Годишни отчети

Предстоят ключови години за Северната столица на България. Имам куража, идеите и готовността да надградя постигнатото и да продължа да работя за развитието на нашата общност. Разчитам на подкрепата ви и на всеки съвет, препоръка и критика, на всеки принос за общото дело. Защото Русе заслужава цялата обич!

Това е малка част от стъпките, които извървяхме през тези 4 години за развитието на Община Русе. В мисията си като кмет призовах общинските съветници да следваме заедно принципите на единение, компетентност, прозрачност и почтеност. Да бъдем съмишленици, защото ни сближава нещо много силно – всички обичаме Русе. Мисълта за тази кауза е способна да ме изведе и през най-трудните битки.

Да сме заедно в успехи и изпитания, които ни поднася настоящето, и да продължим напред за бъдещето, което нашата общност заслужава!

Третата година от мандата премина не по-леко от предходната. Тя бе белязана от време на политическа нестабилност, бежанска вълна и задълбочаваща се икномическа криза и всички последици на тези трайно негативни събития. Подобно на световната здравна криза, при която бяхме изправени съвсем сами, като община, пред всяка от новопоявилите се трудности, и за настоящите кризи нямахме готови решения. Екипът ни трябваше да си проправя път на фона на всеобщия хаос и липсата на организация на държавно ниво по много от въпросите. Основна наша цел бе животът на обикновения русенец да продължи без да се усещат сътресенията и смятам, че съумяхме да го постигнем до голяма степен. Времената на трудности показват истинските ни качества и способности за постигане на приоритетите ни. Затова трябваше да се лишим от всичко излишно и да се фокусираме върху стъпките в правилната посока.


След приемствеността в началото на мандата, за да довършим започнатите проекти преди нас, приоритет през втората година бе да обърнем погледа на държавата към Русе и градът ни да се утвърждава като център на Дунавския регион и Севера.
Той все така е град на първите неща – изявихме се като пионери в социалната грижа, наблягаме и на силно изразения му предприемачески дух.Продължаваме пътя си заедно през непредсказуема световна криза, която сложи отпечатъка си върху всеки дом. Но няма да се уморя да казвам, че когато формулата е „Заедно“, сме несломими.


Заедно приложихме новите ценности в управлението си:

Приемственост – завършихме успешно проекти, започнати в предишния мандат. Не позволихме политическо противопоставяне. Подходихме с разбиране към всеки служител и неговия професионален опит.

Деятелност – предприехме несвойствени дейности и направихме безпрецедентни разходи в извънредното положение. Въведохме отстъпки за бизнеса, а общински служители оказваха ежедневна подкрепа на нуждаещите се граждани.

Независимост – увеличихме капацитета на общинските предприятия, така че да служат реално на хората. Преустановихме неизгодните за Русе договорни условия и работим активно за намаляване на държавните отчисления.

Основната визия за развитие е превръщането на град Русе от догонващ в иновативен град, който се движи с мащабни стъпки в посока трансформирането му като Северната столица на България:

  • отново един от най-зелените и чисти градове в България;
  • привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, разрастващ се като население и икономически потенциал;
  • модерен развоен център за стартиращи компании, икономически и технологични иновации;
  • достъпен за живеещите в него, включително и за хората с увреждания и за желаещите да обвържат живота си с Русе;
  • красив – пример за България и извън нея;
  • сигурен и спокоен за жителите и гостите на града;
  • културен и духовен център за България;
  • дигитализиран – община, навлязла в бъдещето, базирана на новите технологии за управление.