Обръщение

                                       

    Уважаеми русенци, 

    Още в началото на предизборната си кампания през 2019 г. заявих, че ще работя прозрачно и до този момент спазвам своето обещание.

     Използвам възможността чрез този сайт хронологично и достоверно да бъдете информирани за работата, която върша, а и едновременно с това да изразявам позициите си и тук.
    За мен е много важно да знаете какво се случва и да обясня защо съм взел всяко конкретно решение, както и мотивите, които са ме довели до него; кои са били другите алтернативи, и най-важното - какви ще бъдат резултатите.

    Няма напредък само с идеи, а с разум, решителност и действия.

    Иска ми се през мандата на моята работа като кмет, усмивките и радостта на русенци да триумфират над всичко, което трябваше да преживеем през годините на безкрайния преход.