в ДПЛФУ „Милосърдие“ на ул. „Белмекен“ 16; продължава изпълнението на ремонтните работи на обект „Текущ ремонт покрив на общинска административна сграда - Общински младежки дом на ул. "Райко Даскалов 2А“; започна обособяването на пункт за детска млечна кухня в Ясла № 15; продължават ремонтите на общински жилища.

14 - 18.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключи подготовката за цялостното асфалтиране на паркинга при блок „Бачо Киро“ в кв. Хъшове; продължават строителните дейности за възстановяване на настилките в градинката на пл. Дунав; стартираха дейности по възстановяване и обновяване на фонтана в градинката до общински пазар „Олимп“ в кв. Здравец

завърши оценяването на кандидатите, на които престои преминаване към алтернативно отопление за бита. От подалите документи в периода 2 май – 31 юли по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз са одобрени 80 домакинства; подменени бяха стари натриеви осветители с нови LED осветителни тела в с. Сандрово; продължават строително-ремонтните дейности в детски художествен център-ул. Борисова 51; на 15 август са извършени обработки срещу комари в Русе; подготвят се събитията за отбелязването на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември); проведе се среща в пенсионерски клубове №7 и 9 във връзка с транспортното обслужване на различни точки в града; почистено бе нерегламентирано сметище на ул. „Кръстец“; извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в квартал Долапите, локалното платно на ул. „Плиска“ при блок „Ахелой“ 1 и 2 , ул. „Сливница“, ул. „Тетово“; продължават строително-ремонтни дейности в общинска сграда, намираща се на адрес ул. „Александровска“ 93 ет. 1 (сградата на Централни Хали ), за създаването на нов пенсионерски клуб; подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление около блок „Колос“, блок „Вежен“, пл. „Свобода“ , бул. „Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Борисова“, блок 311 в кв. „Чародейка“, ул. „Доростол“ около блок „Гладиола“; извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за улично осветление на ул. „Ропотамо“, с. Семерджиево, с. Ястребово, ул. „Църковна Независимост“, с. Николово, ул. „Богдан Войвода“, ул. „Неофит Рилски“ и подмяна на корозирала електрическа касета за улично осветление на бул. „България“; положена бе хоризонталната пътна маркировка на бул. „Липник“ от ул. „Иван Ведър“ до кръговото движение при КАТ и обратно. Положена е и хоризонтална пътна маркировка –пешеходни пътеки и с червена боя пластик на ул. „Студентска“, ул. „Котовск“, ул. „Измаил“, ул. „Мадарски конник“, кръстовището на ул. „Александровска“ с ул. „Майор Узунов“, ул. „Киев“ и кръстовището на ул. „Киев“ с ул. „Братислава“; подменени бяха компрометирани триплексови стъкла на автоспиркови навеси при ул. „Рига“ – Обръщалото и ул. „Доростол“ с ул. Янтра; санкционирани са 62 водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на града.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Предоставена бе еднократна финансова помощ на 11 семейства по реда на Наредба №21 за раждане на второ дете; подготовка за издаването на луксозното двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе; подготвени бяха договорите с читалищата на територията на община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия и средствата за ремонтни дейности; подготвено бе предложение до Общински съвет-Русе за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта; извършен бе мониторинг в 6 социални услуги от експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; обобщена бе информация от общинските училища за приетите в първи клас деца; извършиха се проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално-техническата база;. консултирани са 48 лица от здравните медиатори в кв. „Селеметя“ и кв. „Средна кула” за начина на предпазване от вируса с Хепатит А, превенция на заразяване с летни вирусни и за задължителните имунизации и рисковете от пропускането им; подготвена е заповед за определяне на медицински специалисти, които да осигуряват медицински услуги на Държавните зрелостни изпити и Държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември на учебната 2022/2023 година; извършиха се проверки в здравните кабинети на ДГ „Детелина“ и ДГ „Русалка за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки през летния сезон; подготовка на събитията от Есенния салон на изкуствата и културата; - подготовка на предвидените в културния календар на Общината събития на 6 септември и 22 септември; подготвителни дейности във връзка с Националната литературна награда „Елиас Канети“ и церемонията по връчването ѝ; прием на отчети и консултации във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проведе се тръжна процедура за отдаване под наем на 25 имота – общинска собственост - пасища и мери, находящи се в землищата на селата Басарбово, Просена, Бъзън, Тетово, Ново село и Николово; експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в инфоден по мярка „Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Дейностите, които ще получат подкрепа включват подкрепа в търсене на работа, контакти с работодатели, включване в професионални обучения и др.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Възложено бе проектирането на основните ремонти на ул. „Проф. Асен Златаров“, ул. „Хан Крум“, ул. „Згориград“ и ул. „Бистрица“. След предоставянето на инвестиционните проекти, съгласуването им с компетентните институции, одобряването им и издаването на разрешения за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани; продължава текущият ремонт на плочника пред сградата на бившия Дом „Майка и дете“ на ул. „Никола Й. Вапцаров“ №20; стартира текущият ремонт покрив на покрива на Общински младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ №2А. Предстои подмяна на улуци, мазилки и обшивки с поцинкована ламарина по бордове и комини на покрива на сградата, нови водосточни тръби за отвеждане на атмосферните води; започва изпълнението на текущ ремонт на сградата на Пенсионерски клуб „Гагаля“ в с. Николово. Дейностите включват частичен ремонт на покрив, фасади и водоплътни бетонови настилки около сградата; проведе се среща между Община Русе, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и ръководителя на т.нар. Воден цикъл за разясняване напредъка на проекта и начините за възстановяване на настилките от страна на експлоатационното дружество, във връзка с инвестиционно намерение на Община Русе за изпълнение на основен ремонт на уличната мрежа; извършен е оглед на ул. „Огражден“ в кв. „Долапите“ във връзка с проблеми с отводняването с цел последващо възлагане на текущ ремонт; възложено е изработването на инвестиционен проект за „Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. МНО 1, кв. „Възраждане“, гр. Русе“. След предоставянето, съгласуването, одобряването и издаването на разрешение за строеж, ремонтните дейности ще бъдат стартирани; извършен е оглед на пътя, водещ към плажа в с. Сандрово, с цел изпълнение на локални ремонти; извършен е оглед на ул. „Юрий Гагарин“ в с. Сандрово, във връзка с проблеми с отводняването и завиряване в зоната преди кръстовището с ул. „Васил Левски“. Към момента общинска администрация търси решение за повърхностно отводняване, предвид лисата на улична канализация в района; извършен е оглед на отводнително съоръжение (линеен отводнител) в с. Николово при кръстовището между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“. За изпълнение ще бъдат възложени следните дейности: почистване на коритото на отводнителния канал, демонтаж на съществуващи метални решетки, изработване и монтаж на нови. След почистването, ще се прецизира необходимостта от ремонт на бетоновите елементи на отводнителя.

07 - 11.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; започна подготовката за цялостното асфалтиране на междублоковото пространство при бл. „Бачо Киро“ в кв. "Хъшове“; завършиха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в кв. „Здравец“ в локалната улица на бул. „Липник“; продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; започнаха строително-ремонтни дейности в общинската сграда,намираща се на ул. „Александровска“ 93, ет.1 (сградата на централни Хали), за създаването на нов пенсионерски клуб; извършен бе монтаж на електрически табла и електрически кабели за захранване на мероприятие в село Николово в Лесопарк "Липник"; монтиран бе нов стълб за улично осветление и нови осветителни тела за осветление на беседка в кв. Долапите; подменени бяха компрометирани лампи за улично осветление на ул. „Д. Баларев“, ул. „Босилеград‘, ул. „Янтра“, Парка на младежта, кв. Дружба 1 при бл. "21";

монтирани бяха нови парко-осветителни тела в кв. Долапите и бяха подменени стари натриеви осветителни тела с нови LED осветителни тела, общо 21 на брой; положена бе хоризонталната пътна маркировка на ул. проф. „Д. Баларев“ ,ул. „Дряновска“, бул. „Ц. Освободител“, бул. „Липник“; подменени бяха компрометирани триплексови стъкла на спиркови навеси при МОЛ Русе, кв. Образцов Чифлик, бул. „Тутракан“; монтирани бяха пътни знаци при ул. „Княжевска“, ул. „Гладстон“, ул. „ТЕЦ“, ул. „З. Стоянов“, ул. „А. Константинов“; въведена бе временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Петър Берон“ във връзка с Водния цикъл; проведено бе заседание на Общинската постоянно действаща епизоотична комисия, с цел запознаване с актуалната епизоотична обстановка по отношение на заболяване с Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на Република България и обсъждане на мерки за предотвратяване разпространението на АЧС на територията на община Русе; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 5 кучета и бе извършена бе кастрация на 20 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Извършена бе подготовка и посрещане на деца и представители от българската общност от град Тараклия, Република Молдова; създадена бе организация за среща на кмета с родители, подпомогнати по общинската програма „Асистирана репродукция“; подготвени бяха договори за читалищата на територията на община Русе; експерти от ресор „Хуманитарни дейности“ взеха участие в работна среща на кмета с представители на Асоциация на родители на деца с епилепсия; организирана и проведена беше работна среща между община Русе и представители на РС на КНСБ и КТ „Подкрепа“ във връзка със Закона за държавния бюджет и приетите стандарти за делегираните от държавата дейности; извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа, храненето и поддръжката на материално техническата база; изпратена бе информация до областния управител във връзка с плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2023 г. и Доклад за младежта за 2021-2022 г.; изготвена и изпратена бе информация до областния управител във връзка с изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за периода март – юли 2023 г; експертите на Превантивно-информационния център по наркомании проведоха групова обучителна сесия с 8 родители и с 10 деца на възраст 12-14 г., настанени в услугата „Социални в жилища“, и с 16 деца и младежи, ползващи социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, на тема „Превенция на психоактивните вещества, справяне с гнева и конфликта“; експерт от ресор „Хуманитарни дейности“ взе участие в заседание на Пробационен съвет – Русе за обсъждане на плановете за изпълнение на пробационни мерки и доклади с оценки и в среща на мултидисциплинарния екип, сформиран към дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, за обсъждане на случай на насилие спрямо деца; извършен бе мониторинг в три защитени жилища за лица с умствени увреждания и в Дневен център за деца/младежи с увреждания от експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; отбелязан бе празникът на Военноморските сили с тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя на Паметника на моряка в Русе и празничен концерт по случай 144 години от основаването на ВМС; проведени бяха две комисии със секретари и председатели на читалищата на територията на Община Русе за разпределение на общинската и държавната субсидия.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сключен бе договор за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински поземлен имот с адрес гр. Русе, ул. „Потсдам“ 1 /бивш Хлебозавод/; проведена беше тръжна процедура за отдаване по наем на земеделски земи общинска собственост за 80 земеделски имота, находящи се в землищата на с. Просена, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, гр. Русе, с. Ново село, с. Басарбово, с. Николово и гр. Мартен; финализирана бе още една процедура за покупко-продажба на общинско жилище. До настоящия момент са извършени продажби на 43 апартамента от определените общо 48 общински жилища съгласно Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г. на Общински съвет – Русе; обсъдени бяха проектни идеи за партньорство, с които да се кандидатства по програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2021-2027 на среща между представители на Община Русе и представите ли на Окръжен съвет Гюргево. Разгледани бяха възможностите за сътрудничество по приоритет 2 на програмата „Зелен регион“; открито бе петото издание на изложбата „Миналото днес“ на пл. „Свобода“ 6. Експозицията се реализира по идея на Държавен архив - Русе и с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух” и фирма „Експрес Сервиз” ООД. Тази година традиционната изложба с архивни фотоси представя интригуващи фотографии на известни лица от българската и световната история, чийто житейски път е бил свързан с Русе.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Пуснат бе в експлоатация фонтанът пред сградата на Доходното здание след извършен текущ ремонт на настилката и облицовката;

извършени бяха подготвителни действия за стартиране на основен ремонт на ул. „Яребична“ - в участъка от ул. „Ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“, и ул. „Тича“ - в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“; извършено бе проучване на възможността за присъединяване към газопроводната мрежа на сграда на ул. „Пирот“ 10; приключен бе текущ ремонт на още едно общинско жилище; извършена бе подготовка за рехабилитация на улица в кв. Долапите - ул. „Божурище“; извършен бе оглед и подготовка за рехабилитация на паркинг зад бл. "15" на ул. „Мария Луиза“; извършени са 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; съставени и връчени бяха два акта за установяване на административно нарушение за непредставяне на документи и информация по административна преписка за кв. „Образцов чифлик“; съставен бе един констативен акт за забрана ползването на строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица; издадени бяха 16 разрешения за строеж, а одобрените подробни устройствени планове са 7.

 

31.07. - 04.08.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Асфалтирани бяха пешеходните алеи в градинката на пл. „Доктор Мустаков“; от 4 август стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете, положен беше вторият завършващ слой нова асфалтова настилка и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север; продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“; подменени бяха стари натриеви осветители за улично осветление с нови LED осветителни тела в с. Просена; извършени бяха обработки срещу комари на територията на село Николово и Лесопарк „Липник“; извършени бяха локални ремонти - подготовка за асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в кв. Здравец - локалната улица на бул. „Липник“; продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; извършена бе подмяна на компрометирани лампи за улично осветление на ул. „Д. Дебелянов“, бул. „Тутракан“, бл. „51“ и бл. „43“ в кв. Дружба 3, около бл. „208“ в кв. Чародейка. възстановени бяха проблемни участъци от електрическата мрежа за улично осветление на ул. „Й. Цанков“, ул. „Липник“ в с. Николово, ул. „Драма“ и в Парка на младежта; монтирани бяха нови електрически табла на пл. „Свобода“; монтирани бяха пътни знаци на ул. „Дебър“, бул. „Родина“, ул. „К. Маринов“, ул. „Вардар“; положена бе хоризонталната пътна маркировка на бул. „Съединение“, бул. „Скобелев“ (от бул. „Ц. Освободител“ до ул. „Борисова“ и обратно), бул. „Потсдам“; монтирани бяха колчета против паркиране на ул. „Константин Илиев“; на 1 август бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Чая“, ул. „Плана планина“ и ул. „Манастирище“ във връзка с Водния цикъл; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 4 кучета, осиновени бяха 8 кучета (5 в България и 3 в Германия) и бе извършена кастрация на 10 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изготвена бе информация до учебните заведения, във връзка с увеличението на стандартите и нормативи за делегирана от държавата дейност и приемането на бюджет за 2023 г.; продължават дейностите по разпределение на общинската и държавната субсидии на читалищата на територията на община Русе; продължават приемът на отчети и консултациите, във връзка с проектите по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ заедно с представители на услуги за непридружени деца и чужди граждани участваха в обучение на тема „Правна рамка и работа с непридружени деца“, организирано от Върховния комисариат на ООН; продължава работата по финансови отчети по изпълнение на сключени договори със спортните клубове по Програма „Спорт“; здравните медиатори консултираха 55 лица от селата Николово, Бъзън, Семерджиево, Ястребово, Хотанца, Ново село и Червена вода, както и кварталите Селеметя и Чародейка на тема превенция на заразяване с хепатит А и за летни вирусни инфекции, които засягат стомашно - чревния тракт; директорите на детски ясли и служители на Детска млечна кухня преминаха обучение за работа с електронния портал „Виртуална кухня“; проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на постъпили заявления на кандидат – потребители за услугата „Социални жилища“; на работна среща между заместник - кмета Енчо Енчев и представители на Регионална дирекция за социално подпомагане и Дирекция социално подпомагане бе изготвен алгоритъм за работа с непридружени деца чужди граждани; проведени бяха две обучения на представители от Младежкия парламент; на 30 юли бе организирана церемония по отбелязването на 155 г. от гибелта на Стефан Караджа съвместно с Дружество „Традиция“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

От 31 юли стартира работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Русе, закупени по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ . В центровете могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство - хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи; на 3 август заместник-кметът Златомира Стефанова посети Община Гюргево, където се срещна с кмета Адриан Ангелеску, както и с експерти от администрацията на града. На срещата беше обсъдена обща идея за представяне на проект по поканата на Програма „Интеррег VIA Румъния-България 2021-2027“. Обсъдени бяха конкретни идеи за развитие на зелените системи на побратимените градове, с които да бъде постигнат значителен трансграничен ефект; обновен бе специализираният сайт Invest in Ruse (https://investinruse.com/), който дава на гражданите и бизнеса актуална информация за икономическото развитие на Русе и региона. Целта е на едно място да бъдат събрани новини за растежа на действащи компании, нови инвеститори и полезни възможности за частния сектор. Обхванати са и други важни въпроси за развитието на Русе и икономически новини, касаещи региона. Сайтът вече има и своя Фейсбук страница „Инвестирай в Русе“. 

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи текущият ремонт на настилката и облицовката на фонтана пред сградата на Доходното здание; приключи текущият ремонт на настилката около автобусната спирка на пл. „Александър Стамболийски“ (до Централна жп гара); сключен бе договор за основен ремонт на отоплителната инсталация в сграда на СБА на бул. „Ген. Скобелев“ №45; извършени бяха 6 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; съгласувани бяха 3 инвестиционни проекта с 6 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на РС; издадени бяха 11 разрешения за строеж, а одобрените подробни устройствени планове са 8.

24-28.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Продължават строителни дейности за възстановяване на настилките в градината на пл. „Доктор Мустаков“; - започна отстраняването на амортизираната пътна настилка на алеите в градинката при пл. „Дунав“. Предстои мястото да бъде цялостно реновирано – с изграждане на нова асфалтова настилка, нови бордюри, осветление и др. - положен беше първи слой нова асфалтова настилка на обслужващата улица към жилищен блок „Родопи“ в квартал Здравец- Север 1. Продължи подготовката (повдигане на шахти и отоци) преди полагането на втория завършващ слой. Монтирани бяха и два нови стълба за улично осветление както и нови лед осветителни тела при жилищния блок; - извърши се обработка срещу комари на територията на град Мартен на 24 юли, както и в село Сандрово, гробищен парк Чародейка и гробищен парк Басарбово на 27 юли; - приключи контролната проверка от РИОСВ – Русе на Община Русе за установяване изпълнението на условията на издаденото комплексно разрешително на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан; - извършиха се локални ремонти-подготовка за асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в квартал Здравец - локалната улица на бул. „Липник“ до кино „Здравец“, ул. „Бабуна Планина“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Дряновска“; - проведоха се огледи и разговори с граждани по проблеми, представени от граждани в приемното време на кмета, във връзка с обществения превоз на пътници и безопасността на движението; - извърши се разстилане и уплътняване с валяк на фрезован асфалт в местност „Сухия кладенец“; - продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51; - извършена е подмяна на компрометирани лампи за улично осветление по бул. „Хр. Ботев“, ул. „Рига“, бул. „Цар Освободител“; - извършиха се ремонти на електрическа мрежа за улично осветление в Ново село, Николово, Червена вода и Д. Абланово. Подменени бяха и стари натриеви осветители за улично осветление с нови LED осветителни тела в гр. Мартен; - извършиха се ремонти на външното осветление в парка на Възрожденците и около паметника на Васил Левски; - монтирани са нови пътни знаци за обозначение на повдигнати пешеходни пътеки на ул. Солун. Положена е хоризонталната пътна маркировка на бул. Тутракан и ул. Солун; - монтирани са нови табели за обозначение на новите монтирани паркомати в Централната градска част; - монтирани бяха два броя пейки с възможност за повиване на бебета на пл. „Свобода“ и в Парка на младежта.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Изплатиха се финансови помощи за раждане на второ дете на 8 семейства по реда на Наредба №21; в най-горещите летни дни се разкри временен пункт пред сградата на Съдебна палата за безплатни медицински консултации, измерване на кръвното налягане и раздаване на вода на гражданите; организира се честването на 155-ата годишнина от гибелта на Стефан Караджа, което ще се състои на 30 август, неделя, пред Паметника на героя; оказа се съдействие за организирането и провеждането на Държавното първенство по корабомоделизъм, както и за Международния турнир по триатлон за Купа Русе, който ще се състои на 29 юли; проведоха се срещи с инициаторите на тазгодишния „Десант на книгата“, който ще се състои от 22 до 24 септември в Русе; приключи договарянето за предстоящото поредно издание на „National Geographic Kids“, което ще се състои на 24 септември; започнаха преговори по селекцията на филмовите заглавия в рамките на предстоящото през ноември поредно издание на „София Филм Фест в Русе“; проведе се работна среща с баскетболните клубове в община Русе за уточняване на седмичния график за използване на спортна зала „Дунав“; здравните медиатори проведоха 47 консултации в кварталите „Селеметя“ и „Средна кула“ за информиране за симптомите и начините на предпазване от заразяване с летни вирусни инфекции; проведе се работна среща с представители на общинска администрация и общински съветници, на която се обсъдиха промени в Наредба 21 на Общинския съвет; експертите от Ресор „Хуманитарни дейности“ взеха участие в VI-та Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините в периода 25.07-27.07.2023 г. Представена е добра практика свързана с предоставяне на услуги за непридружени деца, чужди граждани; младежите от Тринадесети гвардейски отряд преминаха обучителен лагер; финализирана е подготовката на програмата за традиционния „Есенен салон на изкуствата и културата на Община Русе; проведе се среща с представители на Военноморските сили във връзка с честването и концерта на Представителния духов оркестър на ВМС по случай 144-годишнината от основаването им в Русе. Домакин и организатор на събитието, което ще се проведе на 7 август т.г., е Община Русе; проучване на гост артисти и групи за участие в Новогодишната програма на Общината на 31 декември 2023.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Във връзка с изпълнението на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ стартира работата на новосъздадения център за дигитализация. Дигитализирани са вече и първите 800 културни единици, част от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, партньор по проекта. Очаква се в рамките на проекта да бъдат дигитализирани общо 30 000 културни единици – снимки, книги, документи и плакати, артефакти други предмети, които ще бъдат достъпни на специално създаден интернет сайт; в рамките на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ беше проведена информационна кампания, под надслов „Живей чисто! Рециклирай!“, в четири детски градини на територията на общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово. Кампанията имаше за цел да запознае децата с разделното събиране на отпадъците и ползите от рециклирането; извърши се категоризиране на 5 туристически обекта (заведения за хранене и развлечение и места за настаняване). За отчетния период са извършени 4 проверки по сигнали на граждани, като не са установени нарушения. Извършени са проверки на туристически обекти за спазване изискванията на Закона за туризма, Наредба 5 и Наредба 7 на Общински съвет-Русе; подготвена е документацията за две тръжни процедури за отдаване по наем на земеделски земи общинска собственост. На 08.08.2023 г. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за 80 броя земеделски имоти, находящи се в землищата на с. Просена, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, гр. Русе, с. Ново село, с. Басарбово, с. Николово и гр. Мартен, а на 17.08.2023 г. предстои да бъде проведен търг за отдаване по наем на 25 броя имоти - пасища и мери - общинска собственост, находящи се в землищата на с. Басарбово, с. Просена, с. Бъзън, с. Тетово, с. Ново село и с. Николово; през тази седмица се проведе комисия по Наредба 6. Настанени са 17 нови семейства - 16 във жилища от общия фонд и 1 в резервно жилище, 1 семейства е пренастанено в друго общинско жилище. Прекратени са наемните правоотношения с 4 семейства. Подновени са настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 62 домакинства. Картотекирани са 23 семейства като крайнонуждаещи се за настаняване в общински жилища. Приети са 3 общински жилища след ремонт, извършен от Община Русе.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи изпълнението на текущ ремонт при жилищен блок 13 и на съществуващите пешеходни алеи в пространството между жилищни блокове 15 и 16, кв. „Дружба 3“. Продължава изпълнението на текущ ремонт в пространството при блок 22 и блок 11 в квартала; сключен бе договор за изпълнение на проектиране, строителство и авторски надзор на основния ремонт на ул. „Тича“ в участъка от ул. „Згориград“ до ул. „Петрохан“ и за основния ремонт на ул. „Яребична“ в участъка от ал. „Възраждане“ до ул. „Доростол“. приключи смяната по гаранционна отговорност на облицовката тип Еталбонд на надлеза, свързващ кв. Родина с кв. Чародейка; приключи изпълнението на текущ ремонт по ул. „Витоша“; приключи текущият ремонт, състоящ се в подмяна на дограма, в два общински апартамента в блок „Бачо Киро“, вх. 3, ет. 5, ап. 14 и ап. 15. Предстои започване на текущ ремонт на общински апартамент в блок №35, вх. 3, ет. 1, кв. Дружба 3.

17-21.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Приключиха дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеите в градината на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени в първия етап от възстановяването и обновяването им; положен бе първи пласт нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; монтирани бяха нови светодиодни осветителни тела по протежение на северната пътна лента на Гредовия мост преди входа за гр. Русе, с което съоръжението изцяло бе осветено; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по алеи в Лесопарк „Лпнник“ в с. Николово, по подходите и зоните за паркиране в околоблоковото пространство на бл. „403“ в кв. Чародейка – Север и по обходен път, отвеждащ до Регионалното депо за отпадъци и Индустриален парк - Русе; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа в с. Просена; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „Христо Ботев“, ул. „Братислава“, ул. „Гео Милев“, ул. „Казанлък“, ул. „Муткурова“, ул. „Сливница“, ул. „Тракция“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула, кв. Долапите, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства нa бл. „Мадарски конник“ в кв. Възраждане – Юг, бл. „43“ в кв. Дружба 3 и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“ и бул. „Христо Ботев“ с бул. „Цар Освободител“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. „Цар Освободител“ /спирка „Оборище“/, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Чипровци“, ул. „Николаевска“ и ул. „Никола Петков“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 5, бул. „България“, бул. „Липник“ и ул. „Потсдам“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания по бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Войводова“, ул. „Цибър“ и пред бл. „Цитадела“ и бл. „Мара Манева“ в кв. Възраждане; извършени бяха съвместна проверки с РИОСВ – Русе относно чистотата на територията на Община Русе, като не бяха установени нарушения; започна контролна проверка на Община Русе от РИОСВ – Русе за установяване изпълнението на условията на издаденото и комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като се очаква контролният орган да се произнесе; на 19 юли бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Щип“, във връзка с изграждане на ВиК връзки; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 2 и бе извършена кастрация на 3 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведена бе втора поредна работна среща между ръководството на Община Русе и доставчиците на социални услуги, свързана с новите моменти при предоставянето и отчитането на дейностите в социалните услуги; продължава работата на разкрития пункт пред сградата на Съдебна палата, в който медицински специалисти измерват кръвното налягане, а служители на общинска администрация предоставят минерална вода и консултират гражданите как да се предпазват от високите температури. В рамките на една седмица бе измерено кръвно налягане и бяха консултирани 550 лица и бяха раздадени 600 бутилки минерална вода; обработени бяха отчети по Програма „Култура“ за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата; проведено бе специализирано обучение на служители от общинска администрация и от социалните услуги „Асистентска подкрепа“ и „Кризисен център за непридружени деца“ на тема „Професионално благополучие и превенция на професионалното прегаряне“ в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги,. здравните медиатори проведоха консултации на 54 лица от кварталите Селеметя и Средна кула за превенция на заразяване с хепатит А, за симптомите и начините на предпазване от заразяване с летни вирусни инфекции, които засягат стомашно - чревния тракт; на 18 и 19 юли по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски бе проведена тържествена церемония пред паметника на Васил Левски в Парка на Възрожденците и бе прожектиран игрално-документалния филм „Лъвский – Европеец в Българско“ от цикъла „Незабравимата България“; организирано бе участието на младежи от Русе в проект на Театър „Цвете“, гр. Чепеларе - „Нова нагласа”. 

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Продължава изграждането на анаеробната инсталация в местността "Слатина" с общински, държавни и средства от Оперативна програма "Околна среда". Съоръжението ще се ползва и от общините Тутракан, Ветово, Сливо Поле и Иваново, които са наши партньори и членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Голяма част от оборудването вече е доставено, като в бункерите и миксерите постъпващата биомаса ще се хомогенизира, преди да започне безкислородното ѝ третиране. Инсталацията е една от трите в България и ще даде възможност за разделно събиране на зелените и хранителните отпадъци, от които впоследствие се получава компост и метан за електрическа и топлинна енергия; посрещнат бе норвежкият кораб “Saga Framann Ship”, който акостира за два дни в пристанището на Русе. Корабът е реконструкция на кораба от Клостад (908 г.), намерен в полето край Ларвик, а екипажът си поставя за цел да измине с него разстоянието от Тонсберг, Норвегия, до Истанбул, Турция. Общинската администрация осигури за екипажа подаръци с рекламна цел на града, туристическа обиколка на основните забележителности, както и съдейства за всички нужди за престоя им; на 20 юли експерт от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участва в дискусия относно необходимостта от повишаване на квалификацията в сферата на регионалното развитие, организирана от Русенската търговско - индустриална камара. Събитието е част от дейностите по проект „REGIO.DIGI.HUB“, фокусиран върху надграждане капацитета на системата за професионално образование и обучение (ПОО) за регионално развитие на европейско ниво. Консорциумът е в процес на създаване на платформа с обучителни материали, насочени към повишаването на квалификацията на служителите, работещи в сферата на регионалното развитие. Тя ще представи теоретичен материал, нови научни решения и добри реализирани практики от различни направления важни за устойчивото развитие на регионите; извършено бе категоризиране на 24 туристически обекта (заведения за хранене и развлечение и места за настаняване). Извършени бяха и 4 проверки по сигнали на граждани.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава работата по изграждането на скейт парка в Парка на младежта; издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация и бе заверен техническият паспорт на обект „Топлопроводна връзка за захранване на сградата на общежитието към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“; съгласувани бяха 9 инвестиционни проекта с 11 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение за строеж; извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи; издадени бяха два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

10 - 14.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положени бяха изцяло нови асфалтови настилки и ограничителни бетонови ивици, граничещи с тревните площи по алеите в Парка на възрожденците, предвидени във втория етап от възстановяването и обновяването им; - изцяло бе възстановено амортизираното осветление по протежение на обновените алеи в Парка на възрожденците. Монтирани бяха нови стълбове и светодиодни паркови осветителни тела и бе извършена подмяна на електрическата захранваща мрежа; - стартираха строителни дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градината на пл. „Доктор Мустаков“; - продължават строителните дейности по подготовката преди цялостно преасфалтиране на паркинга и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; - извършен бе обход на изградените велосипедни алеи за оценка на състоянието им и необходимостта от ремонти; - извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по подходите и зоните за паркиране в околоблоковото пространство на бл. „403“ в кв. Чародейка – Север; - извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по общински път с. Ново село – с. Долно Абланово, както и по уличната мрежа в с. Семерджиево и с. Просена; - възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 2, бул. „Липник“, бул. „Неофит Бозвели“, ул. „Гео Милев“, ул. „Котовск“, ул. „Лозен планина“, ул. „Тинтява“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа в с. Просена; - извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Хан Кубрат“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Бачо Киро“ в кв. ЦГЧ, бл. „Росица“ в кв. Цветница, , бл. „6“ в кв. Дружба 1, бл. „308“ в кв. Чародейка – Север, бл. „3“ и бл. „13“ в кв. Дружба 3 и бл. „19“, бл. „78“, бл. „81“ и бл. „Лазар“ в кв. Здравец; - извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“, бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“ и бул. „Васил Левски“ с бул. „Даме Груев“; - на 10 юли бяха извършени частични обработки срещу комари на територията на град Русе; - на 12 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Бъзън, с. Басарбово, с. Ястребово, с. Семерджиево, с. Червена вода, с. Хотанца, с. Тетово, с. Ново село, кв. Образцов чифлик, кв. ДЗС и кв. Средна кула; - на 13 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на град Русе; - монтирани бяха 16 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; - положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 2, републикански път I – 5, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Потсдам“; - в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 25 кучета, осиновени - 13 и бе извършена кастрация на 10 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

 проведено бе обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ“ в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги на служители на социална услуга „Асистентска подкрепа“, предоставящи подкрепа на хора в нужда на територията на Община Русе. Проведен бе надзор на социални асистенти, предоставящи подкрепа на хора в нужда;

 проведена бе работна среща между ръководството на Община Русе и доставчиците на социални услуги, свързана с новите моменти при предоставянето и отчитането на дейностите в социалните услуги;

 здравните медиатори проведоха консултации с 37 лица от кварталите „Тракция“ и „Чародейка“ за предпазване от летни вирусни инфекции;

 разкрит бе временен пункт пред сградата на Съдебна палата, в който служители на общинска администрация измерват кръвното налягане, предоставят минерална вода и консултират гражданите как да се предпазват от високите температури;

 проведено бе открито заседание на Общинския съвет по наркотични вещества, на което бяха представени дадените насоки за работа на проведената Национална конференция. Представени бяха добри практики и одобрените две програми от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката по Наредба №6 за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества.  проведен бе групов и индивидуален надзор на екипа на Превантивно- информационния център;

 приключи работата по разработване на програмата за предстоящия „Есенен салон на изкуствата и културата“, който ще се състои от септември до края на ноември;

 приключи подготовката на честването по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски, което ще се състои на 18 и 19 юли и ще бъде отбелязано с 2 събития – церемония пред паметника на Левски на 18 юли от 19 ч. и представяне на игралния документален филм „Лъвский – Европеец в Българско“ от цикъла „Незабравимата България“ на 19 юли от 18 ч., в зала „Европа“ на Доходното здание;

 подписан бе договор със Сдружение „Грийн Рок Фест“ за участието на американската рок-легенда Джони Джоели - вокалист на „Axel Rudi Pell“ и „Hardline“, в 15-ото издание на фестивала на 9 септември;

 проведено бе заседание на Обществения съвет за култура.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 12 юли експерти от дирекция „Международни политика, стопански дейности и анализи“ проведоха среща с представители на Окръжен съвет - Гюргево и Община Ценово. Бяха обсъдени съвместни дейности, които да бъдат част от общ проект по приоритетна ос „Зелен регион“ на програма Интеррег VI А Румъния-България; - продължава обновяването на общинския жилищен фонд със средства от продадените апартаменти от решението на Общинския съвет. Тази седмица ОП “Общински имоти“ прие две отремонтирани жилища; - експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в обучение на тема „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Допустими дейности са: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на сгради; устойчива мобилност, вкл. градска мобилност; пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; образователна инфраструктура и оборудване; здравна и социална инфраструктура; жилищно настаняване и култура, спорт и туризъм. Община Русе е един от основните бенефициенти по тази програма и ще вземе активно участие при изготвянето и представянето на Концепции за интегрирани териториални инвестиции; - на 11 юли експерти от дирекция „Международни политика, стопански дейности и анализи“ посетиха Регионалната библиотека и Регионалния исторически музей в Шумен. Целта на посещението беше обмяна на опит между бенефициенти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Проведени бяха разговори с работещите по дигитализацията на културно наследство, включително с демонстрация на оборудване, обсъждане на стандарти и добри практики. Центърът по дигитализация на Община Русе по проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ вече стартира своята дейност. Назначените специалисти преминават обучения и работят по първите обекти, които трябва да бъдат съхранени дигитално.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи изграждането на лекоатлетическа писта, игрище за народна топка и фитнес уреди в двора на МГ „Баба Тонка“; - приключи ремонтът на покрива на сградата на Мотоклуба в село Николово; - избран бе изпълнител за извършване на строително-монтажните работи за втория етап на скейт парка и изпълнител за упражняване на строителен надзор на обекта; - подадено бе заявление за регистриране на строеж и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект: „Топлопроводна връзка за захранване на сградата на общежитието към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“; - извършени бяха 8 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките бяха съставени протоколи.

 

03 - 07.07.2023 г

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТ

Възстановено бе уличното осветление на моста и пътя между кв. Средна кула и кв. Долапите. Монтирани бяха нови LED осветители; продължава полагането на нови настилки по подготвените алеи в Парка на възрожденците; положен бе последен втори пласт асфалтова настилка на паркинга и подходите към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; стартираха строителните дейности по подготовка на зоните за паркиране, пешеходните алеи и обслужващата улица в околоблоковото пространство към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; на 4 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите; на 6 юли бяха извършени обработки срещу комари на територията на кв. Долапите и в района около езерото в Лесопарк „Липник“; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Семерджиево; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места в околоблоковото пространство до бл. „403“ в кв. Чародейка - Север; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по ул. „Будапеща“, „Иван Вазов“, ул. „Николаевска“, ул. „Сребърна“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Тракция“, ул. „Чипровци“, както и по уличната мрежа на кв. Долапите и с. Долно Абланово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „18“ в кв. Дружба 3, бл. „3“ в кв. ЦЮР и бл. „309“ в кв. Чародейка - Север; извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната експлоатация на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ /до ОУ „Братя Миладинови“/, на ул. „Майор Атанас Узунов“ с бул. „Съединение“, на бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“ и бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Княз Дондуков – Корсаков“; монтирани бяха 10 нови и бяха възстановени 6 увредени пътни знака за организация на движението на различни места в града; продължава монтирането на нови предпазни огради по бул. „Цар Освобоител“ - в участъка от кръстовището с ул. „Ангел Кънчев“ до кръстовището с ул. „Хан Аспарух“; положена бе различна по вид хоризонталната пътна маркировка по републикански път I - 2 /в участъка от кръстовище с ул. „Н. Й. Вапцаров“ до кръстовището с ул. „Русофили“/, бул. „България“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Хан Аспарух“ и пред кръстовищата на ул. „Петрохан“ с ул. „Околчица“ и ул. „Нови сад“, Второ РПУ и около спортна зала „Дунав“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания на ул. „Борисова“ 99 и пред бл. „Тракция“ в кв. Възраждане и бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – юг; на 4 юли бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“ и на ул. „Сини вир“ в местност Арнаут дере в кв. Средна кула, във връзка с водоснабдяване на имоти; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 20 кучета, осиновени – 2 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места са 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 3 юли бяха публикувани резултатите от третото класиране за детските градини и подготвителните групи; сключени бяха 54 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 54 лица като лични асистенти; заместник-кметът Енчо Енчев проведе работни срещи в Министерството на труда и социалната политика и в Министерството на образованието, където бе обсъдена социалната реформа, поетапното преминаване към едносменното обучение и др.; изготвена бе програма за събитията в рамките на Европейски дни на културното наследство, които ще се проведат през септември; служители на отдел „Социални дейности“ извършиха проверки на място след получени 3 сигнала за бездомни и бедстващи лица; здравните медиатори извършиха патронаж в квартал „Чародейка“ и обхванаха 42 лица, които бяха консултирани за задължителните имунизации и реимунизации, съгласно имунизационния календар на България; продължава подготовката на честването по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски, което ще се състои на 18 и 19 юли т.г. и ще бъде отбелязано с 2 събития – церемония пред паметника на Левски и представяне на документалния филм „Лъвский – Европеец в Българско“; сключени бяха договори със спортни клубове по Програма „Спорт“. 

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 4 и 5 юли експерти в отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в обучение с представители от цяла Европа на тема „Подкрепа на интегрирани подходи за устойчиво градско развитие“. Демонстрирани бяха добри практики, свързани с развитие на зелени системи и устойчив градски транспорт; - на 4 юли експерти на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ участваха в среща с представители на сектора на креативните индустрии от Дания, Северна Ирландия, Германия и България. Целта беше проучване на местната екосистема в рамките на проект „SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии“. Пред гостите беше представен град Русе и предвидените мерки за развитие в сферата на креативните индустрии и опазването на културното наследство, част от ПИРО 2021-2027; - до настоящия момент са извършени продажби на 42 апартамента от определените общо 48 броя общински жилища, съгласно Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г. Общински съвет – Русе. На наемателите на още четири от жилищата са връчени заповеди, като заплащането на стойността на жилищата може да бъде извършено в тримесечен срок. На предстоящата на 13 юли сесия на Общинския съвет предстои разглеждане на още две заявления за закупуване на общинско жилище.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава ремонтът на настилката и облицовката на фонтана срещу входа на Доходното здание; - възложен бе текущ вътрешен ремонт в пенсионерския клуб в кв. Долапите; - възложен бе вътрешен ремонт в медицинския кабинет в сграда на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ на ул. Белмекен №16; - започна ремонт на покрива на сградата на Мото клуба в с. Николово; - продължава ремонтът на покрива над Пленарна зала; - извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи; - издаденa бе 1 заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на съобщаване на заинтересуваните лица.

26 - 30.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе изцяло нова асфалтова настилка, ограничена с бетонови пътни ивици, на паркинга и подходите между бл. „Родопи“ и бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; монтирани бяха нови улични стълбове с LED осветителни тела по ул. „Григор Пърличев“ в кв. Дружба 3 - в участъка от бл. „1“ до кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров“; на 30 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Сандрово, с. Николово, с. Просена и с. Долно Абланово; на 30 юни бяха извършени са обработки срещу комари на територията на град Русе – Централна градска част, Парка на младежта, Парка на Възрожденците и кея; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Потсдам“, ул. „Филип Станиславов“ /в участъка от кръстовище с ул. „Зорница“ до кръстовище с бул. „Васил Левски“/, пред кръстовищата по ул. „Братислава“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания пред бл. „Комаров“ в кв. Здравец, бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – юг и бл. „Тракция“ в кв. Възраждане; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Екзарх Йосиф“ и в околоблоковите пространства на бл. „310“, бл. „402“ и бл. „403“ в кв. Чародейка; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Ястребово и с. Семерджиево; ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „България“ и ул. „Тунджа“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по алеи „Възраждане“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Александровска“, ул. „Братислава“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Муткурова“, ул. „Николаевска“, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, пл. „Елиас Канети“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „86“ в кв. Здравец и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Стефан Стамболов“ с ул. „Сент Уан“, бул. „Липник“ с ул. „Котовск“ и ул. „Борисова“ с бул. „Неофит Бозвели“; - монтирани бяха 20 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; наградени бяха участниците в конкурса на тема „Пази детето на пътя“, посветен на Международния ден за безопасност на движението - 29 юни. От най-добрите рисунки бяха направени дизайни на плакати и флаери, които бяха поставени на видно място в превозните средства от обществения транспорт; Община Русе бе отличена в категорията „Активна общинска политика по безопасно движение по пътищата“ на тържествена церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в София, където бяха връчени първите годишни награди за пътна безопасност на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) по случай Международния ден за безопасност на движението по пътищата – 29 юни; на 28 юни бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“, ул. „Георги С. Раковски“ в тупиковата ѝ част при пл. „Света троица“, ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Цар Асен“, във връзка с кабелно електрическо захранване за жилищни сгради; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 3 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 28 юни бяха публикувани свободните места за трето класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; на 26 юни бяха публикувани резултатите от трето класиране за първи клас и бе обявена информация за наличните свободни места във всички училища на територията на община Русе към 30 юни; след проведен конкурс за избор на частен доставчик, бе сключен договор за предоставяне на социалната услуга „Център за временно настаняване“ на територията на община Русе; във връзка с приключване на проектните дейности по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 - предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бе проведена заключителна конференция; в Общинския съвет бяха входирани предложения за приемане на Годишен план на дейностите за 2023 г., в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, за спонсорство на спортни кубове и за сключване на споразумение за сътрудничество за неделни и летни образователни занимания; разпределени бяха средствата за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 г.; ОП „Спортни имоти“ преотстъпи помещение в Спортен комплекс „Ялта“ за нуждите на Спортен клуб за ветерани „Дунав“; здравните медиатори проведоха консултации на 75 лица от кв. Селеметя, кв. Средна кула, кв. Здравец и кв. Дружба за задължителни ваксини и за рисковете от пропускането им; отпуснати бяха финансови средства на 11 семейства за раждане на второ дете и на едно семейство за раждане на близнаци, съгласно Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. проведени бяха дейности по повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с ученици от ОУ „Отец Паисий“, АГ „Гео Милев“ и деца от „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“; експерти от Превантивно - информационния център участваха в 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията, употребата и злоупотребата с наркотични вещества, където те представиха добри практики от Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе; на 29 юни на русенския кей бе проведен концерт по случай Международния ден на река Дунав; продължава подготовката на Летния фестивал „Сцена под звездите“, който ще стартира на 30 юни на площада пред Държавна опера Русе с концерт – спектакъла „На гости в Малката Виена“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 28 юни беше депозирано проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Зора“ по покана от Националния доверителен екофонд, Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ започна подготовката за Коледен базар 2023 г. Внесено бе предложение до Общинския съвет за одобряване на провеждане на публичен търг с явно наддаване за позициите, предвидени за заведения за хранене. Базарът отново ще се проведе на пл. „Свобода“ пред Съдебната палата. Обмисля се вариант за втори базар, който да бъде разположен непосредствено до Ледената пързалка; завърши и втората процедура за отдаване под наем на павилиони общинска собственост до спирките на градския транспорт. В търга взеха участие 9 различни субекта. 20 павилиона намериха своите нови стопани, като за един от тях процедурата бе прекратена поради невъзможност за приключване на същата; експерти от дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ взеха участие в обучение по проект „MENERGERS – „Енергиен мениджър“ в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата на Федералното правителство на Република Германия. Община Русе е една от трите пилотни общини в България, които са избрани да участват. Целта е на място да се представят реализирани добри практики за подобряване на енергийната ефективност в градски условия; на 27 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в уебинар за трансфер на знания на тема „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Събитието беше организирано от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и представи идеи от „новото“ поколение – победителите от INNOAIR хекатоните. Иновативните предложения на младите хора бяха свързани с паркиране в реално време с изкуствен интелект, създаване на малък градски служител „SparkBot“ за поддържане на чистота в градски условия, различни решения за устойчиво градско развитие като “SOFIA PASS”, „CY Power” и „Eco-Port”. Част от идеите вече намират приложение в реална среда; на 29 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха във форум по инициативата на консорциум АКРОС – европейски трансграничен университет. Събитието беше организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“, Българо-румънската търговско промишлена палата и Университета в Крайова, Румъния. С участниците от общо 10 европейски университета бяха обсъдени трансграничните предизвикателства чрез интердисциплинарен и трансрегионален подход; експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се обучаваха на тема „Технологии за дигитализация на културно и историческо наследство“ в рамките на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“. Дейността е пряко свързана с новоформирания и оборудван център по дигитализация към Община Русе, в който започват работа трима специалисти; на 30 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в среща по проект „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“. Събитието бе организирано съвместно от Българо-румънска търговско промишлена палата и Община Русе и събра в онлайн платформа представители на бизнеса от региона. Представен бе новият инвестиционен профил на Община Русе с актуализирани данни за активността и основно развиваните сектори в местната икономика, както и резултатите от анкетно проучване и интервюта с представители на бизнеса за взаимоотношенията си с местната власт; внесени бяха 26 предложения за разглеждане на предстоящата сесия през месец юли в Общинския съвет, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изграждането на новата сграда на ДГ „Радост“, която се намира на ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ 3; започна подготовката на ремонта на Пенсионерски клуб № 10, намиращ се на ул. „Родопи“ 9; започна подготовката на дейностите по възстановяване на метални елементи по фасадата на сградата на бул. “Фердинанд“ 3; продължава ремонтът на отоплителната инсталация в Помощно училище „Др П. Берон“ - Русе; започна подготовката за ремонт на отоплителната инсталация в Дом за възрастни с деменция „Приста“; изготвена бе покана за строителния надзор на втория етап от изграждането на скейтпарка; съгласувани бяха 12 инвестиционни проекта с 20 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение на строеж; извършени бяха 20 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

26 -30.07.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе изцяло нова асфалтова настилка, ограничена с бетонови пътни ивици, на паркинга и подходите между бл. „Родопи“ и бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; монтирани бяха нови улични стълбове с LED осветителни тела по ул. „Григор Пърличев“ в кв. Дружба 3 - в участъка от бл. „1“ до кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров“; на 30 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Сандрово, с. Николово, с. Просена и с. Долно Абланово; на 30 юни бяха извършени са обработки срещу комари на територията на град Русе – Централна градска част, Парка на младежта, Парка на Възрожденците и кея; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Потсдам“, ул. „Филип Станиславов“ /в участъка от кръстовище с ул. „Зорница“ до кръстовище с бул. „Васил Левски“/, пред кръстовищата по ул. „Братислава“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания пред бл. „Комаров“ в кв. Здравец, бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – юг и бл. „Тракция“ в кв. Възраждане; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Екзарх Йосиф“ и в околоблоковите пространства на бл. „310“, бл. „402“ и бл. „403“ в кв. Чародейка; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Ястребово и с. Семерджиево; ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „България“ и ул. „Тунджа“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по алеи „Възраждане“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Александровска“, ул. „Братислава“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Муткурова“, ул. „Николаевска“, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, пл. „Елиас Канети“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „86“ в кв. Здравец и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Стефан Стамболов“ с ул. „Сент Уан“, бул. „Липник“ с ул. „Котовск“ и ул. „Борисова“ с бул. „Неофит Бозвели“; - монтирани бяха 20 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града; наградени бяха участниците в конкурса на тема „Пази детето на пътя“, посветен на Международния ден за безопасност на движението - 29 юни. От най-добрите рисунки бяха направени дизайни на плакати и флаери, които бяха поставени на видно място в превозните средства от обществения транспорт; Община Русе бе отличена в категорията „Активна общинска политика по безопасно движение по пътищата“ на тържествена церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в София, където бяха връчени първите годишни награди за пътна безопасност на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) по случай Международния ден за безопасност на движението по пътищата – 29 юни; на 28 юни бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“, ул. „Георги С. Раковски“ в тупиковата ѝ част при пл. „Света троица“, ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Цар Асен“, във връзка с кабелно електрическо захранване за жилищни сгради; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 3 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 28 юни бяха публикувани свободните места за трето класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; на 26 юни бяха публикувани резултатите от трето класиране за първи клас и бе обявена информация за наличните свободни места във всички училища на територията на община Русе към 30 юни; след проведен конкурс за избор на частен доставчик, бе сключен договор за предоставяне на социалната услуга „Център за временно настаняване“ на територията на община Русе; във връзка с приключване на проектните дейности по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 - предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бе проведена заключителна конференция; в Общинския съвет бяха входирани предложения за приемане на Годишен план на дейностите за 2023 г., в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, за спонсорство на спортни кубове и за сключване на споразумение за сътрудничество за неделни и летни образователни занимания; разпределени бяха средствата за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 г.; ОП „Спортни имоти“ преотстъпи помещение в Спортен комплекс „Ялта“ за нуждите на Спортен клуб за ветерани „Дунав“; здравните медиатори проведоха консултации на 75 лица от кв. Селеметя, кв. Средна кула, кв. Здравец и кв. Дружба за задължителни ваксини и за рисковете от пропускането им; отпуснати бяха финансови средства на 11 семейства за раждане на второ дете и на едно семейство за раждане на близнаци, съгласно Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. проведени бяха дейности по повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с ученици от ОУ „Отец Паисий“, АГ „Гео Милев“ и деца от „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“; експерти от Превантивно - информационния център участваха в 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията, употребата и злоупотребата с наркотични вещества, където те представиха добри практики от Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе; на 29 юни на русенския кей бе проведен концерт по случай Международния ден на река Дунав; продължава подготовката на Летния фестивал „Сцена под звездите“, който ще стартира на 30 юни на площада пред Държавна опера Русе с концерт – спектакъла „На гости в Малката Виена“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 28 юни беше депозирано проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Зора“ по покана от Националния доверителен екофонд, Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ започна подготовката за Коледен базар 2023 г. Внесено бе предложение до Общинския съвет за одобряване на провеждане на публичен търг с явно наддаване за позициите, предвидени за заведения за хранене. Базарът отново ще се проведе на пл. „Свобода“ пред Съдебната палата. Обмисля се вариант за втори базар, който да бъде разположен непосредствено до Ледената пързалка; завърши и втората процедура за отдаване под наем на павилиони общинска собственост до спирките на градския транспорт. В търга взеха участие 9 различни субекта. 20 павилиона намериха своите нови стопани, като за един от тях процедурата бе прекратена поради невъзможност за приключване на същата; експерти от дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ взеха участие в обучение по проект „MENERGERS – „Енергиен мениджър“ в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата на Федералното правителство на Република Германия. Община Русе е една от трите пилотни общини в България, които са избрани да участват. Целта е на място да се представят реализирани добри практики за подобряване на енергийната ефективност в градски условия; на 27 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в уебинар за трансфер на знания на тема „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Събитието беше организирано от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и представи идеи от „новото“ поколение – победителите от INNOAIR хекатоните. Иновативните предложения на младите хора бяха свързани с паркиране в реално време с изкуствен интелект, създаване на малък градски служител „SparkBot“ за поддържане на чистота в градски условия, различни решения за устойчиво градско развитие като “SOFIA PASS”, „CY Power” и „Eco-Port”. Част от идеите вече намират приложение в реална среда; на 29 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха във форум по инициативата на консорциум АКРОС – европейски трансграничен университет. Събитието беше организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“, Българо-румънската търговско промишлена палата и Университета в Крайова, Румъния. С участниците от общо 10 европейски университета бяха обсъдени трансграничните предизвикателства чрез интердисциплинарен и трансрегионален подход; експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се обучаваха на тема „Технологии за дигитализация на културно и историческо наследство“ в рамките на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“. Дейността е пряко свързана с новоформирания и оборудван център по дигитализация към Община Русе, в който започват работа трима специалисти; на 30 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в среща по проект „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“. Събитието бе организирано съвместно от Българо-румънска търговско промишлена палата и Община Русе и събра в онлайн платформа представители на бизнеса от региона. Представен бе новият инвестиционен профил на Община Русе с актуализирани данни за активността и основно развиваните сектори в местната икономика, както и резултатите от анкетно проучване и интервюта с представители на бизнеса за взаимоотношенията си с местната власт; внесени бяха 26 предложения за разглеждане на предстоящата сесия през месец юли в Общинския съвет, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изграждането на новата сграда на ДГ „Радост“, която се намира на ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ 3; започна подготовката на ремонта на Пенсионерски клуб № 10, намиращ се на ул. „Родопи“ 9; започна подготовката на дейностите по възстановяване на метални елементи по фасадата на сградата на бул. “Фердинанд“ 3; продължава ремонтът на отоплителната инсталация в Помощно училище „Др П. Берон“ - Русе; започна подготовката за ремонт на отоплителната инсталация в Дом за възрастни с деменция „Приста“; изготвена бе покана за строителния надзор на втория етап от изграждането на скейтпарка; съгласувани бяха 12 инвестиционни проекта с 20 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение на строеж; извършени бяха 20 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

19 - 23.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартира полагането на нова настилка по подготвените алеи в Парка на възрожденците; на 21 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на кв. Средна кула и кв. Долапите, а на 21 и 22 юни - на територията на град Русе; приключиха строителните дейности по подготовката преди цялостно преасфалтиране на паркинга между бл. „Рупел“ и част от бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Зорница“ и в околоблоковите пространства на бл. „310“, бл. „311“, бл. „312“, бл. „314“ и бл. „315“ в кв. Чародейка – Север; извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип Печматик на компрометирани участъци по уличната мрежа в с. Ястребово; отстранени бяха опасни пропадания на тротоарни и пътни настилки по ул. „Цариброд“ и ул. „Троян“; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 2, бул. „Цар Освободител“, бул. „Мидия – Енос“, ул. „Герлово“, ул. „Димитър Басарбовски“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Никола Табаков“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Стрешер планина“, както и по уличната мрежа в кв. Долапите и кв. Средна кула; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по пл. „Свобода“, пл. „Александър Батенберг“ и в околоблоковите пространства на бл. „29“ в кв. Дружба 3, бл. „305“ в кв. Чародейка – Север, бл. „Шейново“ в кв. Възраждане и бл. „Крали Марко“ в кв. Родина 2; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Липник“ с ул. „Котовск“, ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“ и ул. „Борисова“ с ул. „Мария Луиза“; възстановени бяха 15 повредени пътни знаци на различни места в града; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Липник“, ул. „Филип Станиславов“ и пред кръстовищата на ул. „Потсдам“ с ул. „Никола Петков“ и ул. „Проф. Димитър Баларев“, на бул. „Липник“ с ул. „Чипровци“ и ул. „Никола Петков“ и на ул. „Изгрев“ с ул. „Опълченска“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени 8 кучета и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 19 юни бе обявено второ класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; обявени бяха свободните места за трето класиране за първи клас на 21 юни и бе отворена системата за редакция на заявления на 22 и 23 юни; експерти от „Хуманитарни дейности“ участваха в работна среща на екипа, сформиран по Координационния механизъм за деца жертва на насилие; проведена бе работна среща с директори на детски ясли, на която бяха обсъдени ремонтните дейности през летния период, оценяване на служители, необходимостта от обучения и наблюдения; проект на Годишния план на дейностите за 2023 г. в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, приета с Решение №1382 на Общински съвет – Русе, по Протокол №49/15.06.2023 г. бе изготвен и съгласуван с РУО; проведени бяха консултации на 49 лица от кв. Дружба, кв. Селеметя и кв. Средна кула за задължителните ваксини и за рисковете от пропускането им. Консултирани бяха и на 10 лица за извършване на гинекологични, медицински и стоматологични прегледи; продължават работните срещи с културните институти относно подготовката и координацията на събитията в рамките на Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите“. Изготвена бе окончателна програма на фестивала, който ще стартира на 29 юни на русенския кей по повод Международния ден на река Дунав; проведена бе сесия по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в 7 клас на ОУ „Отец Паисий“ с участието на 21 ученици; проведена бе поредната среща на Групата за взаимопомощ на родители в офиса на ПИЦ – Русе.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Ръководството на Община Русе проведе среща с ръководството на Община Гюргево на тема потенциално сътрудничество между двете общини по програма Интеррег Румъния - България. Бяха обсъдени конкретни проектни идеи, във връзка с публикуваната покана по програмата по приоритетна ос 2 „По-зелен регион“; проведена бе работна среща с ръководството на немската компания „ATN“ относно напредъка и развитието на фирмата в следващите години. Германската високотехнологична компания избра Русе за разширяване на дейността си. Семейно управляваната компания е с многостранна дейност – от производство на електрочасти, софтуерни разработки, програмиране, което е съобразено с екологичните норми; успешно депозирани бяха две проектни предложения по Плана за възстановяване и устойчивост за основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност за общежития в системата на училищното образование. Подадените проекти са за общежитието на Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" в кв. Образцов чифлик и Център за подкрепа и личностно развитие – Общежитие за средношколци – Русе; на русенския кей до Вития мост бе проведена първата инициатива от проекта на Спелео клуб „Академик“ „Едно скаутско лято в Русе“, който се реализира с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Проявата под наслов, „Защо скаут?“, събра много гости от Русе, Варна, София и Свищов, както и членове на клубовете "Пещерен мечок", "Владислав Варненчик" и "Приста скаут". Във форума участваха също главният скаут на Организацията на българските скаути Светослав Казаков, лидери от скаутски клубове, както и много деца от Русе и гости на града. Децата и техните родители се запознаха със скаутската идея и имаха възможност да получат информация за специфичните дейности на скаута и за организацията на скаутското движение в Русе и по света. Проектът ще продължи с нови прояви през лятото.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи текущият ремонт в Школата по изобразителни изкуства на Общинския детски център за изкуство и култура, която включваше подмяна на дограми; - извършени бяха огледи по продължаващото изпълнение на ремонт на настилката около автобусната спирка над пешеходния подлез на Централна жп гара, като по обекта продължава да се работи; - приключи изпълнението на текущ ремонт по ул. „Струга“ и ул. „Дебър“; - продължават дейности по изпълнение на текущ ремонт на съществуващи настилки зад читалището в с. Николово; - започна изпълнението на текущ ремонт на алея за отдих в пространството между бл. „15“ и бл. „16“ в кв. „Дружба 3“ – предвижда се фрезоване на съществуващ асфалт, подмяна на пътни ивици и монтаж на нови, полагане на нов асфалтобетон и локални ремонти на местата, където е необходимо. До алеята се достига през съществуващи бетонови стъпала между двата блока. Предвид голямата денивелация между двата жилищни блока, няма техническа възможност за изпълнение на рампи за достъпна среда при съществуващите стълбища. Достъпът на родители с детски колички и хора с увреждания ще се осъществява по тротоарите по ул. „Н. Й. Вапцаров“. За ремонта на улицата и тротоарите е обявена обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор и предстои избор на изпълнение и стартиране на процедурата; - започна изпълнението на текущ ремонт в пространството при бл. „11“ в кв. Дружба 3 – направен е ремонт на съществуващите бетонови стъпала към входовете на блока от ул. „Н. Й. Вапцаров“. В пространството предстои и възстановяване на съществуващи пешеходни алеи, както и подобряване условията на паркиране чрез изпълнение на места за паркиране с бетонови елементи, разположени южно от жилищния блок; - започна изпълнението на текущ ремонт в пространството около бл. „22“ в кв. Дружба 3; - продължава изпълнението на текущ ремонт в пространството при жилищен бл. „13“ в кв. „Дружба 3“; - на територията на града и малките населени места в община Русе бяха извършени 13 огледа, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

 

12-16.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положен бе първи пласт на нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и подходите към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; приключиха подготвителните дейности за полагането на нови настилки по основни алеи в Парка на възрожденците; на 12 и 15 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на град Русе; на 15 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и на 16 юни в с. Просена, с. Хотанца и в с. Бъзън; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. „Изгрев“, ул. „Матей Стойков“ и ул. „Раковска“; монтирани бяха нови улични стълбове и енергоефективни LED осветителни тела в околоблоковото пространство към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в района на пл. „Свобода“ и околоблоковите пространства на бл. „Шар планина“ в кв. Здравец Север 1, бл. „Бреза“ в кв. Здравец, бл. „Чайка“ в кв. Здравец – Изток, бл. „Боримечка“ и бл. „Странджата“ в кв. Родина 2 и бл. „202“, бл. „210“ и бл. „212“ в кв. Чародейка; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби по кръстовищата на ул. „Борисова“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Майор Узунов“ с бул. „Съединение“, бул. „Липник“ с ул. „Лозен планина“, ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“ и бул. „Васил Левски“ с ул. „Даме Груев“; възстановени бяха увредени предпазни огради по бул. „Тутракан“ и бул. „Цар Освободител“; монтирани бяха 12 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в гр. Русе; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Васил Левски“, ул. „Тодор Икономов“ и пред кръстовищата на бул. „Васил Левски“ с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Даме Груев“, на кръгово кръстовище между ул. „Т. Икономов“, бул. „В. Левски“ и ул. „Ф. Станиславов“; продължават проверките относно разхождане на свободно пуснати домашни любимци на територията на гр. Русе; на 12 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Цариброд“ в участъка от кръстовището с бул. „Славянски“ до кръстовището с ул. „Христо Г. Данов“, във връзка с Водния цикъл; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени 8 и бе извършена кастрацията на 6 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

На 14 юни бяха обявени свободните места за предстоящото второ класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата; на 16 юни бяха обявени резултатите от второ класиране за кандидатстване в първи клас; обобщени бяха летните графици за работа на детските градини; кметът Пенчо Милков и представителят на УНИЦЕФ (Детският фонд на ООН) за България Кристина де Бройн подписаха меморандум за сътрудничество за подкрепа на уязвими деца, включително деца бежанци и мигранти; проведен бе празничен концерт под наслов „Здравей лято!“ в двора на бившия дом „Майка и дете“ с участието на деца и пълнолетни лица от общността и от социалните услуги; на 15 юни бе проведен семинар „Добри практики и мерки за интеграцията в социалната и образователната сфера”, в който се включиха представители на всички партньорски организации в проекта „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ по дейност № 6 „Разясняване на ползите от образователната интеграция и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“; здравните медиатори проведоха консултации на 35 лица от кв. „Селеметя“ и кв. „Средна кула“, като бе оказано съдействие на 8 лица от рискови групи за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи; 28 жени и момичета от кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя“ участваха в разяснителна кампания за формите на домашно насилие по проект „Партньорство с кауза“ на Сдружение „Център Динамика“ и Сдружение „Клуб Отворено общество“; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ участваха в междуведомствена комисия по водно спасяване, която в рамките на два дни обследва годността на басейните на територията на община Русе; експерти от отдел „Здравни дейности“ взеха участие в Кръгла маса на тема „Добри практики за непридружени деца бежанци“ по покана на Върховния комисариат на ООН за бежанците и Държавната агенция за бежанци; извършени бяха 4 проверки по постъпили сигнали на тел. 112 за самотни лица с влошено здравословно състояние, на които е оказана подкрепа за ползване на здравни и социални услуги; организирано бе провеждането на Световния ден на предизвикателството, който ще се проведе на 17 юни /събота/ в Лесопарк „Липник“; започна подготовката на лятната културна програма на Община Русе „Сцена под звездите“ съвместно с русенските културни институти; проведена бе работна среща на екипа, подготвящ издаването на албум за първите неща в Русе - за периода от Възраждането до наши дни.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 14 юни екип на Община Русе взе участие в семинар, организиран от Регионалния офис на Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България, и Съвместния секретариат на Програмата „Интеррег V-A Румъния-България“. Събитието се проведе във връзка с обявените покани за кандидатстване по приоритетна ос 2 “По-зелен регион” и разясняване насоките за кандидатстване по двете специфични цели: специфична цел 2.4: Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи; специфична цел 2.7: Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване; Община Русе придоби в собственост 4 жилищни имота, намиращи се в кв. Дружба 1, в изпълнение на договор от 15 май за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, с уговорена клауза за реално заплащане на цената чрез предоставяне в собственост на други сгради. На проведената сесия на Общински съвет Русе на 15 юни бе прието решение четирите апартамента да бъдат включени в списък № 2 на общинските жилища от ведомствения фонд, за да могат да бъдат отдавани под наем; изтекоха сроковете за подаване на документи за участие в търга и закупуване на павилионите до спирките от градския транспорт. Предстои провеждането на тръжната процедура на 21 юни. Право на участие в процедурата имат всички физически и юридически лица, закупили и подали документи за участие в установените срокове. Публичните търгове с явно наддаване не поставят ограничения в броя на кандидатите, наддаването се извършва на място и гарантира най-високо ниво на прозрачност на процедурата;

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Започнаха ремонтни дейности в няколко детски градини: - подмяна на дограмата в ДГ „Чучулига“; - ремонт на санитарните възли в ДГ „Незабравка“; - ремонт на покрива в ДГ „Пролет“; - продължава ремонтът на общинските жилища в гр. Русе; - служителите на Община Русе бяха извършени 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи. Споделете в

5 - 9.06.2023 г 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена бе нова асфалтова настилка на паркинга и подходите към бл. „Потсдам“ 2 в кв. Здравец – Север 2; приключиха дейностите по подготовка преди полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и участък от ул. „Рупел“, прилежащи към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1; в периода 6 – 8 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на всички населени места в община Русе; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. „Шести септември“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Муткурова“, ул. „Свети Георги“, ул. „Изгрев“, ул. „Касева чешма“ и в околоблоковите пространства до бл. „1“, бл. „2“ и бл. „Димитър Полянов“ в кв. ЦЮР; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Генерал Скобелев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Видин“, ул. „Киев“, ул. „Пристанищна“, както и по уличната мрежа на с. Николово; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковото пространство на бл. „3“ в кв. Дружба 3; извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната експлоатация на светофарните уредби на кръстовищата по ул. „Плиска“, на бул. „Липник“ с ул. „Лозен планина“, на ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“ /до ОУ „Братя Миладинови“/ и на бул. „В. Левски“ с ул. „Даме Груев“; монтирани бяха 32 нови пътни знака за организация на движението по бул. „България“; възстановени бяха увредени предпазни огради по бул. „Липник“, бул. „Тутракан“ и бул. „Цар Освободител“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път гр. Русе – с. Николово, ул. „Богдан войвода“, ул. „Гео Милев“ /пред ОУ „Васил Левски“/ и по кръстовищата на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“, на бул.“Цар Освободител“ с ул. „Щип“ и на ул. „Даме Груев“ с ул. „Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Илинден“; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 20 кучета, осиновени - 11 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати бяха по места са 4. обработени безстопанствени кучета; на 8 юни бяха извършени обработки растителна защита срещу кестенов молец на територията на гр. Русе.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Община Русе получи отличие от Института по публична администрация в категория „Социална отговорност“ по време на среща за споделяне на добри практики в администрацията, която се състоя в гр. Бургас; на 5 юни бе обявено първо класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата и първи клас; на 9 юни бяха обявени свободните места за първи клас, във връзка с предстоящото второ класиране; проведена бе работна среща с авторите на луксозния албум за първите неща, случили се в Русе, за периода от Възраждането до наши дни, който Община Русе подготвя за издаване; подписани бяха месечните отчети и работните графици от 872 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 250 лица, наети като социални асистенти по „Асистентска подкрепа“ и от 170 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“; обобщени бяха летните графици за работа на детските градини; здравните медиатори проведоха консултации на 25 лица от кварталите „Селеметя“, „Дружба“ и „Средна кула“ за провеждане на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България, както и за превенция за заразяване с хепатит А. Оказано бе съдействие на 10 лица за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи; извършен бе обход съвместно със социален работник от отдел „Закрила на детето“ относно просещи деца пред магазини в кв. „Здравец“. Идентифицирани бяха две малолетни просещи лица, като родителите им бяха консултирани, че склоняването към просия е престъпление; проведен бе подбор на общинско ниво за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, включващ представители на млади хора и деца от уязвими групи; проведена бе работна среща с медицинските специалисти, назначени в здравните кабинети на образователните институции. Дадени бяха указания от РЗИ и бяха обсъдени административни въпроси, свързани с работа през летния период; Младежкият парламент проведе годишната си среща и избра ново ръководство. Отчетена беше дейността, в която са включени многобройни организирани акции и кампании, участие в срещи и обучения, доброволчески дейности и постигнати резултати; Кметът Пенчо Милков награди държавната шампионка по джудо и самбо Найля Наим и вицешампиона по тенис за момчета до 16 г. Александър Митев.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Средствата за финансирането на проекта за ремонт на физкултурния салон в ОУ„Иван Вазов“ в Русе бяха одобрени от Министерството на младежта и спорта. С подписа на министъра на младежта и спорта Весела Лечева ще бъдат предоставени 425 491,98 лв., с които ще се укрепи и модернизира салона; изготвено бе предложение по повод постъпило в Община Русе мотивирано искане от фондация „Александър Русев“ за изграждане в поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Руй планина” на Водно-рехабилитационен център, като правото на строеж е безвъзмездно и безсрочно в полза на фондацията. Към момента фондация „Александър Русев“ предоставя безплатни водни занимания с терапевтична и рехабилитационна насоченост на 100 деца с увреждания в басейн, находящ се в сградата на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“. Предвижда се сградата да бъде на два надземни етажа и сутерен. Изграждането на подобен водно-рехабилитационен комплекс е крайно необходим за полагане на адекватна грижа за нуждаещите се лица на територията на Община Русе чрез създаване на модерна и съобразена с нуждите на децата и възрастните с увреждания материална база; кметът Пенчо Милков взе участие в неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион. На него беше приета оценителна таблица за адаптиране на Критерий 3 „Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона“ към нуждите и приоритетите на Северен централен регион с включено разпределение на точките за подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции по приоритети и цели; експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти" по покана на Българската търговско-промишлена палата взеха участие в делова дискусия със свои колеги от други общини на тема "Ускоряване на прехода към кръгова икономика в общините в Република България". Дискусията се проведе в хибриден формат. Събитието имаше за цел да покаже добри европейски и международни практики в областта на прехода към кръгова икономика в местните администрации, да анализира резултати от проведено проучване и да подготви препоръки за ускоряване на този преход; сключени бяха договорите за наем за първата група от павилиони в близост до спирките на градския транспорт. Обектите бяха предадени на своите нови стопани през изминалите дни. Предстои павилионите да бъдат освежени и пуснати в експлоатация; при огромен интерес от страна на публика и участници премина 9-ото издание на Парада на ретро автомобили и мотоциклети в Русе. Събитието беше организирано от Авто-мото клуб „РУСЧУКЪ“ и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и премина под егидата на кмета на Община Русе. В Ретро парада се включиха повече от 230 автомобила, които изпълниха с живот обновените алеи на Парка на младежта; стотици деца от русенската детска градина „Снежанка“, техните родители и екипа на заведението се включиха в събирането на средства за Фондация „Александър Русев“, целяща изграждането на водно-рехабилитационен център за хора в неравностойно положение. Събитието бе под наслов "Деца с големи сърца - доброто започва от нас!" и се осъществи с подкрепата на Общинската фондация "Русе - град на свободния дух. В рамките му успяха да се съберат 4353,95 лв.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи ремонтът на спортната площадка (дворното пространство) в СУПНЕ „Фридрих Шилер“; - продължава изпълнението на ремонта на настилката около автобусната спирка над пешеходния подлез на Централна жп гара; - приключи ремонтът в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово; - приключи ремонтът в сградата на Общинския младежки дом на ул. „Райко Даскалов“ № 2А; - извършен бе оглед на общинска жилищна сграда, находяща се на ул. „Мала планина“ №5, като предстои становище на общинска администрация, във връзка с нейното експлоатационно състояние и годност; - извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи; - издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на връчване на заинтересованите лица.

28.05.- 02.06.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Започна подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и участък от ул. „Рупел“, прилежащи към бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север; извършени бяха обработки срещу комари и обработки срещу кърлежи на територията на град Русе; монтирани бяха 2 нови покрити беседки с барбекюта в обособената зона за отдих, в близост до Съдийската кула при язовира в Лесопарк „Липник“, с. Николово; изцяло бяха ремонтирани два спиркови заслона в с. Николово, ситуирани при разклона за „Дунарит“ АД и разклона за лесопарк „Липник“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по общински път с. Николово и с. Червена вода; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, ул. ‚Ген. Кутузов“, ул. ‚Доростол“, ул. „Мехомия“, ул. „Петрохан‘, ул. „Плиска“ и ул. „Стефан Стамболов“; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, пл. „Александър Батенберг“ и околоблоковите пространства на бл. „302“ в кв. Чародейка – Север, бл. „86“ в кв. Здравец и бл. „Балчик“ и бл. „Кристал“ в кв. Възраждане; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Трети март“ с ул. „Росица“, бул. „Ген. Скобелев“ с ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ и ул. „Николаевска“ с ул. „Сент Уан“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по общински път гр. Русе – с. Николово и бул. „Христо Ботев“; на 31 май бе проведено заседание на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата; създадена бе организация за транспортното обслужване, във връзка с провеждане на Световната купа по кану-каяк маратон, която ще се проведе на язовир „Липник“ в село Николово; продължават проверките относно разхождането на пуснати свободно домашни любимци на територията на гр. Русе; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 25 кучета, осиновени бяха 9 кучета и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места са 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Зам.кметът Енчо Енчев участва в церемонията по връчване на награди „Златна ябълка“ 2023 на Националната мрежа за децата, където Община Русе получи награда в категория „Общини“ заради водената активна политика за подобряване средата на децата и спазване на правата и интересите им; започна приемът на заявления за прием в първи клас, който ще продължи до 2 юни включително; обявени бяха свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата във връзка с предстоящото първо класиране на 5 юни; проведени бяха Дни на отворените врати във всички детски ясли и Детска млечна кухня, като по време на инициативата родителите можеха да научат всичко, което ги интересува относно приема в детските заведения, както и да се запознаят с персонала, който обгрижва наймалките; приети бяха 52 нови заявления за включване в Механизъм лична помощ от ползватели и бяха наети 52 лица като лични асистенти. Към 31 май общият брой на ползвателите механизма е 872 лица; експерт от дирекция „Хуманитарни дейности“ и управителят на Кризисния център за непридружени деца Рейхан Аблеким взеха участие в събития в гр. Братислава, във връзка с обмяна на добри практики и опит, свързани с подобряване достъпа до услуги на украински децабежанци и подкрепа от общините. Дейността е част от партньорството на Evrocities и УНИЦЕФ за изграждане капацитета на местните власти за интеграция на деца бежанци и мигранти; здравните медиатори проведоха консултации на 52 лица от кв. Селеметя, кв Тракция и кв. Средна кула за провеждане на задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България, за ползата от непрекъснати здравни осигуровки, за реда на предоставяне на помощни средства, приспособления и медицински изделия за хора с увреждания. Съдействаха на 10 лица за провеждане на медицински, стоматологични и гинекологични прегледи; експерти от ПИЦ и студенти от РУ „Ангел Кънчев“ участваха в „Работилница за пилотно тестване на иновативни инструменти за работа с млади хора в неравностойно положение“; извършени бяха планови проверки в ОУ „Ангел Кънчев“, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване, Детска ясла № 6 и Детска ясла № 12 за проследяване спазването на здравните изисквания и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе; проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на постъпилите заявления за настаняване в Социални жилища; издадена бе заповед за отпускане на еднократна финансова помощ на 11 родители за раждане на второ дете; обобщени бяха летните графици за работа на детските градини; кампанията за набиране на предложения за присъждане на Националната литературна награда „Елиас Канети“ на Община Русе за 2023 г. приключи успешно с получени общо 44 предложения за български автори и заглавия от водещите издателства в България; проведена бе тържествена церемония по случай 2 юни – Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата на България; продължава подготовката за провеждане на историческата възстановка „Слизане на четата на Христо Ботев на българска земя“, която ще се състои на 3 юни, събота, по повод 115 години от създаването на едно от найстарите русенски читалища – „Христо Ботев – 1908“; организирани бяха концерти, посветени на Деня на детето 1 юни, с участие на състави към Общинския младежки дом и Общинския детски център за култура и изкуство; на 1 юни бяха подготвени за провеждане на ателиета под наслов „Празник на детето“ пред хл Дунав с участието на общинските детски градини, представители на Държавна агенция закрила на детето, Сдружение „Рализ - Бализ“ и Сдружение „Дворецът на децата“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе депозира пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството всички 34 проектни предложения по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“; на 31 май беше проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12 терена общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, 11 от които за сладолед. За всички обявени позиции са се явили кандидати и е излъчен спечелил участник. Предстои издаване на заповед на кмета за класираните участници и сключване на договори за наем; изпълняваният от Община Русе проект „WiFi4EU“ е една от 57-те инициативи, номинирани за Наградата на европейския омбудсман за добро управление за 2023 г. Той се състезава в категорията „Високи постижения в предоставянето на услуги, ориентирани към гражданите“; 130 служители от общо 13 русенски фирми и институции взеха участие в тазгодишния Работнически спортен фестивал. Събитието се организира от Общинската фондация „Русе – град на свободния дух” и Работнически клуб „Спорт и здраве“ – Русе и включваше индивидуални и отборни надпревари по тенис на маса, както и по мини футбол и плажен волейбол.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Приключи работата по обект „Текущ ремонт на облицовъчни плочи по борд на кръгъл фонтан пред сградата на Окръжен съд Русе, площад „Свобода“, който вече работи; - приключиха ремонтните на дейности на Гребната база в с. Николово; - продължава изпълнението на първия етап от изграждането на Скейт парка в Парка на младежта, като предстои приключване на процедурата за избор на изпълнител за етап 2; - продължава ремонтът в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в село Николово; - продължава изпълнението на ремонт на настилката около автобусната спирка над пешеходен подлез на Централна жп гара; - продължава ремонтът в сградата на Общинския младежки дом; - извършени бяха проверки по уличната мрежа, във връзка с възстановяване на засегнатите настилки, зелени площи и др. от комисия, включваща служители на Община Русе, „ВиК“ ООД – Русе, представител на изпълнителя на строително-монтажни работи и представител на строителния надзор по „Проект за изграждане, реконструкция и/или подмяна на ВиК инфраструктура“. Огледите се изпълняват поетапно, съгласно изработен график. Всички констатирани към настоящия момент дефекти са описани в констативен протокол, който ще бъде изпратен до експлоатационното дружество за отстраняване на нередностите. Огледите ще продължат и през юни; - извършени бяха 11 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

22 - 26.05.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Положена е нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и подход към бл. Бабуна планина в кв. Здравец – север 1; - извършени са обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на град Русе на 25 май; - изцяло е възстановено и подменено с нови светодиодни /LED/ осветители уличното осветление по общински път с. Николово – с. Червена вода, в участъка от язовирната стена до разклона за Лесопарк „Липник“; - зацветен е районът около ремонтирания шадраван на ал. Перистери в Парка на младежта; - извършена е проверка относно разхождане на домашни любимци без повод на територията на града; - положена е хоризонтална пътна маркировка на местата за кратковременно платено паркиране по ул. П.Д. Петков, ул. Отец Паисий, ул. Славянска и ул. Тома Кърджиев; - извършено е косене с шредери около езерото с.Николово, както и на сервитути по пътя Ново село - Бъзън, Бъзън - Хотанца и по бул. България; - извършени са локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. Епископ Босилков, ул. Изола планина и ул. Сребърна; - отстранено е опасно пропадане на участък от настилката по ул. Александровска; - възстановено e неработещо улично осветление на участъци по бул. Липник, ул. Будапеща, ул. Инж. Бъркли, ул. Йосиф Дайнелов, ул. Козница планина, ул. Копривщица, ул. Цветница, както и по уличната мрежа на кв. Долапите; - извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. Борисова с бул. Неофит Бозвели, бул. Ген. Скобелев с ул. Борисова и бул. Трети март с ул. Росица; - подменени са счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Цар Освободител, бул. Гоце Делчев, бул. Христо Ботев, бул. Липник /до сградата на АВКО АД/, ул. Петрохан /до б. Битов комбинат/, ул. Рига /срещу жил.бл. Кремена/, ул. Чипровци /до ОУ Олимпи Панов и стадион Дунав/, в кв. Средна кула и кв. Долапите; - през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 20 кучета. Осиновени са 5 кучета и е извършена е кастрация на 8.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Община Русе посрещна представители на Държавния секретариат по миграция на Конфедерация Швейцария в България и Румъния, като част от партньорството си с УНИЦЕФ по проект „Подобряване на подкрепата и интеграцията, системата за грижи и закрила на децата бежанци и мигранти в страните от ЕС“. Гостите посетиха единствения в страната Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск, управляван от Общината, който бе номиниран за Наградите „Златна ябълка“ 2023 г. на Националната мрежа за децата; - на 25 май отворена бе електронната система за прием в първи клас; - в навечерието на 24 май кметът на Община Русе Пенчо Милков и зам.-кметът Енчо Енчев се срещнаха с пенсионирани артисти от държавните културни институти и им връчиха грамоти за приноса им в развитието на културата и изкуството в Русе; - проведе се Годишният концерт на децата от русенските детски градини ; - с грамоти и плакети бяха наградени 31 русенски ученици, постигнали отлични резултати в образователния процес. На тържествена церемония бяха отличени и тазгодишните носители на „Награда Русе“ и „Млад творец“; - подготовка за Световното по кану маратон, което ще се проведе в периода 2-4 юни; - проведени бяха сесии с ученици в 5 клас на ОУ „Отец Паисий“, 6 клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, 10 и 11 клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ с цел превенция употребата на наркотици и психоактивни вещества; - извършени са планови проверки в ДГ „Русалка“, Центъра за личностно развитие, ОУ „Т. Кърджиев“ и ДГ „Иглика“ – централна и филиал, за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки, с цел справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания - скарлатина и варицела, сред децата на възраст 1-9 г., както и спазване разпоредбите на Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата; - проведена бе работна среща с директорите на детски ясли за обсъждане на организацията по повод Деня на отворените врати и тържества в детските заведения по случай 1 юни; - подготовка на Фолклорния събор „Златната гъдулка“ на 4 юни и на възпоменателната церемония по случай 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тази седмица пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството бяха депозирани първите проектни предложения по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“. До края на май ще бъдат депозирани всичките 34 проектни предложения; - започна подготовката по изграждането на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на покрива на ДГ „Русалка“. Дейностите са част от проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“, чиято встъпителна пресконференция се проведе през последните 2 дни. Той включва подмяна на голяма част от осветителните тела в Русе и въвеждане на Информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление, както и изграждане на фотоволтаична система на покрива на Дома за стари хора „Възраждане“; - на 22.05.2023 г. в Кръгла зала на Община Русе се проведе финална конференция за отчитане на постигнатите резултати по изпълняваният от местната администрация проект „Русе - нисковъглероден град“. Той е финансиран от „European City Facility – EUCF“ и Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Horizon 2020“. Проектът цели да се засили въвеждането на нисковъглеродни превозни средства в системата на обществения транспорт, инвестиции в подобрена ефективност на дома, както и подобряване на енергийните характеристики на обществените сгради. На база на всички извършени дейности е изготвена и инвестиционна концепция, обединяваща резултатите от горепосочените акценти на Проекта, като Община Русе привлече и външен екип от експерти за сътрудничество при изготвяне на цялостната инвестиционна концепция; - организирана е процедурата за отдаване под наем на втората група общински павилиони, позиционирани непосредствено до спирките на градския транспорт. Обявата за търга е публикувана на сайта на Община Русе в раздел „Търгове и конкурси“ на 25 май. Процедурата за отдаване отново е Публичен търг с явно наддаване, организирана съгласно изискванията на Наредба №1 на Общински съвет – Русе и в изпълнение на разпоредбите в Закона за общинска собственост. В процедурата могат да участват на общо основание и по собствено желание физически и юридически лица. Допълнителните тръжни условия са идентични с предходната процедура за отдаване под наем на първия „пакет“ от спирки. Документи за участие могат да бъдат закупени всеки работен ден от 9 часа на 29 май до 17:30 часа на 9 юни и се получава от гише №2 към Центъра за административно обслужване на Община Русе на пл. Свобода №6. Търгът ще бъде проведен на 21 юни от 9:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

 

СТРОИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ НА ТЕРИТОРИЯТА

Извършен е текущ контрол на строителните дейности на обект: „Изграждане на нова детска градина в кв. 103, ул. „Дондуков-Корсаков“ №3, гр. Русе“; - в ход е текущият ремонт на пространството при жилищен блок 13 в кв. „Дружба 3“; - предоставен за съгласуване е преработката на ВиК частта за обект: „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир”, „Гоце Делчев”, „Енерго”, „Люляк”, кв. Дружба 1, гр. Русе“; - продължават огледите и текущите ремонти на жилища – общинска собственост; - през отчетния период служителите на отдела са извършили 18 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. - издаден е 1 бр. Констативен акт за премахване на преместваем обект, който е в процес на връчване. Издадени са 2 бр. Заповеди за осигуряване на свободен достъп за извършване на оглед на място.

15-19.05.2023 г.

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

На 19 май бяха извършени обработки срещу комари на територията на кв. Средна Кула, кв. Долапи, кв. Образцов чифлик, с. о. ДЗС, с. Басарбово, с. Ястребово, с. Бъзън; подменени бяха 26 стълба и осветители на осветлението на алеи в Парка на възрожденците, паралелно с което е извършен и ремонт на електрическата захранваща мрежа; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „312“ в кв. Чародейка – Север и бл. „13“ и бл. „54“ в кв. Дружба 3; извършени бяха ремонти на настилката по общинския път, отвеждащ до хижа „Алпинист“, на единични разрушения по бул. „Цар Освободител“ и на други места в гр. Русе; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Васил Левски“, бул. „Липник“, ул. „Антим“, ул. „Казанлък“, ул. „Муткорова“, ул. „Света гора“, ул. „Черни връх“, както и по уличната мрежа на с. Николово. извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната експлоатация на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“; възстановени бяха отделни повредени пътни знаци по бул. „Съединение“, бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Борисова“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Николаевка“ и ул. „Хан Аспарух“; подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. „Гоце Делчев“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Христо Ботев“ и на местата за кратковременно платено паркиране по бул. „Цар Освободител“, пл. „Доктор Мустаков“, пл. „Света Троица“, ул. „Атанас Буров“, ул. „Константин Иречек“, ул. „Олимпи Панов“, ул. „Пиротска“, ул. „Хан Крум“, ул. „Христо Г. Данов“ и ул. „Черно море“; извършена бе проверка относно разхождането на домашни любимци без поставен повод на територията на гр. Русе; почистени бяха райони в Русе по график; премахнати бяха опасни дървета на ул.“Изгрев“ и на ул. „Солун“; в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 12 кучета, осиновени бяха 8 кучета и бе извършена кастрация на 15 кучета. Върнати по места бяха 3 обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведени бяха работни срещи с частни доставчици на социални услуги, във връзка с техническото и финансово отчитане на предоставените им държавно делегирани средства; проведено бе заседание на Комисията по Програма „Асистирана репродукция“, като бяха разгледани документите на 35 лица и бе изготвен протокол с взетите решения; началникът на отдел „Здравни дейности“ Радостина Пейкова участва в заседание на Пробационен съвет - Русе за обсъждане изпълнението на наложени пробационни мерки; здравните медиатори проведоха консултации с 26 жени в кварталите Селеметя и Средна кула за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и за методите на контрацепция, както и на 23 лица от кв. Родина за необходимостта от заплащане на здравни осигуровки и достъп до медицински услуги; извършена бе планова проверка в Детска ясла № 9 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както и на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли на територията на община Русе; извършено бе посещение на 5 адреса, след подадени сигнали от граждани за самотни лица със здравословни проблеми. Оказано бе съдействие за достъп до социални и здравни услуги; проведено бе заседание на Комисията по присъждане на Награда „Русе“ и бяха излъчени номинациите в областта на изкуството и културата и Наградата „Млад творец“; проведено бе закрито заседание на Комисията за определяне носителите на Награда Русе 2023 в раздел „Образование и наука“; изготвен бе отчет към „Музикаутор“ за дължимите авторски права в рамките на програмата на 62. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Приключи оценката по кампания „Малки населени места 2023г.“ Тази година ще бъдат изпълнени 12 малки проекта, които можете да видите тук; във връзка с процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд етап I“, от общо 34 кандидатствали сдружения на собствениците бяха подготвени 18 отделни проектни предложения с готовност за подаване. Предстои подготовка и на останалите 16; започна организацията на процедурата за отдаване под наем на втората група павилиони общинска собственост в близост до спирки на градския транспорт. Ще бъдат отдавани 21 павилиона за търговска дейност, при същите условия както предходната процедура. Предвижда се публичният търг с явно наддаване да бъде проведен на 21 юни. Подробности относно условията за участие и сроковете за закупуване и подаване на документи ще бъдат публикувани на сайта на Община Русе найкъсно до 26 май; Община Русе подписа меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките. Документът предвижда задълбочаване на връзките между двете институции и ще допринесе за изпълнение на приоритетите за развитие на Община Русе в сферата на икономическото развитие, конкурентоспособността и иновациите, опазването на околната среда и управлението на риска. Споразумението ще подпомогне съвместното участие на БАН и Община Русе в научноизследователски и научноприложни проекти, както и в проекти с европейско финансиране; инспекторите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ извършиха превантивен и последващ контрол на търговски обекти с оглед спазването на Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Наредби №5, №7 и №16 на Общинския съвет. Извършени бяха проверки в кварталите Здравец Изток, Възраждане и Ялта. На нарушителите бяха издадени задължителни предписания, като при неспазването им в срок предстои налагането на санкции. Неспазването на изискванията за извършване на търговска дейност на открито се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 200 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 лв. до 10 000 лв. за юридически лица; във връзка с изпълнението на сключен договор за учредяване на възмездно право на строеж върху общински имот в град Русе на ул. “Гео Милев“, Община Русе получи собствеността върху 4 жилища от инвеститора „Димант Инвест“ ООД. Комисия от служители от общинската администрация вече прие четирите апартамента, които ще бъдат предоставени на управление на ОП „Управление на общински имоти“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Възложен бе ремонтът на настилката около автобусната спирка над пешеходния подлез на Централна жп гара, като работата по обекта започна; - възложен бе ремонтът на облицовъчни плочи на кръглия фонтан срещу сградата на Окръжния съд на пл. „Свобода“, като работата по обекта започна; - продължава изпълнението на текущия вътрешен ремонт в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово; - продължават текущите ремонти на общински жилища; - съгласувани бяха 9 инвестиционни проекта, постъпили за одобряване и издаване на разрешение за строеж; - извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

9-12.05.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Стартираха подготвителни дейности по полагане на нова асфалтова настилка на паркинга и подходите в околоблоковото пространство към бл. Бабуна планина в кв. Здравец – Север 1; - изграден е паркинг от трошенокаменна настилка срещу главния вход на Гробищен парк „Чародейка“; - започнаха дейности по втори етап от възстановяването и подмяната на парковото осветление по алеи в Парка на възрожденците; - положени са цветно пътно покритие и хоризонталната пътна маркировка на обособената велоалея по бул. Христо Ботев; - възстановено e неработещо улично осветление на участъци по Алеи Възраждане, Алеи Освобождение, Алея Топола, бул. Васил Левски, бул. Гоце Делчев, бул. Липник, ул. Адмирал Рождественски, ул. Видин, ул. Изола планина, ул. Св. Димитър Басарбовски, ул. Цар Калоян, ул. Църковна независимост, ул. Яребична, както и по уличната мрежа на с. Червена вода; - приключи целенасочената инспекция от пътни одитори на девет улици в гр. Русе за които е набелязано, какви мерки за безопасност следва да се приложат; - на 11 май са извършени обработки срещу комари на територията на град Русе; - извършено е косене с шредер – сервитути гр. Русе - с. Хотанца, с. Николово - с.Червена вода, сервитути ДЗС - вътрешен път, Младежки парк, кръгово Дунав мост и в посока „Линамар“ ; - извършено е миене на улици по график; - извършена е резитба в дворни пространства в с. Мартен и по сигнали на тел.112 – ул.Тича/ул.Силистра, бл. Баба Тонка, ул.Казанлък 11 и Младежки парк; - извършиха се локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по бул. България, ул. Проф. Д. Баларев, ул. Изгрев, ул. Мермер камък, ул. Муткурова, ул. Стрешер планина, ул. Ямбол, междублоковото пространство към бл. 21 в кв. Дружба 1 и по общински път, отвеждащ до хижа „Минзухар“ в кв. Образцов чифлик; - отстранено е опасно пропадане на участък от настилката по ул. Г.С. Раковски; - извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в околоблоковите пространства на: бл. Гребенец в кв. Родина 2, бл. Силистра в кв. Здравец, бл. Марек в кв. Здравец – Изток и бл.53 в кв. Дружба 3; - извършиха се текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: бул. Липник с ул. Лозен планина и бул. Липник пред МОЛ Русе; - подменени са счупени и увредени стъклени прегради и крепежни елементи на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Васил Левски, бул. Гоце Делчев, бул. България /да бензиностанция Бенита/, бул. Липник и бул. Тутракан /до ЦПЗ - Русе/; - през седмицата в Oбщинския приют за безстопанствени животни са настанени 4 кучета, oсиновени са 17 кучета и е извършена кастрация на 10 кучета и 10 котки. Върнати по места са 3 обработени безстопанствени кучета. 

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Подписани бяха договори с пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Русе за издръжка /ток, вода и горива, както и др./ и подпомагане на дейностите им; експерти от Дирекция „Хуманитарни дейности“ участваха в заседание на Постоянната комисия по социална политика на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ във Велико Търново; извършен бе анализ на информацията за предстоящите приеми в първа група на детските градини и в първи клас; продължава подготовката на проекта на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие (2023-2024). здравните медиатори проведоха беседи с 11 деца от кв. Селеметя и кв. Средна кула на тема поддържане на устната хигиена и превенция на заразяване с хепатит А и бяха консултирани 19 лица за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България; проведена бе сесия от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ в 6-ти клас на ОУ „Отец Паисий“, в която се включиха 25 деца; експертите на ПИЦ проведоха интерактивен час на тема „Аз няма да се гневя“ с 37 деца в 1-ви и 2-ри клас на ОУ „Христо Смирненски“; Проведени сесии в 7 –ми и 8- ми с 45 деца от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, в 9 клас, с 26 ученика от ПГ по транспорт и в ПГИУ „Елиас Канети“ в 10 А клас, обхванати 21 ученици, на тема „Превенция на психоактивните вещества“; сключен бе договор между Община Русе и Медицински център – 1 с предмет „Разкриване на амбулатория за първична медицинска помощ на територията на кварталите ДЗС и Образцов чифлик“; експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ взеха участие в работна среща заедно с екипа по приемна грижа, приемни родители и специалисти на тема „Родителски техники и стратегии за справяне с настанените в семействата деца, както и разбиране за травмата от раздялата с родители“; директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова участва в семинар на Териториалната организация на Съюза на слепите в България, където бяха представени действащите социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Русе и етапите на планиране на социалните услуги, съгласно действащото законодателство; продължава подготовката по присъждане на Награда „Русе“ и честванията по случай 24 май.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 10 май приключи подаването на заявления до Община Русе от страна на сдруженията на собствениците за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Подадени са общо 34 жилищни сгради, като до края на месец май Община Русе има ангажимент да депозира проектните предложения пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството; - по програма "Туризъм" в рамките на 18-то изложение „Уикенд Туризъм“ Община Русе с подкрепата на Община Иваново организира информационен тур за професионалисти от туристическия бранш.Целта на опознавателния тур е да запознае участниците с възможностите за Туризъм в Русе и региона. В рамките на програмата са включени обиколки на исторически и културни забележителности в града и Поломието, разходка с корабче по Дунав, дегустации на местни рецепти и вина; - десетки атракции, изложби и концерти на любими изпълнители са включени в тридневната програма на 18-тото Туристическо изложение „Уикенд Туризъм“ и 15-тото издание на Фестивала на туристическите забавления и анимации. Двете събития са под патронажа на кмета Пенчо Милков и са организирани от Община Русе и Общинската фондация „Русе-град на свободния дух“ с подкрепата на Министерството на туризма; - открита бе изложба „Обитатели на Русенско Поломие“, която се осъществява от Община Русе, Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" и с финансовата подкрепа на "Дунарит" АД; - до 22 май тече продажбата на документи за участие в процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на сладолед-витрини в Централна градска част. Фотографиите могат да бъдат видени до края на май на площад „Свобода“.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изпълнението на обект: „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на Гребна база в лесопарк „Липник“, с. Николово, Община Русе; - на 12.05.23 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка на обект: Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец", ул. „Байкал" №2. С изпълнението на обекта ще се осигурява достъпната среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“, чрез монтаж на вертикална хидравлична платформа в стълбищното огледало /око/ за достъп между трите етажни нива и сутерена. Размерите за монтаж на съоръжението са 1,05/2,95м, поради което платформата е с индивидуална изработка. Монтажът на съоръжението се извършва директно върху съществуващата настилка в сутерена. Основните видове СМР са: демонтаж на съществуващите метални парапети, монтаж на вертикалната хидравлична платформа, ограждане на стълбищното огледало /око/ с два пласта гипсокартон на конструкция и двукратно боядисване на гипсокартона с цветен латекс. Обектът се изпълнява по договор №ЗОП-34/20.04.2023 г. сключен между Община Русе и „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД. Общата стойност на договора е в размер на 106 109, 32 лв. с начислен ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е 172 календарни дни, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него график. В общия срок се включва срокът за изготвяне на техническа документация (при необходимост), производство, доставка до обекта, монтаж, пуск и изготвяне на цялата документация, нужна за узаконяването на платформата /проект, чертежи, инструкция за експлоатация/. - продължава текущият ремонт на апартамент в блок 107, вх. 5, ет. 4, ж. к. Чародейка – Г- юг“. Възложен е текущ ремонт на апартамент в блок 303, вх. 5, ет. 1, ж. к. „Чародейка- Г- север“; - подготовка за възлагане на ремонтите на кръглия фонтан пред сградата на Окръжен съд –Русе и фонтана пред ресторант „Хепи“; - продължава изпълнението на „Текущ вътрешен ремонт в сграда на Пенсионерски клуб „Липник“, с. Николово, Община Русе; - изготвяне на количествено-стойностна сметка за необходимия текущ ремонт на настилката на автобусната спирка над пешеходен подлез пред Ж.П.Гара – север. 

 

02 - 05.05.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

От 2 май стартира приемът на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови по-екологични алтернативи. Освен уредите на пелети и природен газ, допустими този път ще бъдат и различни видове климатици, като проектът ще обхване и жителите на кв. Средна кула, кв. Долапите, кв. Образцов чифлик и с.з. ДЗС; изцяло бе възстановено и подменено с нови светодиодни /LED/ осветители външното осветление по алеите на територията на Спортен комплекс „Ялта“; ремонтирани бяха опасни разрушения на асфалтовата настилка на пътните платна по протежение на бул. „България“; извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „България“, ул. Георги Денчев, ул. „Петрохан“, ул. „Рига“ и в околоблоковите пространства до бл. „МНО“ 6 в кв. Дружба 3, в кв. Чародейка и бл. „76“, бл. „78“, бл. „79“, бл. „80“ и бл. „81“ в кв. Здравец; възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „Васил Левски“, бул. „Гоце Делчев“, алея „Роза“, ул. „Ген. Никола Рибаров“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Червен“, ул. „Пейо К. Яворов“, както и по уличната мрежа на кв. Средна кула; извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „35“ в кв. Дружба 3 и бл. „83“, бл. „84“ и бл.“85“ в кв. Здравец; извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Борисова“ с бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“ и бул. „Цар Освободител“ с ул. „Шипка“; положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Христо Ботев“ и ул. „Потсдам“; по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града; по график бяха измити улици и булеварди в града; завършено бе поставянето на новата цветна украса на Вазата в Парка на младежта, като за целта бяха използвани над 30 000 цветя; извършено бе косене в района на бул. „Трети март“, ул. „Александровска“ и в района на НАП; в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени бяха 5 кучета и бе извършена кастрация на 12 кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Сключен бе договор за съвместни дейности между Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, като двете страни се съгласиха да извършват съвместни дейности за обучение на студенти от факултетите „Обществено здраве и здравни грижи“, „Бизнес и мениджмънт“, „Транспорт“, „Аграрно-индустриален“ и „Природни науки и образование“. Обучаващите се ще осъществяват съвместна учебна и научноизследователска дейност, както и практически упражнения; подписани бяха месечни отчети и работни графици за община Русе от 859 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 210 лица, наети като „Социални асистенти“ по „Асистентска подкрепа“ и от 154 лица, наети като „Домашни помощници“ по проект „Грижа в дома в община Русе“; проведен бе спортен празник под наслов „Спортуваме заедно“ в двора на ОУ „Олимпи Панов“, който социалните услуги в община Русе посветиха на Празника на града 6 май; обявен бе конкурс за възлагане на управление на социалната услуга Център за временно настаняване на територията на община Русе; проведен бе анализ на информацията за предстоящите приеми в първа група и в първи клас; подготвен бе проектът на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие (2023-2024); извършен бе предварителен контрол по подадените заявления от спортните клубове по Програма Спорт за 2023 г. продължава контролът на дейностите по облагородяване на водните площи на Лесопарк „Липник“, във връзка с подготвителните дейности за Световното по кану-каяк маратон през юни; на 3 май бе разкрит нов пункт към Детска млечна кухня в кв. „Средна кула“ извършени бяха консултации за условията и сроковете за подаване на заявления за включване в Програма „Асистирана репродукция“. Актуализиран бе регистърът на одобрените кандидати за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция“ в периода от 2008 до 2023 г.; изготвена бе заповед за определяне на медицински специалисти, които да осигуряват медицинско обслужване в училищата при провеждане на Държавните зрелостни изпити и Задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия май – юни на учебната 2022/2023 година. във връзка с предстоящия Световен ден на пулмоналната хипертония на 5 май от 20:00 часа до 23:00 часа Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в син цвят, символизиращ един от основните симптоми на болестта – посинелите устни и ръце; проведени бяха 3 сесии с използвани теми от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „Кодово име живот“ в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ в 6 клас на тема „Справяне с гнева и конфликта“, като бяха обхванати 21 ученици; ОУ „Братя Миладинови“ в 5 клас, на тема „Влияние на средата“, обхванати бяха 15 ученици и в ОУ „Христо Смирненски“ в кв. Долапите във 2 клас на тема „Аз няма да се гневя“, обхванати бяха 15 деца; в изпълнение на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „От връстници за връстници“ 8 – 11 кл. е проведена среща с доброволците на ПИЦ от ПГИУ „Елиас Канети“, чиято цел бе подготовка за предстоящата сесия; проведена бе среща със студент от РУ „Ангел Кънчев“ от специалността „Социални дейности“ за запознаване с дейността на ПИЦ; съвместно с педиатъра д-р Веска Христова здравните медиатори проведоха беседа в кв. Селеметя, като обхванаха 7 родители и ги консултираха за майчино и детско здраве, ваксинопрофилактика и за начините на предпазване от вирусни инфекции; подготвени бяха планираните събития в рамките на Празника на гр. Русе от 3 до 6 май; извършени бяха организационни и административни дейности за честването на 24 май и връчването на Награда „Русе“ за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката; подписани бяха договори за изпълнение на одобрените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; внесени бяха за разглеждане на майската сесия на Общинския съвет годишните отчети на читалищата на територията на община Русе за 2022 г.; - продължава набирането на предложения за Национална литературна награда „Елиас Канети“ 2023 г. и обработка на получените документи; - продължава набирането на заявки за участие в 53-ото издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка“, както и логистичната подготовка за гостуващите на събора фолклорни състави и групи от българските общности в Румъния и Молдова.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Открита бе тръжна процедура за отдаване под наем на части от терени – общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти – щандове за сладолед в Централна градска част. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 31 май. Всички заинтересовани лица могат да закупят документи до 22 май; на 4 май бе проведено заседание на Комисията по общинска собственост, като бяха разгледани 15 преписки за управление и разпореждане с общински имоти; 9 предложения, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост, бяха внесени за разглеждане от Общинския съвет; проектното предложение RECORIVER – Reconstructing urban/periurban riversides /реконструиране на градски/околоградски крайбрежия/ по първата програма на Програма „Регион Дунав“, в което Община Русе участва като част от международен консорциум беше поканено за участие във втората фаза от оценката по програмата. Партньорството по проект RECORIVER включва местни власти, изследователски институти и неправителствени организации от Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Други участващи организации от нашата страна са Българското дружество за защита на птиците, РИОСВ – Русе и Националното сдружение на общините. RECORIVER има за цел да увеличи капацитета за адаптиране към климата на градските/крайградските крайбрежия, като демонстрира множеството свързани с климата, социални, икономически и екологични ползи от мерките за естествено задържане на вода в градовете по поречието на река Дунав и нейните притоци. Проектът ще допринесе за проектирането, разработването, тестването, демонстрацията и разпространението на персонализирани и интегрирани градски и крайградски, базирани на природата, речни интервенции за управление и възстановяване, които ефективно намаляват наводненията, сушите и други климатични рискове. Особено важен аспект на процеса е да се гарантира хармонизирането на местните интервенции с политиките за управление на водите, климата и защитата от наводнения от по-високо ниво, ефективно обслужващи сложни транснационални системи за управление на водите, защита от наводнения и управление на бедствия. Предвидена е задълбочена работа за включване на обществеността и заинтересованите страни, както и отчитане на спецификите на различните социо-икономически дейности в тези райони.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Продължава изграждането на нова детска градина на ул. „Дондуков – Корсаков“, като в момента се извършва проверка на предоставената документация на обекта; съгласувани бяха 6 инвестиционни проекта с 24 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешения за строеж; извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи; издадени бяха две заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на връчване на заинтересованите лица; съставен бе един констативен акт за преместваем обект, като същият е в процес на връчване на заинтересованите лица.

24-28.04.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Извършиха се обработки срещу кърлежи и бълхи и срещу комари на територията на град Русе. Дезинсекция е извършена и в гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово, с. Долно Абланово, с. Просена, с. Ястребово. Дейностите продължават да се изпълняват последователно и в другите населени места от общината; - създадена е организация за промяна в разписанията от 1 май във връзка с преминаването на 4 автобусни линии към „Общински транспорт – Русе“ ЕАД; - подменени са счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Тутракан; - положена е хоризонталната пътна маркировка по ул. Потсдам; - извършиха се текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: бул. Ген. Скобелев с ул. Борисова, бул. Цар Освободител с ул.Шипка, ул. Тулча с ул. Шипка и бул. Липник с ул. Котовск; - отстранени са опасни пропадания на участъци от настилките по ул. Иван Ведър и ул. Сливница; - във връзка с Водния цикъл на ВиК Русе на 24 април. бе въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Епископ Босилков“ в участъка от кръстовището с бул. „Придунавски“ до кръстовището с ул. „Княжеска“ и на ул. „Княжеска“ в участъка от кръстовището с бул. „Придунавски“ до кръстовището с ул. „Епископ Босилков“; - извършено е косене с шредер на сервитути по пътя с.Николово- гр.Мартен – с.Сандрово; - почистено е нерегламентирано сметище на ул.“Кръстец“; - извършиха се локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по бул. Гоце Делчев, бул. Съединение, бул. Тутракан, ул. Доростол, ул. Плиска, ул. Тулча, както и в околоблоковите пространства до жил. блокове МНО 4 и МНО 6 в кв. Дружба 3; - ремонтирани и са възстановени са дъждоприемни шахти по бул. Христо Ботев, бул. Тутракан и ул. Бистрица; - възстановено e неработещо улично осветление на участъци по бул. Цар Освободител, ул. Александровска, ул. Антим, ул. Богдан войвода, ул. Братя Миладинови, ул. Ген. Кутузов, ул. Прага, ул. Рига, ул. Черни връх; - извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на: жил. блокове 78, 81, 83 и 84 в кв. Здравец, жил. блокове 101, 108 и 119 в кв. Чародейка; - възстановени са отделни повредени пътни знаци и предпазни огради по републикански път II – 21, бул. „България“, бул. Липник, ул. Хан Крум, ул. Богдан войвода и ул. Сакар планина; - през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 25 бр. кучета. Осиновени са 11 бр. кучета и е извършена е кастрация на 10 бр. кучета. Върнати по места са 3 бр. обработени безстопанствени кучета.

 

ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Проведе се съвещание с директорите на образователни институции във връзка с кандидатстване по процедурите на Националния план за възстановяване и устойчивост, приема за новата учебна година и предстоящите мероприятия през месец май; - подготовка на събитията по повод Празника на Русе, отбелязването на 24 май и излъчване на Церемонията по връчването на наградите „Русе“; - подписани бяха договорите за изпълнение на одобрените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023 г.; - представители на Община Русе взеха участие в Национална конференция за цялостен подход в предучилищното и ранно училищното образование, която се провежда на 27 и 28 април в Габрово; - организираха се дейностите по транспорт и изхранване на отборите участници в зоналните първенства на ученическите игри; - проведоха се консултации с жени от здравния медиатор в кварталите „Средна кула“, „Чародейка“ и „Селеметя“ за ползите от кърменето, за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; - проведена бе работна среща с директори на детски ясли, на която е обсъден приемът на деца и е проведена дискусия по презентация на тема „Интегрирана политика за ранно детско развитие -различни гледни точки“; - извършена бе планова проверка в здравния кабинет на ПГ по селско стопанство в кв. Образцов чифлик по спазване разпоредбите на Наредба №3 на здравното министерство за дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата. Извършена е и проверка в Амбулатория за първична медицински помощ на територията на кв. ДЗС и кв. Образцов чифлик, разкрита към Медицински център 1 – ЕООД по сключен договор с Община Русе; - проведе се интерактивна информационна среща с ученици от АГ „Гео Милев“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" в изпълнение на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище „От връстници за връстници“ 8 – 11 клас. Проведена е и информационна среща с ученици от ОУ „Отец Паисий“, по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище 5 - 7 клас. Проведен се интерактивен час в ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите, в който се включиха 15 деца на тема „Аз няма да се гневя“.

 

ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Община Русе предостави безвъзмездно за управление на кметство Семерджиево обект частна общинска собственост. След извършване на ремонт по проект „Малки населени места“ се планира мястото да се обособи като младежки център, където да прекарват свободното си време подрастващите от населеното място; - подготвено и подадено е проектно предложение по покана BG-RRP-4.020 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ №2; - на 25.04.2023 г. успешно завърши процедурата за отдаване под наем на първия пакет от павилиони за търговска дейност в близост до спирките на градския транспорт. Всички 27 броя обявени за отдаване под наем павилиони откриха своите нови ползватели. След сключване на договорите всички павилиони, следва да бъдат реновирани (боядисани съгласно тръжните условия) и към всеки да бъдат монтирани охранителни системи, които ще служат както на наемателите така и на общината, с оглед предотвратяване на вандалски прояви; - Община Русе бе избрана да вземе участие в проект "Общински енергиен мениджър", финансиран от Европейска инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Република Германия, Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) и агенция СОФЕНА. Основната цел на проекта е да бъде успешно приложен модел за работа на отдел/позиция/служба "Енергиен мениджър" на община. Община Русе е единствената избрана в категория "големи общини". Първите дейности са свързани със запознаване на участниците с изготвен аналитичен доклад за състоянието на общинския енергиен мениджмънт в България; - експерти от отдел "Международно сътрудничество и проекти" и "Образование, спорт и младежки дейности" на 27 април взеха участие в информационен ден на тема "Държавата в подркепа на спорта - нови възможности" в зала "Джон Атанасов", София Тех Парк. Форумът, който се организира от министерствата на иновациите и растежа и на младежта и спорта се откри от Президента на България Румен Радев. Събитието имаше за цел да насърчи масовия спорт в България, както и да информира за възможностите за ефективното използване на европейските средства и за финансовата подкрепа в тази сфера.

 

СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Тече изготвянето на количествено-стойностни сметки за необходимия ремонт на пешеходния подлез пред жп гара Русе; - приключи текущият ремонт на два апартамента в в ж.к. Чародейка Г - юг, блок №119. Сменена е дограмата, поставен е ламинат, боядисани са стени, извършени са ремонт на баня и подмяна на врати. Продължава ремонтът на апартамент в блок 107. Предстои да започне текущият ремонт на апартамент в блок 303; - продължава текущият вътрешен ремонт в сграда на Пенсионерски клуб „Липник“, с. Николово, Община Русе; - отворена за разглеждане и оценяване на техническите предложения бе обществената поръчка за етап 2 на скейт парка; - за периода от служителите на отдела са извършени 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

17 - 21.04.2023 г.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Продължава подмяната на отоплителните уреди на одобрените кандидати по Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“; - на 19 април бе проведено извънредно заседание на Общинската комисия за безопасност на движението за представяне на предварителния проект на Генералния план за организация на движението; - извършени бяха ремонт и укрепване на опасно пропаднала бетонна плоча на участък в близост до основите на сградата на зала Арена Русе; - отстранени бяха опасни пропадания на участъци от настилката по бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Згориград“