Отчети като народен представител

Уважаеми дами и господа,

Заставам пред всички мои избиратели, за да отчета дейността си като народен представител от 19 МИР - Русе в 44 -тото Народно събрание в периода 2017–2019 г.

За мен беше чест да работя за благото на страната ни.

Поел ангажимента като депутат от 19-ти изборен район, използвах всяка възможност да бъда полезен на всички български граждани със знанията и уменията си, и да помагам на моите избиратели от Русе, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.

През този период на работата ми в парламента участвах и взех отношение в 17 парламентарни структури, 56 Законодателни инициативи, 82 питания - Парламентарен контрол, 19 предложения към Законопроекти за второ четене. 

УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИ СТРУКТУРИ

1. 44-то Народно събрание - член -19/04/2017 - 8/11/2019

2. Парламентарна група "БСП за България"- член -19/04/2017 - 4/07/2019

3. Парламентарна група "БСП за България"- секретар на ПГ -  4/07/2019 - 8/11/2019

4. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - член - 10/05/2017 - 8/11/2019

5. Комисия по правни въпроси - член -10/05/2017 - 8/11/2019

6. Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани - член -14/12/2018 - 8/11/2019

7. Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание - член - 5/05/2017 - 12/05/2017

8. Група за приятелство България - Албания  - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

9. Група за приятелство България - Виетнам - член - 24/10/2018 - 8/11/2019

10. Група за приятелство България - Китай - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

11. Група за приятелство България - Монголия - член - 24/10/2018 - 8/11/20

12. Група за приятелство България - Полша - зам.-председател - 23/06/2017 - 8/11/2019

13. Група за приятелство България - Република Северна Македония - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

14. Група за приятелство България - Румъния - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

15. Група за приятелство България - Русия - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

16. Група за приятелство България - Унгария - член - 23/06/2017 - 8/11/2019

17. Група за приятелство България - Чехия - член

 

 2017 ГОДИНА

12 ПРОЕКТА

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6 ЗАКОНОПРОЕКТА

21 ВЪПРОСА

 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРЪЩЕНИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ИСКАНЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА Г-Н ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РАЗИСКВАНЕ ПО ПИТАНЕ № 754-05-27/28.06.2017 Г. ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ И ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ В СПЕШНАТА ПОМОЩ И ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЦЕЛЕВО НА НДК ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ЦЕЛЕВО НА НДК ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ И НАРУШЕНИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И БИВШАТА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА МАГИСТРАЛИ И ПЪТИЩА

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНАТА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВАТА НА ЧЕЗ ГРУП В БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПЛАНИРАНАТА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВАТА НА ЧЕЗ ГРУП В БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 754-05-21/05.06.2017 Г ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КОРНЕЛИЯ НИНОВА КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ ОТНОСНО БЯЛА КНИГА НА ЕВРОПА, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ЖАН-КЛОД ЮНКЕР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ № 754-05-33/13.07.2017 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА И ГЕОРГИ ГЬОКОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ РУМЕН ПОРОЖАНОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕД В ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ № 754-05-17/25.05.2017 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИХАИЛ ХРИСТОВ, АНТОН КУТЕВ И ГЕОРГИ ГЬОКОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БИСЕР ПЕТКОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 754-05-56/22.11.2017 Г ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИМИТЪР ДАНЧЕВ, ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ И КРИСТИАН ВИГЕНИН КЪМ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНИ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 754-05-51/26.10.2017 Г ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕОРГИ ГЬОКОВ КЪМ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

 

ВЪПРОСИ

ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВАРТАЛИТЕ СРЕДНА КУЛА И ДОЛАПИ НА ГРАД РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/256553754-06-44.pdf

 

ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗAЦИЯ НА КВАРТАЛИТЕ "СРЕДНА КУЛА" И "ДОЛАПИТЕ" НА ГР. РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/258615754-06-88.pdf

 

ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ АВТОМАГИСТРАЛЕН ИЛИ СКОРОСТЕН ПЪТ РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/258607754-06-89.pdf

 

ОТНОСНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

 https://www.parliament.bg/pub/PK/260172754-06-141.pdf

 

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПИСМО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/262022754-06-191.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/263262754-06-191.pdf

 

ОТНОСНО ЗАВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДА НА РЗИ - РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/262017754-06-190.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/262662754-06-190.pdf

 

ОТНОСНО ЗАДРЪСТВАНИЯ ОКОЛО ГКПП ДУНАВ МОСТ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/263427754-06-250.pdf

 

ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/263540754-06-266.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/264327754-06-266.pdf

 

ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДДРЪЖКА НА КОНВОИ В РАЙОНА НА УЧЕБНИЯ ПОЛИГОН "НИКОЛОВО" КРАЙ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/264322754-06-290.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/265274754-06-290.pdf

 

ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ ВЪВ ВОДОДАЙНАТА ЗОНА НА ВАРНА

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/266892754-06-421.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/269327754-06-421.pdf

 

ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕ И РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ "ДЪГОВ МОСТ" НАД Р. РУСЕНСКИ ЛОМ, РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/272712754-06-558.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/274228754-06-558.pdf

 

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТСНОСНО ПРОМЕНИТЕ В КСО ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/272714754-06-559.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/273822754-06-559%20(2).pdf

 

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКРИТИТЕ УЧИЛИЩА, ЗА БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПАРАЛЕЛКИТЕ В ДЕЙСТВАЩИТЕ УЧИЛИЩА ПО ОТДЕЛНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЛАСТ РУСЕ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/274429754-06-611.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/275655754-06-611.pdf

 

ОТНОСНО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УМБАЛ РУСЕ АД И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕТО Й

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/276058754-06-653.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/277752754-06-653.pdf

 

ОТНОСНО СТРУКТУРА И РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ ОТ 2012 Г. ДО СЕГА

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/281891754-06-828.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/281891754-06-828.pdf

 

ОТНОСНО ПОДГОТВЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ОКОЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/281888754-06-827.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/282596754-06-827.pdf

 

ОТНОСНО ЗАМЪРСЕНОСТТА С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ОБЛАСТ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/282682754-06-845.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/284630754-06-845.pdf

 

ОТНОСНО СЪБРАНИ ТАКСИ ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/283938754-06-885.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/285705754-06-885.pdf

 

ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕ НА ПЛАВАТЕЛНИЯ ПЪТ ПО РЕКА ДУНАВ И КОРАБОПЛАВАНЕТО В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/283937754-06-884.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/284632754-06-884.pdf

 

ОТНОСНО ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 ЗА ПРОЕКТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/285886754-06-920.pdf

 

ОТНОСНО ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ В РЕГУЛАЦИЯ НА СЕЛО ЦЕРОВЕЦ, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/285610754-06-915.pdf

 https://www.parliament.bg/pub/PK/287134754-06-915.pdf

 

 2018 ГОДИНА

 6 ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 3 ЗАКОНОПРОЕКТА

 3 РЕШЕНИЯ

 43 ВЪПРОСА

 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ОБРЪЩЕНИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ПОЛИТИКАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 854-05-33/09.05.2018 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФ. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ, ДОЦ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ И ГЕОРГИ ГЬОКОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 854-05-41/20.06.2018 Г. ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КОРНЕЛИЯ НИНОВА КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, ИВАН ГЕНОВ, ВАСИЛ АНТОНОВ ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА, ВНЕСЕНО НА 31.01.2018 Г., № 854-05-4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ № 854-05-32/04.05.2018 Г. ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АНТОН КУТЕВ И МИХАИЛ ХРИСТОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БИСЕР ПЕТКОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОС: "ПОДКРЕПЯТЕ ЛИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА РАТИФИЦИРА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ?"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ С ВЪПРОС "ПРОТИВ ЛИ СТЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА РАТИФИЦИРА ТАКА НАРЕЧЕНАТА ИНСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

https://www.parliament.bg/bills/44/854-02-9.pdf

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, КРИСТИНА СИДОРОВА, ЛЮБОМИР БОНЕВ И СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАСКО ЕРМЕНКОВ, КРИСТИНА СИДОРОВА, ЛЮБОМИР БОНЕВ И СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗАРАДИ ПРОВАЛА В ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТТА

РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ 2018 Г.

 

ВЪПРОСИ

ОТНОСНО СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/286874854-06-6.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/287756854-06-6.pdf

 

ОТНОСНО СТАТУТА НА ГР. РУСЕ КАТО ЦЕНТЪР НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/287748854-06-38.pdf

 

ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА Р. РУСЕНСКИ ЛОМ В ОБХВАТА НА С. БАСАРБОВО

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/289917854-06-117.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291966854-06-117.pdf

 

ОТНОСНО РЕМОНТ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ В ЦЕНТЪРА НА С. БАСАРБОВО, ОБЩ. РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/289915854-06-116.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/290765854-06-116.pdf

 

ОТНОСНО КАПАЦИТЕТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТЕЧЕН И ТВЪРД ОБОРСКИ ТОР НА ФИРМА "ВАРДМЕКС" ООД С ЕИК *********, РАЗВИВАЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА "СТУДЕНА РЕКА" ПО НАТУРА 2000, С КОД 0000233 В МЕСТНОСТТА "ЛИВАДИТЕ" В ПИ 063047 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/314783854-06-158.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/314784%D0%BE%D1%82%D0%B3%20854-06-158.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290339854-06-155.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291529854-06-155.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЗА 2017 Г. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290340854-06-156.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291513854-06-156.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290341854-06-157.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291514854-06-157.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА /РУСЕНСКО/ ЗА 2017 Г.

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290342854-06-150.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291530854-06-150.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО ЗА 2017 Г. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290336854-06-153.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291527854-06-153.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290360854-06-151.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291526854-06-151.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА 2017 Г. 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ 

https://www.parliament.bg/pub/PK/290337854-06-154.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291528854-06-154.pdf

 

ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 2017 Г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/290361854-06-152.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/291534854-06-152.pdf

 

ОТНОСНО МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОВИШАВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/292966854-06-278.pdf

 

ОТНОСНО ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИТЕ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ ОТ ГР. РУСЕ ДО ГР. СВИЩОВ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ ОТ ГР. РУСЕ ДО ГР. СВИЩОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/298325854-06-587.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/300434854-06-587.pdf

 

ОТНОСНО ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ЗВЕНАТА ЗА НЕЗАБАВНА НАМЕСА ПРИ ИНЦИДЕНТИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ ОТ ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/298329854-06-588.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/300227854-06-588.pdf

 

ОТНОСНО ЗАВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/299438854-06-622.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/300530854-06-622.pdf

 

ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЧУЖДА РЕГИСТРАЦИЯ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/300820854-06-654.pdf

 

ОТНОСНО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И С ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ ОТНОСНО НОВИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ ОТ 2019 Г.

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/301615854-06-688.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/303214854-06-688.pdf

 

ОТНОСНО СПЕШНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

ПЕНЧОПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ

 

ОТНОСНО ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ ОТ 2019 г.

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА

НАДЯ КЛИСУРСКА - ЖЕКОВА

https://www.parliament.bg/pub/PK/301062854-06-659.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/303467854-06-659.pdf

 

ОТНОСНО СПОСОБНОСТИ НА МВР ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ, ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧЕСКИ ЗАПЛАХИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/308195854-06-834.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/309053854-06-834.pdf

 

ОТНОСНО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА УМБАЛ КАНЕВ АД ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИ СИГНАЛИ ЗА ТРУДНОСТИ В РАБОТАТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/309741854-06-880.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/310811854-06-880.pdf

 

ОТНОСНО РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗВЕНАТА НА МВР, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС СИГНАЛИ ЗА ИНЦИДЕНТИ С ЖИВОТНИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/309742854-06-881.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/310815854-06-881.pdf

 

ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ ПО ПЪТЯ РУСЕ - БЯЛА

ФИЛИП ПОПОВ

ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/312643854-06-963.pdf

 

ОТНОСНО ЗАЧЕСТИЛИ ОПЛАКВАНИЯ И ПРИТЕСНЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРЪВОДАРЯВАНЕТО

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/312821854-06-979.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/313524854-06-979.pdf

 

ОТНОСНО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И СТОЙНОСТТА НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316020854-06-1024.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/317027854-06-1024.pdf

 

ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТАЛИТЕ СРЕДНА КУЛА И ДОЛАПИТЕ НА ГРАД РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316019854-06-1025.pdf

 

ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ, РАЗКРИВАНЕ И НЕДОПУСКАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 159 НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316381854-06-1032.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/317506854-06-1032.pdf

 

ОТНОСНО МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316709854-06-1048.pdf

 

ОТНОСНО СИСТЕМНИ СПИРАНИЯ НА ТОКА В ГР. МАРТЕН, ОБЩ. РУСЕ, ОБЛ. РУСЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН В ОБЛАСТ РУСЕ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/316863854-06-1049.pdf

 

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГРУПОВИЯ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

СТОЯН МИРЧЕВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/317115854-06-1058.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/317835854-06-1058.pdf

 

ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ВТОРОКЛАСЕН ПЪТ II-21 ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА РУСЕ-СИЛИСТРА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/317330854-06-1063.pdf

 

ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ВЕТОВО, ОБЛ. РУСЕ

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/318258854-06-1108.pdf

 

ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА РЗИ - РУСЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ МПС ЗА РЗИ - РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/321119854-06-1191.pdf

https://www.parliament.bg/pub/PK/321842854-06-1191.pdf

 

ОТНОСНО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ГР. РУСЕ

ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ

https://www.parliament.bg/pub/PK/321883854-06-1210.pdf