Отчети като народен представител

Уважаеми дами и господа,

Заставам пред всички мои избиратели, за да отчета дейността си като народен представител от 19 МИР - Русе в 44 -тото Народно събрание в периода 2017–2019 г.  За мен беше чест да работя за благото на страната ни.

Поел ангажимента като депутат от 19-ти изборен район, използвах всяка възможност да бъда полезен на всички български граждани със знанията и уменията си, и да помагам на моите избиратели от Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.

През този период на работата ми в парламента участвах и взех отношение в 17 парламентарни структури, 56 Законодателни инициативи, 82 питания - Парламентарен контрол, 19 предложения към Законопроекти за второ четене. 

УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИ СТРУКТУРИ

1. 44-то Народно събрание - член -19/04/2017 - 8/11/2019

2. Парламентарна група "БСП за България"- член -19/04/2017 - 4/07/2019

3. Парламентарна група "БСП за България"- секретар на ПГ -  4/07/2019 - 8/11/2019

4. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - член - 10/05/2017 - 8/11/2019

5. Комисия по правни въпроси - член -10/05/2017 - 8/11/2019

6. Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани - член -14/12/2018 - 8/11/2019

7. Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание - член - 5/05/2017 - 12/05/2017

8. Група за приятелство България - Албания  - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

9. Група за приятелство България - Виетнам - член - 24/10/2018 - 8/11/2019

10. Група за приятелство България - Китай - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

11. Група за приятелство България - Монголия - член - 24/10/2018 - 8/11/20

12. Група за приятелство България - Полша - зам.-председател - 23/06/2017 - 8/11/2019

13. Група за приятелство България - Република Северна Македония - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

14. Група за приятелство България - Румъния - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

15. Група за приятелство България - Русия - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

16. Група за приятелство България - Унгария - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

17. Група за приятелство България - Чехия - член

 

 2017 ГОДИНА

12 ПРОЕКТА

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6 ЗАКОНОПРОЕКТА

21 ВЪПРОСА

 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРЪЩЕНИЯ

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ИСКАНЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА Г-Н ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РАЗИСКВАНЕ ПО ПИТАНЕ № 754-05-27/28.06.2017 Г. ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ И ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ В СПЕШНАТА ПОМОЩ И ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЦЕЛЕВО НА НДК ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЦЕЛЕВО НА НДК ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ И НАРУШЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И БИВШАТА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МАГИСТРАЛИ И ПЪТИЩА
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
 • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНАТА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВАТА НА ЧЕЗ ГРУП В БЪЛГАРИЯ
 • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПЛАНИРАНАТА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВАТА НА ЧЕЗ ГРУП В БЪЛГАРИЯ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 754-05-21/05.06.2017 Г ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КОРНЕЛИЯ НИНОВА КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ ОТНОСНО БЯЛА КНИГА НА ЕВРОПА, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ЖАН-КЛОД ЮНКЕР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ № 754-05-33/13.07.2017 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА И ГЕОРГИ ГЬОКОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ РУМЕН ПОРОЖАНОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕД В ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ № 754-05-17/25.05.2017 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИХАИЛ ХРИСТОВ, АНТОН КУТЕВ И ГЕОРГИ ГЬОКОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БИСЕР ПЕТКОВ
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 754-05-56/22.11.2017 Г ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИМИТЪР ДАНЧЕВ, ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ И КРИСТИАН ВИГЕНИН КЪМ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНИ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 754-05-51/26.10.2017 Г ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕОРГИ ГЬОКОВ КЪМ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

 

ВЪПРОСИ

 • ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВАРТАЛИТЕ СРЕДНА КУЛА И ДОЛАПИ НА ГРАД РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/256553754-06-44.pdf

 

 • ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗAЦИЯ НА КВАРТАЛИТЕ "СРЕДНА КУЛА" И "ДОЛАПИТЕ" НА ГР. РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/258615754-06-88.pdf

 

 • ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ АВТОМАГИСТРАЛЕН ИЛИ СКОРОСТЕН ПЪТ РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/258607754-06-89.pdf

 

 • ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

 https://www.parliament.bg/pub/PK/260172754-06-141.pdf

 

 • ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПИСМО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/262022754-06-191.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/263262754-06-191.pdf

 

 • ОТНОСНО ЗАВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДА НА РЗИ - РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/262017754-06-190.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/262662754-06-190.pdf

 

 • ОТНОСНО ЗАДРЪСТВАНИЯ ОКОЛО ГКПП ДУНАВ МОСТ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/263427754-06-250.pdf

 

 • ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/263540754-06-266.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/264327754-06-266.pdf

 

 • ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДДРЪЖКА НА КОНВОИ В РАЙОНА НА УЧЕБНИЯ ПОЛИГОН "НИКОЛОВО" КРАЙ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/264322754-06-290.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/265274754-06-290.pdf

 

 • ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ ВЪВ ВОДОДАЙНАТА ЗОНА НА ВАРНА

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/266892754-06-421.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/269327754-06-421.pdf

 

 • ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕ И РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ "ДЪГОВ МОСТ" НАД Р. РУСЕНСКИ ЛОМ, РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/272712754-06-558.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/274228754-06-558.pdf

 

 • ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТСНОСНО ПРОМЕНИТЕ В КСО ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/272714754-06-559.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/273822754-06-559%20(2).pdf

 

 • ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКРИТИТЕ УЧИЛИЩА, ЗА БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПАРАЛЕЛКИТЕ В ДЕЙСТВАЩИТЕ УЧИЛИЩА ПО ОТДЕЛНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЛАСТ РУСЕ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/274429754-06-611.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/275655754-06-611.pdf

 

 • ОТНОСНО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УМБАЛ РУСЕ АД И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕТО Й

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/276058754-06-653.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/277752754-06-653.pdf

 

 • ОТНОСНО СТРУКТУРА И РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ОТ 2012 Г. ДО СЕГА

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/281891754-06-828.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/281891754-06-828.pdf

 

 • ОТНОСНО ПОДГОТВЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ОКОЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/281888754-06-827.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/282596754-06-827.pdf

 

 • ОТНОСНО ЗАМЪРСЕНОСТТА С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ОБЛАСТ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/282682754-06-845.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/284630754-06-845.pdf

 

 • ОТНОСНО СЪБРАНИ ТАКСИ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/283938754-06-885.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/285705754-06-885.pdf

 

 • ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕ НА ПЛАВАТЕЛНИЯ ПЪТ ПО РЕКА ДУНАВ И КОРАБОПЛАВАНЕТО В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/283937754-06-884.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/284632754-06-884.pdf

 

 • ОТНОСНО ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 ЗА ПРОЕКТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/285886754-06-920.pdf

 

 • ОТНОСНО ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ В РЕГУЛАЦИЯ НА СЕЛО ЦЕРОВЕЦ, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/285610754-06-915.pdf

 https://www.parliament.bg/pub/PK/287134754-06-915.pdf

 

 2018 ГОДИНА

 6 ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 3 ЗАКОНОПРОЕКТА

 3 РЕШЕНИЯ

 43 ВЪПРОСА

 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРЪЩЕНИЯ

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ПОЛИТИКАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ
 • ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 854-05-33/09.05.2018 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФ. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ, ДОЦ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ И ГЕОРГИ ГЬОКОВ
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 854-05-41/20.06.2018 Г. ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КОРНЕЛИЯ НИНОВА КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, ИВАН ГЕНОВ, ВАСИЛ АНТОНОВ ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА, ВНЕСЕНО НА 31.01.2018 Г., № 854-05-4
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 854-05-32/04.05.2018 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АНТОН КУТЕВ И МИХАИЛ ХРИСТОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БИСЕР ПЕТКОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОС: "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА РАТИФИЦИРА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ?"
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОС "ПРОТИВ ЛИ СТЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА РАТИФИЦИРА ТАКА НАРЕЧЕНАТА ИНСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

https://www.parliament.bg/bills/44/854-02-9.pdf

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, КРИСТИНА СИДОРОВА, ЛЮБОМИР БОНЕВ И СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО
 • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, КРИСТИНА СИДОРОВА, ЛЮБОМИР БОНЕВ И СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 • РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТТА
 • РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ 2018 Г.

 

ВЪПРОСИ

 • ОТНОСНО СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/286874854-06-6.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/287756854-06-6.pdf

 

 • ОТНОСНО СТАТУТА НА ГР. РУСЕ КАТО ЦЕНТЪР НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/287748854-06-38.pdf

 

 • ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА Р. РУСЕНСКИ ЛОМ В ОБХВАТА НА С. БАСАРБОВО

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/289917854-06-117.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291966854-06-117.pdf

 

 • ОТНОСНО РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ В ЦЕНТЪРА НА С. БАСАРБОВО, ОБЩ. РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/289915854-06-116.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/290765854-06-116.pdf

 

 • ОТНОСНО КАПАЦИТЕТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТЕЧЕН И ТВЪРД ОБОРСКИ ТОР НА ФИРМА "ВАРДМЕКС" ООД С ЕИК *********, РАЗВИВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА "СТУДЕНА РЕКА" ПО НАТУРА 2000, С КОД 0000233 В МЕСТНОСТТА "ЛИВАДИТЕ" В ПИ 063047 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/314783854-06-158.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/314784%D0%BE%D1%82%D0%B3%20854-06-158.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290339854-06-155.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291529854-06-155.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЗА 2017 Г. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290340854-06-156.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291513854-06-156.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290341854-06-157.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291514854-06-157.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА /РУСЕНСКО/ ЗА 2017 Г.

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290342854-06-150.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291530854-06-150.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО ЗА 2017 Г. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290336854-06-153.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291527854-06-153.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290360854-06-151.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291526854-06-151.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА 2017 Г. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ 

https://www.parliament.bg/pub/PK/290337854-06-154.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291528854-06-154.pdf

 

 • ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290361854-06-152.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291534854-06-152.pdf

 

 • ОТНОСНО МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОВИШАВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/292966854-06-278.pdf

 

 • ОТНОСНО ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИТЕ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ ОТ ГР. РУСЕ ДО ГР. СВИЩОВ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ ОТ ГР. РУСЕ ДО ГР. СВИЩОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/298325854-06-587.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/300434854-06-587.pdf

 

 • ОТНОСНО ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЗВЕНАТА ЗА НЕЗАБАВНА НАМЕСА ПРИ ИНЦИДЕНТИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ ОТ ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/298329854-06-588.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/300227854-06-588.pdf

 

 • ОТНОСНО ЗАВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/299438854-06-622.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/300530854-06-622.pdf

 

 • ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЧУЖДА РЕГИСТРАЦИЯ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/300820854-06-654.pdf

 

 • ОТНОСНО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И С ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ ОТНОСНО НОВИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ ОТ 2019 Г.

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/301615854-06-688.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/303214854-06-688.pdf

 

 • ОТНОСНО СПЕШНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

ПЕНЧОПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ

 

 • ОТНОСНО ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ ОТ 2019 г.

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА

НАДЯ КЛИСУРСКА - ЖЕКОВА

https://www.parliament.bg/pub/PK/301062854-06-659.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/303467854-06-659.pdf

 

 • ОТНОСНО СПОСОБНОСТИ НА МВР ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ, ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧЕСКИ ЗАПЛАХИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/308195854-06-834.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/309053854-06-834.pdf

 

 • ОТНОСНО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УМБАЛ КАНЕВ АД ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИ СИГНАЛИ ЗА ТРУДНОСТИ В РАБОТАТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/309741854-06-880.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/310811854-06-880.pdf

 

 • ОТНОСНО РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗВЕНАТА НА МВР, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС СИГНАЛИ ЗА ИНЦИДЕНТИ С ЖИВОТНИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/309742854-06-881.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/310815854-06-881.pdf

 

 • ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ПЪТЯ РУСЕ - БЯЛА

ФИЛИП ПОПОВ

ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/312643854-06-963.pdf

 

 • ОТНОСНО ЗАЧЕСТИЛИ ОПЛАКВАНИЯ И ПРИТЕСНЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРЪВОДАРЯВАНЕТО

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/312821854-06-979.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/313524854-06-979.pdf

 

 • ОТНОСНО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И СТОЙНОСТТА НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316020854-06-1024.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/317027854-06-1024.pdf

 

 • ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТАЛИТЕ СРЕДНА КУЛА И ДОЛАПИТЕ НА ГРАД РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316019854-06-1025.pdf

 

 • ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ, РАЗКРИВАНЕ И НЕДОПУСКАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 159 НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316381854-06-1032.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/317506854-06-1032.pdf

 

 • ОТНОСНО МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316709854-06-1048.pdf

 

 • ОТНОСНО СИСТЕМНИ СПИРАНИЯ НА ТОКА В ГР. МАРТЕН, ОБЩ. РУСЕ, ОБЛ. РУСЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН В ОБЛАСТ РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316863854-06-1049.pdf

 

 • ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГРУПОВИЯ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

СТОЯН МИРЧЕВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/317115854-06-1058.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/317835854-06-1058.pdf

 

 • ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ВТОРОКЛАСЕН ПЪТ II-21 ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА РУСЕ-СИЛИСТРА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/317330854-06-1063.pdf

 

 • ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ВЕТОВО, ОБЛ. РУСЕ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/318258854-06-1108.pdf

 

 • ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА РЗИ - РУСЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ МПС ЗА РЗИ - РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ